Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Δουλειές και Διαγωνισμοί

.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Database Development Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Oracle Freelancer Must have worked on upgrading older version of oracle to Oracle 12c 7 SQL, Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 13, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €13
Oracle Apps Technical Looking for online trainer / class room early morning 4am/5am(starting) Language : Telugu spokes only 0 SQL, Oracle, Research Writing, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 13, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα -
DB2 on AIX to be involved in development of an insurance project 2 Linux, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 13, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €404
Agfirst Nelson Fruit quality Online Database Objective: The development of a cloud based system where parameters of fruit quality can be stored and accessed. Fruit samples (20-30 fruit) will be collected and processed in the lab. Ideally each sample will have an individual ID and observations and measurements around quality can be entered from multiple devices. In each sample a range of 1 -7 different observations will be recorded. Several ... 9 Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Data Warehousing Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €918
Client Data Base - Industrial Sector The freelancer have to build or provide a world wide data base with: 1) companys which activate as "suppliers of repairs or reconditioning works for industrial gas turbines" which are used in Oil&Gas, Gas Distribution, Power Generation. 2) companys which activate as "suppliers of spare parts for industrial gas turbines" which are used in Oil&Gas, Gas Distribution,... 26 Εισαγωγή Δεδομένων, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Data Warehousing, Datatables Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €462
backend development for App I have an app idea to launch in India, need techno functional experts to implement and execute the idea. The rate is so far negotiable. 20 PHP, Mobile App Development, Android, MySQL, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €335
Oracle view converted to SQL Server I have a pretty big Oracle view (210 lines of code) that needs to be converted to SQL Server. 23 SQL, Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft SQL Server, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €31
DWH Developer Your tasks Your commitment to develop our Enterprise Data Warehouse Solution in an international environment in factory team Being part of an international Agile/Scrum delivery team Translating business mappings into detailed technical mappings Using ODI technologies for Data Warehouse development Metadata driven development with Continuous Integration Unit testing ... 19 SQL, Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Data Warehousing Dec 12, 2017 Dec 12, 20175μέρα 21ώρα €29
Access database to Sharepoint I want someone to upload my database back end to share point, so i have all the data online. 12 Microsoft Access, Sharepoint, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 12, 2017 Dec 12, 20175μέρα 21ώρα €26
Project for Manish M. Hi softcarve, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 PHP, , Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft SQL Server, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 11, 2017 Dec 11, 20178μέρα 12ώρα €34
Database Development In need of a freelance consultant on creating a SQL/Access database based, collecting information from various consumer facing websites and cross-referencing information/unique identifiers found within. The contractor should be able to use the information on these websites to build a database of contact information for approximately 10,000 contacts 31 SQL, Microsoft Access, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 11, 2017 Dec 11, 20175μέρα 7ώρα €1987
mobile point of sale system or solution I need you to develop a mpos solution with an android app that accepts pin based debit and credit cards with an aid of a separate credit card reader connected to mobile device by Bluetooth. Kindly find attached document with detailed description. 26 Mobile App Development, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 11, 2017 Dec 11, 20175μέρα 7ώρα €564
database management we need database management: this would require updating our database with around 1,000 entries every day. we are looking at daily updates. 20 Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 11, 2017 Dec 11, 20175μέρα 1ώρα €346
Need Help with Database Design/UML diagrams Looking for a freelancer who is very experienced with practical on the following Database design concepts 1) entity-relationship data modelling 2) Business Rules 3) Entity and Attribute definitions and etc More details will be discussed in the chat window4 PLEASE DO NOT APPLY IF YOU DO NOT HAVE EXPERIENCE IN THE ABOVE AREAS. 5 Σχεδιασμός UML, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 11, 2017 Dec 11, 20175μέρα €22
Design and create an ICO website I would like the website created for an ICO crypto coin site. This is quite technical and it would suit someone or their team that have this type of experience and you would also need to be available to understand my concept, design and be able to execute each part of the design and integrate into your programming and development expertise. Communicate through skype. I have screenshots or sketches... 60 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Programming Dec 11, 2017 Dec 11, 20174μέρα 22ώρα €2205
Project for Darren K. Hi Darren K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 MySQL, FileMaker, , Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 11, 2017 Dec 11, 20177μέρα 20ώρα €3489
Application for insurance reminder We are an automobile company, we are looking to create an application to remind our internal team and customers on car insurance expiry. We need to the system to perform the below 1) Create/ Maintain Database 2) Perform automated reminders 3) Ability to integrate with Zoho CRM 67 Mobile App Development, iPhone, Ανάπτυξη Λογισμικού, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 11, 2017 Dec 11, 20174μέρα 17ώρα €528
Custom Web Based Forms/ Reports & Database I require a SIMPLE Database & web based front end to enter, search, add, change and export data in the database. The front end page needs to be 100% mobile compatible. Easy to use and navigate on mobile phones & tablets. It needs to have the ability to upload images from any device and DIRECTLY capture images/video from the devices camera. The database will need to have several levels ... 39 PHP, MySQL, HTML5, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Web Development Dec 10, 2017 Dec 10, 20174μέρα 11ώρα €409
FileMaker Efficiency Report Datebade I want to create a filmmaker database to record my production and efficiency details. It should also have a dashboard where I can sort records and see graphs, machine wise, date wise, worker wise, etc. 4 FileMaker, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 10, 2017 Dec 10, 20174μέρα 9ώρα €314
Need Help with Database Design Looking for a freelancer who is very experienced with practical on the following Database design concepts 1) entity-relationship data modelling 2) Business Rules 3) Entity and Attribute definitions and etc More details will be discussed in the chat window4 PLEASE DO NOT APPLY IF YOU DO NOT HAVE EXPERIENCE IN THE ABOVE AREAS. 10 Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Data Warehousing Dec 10, 2017 Dec 10, 20174μέρα 1ώρα €12
Create Online Database for My Doctor's Collection Business Hello Everyone, I'm interested in setting up a database online and I need help. My business is located in the Pacific Standard Time Zone. My usual profession is attorney, but I have a business called "Get Doctors Paid," whereby I help doctors get paid by the insurance companies. Mostly I work with doctors who treat people in car accidents and get paid by the at-fault party's... 31 PHP, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 9, 2017 Dec 9, 20173μέρα 12ώρα €415
Create 2 Virtual machines and 2 databases and compare them Project requirements: 1. build 2 identical virtual machines in Virtual box and install ubuntu 2. install mysql on one and mongoDB on second one. 3. install and setup YCSB on both machines. 4. test and compare performance of each. 5. Storage and retrieval of Structured, Semi-Structured and Unstructured Data Note: I will provide the metrics required by the project. 6. Provide a short descrip... 12 NoSQL Couch & Mongo, MySQL, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Virtual Machines Dec 9, 2017 Dec 9, 20173μέρα 7ώρα €141
MVP - Flying piggy I need a full working iOS app that has two different views of access, one for merchants and one for customers. I would like it designed and built. It will have a requirement simalar to the various booking and marketplace sites. It will require a very close link to iCal and outlook calender systems. It will require a good understanding of the facebook API. I also need the backend code and database... 55 Mobile App Development, iPhone, iPad, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Swift Dec 9, 2017 Dec 9, 20173μέρα 7ώρα €4185
Database expert I need an expert in databases. i need some help about it 65 SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 9, 2017 Dec 9, 20173μέρα 4ώρα €415
Access relational database Small accounting firm outgrowing excel and need someone to help design a an access database to help track key information and timelines. - help to track and manage client data and status - drive milestones and next actions required - have multiuser access and update capability - generating specific reports and views as required 47 SQL, Microsoft Access, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 8, 2017 Dec 8, 20172μέρα 12ώρα €725
Office 365 Reporting Database We use Office 365 for e-mail and would like to have custom reports for auditing mailboxes. O 365 provides a way to connect and extract the data we want. We'd like the database to contain a table of mailboxes that list the features and permissions they should have, that can be compared against what is actually in O 365, then report on discrepancies. The app will likely grow as we find more ... 3 SQL, Microsoft Access, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 8, 2017 Dec 8, 20172μέρα 9ώρα €37
MS SQL Server DBA for maintenance related tasks We are looking for MS SQL Server DBA for maintenance related tasks. Tasks include- 1. Optimize database 2. Backup and Maintenance plans 3. SQL Server Upgrade and patches as required We are looking to start with 10 hrs monthly with long-term retainer depending on quality. Please be specific with skills and achievements with such tasks while bidding. Thanks 31 SQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft SQL Server, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 8, 2017 Dec 8, 20172μέρα 6ώρα €8
distributed database design and report writing You will be writing reports and designing Distributed Database Systems and Data Warehouse Systems. Please check the attach file before bidding 12 Επεξεργασία Δεδομένων, Τεχνική Συγγραφή, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Dec 8, 2017 Dec 8, 20172μέρα 6ώρα €63
Highly qualified ms sql developer with BI skills -- 2 I need ms sql help for longer time (not full time) when i am stuck with my sql - and also some testing work where query surge is used and sql needs to be written DBA skills in ms sqlserver and Skills in BI are an advantage 38 SQL, Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft SQL Server, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 8, 2017 Dec 8, 20172μέρα 4ώρα €18
Create an electronic records system We want to 3 different Electronic Records Systems. 1) For Health Industry - Health Records (Hospital, Clinics, etc). 2) Educational Department (Elementary School, Middle School, High School, University, etc.) 3) Work Industry (Employment Tracking system) Basically we want that every ones Electronic Records information goes with them anywhere they go. It needs to be Encrypted and secured (sim... 35 PHP, Java, Ασφάλεια Ιστού, HTML, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 7, 2017 Dec 7, 20171μέρα 17ώρα €5159
Access Database Design I have a partially designed access database that I need to have completed. The database will track college student conduct records. The database will need to be able to have tracking by incident, tracking by student, tracking by outcome, etc. Additionally reporting functionality will also need to be built into the database. More details can be discussed with the designer. 23 SQL, Microsoft Access, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 7, 2017 Dec 7, 20171μέρα 10ώρα €358
Mongo Database with API Queries to Interact with Bar Discovery Chatbot Hi, My name is Ed, I have a simple chatbot called WhatBar. Initially designed to help you find a bar around you on demand that matches what you're after (eg Somewhere to watch Sport, Somewhere that Serves Real Ale etc) that I want to make epic. I need help building a Mongo Database that a CSV can be uploaded to of the bars. They are constantly being updated, with Lat and Long, URL... 8 Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, API Dec 7, 2017 Dec 7, 20171μέρα 10ώρα €282
Project for Lahdir M. Hi Lahdir M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Android, , Αραβικά, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, App Developer Dec 7, 2017 Dec 7, 20174μέρα 5ώρα €49
We need a Talented Data Management Architecture. Talan SAS is one of the major french players in the Business and IT consulting in the world With more than 15 years' experience. We have achieved 160 M€ annual revenue in 2016 with 1700 consultants around the world. We are now looking for a talented Data Management Architecture for our soon coming project as below: Title: Data Management Architect Contract: Freelance Duration : 6 ... 6 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Αναλύσεις, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Business Intelligence Dec 7, 2017 Dec 7, 20171μέρα 3ώρα €25
I need a google forms developer I'm starting a new inspection business and I want to use Google forms to collect data on customer contacts. And then I want to be able to pre-populate an inspection form that a second user will fill out in the field. Robust capture and storage of data is essential and I want it simple enough for a non-programmer to maintain, 21 Ελεύθερος Επαγγελματίας, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 7, 2017 Dec 7, 20171μέρα 2ώρα €377
VR Web Showroom Web based Virtual reality showroom I am operating different webshops including own warehouse and logistics. To reach new customers I want to present my products in a virtual reality showroom accessable via browser with any common VR Headset. Products should be interactive accessable and in a next step maybe purchasable via the VR Showroom. 13 Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Web Development, Virtualization Dec 7, 2017 Dec 7, 20171μέρα 2ώρα €21
1 question assignment i have a list of 6 questions related to [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] to solve only 1 of them 28 Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 7, 2017 Dec 7, 201719ώρα 19λ €18
List Build - Franchisers I need to build a list of Franshisers ( company name supplied ) for Australia. Head office only ( no retail outlets - only the head office ). I need the name of the Project Manager. If no Project Manager then the CEO. Need address, Telephone and email ( personal business email of the contact ) no webmail or generic email. Please quote for the 400 companies. 58 Εισαγωγή Δεδομένων, Οδηγίες, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Data Scraping Dec 6, 2017 Dec 6, 201715ώρα 54λ €92
Create a replication schema on MySql Need to replicate/consolidate data from several nodes into one central server. It also needs to bring data from the server to each of the nodes. 15 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 6, 2017 Dec 6, 201712ώρα 29λ €451
Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, SQL, WordPress, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 6, 2017 Dec 6, 20171ώρα 51λ
Build a secure web portal The project is about a web portal, where both lawyers and agents access to execute legal transactions. The portal then will be available in 4 main languages: Arabic, English, French and Spanish. We may consider to start with only Arabic and English and add up French and Spanish languages in phase II. It is of great importance that all transactions are encrypted. If any one has any experien... 49 Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Web Development, Ασφάλεια Ιστού, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €568
MS Access database improvement for Small business 1-Develop 5 forms and macros for an existing Access database 2-upgrade an existing excel form template to look up data from other excel sheets in the same file, import data from the filled form in excel into Access database 35 SQL, Microsoft Access, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €105
Database Design & Development You are employed as a Database Developer for a large IT consultancy company. The company has been approached by a double glazing company called Double Pane which is expanding rapidly due to the huge growth in demand of their products and services from building contractors. New housing developments are growing as a result of the government’s agenda to regenerate the old disused factory comple... 11 Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €126
I need to develop my android, server backend using usergrid model. need usergrid expert BaaS. I need an expert using Usergrid to design and develop backend app. if you have experience with Usergid or apigee to develop backend service then set bid on my project. 35 Java, Mobile App Development, NoSQL Couch & Mongo, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Cassandra Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €23
need help access database small retailer wanting to adapt one database to suit 3 or 4 different formats and concatanation price updating 13 Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €132
web con diseño Proyecto que sea para la educacion y tenga un diseño interactivo 3 PHP, Javascript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, CSS, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €26
Database Administration -- 2 I have a large AWS database. So I'm looking for someone who can help me to manage the database and some of SQL qeury. 26 SQL, MySQL, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €16
Design a database to work with WordPress Hello, we would like a database that is searchable and to have restricted access based on payment or dealer type. This is a simple database that should have fields searchable like Make, Model, Year and Type. Please see attached sample in excel. We will want it accessed through our website that is a Wordpress one. A person can only search the database when they have paid or are an insurance agent. ... 54 PHP, WordPress, MySQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €164
Project for nicomanzur Hi nicomanzur, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 .NET, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Σχεδιασμός Photoshop, , Ανάπτυξη Λογισμικού, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 3, 2017 Dec 3, 201717ώρα 1λ €228
Mobile development -- 2 I need an Android and iOS app. I would like it designed and built. I need a developer coder who have a huge knowledge on app creating and developing a new app. I need a partner in only chennai no need from other area 3 Mobile App Development, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €18
Showing 1 to 50 of 417 entries
« 1 2 3 4 5 »