Ενσωματωμένο Λογισμικό Δουλειές και Διαγωνισμοί

Embedded software is installed on electronics and hardware devices with the aim of ensuring control over the target object, item, or device.

Most businesses manufacture their products using electronic equipment and other machines. To ensure total control of the machine, device or object, one may consider leveraging the power of technology by installing Embedded Software. Such machines of devices could be operated from a computer or just by touching buttons. Embedded Software installations automate processes, increasing the productivity of the business and thus the profitability of the business as a whole.

Developers of Embedded Software are very resourceful and highly knowledgeable as far as such projects are concerned. Since businesses are trending towards Embedded Software installations, it is for this reason that professional proficiency in this area is gaining demand every day. Freelancers with prerequisite experience can offer their services using Freelancer.com. The free platform provides them an incredible opportunity to meet with various clients with whom they may strike a contract. It is for this reason that freelancers are advised to display on their profiles their proficiencies and experience in tackling such projects for them to gain an upper hand in this market.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Embedded Software Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Firmware for a Sigfox IoT fire alarm I am designing fire detectors that transmit alarms with the Sigfox IOT wireless network. I need help with writing the embedded firmware. We can use any Sigfox SoC or board for best price/performance, such as [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δ&ep... 5 Ηλεκτρονικά, Android, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό Dec 11, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €645
Digital video camera firmware reverse engineering / hack or tweak / embedded software. Hello, I own a Panasonic digital video camera with the following features: - It can stream the video it shoots in real time through wifi; the packets are encoded as movie jpeg. - It can record the video it shoots on a SD card as h264 encoded file; it uses hardware (an onboard circuit) for the encoding. My requirement is: to have the firmware tweaked so that the video streamed by wifi is enc... 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Κρυπτογράφηση, Συμβολική Γλώσσα Dec 11, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα -
Upload analog data from Arduino uno to cloud. - open to bidding I've used Arduino board and Pulse sensor to measure heart beat per minutes and calculate heart rate variability using both Arduino IDE and processing. My next step which I'm looking for help are the following: 1. Upload heart rate variability to the cloud (any cloud service provider) using WiFi shield or through connecting Arduino to any microprocessor that has built-in WiFi capability (... 23 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Dec 11, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €138
Smart trains software Project Manegement I have two file one of the file is the description of the smart train project and the other one is the question who can help me to answer the question Many thanks 8 Ενσωματωμένο Λογισμικό Dec 11, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €317
Electrical engineer in —Pakistan— needed to design a circuit (10 Dec 2017) ***PROJECT SUMMARY*** I have created a detailed functional specification which I want you to help me transform into a circuit design. This is *not* a PCB layout project. This is a circuit design project. Although the circuit will likely use an ESP8266, I do not require that you have any experience with the ESP8266. Instead, I am looking for engineers who have experience with micro-controlle... 18 Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Dec 10, 2017 Dec 10, 20175μέρα 13ώρα €9
Urgent requirement of embedded engineer for pune location for project on TI CC3200 launchpad and SIMCOM 7100 gprs module I am looking for embedded engineer for 2 weeks client site testing in baner , pune with following skills requirements. 1. Knowledge of embedded technology 2. C language, assembly language 3. Cloud server configuration 4. Work on different types of communication (SPI, ethernet, http server communication) 5. TI(Texas Instruments) CC3200 launchpad Project Concept is to receive data over SPI ... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Dec 10, 2017 Dec 10, 20175μέρα 9ώρα €349
circuit board sub contract providing the demo for final product to our vendor 5 PLC & SCADA, Ενσωματωμένο Λογισμικό Dec 10, 2017 Dec 10, 20175μέρα 2ώρα €119
Zigbee CC2530 (Texas Instruments) - Setup basic mesh communication Hello, I bought three CC2530 modules: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] One development board: [το url αφαιρέθηκε, συνδ&ep... 6 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Dec 9, 2017 Dec 9, 20174μέρα 7ώρα €150
Project for Zax P. Hi Zax P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. Looking for private csgo league cheat. I need solid proof it works. Thanks 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Προγραμματισμός C++, Coding Dec 8, 2017 Dec 8, 20176μέρα 23ώρα €1645
Need ViewPoint old version to work with PowerScout 18 I have PowerScout 18 ( it is old version ), need to communicate with this device from PC or other(with all features like read power,...) there are software named as ViewPoint work with this device, but as long as the device is old, so the required ViewPoint also must be "Old Version" If you have any other way to communicate with this device, it is accepted Please , the experience i... 1 Ηλεκτρονικά, Ενσωματωμένο Λογισμικό Dec 8, 2017 Dec 8, 20173μέρα 23ώρα €30
Engine managment system -buy megasquirtII ms2/extra code buy ms2/extra code. I want buy full code megasquirtII ms2/extra code; in codewarrior C programming. Send me your price! 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό Dec 8, 2017 Dec 8, 20173μέρα 13ώρα €1910
Electrical engineer needed to design a circuit who lives in Europe or Russia (7 Dec 2017) ***PROJECT SUMMARY*** I have created a detailed functional specification which I want you to help me transform into a circuit design. This is *not* a PCB layout project. This is a circuit design project. Although the circuit will likely use an ESP8266, I do not require that you have any experience with the ESP8266. Instead, I am looking for engineers who have experience with micro-controlle... 4 Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Dec 7, 2017 Dec 7, 20172μέρα 17ώρα €13
Add Features, Fix, and Enhance a current design of a PCB (provide samples to confirm test) - Canada 1. Bids of unqualified candidates are deleted 2. Bids of higher than budged are deleted 3. Critical is that you are deeply experienced with the required skills, because I will be giving you an already designed, implemented, and tested PCB source file for which you will add features and make fixes discussed in the attached file. Required Skills: 1. Bluetooth BLE chip integrations that are eas... 14 Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων, Bluetooth Low Energy (BLE) Dec 7, 2017 Dec 7, 20172μέρα 13ώρα €604
looking for real-time programmers in keystone II Looking for experience real time programmers in keystone II DSP family, The programmers should have proven experience in C6000 family and knowledge in the keystone II architecture from TI, specifically the EVM for 66AK2H14 You will be asked to answer the following questions when submitting a proposal: What past project or job have you had that is most like this one and why? Are you excellent ... 8 Ενσωματωμένο Λογισμικό, Προγραμματισμός C++ Dec 7, 2017 Dec 7, 20172μέρα 4ώρα €584
Electrical engineer in — Europe or Russia — for circuit design (7 Dec 2017) You must currently live in one of these countries: - Kosovo - Belarus - Serbia - Bosnia-Herzegovina - Montenegro - Macedonia - Albania - Moldova - Romania - Ukraine - Russia ***YOU CAN AVOID “SPENDING” ONE OF YOUR [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε &ga... 4 Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Dec 7, 2017 Dec 7, 20172μέρα 3ώρα €4
Electrical engineer — in Europe or Russia — needed to design a circuit (6 Dec 2017) You must currently live in one of these countries: - Kosovo - Belarus - Serbia - Bosnia-Herzegovina - Montenegro - Macedonia - Albania - Moldova - Romania - Ukraine - Russia ***YOU CAN AVOID “SPENDING” ONE OF YOUR FREELANCER BIDS *** Of course you can apply for this job the “normal way.” However, to avoid “spending” one of your [τ... 7 Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Dec 7, 2017 Dec 7, 20172μέρα €5
raspberry pi project I want to connect a touchscreen TFT in the raspberry pi 3 where the screen works to show six windows:   1 - Change the colors of the tape RGB by removing the remote control and control it through the screen 2- Google Chrome window 3 - window move a small motor and connect the electricity to the device by relay 4- A window closes the small mtor and closes the device (unlike the third ste... 4 Ενσωματωμένο Λογισμικό Dec 6, 2017 Dec 6, 20171μέρα 5ώρα €24
CNC Post for Syntec Label Application printer Ive got a CNC router machine that has a label printer which prints labels and sticks them on individual pieces being cut out out on each sheet of wood. What I am looking for is to write a VBA post processor which will send this information from alpha cam and output into 4 different file formats (*.XML, *.CYC, *.BMP, *.NC). You can see the explanation file called "Label [το url ... 25 XML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Ανάπτυξη Λογισμικού Dec 5, 2017 Dec 5, 201720ώρα 24λ €1032
Bluetooth Lock We are a Mechanical Locks company and we want to develop a Bluetooth controlled smart padlock. We can develop all the mechanical parts of the lock but need all the electronics and software to be designed for us which includes the PCB Board designing and the Embedded Software for it and also includes the mobile APP to control the lock from the mobile phone. We have designed some algorithm and... 15 Ηλεκτρονικά, Mobile App Development, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, PCB Layout Dec 5, 2017 Dec 5, 201713ώρα 52λ €435
android .so file rebuit want to fix some issues on current .so file 14 Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Προγραμματισμός C++, UNIX Dec 5, 2017 Dec 5, 20177ώρα 29λ €122
Project for Live Experts ® Hi Live Experts ®, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Matlab and Mathematica, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Μαθηματικά, , Arduino Dec 4, 2017 Dec 4, 20172μέρα 19ώρα €31
Electronic Speed Controller I am using an open source electronic speed controller to power my skateboard. I developed a custom ESC and need help getting booted up so it connects with my software. Longer term, I need help customizing the software and upgrading functions. I'm located in Portland, Oregon. 5 Ενσωματωμένο Λογισμικό Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €148
Software development for a CNC Laser Cutter Overview: Development of a control package for a stepper motor driven Laser Cutter. Software components required: Laser Printer Driver Overview: The printer driver allows the machine to be used directly with any Vector Drawing Graphics package such as Adobe Illustrator/Corel Draw/Solidworks etc. The printer driver identifies the different parts of the drawing based on line colour an... 12 Ηλεκτρονικά, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Εκτύπωση 3D, Programming Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €9302
ultra low power consumption logger with esp8266 with another MCU - 04/12/2017 08:20 EST Hello, Hardware specs:- I need a PCB design for the following requirements 1. ultra low power consumption 2. esp8266 included 3. Althinker A6 GSM module included 4. Arduino compatible platform 5. timers 6. IO interrupts 7. Buzzer speaker included 8. micro USB for flashing included 9. booster low quiescent step up included 10. MCU to get reads and saves them and to cut off power ... 18 Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, PCB Layout, Arduino Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €281
Circuit Design for an Electrical Engineer (3 Dec 2017) ***WHO IS ELIGIBLE TO APPLY*** Please only apply for this project if you live in one of the following countries: - Russia - Belarus - Ukraine - Moldova - Romania - Serbia - Bosnia-Herzegovina - Montenegro - Kosovo - Macedonia - Albania - Egypt - Morocco Morocco? Yes. Morocco. Morocco is a sentimental choice. Frankly, I will most likely end up working with engineers who... 10 Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €7
Lost USB Dongle, need to make software work - open to bidding Lost USB Dongle, need to make software work, My USB dongle was lost and I need the software corrected to work without USB Dongle 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, PCB Layout Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €366
Smart Home Automation app with option of Bluetooth Control and WiFi Control 50% Payment of the project will be made after the work completion and and 50% after hand over the source code to us. No project will be awarded and no milestone will be created without checking 50% of your work on our android app. If you can not fulfill above requirements then no need to waste my precious time. I am looking for an Android App for controlling Smart Home Automation Products, in ... 3 Java, Mobile App Development, Android, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Οικιακός Αυτοματισμός Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €165
PIC-688 LOGIC TIMER AND BATTERY LOW LEVEL Hello, I need to create a simple Logic level 2 outputs and 1 output for LOW/normal battery sensor using the PIC688 15 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Dec 2, 2017 Dec 2, 2017Έχει λήξει €20
CAO subject (computer Architecture and organisation) overflow in two complement calculations,,zero representation anamoly,,covert to 8-bit two complements,,convert two complement numbers to decimals,,,explaining IEEE 754 approach with single floating point nmbrs,,,,etc..,,,4bit full adder,,,T-flipflop.,,,JK flipflop,,,Dflipflop etc....... 0 Ενσωματωμένο Λογισμικό, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 2, 2017 Dec 2, 2017Έχει λήξει -
Digital signage for LCD monitor and television. Hi, i would like to get simple, secure and economic way to do this project. I would like to turn LCD monitors, TVs to digital signage with remote control. So i can be able to change videos or images wherever i am. This will use for retail store. We have Wifi on store. All televisions have usb, hdmi. Please bid only if you have experience. Put top of you description ,signage, so i can understand... 14 Android, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Raspberry Pi Dec 2, 2017 Dec 2, 2017Έχει λήξει €171
Iptv Software and Developer Needed I am looking for a developer who could bring all paid channels into free platform and free to air channels also. Either use any API or freequency of Satellite but we want to watch all channels for free of cost. Source code will be our property. Payment will be made after the work. Hardware you will have to tell which is needed. 4 Javascript, Python, Linux, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Virtual Machines Dec 1, 2017 Dec 1, 2017Έχει λήξει €190
I need a project similar to this.. this is a software that is to auto-accept blocks of hours in Amazon Flex, the work blocks are 1, 1.5, 2, 2.5 3, 3.5, 4 hours of work. the method they use I do not know, the only thing I could manage is that it connects to a server in amazon. I need something that I have total control, I will pay for this software but I want total control. I need at least one demo, to see that it works, once the s... 2 Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming Nov 30, 2017 Nov 30, 2017Έχει λήξει €223
Video Tool used Hardware Acceleration Video encoder H264/H265 with AAC audio which used hardware acceleration from manufactor chipset SDK 11 Ενσωματωμένο Λογισμικό, Μετάδοση Βίντεο, Ανάπτυξη Λογισμικού Nov 30, 2017 Nov 30, 2017Έχει λήξει €1315
µVision STM32 and SRAM I have a code on uvision to correct, the code is based on stm32F103ZE with a SRAM IS62WV51216BLL, I would like to correct the error that happens on uvision and configure the external SRAM. I give you more details after. 2 Ενσωματωμένο Λογισμικό, Προγραμματισμός C++ Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Έχει λήξει €30
Project for Kermith G. Hi Kermith G., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 8 Ενσωματωμένο Λογισμικό, GPS, , Arduino, Drones, Ψηφιακός Σχεδιασμός Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Έχει λήξει €1118
Help me with a at home project to test a moisture of plants I am doing a at home project with my brother to test the soil moisture of our plants. 7 Ενσωματωμένο Λογισμικό, Συμβολική Γλώσσα Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Έχει λήξει €77
I2C communication on KL02 kinetis processor Communicate with MAX30102 slave device to read SPo2 register values via i2C with KL02 master processor 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό Nov 28, 2017 Nov 28, 2017Έχει λήξει €58
RFID receiver module I want to make RFID receiver module of 125KHz range , Hardware design is ready, just need to interface it with controller and read data from demodulator.... 6 Ενσωματωμένο Λογισμικό Nov 27, 2017 Nov 27, 2017Έχει λήξει €80
I need an embedde software development STM32. Arduino. PIC. Testing. 14 Ενσωματωμένο Λογισμικό Nov 27, 2017 Nov 27, 2017Έχει λήξει €140
Personnel Tracking Solution Requirement: Employee Tracking (rough count 1000+) is to be done for a factory like [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] factory layout is given below with dimensions in meter. The tracking should be such that location o... 11 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Τηλεπισκόπηση Nov 26, 2017 Nov 26, 2017Έχει λήξει €1948
Project for Ba Khanh N. -- 2 Hi Ba Khanh N., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Python, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Μαθηματικά, Nov 24, 2017 Nov 24, 2017Έχει λήξει €25
I need an "Embedded Software Engineering" who has great skills and have experience of at least 3 years. I need an "Embedded Software Engineering" who has great skills and have experience of at least 3 years. 13 Ενσωματωμένο Λογισμικό Nov 24, 2017 Nov 24, 2017Έχει λήξει €324
Develop a User interface on Linux Kernel ( Yocto Project for Digital Notebook/Device like Kindle and Sony Digital Paper ) ) Its a digital notebook project. Project details mentioned below :- 1. The device will be loaded with a Linux kernel version 4.1.15 on which a user interface is to be developed. 2. The project would require the developer to have an understanding of the YOCTO project. 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Ανάπτυξη Λογισμικού Nov 22, 2017 Nov 22, 2017Έχει λήξει €4
Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Red Hat Nov 21, 2017 Nov 21, 2017Έχει λήξει
LabWindows/CVI Project Simple Update.(send emails when yields goes down) - open to bidding I need a little update in my Test Program (Labwindows). All code and GUI and all is done, just need program be capable to send email automatically to specified people when yields goes down <97%. 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Ενσωματωμένο Λογισμικό, FPGA Nov 21, 2017 Nov 21, 2017Έχει λήξει €142
Implementing Momitoring System with Alarm using microcontroller - Hardware using MC9S08QE96 microcontroller - C code should be writter on Codewarrior 7 Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό Nov 20, 2017 Nov 20, 2017Έχει λήξει €20
19 Nov 2017- Electrical engineer needed to design a circuit - 20/11/2017 03:58 EST ***WHO IS ELIGIBLE TO APPLY*** Please only apply for this project if you live in one of the following countries: Russia Belarus Ukraine Moldova Romania Serbia Bosnia-Herzegovina Montenegro Kosovo Macedonia Albania Egypt Morocco Morocco? Yes. Morocco. Morocco is a sentimental choice. Frankly, I will most likely end up working with engineers who live in Russia and the Uk... 13 Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 20, 2017 Nov 20, 2017Έχει λήξει €7
IoT Sensor Hardware - C Programming - Contiki OS Hi there ! We are looking for a trustworthy and skilled Software Developer, who has experience in embedded systems development, especially working with Texas Industries Radio Chips (cc26xx / cc13xx Soc) Contiki OS (which is running on above mentioned chips) The project focus is to extend an existing demo application with code for getting additional sensor data, switch DPIO's from the ... 15 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ασύρματη Σύνδεση, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό Nov 19, 2017 Nov 19, 2017Έχει λήξει €13
Controller FX1N-MT The controller will read the voltage/frequency converter and remembering it will switch its outputs according to its value. If it is higher than the standard or if it is lower than the standard. The values of the current voltage and the reference value must be displayed on the display. 8 Ενσωματωμένο Λογισμικό Nov 18, 2017 Nov 18, 2017Έχει λήξει €99
Embedded C++ programing "array only" I want a suggestion to make an array of data 21 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Προγραμματισμός C++ Nov 18, 2017 Nov 18, 2017Έχει λήξει €21
Showing 1 to 50 of 227 entries
« 1 2 3 4 5 »