Ενσωματωμένο Λογισμικό Δουλειές και Διαγωνισμοί

Embedded software is installed on electronics and hardware devices with the aim of ensuring control over the target object, item, or device.

Most businesses manufacture their products using electronic equipment and other machines. To ensure total control of the machine, device or object, one may consider leveraging the power of technology by installing Embedded Software. Such machines of devices could be operated from a computer or just by touching buttons. Embedded Software installations automate processes, increasing the productivity of the business and thus the profitability of the business as a whole.

Developers of Embedded Software are very resourceful and highly knowledgeable as far as such projects are concerned. Since businesses are trending towards Embedded Software installations, it is for this reason that professional proficiency in this area is gaining demand every day. Freelancers with prerequisite experience can offer their services using Freelancer.com. The free platform provides them an incredible opportunity to meet with various clients with whom they may strike a contract. It is for this reason that freelancers are advised to display on their profiles their proficiencies and experience in tackling such projects for them to gain an upper hand in this market.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Embedded Software Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Engineer with strong abstract reasoning ability in Eastern Europe, Russia, or the Balkans (18 Feb 2018) ***WHO IS ELIGIBLE TO APPLY*** Please only apply for this project if you live in: Eastern Europe Russia The Balkans ***PROJECT SUMMARY*** You are an engineer with strong abstract reasoning abilities (theoretical reasoning abilities) who will help me conceptually (abstractly) design an IoT (Internet of Things) device. You do *not* need any experience in electrical engineering. None.... 2 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μηχανική Μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Lisp Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €5
mplab project - open to bidding please give me full code for this project. using MPLAB software and production must be successful. make the PCB design. 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €13
Count pulses using harware interrupts To set up hardware interrupt monitoring on a number of ATMega2560 pins (using manual interrupts, not library) and to count the number of pulses. Stored counters in eeprom. 34 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Feb 17, 2018 Feb 17, 20185μέρα 14ώρα €111
Qt5-C++ / C synchronization server and client using nanopb implementation of googles ProtoBuf For our new IoT project we need a synchronization module: a UDP Server (Qt5-C++, any SQL database) and a corresponding client (C based, limited recources) based on the nanopb implementation of googles Protocol Buffers. The whole synchronization is always initiated by the client: in certain intervals the client will setup a request-ProtocolBuffers message, send it via UDP to the server and the ser... 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, SQL, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Προγραμματισμός C++, Qt Feb 17, 2018 Feb 17, 20185μέρα 6ώρα €1226
Cooja attacks implementations I need some RPL protocol attacks to be implemented in cooja. the person should have deep understanding of the rpl protocol and socket and network programing. most of cooja code is done in C language . if you think you have the skill lets chat and see how it goes . 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 14ώρα €447
Embedded software for wearable Bluetooth device We are looking for an Embedded software Engineer capable to participate in software development for wearable Bluetooth 5 device. This device based on Nordic nRF52840 [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε], and its hardwar... 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Bluetooth Low Energy (BLE) Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 8ώρα €3319
wanted to design an Successive approximation register based analog to digital converter - open to bidding needed to design the time interleaving structure of it with the measurement of parameters mentioned. for your reference m adding two files project budget can also be discussed. so just putting a random number 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Android, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Bluetooth Low Energy (BLE) Feb 14, 2018 Feb 14, 20182μέρα 16ώρα €98
CAN Sniffer Digiout We need a MCU hardware programmer to do 1 month the following: 1)Any languageis accepted and can choose the mcu brand/model but it has to be cheap, very Small size, automotive, smd, internal flash memory, CAN network integrated (2 inputs CAN H CANL 100 kbit/s, 125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s and 1 Mbit/s), at least 4 digital outputs for the future, one PC flash/com port and easy flash proce... 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Feb 14, 2018 Feb 14, 20182μέρα 11ώρα €512
ESP32 expert who can work on local web server2 ESP32 expert who can work on local web server 3 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Feb 14, 2018 Feb 14, 20182μέρα 10ώρα €12
ESP32 expert who can work on local web server ESP32 expert who can work on local web server 4 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Feb 14, 2018 Feb 14, 20182μέρα 9ώρα €10
Writing mini bootloader (asm) for STI7100 (sh4) embedded system -- 3 I'm looking for programers, who be able to write small bootloader in assembler language, moreover this loader should be less then 512 bytes. Loader must be designed for satteliter receiver based on STI7100 microprocessor (SH4 architecture) This program have to initialize RAM memory and load from uart intereface u-boot file (I have prepared uboot for this board) and execute it. 2 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 14, 2018 Feb 14, 20182μέρα 2ώρα €281
IoT (Internet of Things) Circuit Design — Electrical Engineer in Eastern Europe, Russia, or the Balkans (13 Feb 2018) ***WHO IS ELIGIBLE TO APPLY*** Please only apply for this project if you live in: Eastern Europe Russia The Balkans ***PROJECT SUMMARY*** I have created a detailed functional specification for an IoT (Internet of Things) device which I want you to help me transform into a circuit design. This is *not* a PCB layout project. This is a circuit design project. I am looking for engine... 5 Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 14, 2018 Feb 14, 20181μέρα 20ώρα €6
Touchscreen interface replacement Need a new interface for my machine that will control 2 fans and 2 motors with variable times and speeds. Machine can be seen running ______________________________________________________________________________________________________________ I currently run a therapy clinic which uses a salt machine to blow salt through the room. The current machine has a touch screen interface which has st... 24 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 13, 2018 Feb 13, 20181μέρα €428
RF transmitter receiver system I need a RF transmitter receiver system for transmitting data between two microcontroller which is already completed but I am coming across the range issue need someone to design a PCB for the transmitter and receiver for minimum signal loss and maximum range with transmission to be help throught the walls and distance is upto 50 Meyers indoor 12 Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Επικοινωνίες Feb 12, 2018 Feb 12, 20181ώρα 58λ €144
STM32F4 expert to have enough experience. The idea of this project is to generate signals(messages) with TIM3 using capture/compare mode and display data on LCD TFT and on PC terminal using USART1. Before everybody bids please see attached file. 17 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό Feb 11, 2018 Feb 11, 2018Έχει λήξει €44
Embeded software for STM32F4 Signals generation using Timer Display data using un LCD and USART foreground/background application 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό Feb 11, 2018 Feb 11, 2018Έχει λήξει €85
Firmware support for GPS project There is a gps based project for which the hardware part is completed and I am looking for a freelancer to do support for firmware. The board contains stm controller, mc60 gsm module and accelerometer. Other details will be provided to the selected freelancer. 15 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, GPS Feb 11, 2018 Feb 11, 2018Έχει λήξει €92
Nrf52 simple i2c data transfer I need to send i2c data from nrf52 with lowest power possible to nordict toolbox app. There are two sensors connected to nrf52, max30102 and lsm303. 4 Ενσωματωμένο Λογισμικό, Bluetooth Low Energy (BLE) Feb 11, 2018 Feb 11, 2018Έχει λήξει €92
Need help on making a CCTV DVR with enhanced features I am planning to make an enhanced CCTV. Need help with the same 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Ενσωματωμένο Λογισμικό, RTOS Feb 10, 2018 Feb 10, 2018Έχει λήξει €391
RFID reader We need RFID reader "wiegand protocol", based on ESp8266 which should execute the following: 1 - Communicate with RFID readers via Wiegand protocol and send it to the server (TCP/IP). 2 - Read one On/Off Switch and send it to the server (TCP/IP). 3 - Read another On/Off Switch and automatically turn on relay then send the status it to the server (TCP/IP). 4 - accept the instructions ... 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Feb 9, 2018 Feb 9, 2018Έχει λήξει €99
Lighting control We need an embedded engineer to design a DALI lighting power supply , 24V DC based on ESP8266 or any equivalent controller, the complete circuit diagram should be provided as well. 15 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 9, 2018 Feb 9, 2018Έχει λήξει €37
Yocto Project Customize Linux OS Hi I need customize embedded linux OS. 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino, Raspberry Pi Feb 9, 2018 Feb 9, 2018Έχει λήξει €82
Project for Live Experts ® Hi Live Experts ®, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 8 Matlab and Mathematica, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Μαθηματικά, , Arduino Feb 9, 2018 Feb 9, 2018Έχει λήξει €463
To create a innovative electronics project Innovative and simple Electronic project. it may be based on any thing related to Electronics. 20 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Προγραμματισμός C++ Feb 9, 2018 Feb 9, 2018Έχει λήξει €42
Yocto developer for linux customization Hi. We need yocto developer for yocto customization linux OS. 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Ηλεκτρονικά, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Ubuntu Feb 8, 2018 Feb 8, 2018Έχει λήξει €39
STM32FF746 Discovery Based Embedded Wizard LCD Touch screen GUI UI Designed For Keil MDK5 RTX RTOS based Fimware Embedded Wizard LCD Free version ( htps://[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] )Touch screen GUI UI Designed and integrated with our Keil MDK5 RTX RTOS Firmware.(Simple Parameters) Embedded Wizard code must run in its ow... 12 Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό, User Interface Design Feb 8, 2018 Feb 8, 2018Έχει λήξει €503
social networking site lives read attached file................................................................................................................................................................................ 9 PHP, Javascript, Εισαγωγή Δεδομένων, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Feb 7, 2018 Feb 7, 2018Έχει λήξει €21
experience with simulation I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed. 4 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό Feb 7, 2018 Feb 7, 2018Έχει λήξει €18
Control loop for CD player We have a PIC based control loop for a consumer audio product we need designed. The control loop handles standard commands one would expect for a CD player: play, pause, track select, etc. What makes this difficult is the control loop has to interface with an existing player platform the product is based upon and the two systems communicate over SPI - the host system can be slow. We have a poorly ... 7 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Προϊόντων Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Έχει λήξει €7521
Design and engineer a cantilever shade structure - Repost - open to bidding I need a shade structure to go over my swimming pool and i think a cantilever is the best way to reach over the pool fence and cover the pool. I need it to be 8 m long with a 6 m projection. The area in Australia I live in has an Ultimate design wind speed of 64.5 m/s or 232.2 km/h. Clean lines are important, not too industrial if it can be avoided. Keeping the cost of the structure to a minimum i... 7 Matlab and Mathematica, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Μαθηματικά, Arduino Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Έχει λήξει €123
Non-linear Distance Measurement I am working on something & I want to calculate distance between two objects which are also in motion. For example, you are wearing two shoes, I want to calculate the distance between two shoes. I want someone who can help to identify the technology to do so. The shoes will have inbuilt something which will calculate distance between them. RSSI method is not accurate. I am looking forward f... 3 Ασύρματη Σύνδεση, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Προϊόντων, Ρομποτική, Arduino Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Έχει λήξει €41
IoT (Internet of Things) Circuit Design — Electrical Engineer in Eastern Europe, Russia, or the Balkans (5 Feb 2018) ***WHO IS ELIGIBLE TO APPLY*** Please only apply for this project if you live in: Eastern Europe Russia The Balkans ***PROJECT SUMMARY*** I have created a detailed functional specification for an IoT (Internet of Things) device which I want you to help me transform into a circuit design. This is *not* a PCB layout project. This is a circuit design project. I am looking for engine... 5 Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 5, 2018 Feb 5, 2018Έχει λήξει €6
Embedded Qt application - Belgrade We need programmers who are proficient in C++, know their way with embedded Linux and Qt development. Electronics knowledge is a big advantage, as well as is knowledge about video pipelines, image processing and OpenCV. Long term dedication is preferred. We are looking for one or more persons who can work part or full time with us. Project information: We are building a consumer device used... 26 Linux, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Προγραμματισμός C++, Qt, OpenCV Feb 5, 2018 Feb 5, 2018Έχει λήξει €25
Embedded Qt application We need programmers who are proficient in C++, know their way with embedded Linux and Qt development. Electronics knowledge is a big advantage, as well as is knowledge about video pipelines, image processing and OpenCV. Long term dedication is preferred. We are looking for one or more persons who can work part or full time with us. Project information: We are building a consumer device used... 14 Linux, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Προγραμματισμός C++, Qt, OpenCV Feb 5, 2018 Feb 5, 2018Έχει λήξει €28
data logger basically industrial sensors output is 4-20mA. We have to read that analog output and have to convert desired output through RS-485. Here microcontroller input is 4-20mA and out required through RS-485 communication. i need full software and hardware. 14 Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό Feb 5, 2018 Feb 5, 2018Έχει λήξει €47
zigbee Transceiver We need 2 zigbee modules as follows: 1. the first one to read the values of some switches and analogue voltage and send it to another zigbee. 2. The second zigbee to receive this signal and convert it to http Protocol or at least analogue/digital as sent from the first zigbee. the zigbee module can be connected to esp8266 if your recommended one needs to. please quote your final price as I won&... 13 Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino, Raspberry Pi Feb 4, 2018 Feb 4, 2018Έχει λήξει €81
linux install MC someone can install MC giving this error so do you think you can ? checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for gawk... no checking for mawk... no checking for nawk... no checking for awk... awk checking whether make sets $(MAKE)... no checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no ... 20 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Ubuntu Feb 4, 2018 Feb 4, 2018Έχει λήξει €18
Build home automation firmware Want to control the home appliances remotely from any location 7 Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Feb 4, 2018 Feb 4, 2018Έχει λήξει €23
zigbee receiver I need a receiver based on esp8266 to be connected to zigbee LDR and read its value 11 Python, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Feb 4, 2018 Feb 4, 2018Έχει λήξει €26
NEW FEATURES for my existing ESP8266 WIFI MODULE Hello, I would like to add, edit and create some new details on my ESP8266 web-server for automation. Please contact me for more details and cost as well. 1st. MAIN server at home connected to home Router with the MQTT mosquito protocols using the ESP8266. 2nd. Clients for many automation devices with esp8266 (Lights, Garage, and so on). 3rd. Main Server and clients devices should have HTML G... 7 Ηλεκτρονικά, Δοκιμή Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό, HTML, Arduino Feb 2, 2018 Feb 2, 2018Έχει λήξει €28
Create WinPE 5.1 + Windows 8.1 minimal bootable images We are use Proxmox Virtual Environment, need to create Windows 8.1 minimal footprint VM (about 3 GB), also need inject all VirtIO drivers, provide me the ready made files and a WORKING step-by-step instruction, how I can setup! Basically all files is pre-maded with somebody else ([το url αφαιρέθηκε, συνδε&... 3 Ενσωματωμένο Λογισμικό, Windows CE, Windows 8 Feb 1, 2018 Feb 1, 2018Έχει λήξει €16
Yocto Project Please read. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 1 Linux, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, UNIX Jan 30, 2018 Jan 30, 2018Έχει λήξει €28
Robot Vision This is initially a technical support task that will later (after several months) lead to a project work. At the moment I need to set up my device so I can work on vision (simultaneous localisation and mapping) algorithms and robotic platforms. Details will be provided. 14 Python, Matlab and Mathematica, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Προγραμματισμός C++, Ρομποτική Jan 29, 2018 Jan 29, 2018Έχει λήξει €93
Yocto Linux We are looking for YOCTO developer to customize embedded system linux. 3 Linux, Ηλεκτρονικά, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino, Debian Jan 29, 2018 Jan 29, 2018Έχει λήξει €17
Smart Vehicle's Fuel Gauge I'm looking for someone to design a Smart vehicle's fuel gauge. It should be designed, tested, debugged and finally deliver a functional prototype with it's GUI The Description is attached 17 Ηλεκτρονικά, Ενσωματωμένο Λογισμικό, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 28, 2018 Jan 28, 2018Έχει λήξει €749
Pass audio from external USB sound card to web audio API using the web USB API I need to transmit several audio streams from a single external USB sound card into the web audio API. The audio API right now only accepts a single audio stream (mono or stereo) from an audio source (The sound card in this instance). The probable solution is to use the web USB api to bifurcate the data coming from the sound card and then pass it to the web audio api into different audio source ... 1 Ενσωματωμένο Λογισμικό Jan 28, 2018 Jan 28, 2018Έχει λήξει €279
Design hardware terminal Looking for experinced developer to design serial-485 or ethernet Rx-Tx terminal with Capacitive touch Keypad and 4 (7-segment) digits 10 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων Jan 27, 2018 Jan 27, 2018Έχει λήξει €53
ESP8266 (webserver http, JSON API) ESP8266 I/O as a webserver to be connected to LDR, PIR and temperature sensor with some Relays. the esp8266 will read the sensors and send them to our mobile app following json api. the esp8255 will receive instructions from the app to control the relays or pwm output. 17 Python, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino, Raspberry Pi Jan 26, 2018 Jan 26, 2018Έχει λήξει €94
Software driver development for VR controller We need to create a driver for Open VR for our VR controller. 32 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Ανάπτυξη Λογισμικού, Steam API, HTC Vive Jan 25, 2018 Jan 25, 2018Έχει λήξει €2001
IoT (Internet of Things)- Egyptian Electrical Engineer needed to design a circuit ***WHO IS ELIGIBLE TO APPLY*** Please only apply for this project if you live in: Egypt ***PROJECT SUMMARY*** I have created a detailed functional specification for an IoT (Internet of Things) device which I want you to help me transform into a circuit design. This is *not* a PCB layout project. This is a circuit design project. I am looking for engineers who have experience with m... 10 Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 25, 2018 Jan 25, 2018Έχει λήξει €9
Showing 1 to 50 of 322 entries
« 1 2 3 4 5 »