Ενσωματωμένο Λογισμικό Δουλειές και Διαγωνισμοί

Embedded software is installed on electronics and hardware devices with the aim of ensuring control over the target object, item, or device.

Most businesses manufacture their products using electronic equipment and other machines. To ensure total control of the machine, device or object, one may consider leveraging the power of technology by installing Embedded Software. Such machines of devices could be operated from a computer or just by touching buttons. Embedded Software installations automate processes, increasing the productivity of the business and thus the profitability of the business as a whole.

Developers of Embedded Software are very resourceful and highly knowledgeable as far as such projects are concerned. Since businesses are trending towards Embedded Software installations, it is for this reason that professional proficiency in this area is gaining demand every day. Freelancers with prerequisite experience can offer their services using Freelancer.com. The free platform provides them an incredible opportunity to meet with various clients with whom they may strike a contract. It is for this reason that freelancers are advised to display on their profiles their proficiencies and experience in tackling such projects for them to gain an upper hand in this market.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Embedded Software Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Develop firmware for ESP12-F (or similar) Hello everyone. We are building a home automation product and are searching for someone to develop the firmware for the switches (1/2/3 gang) and maybe for a thermostat too. The more "exotic" requirement is that we want the communication to be local (LAN). So we have: 1. Initilization (SSID, password insertion) The switch creates a local network (the first time only). Our device con... 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό Jun 22, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €2578
thingsboard setup We are developing an IOT project with esp32, 5-6 sensors , 4 relays. We are using thingsboard to monitor and display the data. Thingsboard is compiled and running on our servers. 2 Tasks have to be achieved here. 1. Whitelable the thingsboard by removing thinbsboard logo from the repository. 2. Make GPIO control button for the relays. Anyone who has experience with esp32 and Thingsboard can cont... 8 Python, Ενσωματωμένο Λογισμικό, MySQL, MQTT Jun 22, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €44
PCBA design verification & clarification on connection We have developed a PCBA with a freelancer and unfortunately due to constraints he was not able to explain which connectors will be connected to which part of the system. We have the schematic file. We would need a clear idea on the design. 14 Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, PCB Layout Jun 21, 2018 Jun 21, 20185μέρα 16ώρα €28
Port Linux custom embedded O.S. from sunxi-linux to Mainline LTS MOD Devices sells audio processors based on embedded Linux running in an ARM system-on-module. We are migrating platforms, from the Allwinner A20 SOM to a Freescale MX8. The job consists on the porting from the sunxi-linux 3.4 to the Mainline LTS kernel. The system is based on Buildroot. The configuration of the kernel includes applying the RT-patch and configure scheduling, systemd and USB-E... 6 Linux, Ενσωματωμένο Λογισμικό Jun 20, 2018 Jun 20, 20184μέρα 7ώρα €4246
PIC18 Project Looking for simple PIC programming project 8 Ενσωματωμένο Λογισμικό Jun 19, 2018 Jun 19, 20183μέρα 17ώρα €21
windows app to receive and send data from da14580 ble I'm working on a project to make a windows app that would send and receive data from ble DA14580 without adding any extra bluetooth dongle to a laptop. It is a dialog semiconductor ble chip I'm using. once the ble pairs with the laptop, it must send data to a com port. also the ble will be sending the coordinates along with the data. so the app must also control the cursor of the laptop... 2 Ασύρματη Σύνδεση, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Microsoft, Windows API, Bluetooth Low Energy (BLE) Jun 18, 2018 Jun 18, 20182μέρα 15ώρα €98
SSI encoder reader software for Arm cortex Software for reading encoder with SSI protocol is needed for ARM (prefably STM32F407G-DISC1 or EK-TM4C123GXL cards). A software for position reading in every 200ms (or more) for an SSI protocol with different brands and bits is needed.. The position information should be send with a common protocol (RxTx, I2C, RS485 etc.). Technical Details - SSI encoder position information with (a touch of butto... 6 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 18, 2018 Jun 18, 20182μέρα 9ώρα €147
MediaTek based android board Mediatek processors are known to be powerful and inexpensive. Thus, we need a minimum viable hardware that runs Andorid OS with 4G connectivity using a Mediatek mobile processor. This job requires a contractor that has previously developed a hardware based on Mediatek processor with cellular connectivity. This job requires a contractor that has access to technical information of Mediatek Inc. Plea... 22 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Android, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό Jun 17, 2018 Jun 17, 20181μέρα 23ώρα €4054
Embedded linux - Write dummy backlight device driver to mimic specific device I have an application that controls the brightness of a screen directly by writing to "/sys/devices/platform/imx28-fb/pwm-backlight.0/backlight/pwm-backlight.0/brightness". Since writing the application, the screen has been replaced and the kernel upgraded, so the new path does not match the path used by the application. The application cannot be updated, so i need a dummy device driver... 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Ενσωματωμένο Λογισμικό Jun 17, 2018 Jun 17, 20181μέρα 12ώρα €135
verifone app / digital signing of app I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for verifone terminals like in picture..vx675. Dont bid if u have no prior experience of verifone pos system please!!! you be just wasting both our time 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό, User Interface Design Jun 16, 2018 Jun 16, 201819ώρα 10λ €1151
Verifone/Ingenico POS Software Developer Looking to Hire Software Developer for Verifone & Ingenico POS System Software Developement.. Person should have experience in Software Development & Architecture of POS System.. 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Προγραμματισμός C++ Jun 16, 2018 Jun 16, 201816ώρα 37λ €1038
Disk Firmware Patch A POC (Proof-of-Concept) project for creating a patch in hard disk firmware that is capable of changing file bytes delivered from disk media to the operating system. SOW (Statement-of-Work) is attached. 1 Ενσωματωμένο Λογισμικό, Συμβολική Γλώσσα , Διόρθωση Σφαλμάτων, Windows API, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 16, 2018 Jun 16, 201815ώρα 11λ €952
Instrument panel cluster I am looking for a person who had experience on Instrument panel cluster. modules such as Ethernet,SPI and Line test and aging test. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Διόρθωση Σφαλμάτων, Documentation Jun 16, 2018 Jun 16, 201814ώρα 29λ €393
NASA Contest: Design a “Smart” Attachment Mechanism Design a “Smart” Attachment Mechanism (no positioning capability) (SAM) In this challenge, you are asked to design a “Smart” Attachment Mechanism (SAM) that will be mounted to the free end of a separately designed robotic arm. The SAM receives all external power and high-level commands through its interface to the robotic arm, but implements the below functions autonomou... 2 Ότι Να'ναι, Ηλεκτρονικά, Βιομηχανική Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Mechatronics, Σχεδιασμός 3D , Αεροναυπηγική Μηχανολογία, Αεροδιαστημική Μηχανολογία, Αλγόριθμος, Arduino, Βιοτεχνολογία, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Drones, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Διαχείριση Προϊόντων, Ρομποτική, Αρχιτεκτονική Λογισμικού May 31, 2018 May 31, 20185μέρα 7ώρα €1286
NASA Contest: Design a “Smart” Positioning and Attachment Mechanism Design a “Smart” Positioning and Attachment Mechanism (SPAM) In this challenge, you are asked to design a “smart” positioning and attachment mechanism (SPAM) that will be mounted to the free end of a separately designed robotic arm. The SPAM receives all power and high-level commands through its interface to the robotic arm, but implements the below functions autonomousl... 10 Ότι Να'ναι, Arduino, Βιομηχανική Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Mechatronics, Σχεδιασμός 3D , Αεροναυπηγική Μηχανολογία, Αεροδιαστημική Μηχανολογία, Αλγόριθμος, Βιοτεχνολογία, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Drones, Ηλεκτρονικά, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Διαχείριση Προϊόντων, Ρομποτική, Αρχιτεκτονική Λογισμικού May 31, 2018 May 31, 201819μέρα 7ώρα €3429
Showing 1 to 15 of 15 entries
« 1 »