Ενσωματωμένο Λογισμικό Δουλειές και Διαγωνισμοί

Embedded software is installed on electronics and hardware devices with the aim of ensuring control over the target object, item, or device.

Most businesses manufacture their products using electronic equipment and other machines. To ensure total control of the machine, device or object, one may consider leveraging the power of technology by installing Embedded Software. Such machines of devices could be operated from a computer or just by touching buttons. Embedded Software installations automate processes, increasing the productivity of the business and thus the profitability of the business as a whole.

Developers of Embedded Software are very resourceful and highly knowledgeable as far as such projects are concerned. Since businesses are trending towards Embedded Software installations, it is for this reason that professional proficiency in this area is gaining demand every day. Freelancers with prerequisite experience can offer their services using Freelancer.com. The free platform provides them an incredible opportunity to meet with various clients with whom they may strike a contract. It is for this reason that freelancers are advised to display on their profiles their proficiencies and experience in tackling such projects for them to gain an upper hand in this market.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Embedded Software Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Vehicle that Navigates by Audio This project involves navigating a vehicle through a minefield by using audio beacons of fixed frequencies located throughout the field. The vehicle will start at a fixed location in the field. The mission is to locate the “next” audio beacon and steer the vehicle toward that beacon while monitoring for the next beacon. The vehicle should continue to search each consecutive beacon ... 6 Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €464
Adding ESP8266 to Amazon FreeRTOS for STM32L476 Discovery Kit IoT We have a custom board similar to STM32L476 Discovery Kit IoT, which already has Amazon FreeRTOS ready to be used. The original board by ST uses a WiFi module ISM43362 by Iventek connected to STM32L476 by SPI but our board uses a ESP-WROOM-02 (ESP8266) instead, connected by UART in this case. Our board is based on a STM32L476 but with different package. Tasks to be done are two: 1.- To replace... 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €546
Open source SDR and more I would like to offer my sponsorship of a software defined radio board to student engineer or researcher to work on any open source project that will involve the community. My hardware will be the BeagleSDR add-on board as best current cape for the Beagleboard-x15. It has a FPGA, AVR microcontroller, and high speed ADC/DAC, i2c programmable clock... This open source project probably last at least ... 0 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ενσωματωμένο Λογισμικό, FPGA, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 20, 2018 Σήμερα29μέρα 10ώρα €8
Reading code for traffic light Hey I have created a code for traffic light using IDE on a Ardunio board. It deals with traffic light( static and dynamic). If you would be so kind to help explain the code line by line. 7 Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €15
Embedded engineer need to make one product, for that require Embedded engineer 10 Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Προϊόντων Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 15ώρα €20
Sensor data logging using PI(Mobile Application) I want count of Proximity sensor on Mobile Application using IOT concept. 4 Cloud Computing, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 5ώρα €74
ARM Embedded Programming IR Motor Control (KL2 Microcontroller) Control 2 DC motors using IR receiver and remote. Please use MBED compiler. 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 19, 2018 Apr 19, 20184μέρα 21ώρα €23
IoT Developer Needed in Delhi We are looking for an Experienced IoT developer for developing Smart Home Automation IoT Products and Smart Office Automation Products like Smart Switches, Smart Locks, Smart Lights, Smart Fans etc. Candidate must have realtime working experience of developing such products. Payment will be made as per experience on such products development using Bluetooth Controlled Automation Products, GSM Con... 4 Android, Matlab and Mathematica, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Bluetooth Low Energy (BLE), Οικιακός Αυτοματισμός Apr 19, 2018 Apr 19, 20184μέρα 20ώρα €13
NXP S32V234 We need to develop a project using NXP s32v234. We need help with it. We are not particular with application. 1 Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 5ώρα €98
NXP s32v234 based project We need to develop a project using NXP s32v234. We need help with it. We are not particular with application. 3 Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 4ώρα €10
Ubuntu core trustzone secure boot on Allwinner H3 (ARM Cortex-A7) platform We are a small startup building a secure hardware platform for our products. The hardware is based around a Allwinner H3 (quad core ARM Cortex-A7) CPU, 512MB RAM and a 4/8 GB SD card. We need you to develop a BSP with the following features: 1) trustzone secure boot enabled in H3 OTP fuses, 2) unique private key stored in H3 fuses, 3) ROM bootloader verify that system bootloader (u-boot for... 9 Linux, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Ubuntu, Scripting Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 1ώρα €2513
Activate external flash memory Our project is about taking an existing embedded SW and activating an external flash memory to perform as an enlargement memory for the internal memory, currently the board support Mx25r6435fznil0. The hardware chip is cc2640r2f. Testing should be conducted to make sure that everything still works as expected. Knowledge of Embedded C is a must. An NDA needs to be signed before sending more deta... 2 Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 18, 2018 Apr 18, 20183μέρα 22ώρα €126
hcs12 project Codewarrior hcs12 project 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 18, 2018 Apr 18, 20183μέρα 21ώρα €14
Physical interface prototype Hello I am Meril, I am would like to get help from freelancers to help me a code (embedded code) the prototype I am trying to build. The physical interface has to communicate and exchange data with the application on phone with 1/3 of a second. 0 Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 17, 2018 Apr 17, 20183μέρα 3ώρα -
Programmable water valve android app I need android app which controls the flow of water through valve. basically valve is programmable and connected through wifi. Please see the attached file for detail description. No auto bid will be considered. Mention "Embedded & Android" on the top of proposal. I have mentioned a rough estimate. Thanks 24 PHP, Mobile App Development, Android, Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 17, 2018 Apr 17, 20182μέρα 17ώρα €357
Linux Bluetooth cpp problem I need gnu cpp expert for raspbian(raspberry pi 3) I am developing ble program that received from nordic ble device. The ble device is using Bluetooth Gatt profile, And on raspberry pi side, I need receive the value(notify). Main Problem: if, on the side of nordic ble device: enable pairing then on the rpi, working well. but, on the side of nordic bl... 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 16, 2018 Apr 16, 20182μέρα 6ώρα €174
I need a Robot I planning a Robotic agricultural project.I need help with that. 4 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μηχανική Μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Ρομποτική Apr 16, 2018 Apr 16, 20182μέρα 5ώρα €1505
1. PCB optimization 2. Coding foward interferences in 433 MHz Band Hello, I have the following problems. So I'll briefly tell you what I'm doing right now. Before me, a pressure measurement system was developed, in which an Arduino Nano, an RTC shield, an RFM24W transceiver and a pressure sensor were interconnected. The Arduino Nano and the RTC had their own shield. My job was to put all these components together in a schematic and make a singl... 26 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Apr 16, 2018 Apr 16, 20181μέρα 19ώρα €552
Arduino code modification only Modification on a code. 19 Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 15, 2018 Apr 15, 20181μέρα 3ώρα €21
IOT device i need a hardware device and it trace live location and audio will be record when he/she speak predefined word and all data store on server. this device is like a band, 3 Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 15, 2018 Apr 15, 20181μέρα 2ώρα €151
ardino programmimng i want to do the programming for the printer. i want to synchronise stepper motor with epson l130 [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] me on whats aapremoved by freelancer.com admin 6 Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Apr 14, 2018 Apr 14, 2018Έχει λήξει €153
Small task on 2 bit CPU Small task on 2 Bit CPU Deadline : 2 Days Amount : USD 75 7 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, PCB Layout Apr 13, 2018 Apr 13, 2018Έχει λήξει €100
Small task on 2 Bit CPU -2 Small task on 2 Bit CPU Amount USD 50 Deadline : 2 Days 6 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 13, 2018 Apr 13, 2018Έχει λήξει €16
Intel motherboard BIOS customisation We looking for Aptio AMi BIOS developer for customization and tunning new BIOS versions on our special request. Expecting is longertime cooperation. 4 Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €45
Embedded Systems Need some content written on a specific topic. 21 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino, Image Processing, OpenCV Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €436
Port Adafruit LED Matrix Library to STM32F103 We are looking for a freelancer that can quickly assist us in converting our copy of the LED Matrix library for use on the STM32F103. The Atmega328 chip can only support 1 32x32 matrix and we need to be able to support at least 4 of them. We are also on a tight deadline to complete this project. We are looking for someone who can develop the firmware and also assist in testing/debugging. If the pr... 15 Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €284
Experienced Linux Embedded developer services Over 3 years experience in C/C++ Extensive experience in Linux embedded software Development and environments Ability to analyze and understand complex systems 12 Linux, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Προγραμματισμός C++ Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €44
MT7688 Python Firmware Developer I am looking for someone experienced with developing MT7688 python firmware. We are using Linkit 7688. We need to clean the code a bit to start with, it is virtually bug free(been tested for two months) and the code is clean. There is a minor short coming or two. After this we need to port the code to some production module and and add more features as below: The gateway is decoding the senso... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €1030
Convert source codes from Python to embedded C I have source codes in python, I need to convert in embedded C and want to add some extra features in new programming. 16 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €115
Sensor IOT integration firmware Need skilled personnel to develop firmware - able to integrate Sensors + GPS + BLE + Xbee with STM32 and push data to Azure. 11 Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, GPS, Bluetooth Low Energy (BLE), Coding Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €320
Assistance with Electronic Device We're developing a new IoT device with the following features: - BLE - GPS - GSM - Wearable Freelancer must be Europe based. We're looking for someone who can do both the hardware design and firmware coding. We have been working with a freelancer however they are now abroad for several months and are looking for someone to take over the project. Most of the circuit is work... 22 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, PCB Layout Apr 11, 2018 Apr 11, 2018Έχει λήξει €34
Power datalogger using Cortex M3 uP to communicate via Quectel 3G device to send datalogging csv files (up to 30kB) via ftp to a server - also to include bootloader and firmware downloader to download new firmware revs as required/available. Looking for experienced embedded programmer with suitable TCP/IP skills to assist in firmware development 8 SQL, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Επικοινωνίες Apr 10, 2018 Apr 10, 2018Έχει λήξει €4529
bot that executes routine actions Hi, I need to have a bot working in my company I need someone to configure it. You must be an expert in this 4 Ενσωματωμένο Λογισμικό, Αυτοματισμός Δοκιμών Apr 10, 2018 Apr 10, 2018Έχει λήξει €27
Creating a AUTOSAR TOPPERS / ATK 2 case study This project is about creating a simple case study in AUTOSAR using TOPPERS / ATK [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε],MCAL,RTE and other modules need to be simulated 0 Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 10, 2018 Apr 10, 2018Έχει λήξει -
State Machine and Timing Diagram for Embedded System State Machine and Timing Diagram for Embedded System. More details to be provided. 17 Verilog / VHDL, Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 9, 2018 Apr 9, 2018Έχει λήξει €37
LTE IMSI Catcher - Hi, I am looking for someone who is capable of running and building the longest range LTE IMSI catcher - meanning, once the application is activated, it will recieve all IMSI data of neighburing Phones and have the ability to reject all other data except for the targeted number information. In order to complete such a task, the bidder should have strong knowledge of how LTE networks and signal... 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Μηχανολογία, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 8, 2018 Apr 8, 2018Έχει λήξει €2708
project degsin & devolopment Need to desine & devolop the project 5 Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 7, 2018 Apr 7, 2018Έχει λήξει €922
Pcb designer Dear Designer, I am looking for long term cooperation for my various products optimization. Now should start with this 49 Ηλεκτρονικά, Ενσωματωμένο Λογισμικό, PCB Layout, GPS, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 6, 2018 Apr 6, 2018Έχει λήξει €281
Micro -C program I want a Micro-C program that runs a digram on proteus software, the experiment is a heart rate monitor. 13 Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 6, 2018 Apr 6, 2018Έχει λήξει €21
Home automation I need a home automation system. It could be mobile app enabled or voice command. I will need your advice as this is my university project and want it stand out differently. 26 Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Προϊόντων, Οικιακός Αυτοματισμός, App Developer, Coding Apr 5, 2018 Apr 5, 2018Έχει λήξει €472
IOT WEB APPLICATION- ASSET MANAGEMENT PROOF OF CONCEPT(POC) I need you to design and build it. 4 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Εγκατάσταση Ιστολογίου Apr 5, 2018 Apr 5, 2018Έχει λήξει €15
NetBurner Mod-Dev-70 , module 5270 I am looking someone expert with NetBurner kit and (5270 module) thanks. 2 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, RTOS, Programming Apr 4, 2018 Apr 4, 2018Έχει λήξει €225
PCK / SMC example code for SAM3U development board I have a custom board with a SAM3U MCU. I need example code to show how to setup the programmable clock (PCK0) and code showing how to initiate and use the static memory controller (SMC). 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 4, 2018 Apr 4, 2018Έχει λήξει €167
MicroC/OS-II RTOS with the Nios II Processor Project In order to do the project, you will need Altera's DE2-115 Board. Please contact me for more info. Prior work with MicroC/OS-II RTOS with the Nios II Processor is an asset. 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, RTOS Apr 3, 2018 Apr 3, 2018Έχει λήξει €109
elegoo starter kit with arduino somebody with elegoo starter kit also So he can give actual working photos of hardware 9 Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Mechatronics, Arduino Apr 3, 2018 Apr 3, 2018Έχει λήξει €118
Embedded Linux development Embedded Linux development, Research, design and develop new software products Over 3 years experience in C/C++ Extensive experience in Linux embedded software Development and environments Ability to analyze and understand complex systems 7 Linux, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Προγραμματισμός C++, Γενική Εργασία Apr 2, 2018 Apr 2, 2018Έχει λήξει €47
Data Acquisiton of A Suspension Embedded data acquisition of a vehicle suspension for suspension diagnostic. -Data should storage inside a sd card. -System should provide wireless data transfer via bluetooth. -When critical values exceeded, bluetooth transfer should inform the user . -minimum sensor hardware should measure the acoustical emissions on the suspension, displacement and 3-D acceleration. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Apr 2, 2018 Apr 2, 2018Έχει λήξει €180
Yocto Linux Embedded OS I need to customize the operating system of my embedded board. I need it to be minimal (only what is necessary for my application to work.) No games, no examples, no images, no desktop, etc.) I need you to run my application when starting. I need you to have all the libraries that my application uses (you can check them with the LDD command). I need that the user does not see the text in the... 11 Linux, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Προγραμματισμός C++, Ubuntu, Raspberry Pi Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Έχει λήξει €198
python scraper script please see the attached json file so you can see what to scrape we need a python script will be multicore cpu feature and it will scrape the data and save into MYSQL with correct relations steps to follow to get the info Visit home page [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε γ... 17 Python, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Ανάπτυξη Λογισμικού Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Έχει λήξει €148
ESP8266 firmware to deal with Modbus thermostat We have a Modbus thermostat and we need to have a firmware for ESP8266, so we can manage it. We have all the information of the thermostat and Modbus. We want to use MQTT to manage the thermostat via WiFi (reading and writing). It could be based on any existing library, such as: [το url αφαιρέθηκε, συνδ&ep... 19 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Έχει λήξει €238
Showing 1 to 50 of 376 entries
« 1 2 3 4 5 »