Δοκιμή Λογισμικού Δουλειές και Διαγωνισμοί

Software testing refers to a series of procedures conducted with the objective of ascertaining the quality of a software program or service. Professionals with several years of experience conduct these tests and monitor each stage to identify the potential problems that may arise with the software. By hiring a software testing expert, you can prevent problems at a later stage and ensure that your software is free of errors. Post a job now and manage your software programs in a better manner.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Software Tester; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Convert this file to a file that I can read on my computer I need someone to take this file and open it and convert it to a file or program that I can use or open on my computer. If the file asks for a password the password is: job59830 If you are interested in winning this job, let me know that you were able to convert it and send me 3 screenshots of the first 3 pages so that I know you were able to do it. 44 Εισαγωγή Δεδομένων, Photoshop, Δοκιμή Λογισμικού, Web Development, Data Extraction Jun 22, 2018 Σήμερα6μέρα €17
Expert API Tester needed I need a Developer to Test my Sandbox API and Create Delivery to show the API is tested for Postmates API. [login to view URL] 1 PHP, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 23ώρα €26
Software Testing POS Desktop Application Hi, Knowledge of Black Box. It is a POS system for Retail Stores. Looking for a freelancer with experience testing POS. Thanks. 32 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ευχρηστίας Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 22ώρα €9
Connectivity of all devices I need help with connecting all of my devices for my online Business 2 Δοκιμή Λογισμικού, Apple Safari Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 18ώρα €10
I would like to hire a Web Developer bug on php with a preloadoer login, sign up or sneaker upload can redirect [login to view URL] 30 PHP, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, MySQL, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 18ώρα €117
Honeypot setup and data gathering and presentation Setup High Interaction Honeypots and capture and gather data coming to the system... HiHAT, Sebek, Argos etc 10 Python, Διαχείριση Συστήματος, Cisco, Δοκιμή Λογισμικού, Διαχείριση Δικτύου Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 16ώρα €56
We are looking for a developer/programmer able to create a platform/app based on Asianodds.com API Hi, We are looking for someone who can create either a web or desktop app which will display real time data from [login to view URL] using their API API documentation: [login to view URL] In addition to displaying odds on real time our app/platform should have several features like: - notification about odds changes - ability to select our own "target" odds and being notified when o... 13 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, MySQL Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 16ώρα €9
Modified a DLL file modified a dll file to set in my HWID and linkable to my software 5 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 12ώρα €123
Looking for an experience QA Engineer I'm looking for a QA engineer with a development background that can track bugs and tell us how to replicate them. Please write pineapple in your proposal so I know that you read this. 57 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλικά (ΗΠΑ) Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 11ώρα €10
program an enhanced cipher- text policy attribute based encryption program i would like to program and enhanced CP-ABE program using java programming language, it involves adding a part to the original source code that would make it support user revocation process. more details will be discussed after agreeing terms 8 Java, JavaFX, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 6ώρα €135
Gain access to a web.de account Good morning, My facebook account was hacked 5 days ago, and changed all of my details - e-Mail and Password and got into My e-Mail account to do so. I managed to retrieve My e-Mail account, but the hacker changed my facebook details so I now cannot get in. Through trial and error, I have found that the e-Mail they have changed it to is oliharwood010@[login to view URL] - Is there someone who ca... 7 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Δοκιμή Λογισμικού, MySQL Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 5ώρα €278
NPM Module to export time series data to AWS Glacier and S3 We currently have a MySQL database table that holds about 2 TB of data in approximately 9 billion rows. Each row contains one second of power data from an electricity meter, with 31 columns in each row. The data is indexed on a date-time, a controller id and a power meter id. The database is a production database, and the table is constantly being written to. We intend to create a read replica o... 6 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, MySQL, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, node.js Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 23ώρα €177
Work from Home - Indian Professionals needed Work from Home - Indian Professionals needed - Human Resources - Software Testers 39 Ανθρώπινο Δυναμικό, Δοκιμή Λογισμικού Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 20ώρα €16
Make a software like LawGeex [login to view URL] We want all features: 1. Contract Review Automation and all listed there 1 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 16ώρα €8
Web Site Testing Need some one from USA only for test my web site , small flow , and small performance testing , need to be with MAC laptop 21 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 16ώρα €22
I need Penetration Tester for given IP address Hello I am looking for someone who can do the following: Access into a given IP address & get as many information as you could get such as: i. Location of the IP Address ii. Hops connecting to the IP Address iii. Application or System connected to the given IP address iv. Owner of the IP Addres ***I am not looking for information IP LOOKUP website. Provide me more other details*** I am looki... 14 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 8ώρα €148
Need Java Selenium Automation Should write some automation scripts in Java 60 PHP, Java, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού Jun 20, 2018 Jun 20, 20184μέρα 2ώρα €127
GSM & Selenium I need a script which will send and receive a code from a GSM module and use this code with selenium. Message so we can discuss in further details. 15 Python, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 23ώρα €177
Adding some code to a python program I need help adding some code to my existing python program. 28 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 22ώρα €22
Gonna Get em' I believe that I have been exploited through a game by my own friends and former live in boyfriend. I am presently homeless because of them and their gangstalking antics. 10 PHP, Δοκιμή Λογισμικού, Internet of Things Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 19ώρα €907
OTP plugin work with contact7+IFRAME POP UP phone verification issue resolution+(DESIGN) hello, I have a website (airport pick service from the airport deliver passenger to center on flat rate in Budapest-Hungary) [login to view URL] We have an issue with booking area 1. I enter data pick up location drop off location date picker click reserve its fine! [login to view URL] 2.I enter booking details name , etc then click proceed to as u see i gave some invalid information (t... 5 PHP, WordPress, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, HTML Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 19ώρα €51
scale, weigth control, load cell, calibration , soport. repair, calibration, fix, fabric 2 Διαχείριση Πρότζεκτ, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Δοκιμή Λογισμικού, MySQL Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 18ώρα €133
We are looking for a developer/programmer who can create a platform/app based on Asianodds.com API Hi, We are looking for someone who can create either a web or desktop app which will display real time data from [login to view URL] using their API API documentation: [login to view URL] In addition to displaying odds on real time our app/platform should have several features like: - notification about odds changes - ability to select our own "target" odds and being notified when o... 28 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, MySQL Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 12ώρα €9
Fix mobile Android app to work on new version of android We have a very simple app that does 2 things: 1) Loads up our website 2) Has a small player at the bottom fo screen to play radio station stream. This app is crashing, and the player keeps stopping, or crashing/glitching, on newer android versions we have many complaints of user that says the app crashes or does not load. we need this simply fixed. should be a fairly easy/quick job. we have all... 27 PHP, Mobile App Development, Android, Δοκιμή Λογισμικού Jun 19, 2018 Jun 19, 20183μέρα 4ώρα €30
Selenium Multi-thread Script As the title mention, I would need a multi-threaded selenium script. I would be running this against 500,000 internal address, hence the threaded part. The script would need to bypass certificate errors, an example would be for it to run against: [login to view URL] and screen shot the page. if you and I visit the page now it will say insecure connection, the script would need to use the b... 19 Python, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Golang, Ruby Jun 19, 2018 Jun 19, 20182μέρα 22ώρα €158
need developer come designer to change design and theme of core php website need developer come designer to change design and theme of core php website 22 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, CSS, Δοκιμή Λογισμικού, HTML Jun 19, 2018 Jun 19, 20182μέρα 18ώρα €63
Testing Software on Freelance We have a software that we need tested on weekly basis. 2 days of testing per week. Software is in the Travel sector 159 PHP, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων Jun 19, 2018 Jun 19, 20182μέρα 7ώρα €94
Write an Android application The project is mobile application for android (future ios), Basically App. send and receive UDP packets over wifi from/to other wifi machine, The wifi network (SSID) can be from external router or can be created by the mobile using Hotspot phone functionality, there is no connection to internet (for now). App. content two screens one is the main screen and other is the configuration screen.... 15 Mobile App Development, Android, Δοκιμή Λογισμικού Jun 19, 2018 Jun 19, 20182μέρα 4ώρα €165
(C# and NUnit test) Analyse code and give me feedback. I've written a (small) game in C# and I need someone to analyse the code and "just" give me ideas to what I could have done better. This includes: Mistakes that I've made in the code. What design pattern I just have used. What things I should have tested for. The job requires that you have experience with C# and with NUnit testing - and VERY important: You should know the dif... 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Δοκιμή Λογισμικού, Αναλύσεις Jun 18, 2018 Jun 18, 20181μέρα 21ώρα €102
write a virtual sports betting software Good day, i need someone to build/write a virtual betting software which runs with the same algorithm and statistics as the virtual software used by major sports betting companies like bet365, nairabet,1960bet,ladbrokes,merrybet,bet9ja. the emphasis of this software should be on virtual football league, FEATURES OF THE SOFTWARE/PROGRAMME 1. IT SHOULD BE ABLE TO RUN ON THE SAME algorithm and se... 9 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 18, 2018 Jun 18, 20181μέρα 10ώρα €225
Need mosaic remover for videos need an app or software to remove mosaic from adult videos,bid only if you can make 1 Δοκιμή Λογισμικού Jun 18, 2018 Jun 18, 20181μέρα 6ώρα €98
Build a Website I want someone to make my website auto trigger Adsense Ad at every unique visitor for first time. Like it works on video websites where users have to close ads again and again to play a video. I want it to be auto triggering for my users when they visit my website. 36 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Δοκιμή Λογισμικού, HTML Jun 17, 2018 Jun 17, 20181μέρα 4ώρα €109
Build a Resume I need a proper resume. Great writers along with Software engineering experience are really welcome. 23 Java, J2EE, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, MySQL Jun 17, 2018 Jun 17, 20181μέρα 4ώρα €19
Set Up our Freshsales WorkFlow and Campaigns This is a simple project, we require someone who has previous experience in setting up Workflows and Campaign automations, to set up several sample campaigns and workflows in our system, that we can duplicate, to better understand how the process works in Freshsales. What we need are: 1) workflow to send an email to new leads then update the lead status from 'new' to 'contacted&#... 1 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εικονικός Βοηθός, Δοκιμή Λογισμικού, Οδηγίες Jun 17, 2018 Jun 17, 20181μέρα 3ώρα €13
Need help testing Google Cloud Vision API I have a few photos I want to run through Googles Cloud Vision API to test and see if it would make sense for a project I have in mind There are tutorials on Youtube as to how to get the API working, I believe its simple to use. I just don't know how to get it working. Thank you! 16 Java, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ευχρηστίας Jun 17, 2018 Jun 17, 20181μέρα 2ώρα €20
Create Menu for design plot log output in Borland C++ Builder existing code. Skills Required: 1. Fluent knowledge of Borland C++ 2. Knowledge of Geological Graphics plot principals. Single and multi column CVS data plot, Curve and Line graph. 3. Capability to work with Log me in to fix the bugs. The Project: 1. The Current code have working Log Plot Output. This Log settings parameters are hard codded for each log By Name. The log consisting from continuous vertical or h... 12 Διαχείριση Πρότζεκτ, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Programming Jun 17, 2018 Jun 17, 20181μέρα €525
Need Real Time WhatsApp messages to be decrypted into .text format We need whatsApp messages to be decrypted into .txt format for each user message in an instance of 10 minutes to export the data to our backend for storage purpose. 4 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, HTML Jun 17, 2018 Jun 17, 201816ώρα 31λ €17
Testing the crypto-currency market with the help of a bot. "Boat - Beer" The bot is designed to collect information about the news of crypto, growth and fall, the working panel is connected. There is a text document in which everything is written, you do not need to register, attach mail, or accounts. The bot was developed by me personally, the name of the author. 19 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού Jun 17, 2018 Jun 17, 201815ώρα 44λ €419
Build an aimbot Looking for an experienced coder to build an Aimbot/ESP for the game Overwatch, needs to be bypassable through Anti-Cheat, with regular updates, proof of recent previous work will need to be given, preferably looking at someone who had done this [login to view URL] for a private coded Aim software that will be secured. - Must also have a silent/LEGIT mode for LAN. - Security needs to be one of a... 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jun 17, 2018 Jun 17, 201813ώρα 31λ €489
OROCrm expert I need to create a software based on OROCrm 4 CRM, Δοκιμή Λογισμικού, ERP, Symfony PHP Jun 17, 2018 Jun 17, 201811ώρα 8λ €13
alipay android template clone An android application similar to alipay with the good navigation style. Good scanning precision 21 PHP, Mobile App Development, Android, Δοκιμή Λογισμικού Jun 16, 2018 Jun 16, 20183ώρα 17λ €433
Software Architecture, Testing / QA Expert Needed I need a Software Architecture, Testing / QA expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 187 PHP, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών May 3, 2018 May 3, 20182μέρα 3ώρα €62
Software testing... - 04/04/2018 21:56 EDT.... I need a software testing expert for my multiple projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 116 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Apr 4, 2018 Apr 4, 20182μέρα 2ώρα €42
Software testing... - 04/04/2018 21:56 EDT I need a software testing expert for my multiple projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 70 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Apr 4, 2018 Apr 4, 20182μέρα 2ώρα €25
Showing 1 to 44 of 44 entries
« 1 »