Ηλεκτρική μηχανολογία Δουλειές και Διαγωνισμοί

Electrical engineering is a branch of engineering that involves the study of electricity, electromagnetism and electronics. An electrical engineer knows how to deal with a host of electrical appliances and devices. To ensure that your electrical device is compliant with the set standards, you need to hire a professional electrical engineer. For this, all you have to do is hire a professional electrical engineer. Once you have an experienced electrical engineer onboard you can hope to add a fillip to your business.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Electrical Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
course content developer Developing electrical engineering course training materials for my e-learning portal 3 Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €123
Digital Filter Designs for Audio Mixers I would like you to do a project in DSP. The title is (Digital Filter Designs for Audio Mixers). I need about 20 pages including MATLAB code and simulation results. The format of the report is attached. Must be followed. 9 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €148
Need help to design a digital clock - 24/11/2017 18:58 EST Hi I want a freelancer who can help me to design a digital clock. I have posted the docx file. Download it and read it. If you can do the project then you have to describe every detail of designing the clock in a document. You will act as a teacher and will teach me how to design the clock. 1 Ηλεκτρική μηχανολογία, Ηλεκτρονικά Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €55
electronic music producer/composer looking for a skilled music producer 16 Ηχητικές Υπηρεσίες, Μουσική, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Ήχου, Παραγωγή Ήχου Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €241
Circuit Design for an Electrical Engineer (24 Nov 2017) ***WHO IS ELIGIBLE TO APPLY*** Please only apply for this project if you live in one of the following countries: Russia Belarus Ukraine Moldova Romania Serbia Bosnia-Herzegovina Montenegro Kosovo Macedonia Albania Egypt Morocco Morocco? Yes. Morocco. Morocco is a sentimental choice. Frankly, I will most likely end up working with engineers who live in Russia and the Uk... 6 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Παραγωγή, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €5
Fire System Project Make a mobile application of smoke detector that shows if the smoke detector is in blinking or not when you are outside the home. 9 Ηλεκτρονικά, Mobile App Development, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €266
URGENT - Need a Draftsman to Draw Antennas and Components on our Towers for customers I have various structures which I need equipment dimensionalized and placed within our poles for customers. I have attached some previous examples - will need these in CAD and in PDF. this is priority work I need completed in the next couple of days. The selected candidate this will be steady work on an ongoing basis. we will provide the component spec sheets to facilitate the exact measurements a... 29 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Ηλεκτρική μηχανολογία, AutoCAD Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €125
Battery management system development for breakthrough on the field of battery cells For our project we are looking for an engineer, who has a capability to develop a BMS for a battery storage system based on revolutionary concept of battery cells... 7 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Προσχεδιασμός , Εγκατάσταση Συσκευών Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €17
LabVie to control motors of speed and Bulb i want to use Labview to control the motor of speed. 3 stepper motor. 2 of the motors will be rotating from 1 Rpm to 60Rpm and one of the motor rotates less than or equal to 8mm/hr. further details we will chat 12 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, LabVIEW Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €141
USB Charging Device I need to build a prototype USB charger. 12 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €23
ali3281 and ali3202c firmware modification let me know any one know to develop firmwre for both the chipset setbox 3 Arduino, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €360
12-18V DC automatic polarity selector schematic Need to develop the 12-24V DC automatic polarity selector/switcher schematic, to automagically switch the polarity of the input Square wave signal (4 channels), to the requested polarity. For example if the INPUT signal polarity is reversed, it will be automatically reversed back to the "normal" polarity so the device will be powered by correct polarity. Please note that because target... 14 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €22
Digital Intercoms We want Digital Intercoms to be designed, which allows us to use Speech at 8KHz Bandwidth and control data. The intercom system can be interconnected using a RS485 Link or any other digital format which allows upto 1KM. Intercom system will have one master and upto 64 outstations. When the channel is opened, it should allow 2 way speech (Handsfree) between any of the two outstations and the fac... 5 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €1497
matlab experts from Pakistan Fuzzy logic in sensor [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] logic in sensor [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτ&epsilon... 7 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €18
wireless comm, sensor network and electrical engineering technical writing and even some research ideas wireless comm, sensor network and electrical engineering technical writing and even some research ideas so please if u have published work . then only apply for this 11 Ηλεκτρονικά, Επιστημονική Έρευνα, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €40
arduino project esp8266 i need help with bullding a device with a wemos d1 mini board (esp8266) and debugging a arduino(IDE) code. 37 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα -
Plugin board for Beaglebone black I would like to get a Plug in PCB with Power supply with UPS and all port access to external interface. 12 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €327
Electrical Engineers for e-ink display product development Please see this inspiring video: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] We develop smart-jewellery using the available technologies. Please help us to define development goals. Plan with us the road to execution and get t... 12 Ηλεκτρονικά, Flex, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €29411
Simulink on Power Generation, Transmission and Distribution It is Simulink on Power Generation, Transmission and Distribution. I will give the details later. 8 Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €63
Circuit Design for an Electrical Engineer (24 Nov 2017) ***WHO IS ELIGIBLE TO APPLY*** Please only apply for this project if you live in one of the following countries: Russia Belarus Ukraine Moldova Romania Serbia Bosnia-Herzegovina Montenegro Kosovo Macedonia Albania Egypt Morocco Morocco? Yes. Morocco. Morocco is a sentimental choice. Frankly, I will most likely end up working with engineers who live in Russia and the Uk... 10 Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €7
Design/ build/ 3d model/ Automated blinds using arduino prototype only -- 2 Prortype automated window blinds using arduino and sensor metro manila philippines 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Arduino, Programming Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €375
Design/ build/ 3d model/ Automated blinds using arduino prototype only Prortype automated window blinds using arduino and sensor 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Programming Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €324
Project for Robert G. Hi Robert G., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 10 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Nov 24, 2017 Σήμερα9μέρα 1ώρα €277
MPPT being run by Particle Swarm Optimization(PSO). I want a MATLAB model of an Maximum power point tracker (MPPT) which should run a PSO code in its embedded MATLAB function. The PSO should track the Maximum power point accurately under vaying conditions. The results should be comparable to conventional algorithms such as those from P&O methods. 17 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €86
power system project 2 i have project in power system 4 Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €23
Design/Build a PCB speaker/charger using Apple lightning cable Design/Build a PCB that is powered by Apple lightning cable and provides pass-through charging to an iPhone as well as speaker out (and has a speaker) and mic in (and has a mic). Should fit on a single PCB ~2"x3" (minus the speaker/mic). 12 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 23ώρα €334
Matlab project MATL 50 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 23ώρα €282
Internet of things I need to develop my smart irrigation system but instead of runing it on battery I would like it to be run by solar energy system. 13 Ηλεκτρονικά, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino, Σχεδιασμός Ανανεώσιμης Ενέργειας Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 18ώρα €65
Solve a few complex number equations. Show working. Hey guys, I'm looking for someone to solve a few equations. Please show workings. Preferably using de moivre’s theorem. I've included the equations below: a) (z+2)^3 = -8i b) (z - 2i)^2 = -2i c) (z -5)^3 = -125i d) x^4 -6x^2+25 = 0 e) z^3+i=0 f) z^6+10z^5+30z^4=0 g) z^5+4z^3+4z = 0 Looking for results within 24 hours. If you have any questions, feel fre... 11 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 15ώρα €22
Analog IC Design Analog Intgreted Circuit Design 18 Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 15ώρα €124
Picaxe 20m2 laser alarm with keypad and buzzer alert I need the picaxe program, for a laser alarm, it would be activated by interrupting the laser, the buzzer would sound, and you should be able to stop alarm with the keyboard. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 14ώρα €106
Repair a online ups need to repair online ups make- emerson. modal..gxt mt+2k .please help me out.i am attaching the picture. 4 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 13ώρα €86
Writing MATLAB code for GA algorithm to optimize a micro-grid system The micro-grid system consist of wind turbines, PV, and Diesel Generator. The GA MATLAB code should optimize the system to cover the critical load and non0critical load. 14 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 13ώρα €68
soldering in hyderabad i need a guy who can do soldering on pcb in hyderabad india 3 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 13ώρα €45
ESP8266 4CH relay board ESP8266 4CH relay board from hyderabad indiapredered 17 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 12ώρα €114
ESP8266 30 AMPS Relay board ADC 712 ESP8266 30 AMPS Relay board with ADC 712 monitoring 15 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 12ώρα €103
PLC AND LADDER LOGIC_ Urgent someone who is expert in PLC thanks 46 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, PLC & SCADA, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 12ώρα €122
ESP8266 ENHANCEMENT FROM SINGLE RELAY TO 8 RELAY WITH ADC712 I want to enhance the wifi relay schematic from single channell to 8 node relay and need to integrate with ADC712 for each output 10 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 12ώρα €104
Development of remote control system for electric hydrofoil board engine We are creating a new electric hydrofile project with unique characteristics. For successful implementation of the project, we are looking for talented professionals who will help us with remote control developing for this project. 10 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 12ώρα €18
Digital signaling processing -- 2 Implementing program using digital signaling processing according to the uploaded image and PDF file.. 10 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 9ώρα €35
Path your Aim This is a project of getting knowledge and also spreading technical, non technical , general knowledge of the society . Making Kids aware of their path , make them lead their path . Spreading knowledge with gaining Knowledge 9 Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Τεχνική Υποστήριξη, Δημόσιες Σχέσεις Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 9ώρα €18
Dimensioning transformer for a ac- dc converter Need practical dimensions of input transformer for use with a full wave rectifier and a LC filter circuit 8 Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 8ώρα €28
electrical and electronic explaining for me the questions 28 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Νανοτεχνολογία Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 6ώρα €25
Multiple and Urgent Academic Writing Projects 231117 Hi, We are an education consulting firm. We are looking for experts from different fields who are available instantly and thereafter on a regular basis (if they successfully complete their first work with us). You can have expertise in any field varying from Autocad, Engineering, Science to Management, Finance etc. In case you are available to work now please answer the following: H... 10 Συγγραφή Αναφοράς, Οικονομικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Research Writing Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 6ώρα €17
write a matlab code--2 I need a matlab code to solve some hyperbolic pde's using gudonov method and reimann solver. 8 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 5ώρα €18
Need someone good with Analog Integrated Circuits. Hi, Need someone very good with Analog IC from Electrical Engineering background. Need to clarify some of the concepts. Please go through the pic attached. Deadline: 5 hours Compensation: INR 1000 7 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 4ώρα €16
Ηλεκτρική μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, PCB Layout Nov 23, 2017 Nov 23, 201728μέρα 4ώρα
Embedded electronics Embedded electronics engineer or diploma holders who can design and execute simple touch based installations for exhibition 16 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 2ώρα €350
electronic controller need to design and select system with parts to make a system to control the following; input: 1) Temperature from many sensors 2) humidity from many sensors 3) air flow 4) CO2 level sensor 5) Light sensor out put 1) run the water pump 2) run the fan with different speed or run number of fans based on the temperature value and humidity 3) run the CO2 generature or stop it 4) control the... 41 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα €659
To design the load shedding for each stage of the UFLS scheme to minimize the total load shedding amount while ensure the frequency recovery to the acceptable frequency range efficiently under all tested system contingencies. Please refer to the attached file for details. 5 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 23ώρα €42
Showing 1 to 50 of 962 entries
« 1 2 3 4 5 »