Ηλεκτρική μηχανολογία Δουλειές και Διαγωνισμοί

Electrical engineering is a branch of engineering that involves the study of electricity, electromagnetism and electronics. An electrical engineer knows how to deal with a host of electrical appliances and devices. To ensure that your electrical device is compliant with the set standards, you need to hire a professional electrical engineer. For this, all you have to do is hire a professional electrical engineer. Once you have an experienced electrical engineer onboard you can hope to add a fillip to your business.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Electrical Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Design a circuit diagram I need someone to design a circuit diagram for me i already design the circuit schematic but i am having so some problems to design the circuit diagram. 16 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €18
Transmission line power world simulator A three –phase, 50 Hz, 400 kV transmission line is 208.5 km long and runs from (MP) to (DNS). The line parameters are given 6 Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €150
Electromechanical model Electromechanical model( Simulator (VCFP))...don't bid if you don't have experience in it 3 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €30
Convolutional codes MATLAB More details will be provided to the winning bidder. Budget is fixed 15$. 6 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €12
need an electrical engineer (power) dont bid if you are not an electrical engineer 8 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €9
SKM Power Tools Engineer We need to carry out system Studies for our client and need an Engineer with hand on experience on SKM Powertools Software 1 Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €886
Internet of Things researcher (PhD Only) Hi I collected 100article in IoT specialization and I want to write a review article based on that the writer must be professional and has MSC OR PhD in computer science or computer engineering or electrical electronic or IT or any other related dept. the number of pages at least 22 the plagiarism is 0 number of references at least 90 contains figures and tables using endNote or Jab Ref... 20 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €112
Matlab Expert with experience in Electricity More detail on chat. reply with "SIMULINK" to indicate you went through this description. Only apply if your are perfect matlab user in Electrial Engineer. 15 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €123
Simple MATLAB work I have one excel file that contains some values. It is needed to import in MATLAB. The project is related to chemistry. This work will be used for my company. If your work is good, we will do more projects. If you are expert in matlab, you will complete this work within 1 hour 20 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €3
2104_Matlab I need help with this Nothing very complicated, I need a code as simple as it could be and I want it to ask the user to choose the well of interest first. You need to use MATLAB 10 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €21
I need ad-hoc Hi. Freelancers. I have a matlab code finding the route in ad-hoc manet. But here, I didn't consider the mobile effect. The code mainly completed and you only have to add the process of finding packet delivery ratio, end to end time delay, and some mobile effect consider. 2 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €23
Technical support and trouble shooting for our CNC controls in Taichung Taiwan This job involves on site trouble shooting and acceptance checks of CNC control integrations on our customers machines being purchased from factories in Taichung Taiwan. All installation and wiring is done by the factory or subcontractors. The candidate will be trained on setup and troubleshooting of our CNC control and then will be responsible for checking the completed installations. Electronics... 5 Ηλεκτρονικά, Αντιμετώπιση Προβλημάτων, Ηλεκτρική μηχανολογία, Programming Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €18
Power quality ITI graph project. project is to propose power quality solutions(motor‐generator sets and flywheel system)  to mitigate frequent momentary interruptions and voltage sags at a small manufacturing [το url αφαιρέθηκε, συνδ&... 8 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €148
Egg incubator thermostat controller - finish design and firmware and final testing, troubleshooting We are a manufacturer and seller of egg incubation products. We are re-designing a thermostat controller for an incubator. We worked with a university senior class design team and mostly completed the project. However, now their class has ended and we still need to finish the project. We need an engineer with expertise in I2C and experience with PID controls. Thermostat and hygrometer sens... 10 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €395
Teach me PIC Microcontroller (16F18XXX series) I know only very basic stuffs about PIC. I want to learn more. You have to teach me PIC Microcontroller. Weekly 5-6 hrs and we can discuss it. I do have all the development boards. MPLAB and all the necessary things. I want to learn it in C , but not in assembly language. I prefer Skype or any other online platform. 16 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €4
Simulation of Tattoo Antenna -- 2 A paper on antenna has to be simulated using CST. 2 Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €44
Required help in MATLAB guide task I need a guy who can help me in MATLAB guide development. 18 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €39
Using dSPACE for real time application 1. Model verification/identification of an electromechanical plant, Voice Coil-Driven Flexible Positioner Simulator (VCFP). Simulation using Matlab/Simulink. 2. Design digital PID controller for a position and velocity signal inputs. 3. use industry standard real-time dSPACE software/hardware 4. use dSPACE for hardware in the loop to implement the designed digital controller and assess its p... 1 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, LabVIEW Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €23
Mechanism walking machine design: walking mechanism constraints 14 Μηχανολογία, Συγγραφή Αναφοράς, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €40
simulation on surface roughness in ultra-precision machining process i need to generate MATLAB code on Simulation on Surface roughness. 7 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €29
multisim design a PCB circuit i needs someone to build my circuit using Multisim and turn in into a PCB design the circuit will be given and all the components all you have to do is draw it in multisim and turn it to pcb 20 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 23ώρα €152
Matlab expert I need matlab expert. I will share detail on chat box. 16 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 23ώρα €15
200418_Verilog All code is written/run on the Quartus Prime version 16 environment =========================================== You have to know Verilog. Please bid only if you know Verilog perfectly Deadline: 72 hours 4 Ηλεκτρονικά, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 22ώρα -
Electricity market excel sheet Bids Excel sheet 7 Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 22ώρα €83
PWM rectifier schematic As project says it should be a PWM rectifier, drawing active power from the grid. It does not have specific requirements like power specification or so. IGBT can be used or MOSFET's. As PWM can be used any PWM with PFC. Only the schematics interest me. The PCB I will make it myself. 10 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 22ώρα €34
Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 21ώρα
Simulation of Tattoo Antenna Simulation of a antenna research paper using CST software. 9 Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 19ώρα €827
MATLAB Project - Data Science solutions I have a MATLAB Project in Data Science Let me know if you are interested. Deadline - 3 days 10 Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Επιστήμη Δεδομένων Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 19ώρα €46
Conceive SDR GnuRadio blocs This project aims at conceiving GNU-Radio blocs for receiving / transmitting modulated radio messages using Software Defined Radio (SDR). I need a software component lib called "gr-beaglesdr" of a software-defined radio receiver and transmitter combined with suitable hardware device BeagleSDR. It can be used to listen to or display data from a variety of radio transmissions and also send... 4 Linux, Ηλεκτρονικά, Verilog / VHDL, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 19ώρα €568
Calibration of a Bourdon Pressure gauge a report (theoretical values).. 19 Μηχανολογία, Συγγραφή Αναφοράς, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 18ώρα €103
I need a matlab expert having many experience in mechanical vibration Hello, Freelancers. I need a matlab expert who make matlab code of mechanical vibration problem Read carefully and bid. thanks. 5 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 17ώρα €54
Matlab Expert needed (Bayesian Simulation) I nee an expert, who can use MATLAB code to run Bayesian Experimental Design learning simulations. further details will be shared with interested freelancer. Please bid if you can start now and you are an expert. 9 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 17ώρα €20
Electrical engineering writer. its very simple about mos capacitors 5 pages 30 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 17ώρα €22
Dynamic state estimation Hi My work consists of dynamic state estimation for parameters (voltage magnitude&phase angle) of a modified ieee14 bus test system with a wind generator connected to it. For this, i want to use a particular type of Kalman filter called "Ensemble Kalman filter". I need to write a Matlab code for this project able to visualize the true and estimated states at the same time and to eval... 12 Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Programming Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 16ώρα €145
VERY URGENT: I NEED SUPPORT IN TECHNICAL REPORT WRITING Dear Freelancer, I need an urgent support in completing the technical report. You must be expert in material science and Electron Backscatter Diffraction. Please bid only if you can do it. thanks 18 Μηχανολογία, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 15ώρα €97
Design Filter using Advanced Design System (ADS) and MATLAB. I am looking for someone who has a very good experience using Advanced Design System and MATLAB for designing filters. Also, he should have a good background in Microwave System Design and mathematics explanation. 15 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 15ώρα €161
Implementing Bit stuffing in verilog Bit stuffing is the process of inserting non-information bits into data to break up bit patterns to affect the synchronous transmission of information. For a serial sequence 10111110; a stuff bit '0' should be added after every 5 consecutive 1's and vice versa when there are consecutive 0's 8 Μηχανολογία, Verilog / VHDL, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, FPGA Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 15ώρα €26
Electrical engineering writer its very simple about mos capacitors 5 pages 8 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 11ώρα €55
Power Quality Issue We are a group of engineers working on mitigating voltage sags in a manufacturing company ,there are 20 events occurring at the facility and our goal is to propose solutions using the mention technologies to fix and mitigate the problem 13 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 11ώρα €309
Matlab project I need Matlab expert for modeling and control systems. further details will be provided via pm. Place your bids. Thank 22 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 11ώρα €92
Literature/ technical survey, Research in the field of IT, Wireless and Telecom, Literature/ technical survey, Research in the field of IT, Wireless and Telecom, mostly on Wireless sensor neetwork. Must have Proven research record 14 Ασύρματη Σύνδεση, Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 10ώρα €25
Electrical capactiors reearch it a research in capactors 5 pages only 22 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 8ώρα €19
Circuit Design (Egyptian preferred) Demonstrate Liner Circuit Design 13 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ψηφιακός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 8ώρα €88
Control_system_model_MATLAB02 I have few control domain small tasks, To be modeled and simulation usng MATLAB script, and SIMULINK, For 7 hours support I can pay INR1400/- 7 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 7ώρα €41
simulation on ultra-precision machining surface roughness Matlab code on surface roughness generated in ultra-precision machining process. the output should in graphhical method 4 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 7ώρα €19
build a matlab code need to create matlab on vibration in vehicle engine 9 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 7ώρα €29
matlab biometric I need a simple code that load 2 or more different pictures of the same palm and then compare them using some functions, and return some kind of percentage that show how much the palms are matching. 10 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 6ώρα €37
Power System Using MATPOWER Hello, I have a project and I need help with it. I want it to be delivered in 2-3 days. Let me know if you are interested 5 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Προγραμματισμός C++ Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 6ώρα €76
Embedded Wi-fi Direct software architecture component review and outline I am replacing USB cable with a wi-fi module for transfer data from a sensor that has an embedded Microprocessor. It will communicate USB-CDC high speed to a wi-fi module that will transmit the data stream to a PC using Wi-fi Direct; Therefore many functions that relate to Wi-fi communication to the Web, Networks etc. do not apply. Further, I intend on using some kind of encryption (for security)... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 6ώρα €155
matlab program matlab simulations on vibrations 12 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 5ώρα €56
Showing 1 to 50 of 1903 entries
« 1 2 3 4 5 »