Ηλεκτρική μηχανολογία Δουλειές και Διαγωνισμοί

Electrical engineering is a branch of engineering that involves the study of electricity, electromagnetism and electronics. An electrical engineer knows how to deal with a host of electrical appliances and devices. To ensure that your electrical device is compliant with the set standards, you need to hire a professional electrical engineer. For this, all you have to do is hire a professional electrical engineer. Once you have an experienced electrical engineer onboard you can hope to add a fillip to your business.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Electrical Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Arduino project (QUICK WORD, 12 hour deadline) PROJECT IDEA COMPONENTS 1. Water flow meter 2. Arduino 3. LCD 4. Relay 5. Solenoid Valve 6. Think speak 7. Speaker DESCRIPTION 1. When water flows , the water flow meter should measure the pressure of water in liters and the information about how many liters of water is consumed should be transmitted to think speak 2. For the first four minutes , the water should flow and the music from SD car... 6 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €34
Image processing using NI myRIO & Labview Hey, I am trying to do Image Processing using NI myRIO and Labview. Particularly, I have connected with NI myRIO a USB camera with wide angle lens in order to capture the whole sky. My aim is to find the brightest area in the photo and the average point of this area. After that, I need the coordinates in real-world of that point. Finally, I want to show the brightest are at the beginning photo w... 9 Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, LabVIEW Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €155
Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα
Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα
Boost converter and power charging module design Required is a boost converter & battery charging circuit design. Fabrication of the module is not required. Subject to the specifications below, required for delivery is: - circuit board BOM (incl manufacturer part numbers) - design files (preferably EasyEDA, but Kicad, Eagle or Altium OK) - detailed description of circuit operation Specifications: - 2.7-5v input - 12v, 1A output - 2.5cm/1&q... 19 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €360
(Power Supply) AC-DC Converter design on commercial level Hi there! I need an experienced employee who worked before in a power supply manufacturer company as R&D (designer) to design for me a full series of (Power Supply) AC-DC Converter. The designs needs to fulfill the international standards and should be implementable on commercial level. The prices below are just for one design. We will need many designs if the first one works well. Abda... 20 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €268
Silicone / Rubber Prototype Development Please Hi there, I am looking for a freelancer that has experience, and is confident in developing a prototype for our crowd funding idea!! Looking for someone who can develop a Hand with a small mechanism inside (NOT electronic) Who is willing to jump on board ? 8 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €117
designing ultrasonic transmitter and receiver to design the electronics to generate ultrasonic carrier wave (anything in MHz range) modulated with a very low frequency wave (say 4.4Hz) and a separate receiver to receive demodulate and filter out the modulating signal (the low frequecy 4.4hz signal) in it. 5 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €100
Bluetooth shield for Arduino Bluetooth shield design for Arduino 28 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €254
Lic Electrician to evaluate & setup a UPS We are seeking a Licensed Texas Electrician to do a site visit to a Amarillo VA facility, to evaluate the facility readiness for installing, setting up, and testing a new facility UPS. If our firm wins Award, our firm will pay electrician labor, travel, and housing for up to two days to complete the job. 1 Ηλεκτρική μηχανολογία, Ηλεκτρολόγοι Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €133
PCB design in Altium hi I need a PCB design done in altium designer . People having expertise should contact asap. It will follow with more work Regards 35 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 22, 2018 Σήμερα6μέρα €149
electronic engineer Electronic Engineer able to build and explain some circuit diagrams of jammers and low radio frequencies 18 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 22, 2018 Σήμερα6μέρα €27
We need an Expert for Custom and Complete PCB designed in Altium BGA144 IC footprint Complete Product Design in Altium including Schematic and PCBA with all output files/libraries/footprints/Bom/mechanical drawings ETC... Design based around GL3590 EVB Schematic BGA-144 , Cost effective yet Impressive electrical characteristics Complete Product Design in Altium including Schematic and PCBA with all output files/libraries/footprints/Bom/mechanical drawings ETC... Design based arou... 12 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 23ώρα €335
Media Centre which changes content in response to a changing electrical pulse Please forgive my lack of experience in Raspberry Pi. I am working on a project where I am looking for a media player to continually play a video file on a loop, without any interruptions and overlays. When an external device provides an input to the media player, the content changes to another video file before reverting back to the loop on its completion. E.g. Video Loop > [INPUT] > Post... 16 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 16ώρα €599
PCB Re-Design I have a tested PCB design, I simply need the design to be more space efficient. It drops the DC voltage from a battery network down to a lower voltage and uses an external 12VDC signal to trigger a relay to fire the shunt coil on an MCCB using the battery voltage as it's supply. The OHM and wattage of the resistors mounted externally can be selected to allow the PCB to work with different ... 35 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 15ώρα €179
Scalable Wireless LAN Design for 2 x school computer Labs I need assistance with designing a wireless LAN for a school with 40 terminals located in two separate labs, at the same site. I want the capacity to be capable of doubling in the near future. The network should be capable of being supported remotely. 32 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Διαχείριση Δικτύου Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 15ώρα €129
Design an electronic product Nanotechnology invention that I would like to market with a circuit board in it to have an appealing look for my clients. If you are good at creating new ideas and know how to get it manufactured please apply. 13 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 14ώρα €31
Build me a heliostat Need to build a sun tracker using stepper motor with arduino and raspberry pi as communication port... 15 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 13ώρα €125
Nodal Reduction Of Power Network Models In Power Factory DIGsilent (software) Network reduction in connected grids is one of the prime goals in power engineering field. The task is to implement " Ward Equivalent Method" & "REI Method" separately on the provided system. Files are given below. File to operate: "paper weber [login to view URL]" (It will open within DIGsilent software) About the file: It's a network of multiple connected g... 2 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ηλεκτρολόγοι Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 11ώρα €75
Electrical Layout drawings Hi, I am looking for someone for ongoing electrical drafting. Thanks 54 Μηχανολογία, CAD/CAM, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, AutoCAD Jun 21, 2018 Jun 21, 20185μέρα 8ώρα €20
Electrical Layout drawings Hi, I am looking for someone for ongoing electrical drafting. Thanks 47 Μηχανολογία, CAD/CAM, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, AutoCAD Jun 21, 2018 Jun 21, 20185μέρα 6ώρα €87
Continuous and discrete time PID control of DC motor position Matlab simulink Transfer function technical writing 21 Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία Jun 21, 2018 Jun 21, 20185μέρα 5ώρα €49
PIC/MCU Expert I am looking for PIC & MCU Expert. My requirements is to edit LCD display directly to bin or hex file. (Bin and Hex file shared). *** For example, I want to display "Welcome" on LCD. I will run your app and open bin/hex file to do. And then I will apply the text which I want. As a result, I will get bin or hex file with the changes. *** If you would understand what i want and yo... 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Jun 21, 2018 Jun 21, 20185μέρα 3ώρα €128
MCU/PIC Expert Hi guys, I am looking for an expert of MCU/PIC. My requirement is to edit LCD display directly to BIN or HEX file. I attached the files. I want a program for PIC. If you would expertise on PIC programming, please contact me. Thanks 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Jun 21, 2018 Jun 21, 20185μέρα 2ώρα €79
micro controller i' like someone to build a micro controller that has ESC with pedal assist sensor , Bluetooth 4.0, GPS. 27 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 19ώρα €879
Build a digital Measurement device It is a medical equipment meant to evaluate growth in pediatric age group, and give a digital assessment​. 7 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδίαση Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 17ώρα €120
circuit board for clock PCB design, schematics and layout needed for basic stepper motor function. Our goal is to have a designed circuit board that will be used to drive an Adafruit reduction stepper motor (or similar motor) at exactly 1 rpm. We currently use an arduino, with the reduction stepper, but would like to create our own circuit board as a more cost effective solution long-term which could possibly fit in a... 35 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 17ώρα €382
Design a new battery item I need a electrical engineer to help design a solar battery and wind generated power to grid system... Its an idea that I have using several potential items already on the market, but with a difference. lets discuss your involvement as you need to sign a NDA and NON COMPETE agreement. 6 Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 15ώρα €58
solar panel calculation for irrigation i have written a report on using solar power for irrigation, i need some help on the technical part of this project. to help to calculate the amount of power require for this system to work and how many solar panel is required. preferably someone with engineering background and able to write a proper report 53 Μηχανολογία, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 12ώρα €102
pump selection or resolving a flow issue in my piping system Im battling to get a good flow rate from our pump. need assistance in trouble shooting the issue 14 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Research Writing Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 10ώρα €15
Natural Lash Three-In-One Glam Light Hello there! I have been in business for 6 years enhancing ladies eyelashes with the latest beauty trend, "eyelash extensions" When a lot of women in the beauty field service women we use a bright lamp (see in uploaded pictures) over the clients head. This allows us to see much clear. Another thing we do is fan the eyelashes at the end so they can dry. What I wanted to create was... 6 Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός 3D Jun 20, 2018 Jun 20, 201812μέρα 9ώρα €26
pcb reverse engineering i have at hand several pcb, all components already removed and scanned at printer i need someone who can re-design pcb %95 must be look same for more detail contact with me 24 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Jun 20, 20184μέρα 6ώρα €38
Electrical Engineer(High Voltage 10-20Kv System) We Require engineer that knows about high voltage 10-20kv. need validation and schematic I ordered the parts to do a test circuit ASAP looks like the Opto can be driven with 5vdc pulse 10 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Jun 20, 20184μέρα 6ώρα €10
Need help with simple photodiode circuit We have the circuit show in this article [login to view URL] The photodiode is the Digikey model 1125-106ND The JFET OPAMP is the AD820ANZ. Capacitance and resistance are shown in the diagrams. Problem The system is too sensitive, in full light, the output signal is saturated. Question What to add in the editing to decrease its sensitivity? 10 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Jun 20, 20184μέρα 1ώρα €16
Design CB for firing 12 volts through a Hall effect Transistors one for each pot. My project that I have been working on for about a year off and on when I have the time. Is a 4 pot magnetic motor driven by a 12 volts I will send pictures. Let know if you have questions. Thank you Donnie 10 Σχεδιασμός Γραφικών, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Jun 20, 2018 Jun 20, 20184μέρα €30
Design of WECC pv model/. WECC pv designs. more details in private..Its just a simple model block for a PV Called WECC PVD1 2 Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 23ώρα €68
Design of WECC pv model/ WECC pv designs. more details in private..Its just a simple model block for a PV Called WECC PVD1 4 Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 21ώρα €27
expert in motor control needed Motor control expert needed preferably an electrical engineer 29 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 20ώρα €318
Design of WECC pv model WECC pv designs. more details in private..Its just a simple model block for a PV Called WECC PVD1 3 Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 20ώρα €17
Need VFD Expert for 3 Phase I need an electronic expert for coding and designing for 3 phase VFD for Induction motor. more details in chat please only bid if you have experience in this field. thanks 11 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 19ώρα €16
Matlab simulink and code file I want to have design attached schematics in simulink model and generate matlab code for my project. Only people having good hands on practice and can do in low price bid. Work should not take more than 2-3 hrs. In case needed few more showing some progress. 21 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 19ώρα €25
MATLAB SIMULATION 5G I need one or more simulation in matlab about 5G 9 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 19ώρα €21
Building a Prosthetic Hand 1 I want a prosthetic hand to be build for one of my relative that can move according to the mind signal, if you have experience in this, please bid with the methods brief details how you will do it, Please see this video what kind of thing I want. link: [login to view URL] 1 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino, Εκτύπωση 3D Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 18ώρα €333
5g Matlab Simulation I need simulations in matlab for the new wireless generation 5G. Massive MIMO Hybrid Beamforming. MIMO-OFDM Precoding with Phased Arrays. Useful Links: [login to view URL] [login to view URL] 12 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 18ώρα €18
Energy modelling Energy modelling for 3 small buildings with eQuest software 5 Ηλεκτρική μηχανολογία Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 15ώρα €144
interfacing dac using qsys in quartus i have a controller program and i need to read the output using DAC ....this should be done using qsys tool in quartus prime lite ...would be great if any one can help me with this 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Verilog / VHDL, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 15ώρα €25
Building a Prosthetic Hand I want a prosthetic hand to be build for one of my relative that can move according to the mind signal, if you have experience in this, please bid with the methods brief details how you will do it, Please see this video what kind of thing I want. link: [login to view URL] 1 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino, Εκτύπωση 3D Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 13ώρα €214
Electronics Engineer Need an engineer for startup, focused on renewable fuel. Specifically EV and Solar. Only bid if you are a enthusiastic and know about it. 11 Ηλεκτρική μηχανολογία Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 13ώρα €105
Microcontroller 12V Led Project My electronics knowledge is very limited but I'm trying to build a light setup for a 12V car. I have six different lights that need to be able to flash or stay on continuously. The lights will be controlled by 12V SPST switches. 1. Two headlights that will either do alternating flashing or stay on continuously. 2. Two Fog Lights that will only do alternating flashing when the headlights ar... 32 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 11ώρα €21
POWER DIAGNOSTICS BOARD Looking complete PCB development inclusive of simulation, source code, microprocessor programming, and Bluetooth App, schematics and Gerber file development and actual working pcb prototype along with aux board that will monitor input of up to 10 - 12v AGM batteries in series / 20 with aux board coupled to second battery bank which is parallel with primary which monitors bank(s) for under and ove... 9 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 10ώρα €405
Showing 1 to 50 of 112 entries
« 1 2 3 »