Ηλεκτρική μηχανολογία Δουλειές και Διαγωνισμοί

Electrical engineering is a branch of engineering that involves the study of electricity, electromagnetism and electronics. An electrical engineer knows how to deal with a host of electrical appliances and devices. To ensure that your electrical device is compliant with the set standards, you need to hire a professional electrical engineer. For this, all you have to do is hire a professional electrical engineer. Once you have an experienced electrical engineer onboard you can hope to add a fillip to your business.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Electrical Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Build a simulink model of the DC motor Build a simulink model of the DC motor 3 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €41
Transmission system draw a 100 bus transmission load bus on ETAP 2 Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €162
Circuit Designing Issue in Power Supply.. I am interested to reduce the ripple factor in the power supply of 8V. 8 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €14
Design and Prototype of Devices (mechanical&electronics) I'm looking for a freelancer (or a team) who is located in China. I need an electronic engineer skilled in Arduino, Raspberry Pi, WiFi, Bluetooth, PIC, PLC and professional in Electronics schematics and PCB design (Altium)–Circuit analyzing and debugging- Hardware reverse engineering - Firmware development –C++, C- microcontroller embedded system - EMC Compliance Consultancy - Te... 3 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €450
Circuit Designing Issue in Power Supply I am interested to reduce the ripple factor in the power supply of 5V. 7 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €15
AFSK transcever for Silicon labs Si446x An AFSK signal is an FSK signal whose DR changes with the two audio tones’ frequency. As an example take the Bell 202 modulation format where one audio frequency is 1200 Hz while the other is 2200 Hz. From the receiver’s perspective these signals translate to 2400 bps and 4400 bps DR streams, respectively. The reason the DR is twice as much as the audio tone frequency is that a full c... 2 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €193
Simulate Rayleigh fading in Matlab Need to determine mobile signal strength using Rayleigh fading. More details to be provided. 10 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €42
Cellular IoT board with NB IoT and LTE Cat M1 We want to develop an IoT solution which fits into a matchbox and hosts both LTE CatM1 and NB IoT technologies based on 3GPP standards for global communication. The communication board is a start and will be expanded to a development board adding GPS and Accelerometer/Magnetometer with solar capabilities 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €298
Inertial Navigation, Global Navigation Satellite and Integrated Navigation System I would need a software codes using MATLAB or Simulink for Inertial Navigation System, Global Navigation Satellite System and Integrated Navigation System. Providing me with Inertial Navigation System Solutions (position, attitude, velocity), Global Navigation Satellite System Solutions (position, attitude, velocity) and Integrated Navigation System Solutions (position, attitude, velocity). 3 Simu... 6 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €333
Electrical Engineer needed to explain the proper way to make a repair. And explain why, we are having intermittent failures. Repair of a Motor Driver. We have a motor driver that plugs into 240 volts AC. It then converts the power to 3 phase DC power. The Drive in question has a tendency to blow the IC chip. We need somebody that can take a look at the board, And give us the proper method of repairing this module. We are also taking on other projects so really looking for somebody that we can continue t... 19 Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €201
QPSK FPGA Demodulator xilinx (Source code required) We need to develop a QPSK demodulator FPGA xilinx based. 11 Ηλεκτρονικά, Verilog / VHDL, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, FPGA Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €598
Temperature-humidity sensor on OLED SSD1306 display SAMD20 Need you make ASF project with SSD1306 128*64 size display on SAMD20. Need to display Temperature, Humidity with HDC1080 I2C sensor. Need to make qtouch button for LED light turn on. 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €10
free electricity generation ideas research we are looking of project which can generate free current & with the help of wind or any natural resource which is newly creative & more power full up to 3 kw so any body interested on this project plz revert back 4 Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €1455
Write an IEEE paper - write an IEEE paper in computer/electrical engineering 18 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Computer Science Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €89
Write an IEEE paper write an IEEE paper in computer/electrical engineering 22 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία, Computer Science Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €89
Content writer good knowledge for Telecommunications and Networks we need Content writer good knowledge for Telecommunications and Networks Topic --------- In this report, you need to select or design two Information System / Internet of Things solutions. You should also compare and contrast the two selected (or designed) infrastructures / technology solutions based on appropriateness for the ‘The Shire&rsq... 5 Ασύρματη Σύνδεση, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing, Διαχείριση Δικτύου Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €13
PCB DESIGN Design a Printed Circuit Board 58 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €23
Design and Program an Electronic Product I have an idea for a gadget that I need help researching and creating. I require someone with electronics, circuitry and computer programing skills. Writing algorithms and testing ideas etc... 26 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Αλγόριθμος, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €1361
Content writer good knowledge for Telecommunications and Networks we need Content writer good knowledge for Telecommunications and Networks Topic --------- In this report, you need to select or design two Information System / Internet of Things solutions. You should also compare and contrast the two selected (or designed) infrastructures / technology solutions based on appropriateness for the ‘The Shire&rsq... 8 Ασύρματη Σύνδεση, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing, Διαχείριση Δικτύου Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €11
Particle Swarm Optimization Particle Swarm optimization on SMIB 12 Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €128
EV conversion kit convert gasoline engine drivetrain to an electrical system using Li-ion batteries 9 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €6311
Matlab simple face recognition I will provide the code and set of images for a simple face recognition in matlab, the accuracy rate needs to be over 0.7, the code needs to be changed in order to get the accuracy rare required. the project needed ASAP, less than 24 hours. 17 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €131
HELP WITH NS3 PROJECT ( EASAY PROJECT) HI I NEED HELP WITH N3S EASY PROJECT 5 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρική μηχανολογία, Computer Science Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €75
Inverter Design Need an expert to help me design an inverter. Remuneration will not be a problem for a qualified person. Should be comfortable with inverter and UPS technology. Work will be based in DELHI NCR. 8 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €509
Basic code for STM32F446 Nucleo board I need someone expert for Basic code for STM32F446 Nucleo board 7 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €123
Wearable Bluetooth 5 device - open to bidding we are looking for an engineer, who estimate and develop an embedded software part of our project "Wearable Bluetooth 5 device". Briefly, this device is based on Nordic nRF52840 [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτ&epsilo... 6 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα €5
ESP8266 MOD RGBWW led controller Hi Everybody The project i have is a controlling 5 leds from a ESP8266 using the pwm. I had a prototype pcb milled out by a friend with a LDR circuit to the A/DC IN pin, a motion sensor input, & 5 x Mosfets to pwm the leds WRGBW. I can program the esp and had a play with MCU/Lua. but due to work and family i don't have enough hours to get it finished off. What i'm trying to d... 16 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Lua Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 23ώρα €123
Implementation of spatially coupled LDPC codes for DVB-S2 standard in MATLAB I want to implement the encoder and decoder of spatially coupled ldpc codes for DVB-S2 and campare the BER of SC-LDPC with the other standards LDPC codes 8 Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών, Επικοινωνίες Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 22ώρα €188
need a circuit designer only fresh can bid message me so we discuss further details 32 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 20ώρα €6
matlab genomics bio tech biology expert needed matlab genomics bio tech biology expert needed must know biology terms central dogma code in matlab 10 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 20ώρα €47
Power RMS Converter Design of a Circuit which will measure the RMS power across a high power resistor driven from a high voltage inverter running at 4.2MHz All circuitry to be design in Analog Domain, section needed is the analog section as shown in the block diagram. 13 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 19ώρα €377
Calculations for mechanical systems I have some calculations that are required for determining the signal power. More details to be provided. 14 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 19ώρα €38
Design a Circuit Board: 3 phase motor controller This project is to be completed in Kicad software; the schematic and pcb layout. It is a 300amp motor controller for 3 phase AC induction motor. The battery voltage will vary between 3volts and 25 volts. It must be able to operate all the way down to 3 volts! Some boost circuitry will need to be designed for gate drive. There will be 6 mosfets total in the power stage. We are specifying to us... 7 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 19ώρα €163
Manipulating CT data in the DICOM format i need to Manipulating CT data in the DICOM format. i have data files and complete requirements which i can share. it needs to be done in matlab 6 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 17ώρα €93
Help with running example programs 8051 CAN Simpicity studio Hello all, I need help regarding running basic example CAN LIN Programs in Simplicity studio for c8051f560 tb development kit. I have the hardware and the software with example programs all set up and I would like some help regarding the pin connections(which is explained in the example programs). Regards, 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 17ώρα €69
MATLAB in Computational Biology Biological Sciences EXPERT NEEDED MATLAB in Computational Biology Biological Sciences EXPERT NEEDED must know matlab and biology terms central dogma 5 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 16ώρα €19
expert in pcb needed asap Pcb expert needed illl send the schematic 12 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 16ώρα €12
Need a ESP32 Firmware expert looking for a firmware expert... Need two sketch files. 1. Reading the touch pads pressed on a board and send relative signal to other pin. Already have some sample files and process to implement.. just need someone to put it altogether. 2. Small changes to an existing sketch file for ESP32. Already have a working sketch file, but need to do few changes and support. Changes for immediate purpos... 2 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 15ώρα €13
Build me a Matlab code My name is Amiezal Mazlan. I need a conversion of simulink block diagrams to matlab coding for passive suspension and semi-active suspension. Provided here block diagrams representation and some mathematical equations that might be helped. Need to produce the same result as the simulink block. 13 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 15ώρα €54
Heating pad I need a heating pad to cover a medical device. Space is at a premium so it needs to be small. I currently have a sample of conductive fabric a 3.7v lipo battery and a charging board from adafruit. If you can produce a system that is small, (the constraints for the battery and board are 5.7" x 2.7" and a depth of .5") (the heat pad will be approx. 6" x 9") I would like t... 13 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 13ώρα €153
engineering design we need someone experienced to modify our product and make it production optimized. 36 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 11ώρα €301
Seeking to hire a Audio Visual AutoCAD engineer to tutor me AV schematics, design doc I would like to hire a AutoCAD engineering for 5 hours at a time potentially on an ongoing basis. I know the basics of AutoCAD as i have taken an online course but i am looking for an AutoCAD engineer with experience in AV design, AV schematics, AV documentation to help me understand the most efficient and professional way to create schematics, AV design drawings and prepare them for distributio... 7 CAD/CAM, Ηλεκτρική μηχανολογία, AutoCAD Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 10ώρα €8
Programming of an CAN Bus Controller/Interface for an electric inverter (Codesys or C) I need a CAN bus controller programmed, which controls an inverter. The Control unit needs to send approx 25 CAN bus ID's with around 100 - 150 signals at intervals between 10 ms and 1000 ms depending on the inputs. The code could be implemented in some standart CAN controller for automotive use. I am open to suggestions. Thanks 15 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Προγραμματισμός C++ Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 9ώρα €501
Electronic microcontroller circuit design Remote control transmitter and receiver circuits for an audio stereo amplifier If you are interested in this project can you let me know and I shall send further information: i. Link to download the files for this project ii Schedule of work Please let me know if you would like any more information The budget is set to the minimum val... 15 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 9ώρα €33
Looking for firmware programmer for stm32f4 discovery board DAC module inbox me for more details i am looking for firmware programmer who has good experience with stm32f4 discovery kit development i want to use DAC module with DMA interface for more details inbox me 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 8ώρα €61
Project for Raja V. i would like to learn pcb designing from you. 5 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, , Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 21, 2018 Feb 21, 20188μέρα 5ώρα €192
PCB relayout 1) Transfer of components to the bottom side of the board. 2) Add socket layout on the top side of the board. 3) Refer to attached PCB gerber file and socket foot print dxf file. 30 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 4ώρα €110
High Side Passive 1m Delay Circuit The objective is to create a 1m delay circuit in EAGLE to delayed power that feeds an array of P MOSFET transistors. The delay is to allow enough time for the microcontroller to boot up without causing any P MOSFET to activate during bootup. Updating the firmware on the microcontroller is NOT an option. The current delay can be accomplished using a 2200uF Capacitor, however, we need a be... 21 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 4ώρα €133
Expert software engineer programs Matlab, Mathematica, Maple, Circuit Design, LabVIEW, ChemOffice, Tecplot, StarCCM+, SolidWorks Premium 10 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, LabVIEW Feb 20, 2018 Feb 20, 20185μέρα 3ώρα €6
PCB Design and Prototypes We are looking for someone to provide design files and 5 prototypes of a PCB with headers for a Particle Electron, Arduino Nano and an XBee. Along with that, we require a thermistor in series with a 10k resistor to use as a temperature sensor, and two voltage regulators (9v and 5v) that can reliably power an Arduino Nano, XBee and a 10ma sensor. I've included an Excel document to sketch o... 13 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Feb 20, 2018 Feb 20, 20185μέρα 2ώρα €364
Showing 1 to 50 of 1497 entries
« 1 2 3 4 5 »