Αλγόριθμος Δουλειές και Διαγωνισμοί

An algorithm is a term involved in mathematics, computer science and related subjects. It is a step-by-step method given for solving a problem using a finite sequence of instructions. If your business is into the development of software for computers to solve a problem, then you will also need the help of algorithmic experts to help you. You can find algorithmic experts right here. Just post your job or task!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Algorithm Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
AI Research We are looking for specialists who have in depth experience developing applications and platforms utilising advanced artificial intelligence and distributed neural processing. Please ensure that you have completely read and understood the attached specification document before bidding on this project. Any bids that demonstrate any indications of lack of attention to the specification document w... 2 Cloud Computing, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Neural Networks Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €46
Orbital elements and orbit paths - Extended I have an algorithm that returns a path (global positions) of a celestial object around of a primary object using orbital mechanics equations. Currently is working for two objects i want to implement it for n-bodies 4 Αλγόριθμος, Μαθηματικά, Αστροφυσική, Φυσική Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €24
MatLab Expert Needed for a small project Project details to be send in PM 11 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Computer Science Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €23
Design an algorithm LAN Services System builds the routing tables for the nodes in a computer network, based on shortest-path routing from an any node to all other nodes, where path distance is measured by hop weight, that is, the total w... 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Μηχανολογία, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++ Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €140
MATLAB Expert needed I need a MATLAB Expert to teach me work on some coding. Only a few hours. 20 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μαθηματικά Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €108
IPL 2018 Predictor using RWM algorithm I need a IPL 2018 Predictor using Randomized Weighted Majority algorithm .The goal of the project is to demonstrate Implementation of Differential Privacy concept by showing online learning on IPL Previous years IPL data set and applying RWM algorithm to predict IPL2018 [το url αφαιρέθηκε, συνδεθ&epsi... 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €123
Spectral Clustering Need to use unsupervised spectral clustering techniques for data classification. 10 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €29
Dynamic Programming In this project , there are several problems to solve with greedy approach and dynamic programming. 17 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++ Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €28
Junit test cases to map the objects from a response coming from rest mircroservice - 20/03/2018 11:04 EDT Junit test cases to map the objects from a response coming from rest mircroservice 5 Java, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €21
I need a coder to code a new concurrency/blockchain Need coder to fork a ICO that already exists or start a new one 5 Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Coding Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €150
simple matlab simulation for electric car i want to model a specific battery and motor for the simulation as well and i have already made traction force subsystem 23 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €159
video streaming Building a scheme for an overall system to measure the performance for each user. using matlab to build system in the following figure 4 PHP, Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €338
hi project of matlab engineerins start bidding in attachement is the research plan #Just do Matlab code and description #First generation OFDM as chart 1)Evaluate PAPR 2)Generate PTS 3)Generate SLM Finally apply PTS and SLM to evaluatePAPR Please I wanna perfect work or else i will not pay a anything first show me work for getting pay 1 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €18
Mathematical Logic Hi, I need help with some mathematical logic concepts. Let me know if you would be interested in discussing 10 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €37
Athlete prediction system I will create a random dataset and I want that with the help of athlete pulse rate, muscle strength, temperature, lung capacity data we can predict what would be the value before next game and whether the athlete is fit or not and what he might be suffering according to 1 week data monitored 7 Java, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Γλώσσα Προγραμματισμού R Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €104
Markov Decision Process in c++ Markov Decision Process in c++. More details to be provided. 5 Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €46
Linear Optimization Need someone who can solve problems of linear optimization and programming. Topics are as follows : 1) Duality 2) The Duality Theorem 3) Computational Relations between the Primal and Dual Problems 4) The Dual Simplex Method 5) The Revised Simplex Method 6) Sensitivity Analysis I need someone with the strong background of this topics. No coding/programming is required 17 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €104
Quick Java task (Binary trees) I can give details of task. I need it done ASAP pls. 23 Java, Javascript, Αλγόριθμος, JavaFX, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €23
Binary trader Someone to trade an binary options account must be able to use a broker i sont believe is a scam 0 Αλγόριθμος, Ανάλυση Binary Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 23ώρα -
ROS + Gazebo + RViz debugging, for Robotics Startup I am looking for a detail-oriented ROS developer with working Gazebo & RViz experience to help debug some various issues in code being built. To start, we have an AR tag that does not detect very well. We think this is probably due to colors being off (not black and white) but there could be other factors as well. We have several more tasks we can use help with that are similar in size &... 0 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Προγραμματισμός C++ Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 21ώρα -
Academic Writing Academic writing skills are needed. Looking for a talented engineer who not only possesses strong technical skills but also excellent writing skills. The scope of this contest is neural networks with a specific topic on speech enhancement. However, the discussion of Neural Networks algorithms is limited only to Feedforward and Long Short-Term Memory RNNs. It is encouraged that the writer ... 5 Ακαδημαϊκή Συγγραφή, Αλγόριθμος, Τεχνητή Νοημοσύνη, Μάθηση μηχανής, Neural Networks Mar 19, 2018 Mar 19, 20183μέρα 19ώρα €137
Create a code for me on C/C++ I need an implementation of malloc() and free() calls for dynamic memory allocation that detects common dynamic memory programming errors. Feel free to use malloc() and free() or implement your own version of them. It shouldn't take more than 2-3 Hours to execute the code that I need. I have more projects for you if you do this task successfully. Please write "I'm Hero in C/-... 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 19ώρα €12
Price Action Need someone with Fibonacci experience for a $30 budget project. So the idea is that the: (A) EA starts from opening 5 pending orders on 5 different Fibonacci levels when the signal has reached. (B) The end of sequence is at take profit which is X % Fibonacci level (C) Once take profit is reached; the EA closes all open positions including pending orders the signals produced and star... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 18ώρα €25
face recognition using PCA I need some Matlab codes for my project 7 Python, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 18ώρα €18
Stochastic optimization in Matlab Stochastic optimization in Matlab. More details to be provided. 26 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 17ώρα €135
MATLAB Transfer Learning code Hi I want to use a transfer learning(deep learning) Matlab code on the Matrix below not in photo recognition, to classify them with the labels 0 or 1. the matrix below is 690 instances with 14 attributes. Column No.15 is the labels (0 or 1). the results should contain: Accuracy, Sensitivity, Specificity in addition to True Positive, False positive, True Negative, False Negative. PS: first app... 9 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 17ώρα €42
hi project for matlab attachement is the research plan #Just do Matlab code and description #First generation OFDM as chart 1)Evaluate PAPR 2)Generate PTS 3)Generate SLM Finally apply PTS and SLM to evaluatePAPR Please I wanna perfect work or else i will not pay a anything first show me work for getting pay 3 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 16ώρα €17
Need video on matlab basic I need some videos for learning matlab programming.I want to learn the basic. I will check the video if that fulfill my requirement then only i will pay you. No milestone [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] you are agree ... 10 PHP, Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μαθηματικά Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 16ώρα €3
P-Cycle for Asymmetric Traffic work on CPLEX Software Need to develop P-Cycle work on CPLEX 12.06 Software. Details will be provided on chat. 1 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 13ώρα €127
Game theory and conves optimization modeling and simulation Game theory and convex optimization modeling and simulation. I have a model need to reformulate and do a Matlab simulation for it. if you are interested, we can discuss in details. regards 23 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Γλώσσα Προγραμματισμού R Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 13ώρα €376
Help me compile Fingerprint SDK I need someone to compile fingerprint SDK. If you are experienced in such work and have good skill in linux, please apply. I will provide all the SDK to winning bidder. Thanks in advance. Ratana Lim. 19 Linux, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 12ώρα €115
Markov Based GA optimal locating and sizing of wind turbine using genetic algorithm 11 Java, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 10ώρα €367
Java Crossword Puzzle Java Crossword Puzzle. More details to be provided. 19 Java, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 6ώρα €29
NUMBER MASTER REQUIREMENTS: -NUMBERS -CRYPTOGRAM CIPHER SYSTEMS -PROBABILITY COMBINATIONS -PERMUTATIONS -COMBINITORICS -COMBINATION FORMULA -CONVERTING ODDS & PROBABILITIES 19 Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά, Computer Science Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 5ώρα €827
Face aging algorithm based on GAN Build Face aging algorithm using GAN 12 Python, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 4ώρα €136
Small Project Hello there, I am looking for someone with or without any experience but knowledge about matlab and computer vision. I can provide details after bid. Thanks. Please do not bid unless you have Computer Vision knowledge 20 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Computer Science Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 1ώρα €22
mathematics performance analysis for Optimization algorithm First of all this is not programing task , the code part already done. It is consulting work for a optimization algorithm and I want do some mathematics progress on it such as proof performance and comparing the work progress. I beilive this work suitable for both mathematics experts or computer science who done similar work and also I preferred people who has at Master degree that has experts... 29 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα €354
I need Matlab expert Hello, every one. i have one matlab problem which needs knowledge on machine learning, AI. If you have experience on it, please reply. Thank you very much. 19 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα €21
Emotionally responsive application I would like to create an application that would make led projections emotionally responsive. The idea is to make led panels interact with the audience and detect their emotions, as soon as the app detects positive feelings it would activate the led controllers and display images on the panels. 18 Αλγόριθμος, Android Wear SDK, App Developer, Coding, Programming Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 23ώρα €608
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 21ώρα
Partially implement ls command I need partial implementation of ls command in C language(command of unix/linux terminal). The required option is -l (LONG LISTING FORMAT; PERMISSIONS,UID,GID, SIZE,ETC) + 5 more easy options like -i, -a, etc. Fixed price is 10 USD. New freelancers are preferred who want to get a rating(rating>money). 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, UNIX Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 21ώρα €13
dfa simulator and minimization (Hopcroft algorithm) fluent in c language. needed ASAP 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 19ώρα €110
simulation using cloudsim,eclipse,common maths ,data center,vms etc This project is to do a simulation using cloudsim .we must have load balancing,servers,vms,data centers etc. 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Hadoop Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 18ώρα €460
Classification Models Project- Applications of R Programming Hi, Needs few tasks to be completed for classification model project using R Programming. Additional details can be shared later 16 Αλγόριθμος, Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 18ώρα €36
An AI Chatbot for providing details to customers A chatbot that is able to answer customer questions, complete bookings, direct customers to correct sections, provide support and marketing. 6 Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 17ώρα €2764
Well-documented, full simulation in java. I need a well-documented, full simulation in java - or any other language- for the system and algorithms presented in the attached paper. In addition, I need a report discussing the implementation, different test cases, sample scenarios and outputs that is consistent with the paper's results. If you`re able to perform this task then only place your bids otherwise ignore. I want long-term ... 17 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Μηχανολογία, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 15ώρα €12
JAVA RMI RCP design and implement distributed application allowing submission and processing of queries using distributed objects and RMI using gradle or eclipse 6 Java, Αλγόριθμος Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 15ώρα €121
signal processing by matlab speech signal analysis by matlab 24 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 15ώρα €19
C++ experimental write-up with an introduction, aim, methods, results and conclusion using Monte Carlo to evaluate an integral Explain the method as well as the interpretation of the results. Quote your answer with uncertainty to within the 95% confidence interval (2-alpha) 23 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αλγόριθμος, Research Writing, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 14ώρα €367
Matlab Expert Hello Everyone I need an expert in MATLAB. who can handle my MATLAB project. The one know about RMSE formula which is very simple. Project is very simple and beginner level. More details in the chat please. thank you 34 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 9ώρα €47
Showing 1 to 50 of 1008 entries
« 1 2 3 4 5 »