Αλγόριθμος Δουλειές και Διαγωνισμοί

An algorithm is a term involved in mathematics, computer science and related subjects. It is a step-by-step method given for solving a problem using a finite sequence of instructions. If your business is into the development of software for computers to solve a problem, then you will also need the help of algorithmic experts to help you. You can find algorithmic experts right here. Just post your job or task!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Algorithm Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Parallel execution of matlab simulink optimisation process The goal of the project is to transfer from normal to parallel execution of matlab simulink simulation model which also includes java object as s-function. The task should be done with the usage of par parfor loops and NOT batch jobs! The project is attached and to run it just execute main.m script and it should start displaying some numbers. (Matlab 2017b 9.3.0.713579, Java 1.8.0 shipped with mat... 9 Java, Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €146
Convert matlab simulink version hi. please i need to convert matlab simulink 2017 to previous version .. i need it now 8 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €22
Artificial neural network and GA I have 2D game similar to Super Mario , i need to implement ANN and GA so game character can play itself , i know a little bit about this topic , but i need someone to teach me better , with example we can have [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions -Section 13:Communication With Other Users]meetings and every meeting i will pay i will not read c... 11 Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά, Unity 3D Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €154
MATLAB - Ant based Swarm Algorithm for charging coordination of electric vehicles Ant based Swarm Algorithm for charging coordination of electric vehicles 7 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €29
Python code for shallot-like project The project is to implement 2 peers (Alice and Bob) and a set of intermediary relays (R1, R2, R3, etc...) and a more easy approach of ToR-like protocol between them. The messages flowing from Alice to Bob will make use of these relays in a random way and will cipher the communication in order to provide content protection and anonymity. The programming language should be python (version3). Th... 6 Python, Αλγόριθμος Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €91
verifone pos - open to bidding actually i want to do work in bulk quantity can you modified the pos internal software if yes we can do long term business pls give me email id to contact you or whatsapp no. for easy contact 2 Mobile App Development, SQL, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Πηγή Προμηθευτών Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €447
Help me complete my Matlab codes, required urgently. Experience with Matlab required. Urgently need to check Matlab codes 10 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing, Μαθηματικά Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €21
Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα
Investment Software Consultation See the first keyword the algorithm what we use to implement in software 5 Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Αγορές Οικονομικών, Econometrics Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €22
Matching algorithm for real-time Carpooling Platform. We are building a carpooling platform, tailored to match drivers with passengers going on the same direction, for city transportation. We need a real-time matching algorithm for Carpooling Platform. How would it work: Drivers creates a trip (Which includes): Point of origin Point of destination. Days of the week he makes the trip Hour Cost per seat Passenger post the trip ((Wh... 18 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ruby on Rails, Αλγόριθμος, Ανάπτυξη Λογισμικού Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €1146
Implement a Library of Low-Level VGA Drawing It is a project to Implement a Library of Low-Level VGA Drawing. I will give the details later. 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €85
C# ENCRYPTION AND DECRYPTION USING AES 256 We need to be able to match the attached java encryption algorithm in C#. The attached java files have AES 256 algorithm with some modifications. We need a C# algorithm with the same logic in the java files. To confirm that you have accomplished the task, you'll need to send us a corresponding C# code that you have written and subsequently provide a guide on how to generate sample cipher text... 17 Java, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Κρυπτογράφηση Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €109
Data science teachers Needed data science instructors/ teachers / tutors 4 Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, MySQL, Τεχνητή Νοημοσύνη Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα €5
Image processing based web tool Make a web tool to analyse satellite based images on the map and do simple analysis 19 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Research Writing, Μαθηματικά Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα €88
ADAPTIVE MODULATION AND CODING USING MATLAB PROGRAMMING LANGUAGE ADAPTIVE MODULATION AND CODING REQUIREMENTS: *Bandwidth =20 MHz; *Number of FFT NFFT=64; *Number of Data subcarrier Nd = 48; *Number of pilot Np =4; *Guard Interval = ¼ of symbol period Ts; *OFDM transmission: 52 (i.e Nd+Np) *Pilot data interval = 13 sub-carriers, starting from the 6th; *Indices of the pilot sub-carier = 6th, 19th, 32nd and 45th sub-carrier; * All mandatory and o... 9 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, LabVIEW Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα €148
Java Algorithm Analysis and Design In a properly built course registering system, students are not allowed to register for a course if they have not taken the prerequisite course(s). However, if there is a cycle of prerequisite courses then students cannot register some of the courses at all. You have been asked to develop a system to help a department in a university to identify if there are any such courses that the course regist... 23 PHP, Java, Javascript, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 22ώρα €98
Algorithms Analysis For each algorithm listed below, provide the following information: ● The author(s) of the algorithm, where appropriate ● A description of the problem the algorithm attempts to solve ● A description of the algorithm itself (how does it work?) ● Classify the algorithm. Is it greedy? Dynamic Programming? Divide and conquer? Etc? ● Big-O analysis for both time and space complexity. Provide descr... 12 Έρευνα, Αλγόριθμος, Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Research Writing Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 21ώρα €57
Grain Analyzer Need a person wel versed in image processing. 13 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μαθηματικά Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 20ώρα €241
This project requires expertise in c++ and algorithms. We have a grid structure, X*Y, say X=100 and Y=100 Wwe have a set of target nodes which is denoted by n, say n=3 and the location of these target are (4,2), (50,20) and (2,1). We have a set of charging points which is denoted by m, say m=1 and the location of charging point is (4,1) We have a set of drones which is denoted by l, say l=2 and the initial location of all the drones is (0,0). ... 12 Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++ Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 19ώρα €40
Signal Processing for Engineering System Analysis I need a project related to Signal [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] details via pm. MATLAB code should be submitted in this [το url αφαιρέθηκε, σ&upsi... 10 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 18ώρα €27
C++ Eight Queens Game This is a game called 'N Queens'; however, for this project, we are looking for 8 queens in particular. The requirements are given below: Must use a recursive function (with backtracking) to determine the next position to try placing a Queen ( this function must always recursively go 8 Levels deep, 1 Level for each Queen placed) Must create a Class object for the state of the Chess... 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Computer Science Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 15ώρα €31
Computaional Numerical Analysis Write a program in Matlab to solve a problem of finding an approximation to the root for any given equation by using the Bisection Method 20 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 14ώρα €24
c++ program to convert NFA to DFA and other features - 16/11/2017 19:54 EST developing C++ program to do the following tasks: 1- Building an NFA from a given regular expression. 2- Converting a giving NFA into an equivalent minimized DFA. 3- Building a DFA for a given regular expression directly without going through an NFA. 4- Implementing the LL(1) algorithm for a given context free grammar. also i want to have s small session on skype to explain to... 6 Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 14ώρα €17
cryptographer I NEED A CRYPTOGRAPHER TO ANALYZE MY FINDINGS FOR MY REPORT 3 Μετάφραση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 14ώρα €4
Software design work Please ping for more details.... 5 Αλγόριθμος, Σχεδιασμός UML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Object Oriented Programming (OOP) Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 12ώρα €17
SIMPLEX ALGORITHM, HELP WITH MATH HOMEWORK I need this exercise to be done in 5 hours from now. It is about the simplex algorithm I CAN PAY 50 USD 10 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μαθηματικά Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 5ώρα €68
Optimize minimize cost by matlab coding Find minimize cost from my raw data of install new or expand station. 37 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 5ώρα €266
Discrete Mathematics22 - open to bidding It is a review question for an exam that I have tomorrow and I would like it to be solved so I can study from it. 21 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 3ώρα €96
Mathematical Assistance/ Mathematician needed Ability to create solutions through tough and parametric problems. More details will be given through communication. Mathematician needed who works efficiently. 15 Αλγόριθμος, Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Μαθηματικά Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα €86
Windows I need you to write an algorithm and implement for a given scenario, using matlab software. For more details u can inbox me at [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]@[το url αφαιρέθ... 6 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 21ώρα €17
Mathematician Needed to Help Create Software (No Dev) You need to work with my developer to solve some arithmetic so he can develop it in java. No development knowledge needed. Only bid if your good in math. You wil be working closely with my java developer . Details to be provided in chat 29 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 20ώρα €47
Increase the efficiency I have a working program , in which only efficiency has to be incresed,with all the expannation docs 8 Python, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 20ώρα €64
genetic algorithm and ECJ I have tasks involved in genetic algorithm and ECJ involves experimenting with genetic programming on a selection of standard benchmarking problems. You will be using the widely used software package ECJ to do this. The learning outcomes are: (1) to gain experience of using a standard GP system, (2) to understand how design choices, such as the function set and the solution representation, af... 4 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Mechatronics, Μαθηματικά, Γενετική Μηχανική Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 18ώρα €25
Implementing dijkstra's algorithm This is to be done in c++ programming language. I will let you know the complete details over chat. 25 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++ Nov 15, 2017 Nov 15, 20174μέρα 18ώρα €31
Matlab Code for Modeling I need Matlab Code for this "[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]" Model 7 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μηχανική Μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 15, 2017 Nov 15, 20174μέρα 18ώρα €29
Looking forward to do genetic engineering task Please let me know if you are expert in genetic engineering so that I can send you the full details of it My other task was related to neural network 3 Αλγόριθμος, Mechatronics, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Neural Networks Nov 15, 2017 Nov 15, 20174μέρα 18ώρα €24
Matlab Code I need Matlab Code for this "[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]" Model 7 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 15, 2017 Nov 15, 20174μέρα 17ώρα €18
need expert for Machine Learning Machine learning expert needed for a project 11 Java, Python, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής Nov 15, 2017 Nov 15, 20174μέρα 17ώρα €5
Software based on Neural Networks, LSTM, NLP and Deep Learning. The development of software to generate documents utilizing a Recurrent Neural Network (RNN) with Long Short Term Memory (LSTM) and Natural Language Processing (NLP) for deep learning (DL) and data mining purposes. - Assistance with the development of the software and the use of RNN, LSTM, DL, libraries etc. - Experience with DL, RNN, LSTM and NLP and the use of multiple libraries is essent... 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Neural Networks Nov 15, 2017 Nov 15, 20174μέρα 17ώρα €429
Matlab Code for Mathematical Modeling I need Matlab Code for this "[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]" Model 2 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μαθηματικά Nov 15, 2017 Nov 15, 20174μέρα 17ώρα €2
ThinkOrSwim indicator codes Looking for someone who is expert in thinkorswim indicator codes. More details in chat. 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Nov 15, 2017 Nov 15, 20174μέρα 16ώρα €156
Missing data imputation using Random forest I have to use the random forest algorithm to impute missing values in a given dataset. The original dataset will also be given. The imputation quality is measured using the NRMS value. The nrms value should be low 6 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R Nov 15, 2017 Nov 15, 20174μέρα 15ώρα €41
Missing data imputation using Random forest I have to use the random forest algorithm to impute missing values in a given dataset. The original dataset will also be given. The imputation quality is measured using the NRMS value. The nrms value should be low 18 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R Nov 15, 2017 Nov 15, 20174μέρα 15ώρα €95
Any Technical Report Paper On AI/ Machine Learning I need any project report which can be publishable in a low-level journal and had not been published before anywhere. 25 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Συγγραφή Αναφοράς, Μάθηση μηχανής, Programming Nov 15, 2017 Nov 15, 20174μέρα 14ώρα €131
Matlab Need to work on bio informatics should be good in mat lab 7 Αλγόριθμος Nov 15, 2017 Nov 15, 20174μέρα 14ώρα €27
Create a basic UI using dijkstra's algorithm and any other algorithm Create a basic UI using dijkstra's algorithm and any other algorithm I need it urgent within 2 hours 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 15, 2017 Nov 15, 20174μέρα 14ώρα €25
MatLAB Experienced required for urgent project -- 2 I need a MatLAB expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 18 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Nov 15, 2017 Nov 15, 20174μέρα 12ώρα €85
Develop Cognitive Real Estate Bot through Artificial Intelligence I'm a real estate professional with technological expertise, looking to build out a cognitive AI bot to revolutionize the real estate industry. Here is an example of a similar AI bot that Microsoft built out for an insurance company; [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε γ&i... 1 Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Κτηματομεσιτικά, Τεχνητή Νοημοσύνη Nov 15, 2017 Nov 15, 20174μέρα 10ώρα €5902
C Ardoino mini-project Need a program in ardoini. Check project description for details. 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος Nov 15, 2017 Nov 15, 20174μέρα 7ώρα €75
Java, Αλγόριθμος, Big Data, Ανάπτυξη Λογισμικού Nov 15, 2017 Nov 15, 20175μέρα 5ώρα
Showing 1 to 50 of 574 entries
« 1 2 3 4 5 »