Αλγόριθμος Δουλειές και Διαγωνισμοί

An algorithm is a term involved in mathematics, computer science and related subjects. It is a step-by-step method given for solving a problem using a finite sequence of instructions. If your business is into the development of software for computers to solve a problem, then you will also need the help of algorithmic experts to help you. You can find algorithmic experts right here. Just post your job or task!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Algorithm Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Labelling data for machine learning classification Hi, I have a large number of samples (text) that I want to manually label them to use machine learning methods for text classification. The problem is that, since the number of samples is too large (almost 40,000 samples), it is impossible to label them manually. I'm wondering to know: Is there any intelligent way to label samples automatically? 7 Python, Επεξεργασία Δεδομένων, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 18, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €24
Text Classification with AzureML I need to classify text into categories. I have two xls files one with text and the other with the categories in which I have to classify them. 10 Αλγόριθμος, Azure, Μάθηση μηχανής, Επιστήμη Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €319
Matlab Equation code Five tables that need to be coded and include graph in the report. 3 days is the timeline. 17 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €98
image processing some one needed to help me in image processing using matlab. 12 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €20
Help me to work with Matlab i have few tasks related to matlab and i really need help for new and quality [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] will win the bid 20 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €18
Creating CrytoCurrency Hello we need someone important is how you can create a crypto currency from scratch in C# in a decentralize environment. We need someone who is experienced in this. Max Budget £20k 31 Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Blockchain Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €6151
need some help for matlab code need some help for matlab code need to implement a paper in matlab 38 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €109
Viterbi algorithm with java The expected outcome of this task is a program that takes as input a sentence (using only the vocabulary provided in the dataset), and provide as output the probability of the sentence and its POS tags. 18 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €9
Matlab works If you are good in matlab and fast then plz bid more details in pm 21 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €24
Matlab and Mathmetica i have few work related to the matlab and really need help of some one to complete it. 22 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €20
Engineer for Matlab I have few tasks related to matlab so please make bid then iwill pm. 23 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €25
Matlab image processing for Match feature brand and model of car from input image only cut only model text . discuss later see sample logo at attached file 14 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Απεικόνιση Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €100
Do some Matlab I have one project in matlab i want help you so i will p.m. 23 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €24
Svm algorithum in Matlab I will share more details in chat box as itas about the matlab only 10 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μαθηματικά Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα €19
Sarkcezz1993 Build classification model based on a given dataset to classify untrained data in matlab. training data: 15.000 labeled 3.4 mio. unlabeled data samples 4 Αλγόριθμος, Εξόρυξη Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Matlab and Mathematica Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα €29
.Single-hop network more details will be given in the chat.. 6 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Jan 17, 2018 Jan 17, 20185μέρα 23ώρα €21
object detection for non-linear motion Need a matlab implementation for detecting objects with non-linear motion and partially occluded 9 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++ Jan 17, 2018 Jan 17, 20185μέρα 22ώρα €18
cryptocurrency tools Hi .. if you have a tools that will help me on cryptocurrency investment ! ( excel spreadsheet or scripts or small software analysis ) PLZ MSG ME I DONT WANT U TO MAKE IT FROM SCRATCH ! if you have something ready to use .. i want it ! THANKS 13 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Excel, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Jan 17, 2018 Jan 17, 20185μέρα 21ώρα €106
Problem solving using C Basics of C Programming training- Problem solving using C 47 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jan 16, 2018 Jan 16, 20185μέρα 13ώρα €83
CryptoTrader Script / Automated Looking for freelancers that have successfully created Crypto Trading Strategies automated tools that I am looking to customize and enhance Arbitrage Trading Order Book Averaging Trading Signals 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader Jan 16, 2018 Jan 16, 20185μέρα 13ώρα €20
Thermomechanic Thermomechanic programming and evaluation 18 Μηχανολογία, Αλγόριθμος, Μηχανική Μηχανολογία Jan 16, 2018 Jan 16, 20185μέρα 9ώρα €521
stock option trading algorithm set up I have the code for a trading algorithm that's already been created in C#. It is designed to work using Interactive Broker's API. It is for trading stock options. It still needs to be debugged, and tested. I need the candidate to review and familiarize themselves with the code, and get it up and running on a paper trade account, on a remote server that needs to be set up. Candidate m... 13 Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Jan 16, 2018 Jan 16, 20185μέρα 8ώρα €16
Optimise 33 lines of Matlab script by converting to c++ for use via MEX file. I require someone who is skilled and well versed in both Matlab and C++ as will need to be able to understand the original MATLAB script well enough to then convert to solid C++ code. The purpose of the project is to speed up the run time as at present is not acceptable. Part of the work has already been done by a freelancer who I work with regularly on Matlab projects but his C++ skills are not q... 22 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά Jan 16, 2018 Jan 16, 20185μέρα 6ώρα €138
rewriting Matlab code into C++ Matlab code(around 1000 lines, simple maths) needs to be rewritten into C++ 39 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά Jan 16, 2018 Jan 16, 20185μέρα 4ώρα €97
Matlab coding higher level using GEO images All details of the images are in the link As well , PCA image it should be before classification ,, yes?? just I want to pay attention about preprocessing I hope you consider it before implement PCA And if it possible would you give me briefly which methods you will implement I will send each band or image alone for each Landsat if you have problem with them , because it is so important ... 9 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 16, 2018 Jan 16, 20185μέρα 3ώρα €47
comparative analysis of three algorithms dimension for solving Transport Sales Problem you are using particle swarm optimization, clonal selection algorithm and genetic algorithm in solving the transport sales problem. the transport sales problem will be created by you. the comparism will be done with two criteria: convergence speed and efficiency for the three algorithms 11 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R Jan 16, 2018 Jan 16, 20185μέρα €37
cryptocurrency analysis (seesaw method algorithm) I need someone who is skilled in seesaw method (think PIVX). I am trying to make a prediction or basic analysis table of what to expect for future etc.. So please be able to understand seesaw method, master nodes, stakers, POW vs POS, coin supply. Mainly trying to understand and figure out that... Every block at POS phase carries a reward which is split between masternodes and stakers via see... 8 Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση, Μαθηματικά, Blockchain, Ethereum Jan 16, 2018 Jan 16, 20184μέρα 23ώρα €17
Project for Aleksey K. -- 2 Hi Aleksey K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Στατιστικά, Αγορές Οικονομικών, NoSQL Couch & Mongo, Jan 16, 2018 Jan 16, 20187μέρα 17ώρα €245
Project for Iain S. Hi Iain S., I noticed your profile and I'd love to chat to you about my project. Please get in touch if you're interested. 3 Αλγόριθμος, Επιχειρηματική Ανάλυση, Εξόρυξη Δεδομένων, HTML, , Επιστήμη Δεδομένων Jan 15, 2018 Jan 15, 20187μέρα 16ώρα €26
Project for Dolgormaa M. Hi Dolgormaa M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Jan 15, 2018 Jan 15, 20187μέρα 11ώρα €25
Dynamic Analysis C++ Hey there, In this project I want to develop a filter for EB assist ADTF which perform dynamic analysis for parameters like memory usage, cpu usage, latency and execution time. I want output in from of embedded graph for CPU usage. 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Qt Jan 15, 2018 Jan 15, 20184μέρα 10ώρα €464
CrpytoCurrency Trading: Order Book Trading Algo Python Read the project - I need someone who has experience in this or who as made something similar. READ PROJECT I am looking to create a program with the following requirements Cycle through a number of Alt Coins (100) to identify trade opportunity based on orderbook analysis. The program will identify best opportunity based on the following criteria 1) Check highest bid / lowest offer o... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Γλώσσα Προγραμματισμού R Jan 15, 2018 Jan 15, 20184μέρα 9ώρα €58
Algorithm Expert (non-programming) I'm looking to establish a long term relation with someone who knows academic algorithms subject well and is versatile to help in intermediate (or perhaps advanced) problems that arise which I may not able to see their solutions immediately as I learn the subject. I would assume you have read/know one or multiple of these books: Introduction to Algorithms (CLRS) Algorithms design (Jon Kl... 7 Αλγόριθμος, Μαθηματικά Jan 15, 2018 Jan 15, 20184μέρα 7ώρα €101
Project for Muhammad A. Hi Muhammad A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Έρευνα, Αλγόριθμος, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Μαθηματικά, Jan 15, 2018 Jan 15, 20187μέρα 6ώρα €19
Application to solve a maze I need an application to solve a maze using bfs and dfs methods. It can be made in any programming language. 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jan 15, 2018 Jan 15, 20184μέρα 4ώρα €30
Easylanguage Strategy_v3(draft) Indicator-Strategy Combination 1. 3 Moving Averages with drop down menu(if exists) of simple,smoothed,weighted and exponential average option for each one. 2. Pivot points with Daily-Weekly Interval and Pivot Points in Progress(Projection Pivot) with Daily-Weekly Interval. [το url αφαιρέθηκε, συνδε... 10 Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Αγορές Οικονομικών, Προγραμματισμός C++ Jan 15, 2018 Jan 15, 20184μέρα 4ώρα €131
Binance Script: Order Book Trading - CryptoCurrency / Alt Coins I am looking to create a program with the following requirements Cycle through a number of Alt Coins (100) to identify trade opportunity based on orderbook analysis. The program will identify best opportunity based on the following criteria 1) Check highest bid / lowest offer on order book 2) If bid = X% of market cap 3) If volatility = X% (measured by volume and change in price) O... 7 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Γλώσσα Προγραμματισμού R Jan 15, 2018 Jan 15, 20184μέρα 2ώρα €115
Create a python application, plotting datasets (comparing), word cloud, twitter streaming api, scatter graphs comparing months, clustering algorithm, k means, finding facts and statistics on road traffic accidents, use SPARQL ENGINE + RDF FRAMEWORK Create a python application, plotting datasets (comparing), word cloud, twitter streaming api, scatter graphs comparing months, clustering algorithm, k means, finding facts and statistics on road traffic accidents, use SPARQL ENGINE + RDF FRAMEWORK Highlighting the map with numbers and percentages, predicting liklihood algorithms. Study the requirements and build me an application that is co... 18 Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Map Reduce, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jan 15, 2018 Jan 15, 20184μέρα 2ώρα €165
Project for Ai Tech S. Hi, I'm running a small business in the Financial Industry and we're using Machine Learning to improve our signal generation. I've got a few papers that I'd like to replicate. Would that be something you would be interested in? 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, , Γλώσσα Προγραμματισμού R Jan 15, 2018 Jan 15, 20187μέρα 1ώρα €1300
shortest path problem cuckoo algorithm cuckoo algorithm, shortest path , optimization, transportation, traffic, matlab,c++,writing,web,app,mathematics, 22 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 15, 2018 Jan 15, 20183μέρα 23ώρα €2816
newton raphson technique for multilevel inverter MATLAB I have prbolem with newton raphson technique for multilevel inverter in MATLAB, I want profphonal one in newton raphson technique for multilevel inverter in MATLAB, to solve the problem 14 Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 15, 2018 Jan 15, 20183μέρα 21ώρα €17
Sentiment analysis of Music using Matlab -You have to apply Machine learning here, by combining multiple method of it. -Music will be our task. Based on a person taste in music, we can judge his behavioral feature at present. -You have to take data sets and plot in the end. Describing the performance of the method. -And it will be very helpful for me if you give me step by step procedure that you have been following in order to comple... 8 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά Jan 15, 2018 Jan 15, 20183μέρα 21ώρα €52
Image segmentation. The project is segmentation with superpixel clustering. By using SLIC Superpixels and boundary focused region margin. The program consists of three phase. First, generating superpixel by SLIC superpixel algorithm. It works by labeling every pixel in CIELAB and make a cluster. The second phase is to make a similarity matrix of these clusters. Each entry of matrix is the similarity between ... 20 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++ Jan 15, 2018 Jan 15, 20183μέρα 20ώρα €180
Basketball Simulation I am looking for a freelancer to create software that can run a simulation of a basketball play that the user designs. The user will design the play using arrows, or a drawing tool. The simulation will show how the play looks when it is run. The freelancer will also need to create an algorithm that shows the probability of a play being successful. Looking for someone to work with long term, as thi... 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Unity 3D, Ανάπτυξη Λογισμικού Jan 14, 2018 Jan 14, 20183μέρα 16ώρα €510
Riverbed Modeler Academic Edition 17.5 (OPNET) - open to bidding I just need to show through queuing model in opnet that queuing delay is minimizing in MANET. That uses 3 server one for FTP one for Video and last for VoIP. 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος Jan 14, 2018 Jan 14, 20183μέρα 9ώρα €203
Sentiment analysis for news and blogs Hi, I have an algorithm to carry out the sentiment analysis for news and blogs. I want it to get implement. 10 PHP, Java, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής Jan 14, 2018 Jan 14, 20183μέρα 7ώρα €139
colour info for adaptive background subtraction algorithm An adaptive background subtraction algorithm. Adaptive in the sense, means the background changes dynamically, so your task is to detect object and colour information, update background in every frame. The aim is to detect objects under occlusion on the basis of colour information. 8 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος Jan 14, 2018 Jan 14, 20183μέρα €46
Solution to the Spheroidal Vector Wave Equation Staring from Maxwell's equations, I need an analytical solution to the spheroidal vector wave equations. For details, pls chat 15 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 14, 2018 Jan 14, 20182μέρα 17ώρα €26
switching angle of 9-level OHSW by using the Newton-Raphson MATLAB I am working on solve switching angle of 9-level OHSW by using the Newton-Raphson method in MATLAB, actually issue is when I run for 11 level, the solution approaches to some stable value and when for 9 it does not approach to some stable solutions, the code it's work but there is small error in the coding, please any one can help me to find the error? 7 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 13, 2018 Jan 13, 20182μέρα 14ώρα €40
comparative analysis of particle - 13/01/2018 16:19 EST comparative analysis of particle swarm optimization, clonal selection algorithm and genetic algorithm in solving travellers salesman problem 9 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R Jan 13, 2018 Jan 13, 20182μέρα 9ώρα €60
Showing 1 to 50 of 689 entries
« 1 2 3 4 5 »