Αλγόριθμος Δουλειές και Διαγωνισμοί

An algorithm is a term involved in mathematics, computer science and related subjects. It is a step-by-step method given for solving a problem using a finite sequence of instructions. If your business is into the development of software for computers to solve a problem, then you will also need the help of algorithmic experts to help you. You can find algorithmic experts right here. Just post your job or task!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Algorithm Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Project about Image and Video Super Resolution Algorithms+Programing It is a project about image and video super resolution to overcome the weaknesses of their algorithms ..Please don't bid if you didn't work on similar project ..Thanks 11 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ταύτιση Μοτίβων, Image Processing Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €305
FORECASTING ECONOMIC INDICATORS THROUGH MACHINE LEARNING & ALGORITHMS -- 2 According to a dataset (which includes important financial and economic indicators for the Eurozone - 19 countries, transformed into growth rates - 17 years since the European Union was founded), i want to a) predict the inflation rate in a short term period (for the next 2 to 3 years), not only the average but also the entire distribution of the variable b) to look at which factors can contribut... 5 Αλγόριθμος, Big Data, Εξόρυξη Δεδομένων, Μάθηση μηχανής, Python Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €27
FORECASTING ECONOMIC INDICATORS THROUGH MACHINE LEARNING & ALGORITHMS According to a dataset (which includes important financial and economic indicators for the Eurozone - 19 countries, transformed into growth rates - 17 years since the European Union was founded), i want to a) predict the inflation rate in a short term period (for the next 2 to 3 years), not only the average but also the entire distribution of the variable b) to look at which factors can contribut... 12 Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Big Data Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €174
Math problems - open to bidding Need help asap with math problems. Dont know how to solve them and therefore need help. Have to finish before monday night. Not a long time project. Will be easy for someone into mathematics. 59 Έρευνα, Αλγόριθμος, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Μαθηματικά Sep 18, 2017 Σήμερα6μέρα €84
Machine Learning Create an app for machine learning with a database. 22 Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Τεχνητή Νοημοσύνη Sep 18, 2017 Sep 18, 20175μέρα 21ώρα €352
prove using isabelle proof assistant. requirement (knowledge in): Functional programming First-order formal logic and solve in isabelle problem solver further info in chat 9 Αλγόριθμος, Programming Sep 18, 2017 Sep 18, 20175μέρα 15ώρα €88
Get Articles Written matlab image processing project 32 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Sep 18, 2017 Sep 18, 20175μέρα 13ώρα €321
prove using isabelle proof assistant - -- 2 requirement (knowledge in): Functional programming First-order formal logic and solve in isabelle problem solver further info in chat 5 Αλγόριθμος, Programming Sep 17, 2017 Sep 17, 20174μέρα 5ώρα €137
Project for Hasith Ishara Kulathilaka P. Hi Hasith Ishara Kulathilaka P., We are based in Colombo (Sri Lanka) and we have a few C++ project to be done. Could you please let us know your availability .This will be a long term job. Cheers Sagara 4 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Sep 16, 2017 Sep 16, 20177μέρα 1ώρα €219
expert in programming and algorithm only I need a expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 23 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Apple Logic Pro, Programming Sep 16, 2017 Sep 16, 20173μέρα 21ώρα €81
enhacing comunications for restaurants order line - open to bidding Hello, Very nice to meet you. We are a Mexican company that makes business in the health and the restaurant service industries. We have several three floor restaurants in Mexico and our current software is traditional and un productive for these locations. We want to patent the logarithm related to a restaurant process we have; to operarate as the best quality posible, to be developed by you. A... 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, UNIX Sep 16, 2017 Sep 16, 20173μέρα 17ώρα €95
Hire a mathematical writer -- 6 I would like to Hire a mathematical writer 27 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Τεχνική Συγγραφή, Μαθηματικά Sep 16, 2017 Sep 16, 20173μέρα 10ώρα €21
Hire a mathematical writer -- 5 I would like to Hire a mathematical writer 21 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Τεχνική Συγγραφή, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Sep 15, 2017 Sep 15, 20173μέρα 3ώρα €22
Convert hand written flowchart in to professional algorithm with the our clinic logo on the page . My name is Nadia, I am a practice nurse in The Clinic complete family medical and skin center. Few days ago i did wrote a triage flow chart for non-clinical reception staffs. Now, I want someone to convert the hand-written flow charts in to a professional looking algorithm with the clinic logo on it. The second page that I attached needs to be copied as it is only adding the clinic logo instead of... 40 Σχεδιασμός Γραφικών, Αλγόριθμος, Επεξεργασία Κειμένου , Διαγράμματα Ροής Sep 15, 2017 Sep 15, 20173μέρα 3ώρα €239
Hire a mathematical writer -- 4 I would like to Hire a mathematical writer 14 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Τεχνική Συγγραφή, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Sep 15, 2017 Sep 15, 20173μέρα 3ώρα €18
Hire a mathematical writer -- 3 I would like to Hire a mathematical writer 6 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Τεχνική Συγγραφή, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Sep 15, 2017 Sep 15, 20173μέρα 2ώρα €17
Project for Alan I. Hi Alan I., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Αλγόριθμος, Sep 15, 2017 Sep 15, 20176μέρα €8
Python, .NET, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Sep 15, 2017 Sep 15, 20172μέρα 21ώρα
Rfid technology I need you to write a research article. 31 Python, Αλγόριθμος, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αναλύσεις Sep 15, 2017 Sep 15, 20172μέρα 18ώρα €225
Graph visualization and nodes layout for networkx library (python) Graph layout implementation for the networkx library Shape, rectangle with two lines for label - name and number of shape Consequence layout of nodes sorted along weights on the transition or shape numbers Order from first node to the last one. First node is the node with outward transition and not inward and the last node is vice verse ( the same could be for shape number) Here is a ex... 10 Python, Αλγόριθμος, Μαθηματικά Sep 15, 2017 Sep 15, 20172μέρα 15ώρα €117
Python A Star Pathfinding Algorithm I have a 2D game made from grid tiles. I want the enemies to be able to find the shortest path from the enemy to the player using the A* Pathfinding Algorithm. The map must be in a 2D array (0 = none walkable space, 1 = walkable space). The enemies must have their own class and their final paths will be stored in an array. 21 Python, Αλγόριθμος, Programming Sep 15, 2017 Sep 15, 20172μέρα 15ώρα €59
Analytics Engine I have a client in need of an analytics engine that can run in multiple industries ontop of their existing platform (which takes data in). Since they have diverse clients, the engine would need to be scalable and agile enough to be plug-and-play across multiple industries. 11 Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Sep 15, 2017 Sep 15, 20172μέρα 7ώρα €410
C# Application & Test Report (Check attached file) -- 2 The small development team of (ideally) three people has been asked to implement and test the Research assessment program desktop application. Your software product will be a database-backed desktop application with a windows presentation foundation (WPF) graphical front end, implemented in C#. As part of your development efforts you will prepare and apply a small collection of test cases to verif... 12 .NET, Linux, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Sep 14, 2017 Sep 14, 20172μέρα 3ώρα €4
Hire a mathematical writer -- 2 I would like to Hire a mathematical writer 22 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Τεχνική Συγγραφή, Μαθηματικά Sep 14, 2017 Sep 14, 20172μέρα 2ώρα €31
C# Application & Test Report (Check attached file) The small development team of (ideally) three people has been asked to implement and test the Research assessment program desktop application. Your software product will be a database-backed desktop application with a windows presentation foundation (WPF) graphical front end, implemented in C#. As part of your development efforts you will prepare and apply a small collection of test cases to verif... 5 .NET, Linux, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Sep 14, 2017 Sep 14, 20172μέρα 2ώρα €3
subject line testing tool I would like an algorithm that calculates the best subject line based on previous tracking details. Aim: Predict the score of a subject line for email 6 Αλγόριθμος Sep 14, 2017 Sep 14, 20171μέρα 22ώρα €25
Hire a mathematical writer I would like to Hire a mathematical writer 36 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Τεχνική Συγγραφή, Μαθηματικά Sep 14, 2017 Sep 14, 20171μέρα 15ώρα €27
Need Backend Expert I want knowledge about how offer link 13 PHP, Αλγόριθμος, Διαχείριση Δικτύου Sep 14, 2017 Sep 14, 20171μέρα 14ώρα €438
Business card + screen wallpaper + painting - open to bidding Dear all, we are hiring for a designer to design our : 1. business cards -> modern, simple, clear, clean 2. screen wallpaper painting to be used on our laptops and printed and hanged on our office walls -> with our logo and our core values: Excellence, Reliability, Efficiency Looking forward to your feedbacks. Logo attached here. Good luck 29 Verilog / VHDL, Αλγόριθμος, Τεχνική Συγγραφή, Εικονικός Βοηθός, PDF Sep 14, 2017 Sep 14, 20171μέρα 9ώρα €84
Needleman Wunch Algorithm OpenCL Hetrogenous (CPU-GPU) Implementation To implement the Needleman Wunsch Dynamic Programming String matching algorithm on OpenCL for hetrogenous CPU-GPU simultaneous execution. 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Αλγόριθμος, OpenCL Sep 14, 2017 Sep 14, 20171μέρα 8ώρα €142
hire a java programmer -- 2 I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Java, optimisation, algorithms, mathematical modelling and vehicle routing optimisation. I am happy to pay a fixed priced and my budget is £10 - £20 GBP. I will provided a detailed description and uploaded necessary [το url αφαιρέθηκε, σ&u... 18 PHP, Java, Αλγόριθμος, Μαθηματικά Sep 14, 2017 Sep 14, 20171μέρα 6ώρα €22
data mining expert to help with algorithms data mining expert to help with algorithms 14 Αλγόριθμος, Εξόρυξη Δεδομένων, QlikView, Tableau, Data Analytics Sep 13, 2017 Sep 13, 201715ώρα 47λ €22
( C# Application & Test Report ) The small development team of (ideally) three people has been asked to implement and test the Research assessment program desktop application. Your software product will be a database-backed desktop application with a windows presentation foundation (WPF) graphical front end, implemented in C#. As part of your development efforts you will prepare and apply a small collection of test cases to verif... 28 .NET, Linux, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Sep 13, 2017 Sep 13, 20179ώρα 1λ €5
Project for Ivan I. Hi Ivan I., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Αλγόριθμος, Sep 13, 2017 Sep 13, 20173μέρα 6ώρα €9
(C# Application & Test Report) C# Application & Test Report. Looking for an expert. More details in chat. 29 .NET, Linux, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Sep 12, 2017 Sep 12, 2017Έχει λήξει €6
Επεξεργασία Δεδομένων, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Data Analytics Sep 12, 2017 Sep 12, 2017Έχει λήξει
i need you to complete this writing in large scale optimisation problems , many approaches are currently under investigation for accelerating performance on large-scale problems, and we focus on two of those in this research which are co-operative co-evolution (CC), and fitness inheritance (FI). 17 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Τεχνητή Νοημοσύνη Sep 12, 2017 Sep 12, 2017Έχει λήξει €21
Algo trading programmer I need an Agorithm trading platform developer 8 Αλγόριθμος Sep 12, 2017 Sep 12, 2017Έχει λήξει €381
Purchase already developed bitcoin exchange site (Do not develop new)! Purchase already developed bitcoin exchange site (Do not develop new) But I hope to purchase the system already developed Hope site function ==> [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Bit Coin Exchange Site develop... 27 PHP, Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση, MySQL, Μαθηματικά Sep 12, 2017 Sep 12, 2017Έχει λήξει €565
C# Application & Test Report C# Application & Test Report. Looking for an expert. More details in chat. 33 .NET, Linux, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Sep 12, 2017 Sep 12, 2017Έχει λήξει €5
Purchase already developed bitcoin exchange site (Do not develop new) Purchase already developed bitcoin exchange site (Do not develop new) But I hope to purchase the system already developed Hope site function ==> [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Bit Coin Exchange Site develop... 10 PHP, Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση, MySQL, Μαθηματικά Sep 11, 2017 Sep 11, 2017Έχει λήξει €1430
Deep learning based voiceprint algorithm and system design I need an deep learning/artificial intelligence based algorithm that: Given an anonymous human voice recording (voice file) and set of human voice samples (e.g. files), the algorithm can detect to which item/person the voice belongs to. That is, can find the voice identity. for example, if we have a database that contains voice samples of each person a city, then if we are given an anonymous re... 12 Επιστημονική Έρευνα, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Sep 11, 2017 Sep 11, 2017Έχει λήξει €230
Make me a Forex Trading Backtesting Console Application in C# (OBS 1: See doc to better formatting) (OBS 2: This is a simplified version of the other project i have ) Description: I need a forex trading backtester, so I can test some strategies in a console application. Your application must output the same backtesting results as the Ctrader Backtesting Plataform. Ctrader can be download for free, you just need to open a free demo account on a good F... 29 .NET, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader Sep 11, 2017 Sep 11, 2017Έχει λήξει €1349
STM8L151G reverse engineering - open to bidding Hello I have a STM8L151G in a Garage remote control. i would like to be able to decompile it and modify code to programming it again. Are you able to do that ??? 15 Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά, Διόρθωση Σφαλμάτων, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Sep 11, 2017 Sep 11, 2017Έχει λήξει €1106
code for an algorithm with matlab I need a matlab code for an algorithm that will create a Delaunay Triangle and identify if coverage hole is present or not in the given ROI of sensor nodes and will estimate the area of the coverage-hole based on some computational geometry. 17 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Sep 11, 2017 Sep 11, 2017Έχει λήξει €125
Μηχανολογία, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων Sep 11, 2017 Sep 11, 2017Έχει λήξει
SpyderWizard 1.0 I had reflected a lot on how to make my vision alive and i also did a precise research that guaranteed me a solution to handle this, so as a developer i would require someone who can work with big data,analytics,excel,algorithmic analysis,& can define math formulas contact me immediately if your perfect for the project so we can continue to discuss the logic which needs to be implemented an... 10 Excel, Αλγόριθμος, Μαθηματικά, Big Data, Αναλύσεις Sep 11, 2017 Sep 11, 2017Έχει λήξει €5776
Python Quantopian Algorithm Need an excellent Python programmer to design an algorithm for Quantopian 20 Python, Αλγόριθμος, Quantum Sep 10, 2017 Sep 10, 2017Έχει λήξει €10
Entropy analysis -- -- 3 I am looking for help in conducting analysis . This analysis will be based on average min entropy . please contact me for further details. 22 Ασφάλεια Υπολογιστή, Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Sep 10, 2017 Sep 10, 2017Έχει λήξει €87
Optimize a gpu miner I'm looking at optimizing a current gpu miner looking for a good opencl contractor that understands algorithms especially crypto. AES etc.. 8 Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση, GPGPU, Προγραμματισμός C++, OpenCL Sep 10, 2017 Sep 10, 2017Έχει λήξει -
Showing 1 to 50 of 183 entries
« 1 2 3 4 »