Ηλεκτρονικά Δουλειές και Διαγωνισμοί

Electronics is the branch of science and technology that makes use of the motion of electrons for accomplishing some tasks like information handling or device control. If your business is about electronics engineering and electronic circuits, then you will not have much time to focus on engineering aspect of your business. You can easily outsource electronics engineering to capable and willing freelancers as a matter of routine. Post a job today to find your electronics talented freelancer!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Electronics Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Need help for LCD-Timings STM32F7->420x272 LCD I use to start with my Project the STM32F46 -Discovery. Now I am have my own hardware but with another display. I dont know how i get the timings.. 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Jun 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €23
Write code for embedded application, Rasberry Pi3 integrated, i2C We are going to develop an application, with embedded firmware and Rasberry Pi3, with Linux UI. 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Arduino Jun 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €1026
pcb reverse engineering i have at hand several pcb, all components already removed and scanned at printer i need someone who can re-design pcb %95 must be look same for more detail contact with me 15 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €33
Electrical Engineer(High Voltage 10-20Kv System) We Require engineer that knows about high voltage 10-20kv. need validation and schematic I ordered the parts to do a test circuit ASAP looks like the Opto can be driven with 5vdc pulse 5 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €10
Design CB for firing 12 volts through a Hall effect Transistors one for each pot. My project that I have been working on for about a year off and on when I have the time. Is a 4 pot magnetic motor driven by a 12 volts I will send pictures. Let know if you have questions. Thank you Donnie 10 Σχεδιασμός Γραφικών, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €30
USB CHARGER AND BACKUP POWER SUPPLY CIRCUIT Hello , I need a schematic for my battery charger and backup power supply circuit, this is essential for microcontroller-based project. I have to use this components: Micro USB shield Battery regulator MCP73833 Voltage regulator TPS76933DBVR BATERIA RECARREGÁVEL LI-PO 3.7V 1.050A NIMO 19 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €32
expert in motor control needed Motor control expert needed preferably an electrical engineer 20 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €317
Expert Altium PCB/Schematic Design... Complete PCB Layout Altium Project with Clean Schematic and Libraries [login to view URL] Need ultra compact design using this eval board design as a guide , replacing RJ-45 to YKKU-1309BNL LT4294/LT4321 PoE++ (71W/37V to 57V) PD and Ideal Diode Bridge design based on reference schematic using different (magnetics built-in-jack) require full design with BOM and all Altium Project Libraries PCB/Output files - Libraries of Components including Components Schematic... 13 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €165
Fixing the short ckt problem in Main Motherboard 3CCD Full HD Camera Control Unit I need the repair service to fix the short ckt problem in Camera Motherboard 1 Ηλεκτρονικά Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €99
Need VFD Expert for 3 Phase I need an electronic expert for coding and designing for 3 phase VFD for Induction motor. more details in chat please only bid if you have experience in this field. thanks 7 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €16
Matlab simulink and code file I want to have design attached schematics in simulink model and generate matlab code for my project. Only people having good hands on practice and can do in low price bid. Work should not take more than 2-3 hrs. In case needed few more showing some progress. 13 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €27
build company profile prepare and design a company profile .. about the company : The GCC Lab is an independent, reliable, capable and efficient laboratory to serve the electrical equipment testing requirements for High Voltage, High Power and Low Voltage in the GCC & neighboring countries. 8 Ηλεκτρική μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων Jun 20, 2018 Σήμερα4ώρα 5λ €52
Building a Prosthetic Hand 1 I want a prosthetic hand to be build for one of my relative that can move according to the mind signal, if you have experience in this, please bid with the methods brief details how you will do it, Please see this video what kind of thing I want. link: [login to view URL] 1 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino, Εκτύπωση 3D Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €336
Altium PCB electronic design with tutorial I need a Altium tutorial for a 220 VAC PCB design according to the attached picture. Video or Picture based step by step explanation and I also need the altium files as reference. I can provide DXf and further details for layout and components during design process. 20 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €168
Relay Controlling through Website [login to view URL] on/off equipment and machinery by using relay and esp8266 chip from remote location through web dashboard . [login to view URL] on/off by setting sensor parameters like- temp and humidity sensor(AM2301). [login to view URL] facility like sonoff TH16 [login to view URL] Sharing facility and Timing schedules. 13 PHP, Ηλεκτρονικά, Arduino, Internet of Things Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα €177
interfacing dac using qsys in quartus i have a controller program and i need to read the output using DAC ....this should be done using qsys tool in quartus prime lite ...would be great if any one can help me with this 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Verilog / VHDL, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα €25
Design an electromechanical camera shutter for the PONF project The PONF Project ([login to view URL]) want to create a modular camera that bring together in a seamless, easy workflow photography and IoT. Ours is a (partially) Open Source project, and we hope to involve engineers or teams that may want to help us making the whole camera, continuing to cooperate with the PONF project after the completion of this small task. We are looking for an engineer that ... 8 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Programming, Raspberry Pi Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 23ώρα €528
Building a Prosthetic Hand I want a prosthetic hand to be build for one of my relative that can move according to the mind signal, if you have experience in this, please bid with the methods brief details how you will do it, Please see this video what kind of thing I want. link: [login to view URL] 1 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino, Εκτύπωση 3D Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 22ώρα €216
Development of circuit diagram and PCB design using KiCad We are developing LCD display for our application, Basic concept and major component selection is done by inhouse team in order to expedite project we are looking for developer who will design circuit based on our brief and later design PCB for the same circuit for next stage.. PCB design has to be on KiCad 9 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 21ώρα €120
Microcontroller 12V Led Project My electronics knowledge is very limited but I'm trying to build a light setup for a 12V car. I have six different lights that need to be able to flash or stay on continuously. The lights will be controlled by 12V SPST switches. 1. Two headlights that will either do alternating flashing or stay on continuously. 2. Two Fog Lights that will only do alternating flashing when the headlights ar... 28 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 21ώρα €23
Design a Water Steamer Unit This unit is used in as Garment Steamer or Personal Portable Steamer. Design the complete unit for making Steam, which involve the Inner Circuit with Auto Shutoff functionality and the heating assembly too. Should be 1200 W capacity. Your job is to design only Heating Unit, where steam is generated, Water tank and supply and electronic circuit for that. User should be able to regulate the heat, st... 7 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 20ώρα €32
POWER DIAGNOSTICS BOARD Looking complete PCB development inclusive of simulation, source code, microprocessor programming, and Bluetooth App, schematics and Gerber file development and actual working pcb prototype along with aux board that will monitor input of up to 10 - 12v AGM batteries in series / 20 with aux board coupled to second battery bank which is parallel with primary which monitors bank(s) for under and ove... 8 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 19ώρα €406
PCB Designer I need an Altium PCB Designer for a small task. 34 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 19ώρα €10
device engineer we need device engineer freelancers. you have to know about PCB. 22 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 19ώρα €17
Design a PCB for my Solar Project Hello - I need to make a PCB that will have a total of 8 Solid State SPST relays, an Ardiuno nano (or similar functionality since I'm only using the digital pin functionality), 4 LEDs, and sturdy mounting connectors for a wiring harness to connect the following: Solar Power Wires, Lithium Ion 18650 Battery stack, Solar Battery Charger, Car Battery Charger, Wall Battery Charger. You could bui... 29 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 19ώρα €413
Calibrate 7 energy meters by wiring up at a high consumption cable CALIBRATE 7 ENERGY METERS We have 7 pcs of energy meters, type EH10-DIN Carlo Gavazzi . The 7 energy meters need to be calibrated. Not via electronic programming, but by wiring up at a high consumption cable. The readings need to be higher then they are now. The maximum which needs to be added is +- 20 000 kWh. The various 7 meters need different readings (which we will inform in detail)... 3 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 18ώρα €16
Design a PCB for my Solar Project Hello - I need to make a PCB that will have a total of 8 Solid State SPST relays, an Ardiuno nano (or similar functionality since I'm only using the digital pin functionality), 4 LEDs, and sturdy mounting connectors for a wiring harness to connect the following: Solar Power Wires, Lithium Ion 18650 Battery stack, Solar Battery Charger, Car Battery Charger, Wall Battery Charger. You could bui... 32 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 17ώρα €943
FPGA Design Implementation I am looking at an FPGA project using xilinx the project has very specific functions that i do not have the skills required to implement it myself sadly so i hope you can help with that. The project is for a crypto miner that can mine using the cryptonote algorithm Variant 1 i have chosen a model of FPGA as it has 100k logic gates and good memory i have estimated the solutions a second for this ... 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Verilog / VHDL, Microcontroller, FPGA Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 17ώρα €318
dds radio transmitter a fully configurable dds(digital direct synthesis) radio transmitter more than 2 watts detail with block diagram is given in the document 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 15ώρα €1907
Calibrate 7 energy meters by wiring up at a high consumption cable CALIBRATE 7 ENERGY METERS We have 7 pcs of energy meters, type EH10-DIN Carlo Gavazzi . The 7 energy meters need to be calibrated. Not via electronic programming, but by wiring up at a high consumption cable. The readings need to be higher then they are now. The maximum which needs to be added is +- 20 000 kWh. The various 7 meters need different readings (which we will inform in detail)... 3 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 12ώρα €213
connecting and controlling devices in LABVIEW or Matlab Hello, I need someone who had experience before in connecting Keysight Osciloscope to labview or Matlab and can figure also how to control a motor there. What I'll be needing is just to get the motor to one place and make several steps according to the step size i make automatically while getting the data from the Oscilloscope on each step (Vpp) Please only write if you have experience with... 12 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, LabVIEW Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 11ώρα €185
device engineer we need device engineer freelancers. you have to know about PCB. 24 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 9ώρα €142
FPGA video processing via HDMI in and out Hello I am doing a small project and am on the lookout for FPGA and software developer to work on a prototype. We are creating a product that is very similar to SmallHD monitors where we take a HDMI signal, process that signal and display that video signal plus overlays such as histograms, false colour and 3D LUTS. What we require for this prototype is the ability to turn these features off and... 7 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, FPGA Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 8ώρα €706
Arduino firefighting robot Arduino code for a bluetooth controlled firefighting robot. The code should allow control of robot movements, up/down function of servo and on/off of a pump connected by a relay module. 22 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 6ώρα €17
need a Custom and Complete Schematic Redesign/ PCB designed in Altium Need to Update current Altium Design to New ICs reference design is available [login to view URL] - Libraries of Components including Components Schematics and Footprints need to be made/changed - Project Files Should be Production Ready Output Format, including complete BOM and Gerber/pick-place files - Design must be safe; the device must operate reliably. - Design must be optimize... 27 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 6ώρα €79
Low Power GPS GSM PCB Design IoT / GPS / GSM PCB Design / Firmware Small form factor Very low power consumption. CAT 1 / CAT M1 Cellular connectivity Verizon, AT&T , T-Mobile (Global use) Battery percentage reporting / Low battery notification. Configurable ping times. I/O for 2 batteries Backup battery and Main battery. Accept battery input 36V, 48V or 52V batteries. Motion detection. Needs to pass cellular certificati... 15 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 6ώρα €20
We need a Custom and Complete Schematic Redesign/ PCB designed in Altium/ Need to Update current Altium Design to New ICs reference design is available [login to view URL] - Libraries of Components including Components Schematics and Footprints need to be made/changed - Project Files Should be Production Ready Output Format, including complete BOM and Gerber/pick-place files - Design must be safe; the device must operate reliably. - Design must be optimize... 11 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 5ώρα €109
EMBEDDED DEMO PROGRAM Need a hardware and software developer with strong skill sets that can code on the Raspberry Pi 3 and PINE ROCK64 platforms. Must have experience with H.264 video streaming, WiFi, Bluetooth, PZT Pelco protocol, GPIO, PWM servo control, gimbal servo control and remote software control. Project needs completed quickly. Rock64 Board [login to view URL] Raspberry Pi 3 [login to view URL] 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 5ώρα €15
PCB schematics testing and designing, other support I have python code, PCB schematics. I need its testing, PCB designing, and finalization of my electronics model. 11 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων, Raspberry Pi Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 5ώρα €108
Simulink simulatiom I want only add a compressor, i have a Picture of the systems 10 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 4ώρα €18
Breakout Board design using eagle software We are looking for someone that can help us to design the breakout boards for "AFE4490(Pulse sensors)" and " ADS1294RIZXGT (For Heart rate and respiratory rate )" using eagle software. datasheet for ADS1294RIZXGT [login to view URL] and for AFE4490 [login to view URL] 17 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 4ώρα €360
EV Charger HI, This is Anshul Shrivastava from Radite Group. Radite group is fastest growing company in India in field of Solar. We have already executed various projects in India. Radite Group is looking to enter into Electric Vehicle Charging Station business and looking for consultant to develop the PCB design for the same. We have gone through and want to understand if a candidate capable of delivering ... 14 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα €326
EFM32 PID + Bresenham algoritm realization Need to modify a PID + Bresenham algorithms for EFM32 microcontrollers possibilities (EFM32GG11 to be exactly) to regulate the power of the heater through skipping AC periods. The explanations should be pleasant and understandable, without a special termins or anything else. Usefull links: [login to view URL] Hardware probably is not needed, just coding. 2 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Programming Jun 19, 2018 Jun 19, 20184μέρα 19ώρα €22
Extract Sevcon Controller information(CAN-bus protocol) Hi, I am looking for a highly experienced Embedded systems engineer to do prepare a firmware for me. We are building a Electric motorcycle. I need someone who knows about CAN-bus protocol. We are fetching information from the battery (24 cells of each 4 volts), sevcon motor-driving controller, and EVCC (charger controller). We have completed fetching CAN data from the battery and need data from th... 14 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, PLC & SCADA, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 18ώρα €551
PCB Board and iOT device design for e-scooter =We are building an e-scooter sharing company with a mobile app and are looking to build and iOT device that will be attached to the scooter. The device will likely have network communication, GPS, and bluetooth. Some other details are as follows: * Our mobile app will set a locked/unlocked status for the scooter on the server, and the iOT device should be able to listen for the state change. ... 26 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 16ώρα €62
GNSS multipath mitigation receiver on matlab GNSS multipath mitigation receiver on matlab or python/ or any other platforms . What i am looking for is an engineer with knowledge in digital signal processing , that can build code tracking loops using any platforms , matlab is preferred . please look at the attached paper , the system designed is exactly what i am looking for , if someone could write a code that code produce the error envelo... 25 Python, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, LabVIEW Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 14ώρα €1977
Controller using Battery Power for Induction motor Design a controller which will drive induction motor (100 kw) off Battery bank with frequency up to 300 hz. The required voltage is 400 V, 300 hz. You are free to design Battery / Cell arrangement to get required output and also the type of battery use e.g. li-on or polymer or something better... 8 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 11ώρα €96
Microcontroller Programming Hi, I am have an ARM Cortex STM32F103C8T6 and voice module WTK6900B01that I need to have programmed for pcb. 25 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 10ώρα €231
need an expert in motors electrical motors expert needed to work on some drivers 14 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 8ώρα €15
Storage locker software The project: Creating the software for a storage locker. The software allows users to choose a storage box, set a PIN and store their valuables in it. Afterwards, they can open the box by re-entering their PIN. ---Required skills--- * Strong UX / frontend-skills * Java (or another Android-compatible programming language) * Controlling an electronic lock (serial port instruction) * Password/P... 34 Java, Ηλεκτρονικά, Mobile App Development, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 7ώρα €1215
Showing 1 to 50 of 117 entries
« 1 2 3 »