Ηλεκτρονικά Δουλειές και Διαγωνισμοί

Electronics is the branch of science and technology that makes use of the motion of electrons for accomplishing some tasks like information handling or device control. If your business is about electronics engineering and electronic circuits, then you will not have much time to focus on engineering aspect of your business. You can easily outsource electronics engineering to capable and willing freelancers as a matter of routine. Post a job today to find your electronics talented freelancer!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Electronics Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Internet of things I need to develop my smart irrigation system but instead of runing it on battery I would like it to be run by solar energy system. 3 Ηλεκτρονικά, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino, Σχεδιασμός Ανανεώσιμης Ενέργειας Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €72
Schematic and wiring diagram using 3 stepper motor, and mx3660 motor driver and arduino uno i need the schematic diagram and more of like 3D diagram 12 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Solidworks, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €38
Design a LabView program to control motor speed and bulb I want 2 stepper motor to be angular velocity range rotation speed to be 1-60RPM and one motor to rotate less than or equal to 8mm/hr vertical velocity range. the reason of using labview is to control the speed manually by using a knob. 14 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, PCB Layout, LabVIEW Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €148
Picaxe 20m2 laser alarm with keypad and buzzer alert I need the picaxe program, for a laser alarm, it would be activated by interrupting the laser, the buzzer would sound, and you should be able to stop alarm with the keyboard. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €106
Repair a online ups need to repair online ups make- emerson. modal..gxt mt+2k .please help me out.i am attaching the picture. 4 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €87
soldering in hyderabad i need a guy who can do soldering on pcb in hyderabad india 0 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα -
ESP8266 4CH relay board ESP8266 4CH relay board from hyderabad indiapredered 13 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €113
ESP8266 30 AMPS Relay board ADC 712 ESP8266 30 AMPS Relay board with ADC 712 monitoring 9 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €91
PLC AND LADDER LOGIC_ Urgent someone who is expert in PLC thanks 25 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, PLC & SCADA, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €129
ESP8266 ENHANCEMENT FROM SINGLE RELAY TO 8 RELAY WITH ADC712 I want to enhance the wifi relay schematic from single channell to 8 node relay and need to integrate with ADC712 for each output 7 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €83
Development of remote control system for electric hydrofoil board engine We are creating a new electric hydrofile project with unique characteristics. For successful implementation of the project, we are looking for talented professionals who will help us with remote control developing for this project. 8 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €15
Electronic circuit design atmega 328 based Circuit diagram, pcb layout and atmega 328 coding 13 Ηλεκτρονικά, PCB Layout Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €22
electrical and electronic explaining for me the questions 26 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Νανοτεχνολογία Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €26
PCB Design: simple LED board (eagle) Target is to make a simple single layer PCB of approx. 300x300mm that contains several SMD LED´s. The only parts are LED Chips and the series resistors and a THT header. PCB Design should be done in eagle or Altium (eagle preferred) 38 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €24
Need someone good with Analog Integrated Circuits. Hi, Need someone very good with Analog IC from Electrical Engineering background. Need to clarify some of the concepts. Please go through the pic attached. Deadline: 5 hours Compensation: INR 1000 5 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €15
HFSS implementation A short work to be done in Micro-strip patch antenna 7 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €176
Embedded electronics Embedded electronics engineer or diploma holders who can design and execute simple touch based installations for exhibition 11 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €349
Basic IR remote controller I am building all in one remote to control tv, ac and other infrared devices from my phone. 11 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Arduino Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €16
electronic controller need to design and select system with parts to make a system to control the following; input: 1) Temperature from many sensors 2) humidity from many sensors 3) air flow 4) CO2 level sensor 5) Light sensor out put 1) run the water pump 2) run the fan with different speed or run number of fans based on the temperature value and humidity 3) run the CO2 generature or stop it 4) control the... 34 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €710
atmel studio stm32 Device to monitor a resistance value and convert to a 0-5v output presented over a CAN bus and a analog output with bad value rejection. 14 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 22ώρα €2049
PCB Design for Police Device Hello everyone, We currently have a working prototype and the design uses 2 PCB's. We would like to condense it into 1 PCB and miniaturize it to the size of a flash drive if possible. The Circuit Board requires: -GPS -WiFi -SMS -LTE 3.0 or higher -Processor -2.0G RAM -Our proprietary software installed -Speaker -1 GPS antenna -1 Cell Antenna -Battery (5v, 2,500 mAh) LiPO -P... 27 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 21ώρα €46
Project for Baris O. Hi Baris O., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Nov 22, 2017 Nov 22, 20178μέρα 20ώρα €42
Plastic DVD Movie Disks Recycle Processing Our company has a branch that does electronics recycling. We receive thousands of DVD movies for recycling each month from several dozen of our partners. The down-stream recycler that processes our plastics prefers the DVD disks to be chipped or chopped up before we ship to them because we can place more material in the boxes we use and in turn get a higher value from the plastic material. We w... 0 Ηλεκτρική μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Βιομηχανικό Σχέδιο, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 18ώρα €422
write a simple code for sample testing k Please check new schematic diagram in attached. And IC datasheet. Please write a simple code for sample testing 8 Ηλεκτρονικά, Verilog / VHDL, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 17ώρα €90
stm8s207 i2c code from interrupet -- 3 - 22/11/2017 12:42 EST I am using internal crystal,I need i2c code work from interrupt 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 17ώρα €106
Pill dispeser -- 3 Im looking to develop a pill dispenser. its involve a small electrical engine, robotics, electronics. im looking to hire a full time 2 or 3 professionals for 3 months estimated project developing . See this link : Look like this product but with much more features [το url αφαιρέθηκε, συνδεθ&epsilo... 14 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Mechatronics, Ρομποτική Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 16ώρα €6679
Remote control programmer prototype and C code What I need is 3 things: 1.- Garage remote control prototype, frequency from 280 MHz to 440 MHz. (any size) Including IC of Silicon Labs Si4010 or Si4012. 2.-Programmer prototype to set fequency of remote control (any size) 3.- C code of remote and programmer. Kind of code is not important for this project. We want to get the code of programmer and remote to implement them in our actual progr... 16 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Microcontroller, Προγραμματισμός C++ Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 15ώρα €551
Design a microcontroller based hardware Our major chunk of machines work on MODBUS RTU (RS485/232) protocol and/or direct integration with analog & digital sensors. We're looking for someone who: - has a deep understading of MODBUS protocol - can architect & develop a microcontroller based hardware for communication with these MODBUS RTU (Rs232/485) enabled machines. - can work with various communication modules (GSM/GP... 19 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 15ώρα €421
Infrasound - 22/11/2017 09:05 EST We require a miniature (about 2 to 3 inch diameter) infrasound speaker (5 to 30 Hz) and microphone. for acoustics experiment 3 Ηλεκτρονικά, Σχεδιασμός Ήχου Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 13ώρα €320
MiCS-6814 gas chip measurement C code Im measuring MiCS-6814 with esp32(12-bit SAR ) 3.3V I need code in C with calculations from voltages in ADC channels to NO, CO and NH3 in ppm. I think it is better to bid someone who have alwready the tested code for this gas chip. he will make quick money.. * how to calculate Rs/R0 from privided graphic 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Προγραμματισμός C++ Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 12ώρα €118
Technical support for event Need someone for on site technical support at an event this weekend. This includes set up, monitoring and take-down at the end of the event. 12 Ηλεκτρονικά, Τεχνική Υποστήριξη Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 10ώρα €349
Signal and system task available I have a job on Discrete Signals and Systems (Notch Filter Design). I need a freelancer who can work with my budget in a good timeframe and is experience with this to bid. More details to be shared with interested freelancer 22 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 10ώρα €25
Write a program/code for indoor precision landing drone in python Custom build indoor precision landing drone. Hardware: USB camera and Pixhawk/PX4. On-board-com: ODroid XU4. The mission is to detect image and land, Image detection using open cv and then landing autonomously. Drone is already built, just need code to do image detection and land. 10 PHP, Python, Ηλεκτρονικά, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Drones Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 7ώρα €80
Computer Design and ProtoTyping build a 32 bit architecture CPU, the CPU include the Register File, ALU, Control Unit, Instruction Register, Data Memory, PC Register, Shift logic unit, Conditional Logic Unit, and a 3-level cache read and write memory for the Data memory. The units need to be built in Verilog HDL then represented as a symbol on a schematic diagram and connected together using wires. Accompanied with each unit s... 6 Ηλεκτρονικά, Verilog / VHDL, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, FPGA Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 6ώρα €140
PCB Designing Multi layer , Single Layer PCB Designing 41 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 5ώρα €4
VHDL coding needed to be done by expert!! VHDL coding needed to be done by expert!! $30 CAD pay 6 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία, FPGA Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 5ώρα €20
Design Schematics and PCBs for Bio-Medical Diagnostic Devices The circuit is an electro-chemical transducer. The circuit hand-drawn schematic is available and all literature associated is present. The circuit schematic needs to be developed and PCB needs to be designed. Performance can lead to a full time employment as well as there are several projects that need to be taken care of. 35 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα 3ώρα €136
I need an electrical engineer I have developed a cutesy sign for automobiles. I have two electrical components working together to accomplish to goal. However I need to be sure that I am using the right gauge wires, and correct voltage, to find out why prototype responds slow to controller. I need to know what needs to be changed or added or eliminated to function properly and reliably. Thank you Curtis 12 Ηλεκτρονικά Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα 2ώρα €87
build a custom transformer I need a few small transformers for radio work of about 10 watts. It should have primary of 0-110-220vac, and secondary of 0-6.3vac+0-110vac. I need these delivered to the USA in Arizona. An example of the transformer I need is below. I am looking for this but with a different primary voltage. 7 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα €185
Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 21, 2017 Nov 21, 20174μέρα 23ώρα
Full Automatic Incubator Shaker Design/Produce the below prototype : Operational model: Continuous /touch operation Digital Control for temp, shaking speed, time Temp Range : + 5 to 60 degree C ( 30, 37, 44 degree C choices’ setup ) Capacity: 10 ml –50 ml tubes/Vials; 2-15 ml for 1—16 tubes The total power of the device: 200W Speed Range: 300-3000 rpm Speed/Temp/Time display: 5 inches Led digital Link t... 3 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων Nov 21, 2017 Nov 21, 20174μέρα 20ώρα €2936
[req] finding chips to add to video PAL signal on screen graphics and texts [req] finding chips to add to video PAL signal on screen graphics and texts i req also schematic 1 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 21, 2017 Nov 21, 20174μέρα 18ώρα €22
project design this amazing project is top secret and will need papers to be signed before reveal. key people needed - carpenter software devoloper product designer electric engineer in reward for your efforts we will reward you 1% of the business this project is very exciting and we assure you , your efforts will pay off. 33 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Solidworks, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων Nov 21, 2017 Nov 21, 20174μέρα 18ώρα €1055
Software for rasperry pi or simila /// want to measure in my house the power conusption(3 phases) and the temperatur + humidity. Maybe the Project can be realise with a rasperry pi or similar but i am also open for every other kind of ideas. So i need someone who visualizes me the data from the sensors and also advise me in the choise of Hardware./// 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 21, 2017 Nov 21, 20174μέρα 18ώρα €262
Arduino ESP8266 / 8255 / 32 development Dear all I’m looking for a talent programmer which can design on Arduino environment. - C language required, NO C++ - ESP8266/8255 environment - HTML5, CSS3 and javascript knowledge Have a look to the joined PDF, step 1 is THIS job. next steps if all right , but not quoted on this job Please let me know about more skills: - different framework as jQuery, Bootstrap… -... 17 Javascript, Ηλεκτρονικά, CSS, HTML5, Arduino Nov 21, 2017 Nov 21, 20174μέρα 17ώρα €170
Electrical Engineer to make power supply design I have a project that I am trying to bypass the use of battery in cell-phones and power them directly from the USB port. Must trick the phone to think the battery is connected otherwise it doesn't power up. It is for a specific phone version. 15 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 21, 2017 Nov 21, 20174μέρα 17ώρα €204
Programmer needed to make changes to existing code for running WS2812B LED's with arduino I'm using an arduino uno to display text on WS2812B LED strips in a matrix. In the final setup I might have 7 strips of around 210leds = 1470leds. Currently I have them working nicely with this code from github, hardware-wise mine are set up in the same fashion: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθ&ep... 10 Python, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Nov 21, 2017 Nov 21, 20174μέρα 16ώρα €16
Simple simulation with Advance design system I want to do a simple simulation with ADS from Keysight. drawing a line and a triangle above it, do the simulation and record the results. change the size of the triangle and distance to the line. record the result. Add more than one triangle and do the simulation. make a report of the result. 8 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Nov 21, 2017 Nov 21, 20174μέρα 13ώρα €21
SMC Interface and SPI Slave Logic for CPLD Project 1) Implement high-speed 8-bit bus for MCU (ATSAM3U) to connect to Altera CPLD (5M160ZM68C5N) 2) Implement SPI Mode-0 SPI Slave in CPLD logic 3) Implement Dual SPI Slave mode in CPLD logic 4) Implement QUAD SPI Slave mode in CPLD logic 5) Implement general purpose I/O (8-bit) Port B in CPLD logic 6) Implement JTAG Host shift logic in CPLD logic 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Verilog / VHDL, Microcontroller, FPGA Nov 21, 2017 Nov 21, 20174μέρα 12ώρα €24
Pin change interrupt in LPC1549 for connecting an optical encoder Hello, I need to program a pin change interrupt on LPC1549. The intended use is to read an optical encoder (10 bit) to calculate the angle of a control project. You should make sure that this micro project is working at the end. If you are interested, please quote below. Regards, Rahul 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Προγραμματισμός C++ Nov 21, 2017 Nov 21, 20174μέρα 12ώρα €24
Showing 1 to 50 of 725 entries
« 1 2 3 4 5 »