Ηλεκτρονικά Δουλειές και Διαγωνισμοί

Electronics is the branch of science and technology that makes use of the motion of electrons for accomplishing some tasks like information handling or device control. If your business is about electronics engineering and electronic circuits, then you will not have much time to focus on engineering aspect of your business. You can easily outsource electronics engineering to capable and willing freelancers as a matter of routine. Post a job today to find your electronics talented freelancer!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Electronics Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Raspberry Pi Communication Shield The goal of the project is to get the design of a Raspberry Pi Shield with communication modules: - Lora SX1278 (433 MHz) or similar - 3G Cellular module compatible in Chile ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) - GPS ... 5 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, PCB Layout, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €477
Need PCB Design for GPU RX580 8GB I am looking for (reverse) engineering design of the GPU RX580 8GB. It needs to be production-ready. 2 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €15
zigbee communication board some one who is expert in zigbee network and circuiting 3 Ηλεκτρονικά Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €9
Modify firmware programming for thermostat controller We have a temperature controller that we use for an egg incubator. It was developed for us several years ago and it is time to make some changes to the firmware. We have all of the original development files, but we are not programmers, so we are not able to do anything with them. For those of you who speak "code", you'll likely recognize and understand the files. We don't ... 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €95
build an electronic driver Dear, FreeLancer. My name is Romani S., messaging you from Egypt. Me and my friends are looking to build an Electric motorcycle which is powered by a 7.5 KW three phase AC motor. The power source that we do have is 3.7 V(DC) lithium batteries. We do wonder if you can help us with a driver that we can use to convert the the DC source to a 3 phase AC source with the tool to change to motor speed... 5 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €717
Arduino VL53L0X tuning 2 I have 3 VL53L0X sensors and need help with some of the code please see attached. I just need help making it more accurate and I don''t know how to code it. I am currently using [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτ&epsilo... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Προγραμματισμός C++, Arduino Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €6
Build it And Ship It Hello I need your help. I have been working with engineers to build a arduino device for my school project and have been unable to replica the experiment. I have all of the schematics and sketches. So what I need from you is to rebuild the components from the schematics and upload from the sketch files and set the devices with AT Commands and pair the bluetooth devices. And then ship the entire pr... 7 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino, Διανομή Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €152
Create electronic scheme in LTSpice Create electronic scheme in LTSpice with prepared sketch. 9 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €108
Power load calculations for F&B outlet in Riyadh 92 sqm F&B outlet in Riyadh. Details of all electrical equipment will be provided. Past experience in Saudi Arabia is a must, experience in f&b & retail is preferable. work is needed to be finished in 2 days 10 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €63
pcb programming Need to have a pcb programmed with the required software installed 30 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €353
Power load calculations for F&B outlet in Riyadh 92 sqm F&B outlet in Riyadh. Details of all electrical equipment will be provided. Past experience in Saudi Arabia is a must, experience in f&b & retail is preferable. 10 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €130
Project for Mostafa H. Hi Mostafa H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, , Σχεδιασμός Μηχανικής Feb 20, 2018 Σήμερα9μέρα 14ώρα €24
AM receiver in MATLAB Hi.. I require a matlab code for amplitude modulated receiver for for a double side band signal 14 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €27
Altium PCB design I have a altium PCBdoc file. i am finding someone make the PCB. so he/she must route the PCB. PCB have already layout components. 25 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €28
Time based rotating platform circuit Requirement for the project - 1. A slow rotating platform with a rotation speed between 15-20 sec for 10 degree and max weight to rotate will be 700 g. 2. A timer is required as the rotation should work for 3-4 mins and then stop. 3. A relay which is active for that 3-4 mins and then stops. 4. The whole setup will be in a box so if the box lid is opened then the rotation should stop and re... 10 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €28
Portable Solar Lantern Design mechanical housing to fit the size of 3W, 6V solar panel. Solar panel mounted at the top, between a hand handle. The clear glass is oval, surrounding a rectangular shaped LED light source. May add frosted glass appearance at top and bottom for aesthetic and/or functionality. Base of the lantern is circular and houses four AA batteries; about 6 inches radius, and 4 inches high. The height o... 19 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Μηχανική Μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €339
IDST 4-Points I need “inverse discrete sine transform 4 points” which is solved by butterfly diagram 5 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €24
Electrical project -1 I need expert in electrical for my work. 14 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €17
Microcontrollers Using C Programming Write a function that takes a rectangular complex number as an input parameter, and returns its polar equivalent (magnitude & angle). Angles should be expressed in degrees, not radians. Assume one point of your vector is the origin (0 + j0). Call this function from your main() function 4 times, using a complex number from EACH of the 4 quadrants. You will need to include the C math library ... 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Προγραμματισμός C++ Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €49
Ultra Compact Hub Design based on USB5807 IC Need a NEW custom schematic and PCB design in Altium Complete Project with output files and Libraries for all components based on reference design provided on Microchip site [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 17 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €386
GPS TRACKER DESIGN AND PROTOTYPE - 20/02/2018 08:13 EST I want a prototype GPS TRACKER. I need the following in the prototype. 1. Nano SIM Card 2. GPS 3. Memory to save data for 30 days 4. Long Lasting Battery The device should be able to connect to server and update the location every one min. 13 Ηλεκτρονικά, Mobile App Development, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Arduino Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €362
Air ionizer electric circuit circuit hi i have developed a Air purifier and completed all mechanical parts we need a freelancer who developed Air inoizer system for [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] bid serious guy only. 10 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €153
dsPIC_CDC_USB I need to have sobroutines to read and write to USB CDC with a DSPIC33FJ64GP306A. I need to have only tested subroutines to write single char and string to USB. I attach schematic and main code to see the clock configuration....... 12 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €157
processing pcb processing, layout and schematic in addition to powersupply modification 8 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €122
power sector solar thermal based power project 21 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €243
ZIGBEE Configuration report send zigbee configuration report to the end device sensor so that the sensor will report regularly even during sleep mode 13 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Διαχείριση Δικτύου Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €144
lab report of electrical engineering I have lab report for my class. I need one tutor for helping me in my lab throughout my semester. 22 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €16
wireless induction motor monitoring using IOT whenever running the induction motor ,to check the voltage,current,speed 20 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Διαχείριση Δικτύου Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €59
Simulate a Neuromorphic Circuit in PSpice I have a MOSFET circuit which describes the neuron function. I need you to simulate this circuit in PSpice and get the desired results. 14 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Βιοτεχνολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €349
Project for Muhammad Z. Hi Muhammad Z., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 6 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, , Φυσική Feb 19, 2018 Σήμερα9μέρα €10
Electrical Engineer Atmega16u2 expert 2 we need engineer who have more than 5 to 10 years of experience in embedded system expert in USB device and different controller ready to hire now 12 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα €151
Ηλεκτρονικά, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 21ώρα
Heating system analysis and design I have the concept idea of the simple heater but needs an experienced designer to design an energy efficient simple cooker to reach around 350 C. More details will be given. 14 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 20ώρα €116
Make a wifi remote control robot using nodemcu esp8266 2 wheels 2 dc motors , L293D motor driver 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 18ώρα €95
Make a wifi remote control robot using nodemcu esp8266, L293D motor driver 2 wheels robot chassis L293D motor 2 dc motors 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 18ώρα €8
Noise correction in an Arduino based electronics platform We have a noise problem on an input monitoring pulses from a counting device. It is counting noise in the background. We need an electronics engineer to look at the datasheet of the sensor we are using and how we have it interfaced to the Arduino input. This circuit operates in an industrial environment and need to be robust. the Engineer needs to look at the setup and recommend a fix. 48 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 18ώρα €407
Micro-controller Programming and Schematic Design I need someone who can make a project with the help of pic micro controller [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] will use a smoke sensor and temperature sensor and detect the fire and turn the alarm on. urgent required. o... 9 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 15ώρα €8
Expert in HFSS and CST , ANTENNA DESIGN , FABRICATION Dear Freelancer, I have many projects in Antenna design and fabrication. I wish to have a long-term [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] project needs your help regarding the fabrication and similar work in RF. I will sen... 11 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 14ώρα €143
Arduino electronics circuits 1 Arduino electronics circuit projects, ongoing. Programming, C, C++ knowledge is plus. More details in PM. Circuit building. Low budget at the start. 40 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 14ώρα €19
Electrical engineer needed with knowledge of physics, science, experiments Electronics, electric circuit build need. Physics, electromagnetism knowledge is a plus. Programming knowledge also a plus. More in PM. 28 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Φυσική, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 13ώρα €9
Motor device diy Electrical and mechanical engineering, DIY, Stirling like motor device, electronics, electromagnetism... more in PM 16 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 13ώρα €107
project dsp Produce a professional report All tasks has to be performed 100% correctly All work must be referenced properly All MATLAB code must be 100% correctly Plagiarism is NOT accepted more details in the files attached Thank you 23 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 12ώρα €119
pcb design ISM Band Temperature/Humidity/Acceleration sensor we are producer of IOT security devices and like to enhance the products by ISM Band Temperature sensor connected to our IOT devices. Design and layout of 868 MHz Temperature/humidity sensor unit including layout and firmware. Battery operated 2 year with CR2032 (soldered). Sending every 7 s Data. Data acknowledge (so need transmitter) Temperature sensor -20°C + 70°C + Humidity sensor Cap... 3 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 11ώρα €4763
Arduino based PLC - Programmer/Developer Arduino based PLC programmer. Looking for an arduino based PLC programmer . This is a transition from another PLC. No development required. Only SW coding to the new Arduino based PLC platform. Old code available in VB. PLC will monitor and control various live sensors. ( 50 sensors) . NDA will be required before start. Estimated work in total number of hours: 70. 29 Ηλεκτρονικά, PLC & SCADA, Ηλεκτρική μηχανολογία, LabVIEW, Arduino Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 11ώρα €17
Antenna Design , fabrication Freelancer (expert in HFSS and CST) Dear Freelancer, I have many projects in Antenna design and fabrication. I wish to have a long-term [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] project needs your help regarding the fabrication and similar work in RF. I will sen... 5 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 11ώρα €238
Convert Arduino C code to Espress-IDF v3.0 I need someone to convert the driver code to communicate over chip ATM90E36 that's written in Arduino C to Espress-IDF ANSI C (we're using ESP32 MC). The code doesn't need to follow best practices for the mentioned framework, it just needs to work and then I will adapt and make corrections to follow our standard. More about Espress-IDF: [το url αφα&... 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Προγραμματισμός C++, Arduino Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 10ώρα €115
Project for Hadi F. ( antenna fabrication and some help in understanding the concepts) Hi Hadi F., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 0 Μετάφραση, Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 10ώρα -
Build a electronic prototype This Proposal is for the development of a proof of concept model of a device (6X) that will connect to and measure the power output from a solar panel and report the energy generated to cloud based services for collection, analysis, and potentially providing rewards for generating the energy. 3 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 10ώρα €1661
Arduino programming Handle with Digital potentiometer AD5241 with Arduino Programming with 3 different addressing modes in a single digital potentiometer 21 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 10ώρα €27
wireless button to trigger action on arduino board Good morning, we need a project to make a wireless button that triggers an action on an arduino board using as little hardware as possible. P.S. necessary source code and hardware used. 29 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Προγραμματισμός C++, Arduino Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 10ώρα €31
Showing 1 to 50 of 1248 entries
« 1 2 3 4 5 »