Ηλεκτρονικά Δουλειές και Διαγωνισμοί

Electronics is the branch of science and technology that makes use of the motion of electrons for accomplishing some tasks like information handling or device control. If your business is about electronics engineering and electronic circuits, then you will not have much time to focus on engineering aspect of your business. You can easily outsource electronics engineering to capable and willing freelancers as a matter of routine. Post a job today to find your electronics talented freelancer!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Electronics Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Customer service(European Freelancers Only) This is a long term job and those with healthcare background are preferred. Must have a reliable internet provider and prefer if you have an electric generator when power goes down. Office space must be quiet (cannot have loud noises or farm animals in the background). Must be friendly and approachable yet professional. Should conduct themselves in a confidential matter and be able to follow pr... 4 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Research Writing Apr 24, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €11
Firmware Developer from Delhi/NCR only Looking for Skilled Embedded developer/Firmware expert with the following skills for IoT project for developing a BLE Based exercising machine. 1) Firmware development experience in: • MCU: Nordic NRF51822/52832 • Rich knowledge and experiences at C/C++/Embedded C, Embedded Linux, FreeRTOS. • Have used ARM, MPU, PLD and embedded system eq... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Προγραμματισμός C++, Bluetooth Low Energy (BLE) Apr 24, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €509
Expression pedal for electric guitar Design and build an Arduino based expression pedal with MIDI/USB controls and an OLED display. Design enclosure, the electronics, PCB and develop the software including mechanism to update software in the final product. 7 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Apr 24, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €17
Need EEG Expert We need a person who have experience on EEG. Task is to make a circuit to process EEG signals with necessary noise filters. And visualize this signal on some desktop application. Desktop application should display Alpha and Beta waves. Requirements: -> Breadboard circuit, Schematic Diagram -> Visualize Alpha and Beta waves from EEG electrodes. (Visualization on PC software) Only bi... 4 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Arduino, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 23, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €92
Custom bootloader for Atmel SAMD21 Cortex M0 Need custom bootloader for SAMD21G18 to load firmware updates from SD card and decrypt. Also need matching pc app to encrypt updates before distribution. Basically need to combine the SD SPI bootloader from this project: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για ν&... 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, PCB Layout, Arduino Apr 23, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €1121
AC Motor controller: 40-4000 RPM CONSTANT TORQUE, reversible Looking for a controller 'box' designer to develop AC Motor controller: 40-4000 RPM CONSTANT TORQUE, reversible unit. The motor will drive a small lathe via belt/pulley drive (this is NOT part of this job description) . I am looking specifically for an engineer who has extensive EXPERIENCE in the field of motor controllers, not a student or just someone with understanding of the circuit... 11 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 23, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €570
TCP AND network analysis of some papers and handover code need to review some papers and write the code for handover for a network. 3 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών, Διαχείριση Δικτύου Apr 23, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €24
Arduino programmer you need to write some codes for Arduino and connect to "thingspeak" ,draw circuits and diagrams and finally a report fixed budget 28 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, LabVIEW, Arduino Apr 23, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €108
Basic Sketch for Serial Control of Wav Trigger using Arduino Mega Hello, I am looking for a freelancer who is familiar with Arduino serial control to write a sample sketch where a wav trigger board is controlled serially by an Arduino Mega. A list of events is described below. I have used the Wav Trigger board (Robertsonics / SparkFun) successfully with past projects that use physical switches to activate the 16 available triggers on the board. I'v... 8 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Apr 23, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €106
CAMERA ITS We are looking for a capable electronic engineer who can design a CMOS Board Camera based on an Aptina AR0134, MT9M021 / 31 or similar sensor (1.3MPixel), needs to be Global Shutter. The camera will operate in snapshot mode, taking an on-demand image of an external trigger. (max 2 frames per second) It should have a good quality board bayer interpolation, either using a dedicated Image Signa... 4 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 23, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €6344
Digital Signal Processing 01 I need support in DSP, My basic discipline is Aerospace, hence I need expert from DSP area. I need about 8 hors support withing next 20 hours 3 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 23, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €2
Need a highly skilled mechanical engineer and electrical engineer , preferably with the knowledge of Biometrics, finger print scanners, Bluetooth technology and Basic mechanisms. Preferable Location Bangalore. 4 Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Mechatronics, Δοκιμή Εφαρμογής Κινητής Τηλεφωνίας Apr 23, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €129
Wifi modem design I am looking for hardware design guys who can help me in design wifi modem having 5G capability. Detailed specification would be shared with selected lancers. 13 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 23, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €381
Layout area (440 squared micrometer) for 8 (31-stage) ring oscillator - Using the Cadence software - Schematic will be provided once the job is accepted 6 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 23, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €21
Make my SPI LCD to work with ESP32 (has 51 code, need to use it with loboris' ESP32_TFT_library I bought an SPI 3.5 inch LCD, it is ili9488 based, and it also uses xtp2046 for touch. However, we are not able to get it working. ESP32_TFT_library should work for ili9488, and the LCD has ili9488 in it. We have the sample code (51) from the manufacturer, we suspect special init code or something else. This task requires you to make it work (LCD and touch). So we can use this LCD with... 9 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Apr 23, 2018 Σήμερα6μέρα €142
Embedded Software developer for ESP32 and NXP845 MCU I'm looking for a longer term freelancer that can help me with my embedded software projects. Skills: Experience with ESP32 WiFi (or ESP8266) and a cortex M0 MCU (we use a NXP845 MCU in our project). Basically the first job os to write the embedded software for our Wifi board. 33 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Apr 23, 2018 Apr 23, 20185μέρα 23ώρα €19
I would like to hire an Engineer for a high school robotic hand assingment Assistance with building & programming a robotic hand for a science fair for high school for my child in Grade 10. We are based in Pretoria East. Either once off assistance or more than one session depending on your advice. it could be under Simple or Very Small Project. Please contact me on [Removed by Freelancer.com Admin] - Anna. Needed urgently. 8 Ηλεκτρονικά, Ρομποτική, Coding, Programming Apr 23, 2018 Apr 23, 20185μέρα 23ώρα €86
rapberry pi interface with flir dev kit - open to bidding i want to save the image captured my flir dev kit on raspberry pi and apply some image processing code which is avaliable 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 23, 2018 Apr 23, 20185μέρα 22ώρα €127
Need to develop a digital hand held id card for replacing normal paper cards Who we are ? We are a successful software solutions company in Alain UAE. Our main goal is to provide cheap yet best solutions to our clients. Now we have to work on a new project that we have to give a prototype for it as soon as possible. What is this project? Category : Hardware + Software Our client needs a digital version of normal paper or plastic id cards. What will be the digital ver... 7 Ηλεκτρονικά, Παραγωγή, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Arduino Apr 23, 2018 Apr 23, 20185μέρα 21ώρα €4119
PCB Design for solar street lights I need to build a street light that feeds from solar panel by day and from a battery by night. I have an idea of the schematic design and a parts list that I can provide but I am open to suggestions or ideas on how to do it. This is part of an effort for a group that builds houses for marginalized people near the Mexican border with the US. I can provide further details once I hire you. This would... 3 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 23, 2018 Apr 23, 20185μέρα 21ώρα €21
Convert Orcad and PADS to Kicad convert Orcad schematic and PADS layout to Kicad. we want libraries and related Kicad setup so the translated project can be easily revised and used to make a new PCB layout. 12 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 22, 2018 Apr 22, 20185μέρα 16ώρα €146
Automated System involving HMI / PLC I need you to create an automated system for a specific room in my company. The main purpose of the room is to change the knife setup of a kart to cut copper. As the knife setup is currently done manually, I need you to create and implement an automated system to change the knife setup. More details will be discussed when you PM me. 12 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, PLC & SCADA, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 22, 2018 Apr 22, 20185μέρα 16ώρα €32
ESP8266 to ESP32 porting on PlatformIO Hi, everyone. This is one of drone project. I am looking for expert developer for porting project esp8266 to esp32. We are using platformio ide. Need only EXPERT developer. Note : this is first stage of our project so if you are really expert one, then we will work with you in the future. I uploaded zip file of ESP8266 project. We already analyzed this project so if you have any questions t... 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Προγραμματισμός C++, Arduino Apr 22, 2018 Apr 22, 20185μέρα 15ώρα €144
Design FM Radio Exciter I’m looking for experience to design FM Radio Exciter with 10 -20-watt output according to test and prototype. It is preferred Chinese freelancers who will be able to make the functional prototype. I will discuss the details later 5 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο Apr 22, 2018 Apr 22, 20185μέρα 12ώρα €417
ARM Embedded Programming IR Motor Control (KLZ Microcontroller) I want to control 2 DC motors using an IR remote. I have an H-bridge and all required hardware for this. I just need the code. 4 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Apr 22, 2018 Apr 22, 20185μέρα 9ώρα €38
Cleaning signals and data Filtration of sensor data obtained. Need to clean up unwanted behavior of the signal and apply signal smoothing filtration that helps clear the signal. 27 Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 22, 2018 Apr 22, 20185μέρα 3ώρα €118
Power System Analyst for Urgent Project !!! We need a power system analyst to run simulations and make a report for an urgent project by tonight 10 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 22, 2018 Apr 22, 20185μέρα 1ώρα €42
interfacing raspberry pi with flir dev kit - open to bidding i want to read the image using flir dev kit on raspberry pi and then apply some image processing code which is available 0 Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Apr 22, 2018 Apr 22, 20185μέρα 1ώρα -
TRIZ Solution I need you to solve a five questions with a TRIZ Solution medthid within 3 hours. 3 Ηλεκτρονικά, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Μηχανική Μηχανολογία, Research Writing Apr 22, 2018 Apr 22, 20185μέρα €41
PinSim VR Pinball Controller We are looking for an enthusiast who can build us the PinSim controller for Virtual Reality Pinball gaming. Complete set of plans and component list are available on [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and at [τ&omicr... 1 Ηλεκτρονικά, Arduino Apr 22, 2018 Apr 22, 20185μέρα €368
Arduino Modbus RTU Implementation (Using RS485) I need to communicate between two arduino Uno using Modbus RTU. One Arduino Uno as Master and another as slave. Need to use Max485 module with standard Half Duplex protocol. Need Complete working Master and Slave libraries. And also arduino code for both Master and Slave such that Slave will change one register value. And that address read in Master. Similar, read digital input pin value on or ... 16 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Apr 22, 2018 Apr 22, 20185μέρα €384
PCB Design for solar street lights I need to build a street light that feeds from solar panel by day and from a battery by night. I have an idea of the schematic design and a parts list that I can provide but I am open to suggestions or ideas on how to do it. This is part of an effort for a group that builds houses for marginalized people near the Mexican border with the US. I can provide further details once I hire you. This would... 26 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 22, 2018 Apr 22, 20184μέρα 23ώρα €148
build me a programmable scale I want a digital weighing scale made that will fit into a model that Ihave designed. The parts will consist of a strain gauge wired to a PCB board and LCD screen and a speaker. The scale must be able to be properly and easily programmed. The maximum weight range will be 1Kg. Please note that you must be able to complete all the work yourself and not sublet other parts of the job to different peop... 10 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, PCB Layout Apr 22, 2018 Apr 22, 20184μέρα 21ώρα €242
PCB design and development AC/DC input and output reqd fixed DC48v 25amp 19 Ηλεκτρονικά, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 22, 2018 Apr 22, 20184μέρα 21ώρα €119
PCB Design for solar street lights I need to build a street light that feeds from solar panel by day and from a battery by night. I have an idea of the schematic design and a parts list that I can provide but I am open to suggestions or ideas on how to do it. This is part of an effort for a group that builds houses for marginalized people near the Mexican border with the US. I can provide further details once I hire you. This would... 31 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 21, 2018 Apr 21, 20184μέρα 16ώρα €117
Bluetooth Low Energy - Chip and Casing I am looking to create a Bluetooth Low Energy (BLE) Device. I need someone to source the chip (or design one) and create a manufacturable casing in CAD to the following specifications. + Waterproof to IP68 Specifications + Shock (Drop) proof + Range of 100 - 200 ft + Battery Life of at least 12 Months I have some CAD files made for the desired shape of the casing. Chip and battery should... 11 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων Apr 21, 2018 Apr 21, 20184μέρα 15ώρα €560
Arduino device or hardware for SD card CID number modification I want to have possibility to change CID number on any SD card. The goal of the project is assemble device or hardware which can change the CID number of any given SD card. It can be Arduino or combination of hardware (PCB) and software - it doesn't matter. The project will be closed when I will see that device or hardware can changes a CID number of a card that I will send to the deve... 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, PCB Layout, Arduino Apr 21, 2018 Apr 21, 20184μέρα 14ώρα €384
Need a telecommunication engineer I need an assignment. Must be knowledge of UMTS/LTE technologies. No time waster. 14 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Συγγραφή Αναφοράς, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Apr 21, 2018 Apr 21, 20184μέρα 7ώρα €25
FPGA Design and Asic Hi there Please check the document 9 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία, FPGA Apr 21, 2018 Apr 21, 20184μέρα 7ώρα €28
FPGA Design Hi there Please check the document! 6 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία, FPGA Apr 21, 2018 Apr 21, 20184μέρα 7ώρα €12430
Design a BJT amplifier Design a BJT amplifier with given specifications with report and multisim simulation 27 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 21, 2018 Apr 21, 20184μέρα 3ώρα €21
need an electrical engineer (power) dont bid if you are not an electrical engineer 40 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 21, 2018 Apr 21, 20184μέρα €9
analog electrical project design. read pdf attached looking for design meeting the pdf requirement. wireless data transmitter and receiver. must follow the pdf requierment. 17 Ηλεκτρονικά Apr 21, 2018 Apr 21, 20183μέρα 23ώρα €126
OTP based door lock system with additional security Basically, we are making a project using Arduino Uno and Gsm sim900A module, LCD Display(LM016L) , IR sensor 1)Instead of typing a fixed password we want to send the password(4 digit) as an OTP to the registered mobile number. 2)There would be a mobile type keypad in which if the user presses the hash button it would send an OTP to the registered mobile number. 3)Now , when we receive the OTP ... 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Arduino Apr 21, 2018 Apr 21, 20183μέρα 22ώρα €37
Technical support and trouble shooting for our CNC controls in Taichung Taiwan This job involves on site trouble shooting and acceptance checks of CNC control integrations on our customers machines being purchased from factories in Taichung Taiwan. All installation and wiring is done by the factory or subcontractors. The candidate will be trained on setup and troubleshooting of our CNC control and then will be responsible for checking the completed installations. Electronics... 7 Ηλεκτρονικά, Αντιμετώπιση Προβλημάτων, Ηλεκτρική μηχανολογία, Programming Apr 20, 2018 Apr 20, 20183μέρα 14ώρα €17
Adding ESP8266 to Amazon FreeRTOS for STM32L476 Discovery Kit IoT We have a custom board similar to STM32L476 Discovery Kit IoT, which already has Amazon FreeRTOS ready to be used. The original board by ST uses a WiFi module ISM43362 by Iventek connected to STM32L476 by SPI but our board uses a ESP-WROOM-02 (ESP8266) instead, connected by UART in this case. Our board is based on a STM32L476 but with different package. Tasks to be done are two: 1.- To replace... 16 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό Apr 20, 2018 Apr 20, 20183μέρα 12ώρα €544
Project for Muhammad S. Hi Muhammad S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 Python, Ηλεκτρονικά, Αλγόριθμος, Μαθηματικά, , Raspberry Pi Apr 20, 2018 Apr 20, 20186μέρα 10ώρα €19
Egg incubator thermostat controller - finish design and firmware and final testing, troubleshooting We are a manufacturer and seller of egg incubation products. We are re-designing a thermostat controller for an incubator. We worked with a university senior class design team and mostly completed the project. However, now their class has ended and we still need to finish the project. We need an engineer with expertise in I2C and experience with PID controls. Thermostat and hygrometer sens... 15 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 20, 2018 Apr 20, 20183μέρα 10ώρα €558
Using dSPACE for real time application 1. Model verification/identification of an electromechanical plant, Voice Coil-Driven Flexible Positioner Simulator (VCFP). Simulation using Matlab/Simulink. 2. Design digital PID controller for a position and velocity signal inputs. 3. use industry standard real-time dSPACE software/hardware 4. use dSPACE for hardware in the loop to implement the designed digital controller and assess its p... 4 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, LabVIEW Apr 20, 2018 Apr 20, 20183μέρα 5ώρα €134
multisim design a PCB circuit i needs someone to build my circuit using Multisim and turn in into a PCB design the circuit will be given and all the components all you have to do is draw it in multisim and turn it to pcb 20 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Apr 20, 2018 Apr 20, 20183μέρα 3ώρα €153
Showing 1 to 50 of 1585 entries
« 1 2 3 4 5 »