Ηλεκτρονικά Δουλειές και Διαγωνισμοί

Electronics is the branch of science and technology that makes use of the motion of electrons for accomplishing some tasks like information handling or device control. If your business is about electronics engineering and electronic circuits, then you will not have much time to focus on engineering aspect of your business. You can easily outsource electronics engineering to capable and willing freelancers as a matter of routine. Post a job today to find your electronics talented freelancer!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Electronics Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
need an expert on matlab and simulink -- 2 need an expert on simulink to build a model on given parameters 8 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €27
Compact Power supply design (110/230VAC to 5VDC) like USB-charger We are looking for professional help to design a compact power supply (like in the pictures). The power supply will be part of a customized PCB and has to meet security standards (EMC/CE/UL). It should be a transformer based switching power supply with an efficiency of >70% (e.g. based on OB2535). Input power will be ~80-250VAC and output should be 5VDC (~3W) like in standard USB-chargers. ... 20 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €195
motorised rail A vertical rail the can lift 60-80kg at a speed of 1meter a second, with a rail distance of 3 meters. with adjustable limits and speed dampening 8 Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €1350
Content about automotive - 3000 words written (within 48 hours) We need 3000 words written (within 48 hours) for vehicles such as Chevrolet, Jeep Cherokee, Ford, etc. You are supposed to deliver 50% work in 24 hours Pay Rate: $3 for 500 words (NON-NEGOTIABLE) Total budget for this small project is $18 and $5 will be paid for your project fee so you will get paid $23 It's not pretty easy task. We provide the entire structure and already written... 21 Ηλεκτρονικά, Συγγραφή Αναφοράς, Αυτοκίνηση, Research Writing, Word Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €23
I need someone to explain some lecture in video call I need expert to explain electronic circuit design, small signal model analysis by video call do not bid if u cant do video call 7 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Αγγλικά (ΗΠΑ), Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Sep 23, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €29
I need Battery and supercaps spaslist I need the help of a specialist who can do a lot about battery and charge circuit. My problem is that I have little energy available from charging the circuit. taking a little too much time to fill up my supercaps. need some advice and learn a little. Needs no HOBBY or amateurs only professional 6 Ηλεκτρονικά, PCB Layout Sep 23, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €18
control of nonholonomic system I have 3 examples of nonholonomic systems, i want to stabilizze them using tuning functions. Brockett system, Unicycle car model, Fire truck model and car with trailer example. i need each and every step of using tuning functions to completelty stabilize the systems and also the imulation results. 16 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica Sep 23, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €104
PCB board and software BOM list, PCB design, electric scheme i am Software program for CPU needed and editing PCB. 38 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, PCB Layout Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 23ώρα €130
Electrical Engineering, Electronics, PCB Layout Details will be shared with winning bidder. please bid if you have experience. 46 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Sep 22, 2017 Sep 22, 20175μέρα 15ώρα -
Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Sep 22, 2017 Sep 22, 2017Έχει λήξει
Project for Khawaja Muhammad A. Hi mechatronicsengr, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, , Arduino Sep 22, 2017 Sep 22, 20178μέρα 12ώρα €18
Help with a Sevcon Gen 4 Motor Controller Good Afternoon, I have a problem with the programmer of a Sevcon GEN 4 Electric Motor Controller. The controller abord a data load and now is locket (1 long flash - 2 short flat and shot down). I need of expert in this particular product. BEST REGARDS ATTILIO PICCOLO 9 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Ηλεκτρική μηχανολογία, Programming Sep 22, 2017 Sep 22, 20175μέρα 6ώρα €126
Inverter With Mppt Charge controller - open to bidding Hello, i would like an inverter circuit,diagram, with a mppt charge controller inbuilt and running on an Atmega328 michrochip. Components should stricttly be through hole. 20 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Sep 22, 2017 Sep 22, 20174μέρα 20ώρα €112
Project for liznyambura Hi liznyambura, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Ηλεκτρονικά, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Επαγγελματικά Σχέδια, Ασφάλιση, Sep 21, 2017 Sep 21, 20177μέρα 16ώρα €9
Infrared Laser Detection System for High Velocity Projectiles I need to develop an infrared laser 'shield' to detect high velocity projectiles traveling through. The laser 'shield' will be mounted in front of a cardboard target, and will have to give an responsive feedback to the user-system of where the hit occurred. To ensure precision, the laser shield have to respond up to 150 000 times pr. second - as the fastest moving projectiles u... 15 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία Sep 21, 2017 Sep 21, 20174μέρα 8ώρα €3868
GPS Tracker i need someone who can develop software for a gps tracker. an arduino nano 3.0, adafruit ultimate gps breakout 3.0 and a mini sim800l are the components being used. 12 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Sep 21, 2017 Sep 21, 20174μέρα 8ώρα €75
GSM SNIFFING RTL-SDR USB Oscilloscope Hi, i need someone who understands a bit more about Sniffing GSM using RTL-SDR USB would like to know what kind of gsm/rf frequencies are around me. Spectrum analyzer software could be used. I have bought the hardware 100 kHz 1.7 GHz Full Band UV HF RTL SDR USB Tuner Receiver R 820 T 8232. Read Less 4 Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Linux, Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Ασφάλεια Υπολογιστή Sep 21, 2017 Sep 21, 20174μέρα 4ώρα €128
Designing a low frequency filter Designing a low-frequency filter with the following characteristics. Supply is +5V and GND. The filter should have a gain of -10 (inverting). (Gain in this context might sometimes be referred to as AC-gain) The filter should have a bandwidth of 1kHz. The filter should be able to drive a 100 Ohm resistor. You should make a design with an opamp (try and select one) and back your findings wit... 17 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία Sep 21, 2017 Sep 21, 20174μέρα €48
Arduino - Multiple Stepper Motor Control Sequence - Coding Hi there, I would like to control 5 stepper motors with an arduino to work in a specific sequence. I have no experience, and have never coded, but have a fun little project to do and have been told that it is an easy job for someone who knows what they are doing. The motors and drivers I have can be found in the below link. I do not know if the code or information they give in the link is comp... 57 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino, Programming Sep 21, 2017 Sep 21, 20173μέρα 23ώρα €25
Build a Circuit Board A small form factor PCB with simple components 59 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Sep 21, 2017 Sep 21, 20173μέρα 22ώρα €106
Build A Website for automotive repair shop Pretty simple. Need a website built for an automotive repair shop. Would like it to have an embedded blog. I know enough about php and html to edit the site which is what I want to do as I expect to make changes. 39 PHP, Ηλεκτρονικά, Blog, Αυτοκίνηση, HTML Sep 20, 2017 Sep 20, 20173μέρα 15ώρα €164
Electronics Research Project I need some help related to an electronics research project with the topic - Accident Identification and Alerting Project 21 Ηλεκτρονικά, Έρευνα, Παραγωγή, Αυτοκίνηση, Έρευνα Αγοράς Sep 20, 2017 Sep 20, 20173μέρα 8ώρα €296
Build an accelerometer tester I work at a crash test facility and we use a lot of piezoresistive accelerometers. That being said, we need to be able to quickly check the functionality of the accelerometers before we put them in a car for a test. So I need someone to build a handheld device that can measure and tell me the resistance on both sides of the wheatstone bridge inside of the accelerometer. 24 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενορχήστρωση, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Sep 20, 2017 Sep 20, 20173μέρα 6ώρα €901
need an expert on c language -- 3 need an expert on c to write a code 26 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία Sep 20, 2017 Sep 20, 20173μέρα 2ώρα €17
Bosh Fire Alarm Systems FPA 5000 Hi, I have a hotel project with Bosh FPA 5000. I have experience with fire-alarm systems but I never used Bosh. I need someone to teach me those systems. 4 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία Sep 20, 2017 Sep 20, 20173μέρα 1ώρα €33
Electronic Designer on TI AM5728 We find an electronic expert designer to customize an hardware based on VIDEO Sitara Processor TI AM5728. All documentations are provided by Texas Instruments (Gerbers + BOM + all required ). We want to 'add' to the basic Ti HW some input/output : HDMI, HD-SDI, Audio, SATA port, ... I send more detail on demand. 11 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Sep 20, 2017 Sep 20, 20173μέρα €2000
Build EMV Chip Data Reader We are looking for someone to build Hardware on very thin foil sheet which can can Read and Store EMV Chip Card Data. Please only bid if you are capable of doing it and have all the things needed or can arrange to do so. Rest of the Project Details will be provided upon contact.. Plz check Attachment for little details 4 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Sep 19, 2017 Sep 19, 20172μέρα 10ώρα €472
Arduino Project - Office electric items automation using Arduino board I want a software, with which I can turn on/off my office lights, airconditioners, and other machines. for this purpose I need automation using arduino board with electrical wiring etc and other stuff needed for that. 36 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Sep 19, 2017 Sep 19, 20172μέρα 9ώρα €161
Build a GSM Sniffer Create from zero a GSM data receiver able to capture wireless info sent via network i need a GSM Reciever/Sniffer built or someone who has one please contact me for more details. the individual i assume will need to have experience in electronics and some coding. 12 Ηλεκτρονικά, Δοκιμή Λογισμικού, Raspberry Pi Sep 19, 2017 Sep 19, 20172μέρα 3ώρα €1038
help on fix relay in parallel actually tell me how to fix the 4 door lock with 4 led using 1 adapter currently now i using the series circuit for relay but how to change to parallel circuit pm to find out more because currently i found that may not be the software problem as i able to power up 1 adapter with 1 lock and led but when combine 4 lock with 4 led then the lock not enough current to draw, but how to do in parallel? 9 Ηλεκτρονικά Sep 19, 2017 Sep 19, 20172μέρα 2ώρα €10
Avalanche Photo Diode OpAmp and Power Supply circuit designed for Arduino I require a small circuit design for 905nm AD500-9 TO52S1F2 APD/Avalanche Photo Diode with 905nm Bandpass Filter Lens. Please see attached files for High Level Overview and APD notes. This circuit is only to detect/receive and thus amplify 905nm pulses of light from the APD and output via the OpAmp suitable for Arduino to recognise on its input pins. The circuit shall provide the power requ... 19 Ηλεκτρονικά, PCB Layout, Arduino Sep 19, 2017 Sep 19, 20172μέρα 2ώρα €323
Fuel Consumption Calculation Need to calculate fuel consumption of vehicle for usage of several electronic gadgets (such as Video Display, Mobile Phones etc). Typically for a Diesel Bus. 22 Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Αυτοκίνηση, Mechatronics Sep 19, 2017 Sep 19, 20171μέρα 21ώρα €88
wsn security on opnet - open to bidding simulation of some wsn attacks on opnet. Image processing, computer vision, wireless communications and networking, etc are the most interesting fields of work for me. 10 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Image Processing Sep 19, 2017 Sep 19, 20171μέρα 20ώρα €124
Microcontroller with rfid reader and relays output A microcontroller that can read 125kHz / RFID card and trigger respective relay up to 32 outputs. Two operational modes as below: 1) Operation mode 1: Read and assign relay output ( 1 to 32) and store in reference memory. Be able to store up to 10,000 card ids. 2) Operation mode 2: Read card and output respective relay accordingly. 44 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό Sep 19, 2017 Sep 19, 20171μέρα 19ώρα €148
Electrical Engineering Electronics Design Flexible Printed Circuit - Reduce COST and BOM of Basic Sytem This project is confidential and the successful applicant must be willing to sign an NDA and treat the confidentiality of this project as a legally binding contract. Now enough of the boring stuff. I cannot disclose too much information regarding this project, but the brief is as follows: Brief: I have a relatively basic FPC (flexible printed circuit) electrical system that is currently ... 20 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο Sep 19, 2017 Sep 19, 20171μέρα 17ώρα €166
Arduino-Based Sensor Data-Logging We are making a PEMS (Portable Emissions Monitoring System) - See [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] These systems are commercially available, but difficult to obtain. Some examples are; [το url &alp... 27 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Αυτοκίνηση, Arduino, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Sep 18, 2017 Sep 18, 20171μέρα 14ώρα -
Electronic circuit i want to design a circuit connected with a led lamp that can i patch it with my iphone to make the lamp lighting when the mobile phone get a call or message 18 Ηλεκτρονικά Sep 18, 2017 Sep 18, 20171μέρα 9ώρα €100
solenoid circuit I need a circuit that will actuate solenoids in sequence. I need four solenoids to turn on and off (make before break) one after the other. The sequence is 1234-321-234-321... and it is for outdoor use. I would also like to be able to adjust the speed with a pot. the system runs using a basic 12VDC car battery. Attached is information about the solenoids and video of something similar to what I ... 30 Ηλεκτρονικά Sep 18, 2017 Sep 18, 20171μέρα 6ώρα €113
Design electronic schematics for incubator egg turner I need someone to design the schematics for an egg turner for an incubator. More information provided by private message. This should quick to solve. I should have more projects in the future. 13 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία Sep 18, 2017 Sep 18, 20171μέρα 6ώρα €22
Arduino project Connect a limit switch to arduino, and monitor status (circuit open or circuit closed) when the status of the switch circuit closes, need to make a soap call to a web service and pass device ID, old status, new status values The arduino needs to have a wifi module connected and make soap calls via wifi, it also needs to be wired to the limit switch Need clear schematics that identified devi... 33 Ηλεκτρονικά, Arduino, Υπηρεσίες Δικτύου Sep 18, 2017 Sep 18, 20171μέρα 4ώρα €141
I need an electronics engineer I have a patent pending on a Bluetooth device and the prototype that I am ready to put into manufacturing. I am looking for an electronics engineer to have it reduced in size and need a portfolio built. I would like for the freelancer to be from the United States preferably from Texas. 11 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων Sep 18, 2017 Sep 18, 20171μέρα 4ώρα €1990
HVAC Project Academic Writing Need an experienced academic writer from electrical engineering background Budget- 80$ 26 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Sep 18, 2017 Sep 18, 20171μέρα 3ώρα €49
Build an IoT product Build an IoT product based on LTE 35 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Συγγραφή Αναφοράς, PCB Layout, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Sep 18, 2017 Sep 18, 20171μέρα 2ώρα €414
Write a Report in Telecommunications Engineering I'm looking for an expert to guide me for writing some reports 30 Ηλεκτρονικά, Συγγραφή Αναφοράς, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Sep 18, 2017 Sep 18, 20171μέρα 1ώρα €20
Project for Hany A. Hi hanyaal, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Ηλεκτρονικά, Sep 18, 2017 Sep 18, 20173μέρα 23ώρα €220
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Sep 18, 2017 Sep 18, 201722ώρα 58λ
HVAC( Heating, Ventilation, AC) Project Need an experienced HVAC expert. Budget - 80-100$ 21 Ηλεκτρονικά, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing Sep 18, 2017 Sep 18, 201722ώρα 11λ €100
Advice in conection of lithium 5kw battery to the 5kw solar system advice in connecting lithium NMC 5kw 200Ah with BMS to the inverter 15 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία Sep 18, 2017 Sep 18, 201717ώρα 32λ €127
Build a guitar effects pedal to my specifications This involves taking existing components (pcb), removing them from their housing, and conjoining them into a consolidated housing to my specifications. Attached are the mock ups I made in photoshop of my ideal pedal. It is a synthesis of the following: Red Eye Twin Trinity Preamp (Quantity 2) TBD tuner Wampler Ego Compressor TC Hall of Fame Mini Reverb TC Flashback Mini Delay TBD tube emula... 9 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Sep 17, 2017 Sep 17, 201716ώρα 18λ €489
PCB design SMT32 microcontroller Before, please, read text description. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 21 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Sep 17, 2017 Sep 17, 201715ώρα 48λ €133
Showing 1 to 50 of 320 entries
« 1 2 3 4 5 »