Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Δουλειές και Διαγωνισμοί

.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Database Programmer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
HC Database 1) Building enhanced filter capabilities, a content suggestion algorithm based on user characteristics, and advertising display capabilities onto an existing website consisting of crowdsourced written content. 2) Building a proprietary platform through which parties can schedule mutual meeting times, pay, and conduct video conferencing 3) Upgrading the platform in #2 to match parties for mee... 32 PHP, iPhone, MySQL, HTML, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 17, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €6427
HW for database management systems (simple, introduction course) E-R diagram (image file),  Corresponding schemata (pdf),  MYSQL create table script file. first HW of introduction to database management systems course. 15 PHP, SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 16, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €23
Table data extraction from multiple PDFs This little tool will extract data from a table inside the PDF. I have multiple PDFs with same layout and structure. I need this tool to run web based, accepting pdf file uploads and extracting that data with proper character encoding and storing into database. Recoding some fields along with character replacement may also be required. 20 Python, Επεξεργασία Δεδομένων, node.js, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Data Cleansing Mar 16, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €129
Cloud website -- 2 Cloud website with integrated billing sistem for customers where they will find all the invoices and all the customers that they work with and all the products, and a phone app that will connect with the cloud to make an invoice 15 PHP, Javascript, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 16, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €254
Australia/New Zealand Consumer/Customer Leads Database Hello , I need 100.000 LEADS I can handle 5.000 to 10.000 daily . I need only fresh verified leads with valid personal informations . If you didn't done this before , PLEASE DO NOT DISTURB !! ANY FRESH (2017-2018) WEBSITE DATABASE can be allowed , but you need to proof the source of your database . I will check every email in part . I will need next info from every person : ... 9 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Οδηγίες, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 16, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €2484
java project its a java project related to GUI . making some sort of game 27 Java, Javascript, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 16, 2018 Σήμερα6μέρα €92
Easy Database project basic level budget $20 Easy Database project basic level budget $20 28 SQL, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 15, 2018 Mar 15, 20185μέρα 19ώρα €14
Access Database designing Assignment "URGENT" I need someone who can Design, Create, Test & Evaluate a database in access for an Urgent assignment. This will only take a couple of hours for someone who is skilled. Further information will be shared with bidders in private messages. 20 SQL, Microsoft Access, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Mar 15, 2018 Mar 15, 20185μέρα 16ώρα €53
Qlik View Developer Support I need Qlik view developer and Qlik sense developer .Stong experince on SQL and PLSQL 6 SQL, Oracle, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 15, 2018 Mar 15, 20185μέρα 13ώρα €10
Expert in Data Parsing and Cleansing Fuzzy Addresses Data We need to correctly parse around 2.2 Million Records. The data might be fuzzy, or presented on different address structure, and needs to be processed, cleansed and exported in a way all the records look standard and readable, and easy to extract, search, match, etc 41 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Εξόρυξη Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Data Cleansing Mar 15, 2018 Mar 15, 20185μέρα 12ώρα €2210
Recreating a Proxy Script I already have a script made by another freelancer that masks residential proxies from a proxy pool. This script only operates with the site ‘[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]’. What ‘[τ&omicron... 2 Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Squid Cache, Scripting, Bash Scripting Mar 15, 2018 Mar 15, 20185μέρα 11ώρα €1101
Website Email Switcher Ive created several hundred email accounts from a old domain so I would like to switch the email address attached to the account to a new updated domain. So the script will be required to login, edit account settings specifically the email address and save. Im looking for a script that I can upload accounts to use using format below: old_email, password, new_email I can provide furt... 11 PHP, Javascript, Chrome OS, HTML, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 15, 2018 Mar 15, 20185μέρα 10ώρα €106
Build me a Employee Data Base using MS Access Need a employee database, must be able to be user friendly for non access persons to enter data, data includes but not limited to: *Employee Background Information* Employee ID, First Name, Last Name, Age, Position, Last place of employment, Contact Number, References (this would be and word doc attachment), Photo of Employee All this data would be. Another aspect would be the *Employee Med... 27 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Microsoft Access, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Mar 15, 2018 Mar 15, 20185μέρα 8ώρα €138
data auction network to develop a data network under the blockchain environment based in London Java & C++ 3 Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Γενική Εργασία, Blockchain Mar 15, 2018 Mar 15, 2018Έχει λήξει €9400
Power Dialler I need a dialler that can dial web leads immediately when they are submitted without any delay (not even a second) 2 .NET, AJAX, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, , Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Mar 15, 2018 Mar 15, 20188μέρα 7ώρα €8
categorizing 10.000-25.000 products Hello, We are doing a project to import more then 10.000-25.000 products. it consist out of 25 brands, each brand averagely has 25 products and these products can be divided into 4 colors. We are looking for a developer that can us with importing and making the proces easier and more generic for other business branches as well. I am aware if we create more categories it can slower the ... 28 PHP, Javascript, Εξόρυξη Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Mar 15, 2018 Mar 15, 20185μέρα 5ώρα €521
Need USA consumer database Need database comsumer database in excel 32 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Microsoft Access, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 15, 2018 Mar 15, 20185μέρα 5ώρα €187
Report Work in MS ACCESS I need a new report to be written for a legacy system written in MS Access version 2003. The report will show trends, year on year, month on month, week on week or day on day for sales information. The report, along with a selection form, will allow a user to input a start and end date/time range and specify if they want to see comparisons for a year, month or day of week so, for example, th... 16 Microsoft Access, Visual Basic για Εφαρμογές, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 15, 2018 Mar 15, 20185μέρα 2ώρα €39
Workday Security - open to bidding I am looking for a talented individual who is able to create a guide (documentation) for me which outline granting an API user access to specific DB fields. 11 Σχεδιασμός Λογοτύπου, HTML, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Mar 15, 2018 Mar 15, 20185μέρα €18
MYSQl project For Xingjun H only Create two MYSQL Databases from SQL files 2 PHP, SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 14, 2018 Mar 14, 20184μέρα 19ώρα €105
Simple Database and Operating Systems project Database: Writing simple queries, SQL statements, Design Schema Operating systems: Compiling and coding (Linux System) 23 Linux, SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 14, 2018 Mar 14, 20184μέρα 18ώρα €20
Create a MYSql Database from .sql file Hi Everyone, I have been sent a .sql file, But there seems to issues with it and I can't figure out what the problem is. When I import the .SQL database file, I am getting the following error message. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'CREATE TABLE us ( countrycode varchar(2), zipc... 33 PHP, SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 14, 2018 Mar 14, 20184μέρα 17ώρα €14
Market/blockchain/exchange Market similar ebay, blockchain proyect, exchange proyect similar binance. looking group of work that develop all proyect from web to programing to digital marketing 20 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Blockchain, Graphics Programming Mar 14, 2018 Mar 14, 20184μέρα 17ώρα €2588
MS sql expert problem solving hi mssql expert for program solving please bid in 5 SQL, Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft SQL Server Mar 14, 2018 Mar 14, 20184μέρα 15ώρα €321
database assignment I need an ERD to be done(question 1 in the attached file), and in the question 2, I need only the queries(I do not require the table to be done inside the queries), so it means only 6 queries to be answered. 34 MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Computer Science Mar 14, 2018 Mar 14, 20184μέρα 14ώρα €128
Write with examples Types of Web Applications ▷Informational ▷Download ▷Customizable ▷Interaction ▷User input ▷Transaction-oriented ▷Service-oriented ▷Portals ▷Database access ▷Data warehousing You have to describe each of them with example websites. just write few lines on each the article should not be more than 2 pages. 6 PHP, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 14, 2018 Mar 14, 20184μέρα 10ώρα €11
Project for Luis M. Hi Luis M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 PHP, Excel, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, , Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 14, 2018 Mar 14, 20187μέρα 10ώρα €98
Need Database MYSQL expert urgently I need help with database commands TEE urgently and some urgent tasks with MYSQL. 27 PHP, SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 14, 2018 Mar 14, 20184μέρα 6ώρα €19
Website Upgrading I need some changes and integration of some APIs to my website 33 Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Σχεδίαση , Blockchain, phpMyAdmin, API Mar 14, 2018 Mar 14, 20184μέρα 4ώρα €362
Microsoft Access Advanced Developer I require the support of a very experienced Microsoft Access programmer with VBA and MySQL experience to take the lead on the development for a client project. Essential Skills: * More than 5 years experience with Microsoft Access * Experience connected Access to MySQL * VBA coding * Linux / MySQL / PHPMyAdmin * Security focused development * User Experience focussed * Ability to take di... 25 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Microsoft Access, MySQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 14, 2018 Mar 14, 20184μέρα 3ώρα €11
Need urgent help with MS Access-1 Hi, I need to clarify some basics in MS Access. Let me know in case you have a thorough knowledge of the same. 26 Excel, Microsoft Access, Word, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft Office Mar 14, 2018 Mar 14, 20183μέρα 23ώρα €82
database writing task More details will be shared........ 27 SQL, Research Writing, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Mar 14, 2018 Mar 14, 20183μέρα 23ώρα €20
Project for Sros J. Hi Sros J., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I need the UI of existing app to be improved 1 Mobile App Development, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Microsoft Access, , Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Mar 13, 2018 Mar 13, 20186μέρα 20ώρα €81
senior Java/C# developer required We are looking for a senior C# / Java developer for ongoing project, you have to have at least years experience with commercially programming real life projects, good knowledge of MS Sql and relevant Databases required, please apply with reference to your recent project 49 Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 13, 2018 Mar 13, 20183μέρα 14ώρα €636
Experienced PCI Compliant Database Management We need to store credit cardholder data on secure databases PCI compliant. You will need to have experience in setting up this environment, and planning on how we can add/modify/access the data securely. We will be integrating with multiple gateways. After you set this up, and our websites and apps can communicate with the database securely, you can potentially manage this project long term. ... 12 Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Backend Development Mar 13, 2018 Mar 13, 20183μέρα 13ώρα €29
Need support for ruby language with cucumber Need support for ruby language with cucumber. Data base automation [Kind of ETL] Scripts should be automated in ETL 4 Ruby, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Selenium Webdriver Mar 13, 2018 Mar 13, 20183μέρα 11ώρα €326
Data mining activity We need database of emails and telephone numbers of a particular niche. We need only clean database and we will test this db in our list cleaning software. 14 Επεξεργασία Δεδομένων, Web Scraping, MySQL, Εξόρυξη Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 13, 2018 Mar 13, 20183μέρα 10ώρα €80
Modify DB linkages of website on independent cPanel to work on shared cPanel Hi, I had a dedicated server with 3 different websites on it in 3 individual cPanels on WHM. Two websites were static and one website was a basic e-Commerce with a DB. I have downloaded them to merge into a new single shared hosting (which provides multiple add-on domains). The DB linkages are now asking for root access. The DB code needs to be updated so that the website can be uploaded to my ... 8 SQL, MySQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 13, 2018 Mar 13, 20183μέρα 6ώρα €75
Small MySQL/Python/HTML 1 small Program that Append a txt or csv file, depending of the date of the record, into a Mysql Database table. Records are already sorted by Date. 2nd Program with HTML/Phyton display records details by User, Device and a Dashboard with totals x month. A 3rd Program HTML/Phyton that appends new records on screen to a Table and allow Text content search. This should run in Windows. Database shou... 31 PHP, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 13, 2018 Mar 13, 20183μέρα 5ώρα €166
Excel database with input and output forms that allows multiple users accessing simulatenously I am managing a call center with close to 200 people. For each request they receive they have to register 15-20 fields of information through an input form (let's call it Form A) in Excel. The information supplied on Form A is compiled in an Excel table, containing the fields of the input form. Then, when an operator needs to address a certain request, there is Form B, which reads information... 49 Visual Basic, Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Microsoft Access, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 13, 2018 Mar 13, 20183μέρα 5ώρα €146
MS Sql expert i need ms sql query for report generation 47 SQL, Microsoft Access, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft SQL Server Mar 13, 2018 Mar 13, 20183μέρα 1ώρα €23
B2B Database (database of Account Receivable EMails) I need emails of Account receivable and office manager 32 PHP, MySQL, HTML, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 13, 2018 Mar 13, 20183μέρα €395
SQL Stored Procedure to Decode Ingredients Need a SQL Stored Procedure / Function that takes Ingredients String and Returns table of Ingredient Descriptions in order. MUST BE FAST! Parameter: "Sugar, Cocoa Butter, Skim Milk, Chocolate, Milkfat, Lactose, Soy Lecithin, Artificial Flavor" Returns: 1 Sugar 2 Cocoa Butter 3 Skim Milk 4 Chocolate 5 Milkfat 6 Lactose 7 Soy Lecithin 8 Artificial Flavor 12 SQL, Oracle, MySQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 12, 2018 Mar 12, 20182μέρα 14ώρα €312
New Visualization of Indictor-based Dataset We invite bids to propose new ways to visualize our data (pdf attached). Currently it is in the form of a large excel table but we were asked by the publisher (to be printed in a journal) to rework it, which will be beyond our skills. The underlying data is a large list of indicators (positive/presence or negative/absence) of 112 categories that are grouped into 8 domains (amount of indicators ... 9 Javascript, Python, Προγραμματισμός C++, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 12, 2018 Mar 12, 20182μέρα 14ώρα €145
Working with and Developing for Temenos T24 designing and implementing interface and api integration for and with the Temenos T24 software 5 Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Mar 12, 2018 Mar 12, 20182μέρα 13ώρα €463
email database email database more discussion on chat thanks 39 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Εισαγωγή Δεδομένων, Διαφημίσεις email, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Data Extraction Mar 12, 2018 Mar 12, 20182μέρα 13ώρα €22
SQL Query optimization We have sql database, we need to make output from Database using relation and logical operations. The goal is to make this query work fast. There are around 7 relations 58 SQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft SQL Server Mar 12, 2018 Mar 12, 20182μέρα 11ώρα €102
PL/SQL coder needed for one time freelance work. I am an individual and work as an IT professional myself. This is a quick one time requirement and a simple and straight forward task. I need someone to write a script to generate alerts for long running sqls from Oracle database and send it via email with the following information. - Capture distinct long running sql ids > 30 mins elapsed time - Provide sql execution history with hash ... 20 Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Coding Mar 12, 2018 Mar 12, 20182μέρα 11ώρα €131
Mobile app for calendar/appt management I am interested to do a startup that requires an app to auto-manage the calendar of multiple individuals. I am looking for a developer who could potentially become my partner. 107 Android, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, iOS Development Mar 12, 2018 Mar 12, 20182μέρα 7ώρα €1902
News and Media Scalable Tech Platform (website, apps, backend, CMS, Workflow) Internet based news and media platform. ~10000 concurrent contributors contributing multi media content and millions of concurrent viewers. Content - Video, Audio, Text, Pics (up-steaming, down-streaming, bandwidth control, encoding, compression has to be taken care of) Auth & Auth for multiple roles to curate and moderate content SEO, SMO , CMS Content Editor module Omni channel ac... 11 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μετάδοση Βίντεο, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Επιστήμη Δεδομένων, Full Stack Development Mar 12, 2018 Mar 12, 20181μέρα 22ώρα €9504
Showing 1 to 50 of 719 entries
« 1 2 3 4 5 »