Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Δουλειές και Διαγωνισμοί

.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Database Programmer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Data analyst experience on Analytics projects Here is the job description. (Excellent SQL, Data Analysis) 1. Business and Data analyst experience on Analytics projects (must) 2. Having worked on Marketing or Retention or customer Analytics Experience (should) 3. Data profiling & Strong SQL, PL SQL/HQL (must) 4. Tableau Skills (nice to have), 5. SAP ERP or Any other ERP exposure (nice to ... 2 SQL, Oracle, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €13
Install MSQL On Windows 7 HI, Need somebody to instal MSQL on a computer for me, i already have databases ready to import but need somebody to install as i keep getting an error and have limited time. This should be a simple setup for somebody that knows what there doing so shouldn't take too long. Access will allowed to remote computer with team viewer. 37 MySQL, HTML, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €18
Database adminstrator Hello we are looking database administrator freelancer who can manage and design database task 18 Επεξεργασία Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €1016
SAMPLE PROJECT I WANT TO CREATE ONE SAMPLE PROJECT BACKEND is ORACLE FRONT-END WITH ORACLE-ADF 12C Project Details : when the project will start the login page will display , after enter the login then dashboard will be display, dashboard have hierarchy menu in left side, but it is not fixed can be hide ,when the user click on employee then employee form will be display and user can insert update delete and s... 14 Java, Oracle, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €168
Magneto Website Dear Developers, I'm looking for a dedicated Magento developer who can start on my project today. You must be: Experienced Self sufficient Eager to support with ideas Available from today for the next 2-3 weeks. Offer support with going live and providing support once site has launched. Experience with online banking. Must be reliable, fast and interested in future projects. please note th... 104 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Magento, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Programming Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €994
Helping Hand Organizing Ecommerce SQL Server DB I'm Organizing 15 year worth of stuff added to the DB, by different .net programmers (me inc) It's just much for me, to learn all the SQL, the more i learn the more i see that i know nothing. and i do not want to do the mistake of rewritting SP, Designs, to find out a month ltr... mmm maybe this wasn't the best solution. I already got perfomance problem under control, was c... 30 SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft SQL Server Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €20
Editing XML files by comparing a field value in an Access table Business is booming and I need to outsource. Here is the project. We have about 600+ *.XML files in a folder in which some of the data elements within each XML file needs to be updated based upon a matching field in an MS Access table. The XML files are NOT uniform in data element structure, the schema can be a bit different from XML file to XML file. The high level process flow is to comp... 6 XML, Visual Basic, SQL, Microsoft Access, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 15, 2017 Dec 15, 20175μέρα 17ώρα €116
I want to develop Java Based Excel to Tally Data loader tool Java Project which will take excel sheet as an input and import that data in Tally ERP software, excel may have predefined format and all also manages repeated records, means repeated records will not be inserted by the tool. more details will be explained. 15 Java, Excel, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 15, 2017 Dec 15, 20175μέρα 15ώρα €322
Forms to publish data to different websites Hi, I am looking for a tool that: 1. Connects to database (i.e. SQL) 2. Has a form to display data from database and enter new data 3. Enables user to push data to websites (some of which require log-in) Please contact me - happy to discuss scope and requirements. 45 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Υπηρεσίες Δικτύου Dec 15, 2017 Dec 15, 20175μέρα 13ώρα €1094
Conversion of legacy Fortran/VB6 code, build new GUI Convert Fortran, VB6 technical code into Java. Develop a new GUI in VB2017. See advert below. Part-time , work from home, paid in USD. 14 Java, Visual Basic, Fortran, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Coding Dec 15, 2017 Dec 15, 20175μέρα 11ώρα €6241
Create ERD and DFD I want someone that can do ERD and DFD for my application. 10 Διαχείριση Συστήματος, Σχεδιασμός UML, Oracle, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 15, 2017 Dec 15, 20175μέρα 11ώρα €15
Write a few (rather simple) SQL queries For an assignment, answer 5 questions which include writing an optimized query. You should probably set up a small database for testing, with tables generated with dummy data. I will test your queries' performance. Window functions will be required, for that reason please use PostgreSql. If you know your stuff it probably shouldn't take more than an hour. Notes: * Experienced bid... 15 SQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, PostgreSQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 15, 2017 Dec 15, 20175μέρα 9ώρα €28
Followup System we need programmer to develop software for call center 1 Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 15, 2017 Dec 15, 20175μέρα 8ώρα €830
Scrappings Directory database scrappings needed, saved as csv files 21 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 15, 2017 Dec 15, 20175μέρα 8ώρα €17
graph database The project use Neo4j and Redis. It is more about graph database. Also, some questions about the database system. 7 SQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 15, 2017 Dec 15, 20175μέρα 3ώρα €128
Comparison website I need a new website. I need you to design it. The website is the comparison of prices of various brand in different countries 18 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Data Scraping Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα €107
Luxury hotels email list Active guest list with emails from Luxury hotels in Europe. 12 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Growth Hacking Dec 14, 2017 Dec 14, 20174μέρα 21ώρα €310
Migrate SAP Databases between servers I have 2 Windows Servers and one is the production one and the second is a new one. The main app si SAP and I need to migrate the databases to the new one. 6 SQL, Windows Server, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft SQL Server Dec 14, 2017 Dec 14, 20174μέρα 20ώρα €45
soft / base de datos para INMOBILIARIA Necesito que desarrollen un software para una inmobiliaria para realizar pagos, cobranzas, Altas, bajas, modificaciones, etc. Me gustaría que este software sea desarrollado en php, mysql u otro sistema seguro. 3 Λογιστικά, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, phpMyAdmin Dec 14, 2017 Dec 14, 20174μέρα 20ώρα €47
need someone who can extract me a website database need someone who can extract me a website database 61 PHP, Web Scraping, MySQL, HTML, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 14, 2017 Dec 14, 20174μέρα 16ώρα €111
Our Company needs a data entry clerk You will be required to enter the Company data into its database perform some related invoices and gather some data using software that will be provided to you .There will be training and you must have a speed of at least 35 WPM 99 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Microsoft Access, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 14, 2017 Dec 14, 20174μέρα 13ώρα €45
Microsoft Access Expert I have data tables on access. i want to create a formulaire where i can browser. The expert can do this in few hours. 37 Visual Basic, Excel, SQL, Microsoft Access, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 14, 2017 Dec 14, 20174μέρα 11ώρα €91
Convert MySQL procedures to Oracle I have 124 procedures which i want to convert it to oracle, the procedures attached below 33 SQL, Oracle, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 14, 2017 Dec 14, 20174μέρα 9ώρα €54
Create a CSGO skin service website (Not Gambling Related) I am seeking for a talented individual to help me develop a service website that involves CSGO skins. You should also be familiar with bitcoin as well. * This is not a gambling website but having previous experience developing one from scratch (not using open source codes) is a big plus as you'd understand how to work with steam api. * Please do not apply for this job if you are an ou... 35 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, node.js, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Steam API Dec 14, 2017 Dec 14, 20174μέρα 3ώρα €1024
CSGO Skin Service (Not Gambling) I am seeking for a talented individual to help me develop a service website that involves CSGO skins. You should also be familiar with bitcoin. This is not a gambling website but having previous experience developing one from scratch (not using open source codes) is a big plus as you'd understand how to work with steam api. Please do not apply for this job if you are an outsourcing compan... 19 PHP, node.js, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Steam API Dec 14, 2017 Dec 14, 20174μέρα 3ώρα €412
Database project I need small help related to database related work. 28 SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 13, 2017 Dec 13, 20174μέρα 2ώρα €17
PHP, SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 13, 2017 Dec 13, 2017Έχει λήξει
Fine tune MSSQL Database - Expert knowladge pls Hi We need to have check database, create necessary keys, find expensive queries, suggest indexes , fine tune performance of tables and stored procedures. We're looking for someone with excellent knowledge in MSSQL to analyse and optimize our database. We will share a teamviewer and will look db together. First 10 mins we won' t pay anything. We want to be sure that if you are exper... 29 SQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Big Data, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft SQL Server Dec 13, 2017 Dec 13, 20173μέρα 19ώρα €46
Employee database Employee data such as id, name, email,phone,address, hire date, active status, monthly salary, hourly rate, attendance, check in , check out, service location report for many different way user level/General manger/ manager/ supervisor /team lead/ regular employee / databse software must able to install on many pcs and automatically recognize pc user and password share specifics access a... 13 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 13, 2017 Dec 13, 20173μέρα 19ώρα €36
BookShop Database I need a SQL script to create a small sample database. It needs to be done by Friday, December 15th. 8 SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft SQL Server Dec 13, 2017 Dec 13, 20173μέρα 15ώρα €88
Create a Access Database for Sales and Invoicing with seperate forms that record sales (similar to a Point of Sale System) A central Database needs to be build. There all the Parameters should be stored. Those parameters include Items, Prices, Staff Names, Customer Names (taken from another database), a table for all sales (every sale should be recorded in one table). Then four different forms should allow sales (they are all similar but not completely the same) for different locations. These Sales Forms should use th... 37 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Microsoft Access, MySQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 13, 2017 Dec 13, 20173μέρα 12ώρα €433
Website Enhancements - serenity.is template I need some changes to an existing website. I already have a design, I just need you to build a website for my small business. The website is built on the serene mvc template. You must have experience with this. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να &de... 19 Javascript, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, ASP.NET, Microsoft SQL Server Dec 13, 2017 Dec 13, 20173μέρα 12ώρα €156
Registration Process for a Social Network The University of Bonn wants to offer a social network, which enables students and members of the University to communicate and interact with each other. For this purpose, a platform has to be provided allow users to register to the social network. We have already implemented parts of the platform. For instance, a front-end designer has created the user interface. We ask you to support our exis... 8 Java, J2EE, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 13, 2017 Dec 13, 20173μέρα 10ώρα €146
MS SQL Event -> NodeJS Hi I need some code in NodeJS to monitor/tell when there is a change in SQL DB 20 node.js, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft SQL Server Dec 13, 2017 Dec 13, 20173μέρα 7ώρα €134
NICU data manager I want an access based data manager for recording data of newborn babies admitted in ICU. 18 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Microsoft Access, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 13, 2017 Dec 13, 20173μέρα 5ώρα €332
Oracle Freelancer Must have worked on upgrading older version of oracle to Oracle 12c 23 SQL, Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 13, 2017 Dec 13, 20173μέρα 4ώρα €26
i want to connect my app to database chek the ppt major problem is to coonect database 15 Java, Android, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 13, 2017 Dec 13, 20173μέρα 4ώρα €16
I would like to hire a Salesforce / APTO System Administrator Boutique commercial real estate company looking for a APTO / Salesforce System Administrator to help with ongoing database management needs. Additional options for ongoing property ownership research. 10 CRM, Salesforce.com, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Εφαρμογής Salesforce Dec 12, 2017 Dec 12, 20172μέρα 23ώρα €47
My mamp broke and know I only have the db in following format (.frm/.ibd). I need a person to restore Hey Freelancers, I got my total database in following format, frm and Ibd. How can I sample these to a db file so I can upload it to my phpmyadmin for wordpress? 4 PHP, WordPress, MySQL, HTML, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 12, 2017 Dec 12, 20172μέρα 19ώρα €19
Agfirst Nelson Fruit quality Online Database Objective: The development of a cloud based system where parameters of fruit quality can be stored and accessed. Fruit samples (20-30 fruit) will be collected and processed in the lab. Ideally each sample will have an individual ID and observations and measurements around quality can be entered from multiple devices. In each sample a range of 1 -7 different observations will be recorded. Several ... 13 Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Data Warehousing Dec 12, 2017 Dec 12, 20172μέρα 19ώρα €845
mysql recovery confluence db is broken (missing tablespaces) innodb_force_recovery = 6 is not working (broken tables are bandana and scheduler_run_ details 27 PHP, Linux, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 12, 2017 Dec 12, 20172μέρα 17ώρα €127
OrientDB expert needed We need an orient DB expert skilled in clustering orient across distributed servers 4 Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 12, 2017 Dec 12, 20172μέρα 12ώρα €479
Marketing Campaign Tracking App - Small business CRM tracker We are a dental office that needs an effective referral tracking system. We have the system design written out. It is similar to a CRM system but is focussed on our needs. We would like the system to be deployable on AWS or Azure. A IOS data entry app is needed as part of the system. A reporting engine that answers questions is needed - the questions are in our document. Please ask me re... 5 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Azure, Ανάπτυξη Λογισμικού, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Web Development Dec 12, 2017 Dec 12, 20172μέρα 11ώρα €2395
I need a designer for website,company brochures,catalogue,mobile app etc website designing brochure designing catalog designing mobile app designing 37 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 12, 2017 Dec 12, 20172μέρα 10ώρα €152
Access database to Sharepoint I want someone to upload my database back end to share point, so i have all the data online. 17 Microsoft Access, Sharepoint, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 12, 2017 Dec 12, 20172μέρα 5ώρα €31
i need a MS access programmer for database manipulation & report producing 27 Microsoft Access, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 12, 2017 Dec 12, 20172μέρα 4ώρα €1744
Database optimization - mariaDB and MySQL Multiple websites running medium sized databases Need to be performance benchmarked, optimzed and tuned for maximal speed 31 PHP, Linux, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 12, 2017 Dec 12, 20172μέρα 4ώρα €23
Microsoft Access - Betting System that requires fixing. (Loop on all Rows Programming) The main component of the Access betting system is complete. The design, input and the reports are complete. The problem I have are at times, the computer seems to have a mind of its own as the results are sometimes incorrect. For example, in a very simple way of explaining it, if I click on an activation button to provide the report, and then do it again without touching the input, I would someti... 5 Visual Basic, Excel, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Microsoft Access, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Dec 12, 2017 Dec 12, 20172μέρα 3ώρα €34
Project for Manish M. Hi softcarve, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 PHP, , Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft SQL Server, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 11, 2017 Dec 11, 20174μέρα 21ώρα €34
I need a computer program to help me run my secondhand electronics business I run a secondhand electronics dealership in Nairobi, Kenya. We're currently in the middle of an expansion of workforce and I need a program that will systematize our most common transactions. Those are: 1. Basic Inventory Management (What items bought, sold, any cost of good, etc.) 2. Customer queries report (the program should have distinct fields for identifying what customer tried to ... 26 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Programming Dec 11, 2017 Dec 11, 20171μέρα 16ώρα €288
Showing 1 to 50 of 574 entries
« 1 2 3 4 5 »