Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Δουλειές και Διαγωνισμοί

.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Database Programmer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Programming for fashion app Several established entrepreneurs looking to create a fashion service that will change the dynamic of online shopping - making the service far more engaging with the consumer than your usual affair. Currently looking for basic backend of a mobile shopping app with some flairs that we're still ironing out currently 19 Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Programming Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €908
Access Database - Setup and design As this is my first Access databases I would like someone who is able to setup, design and guide me thru the setup of an Access database. The DB is to be used in a furniture manufacturing company as an add on to existing ERP DB. Majority of data will come from existing DB tables. The database will calculate the bi-weekly worker earning based on cost/piece manufactured. the database will report... 17 SQL, Microsoft Access, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €335
FILEMAKER DATABASE SOLUTION I am looking for somebody to write the basics of a filmmaker database for me, database is to have following tables / features contacts sales order acknowledgement products delivery note job card 27 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, FileMaker, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €665
A Complete DMARCAnalyzer website We need a complete website, technically build correct, design to be discussed with our designers. Not based on a standard CMS like wordpress for: A DMARCanalyzer website 18 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Programming Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €3865
Create Database and Import Data / Export Report Create a database that can take Excel formatted data then export as a report that I need. 53 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, SQL, Microsoft Access, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €382
Database Transactions - Easy Task to be done Do Task 1 to Task 4. Answer on a .doc file. PM me for info. Everything is on the pdf attached. Deadline : Tomorrow 3pm GMT time. 22 Εισαγωγή Δεδομένων, SQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €17
Website Programming - Facing Website Stability Issues - 16/10/2017 13:49 EDT Currently Facing Website Stability Issues, therefore need to get it fixed.. 10 Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €101
Website Programming - Facing Website Stability Issues Currently Facing Website Stability Issues, therefore need to get it fixed.. 3 Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €119
I need some changes to an existing website -- 2 I need some changes to an existing website. I already have a design, I just need you to build a website for my small business. 42 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Εγκατάσταση Ιστολογίου, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €119
Online calendar/planner module based / dashboard Need the ability to display data module blocks on a "dashboard." These data modules need to have the ability to input information in them while being being displayed on the Dashboard. Each module is will be tied to a series of like modules that can be viewed by changing a date range or scrolling that section of the dashboard. For instance, imagine a module called Calendar. Calendar 1... 16 Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Web Development Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €481
Technical problem sovling Hello, I am looking for fixing the issue for my website. Requirement: transfer my website for previous domain to the new domain. Transer it from the previous server to the new sever, also set up the email system. 18 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Programming Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €26
Converting MS Access database to Sql for bulk deployment We have a Dealer Management System which is developed with Microsoft Access. As a result, we have a .mdb database which then has to live on a windows server, with script written to convert it to sql so that our website can read the data. What would it take to convert the actual MS Access database to sql and how would we manage mass deployment (i.e there are a number of companies who utilise the ... 30 SQL, Microsoft Access, MySQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft SQL Server Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €205
PowerBI Reporting PowerBI integration with SQL db. 30 SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft SQL Server Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €1387
Fix database problem I need to fix my indexing problem 31 SQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα €22
Datebase Organizer and Data Extractor Need a web based site, cloud server storage, ability to upload csv data files, and map each field. Fields would include firstname, lastname, address, city, state, zip, phone, email, date, IP address, lead ID, lead Source name. As data is uploaded, would need the ability to extract a suppression list that you can download a list of all the phone numbers onto one TXT file. The data base that I would... 9 Excel, MySQL, HTML, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Data Warehousing Oct 15, 2017 Oct 15, 20175μέρα 15ώρα €1042
College project Programming Sample: To make a GitHub account name and up to three URLs for public GitHub repositories that you maintain to showcase your programming abilities. 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Python, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Data Analytics Oct 15, 2017 Oct 15, 20175μέρα 12ώρα €115
Stock Market prediction system via deeplearning software develop a deep learning and machine learning software that predicts the stock market thus generating $20 or more per hour. You will be using neural networks, architectures and other algorithms for this program 26 Python, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 15, 2017 Oct 15, 20175μέρα 6ώρα €1002
Hire a Website Designer Website limit all the services of companies and provide them to the public through one interactive window that contributes to save customers time and effort when it comes to search and get the best services and prices by registering on the website and communicating with companies to meet their needs. 41 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 15, 2017 Oct 15, 20175μέρα 4ώρα €976
Programmer I need to make a payroll database system for a jewelrly company using the application Microsoft Access. This database is is easy to make and can be made within a couple of days 17 Microsoft Access, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Programming Oct 15, 2017 Oct 15, 20175μέρα €80
we need a complaint against someone in India We need someone from India to file a complaint against us against someone who defrauded us with 7500$ 7 PHP, Javascript, Python, SQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 15, 2017 Oct 15, 20174μέρα 21ώρα €21
MANY TO ONE SUBMISSION I need an MVC website project with example of many to one model relationship that can be created in one click ASAP. 9 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MVC, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, ASP.NET Oct 14, 2017 Oct 14, 20174μέρα 5ώρα €20
Figure byte format of provided database files We have database files which store structured data in file. We can see text with hex / text viewer but it's some kind of proprietary format. You will be provided with a data file and you need to give us a tool/manual how to read individual records. It may be similar to db2/sqlite structure. Send me PM I will send you the files. Files are very likely created using [το url &al... 12 Java, SQL, MySQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, SQLite Oct 13, 2017 Oct 13, 20173μέρα 12ώρα €10
DBMS database hi i need someone expert professional in database like identify appropriate foreign keys and Give an expression in the relational algebra i will provide the details in chat box thank you 23 SQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Data Analytics Oct 13, 2017 Oct 13, 20173μέρα 11ώρα €65
I need RETS Guru Hi I needs your help Hi I needs your help Hi I needs your help 3 Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Coding Oct 13, 2017 Oct 13, 20173μέρα 8ώρα €43
Big Data With Hadoob Datasets. Check out the attached file and bid for it. Bid only in the given the budget if you go higher I`ll hide your bid. Happy bidding. (Y) 2 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Big Data, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 13, 2017 Oct 13, 20173μέρα 7ώρα €18
Model, design and implement a relational database with a web-based interface for a specific given case study -- 2 - 13/10/2017 11:22 EDT I need someone to model, design and implement a relational database with a web-based interface for a specific given case study. it is simple task which includes the following - • Produce an Entity-Relationship Model (E-R Diagrams) for the case described • Design a set of relations conforming to Boyce-Codd Normal Form • Implement the final database design • Query your da... 4 MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Oct 13, 2017 Oct 13, 20173μέρα 7ώρα €22
data entry Input - the data entry sheet. This can be protected, so users are only able to enter data in the unlocked cells. In the sample file, the sheet is protected, with no password. PartsData - the database sheet. This can be hidden, so users don't accidentally delete the data or change the layout LookupLists - item lists used for data validation drop down lists. 42 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Microsoft Access, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 13, 2017 Oct 13, 20173μέρα 6ώρα €24
to create a client database of lifting equipment and accessories I want to create a data base by client, item, various serial numbers and information where it will send out alarms when clients need re inspecting, this alarm could also be an email to us and to outlook calendar. I am open to ideas on how best this might work. if for example we had 100 clients and each client had 100 various items how best to track it. 11 Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 13, 2017 Oct 13, 20173μέρα 6ώρα €401
Model, design and implement a relational database with a web-based interface for a specific given case study I need someone to model, design and implement a relational database with a web-based interface for a specific given case study. it is simple task which includes the following - • Produce an Entity-Relationship Model (E-R Diagrams) for the case described • Design a set of relations conforming to Boyce-Codd Normal Form • Implement the final database design • Query your da... 2 MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Oct 13, 2017 Oct 13, 20173μέρα 5ώρα €30
Database Recap and Statistic Presentation I'm looking for someone to maintain thousands of data from my database to be proceed as a statistic result that I have for a growing, profitable startup. These data need to be analysed, please make them look useful. I need to start this ASAP, please only serious, good with statistic and good command of the English language. 22 Excel, Στατιστικά, Microsoft Access, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Στατιστική Ανάλυση Oct 13, 2017 Oct 13, 20173μέρα 2ώρα €104
MySQL Development over wbsite I'm looking for somebody who can build a My SQL database that would be used over the web where users could choose from a number of different attributes to filter down to a selection of items. I have no idea what this would cost and what is involved, but looking for the real cost to build this. 70 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, MySQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Web Development Oct 13, 2017 Oct 13, 20172μέρα 23ώρα €1454
Word to MySQL by Excel I need to transfer Word documents to a MySQL document through Excel. 34 PHP, Excel, SQL, MySQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 13, 2017 Oct 13, 20172μέρα 23ώρα €79
Land owners I want all landowners, contact information (phone numbers, emails and postal address') sent out in a specific spreadsheet template of which I can provide. I need every single property within the South Western Sydney precinct of the following suburbs: - Bringelly - Badgerys Creek - Rossmore - Catherine Fields - Leppington - Austral 26 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 13, 2017 Oct 13, 20172μέρα 21ώρα €96
Filemaker Programmer Need for on going project Looking for experience FileMaker Programer to modify my some codes. 11 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, FileMaker, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 13, 2017 Oct 13, 20172μέρα 21ώρα €21
Design a studet grades data mart A single word-processed document that includes - The written answers ofr Task1 and 2 - SQL statements for Task4 and - Design a star schema in visio 3 SQL, Σχεδιασμός UML, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Essay Writing Oct 13, 2017 Oct 13, 20172μέρα 20ώρα €25
Simple project based on a small web service, Java - project structure is available only need to add few functionality Simple project based on a small web service May be you need some technologies to complete this. * Java 1.8 * Spring MVC with Spring Boot * Database H2 (In-Memory) * Maven project structure and all classes and respective functions are already available only need to extend functionality Please let me know, if any one is interested in this, i can provide you complete details and source code... 12 Java, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Apache Maven Oct 12, 2017 Oct 12, 20172μέρα 19ώρα €116
We are looking a senior PHP web app programmer We are building a framework that work with Database, API, Crypto-currency transactions 41 PHP, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, API Oct 12, 2017 Oct 12, 20172μέρα 18ώρα €1998
I need a Firebase programmer Help create, manage, and write data to Firebase. Data is to be sent via HTTP and provide for security. Most data is text but some will be pictures and videos. Need to extract data into graphical bar, pie, and strip charts running as an android app. 45 Javascript, Android, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Programming Oct 12, 2017 Oct 12, 20172μέρα 15ώρα €427
Database Consultant Sinai House has decided develop a database to help manage its housing program. The goal of the database project is to help Sinai House move from a paper-based filing system to a computerized database. Currently, client files are kept in paper files in a filing cabinet and need to be converted to electronic files/records. A database will efficiently store and organize client records that can be ea... 33 SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 12, 2017 Oct 12, 20172μέρα 9ώρα €1901
System Architecture We are building an e-Commerce website. We need someone to help us design or architect our system. We need database designs and choice of Database. We need to host our website on the cloud so we would like our network on cloud design as well. 26 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Storage Area Networks Oct 11, 2017 Oct 11, 20171μέρα 19ώρα €336
Data migiration between two VOD systems. looking for a High skilled Python, SQL developer to transfer all the data from one system to another system. we have over 9K vod files , description, display images in one IPTV flatform and we wanted to transfer all to Xtream Code server, which has own database. we need to automated this for every day after fully complete the migration, we still need to run this script to capture daily upda... 9 PHP, Python, Web Scraping, MySQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 11, 2017 Oct 11, 20171μέρα 12ώρα €183
Create database program that pulls reports Our company needs a way to keep track of customers information and also pull about 10 reports from the collected information. 90% of the info will be imported via excel doc and the other 10% will need to be manually inputted. The program will need to be accessible to internal staff and secure. It will also need to timestamp and identify the person who inputs the data. I have a list of the data... 15 PHP, SQL, MySQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Oct 11, 2017 Oct 11, 20171μέρα 10ώρα €1053
Open EMR Network Support Resolve server issues with the current OPEN EMR Application. 3 Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 11, 2017 Oct 11, 20171μέρα 8ώρα €409
f(x)data cloud i nee some one who knows how to use f(x)data 5 Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 11, 2017 Oct 11, 20171μέρα 5ώρα €167
Small databases software. i want small software for customer details, I can import and export .xls file from this 28 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 11, 2017 Oct 11, 20171μέρα 4ώρα €20
Robot de Publicação e exclusão para anúncios de Imóveis Olx Robot que publique anúncios no Olx de forma organizada. Anuncios possuem: Titulo, categoria, sub categoria Venda ou aluguel Tipo do imóvel Quantidade de quartos Área util Características Valor Cep para poscionamento na filtragem e aparecer no mapa. 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 11, 2017 Oct 11, 20171μέρα 3ώρα €136
Data collecting and automating Need to use past data and use real time data while trading, to screen scraping to find certain data points to use in real time. 35 Επεξεργασία Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Data Scraping Oct 11, 2017 Oct 11, 20171μέρα 1ώρα €685
Moblie app_The Romantic Gentleman_for IPhone it will keep track of a couples romantic dates i.e. birthdays, the day they met the first kiss, significant days in there relationships. Heavy ad offers from romantic specific products and services. will be on the site. Very mid to mid level to highend gifts with low to mid to highend offers 6 Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Wireframes, LiveCode, Backend Development, Frontend Development Oct 11, 2017 Oct 11, 20171μέρα €116
Fix table structure that I can upload to MySQL Ginbcjhbb - Answer with this code! I have a database error when I upload user and product data to MySQL. Iam using a software who gave us an update. The old backup do not match with the current tables. Table count from the old database is 122 the new one is 126. I do not have access to the old table or database anymore. 16 Διαχείριση Συστήματος, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Oct 11, 2017 Oct 11, 201723ώρα 24λ €48
Hire a Mobile App Developer We need an app whichreads data from our web app. Application needs to work offline and has to have own database which will synchronise with web app database. App will write data in its own database when offline, data will synchronise with web app only on users demand (for example:when user has internet connection,etc.) in both ways. Master database is web apps database. For log in there should be ... 94 Mobile App Development, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Oct 11, 2017 Oct 11, 201723ώρα 4λ €1289
Showing 1 to 50 of 349 entries
« 1 2 3 4 5 »