Μηχανολογία Δουλειές και Διαγωνισμοί

Engineering is the scientific discipline of acquiring and applying technical and mathematical knowledge to design and implement machines, systems, materials and processes. There are various branches of engineering such as civil, mechanical, electronics, materials, chemicals, etc. If your business needs help with engineering tasks such as drafting, documentation, research work, or other, then our talented and experienced engineering freelancer will give you the best service ever. Connect with talented engineering freelancers simply by posting your engineering project today!

If you have the experience and the ability to do engineering projects, then Freelancer.com offers you a lot of engineering projects with clients who want help with reverse engineering, electric engineering, civil engineering, mechanical engineering, writing civil engineering articles, essays, research papers, engineering project reports, and more.

If you believe you can do that, then start bidding on engineering projects and get paid with an average of $200 per project!

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
VHDL task URGENT Please check the attachment for the details Need to use Quartus ll 0 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία, FPGA Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα -
Looking for an individual as a professional construction planner for vehicle building projects We are a company based in Berlin / Germany and are building promotional vehicles as Busses, Trucks and cars. We are looking for a steady and stable partnership preferrably with an individual person who is a professional construction planner and would be interested in working with us on the construction of the promotion trucks, Food Trucks and Busses. If you were even to speak some german that ... 2 Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €925
coinbase job urgent i just need 0.02 btc in btc payment here 200 eur only serious urgent asap 0 Bitcoin, Μηχανολογία, Java, Javascript, PHP Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €30
Project for Federico F. Hi Federico F., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I have a project related to civil eng. I would love to share it with you first. Please reply 2 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD, , Βιομηχανική Μηχανολογία, Φυσική Nov 18, 2017 Σήμερα9μέρα 21ώρα €12
Object-Oriented Analysis and Design I need a Software Engineer to complete some diagrams in UML 2.0. You can open the PDF file to know more about what needs to be done. The deadline is 19th November 20:00 (GMT +0). I know that the deadline is very short but you can concentrate only on Question 2. 2 Μηχανολογία, Σχεδιασμός UML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €13
Expert in neural networks 2 Expert in neural networks on matlab is needed 3 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €18
Design a custom Car The freelancer designs a custom, home built car for my firm. 15 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Αυτοκίνηση, Mechatronics, Φυσική Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €5779
Looking for Electrical Engineering person to workout three-phase DC machine related tasks Freelancers, I’m looking for an engineering graduate or electrical engineering student to workout 3 phase DC machines based tasks. Tasks include DC Motor, 3 phase transfomers, DC Generetor, and synchronous machines. Basic level knowledge is sufficient to do these tasks: Assigments based. The freelancer will be working on 3 tasks in total, which I would like to pay 150$ per each task. ... 21 Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Βιομηχανική Μηχανολογία Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €97
Parallel execution of matlab simulink optimisation process The goal of the project is to transfer from normal to parallel execution of matlab simulink simulation model which also includes java object as s-function. The task should be done with the usage of par parfor loops and NOT batch jobs! The project is attached and to run it just execute main.m script and it should start displaying some numbers. (Matlab 2017b 9.3.0.713579, Java 1.8.0 shipped with mat... 13 Java, Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €129
Project for Ramkumar N. Hi Ramkumar N., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Μηχανολογία, Nov 18, 2017 Σήμερα9μέρα 13ώρα €14
I need a Lubricant Engineer My name is Farhad Ahadi, I am establishing an engine oil recycling company in Ras Al Khaima, UAE. I am looking for a Lubricant engineer who has experience and is an expert in the mentioned industry. 3 Μηχανολογία Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €965
Convert matlab simulink version hi. please i need to convert matlab simulink 2017 to previous version .. i need it now 11 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €23
FPGA implementation of three phase locked loop i want to implement three phase locked loop implemented in simulink 12 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία, FPGA Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €434
food truck - aerial view floor plan, diagram for electrical, plumbing, and propane gas lines Hi, I am designing a food truck. A shipping container will be mounted to the back of a cab and chassis truck, I have an aerial view floor plan that I will provide you with. The shipping container is 20 feet by 8 feet. A view from each side on the outside will also be needed I will also need the diagram for the electrical work. I have all the equipment that will go inside including voltage, amps ... 18 Μηχανολογία, CAD/CAM, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, AutoCAD Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €139
Chemical Engineer with paint experience (hourly) Require formula made for epoxy floor coating. Epoxy Siloxane formulation so must have knowledge of this. Ability to mix and test formulation also a plus 5 Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Σχεδιασμός Προϊόντων Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €8
Sizing Battery in the Car Based on the Li ion [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] details via private chat box. 4 Μηχανολογία Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €19
Convert RC foster to cauer equivalent circuit. Hi Everyone, I need to know how to convert the RC foster to cauer equivalent circuit. The existing matlab code is posted and which allow user to auto-convert from RC foster to cauer [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]... 3 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €40
FEA analysis for gears I have basic size of gears like diameter, no of teaths, PRM and torque to be transfered done. Need to carry out FEM analysis to check stress levels in gear teeth, and also confirm the life of gear thus designed. 29 Μηχανολογία, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Μοντελοποίηση 3D Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €34
Heat Exchanger Design Design of cross-flow heat exchanger/tube bank 29 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Συστήματα Θέρμανσης Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €162
Electrical System and Control knowledge I need someone who have knowledge of A first Analysis of Feed back, The Root=-Locus Design Method and The Fequency-response Design Method 19 Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 23ώρα €94
ANSYS WB 16 Phased array transient time Project steps: 1) Create an ANSYS WB (preferrable ANSYS 16) model in 2D plane strain...I have a 3D model which you can use its sketch to build this plane strain model, you will also use the same materials and the same parameters 2) Although explicit analysis will be the best for this analysis, it can be done in transient or mode synthesis as long as results are showing waves propagating. ANSYS ... 7 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Μαθηματικά Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 21ώρα €119
rectenna design for RF energy harvesting the antenna should be simulated using cst for 0.9ghz and 1.8Ghz and 2.1Ghz and 2.45 Ghz with a good return loss. The antenna should be designed such that it can be fabricated and the excitation should be a microstrip feed line. The rectifier circuit design is optional 6 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 21ώρα €67
Project for Haris M. Hi Haris M., I noticed your profile and would like discuss with you my project. Im particularly interested in your experience with solar system design. We can discuss any details over chat 2 Μηχανολογία, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing, , Σχεδιασμός Ανανεώσιμης Ενέργειας Nov 17, 2017 Nov 17, 20178μέρα 20ώρα €4
I am looking for a software developer for Video conference and text editor sharing component Hello everyone, Please, watch the video first, then if you find yourself satisfied, leave a message, I want the this component in video [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 12 Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Διαχείριση Ιστοσελίδων Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 17ώρα €416
Flyback SECE dimensioning LTSpice Dimensioning of two inductances for energy transfer in a circuit with one active switch. I NEED IT FAST 2 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Δοκιμή Λογισμικού Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 16ώρα €38
plc trainers Training for 8 days in PLC Hmi & Drives 7 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, PLC & SCADA, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 15ώρα €430
ADAPTIVE MODULATION AND CODING USING MATLAB PROGRAMMING LANGUAGE ADAPTIVE MODULATION AND CODING REQUIREMENTS: *Bandwidth =20 MHz; *Number of FFT NFFT=64; *Number of Data subcarrier Nd = 48; *Number of pilot Np =4; *Guard Interval = ¼ of symbol period Ts; *OFDM transmission: 52 (i.e Nd+Np) *Pilot data interval = 13 sub-carriers, starting from the 6th; *Indices of the pilot sub-carier = 6th, 19th, 32nd and 45th sub-carrier; * All mandatory and o... 10 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, LabVIEW Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 15ώρα €149
Auto - email through outlook 2013 I want to send auto-emails through outlook 2013. What I exactly want is to set appointments in outlook calendar and when that appointment date is due an auto-email is sent to the participants that this meeting is today. 7 Μηχανολογία, Microsoft Exchange, Microsoft Outlook, Microsoft Office Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 14ώρα €42
Grain Analyzer Need a person wel versed in image processing. 14 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μαθηματικά Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 11ώρα €249
analog circuit design matlab coding an empirical study of high order single bit delta sigma modulators using figures simulate the data 8 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 10ώρα €21
Signal Processing for Engineering System Analysis I need a project related to Signal [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] details via pm. MATLAB code should be submitted in this [το url αφαιρέθηκε, σ&upsi... 10 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 9ώρα €27
Computaional Numerical Analysis Write a program in Matlab to solve a problem of finding an approximation to the root for any given equation by using the Bisection Method 22 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 5ώρα €25
help with algebra I'm looking for someone to help with algebra 45 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Μαθηματικά, Φυσική Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 5ώρα €20
Create a polar differential element Create the following polar differential element in adobe illustrator (I am using CS6). I will add some text to the arrows and would add uniform arrows in r and theta direction. I prefer someone with engineering background. This is a micro project and I should award it very soon. 8 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική, Adobe Illustrator Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 5ώρα €12
thermodynamics expert i need who are expert on the field 32 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 2ώρα €101
thermodynamics specialist i want who are expert on thermodynamics 17 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 2ώρα €27
Project for Bassem Q. -- 2 Menu for potato flavors and burger shop 2 Adobe Flash, Σχεδιασμός Γραφικών, Μηχανολογία, Υπηρεσίες Βίντεο, Photoshop, Nov 16, 2017 Nov 16, 20178μέρα 2ώρα €8
Crypto Currency - With customizations Implement business rules and develop a customized crypto currency. Develop website/integrate 3rd party API solutions and public presence with Website and social media campaigns. 5 Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Κρυπτογράφηση Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 1ώρα €2110
Green Roll Green Roll is an upcoming company idea of which our team is branding and designing a new form of toilet paper made from leaves rather than a whole tree. Millions of trees are cut down to be used for toilet paper however our goal to use the excess leaves from tree farms, local parks and other foiliage rich areas will lead to a healthier lifestyle for consumers and a step forward to saving the envir... 2 Μηχανολογία Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα €2079
solid works (2017) drawings I need someone with experience of solid works and some experience with autocad as 1 drawing will be referenced pulley full (assembly). feel free to have a look at the tasks, 1 - 3 and 4 - 6. 77 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 22ώρα €136
SIMPLEX ALGORITHM, HELP WITH MATH HOMEWORK I need this exercise to be done in 5 hours from now. It is about the simplex algorithm I CAN PAY 50 USD 10 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μαθηματικά Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 20ώρα €68
Optimize minimize cost by matlab coding Find minimize cost from my raw data of install new or expand station. 37 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 20ώρα €266
Discrete Mathematics22 - open to bidding It is a review question for an exam that I have tomorrow and I would like it to be solved so I can study from it. 23 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 18ώρα €94
Wireless stethoscope -- 2 Heart sound stethoscope is primary stage to access diseases. This electronic stethoscope based on embedded processor. The data can be transmitted through wireless transmission using Wi-Fi module. A microphone is used to pick up the sound of the heartbeat. Acoustic stethoscope can be changed into a digital stethoscope by inserting an electric capacity microphone into its head. The signal is proces... 8 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 17ώρα €104
I would like to hire a Software Architecture Developer i want to build house simulation program with Virtual Reality as one person goes inside the house and we look at him how he save energy power and water in the hose 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 17ώρα €355
multiband rectenna design for RF energy harvesting the antenna should be simulated using cst for 0.9ghz and 1.8Ghz and 2.1Ghz and 2.45 Ghz with a good return loss. The antenna should be designed such that it can be fabricated and the excitation should be a microstrip feed line. The rectifier circuit design is optional 4 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 16ώρα €112
Deliver Schematic and Feasibility Calculations for Home Power Generation System The project is a way to generate electrical power for the home that enhances solar cell and battery storage. This goal of this portion of the project is to scope feasibility of the approach. The system uses heat and transistors, similiar to industrial waste heat scavenging techniques. An understanding of power generation (240V), heat exchange and formula, and an engineering materials and desig... 1 Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 14ώρα €35
problems of calculations this is all about calculations of optimal control based 37 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 14ώρα €103
Design a steel structure connections for shade - 16/11/2017 04:29 EST need to deigns all missing conncetion for the steel structure ( beam to beam , beam to column , bracing , purlins , etc .... ) The loads and reaction on the joint is given and need to design the joint only 27 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική, AutoCAD Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 13ώρα €103
PhD in Structural Engineering? hello.. i want an expert person who is PhD in structural engineering? qualified can come in inbox thanks 10 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική, Research Writing Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 13ώρα €1804
Showing 1 to 50 of 1315 entries
« 1 2 3 4 5 »