Μηχανολογία Δουλειές και Διαγωνισμοί

Engineering is the scientific discipline of acquiring and applying technical and mathematical knowledge to design and implement machines, systems, materials and processes. There are various branches of engineering such as civil, mechanical, electronics, materials, chemicals, etc. If your business needs help with engineering tasks such as drafting, documentation, research work, or other, then our talented and experienced engineering freelancer will give you the best service ever. Connect with talented engineering freelancers simply by posting your engineering project today!

If you have the experience and the ability to do engineering projects, then Freelancer.com offers you a lot of engineering projects with clients who want help with reverse engineering, electric engineering, civil engineering, mechanical engineering, writing civil engineering articles, essays, research papers, engineering project reports, and more.

If you believe you can do that, then start bidding on engineering projects and get paid with an average of $200 per project!

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Baltimore Real Property I am looking for a structural engineer to look at residential property in the Baltimore area to look at the efficacy of the bone structure 2 Μηχανολογία, Δομική και Στατική Μηχανική Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €104
Ubiquiti unifi custom portal or external captive portals Hi my name is Reuben, I want a paid customize portal or a paid external portal portal for a community wifi hotspot project where users can login with the voucher they purchase online either with a visa card, mastercard, or a mobile money which is a common payment method in our country for which i will provide you the site for the API. On the login page, i want an advertising banner for display pr... 7 PHP, Javascript, Μηχανολογία, MySQL, Web Development Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €117
Finite Element and structure analysis (Shell Triangular Element) It is a quick project in which I want someone to discuss with me the procedure of building the Stiffness matrix of a triangular shell element. I'm good in FEA but for fluid mechanics and I have to solve this problem for academic proposes, so i have to master the procedure of building the stiffness matrix as i mentioned before. 7 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €4
Build a doorbell I need someone to build me a simple and customized push button doorbell but with some small tweaks. Does not require any electrical. 1 Μηχανολογία, Mechatronics, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Γενική Εργασία Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €204
Project Manager We are looking for a senior project manager who helps us to control our internal business and product development projects. Also, he/she should give us the power to build up our internal resources for project management and to establish a real project orientated workflow. Projects will cover business development and special vertical marketing projects to technical development projects. 15 Διαχείριση Πρότζεκτ, Μηχανολογία, Σχεδιασμός Έργων Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €39
Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα
mechanical design machine 3d design with solidworks programme 60 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €749
Simulation and Optimisation of Bending Sequence of Sheet Metal Parts using Intelligence Systems Development of a software for the simulation of the sheet metal bending sequence. The system will use Initial Graphics Exchange Specification (IGES) format as the input and the output will be the bending sequence. Selection of tools used in sheet metal processing is also done and a database of tools is created. The application guides through all process, including the selection of the press brake... 3 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Μοντελοποίηση 3D Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €23
hp project ami ronjon roy jobs in Teletalk Banglabesh Ltd. 2 PHP, Μηχανολογία Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €2202
solid works assembly looking to get a mouse done in solid works it has to be a an assembly of about 5 parts . top plate, wheelie ,circuit board , laser lens , and a USB dongle 29 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €30
Zebra ZM600 - PDF label printing Hello guys, we have a ZEBRA ZM600 and we have a service from which we download labels in PDF. The problem is that if we print directly to the printer the PDF, it is not well printed. We need a small software that can process those PDF labels with this printer ZEBRA ZM600. Please bid only if you know for what I am asking or even better, if you already have a solution. Best regards. 3 Μηχανολογία, Εκτύπωση, Ανάπτυξη Λογισμικού Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €149
Project for Ahmed Mostafa S. -- 18/01/21 22:31:19 Hi Ahmed As discussed 1, Signature on inside of heart looking down at open heart— not on transparent top but on bottom- the right heart leaf has inscription “He Loves Me” 2 Transparent shell—inside top lid which begins below the screw. The transparent size dome width at the opening measures from outer edge to outer edge 1 1/4 inces and the inner top edge of dome is 1... 1 Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, CAD/CAM, Παραγωγή, Απεικόνιση 3D, Jan 22, 2018 Σήμερα9μέρα 8ώρα €49
Design a wireless charging system for RC Robot Need a wireless charging system for the robot in this video. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 13 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 21, 2018 Jan 21, 20185μέρα 22ώρα €253
Design a suspension system for four-wheeled omni-directional wheeled RC vehicle [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Need a suspension system to be designed for the RC vehicle in the video. 21 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδίαση Jan 21, 2018 Jan 21, 20185μέρα 22ώρα €151
simulink model - 21/01/2018 14:16 EST I need a model for concentrated solar power 17 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Jan 21, 2018 Jan 21, 20185μέρα 21ώρα €16
CTT INVENTORY Classic Turkish Towels inventory management program 1 Μηχανολογία, PHP, Διαχείριση Πρότζεκτ, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού Jan 21, 2018 Jan 21, 20188μέρα 19ώρα €41
build back end and data for a website I need someone to build the backend portion and data for my project. 16 PHP, Javascript, Μηχανολογία, AJAX, MySQL Jan 21, 2018 Jan 21, 20185μέρα 17ώρα €376
Build me a portfolio using only padlet (online making software) regarding airside safety To identify the following safety set up in your organization (Bangolore Airport) as follow: a. Safety Culture b. Safety Accountabilities c. Safety Documentation d. Safety Reporting e. Safety Assurance f. Safety Performance Monitoring Collate all research and analysis on an online mind-mapping tool as an online portfolio to impress your potential. (MUST BE POINT FORM) Attached the '... 4 Μηχανολογία, Έρευνα, Διαχείριση, Σχεδίαση Jan 21, 2018 Jan 21, 20185μέρα 16ώρα €35
solid-works project - 21/01/2018 06:18 EST looking to get two mice done in solid works it has to be a an assembly of about 5 parts on each mouse top plate, wheelie ,circuit board , laser lens , and a USB dongle there are picture of the first one then the second one could add buttons on the left side 48 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία Jan 21, 2018 Jan 21, 20185μέρα 13ώρα €120
current measure i want to create an electronic device that current measure for DC for solar panels. i want it to be with wifi connection to connect the router. 22 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Jan 21, 2018 Jan 21, 20185μέρα 9ώρα €108
Engineering drawings for an implantable microvascular device Simple engineering drawings of a medical micro device with three chambers 2 Μηχανολογία Jan 21, 2018 Jan 21, 20185μέρα 7ώρα €546
Increase the speed of charging lithium ion battery. Hey there Yeah, what I am working on is a project for my company and basically, my part was to do a simulation of charging a lithium-ion battery in a short time as possible without damaging the battery circuit using Matlab. I want to design and model a battery charging method and obtain a result showing graphs. 17 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Jan 20, 2018 Jan 20, 20185μέρα 4ώρα €175
an industry-initiated design proposal to a conclusion that can be manufactured, and illustrate the design fully via CAD images. railway signal market with a product that is competitive to these systems and your challenge is to propose a design. It is accepted that the spring-balanced systems have some advantages 23 Σχεδιασμός Γραφικών, Μηχανολογία, CAD/CAM, AutoCAD, Σχεδιασμός Προϊόντων Jan 20, 2018 Jan 20, 20185μέρα €177
Report for my lean six sigma project I would like to have someone do a report on the following paper. 28 Μηχανολογία, Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 21ώρα €15
Design A Bicycle-Towed Omelette Stand We have a deadline for a customized original mobile omelette stand with functional double burner gas stove, fold down table and a sleeping compartment. This will need to be lightweight and support the weight of two adults. This will be the vehicle- literally and metaphorically- for a documentary filmed in Virtual Reality, and to showcase in the USA at featured festivals like Burning Man. This is ... 11 Μηχανολογία Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 21ώρα €421
verilog expert needed asap verilog expert needed to do a project on pipelining 16 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία, FPGA Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 17ώρα €12
I need to unpack or decompile a resource.car file Hello I have a "[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]" file from decompiled APK , I need to unpack "[το url αφαιρέθηκε, συν&de... 4 Python, Μηχανολογία, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 17ώρα €191
Developer needed for Java, Vaadin Framework, Payara Application Server, Postgress Database Need to hire a developer to work on an exciting project for 6 months. dev needs to have a good experience in Java, Vaadin Framework, Payara Application, Postgres database. Project duration will be from 6 months to 1 year. 2 Java, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 16ώρα €2302
visual basic programmer math updates to existing program 18 Visual Basic, Μηχανολογία, Αγγλικά (ΗΠΑ) Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 16ώρα €8
Blockchain/Cryptocurrency wallet update We need someone who can build functions like smart contracts, atomic swaps and some advice for masternodes. Future we will make mobile wallet app and need coder. More details are provided through private chat. 15 Μηχανολογία, Mobile App Development, Bitcoin, Blockchain, Ethereum Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 15ώρα €25
CDR AUSTRALIA - 20/01/2018 07:59 EST CDR REPORT AUSTRALIA(CIVIL ENGINEERING) 11 Μηχανολογία, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Πολιτική Μηχανική Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 14ώρα €366
Segment needle in analog meters I have a set of images of meters and needle has to be segmented using image processing and machine learning techniques. Thanks 6 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μάθηση μηχανής Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 14ώρα €5
GPS Tracker Software/GPS Platform/Admin Panel Hi, I am looking for developer who can do especially kids /pet gps tracker. The system will connect gps kids watch. I try to wrote down what i want if you have any questions about details you can write me. Thanks. Web based gps vehicle tracking system View this link for an idea: [το url αφαιρέθηκε, συνδ&e... 39 Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, GPS, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Ανάπτυξη Λογισμικού Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 12ώρα €1593
Project Manager Civil We are looking for Civil Engineer for a leading construction Engineer Company in Qatar , The Candidate must have experience 4-5 yrs of Gulf Experience . Must be BE.Civil. 3 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 10ώρα €4613
Image processing i want matlab code for brain mri segmentation on image processing 14 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 9ώρα €26
Project for Jorge P. Hi Jorge P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Jan 19, 2018 Jan 19, 20187μέρα 6ώρα €5
butterfly valve butterfly valve on creo only 1 hour project 40 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD Jan 19, 2018 Jan 19, 20184μέρα 6ώρα €12
AI Machine learning Lot of technical writing needs to be done for engineering websites. Main areas are Artificial Intelligence and Machine Learning. MATLAB skills also needed 24 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μάθηση μηχανής Jan 19, 2018 Jan 19, 20184μέρα 6ώρα €324
build back end and data for a website I need someone to build the backend portion and data for my project. 68 PHP, Javascript, Μηχανολογία, AJAX, MySQL Jan 19, 2018 Jan 19, 20184μέρα 6ώρα €394
USRP Communication - open to bidding Hi, I want to develop OFDM MIMO based multiple USRP communication system using MATLAB/Python. Let me know if interested 12 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Ενορχήστρωση Jan 19, 2018 Jan 19, 20184μέρα 5ώρα €96
Solidworks Expert I am looking for Solidworks expert to work with me. Best regards. 95 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο Jan 19, 2018 Jan 19, 20184μέρα 5ώρα €359
433 MHZ RX/TX system Hello, I want to create a 433 mhz remote control for detecting sensors like an Alarm system. Each Sensor can be set as a Delay or Instant Zone system. It should be easy and economic Project. I attached and image, but maybe if we use a serial system instead of 4 channel systems as the images posted here. Please advice me if any better idea and with easy, cheaper way. 18 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία Jan 19, 2018 Jan 19, 20184μέρα 3ώρα €24
Are you THE BEST with Sounding Rockets? Have you studied astronautics and/or astrophysics? Do you know all about how sounding rockets work? Are you able to look at new concepts for rocket engines and almost instantly decipher if they will work or not and what their pros and cons will be? If so, then please read on! I am an entrepreneur who was born and raised in New Zealand. I am looking to embark on my own private space p... 3 Μηχανολογία, Αεροναυπηγική Μηχανολογία, Rocket Engine, Αστροφυσική, Αεροδιαστημική Μηχανολογία Jan 19, 2018 Jan 19, 20184μέρα 2ώρα €114
solid-works project looking to get two mice done in solid works it has to be a an assembly of about 5 parts on each mouse top plate, wheelie ,circuit board , laser lens , and a USB dongle there are picture of the first one then the second one could add buttons on the left side 7 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία Jan 19, 2018 Jan 19, 20184μέρα 2ώρα €40
SaaS Developer - Only Experienced SaaS developers Developers required for consultation on a web application in a SaaS environment. You are required to give insights on your previous experience in developing a SaaS products. Think of Eventbrite, AirBnB, Ticketmaster.com. would require you to give insights on: 1-Best Practices 2-Architectural design 3-Database Design 4-Security concerns 5-Project execution methodology and other require... 22 PHP, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Laravel Jan 19, 2018 Jan 19, 20183μέρα 22ώρα €17
Bachelor Diploma Thesis - Software Engineering Currently I am finishing the third and I have to finish a software project before July 2018.. What I look from you.. 1. Project idea (will be discussed through chat!) 2. Project Documentation along with test cases. 3. Software Project . *Required* Project needs to have .git so for every feature you need to have it in a commit or branch 21 Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding, Programming Jan 19, 2018 Jan 19, 20183μέρα 20ώρα €426
Professional coffee machine remote switch To secure the payments of the rent for some professional coffee equipment, I am looking for a kind of remote control switch to turn of the machine if the rent is not paid. Many places do not have Wi-Fi, equipment is high voltage and the solution needs to be "cheap". 8 Μηχανολογία Jan 19, 2018 Jan 19, 20183μέρα 17ώρα €46
medical genetics lab report design I need medical molecular lab result discussion and PCR result in medical and biotechnology 15 Μηχανολογία, Ιατρική, Χημική Μηχανική, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Jan 19, 2018 Jan 19, 20183μέρα 15ώρα €154
Quadcopter simulation in Matlab/simulink Hi - as part of my project I need to simulate quadcopter flight in Simulink/matlab. the experiment is only to show how I can control the altitude using throttle compensation for different angles of attack. So I would need to show different angles and the change in altitude with no compensation. Then be able to do the same thing again but apply throttle compensation to maintain altitude. This is o... 23 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Jan 19, 2018 Jan 19, 20183μέρα 14ώρα €145
face wash formula Need a reliable qualified chemist who can produce us a quality face wash formula. 14 Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Φυσική Jan 19, 2018 Jan 19, 20183μέρα 12ώρα €108
Showing 1 to 50 of 1658 entries
« 1 2 3 4 5 »