Μηχανολογία Δουλειές και Διαγωνισμοί

Engineering is the scientific discipline of acquiring and applying technical and mathematical knowledge to design and implement machines, systems, materials and processes. There are various branches of engineering such as civil, mechanical, electronics, materials, chemicals, etc. If your business needs help with engineering tasks such as drafting, documentation, research work, or other, then our talented and experienced engineering freelancer will give you the best service ever. Connect with talented engineering freelancers simply by posting your engineering project today!

If you have the experience and the ability to do engineering projects, then Freelancer.com offers you a lot of engineering projects with clients who want help with reverse engineering, electric engineering, civil engineering, mechanical engineering, writing civil engineering articles, essays, research papers, engineering project reports, and more.

If you believe you can do that, then start bidding on engineering projects and get paid with an average of $200 per project!

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Digital Signal Processing Some questions related to: Impulse Response IIR Filters Digital Notch Filters Fourier Analysis Linear Time Invariant Systems Z- Transforms Signal Sampling DAC Filter Fast Fourier Transform 6 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά May 25, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €127
Help in Electrical Engineering Hi, I need help in Electrical Engineering work. I have work details. 5 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία May 25, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €16
to implement in simulink a code (algorithm) created in m-file... I want to make an algorithm in Simulink which is working in m-file 3 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Αλγόριθμος May 25, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €4
UPFC Simulink Simulation with Solar Source [login to view URL] 1 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία May 25, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €21
to implement in simulink a code (algorithm) created in m-file.. I want to make an algorithm in Simulink which is working in m-file 1 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Αλγόριθμος May 25, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €4
BAR BENDING SCHEDULE I want a BBS format used in civil construction project 5 Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική, AutoCAD May 25, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €2
Need a Matlab and Simulink Expert I have some work to do with Matlab and Simulink. Please only bid if you are good at both. I will share the details over chat. Thanks 3 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά May 25, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €124
ERC20 token develpoment & Web page Find co-worker in charge of ICO. I want to meet and work because it is close to Chinese nationality as much as possible. I can go and meeting. I want to develop ICO coin generation, Crowdsale contract distribution, Dapp implementation and homepage integration. When the ICO is over, the project is over. 6/1 ~ 9/30 ICO period I am looking for a programmer who can help me. 17 PHP, Javascript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Μηχανολογία, MySQL May 25, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €1938
Engineering design center I'm looking for design work on mechanical field and freelancers to help me in any complex automation projects. 26 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €17
hi i need urgently an expert in UML ( project design tool) with very familiar with EA Our company is going to develop the Best Free OCR/Object Toolkit. And we have prepared all the requirements for it and complete the roadmaps for it. But we don't have any UML expert, so we're going to hire a Professional Project Designer for our giant project. Also, You must be very familiar with EA. If not, then please do not reply to my job. 1 Java, Μηχανολογία, Σχεδιασμός UML, Prolog, Lisp May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €97
build terraform through GCP BUilding CI/CD pipeline and provisioning with ansible/terraform 0 Μηχανολογία May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα -
Customize Syn-flood program Edit Syn-flood program so that it can sen SYN packets with random source IP Address 0 Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Visual Basic για Εφαρμογές, Διαχείριση Δικτύου May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα -
Edit some digitized plots with digitizing mistakes and digitize plots-then digitize others Please read carefully the project description before bidding. This is a serious bid. I am looking for a freelancer whom I can provide plots or curves to digitize. This is a seed project with many related projects Digitizing is converting the plot into its numbers. Preference is given to freelancer with the ability to use GoldenSoftware Grapher 12.0 We can start with this project Fixing mistakes o... 5 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Μηχανικής May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €50
Prototype toy I'm looking for a proffesional in protoyping pre-production sample, I can explain via video conference my idea, and they should make me a sample acordingly 19 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €346
Command Line Based OSX Program to Compare Two DOCX Documents, Merge and Add Tracked Changes Command Line Based OSX Program to Compare Two DOCX Documents, Merge and Add Tracked Changes. I need a OSX based program to merge two documents (DOCX) after comparing the two to identify the differences and then adding in the new text in one document in place of the old text in another. Changes must be tracked in Microsoft Word (Track Changes/Record Changes). Additional Requirements: 1. Please P... 1 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €133
MATLAB expert wanted - Advanced Telecommunications Design and implement a multi-carrier wireless communication systems to provide wireless broadband services. Mobile service providers have overlooked this community due to economic considerations. Deployment of standard communications systems are costly and im looking for a cheaper alternative. 3 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €23
Ultrasonic Tube Welding 3 We are developing a machine too seal lami & plastic tube using ultrasonic tube sealing. We are looking for person with previous experience in the same. 5 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Mechatronics, PCB Layout May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €522
Oil and Gas equipment for oil and gas refineries. I have a project that requires technical skill on CAD and experience in oil gas industry. For example, in the field of piping, structural steel, and pressure vessels. Project can be done full time or part time based off contract project. Must know CAD system- SolidWorks and SolidEdge. Please send examples of work history. You will get paid well per experience level. Hoping to work with you soon. 27 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €399
Energy simulation Having G+7 floors with each floor area 520 sq.m, need to do modelling, energy simulation, day light analysis, solar roof top and detailed documentation. 4 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €2724
Diagonal tension field Hi. I am looking to build a Diagonal tension field for a lonjeron. I can provide the .igs or .catproduct model of the entire wing or simply of the lonjeron. I also have a book that may help but we'll discuss the further details in private. I have the wing geomety well defined and I can provide that too. Thank you! 2 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €120
Ultrasonic Tube Sealing System 1 We need the ultrasonic tube sealing technology to be incorporated in the filling machine that we are developing. 2 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Mechatronics, PCB Layout May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €266
Creating .xlsx & run imgaug process Hi there, we have a 2 small correction in our workflow that needs some refinements and adjustments. 1) Folder on Desktop is containing Subfolders, images and .txt, these needs to convert into an .xlsx File --> prefered in python or else Bash/PowerShell 2) Image-Batch-Processing: We would like to go with the imgaug approach found on [login to view URL] & [login to view URL] (A simple a... 2 Javascript, Python, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Augmented Reality May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €30
Event handling simulation I need help creating a small event handling simulator which will read 3 files with information and simulate train arrivals and departure. I got most code done but have problem changing the inputs from files and logging the result. The current version is working but need to change some parameters. Message me for more info 12 Java, Μηχανολογία, Προγραμματισμός C++ May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €30
Wireless Charger & receiver A 15W Wireless Charger And Reciver with every connectors and can work with any smart phone. Qi Latest standards, Best efficiency. 7 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €1265
2nd Order Accurate Vertex Based Finite Volume Method I need discretized equations using 2nd order accurate vertex based finite volume method for 2D domain. The budget is upto US $50. 4 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μηχανική Μηχανολογία, Μαθηματικά May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €62
Development of software that can deliver step mail, simultaneous mail (e-mail magazine) Step by step email (Magazine) Often, you pay a delivery fee to the vendor as a monthly salary. Therefore, I think that many beginners have a high threshold and feel. So you sell the software you created. I would like to write a letter to the letter of the step by step widely. I am thinking. The specifications are as follows. Software that runs on a rental server - Unlimited address (up to disk ... 8 PHP, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €1087
BMS battery maneger sistem i will build my battery 12P1S lifepo4 cell are 26650. and i need a a BMS with max voltage 3.6V*12, and at least max discharge 50A, and charging my be 20A. I want know the best price and time you can do 4 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €22
Design of an electric 12V DC motion regulator, LED light and solar power The goal is to provide economical electricity generation and storage as well as an electrically operated valve controller and LED light with a motion detector. The parts should be ready-made components from companies such as AliExpress or IndiaMART. The system components work 12V DC and are as follows: - Solar cell with wall mount - Battery and controller - valve regulator (power may be about 2-5... 12 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €181
help with VHDL Question Help with a few questions on VHDL 9 Μηχανολογία, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων, FPGA May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €27
yd11111111 the project is based on electronic shelf label and build on top of java ee technologies its half done but half remaining DB part is complete with all functions, we want a bound and unbound function to bind product and display together. A scheduler to apply the discount on the bulk of products or single product for a specific period of time 4 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €25
Life cycle analysis Perform a life cycle analysis on electric food steamer and induction cooker and calculate the impact based on energy consumption and calculate the amount of meals both can cook out of their life period. Using Simapro software the analysis should be done. Software skills: Simapro 1 Μηχανολογία May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €56
Linear Algebra expert I need a linear Algebra expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 23 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μαθηματικά, Φυσική May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €17
Life cycle analysis of electric food steamer and induction cooker. Life cycle analysis of an electric food steamer and induction cooker using simapro software and impact of energy consumption of both and amount of meals it can cook out of the entire life period. Skills: Sima pro software. 3 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €122
to implement in simulink a code (algorithm) created in m-file I want to make an algorithm in Simulink which is working in m-file 13 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Αλγόριθμος May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €16
Electrical engineer induction I am seeking an electrical engineer to design an induction coil. Looking to make a larger induction coil for charging cell phone and other mobile devices on the Qi standard. The induction coil design will be larger than traditional pads or chargers. 4 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €3
Who can adjust settings for my barcode printer toshiba B-EV4D Hello, i will print barcode labels from dhl but label size is not correct and the printer detect wrong size Thanks, Sascha 7 PHP, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €3
need an expert in solar systems Expert in solar engineering needed to work on some design 16 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία May 24, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €14
Write a MATLAB code for spectrum sharing in cognitive radio technology The paper entitled "Energy-Efficient Spectrum Sharing and Power Allocation in Cognitive Radio Femtocell Networks" has been attached here. It focuses on the energy efficiency aspect of spectrum sharing and power allocation in a heterogeneous Cognitive Radio environment. We need to simulate this paper in MATLAB, and obtain the result graphs. 9 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά May 24, 2018 Σήμερα6μέρα €152
Machine Engineer Looking for someone who 1. must be familiar in English 2. must live in America or Europe 3. must be able to interview in private chat. If you have some knowledge in software development, then it will be plus. 12 Εισαγωγή Δεδομένων, Μηχανολογία May 24, 2018 Σήμερα6μέρα €1064
We need a review/summary article written on our crane simulator videogame We are developing a crane simulator game for a partner that does training in heavy machinery and they want to use the game to train their employees. We need a review and summary about 6 pages long submitted to the company outlining our simulator game. We will pay good for high quality work. 27 Μηχανολογία, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Web Development, Writing May 24, 2018 May 24, 20185μέρα 23ώρα €343
AHU Calculations Hi, I am looking for a HVAC professional who is good in AHU related calculations. This project is related to a shopping arcade where different sizes commercial spaces are available and AHU calculations are to be performed for different spaces according to there sizes and use. 6 Μηχανολογία May 24, 2018 May 24, 20185μέρα 22ώρα €511
networking project CCNA SECURITY AND CCNP ROUTING it is a very simple project very very small 2-3 hours long project dont bid too high details will be discussed in chat 29 Διαχείριση Συστήματος, Μηχανολογία, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου May 24, 2018 May 24, 20185μέρα 20ώρα €19
Project for 3DIEST -- 18/05/24 06:22:45 Hi 3DIEST, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, CAD/CAM, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, May 23, 2018 May 23, 20188μέρα 17ώρα €14
Performs some cyclic mechanical tests Performs some cyclic mechanical tests (that requires labour and patience) of a medtech company. About 4 main tests; estimate about a month’s work. 1 Μηχανολογία, Γενική Εργασία, Documentation May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 17ώρα €495
Electroplating advisor need a technical advisor for electroplating must be able to speak english & Japanese an can work in Bangkok 0 Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ιαπωνικά, Γενική Εργασία May 23, 2018 May 23, 20184μέρα 11ώρα -
User subroutine for abaqus (Zero Thickness Element) The aim of this project is a user subroutine in abaqus for a Zero-Thickness-Element that reflects specific contact mechanics (static and dynamic behaviour). this project requires knowledge in Abaqus and in special in User subroutines 12 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Προγραμματισμός C++ May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 14ώρα €530
Project for raulbehl -- 18/05/23 14:30:44 I need the task to be completed within 24 hrs 2 Perl, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, May 23, 2018 May 23, 20188μέρα 14ώρα €23
writing report construction week I'll send u more 33 Μηχανολογία, Συγγραφή Αναφοράς, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 13ώρα €23
control system tools, GA tools, matlab/simulink. control system tool in a script file and Simulink 22 PHP, Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 13ώρα €24
Power designer/ Electrical engineer equipment sizing I will send information regarding kVA of equipment and I will need you to estimate 4 transformers size and fuse sizes. 29 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 12ώρα €112
Showing 1 to 50 of 2809 entries
« 1 2 3 4 5 »