Μηχανολογία Δουλειές και Διαγωνισμοί

Engineering is the scientific discipline of acquiring and applying technical and mathematical knowledge to design and implement machines, systems, materials and processes. There are various branches of engineering such as civil, mechanical, electronics, materials, chemicals, etc. If your business needs help with engineering tasks such as drafting, documentation, research work, or other, then our talented and experienced engineering freelancer will give you the best service ever. Connect with talented engineering freelancers simply by posting your engineering project today!

If you have the experience and the ability to do engineering projects, then Freelancer.com offers you a lot of engineering projects with clients who want help with reverse engineering, electric engineering, civil engineering, mechanical engineering, writing civil engineering articles, essays, research papers, engineering project reports, and more.

If you believe you can do that, then start bidding on engineering projects and get paid with an average of $200 per project!

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Java brute-force cryptanalysis of Caesar Cipher Create a program using Java that can help you to perform brute-force cryptanalysis of Caesar Cipher, which is a simple substitution cipher. Program must try and print all the different possibilities of plaintext based on all the possible keys. Project must be completed in less than 24 hours. program will take unique ciphertext as input, print out all the different possible plaintext by trying all... 8 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €25
video streaming urgent Building a scheme for an overall system to measure the performance for each user. using matlab to build system in the following figure 2 PHP, Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €39
A small electronic device with alarm and light for personal safety I am an IT professional, working for last 16 years, mother of an 8 year old son. I am looking out for a "Safety Device" which I can have on my person all the time and use in the case of personal danger. It should be able to sound a very loud alarm like 'Ambulance' and emit 'Laser' light. Purpose of alarm and light is to give out my location to whoever is nearby. I tri... 13 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €202
Create a video to market a website I need a video to present valued features of a website and how it will work. It is about engineering, and it has to provide a complete SaS service for CFD and FEM engineering simulations. The key features to present are the astonishing algorithm to perform a good mesh what ever geometry the user has, the ease to use the platform, the guarantee results The video should lasts less then 30s. Co... 16 Μηχανολογία, Παραγωγή Βίντεο, Επεξεργασία Βίντεο Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €73
MATLAB implementation for Manufacturing An efficient approach to determine cell formation, cell layout and intracellular machine sequence in cellular manufacturing systems 3 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €33
Computer Architecture expert needed System Verilog expert needed. We need explanation. 0 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία, FPGA Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα -
Math and Device expert I need someone who could solve six problems. I attached problems and description here. If you are system Verilog expert, please bid. 4 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €35
Customize a Website Minor customizations to e-commerce store 98 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Μηχανολογία, HTML Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €9
image processing using Matlab question image processing using Matlab questions from a file (questions) must use images from the file (testimages ) and make the report using a template 12 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €80
vhdl programming in Xilinx vivado write vhdl code for : 1. (8 16bit register) register file/ a gate-level vhdl models for functional unit. + test benches and simulations. 2. implement a microprogrammed instruction set processor extended on part 1. more details to be given in chat. deadline 28/03/2018 6 Μηχανολογία, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία, Συμβολική Γλώσσα Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €140
Design a Logo I require a new design for a customers company logo! The company engineer and build steel sheds and buildings! The logo they have is from 2012 and they want something different or maybe using some of the 2012 logo with something extra! The name to be used is "Ross Drum Engineering" The phone number also to be in it "049 8550748" 34 Μηχανολογία, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Mar 21, 2018 Σήμερα2μέρα 20ώρα €50
Design and Mathematical model of an HPV Need a mathematical model and CAD layout of a 4 wheeled HPVC. i am uploading a file which pretty much tell you all you need to know. 4 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Μαθηματικά Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €67
SDR# Settings for recording a signal Hi, I am having a DVB-T Stick and I have already recorded a pir signal, and I could see it great! Now I changed some settings and there is a lot of noise, so I can't record the signal. Can anybody help me to get the correct settings again? 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €438
Design of a stand-alone hybrid wind-pv system with battery storage. I need Design of a stand-alone hybrid wind-pv system with battery storage. 7 Μηχανολογία Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €102
Matlab Simulink for a Brushless DC Motor in a GENERATOR MODE. i need someone to give the outputs of a brushless DC motor in a generator mode . more information in chat box 9 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €12
simulate additional result in Omnet++ project I need these additional results to add on already done project in Omnet++ and sumo in three different scenarios (Urban,Highway,Traffic jam) : im using PSO algorthim .. please go through attached files for more details... 1-Average number of handover vs average velocity 2-Handover decision delay vs average velocity i need these results to validate my project deadline 2 weeks im Using Omnet+... 3 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού, Διαχείριση Δικτύου Mar 21, 2018 Σήμερα18ώρα 57λ €216
Tutorial Creation Of Analytic Solution To Mechanical Engeneering problem This is not a homework! I am looking for someone who could create a well-documented tutorial (including pictures and references if necessary) of how to solve the attached mechanical engineering problem. The turial will be used. The price is fixed. It is 10Euro, since the problem is not to difficult. 8 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €12
need an expert on matlab power systems expert on matlab needed 10 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €14
Semiconductor simulation project in COMSOL multiphysics V.5.3 I have a project in which I need someone to do simulation of a photodiode based on some new semiconductor material currently hot in the research community so I require - 1)someone with a good knowledge of comsol multiphysics 2)who has access to ieee , sciencedirect ,google scholar etc. where one can access the research papers in order to find the semiconductor material to work on. 2 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing, Φυσική Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €90
Thermo-Fluid Expert Required Hi! We are an agency and are looking for some freelancers who can handle the basic design to tidal based turbine system. Please note no software work is involved, the calculations and report writing is required. Also its not just one project we are hiring for, we really expect a longterm relationship where the suitable freelancers will be assigned task on regular basis. The task file can be found... 10 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €130
Advance Study on Vacuum circuit breaker I need a detailed technical analysis on Vacuum Circuit breaker. 10 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €285
Design our product We are currently doing a new type of product which is Vending Printing Machine. Please help us to design a prototype. Requirement: -Easy to access, understand and use -Minimalist style -Show us the procedure when our customers use our product until they get their printing paper 28 Σχεδιασμός Γραφικών, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €17
State Machine Design (SPI & Slave Interface) on System verilog. Must Explain every step -This must be done on System Verilog NOT Verilog. -Need to be able to input random data and have results. -Need Explanation for every step taken and code written. (reason why you used the code and math -behind it) -Must have everything Required in the attachment. -Must be able to explain to someone with zero understanding of the topic This is a learning experience for me so please have ... 4 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €104
Deploying an OpenEdx LaaS platform - planning, execution, and validation Deploying an OpenEdx LaaS platform - planning, execution, and validation. This is public site and a private platform for offering courses based on OpenEdx. An Online Learning Portal with video, VM, courseware, labs, certificated Unsure of all the details as we are building and following instructions. 13 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €975
reporting system for online advertising - realtime I have an advertising agency client that need to create a system and to give his clients access to online dashboard reports for Facebook ads, Google Adwords ads, Facebook page insights, google analytics. at dashboard we just need main numbers ex: total clicks, totally spent, total visits etc for each platform. Admin Area : - admin add and connect all accounts for a specific user. -... 19 PHP, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Facebook API, API Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €630
Need URGENT help with network Need URGENT help with network. More details to be provided. 20 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €35
Industrial engineer expert in Arena needed You must know Arena software. I need Help to simulate a coffee shop "Tim Horton outlets" using arena Software . Basic process nothing to be complicated. I have gathered data so it will be provided. as well as to write the report. The store has two cashiers 3 server. The store sales beverages, hot&cold sandwiches. EXAMPLE SEE THE LINK [το url αφαιρ... 10 Μηχανολογία, Συγγραφή Αναφοράς, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική, Βιομηχανική Μηχανολογία Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €113
Road and Infra Engineers Peer Review - Repost - open to bidding I'm looking for Roads and Infra Engineers to do design review work. The project is peer review for about 3km of roads and associated wet and dry utilities. Must have 10 years of experience and strong knowledge in report righting.. Please submit your qualification, sample of previous work to be shortlisted 3 Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική, Παρακολούθηση Κατασκευής, AutoCAD Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €3948
Solid work task Required I want a professional person for this task. Please don't bid if you have not full command in Mechanical Engineering. I will discuss details in chat. 40 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €107
digital design lab report i need a lab report for digital design i have every thing also i have an example of a previous lab report 12 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €24
digital design lab report i need a lab report for digital design i have every thing also i have an example of a previous lab report 11 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €19
Tooling design engineer design of silicone and plastic moulding tools and dyes for an established Australian manufacturing company working primarily in the medical device industry 9 Μηχανολογία Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €102
solve problem in matlab help in solveing problems in matlab 37 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €220
islamic geometric designer need to design canvas and eid cards 26 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Μηχανολογία, Εικονογράφος , Εικονογράφηση Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €70
Drone Tool Engineer Sky Sight Imaging in Atlanta, GA has a Provisional Patent on a specialized tool that fits on a drone to clean high mounted interior & exterior security cameras. We have a prototype. We are looking for someone who can engineer this to a commercially acceptable state 12 Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €140
Design an algorithm LAN Services System builds the routing tables for the nodes in a computer network, based on shortest-path routing from an any node to all other nodes, where path distance is measured by hop weight, that is, the total w... 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Μηχανολογία, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++ Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €135
i need a v. quick drawing in autocad or pdf of something that I can give for someone to manufacture - Repost I just need someone to do a quick cad drawing of an item..a frame all the measurements I have and really easy..would like measurement in inches and cm.. 27 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων, , Σχεδιασμός Συσκευασίας, 3D Model Maker Mar 20, 2018 Σήμερα9μέρα 2ώρα €14
Help in solving problems on MATLAB Help in solving problems on MATLAB 44 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €135
light engineer or electrical engineer light designing , console operation for big concerts, power distribution 5 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €34
built a vfd(variable frequency drive) for 3 phase induction motor i want to build a vfd for 3 phase ac motor. Motor is not selected yet that's why i cant specify my exact needs but the project is about electric car(sedan) conversion. Input will be dc battery and i need to create an inverter vfd for car acceleration. :) 5 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα €126
PLC system Motivation: This project is motivated by the need of an automated safety system for the steam generating unit of a company. This system is required in the company following an accident that occurred in the company due to a miss communication between the maintenance and operation teams that resulted in collapse of a tank. A safety relief valve used to maintain pressure inside the tank was removed ... 9 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, PLC & SCADA, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα €303
mechatronics Design mechatronics projects and robotics 19 Μηχανολογία, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα €925
Civil engineering task involving calculations and report writing for Steel and timber This is the dropbox link for the Steel and Timber based task: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] For this the task description can be found in the folder titled Design project handout and drawing" and by loo... 15 Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική, AutoCAD Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 22ώρα €46
synchro delivery material flow synchro delivery method for manufacturing company 2 Μηχανολογία Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 22ώρα €59
simple matlab simulation for electric car i want to model a specific battery and motor for the simulation as well and i have already made traction force subsystem 25 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 20ώρα €162
video streaming Building a scheme for an overall system to measure the performance for each user. using matlab to build system in the following figure 5 PHP, Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 19ώρα €276
hi project of matlab engineerins start bidding in attachement is the research plan #Just do Matlab code and description #First generation OFDM as chart 1)Evaluate PAPR 2)Generate PTS 3)Generate SLM Finally apply PTS and SLM to evaluatePAPR Please I wanna perfect work or else i will not pay a anything first show me work for getting pay 2 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 19ώρα €30
eBay API : Issue Refund. Requirement :eBay API : Issue Refund to Cases that gets escalated to eBay Customer Support. Unsatisfied Ebay Buyer creates Case. Sometimes Buyer Escalates the case to Ebay Customer Support. We want to Issue Refund only to the cases which gets escalated to Customer Support. I want to "IssueCaseRefund" using ebay API. API version V1 and V2 both against the ebay Case escalation. Y... 1 Μηχανολογία, eBay, API Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 19ώρα €125
LAMINATED CURVED BEAM PROJECT: "Static analyses of laminated deep curved beams with different boundary conditions using abaqus". I selected one research paper that analyse it with ANSYS but i want to validate their result using ABAQUS. I create model but not getting answer....please help me... 6 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 18ώρα €3
Mathematical Logic Hi, I need help with some mathematical logic concepts. Let me know if you would be interested in discussing 10 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 18ώρα €37
Showing 1 to 50 of 2146 entries
« 1 2 3 4 5 »