Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  127,187 web security δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Εχω ένα έτοιμο web app που θα ήθελα να το εγκαταστήσω σε server. Θα χρειαστεί να τρέχουν πολλαπλά instances του web app. Να γίνει η επιλογή της λύσης για server (hosting ή cloud) και το απαραίτητο setup κα&i...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Ψάχνω προγραμματιστή, για δημιουργία σχετικά απλού δυκτίου blockchain και εντολές smart contracts. the application of the network will be on real estate industry. and will calculate the outcomes of the apartments and with the smart contract usage will automatically cover the payments specific day, every month, transparently and secure 1000 % with the signature of the blockchain security .

  €960 (Avg Bid)
  €960 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Design project Έχει λήξει left

  Σχεδιάστε ένα λογότυπο SALUS Security Consulting

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Wordpress Security Έχει λήξει left

  Our website has problem with spam and other viruses.

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Εγκατάσταση server Έχει λήξει left

  server setup apache webmail security nginx vps backups και ότι άλλο σχετικό χρειαστεί για να τρέχουν σωστά οι σελίδες

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...για βιβλιογραφική εργασία και να αποτελείται από 70-100 σελίδες με θέμα Cyber Physical Systems (CPS). Αρχικά μου έχουν ζητηθεί τα παρακάτω: τι ονομάζουμε Cyber Physical Systems(CPS), τι είναι ένα critical infrastructure, ποιες ο&io...

  €7 - €118
  €7 - €118
  0 προσφορές

  Θέλω να ελέξουμε και να διορθώσουμε την ιστοσελίδα Joomla 2.5 σε θέματα ταχύτητας φόρτωσης (βελτιστοποίηση) γιατί είναι αργή, δημιουργία σωστού SEO, έλεγχος για αδυν&al...

  €9 - €28
  €9 - €28
  0 προσφορές

  Θέλω να ελέξουμε και να διορθώσουμε την ιστοσελίδα Joomla 2.5 σε θέματα ταχύτητας φόρτωσης (βελτιστοποίηση) γιατί είναι αργή, δημιουργία σωστού SEO, έλεγχος για αδυν&al...

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...able to change the other on what products show first The time frame for this project is about 1 month, so I need someone who can work efficiently and deliver a high-quality product within a tight deadline. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in iOS and Android app development - Experience in e-commerce app/website development - Knowledge of payment integration and security protocols - Strong problem-solving and communication skills If you have the skills and expertise to take on this project, please submit your proposal with relevant examples of your previous work....

  €1393 - €2786
  €1393 - €2786
  0 προσφορές

  We are in search of an experienced advisor to assist in the development of an innovative web-based wallet system targeted at developers. This project involves creating a secure, scalable wallet system with comprehensive REST API integration and a super admin panel. Scope of Work: Provide expert consultation in designing and implementing a web wallet system. Offer specialized knowledge in security, scalability, and blockchain technology. Evaluate and optimize API endpoints and overall system architecture. Assist in implementing Docker Swarm compatibility, monitoring, and logging. Requirements: Extensive experience in cryptocurrency and blockchain technology. Profound knowledge in REST APIs, security protocols, and system architecture. Ability to translate comp...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...development. 5+ years of experience developing web applications with Java/Spring Boot and React Strong experience with front-end and back-end technologies, including React, Redux, HTML, CSS, JavaScript, RESTful APIs, MVC architecture, Spring Framework, and MySQL Previous experience with curriculum development, course design, and teaching web development courses to a diverse range of students at different stages in their careers Excellent communication skills with the ability to explain complex technical concepts in a concise and understandable manner Experience with Git version control and collaborative coding workflows Bachelor’s degree or higher in Computer Science or a related field, or equivalent work experience Experience with other Full Stack web develop...

  €548 (Avg Bid)
  €548 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  We are in search of an experienced advisor to assist in the development of an innovative web-based wallet system targeted at developers. This project involves creating a secure, scalable wallet system with comprehensive REST API integration and a super admin panel. Scope of Work: Provide expert consultation in designing and implementing a web wallet system. Offer specialized knowledge in security, scalability, and blockchain technology. Evaluate and optimize API endpoints and overall system architecture. Assist in implementing Docker Swarm compatibility, monitoring, and logging. Requirements: Extensive experience in cryptocurrency and blockchain technology. Profound knowledge in REST APIs, security protocols, and system architecture. Ability to translate compl...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Urgent requirement Senior Backend Developer (Node JS and GraphQL) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Restify Strong experience with MongoDB Experience in Integration with data storage solutions [RDBMS, No SQL DB] Experience working with WebSockets is a plus Experience working with Redis and its various applications like task queues etc Should have experience and knowledge of scaling, data protection, and security considerations Good understanding of revision control tools, such as GitHub, JIRA Practical knowledge of Git/Bootstrap/Grunt/Babel/Webpack In-depth understanding of the entire web development process (Design, Development, and Deployment) Understanding of AWS Services – EC2, S3, Cloud front, SES, Code Deployment Experience working in an Agile environment and participating in peer code reviews. Experience in integrating third-party APIs such as Payment gatewa...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  BigCommerce Developer 9 μέρες left

  Hi John, this quote/request is for the below-mentioned tasks: 1- Theme Version update to make it compatible with the security upgrade - $350 US 2- Product Import/Export File format correction - $40 US 3- Recently Viewed Custom Layout - $80 This quote is now equivalent to $470 US in CADs

  €435 (Avg Bid)
  €435 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  get real visitor ip behind Cloudflare proxy -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: I am looking for a freelancer who can help me obtain the real visitor IP behind Cloudflare proxy for my website. The purpose of this is to enhance the security of my website. Skills and Experience: - Experience working with Cloudflare and understanding of its proxy setup - Proficient in PHP programming language - Familiarity with obtaining visitor IP using HTTP headers - Knowledge of security best practices for web applications - Ability to troubleshoot server issues related to Cloudflare proxy setup Project Deliverables: - A solution that accurately obtains the real visitor IP behind Cloudflare proxy - Implementation of the solution in PHP - Documentation on how the solution works and how to maintain it Note: The client has no preference for...

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  get real visitor ip behind Cloudflare proxy 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: I am looking for a freelancer who can help me obtain the real visitor IP behind Cloudflare proxy for my website. The purpose of this is to enhance the security of my website. Skills and Experience: - Experience working with Cloudflare and understanding of its proxy setup - Proficient in PHP programming language - Familiarity with obtaining visitor IP using HTTP headers - Knowledge of security best practices for web applications - Ability to troubleshoot server issues related to Cloudflare proxy setup Project Deliverables: - A solution that accurately obtains the real visitor IP behind Cloudflare proxy - Implementation of the solution in PHP - Documentation on how the solution works and how to maintain it Note: The client has no preference for...

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  €58 Μέση Προσφορά
  127 προσφορές
  Trophy icon Metal Structures Company Site 6 μέρες left

  ...Ability to create a visually appealing and user-friendly website - Proficiency in HTML, CSS, and other web design languages Project Details: - The website will have 1-5 pages - The freelancer will need to create a design/layout for the website - The design should reflect the nature of our custom metal fabrication business - The website should be easy to navigate and showcase our services and portfolio - Integration of contact forms and call-to-action buttons will be required - The website should be mobile-friendly and responsive Please provide examples of your previous web design projects related to the metal fabrication industry. Project Overview: We are looking for an experienced freelance web developer to create a website for our industrial structures busine...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  SAP Security trainer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for freelance sap security trainer for one of our client . Sharing the toc with you please have a look and let us know if you are ok with technical training not the GRC one .

  €836 - €1671
  €836 - €1671
  0 προσφορές

  Technical Report for Computer Security Lab (THM) - The focus of this project is on Network Security. - The required format for the technical report is specified by the client. - The expected length of the report is not specified. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Network Security. - Proficiency in conducting research and writing technical reports. - Familiarity with various formats for technical reports, including IEEE and ACM. - Ability to adhere to the client's specified format for the report. - Excellent communication and writing skills. - Attention to detail and ability to provide thorough analysis and recommendations. Note: The expected length of the report will be determined by the client and should be discussed further during t...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Social media app 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I want to...if youre not following another person just the first profile screen should be shown(with profiel image and text) 5. overall security /moderator handling like , remove nasty comments 6 Using secure ouath framwork for secure login etc Skills and experience required: - Proficiency in iOS and Android app development - Strong understanding of social media functionality and user experience - Ability to translate design concepts into a functional and visually appealing app - Familiarity with photo and video sharing features and technologies - Excellent communication skills to collaborate with the client and incorporate their ideas into the app design. - Excellent security knowledge. - Excellent architecture knowledge. - UI design templates will be shared when dis...

  €2268 (Avg Bid)
  €2268 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  I am looking for a skilled developer who can integrate Apereo CAS and IBM SAA for the purpose of Single Sign-On (SSO). The project should be completed in less than 1 month. Requirements: - Experience with integrating Apereo CAS and IBM SAA - Strong knowledge of Single Sign-On (SSO) protocols and technologies - Familiarity with security features and best practices - Ability to implement additional security features as required by the client Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Apereo CAS and IBM SAA - Experience with user management and authentication systems - Strong understanding of data synchronization and authorization processes If you have the necessary skills and can complete the project within the specified timeline, please submit your proposal.

  €1248 (Avg Bid)
  €1248 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Mobile App 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a mobile app developer who can create an app for both iOS and Android platforms. The primary function of the app will be sales and lead management. I need the app to be completed within 1 month. Flow Chart and functionality will be shared for the Bids with previous experience only. Please share your previous work links Skills and Experience: - Experience in develo...lead management. I need the app to be completed within 1 month. Flow Chart and functionality will be shared for the Bids with previous experience only. Please share your previous work links Skills and Experience: - Experience in developing mobile apps for both iOS and Android platforms - Proficiency in sales and lead management functionalities - Knowledge of app development best practices and security...

  €337 (Avg Bid)
  €337 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  We are seeking a talented and forward-thinking Senior Web Designer/Developer to spearhead the redesign of our corporate website, prioritizing the enhancement of our user's buying experience. Position Overview: As a Senior Web Designer/Developer, you will play a pivotal role in overhauling our corporate website to optimize the buying experience for our customers. You'll combine your expertise in design, user experience, and development to create an intuitive, visually appealing, and efficient platform that drives seamless transactions. Key Responsibilities:  Collaborate closely with cross-functional team to understand buying process pain points and customer needs.  Lead the conceptualization and execution of a website redesign strategy centered around improvi...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...to work on an intruder alarm project in QNX. The project requires the development of an intermediate-level intruder alarm system that can detect and alert intrusions. Functionality: - The system should be able to detect and alert intrusions in real time. And trigger the alarm system accordingly. - It should have the capability to control and monitor access points. - Integration with existing security systems is also required. Skills and Experience: - Proficiency in C/C++ programming language. - Experience in developing real-time systems. - Knowledge of QNX operating system. Hardware and System Specifications: - There are no specific hardware or system requirements for this project. Overall, I am looking for a developer who can create a reliable and efficient intruder alarm sy...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Project Description: Hello, I am seeking a skilled web developer with experience in MERN Stack (MongoDB, , React, Node.js) to create a unique and functional e-commerce platform. The aim is to develop an inspiring and differentiated platform that stands out in the digital market. Key Features of the Project:Front-End and Back-End Development: Utilizing MERN Stack for optimal performance and a seamless user experience. Standardized E-Commerce Functionalities: Inclusion of product categories, an advanced search system, and an efficient buying and selling process. Custom Innovations:Video in Ads: Integration of functionality for sellers to upload short videos of their products. Interactive Price Negotiation System: Development of a bid and counter-bid tool to enhance interaction

  €1209 (Avg Bid)
  €1209 Μέση Προσφορά
  168 προσφορές

  ...score of over 95% on Google's PageSpeed Insights. While our desktop version already performs well, our focus is now on elevating the mobile experience. Current PageSpeed Insights Score: More than 75% The website cannot lose its security like SSL, CDN, or any other important metric for Google Search. CLS Optimization: - All pages need attention for improvement but mainly the homepage first. - The freelancer should identify and address the CLS issues Deadline: - The preferred deadline for the completion of this project is within 10 days Working Remotely: - For security and access purposes, all work will be conducted remotely. The freelancer is expected to provide concise instructions or suggestions for code updates, which will then be implemented internally. - If ...

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Back End Developer with Experience in AWS, FastAPI, Python 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for a backend developer with experience in AWS, Python to help us with a few things AWS related: - Create authentication with for user logn/logout/registration/password reset - Secure EC2 and RDS instances behind a VPN with a token access (not exposed to public) - Few other minor backend issues that we may need help with You must be wiling to jump on calls if needed and work hourly with Freelancer tracking. In your application or message, please describe what kind of authentication project have you done before. This will show us that you have read all the way to the end of the project description. Any application without even mentioning an authentication implementation will be considered as SPAM.

  €41 / hr (Avg Bid)
  €41 / hr Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  ...authorization processes - Familiarity with network applications and their security requirements The main functionality of the system is to provide both authentication and authorization for network applications. This includes verifying the identity of users and granting them appropriate access privileges based on their roles and permissions. Key Requirements: - Implement user authentication using NLP techniques - Develop a secure authorization mechanism for granting access to network applications - Ensure seamless integration with existing application systems - Implement robust security measures to protect against unauthorized access If you have the necessary skills and experience in Python programming, NLP, and network application security, I would like to discus...

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Blockchain security needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Blockchain Security Implementation Overview: I am in need of high-level blockchain security services to ensure the safety and integrity of my blockchain system. I require expertise in transaction monitoring, smart contract auditing, and network penetration testing. Specific Requirements: - Transaction Monitoring: I need comprehensive monitoring of all transactions within the blockchain system to detect any suspicious or unauthorized activities. - Smart Contract Auditing: The selected professional should be able to thoroughly review and audit the smart contracts within the blockchain system to identify and fix any vulnerabilities or loopholes. - Network Penetration Testing: I require a skilled individual who can perform rigorous penetration testing to identify...

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...Our vision extends beyond a simple web wallet; we aim to establish a foundation for developers to build their own cryptocurrency-related projects. The centerpiece of this platform will be a fully integrated REST API, enabling the creation and management of wallets for individual users, controlled through tokens. Key Responsibilities: - Develop a secure, user-friendly wallet platform. - Implement a REST API that allows for the creation and management of user-specific wallets. - Provide functionalities for controlling wallets via tokens, enabling developers to integrate them into their own projects. - Adhere to the highest security standards to protect user data and transactions. Requirements: - Security, scalibility, good STACK Extensive experience in web ...

  €3828 (Avg Bid)
  €3828 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές

  Title: Development of Automated Product Registration Data Synchronization or import/export between Google Spreadsheet and Shopify Summary: We are seeking a programmer to develop a feature within our application that automatically synchronizes data...the spreadsheet and seamlessly upload the data. This functionality aims to simplify the daily revision of prices. Key features include currency conversion from USD to JPY, creation of product registration data, and synchronization with the Shopify Store or utilizing import/export for daily product price updates. While there are no specific language or framework requirements, a design focused on security and efficiency is crucial. We welcome applicants with relevant project experience or those interested in contributing to a similar deve...

  €28 - €232
  Σφραγισμένο
  €28 - €232
  17 προσφορές
  whatsapp API 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...(messages for example), ensuring time-consistent data management. Unit Testing for Database: Incorporate comprehensive unit testing before data insertion into the database to ensure data integrity and system reliability. Additional Requirements: Full Ownership and Intellectual Property Rights: All developed software and integrations will be exclusively owned by us. Strict Privacy and Security Compliance: Adherence to GDPR, CCPA, and other data protection regulations is mandatory. Independence from Third-Party Services: The solution must be self-contained, with third-party services used only under our full access and control. Python, FastAPI, and SQLAlchemy Specificity: The development must be strictly confined to Python, FastAPI, and SQLAlchemy. The calls ha...

  €627 (Avg Bid)
  €627 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  database coder needed . 6 μέρες left

  ...this database and I require the project to be completed within a week. Skills and Experience: - Proficient in MySQL database coding - Strong understanding of database design and optimization - Experience in creating and modifying database tables, queries, and stored procedures - Knowledge of data migration and integration - Ability to troubleshoot and resolve database issues - Familiarity with security and data privacy principles in database management Tasks: - Design and implement a MySQL database based on specified requirements - Create and modify tables, queries, and stored procedures to meet project needs - Perform data migration and integration tasks as necessary - Optimize database performance and ensure data integrity - Troubleshoot and resolve any database issues that ...

  €6 - €61
  Σφραγισμένο
  €6 - €61
  14 προσφορές
  Power apps expert 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...processes. - Data entry and storage: The app should allow users to enter and store data efficiently. - User authentication and security: The app should have user authentication and security features to protect sensitive information. The preferred platform for the app is both iOS and Android, so the app should be compatible with both operating systems. I am looking to have the project completed within a timeframe of 3-4 weeks. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in developing power apps for both iOS and Android platforms. - Strong knowledge of workflow automation and data storage. - Experience in implementing user authentication and security features. - Ability to deliver the project within the specified timeline. Please share previou...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Python + Django Developer - Stock Statistics Web Application 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking a skilled and experienced Python + Django Developer to join our team and take charge of completing a web application focused on stock statistics. The successful candidate will be responsible for various tasks including enhancing features, database modifications, API data feed adjustments, formula verification and enhancements, design improvements, and the creation of a secure admin page for manual stock imports. Responsibilities: Feature Verification: Thoroughly verify and validate specific features of existing filters within the web application. Database and API Modifications: Implement necessary changes to the MySQL database and API for seamless data feed integration. Formula Verification and Enhancement: Scrutinize and validate existing formulas, making...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I am looking for a skilled .NET developer to create a web-based user registration application with the following features: - User Authentication: The application should allow users to create an account and login securely. - CRUD operation. The application should have a basic level of security implemented to protect user information. Ideal skills and experience for this job include: - Experience developing web-based applications - Proficiency in user authentication and password recovery mechanisms - Knowledge of basic security measures to protect user data.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Fix bad sectors in OCI server 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Fix bad sectors in OCI server Project Overview: - The current state of the OCI server is functioning but with occas...detailed report on the actions taken to fix the bad sectors and enhance server performance. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in OCI server administration and troubleshooting. - Proficiency in data recovery and disk repair techniques. - Familiarity with data backup and disaster recovery strategies. - Expertise in securing sensitive data and implementing appropriate security measures. - Excellent problem-solving and communication skills. - Ability to work efficiently and effectively to minimize downtime and ensure uninterrupted server functionality. If you have the expertise and experience required to fix bad sectors in an OCI server an...

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Project Description: Fixing File Upload Issue with Yetishare Script Fileserver I am experiencing an issue with file uploads not working on my Yetishare script fileserver. I do not have any custom modifications to the script and can provide access to the server for troubleshooting. Skills and Experience Needed: - Strong knowledge of the Yetishare script and fileserver f...file upload issues - Proficiency in server administration and configuration - Ability to identify and resolve errors in the script Project Deliverables: - Fix the file upload issue and ensure that file uploads are working properly - Test the functionality to confirm that file uploads are functioning correctly Note: Any additional recommendations for improving the fileserver's performance and security would ...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...you will be required to give content on the topics of these exams. The following are the key skills and responsibilities: 1. Should be familiar and have the required software setup: Graphic Network Simulator-3 (GNS3) 2. Should have knowledge of networking fundamentals, managing and securing network devices, network automation, Cisco router security features, routing and packet forwarding functionalities for MPLS VPNs, network devices, infrastructure security, Software-Defined Networking (SDN), routing protocol operation, authentication and authorization using AAA, and virtualization and its types 3. Should have good command over written English. 4. Should be able to give plagiarism free content. 5. Should be able to write practice papers, mock exams, and scenario-based que...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Need to Develop Android & iOS App 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have my...Project designed in Canva and Need a Similar App (Android and iOS) of my Project. The project includes: 1. User Registration 2. User Login 3. Account Activation 4. Referal 5 Post a Image (Like Instagram) 6. Post a blog (Like Instagram) 7. Profile page (Like Instagram) 8. User Can follow other users and few other basic concepts. Database should be in MSSQL Server only. Domain, Hosting and SSL Security is already purchased. Playstore and App Store account setup is also completed. Project deadline is 18th December 2023. Only Those who have done such projects only Bid... Others who are new to such and will develop for the first time, please avoid bidding. Those who are confident to deliver it on time are requsted to bid, else it will be a waste of time and energy for bot...

  €357 (Avg Bid)
  €357 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  Discord Bot 6 μέρες left

  ...Feedback: Provide feedback to users after executing commands, confirming the action or notifying them of any issues, and output the text in the current channel. Documentation: Create simple documentation for users, explaining how to use each command and providing examples. Testing: Conduct thorough testing of the bot to ensure its reliability and accuracy in handling various scenarios. Security: Implement security measures to protect sensitive information, especially if the bot interacts with external APIs or databases. Maintenance: Plan for regular maintenance and updates to ensure the bot remains functional and up-to-date with any changes in the Discord API or other dependencies. Scalability: Design the bot in a way that allows for easy scalability, in case additi...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  OT Cybersecurity Expert 6 μέρες left

  ...Conducting a thorough cybersecurity assessment to identify potential risks and weaknesses - Developing and implementing effective security measures and protocols to protect the power grid system - Ensuring compliance with industry standards and regulations in the field of OT cybersecurity Ideal skills and experience for this job: - Strong knowledge and expertise in OT systems and cybersecurity - Experience in securing power grid systems or similar critical infrastructure in the past - Familiarity with industry best practices and standards in OT cybersecurity - Ability to assess, analyze, and mitigate cyber risks and vulnerabilities - Proficiency in implementing security measures and protocols for OT systems If you have the necessary skills and experience in OT cybersecu...

  €1308 (Avg Bid)
  €1308 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  We currently possess an in-house Java/J2EE application dedicated to performing technical analysis on the US Stock Market, utilizing the latest trading data. The application has been developed using J2EE technologies such as Spring JPA, Spring JDBC, REST Web Services, Java Streams, Lambda expressions, Spring Boot, Swagger API, and Microservices architecture. It currently exposes multiple REST-based Microservices. We are seeking significant enhancements for the application, including the development of a front-end interface using AngularJS or ReactJS to interact with the Java application based on Spring Boot. Additionally, we aim to augment the existing Spring Boot application by incorporating additional Stock Market APIs and leveraging cloud technologies like AWS, transforming the ap...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  Need a Freelancer who can Audit our Web , API & Android APK Codes 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a freelancer who can audit our web, API, and Android APK codes. Areas to be audited: - Web - API - Android APK I require a detailed analysis of all areas of the codes. The audit report should provide a thorough examination and evaluation of the codes. Timeline: - Urgent (1-2 days) Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in auditing web, API, and Android APK codes - Attention to detail - Proficiency in code review and analysis - Ability to identify vulnerabilities and potential security risks - Knowledge of best practices and industry standards in code auditing - Familiarity with relevant programming languages and frameworks

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  cyber security 6 μέρες left

  Project Title: Application Security Improvement I am in need of assistance with improving the application security measures for my organization. Specific Requirements: - The focus of this project is on application security, including the identification and mitigation of vulnerabilities within our applications. - I already have existing security measures in place, but they require improvement to ensure better protection against potential threats. - The implementation of the improved security measures should be completed within 1 month. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in application security, including familiarity with common vulnerabilities and attack vectors. - Proficiency in conducting security assessments...

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am seeking a skilled web developer or team to integrate Chatbase API data into a series of custom admin dashboards, using a specific template from CoderThemes (). This project involves creating individual dashboards for multiple chatbots, each linked to a unique chatbot ID, allowing our clients to access specific metrics and analytics for their chatbot without needing access to our main Chatbase account. Key Responsibilities: API Integration: Integrate the Chatbase API () to fetch data for individual chatbots based on their unique ID numbers. Dashboard Customization: Utilize the provided admin dashboard template to display conversation threads, engagement metrics, and other relevant statistics for each

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  78 προσφορές

  I am seeking a skilled web developer or team to integrate Chatbase API data into a series of custom admin dashboards, using a specific template from CoderThemes (). This project involves creating individual dashboards for multiple chatbots, each linked to a unique chatbot ID, allowing our clients to access specific metrics and analytics for their chatbot without needing access to our main Chatbase account. Key Responsibilities: API Integration: Integrate the Chatbase API () to fetch data for individual chatbots based on their unique ID numbers. Dashboard Customization: Utilize the provided admin dashboard template to display conversation threads, engagement metrics, and other relevant statistics for each

  €230 (Avg Bid)
  €230 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Network engineer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Description: I am in need of a network engineer to assist with the design and implementation of a medium-sized network consisting of 10-50 devices. The ideal candidate will have experience in network design and implementation, as well as the following skills: - Network troubleshooting: The ability to identify and resolve any network issues that may arise during the implementation process. - Network security: Knowledge of best practices for securing the network and ensuring data protection. - Strong understanding of network protocols and technologies. - Familiarity with network hardware and software. - Excellent communication and problem-solving skills. As there is no existing network infrastructure, the engineer will need to start from scratch and create a network that is effic...

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  ...to the app (e.g., Wi-Fi, Bluetooth, GSM, LoRa). - **Power Supply:** Provide a stable power source for the smart meter. 2. **Software:** - **Embedded Software:** Write firmware for the microcontroller to read sensor data and process it. - **Communication Protocol:** Implement a communication protocol for data exchange between the smart meter and the app. - **App Development:** Create a mobile or web app to receive and display the energy consumption data. 3. **Integration:** - **Sensor Integration:** Connect current and voltage sensors to the microcontroller. - **Communication Integration:** Integrate the communication module with the microcontroller. - **App Integration:** Implement the communication protocol in the app to receive and display the data. Step-by-Step Guide: 1. *...

  €8668 (Avg Bid)
  €8668 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  Κορυφαία web security Άρθρα Κοινότητας