Ηλεκτρονικά Βιβλία Δουλειές και Διαγωνισμοί

EBooks are generally written with one of two purposes in mind: to give as a freebie to promote a product or service, or to sell to information seekers. eBooks are much easier to create, publish and distribute than hard copy books, but are just as difficult to write. An expert freelance writer can easily take your ideas and information and craft it into a valuable eBook worthy of purchase. This may include not only the writing itself, but also formatting, table of contents, and index.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an eBook Writer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Project for Zestures Hi Zestures, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Διόρθωση, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, , Συγγραφή Περιεχομένου Apr 24, 2018 Σήμερα9μέρα 23ώρα €8
Looking for an experienced ebook writer to research and write an easy to understand book about blockchain companies. Applicants need to be willing to research and write a unique and high-quality book of around 5000-6000 words while in keeping an ongoing correspondence to track progress. Applicants MUST have excellent grammar and spelling for the book and excellent communication skills to correspond with myself about the book. My budget is $130 (or $2.60 per 100 words) but willing to negotiate in accordan... 3 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Blockchain Apr 24, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €70
write an ebook This ebook will describe ten steps needed to start a nonprofit. It will also include 5 myths about nonprofits and the truths that replace those myths. 10 Copywriting, Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων Apr 24, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €37
Historical Regency Romance - 15000 Words Looking for a driven ghostwriter passionate about writing historical Regency romance fiction love stories for women. If you enjoy writing about strong, desirable men and developing strong characters for women, in a powerful story line, then this job is for you. This writing assignment is for a CLEAN Love Story. The most important qualification for this writing assignment is your ability to... 11 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Φαντασία, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Apr 24, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €173
Ghostwriter in Greek Language-Repopst I need a ghostwriter to help me write a biography book in greek. I am thinking that the book will be around 300 pages. Greek needs to be the native language and of course be very creative in writing I will request samples of your jobs in past projects in Greek Please bid according to your estimation do not stick to the amounts below 1 Μετάφραση, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων Apr 24, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €1636
Need a ghostwriter to take my outline for a non-fiction self-help book, and write a few chapters Hello, i need a few chapters to be written from a outline i have, mostly research I've done for a self-help book, that falls in the inspiration and spiritual book genre. Basically take the outline, re-write in your own words, and then I'll take it and edit it in my own words, so it's personalized to me, as a book I'll be happy to put my name on. You probably will have to do som... 33 Έρευνα, Επεξεργασία, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων Apr 24, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €106
Book/Story writer needed I need some writer who will be writing Book/Story for me. Super qualified writer needed. Only native English speaker are allowed to place bid on this project. No time waster please. Thanks a lot. 13 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Apr 24, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €73
Ebook Formatting in German language I need Ebook formattting. I will send you the Ebook in DOCX oder ODT format, and I need a well-formatted PDF. You do not need to design a cover, it's just about text/image formatting and the creation of a small PDF file. The Ebook has approx. 100 pages (Liberation Serif, size 12, single line spacing) with more than 50 images/screenshots. It's in German language, so please indica... 15 PDF, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Word, Μορφοποίηση & Διαρρύθμιση, Writing Apr 24, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €185
Fitness eBook ghost Writer - 3 topics choose 1 or 3 Hi We have developed 3 training programs focused on different pillars of training. you can either choose to write in your book of choice relevant to your skill or bid on all three. Strength Training Cardio Conditioning Gymnastics and Flexibility training Looking to beef up the content with more information around these topics for each book in addition to the already designed programs. ... 25 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Apr 24, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €182
Book writing I need some writer who will qualified about story/book writing. Skilled and experienced writer needed for this project. Only native English speaker can bid on this project. No time waster please. Thanks 8 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Apr 24, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €101
Skilled Book writer needed We need a writer who will write book for our company. Must be super quality book writer needed and also an experienced writer. Only native English speaker are granted to place bid on this project. No time waster please. Thanks a lot. 14 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Apr 24, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €81
Convert a pdf into a kcb file for Kindle and correct layout - spacing issues I have made an Ebook and have made it into an epub, but in Kindle Preview I notice that spacing in my texts are messed up. I have no idea why this happens - but all details in pdf format are perfect. I need someone to sort out these issues so that my final Kindle file is error free and ready to print. I have many ebooks that have to be converted into kcb files - to be ready for publishing. 11 Σχεδιασμός Γραφικών, PDF, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Adobe InDesign, Amazon Kindle Apr 23, 2018 Apr 23, 20185μέρα 21ώρα €26
Reviewer for Non fiction books Hello! Our project is about Non Fiction books. We read summaries (10-20 minutes to read) and extract Key Ideas from books. Right now we scale our project and we need a new editor, who is ready to read a lot of summaries and write the essence of books. 28 Επεξεργασία, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Κριτικές, Συγγραφή Περιεχομένου Apr 23, 2018 Apr 23, 20185μέρα 17ώρα €16
Write an information based ebook The biggest problem facing independent musicians in the U.K is funding I would like an ebook detailing funding options for independent musicians in the United Kingdom. The book has to be informational and well organised complete with contact details for the funding groups stated. 25 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Apr 23, 2018 Apr 23, 20185μέρα 12ώρα €53
Get part of an eBook written, by Leader3838 with revised Terms and Instruction. Inviting Leader3838 for this project with revised Terms and Instruction. So sorry for any inconvenience caused to Leader3838. The revised terms and instruction for this project is stated in the pdf file uploaded here. I look forward to hear from you, if Leader3838 may reply while this project is open. Very much appreciated if Leader3838 may take a few minutes to go through the revised terms and in... 11 Τεχνική Συγγραφή, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Apr 23, 2018 Apr 23, 20185μέρα 12ώρα €349
Write a Book for me 7 short stories in 150-200 pages max 47 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Apr 23, 2018 Apr 23, 20185μέρα 10ώρα €561
design ebook I have a book with illustrations in word format that needs to be ready to upload to amazon - and similar websites - and to be print on demand. I also need to design the ebook 18 Ηλεκτρονικά Βιβλία, Σχεδίαση Apr 23, 2018 Apr 23, 20185μέρα 8ώρα €102
untitled book story about troubled youth based on true events 30 Ηλεκτρονικά Βιβλία Apr 23, 2018 Apr 23, 20185μέρα 8ώρα €301
Proof-Editor for eBook Hi, I'm looking for an experienced proof-editor to proof-read and to edit my 7895 words eBook. My budget is $15 USD. To apply, please send me your previous work samples - preferably with a "before editing" and "after editing" document or a document with "tracked changes" turned on so I can evaluate your editing skills before hiring you. Thank you. 18 Διόρθωση, Επεξεργασία, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Επανασυγγραφή Άρθρου Apr 23, 2018 Apr 23, 20185μέρα 6ώρα €23
Proof-Editor Needed for eBook Hi, I'm looking for an experienced proof-editor to proof-read and to edit my 30,000 words eBook. My budget is $15 USD. To apply, please send me your previous work samples - preferably with a "before editing" and "after editing" document or a document with "tracked changes" turned on so I can evaluate your editing skills before hiring you. Thank you. 9 Διόρθωση, Επεξεργασία, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Επανασυγγραφή Άρθρου Apr 23, 2018 Apr 23, 20185μέρα 4ώρα €6
Collect, organize, recreate MMR or PLR workbooks to create a ESL Learning English Course I have an English school and we are wanting to create a two-book course to learn American English. Level one and Level two. These two books need to be clean, organized, beautiful, colorful, and start with the basics of American English and help a person to become conversational. It is grammatical English and Conversational English. The books are large in size (same as computer paper) and betwee... 2 Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων Apr 22, 2018 Apr 22, 20184μέρα 19ώρα €209
ghost writer Take my outline and notes and turn into a book. It will be a short book about how to coach a little league basketball team. 39 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Apr 22, 2018 Apr 22, 20184μέρα 16ώρα €281
Website content - open to bidding Require a med level content writer for my site that is related to Information Technology ............... 6 Blog, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Apr 22, 2018 Apr 22, 20184μέρα 16ώρα €14
Book cover Hi all! I would like to see your best proposals for a book cover. Title: "The Number Crumbler" Subtitle: "Numbers in everyday life, with a different twist" Author: "RafDouglas C. Tommasi" The book will contain these articles of mine, plus a couple of bonus items: 1. [το url αφαιρέθηκε, σ&u... 44 Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδίαση , Ηλεκτρονικά Βιβλία, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop Apr 22, 2018 Apr 22, 20184μέρα 14ώρα €15
proofeditor SUBJECT: Proof-editor needed for eBook Hi, I'm looking for an experienced proofeditor to proof-read and to edit my 8000 words eBook. My budget is $11 USD for 8000 words. To apply, please send me your previous work samples — preferably with a "before editing" and "after editing" — or a document with "tracked changes" turned on, so I can evaluate you... 14 Διόρθωση, Επεξεργασία, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων Apr 22, 2018 Apr 22, 20184μέρα 11ώρα €16
Project J1 Write about value investing We are looking for someone who can write about value investing and has deep understanding of the subject. Candidate should also have good writing skills who can easily twist the subject and make a practical case with examples and illustration to make the article interesting. Before starting the project the candidate will have to write 100 words as sample. 10 Οικονομική Έρευνα, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Research Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Apr 22, 2018 Apr 22, 20184μέρα 5ώρα €77
Need 2 Articles as given in the attachment 2 articles ( 1x500 words + 1x1500 words) for 300 INR in total with high quality. long term oppertunity available. Thanks 21 Blog, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Research Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Apr 22, 2018 Apr 22, 20184μέρα 1ώρα €13
10 Chapter E-book I would like to have an e-book on buying automobiles. I have 8 years in the auto industry and would like to share my knowledge for profit. 26 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων Apr 21, 2018 Apr 21, 20183μέρα 18ώρα €361
eBook Translation to Arabic series of fitness ebooks approximately 3000-5000 words each (max 20,000 words total) alot of repetition. Need translating to Arabic. will need a small sample of translation first to approve. Urgent requirement, need finished by May 1st 70 Μετάφραση, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Αραβικά Apr 21, 2018 Apr 21, 20183μέρα 18ώρα €209
A bunch of simple tasks for several freelancers (US needed) - Up to 5 minutes each Our company is looking for several freelancers to help with a bunch of short activities. They are all very easy to handle and most of them take up to 5 minutes to complete. We will create a list with several freelancers, new freelancers and experienced ones are invited to participate. This category of activities can be done only by people currently living on the US. So, if you're not on the U... 29 Copywriting, Εισαγωγή Δεδομένων, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Amazon Kindle Apr 21, 2018 Apr 21, 20183μέρα 17ώρα €7
Help me write something I need you to write some content for a website. 17 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία Apr 21, 2018 Apr 21, 20183μέρα 15ώρα €321
I need a 5000 word ebook on "Retain More Customers" Do you love talking or writing about "customer retention and loyalty management" in the SME space? Can you create content in the first person,friendly style that’s popular with bloggers? If YES to both questions, then I have a perfect project which you would like: 1) Good English writer is a must, especially someone who has experience with writing ebooks or article writing. ... 27 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων Apr 20, 2018 Apr 20, 20183μέρα €79
Ebook Needed within 3-5 days - 20, 000 words 1. Book needs to be 20,000+ word long 2. Book needs to be well researched 3. Book should not have any grammatical mistake and should be original and plagiarism free 4. Use simple language and make it a friendly tone. It should feel like you are talking to the reader 5. Use short sentences 6. The structure of the book should be the way i gave you 7. If you have any question ask me first before goin... 11 Έρευνα, Επεξεργασία, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων Apr 20, 2018 Apr 20, 20182μέρα 22ώρα €23
Hire a ghostwriter to write a romance novel or novella Hi - my wife and I are UK based and have been writing and publishing books in the financial market, and we are now moving to fiction which is a new venture for us, and a market where we propose to write some books ourselelves and to have others ghost written, which is what we are looking for as a start. This would then allow us to publish more regularly. We are looking for a ghostwriter to wri... 32 Διόρθωση, Επεξεργασία, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων Apr 20, 2018 Apr 20, 20182μέρα 17ώρα €1290
NATIVE ENGLISH Ghost Writer Required - Black History eBook NATIVE ENGLISH Ghost Writer Required Type of work required Ghost Writing > Black History Job Description NATIVE ENGLISH WRITERS! I am looking for a ghost writer for a black history themed non-fiction book 13,000 words You should have a passion for this genre and consider yourself a subject matter expert in this field. If the quality is good future work will be guaranteed. 23 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Ιστορικό Apr 20, 2018 Apr 20, 20182μέρα 15ώρα €244
fiction novel 150 k word appox - open to bidding The novel is to be broadly based on the times of india article mumbai edition of 08/04/2018. meet the thr*uples by sonam joshi. It will deal primarily with with [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] central character will... 4 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Research Writing Apr 20, 2018 Apr 20, 20182μέρα 14ώρα €195
E-Book Content Writer - Property Investment & Financial Services Need to produce a series of short (4-6 pages) e-books focused on the property investment and financial services space. Need someone with proven experience in this field and will need to see examples of previous work. If you can write and then layout/design even better. Will negotiate price per ebook circa $500 each book - initial contract would be for 5 books. Must be unique content Can ... 7 Ηλεκτρονικά Βιβλία, Κτηματομεσιτικά, Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, Συγγραφή Περιεχομένου, Οικονομικός Προγραμματισμός, Γενική Εργασία Apr 20, 2018 Apr 20, 20182μέρα 3ώρα €1506
Need Short Stories We are looking for short stories in Romantic Genre and Comedy Genre. Stories should be of 300 to 500 words. Characters per story should not be more than 3. Budget Per Story: Rs 100 - Rs 500. 38 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Φαντασία, Δημιουργική Συγγραφή Apr 20, 2018 Apr 20, 20182μέρα 3ώρα €12
Help me write my life story Writing a book based on my life 29 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία Apr 19, 2018 Apr 19, 20181μέρα 21ώρα €452
Ebook writer ¦ Fitness guide I am looking for a designer who can put together few ebooks. I have all content ready, I need to put it together in few ebooks. Style and design are very important. We will discuss it as we go. All ebooks will be about fitness and workouts. All materials are ready to create. I have access to Canva if needed. 25 Ηλεκτρονικά Βιβλία, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων , Instagram Marketing Apr 19, 2018 Apr 19, 20181μέρα 17ώρα €136
A writer needed I want a writer who is Expert on articles writing, e-Book writing, story writing, book writing. Only UK, US, CAD, Australia writer bid on this project. No time waster please. 14 Copywriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων Apr 19, 2018 Apr 19, 20181μέρα 14ώρα €20
eBook Cover projekt search freelancer for ebook cover 55 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Ηλεκτρονικά Βιβλία, Adobe InDesign Apr 19, 2018 Apr 19, 20181μέρα 10ώρα €27
Experienced Book writer needed We need a Expert writer who will write a best quality book. Must be an Experienced writer. No time waster please. Only Native English speaker place bid on this project. Thank you 15 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Apr 19, 2018 Apr 19, 20181μέρα 8ώρα €162
Write Princess Harry & Meghan Wedding "Princess" Story Looking for a writer to write a childrens story called "Harry & Mehan"..The Wedding. Approx 16 Pages (The Book shall have 32 pages, but 16 shall have text the remaining 16 shall be Illustrated). It must be easy to read, and for Children, and based on the Upcoming Wedding of Prince harry and Megan Markle. A moral is required, suitable for Children, a plot, well the plot i guess is the... 24 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Φαντασία, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Apr 19, 2018 Apr 19, 20181μέρα 8ώρα €130
Need 2 eBooks 7000 words each I need 7000 words eBook. I will pay $30 for each book. No milestone. No upfront. I will pay after completing one book. If you don't agree, please don't bid. 30 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Apr 19, 2018 Apr 19, 20181μέρα 2ώρα €52
Write a Book I'll give you timeframe timeline, you'll have to write book in that 16 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία Apr 18, 2018 Apr 18, 20181μέρα 1ώρα €24
Ghostwriter Needed to Edit and complete self help non-fiction book (US,Canada based providers preferred) Looking for a US, or Canada based provider to help edit, and complete a non-fiction self help book. Probably half of the work is already done, but needs to be edited or re-witten by a professional to make it publishable. If you've not written and published self help or Business books then this probably isn't a project for you. Provider must be extremely strong, have written many... 19 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Φαντασία, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Apr 18, 2018 Apr 18, 20181μέρα €1731
E-Book created for a story In need of somebody who can create an e-book for me for a graphic and literature story. 23 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Ηλεκτρονικά Βιβλία, Εικονογράφηση Apr 18, 2018 Apr 18, 201820ώρα 48λ €298
Book writer Needed We need an Experienced Book writer who is skilled in book writing. Only Native English speaker Bid on this project. 30k word story book. Deadline 7-10 days. 3 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Apr 18, 2018 Apr 18, 201816ώρα 35λ €154
Writing Expert - Level(US Native or Europe) ***Please do not waste your time if You are in India, Pakistan and Bangladesh, Remember*** I should build an ebook with my travel story. I travelled US and Europe, So please let me know only if you are in US or Europe 13 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Apr 18, 2018 Apr 18, 20187ώρα 46λ €260
Showing 1 to 50 of 1003 entries
« 1 2 3 4 5 »