Στατιστικά Δουλειές και Διαγωνισμοί

Statistical Analysis refers to the science of analyzing numerical data relating to groups or experiments. It deals with the analysis and interpretation of such data such as those of survey results and experiments. Statistics analysts deal with probabilities, distribution, bell curves, etc. for analyzing statistical data. If your business involves conducting surveys, studies or other such market research, you will need statistics analysts to analyse and interpret the data. You can find freelancers who are able and willing to do statistical analysis for your business. Simply post a job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Statistician; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
I need a statistician to key and analyse data in SPSS I need a statistician to key in the raw data into SPSS and then conduct descriptive and inferential statistical analysis. The data is based on a completed survey of 301 participants, and the survey questionnaire contained some data based on demographic, and then followed by 42 items and all are 4 choices Likert scale based (Strongly Disagree, Disagree, Agree, Strongly Agree). 16 Στατιστικά Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €287
R programming and statistics expert requried_ I want R programming expert for my job . More details in message 8 Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €49
Mocks for CAT Prep We are making mocks for an online coaching institute which trains CAT aspirants. I am looking for some additional help as I am finding it difficult to complete the job with the current workforce. People who are good in Reasoning/Data Interpretation/Quant(Maths)/Verbal ability (English)can contact me @9101288904. You can contact me at this number at any point of time. Payment varies depending upon ... 6 Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Στατιστικά, Μαθηματικά, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου) Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €26
Statistical Analysis Need an Expert in Advanced statistics who has expertise in statiscal methods such as monte Carlo simulations with R/Matlab. Details will be shared with the winning bidder. 9 Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €43
Quantopian Tutor Looking for developer with experience in Quantopian. Must be willing to tutor and teach the ropes of the platform. Ability to meet in person is preferred. Experience with Python a plus. 3 Python, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Αγορές Οικονομικών, Στατιστική Ανάλυση Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €78
MATLAB teaching (Skype) Need someone with good MATLAB knowledge to teach MATLAB (Skype) for few months (Monthly/weekly renewal INR). I already have coding experience in other languages so we could go faster. 15 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €85
help in design of experiment in statistics I want some guidance to do design of experiments using minitab 11 Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση, Minitab Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €17
Power BI Report Seeking a highly creative data visualization expert. PLEASE ONLY RESPOND IF YOU ARE LOCATED IN UK/EU DUE TO DATA PROTECTION LAWS ..... and a proven expert in Microsoft Power BI Visualization. This project is to take some existing reports and create stunning, visually appealing variants of those reports so we can show case them in our marketing materials. 5 Στατιστικά, Στατιστική Ανάλυση Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 17ώρα €38
Statistical calculation proficient with Poker game logic Hi We need somebody who is very good in statistical calculations/predictions with sound knowledge in mathematics so that he can predict and understand different permutation combinations of POKER GAME. Attached is the file of poker statistics for reference. 10 Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 15ώρα €7
full Statistical report, with calculation and explanation assignment on data analysis to be submitted to the CEO of an [login to view URL] demonstrate your understanding and ability to apply the statistical knowledge and skills. report should include the analysis of data set provided by me, in the format that i need. and i need the report urgently. thank you. 35 Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 15ώρα €111
Need an expert with Neural Networks and R-2 Hi, I need someone with expertise in Neural networks and related designs. Additionally if you have knowledge of R programming language it will be a benefit. Will explain the job in detail to deserving applicants. 7 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, Neural Networks Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 12ώρα €39
Data analysing/applied statistics using R commander and formulas I need the following questions to be solved as soon as possible. If there is something that seems unclear, I can help out with translations. I need this done as soon as possible for a reasonable prize tag. 1. The datafile [login to view URL] contains samples of information about visitors to a website, every individual sample note if they have converted and made a purchase or not. Create a confide... 21 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 22ώρα €66
statistics Tutor R expert Tutor I am look a statistics Tutor R expert I look for very smart tutor . [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions -Section 13:Communication With Other Users] Need help right away 11 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 22ώρα €36
R programming ( Datamining, Classification and validation ) I have a project using R programming or Python with report a) the description of attributes (columns) e.g. the number of discrete and continuous attributes (make factors from discrete ones, get rid of useless ones or remove one attribute from each pair of strongly correlated attributes). Find or make your target class attribute. b) the description of used classification methods and their validat... 35 Python, Στατιστικά, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 19ώρα €137
Digital attribution model using Google Analytics data Dear all, I am looking for a solution that allows me to define the digital attribution model of my company, using Google Analytics data. Attention point: I am not looking for the configuration/implementation of the attribution model feature of Google Analytics. As example (please up to you to propose the best solution)I am thinking on something like: 1. Get existing data on GA 2. Send/upload/s... 15 Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Google Analytics, Στατιστική Ανάλυση, Digital Marketing Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 15ώρα €304
Need experienced person in RapidMiner application For a small project £50 1 week time Please only contact me if you're good at rapidminer Thank you! 5 Στατιστικά, Στατιστική Ανάλυση Jun 17, 2018 Jun 17, 20184μέρα 5ώρα €69
Data Scientist Needed / Statistician My team and I need some assistance creating a simple formula to grade the online presence of websites. We will give you the criteria, we need help with weighting the individual elements, and creating a formula to give us a total on a rating scale for all of the elements. You are considering 15 different grading criteria, each of which has different weights. 38 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Στατιστικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 17, 2018 Jun 17, 20184μέρα 4ώρα €133
Case Study Analysis using SPSS I need to do some analysis for a case study using SPSS. I will provide more details later. 34 Στατιστικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 17, 2018 Jun 17, 20183μέρα 23ώρα €62
Advance maths probabilty nly 5 questions Need an expert in stats and maths Check attach file and then oonly bid if u can complete with 6 hours 22 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Στατιστικά, Μαθηματικά Jun 17, 2018 Jun 17, 20183μέρα 23ώρα €16
Need an expert with Neural Networks and R Hi, I need someone with expertise in Neural networks and related designs. Additionally if you have knowledge of R programming language it will be a benefit. Will explain the job in detail to deserving applicants. 4 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, Neural Networks Jun 17, 2018 Jun 17, 20183μέρα 21ώρα €23
Need an expert with Neural Networks-2 Hi, I need someone with expertise in Neural networks and related designs. Additionally if you have knowledge of R programming language it will be a benefit. Will explain the job in detail to deserving applicants. 4 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, Neural Networks Jun 17, 2018 Jun 17, 20183μέρα 16ώρα €16
Need an expert with Neural Networks-1 Hi, I need someone with expertise in Neural networks and related designs. Additionally if you have knowledge of R programming language it will be a benefit. Will explain the job in detail to deserving applicants. 7 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, Neural Networks Jun 16, 2018 Jun 16, 20183μέρα 11ώρα €44
Need an expert with Neural Networks Hi, I need someone with expertise in Neural networks and related designs. Additionally if you have knowledge of R programming language it will be a benefit. Will explain the job in detail to deserving applicants. 7 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, Neural Networks Jun 16, 2018 Jun 16, 20183μέρα 2ώρα €30
Project for Deb Prasad S. Hi shlexpert, I noticed your profile. I need a SHL type test completed for verbal and numerical by Sunday 17th GMT 23:00. Are you able to do it from a UK IP? 1 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Στατιστικά, Μαθηματικά, , Γραμμικός Προγραμματισμός, Wolfram Jun 16, 2018 Jun 16, 20185μέρα 16ώρα €26
Get Certified From Tricentis in TOSCA Automation Tool Hello Everyone, This is Pratyush from BMW-Financial Services currently working in TOSCA Automation [login to view URL] anyone is interested to do Certification from Tricentis TOSCA...please contact me.... Here is the list of 7 Certifications which I can help you with... [login to view URL] Engineer Level1 2.Automation_Specialist_Level_1 [login to view URL] Specialist for SAP 4.Automation_Speciali... 7 Λογιστικά, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Στατιστικά, Δοκιμή Λογισμικού, Μαθηματικά Jun 16, 2018 Jun 16, 20182μέρα 14ώρα €366
R programming Need implementation of Linear regression in R 32 Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 5ώρα €7
Basic statistical study The task is to do a quantitative analysis of equity crowdfunding. I am trying to figure out the success drivers of successful statups. I have collected basic data. The end goal is to predict the valuation a hypothetical startup based on the other successful cases. The basic idea will be to feed in as many key variables and do a regression of the valuations on revenue, and then to separate out and ... 33 Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 3ώρα €44
Build a R Shiny Dashboard I have a big project for R Shiny that I need help with. The project will include below things. Let me know if you can do it and what is your budget. I am flexible in terms of budget if you can do a good job. 1. Source would be sas datasets. 2. You will use shinydashboard and create dashboard according to my specification. 3. There are multiple menus 4. The project will include creating table w... 30 PHP, SQL, Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 1ώρα €507
Need a Power BI dashboard built from excel reports I have around 2 to 3 excel documents which details daily healthcare data for the past one year. I would like a Power BI dashboard based on this data which should enable descriptive analysis of data and provide visual results in the form of graphs and data, including drill down of the data. It should be very professional and visually appealing. This is an urgent requirement and can be performed v... 37 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Στατιστικά, Στατιστική Ανάλυση Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα €192
Research help Need Expert Help With Research Work 26 Έρευνα, Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση Jun 15, 2018 Jun 15, 20181μέρα 19ώρα €17
Statistics Analysis Expert Needed I need Statistics expert having experience to work in quick manner on my project. 24 Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 14, 2018 Jun 14, 20181μέρα 7ώρα €20
Statistical analysis Please don't bid if you don't know about mplus work. Thanks 7 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 14, 2018 Jun 14, 20181μέρα 5ώρα €18
Expert writer Anyone can help me in my project it is about mplus? Welcome! If it's doable for you. 10 Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing Jun 14, 2018 Jun 14, 20181μέρα 5ώρα €13
Writer who work with mplus I like to work with the wirter who expert with mplus. 1 Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 14, 2018 Jun 14, 20181μέρα 4ώρα €6
Need various local expertise I am looking to hire a number of freelancers working out of America and Europe. Our team currently based here and need help with various tasks including legal help, statistics, math, graphics, a PA, etc. I am primarily looking for people open to an ongoing business relationship. 24 Matlab and Mathematica, Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Jun 14, 2018 Jun 14, 20181μέρα 4ώρα €10
Covert an R script to simple shiny application Please bid only, if you have experience, share with me your prior experience with R, the job is to use a script and convert it into a simple application, which shows a graph and some inputs and outputs. 12 Στατιστικά, HTML5, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Επιστήμη Δεδομένων Jun 14, 2018 Jun 14, 20181μέρα 2ώρα €37
Statisticians We are looking for a statistician to do some work 26 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 14, 2018 Jun 14, 20181μέρα 1ώρα €37
Agricultural Economics Analyst Support Scythe & Spade, its partners, associates and clients in land and farm management operations. The role will be responsible for data mining and evaluating agricultural production systems, crop production of all types, and investment alternatives using financial & production modelling and simulation on an as needed basis. Specific examples include (but are not limited to): • Cro... 17 Οικονομική Έρευνα, Στατιστικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 14, 2018 Jun 14, 201822ώρα 38λ €30
Mathematics, Statistical Analysis Expert Needed. - 12/05/2018 19:10 EDT_ I need a Mathematics, Statistical Analysis expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 30 Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Jun 14, 2018 Jun 14, 201814ώρα 48λ €36
Complete convertion (R code to Java) Hello i need someone to convert my R code to java or you can create a Java code that performs the same functionality has my R code. you should be a pro in both R and java a very short and easy job. 12hrs max [login to view URL] 10 Java, Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Jun 14, 2018 Jun 14, 201814ώρα 24λ €30
Run regressions in STATA Hi there, I am doing an economic research in which it uses STATA for the data analysis. Some of my results now do not seem to be correct, perhaps due to some missing specifications that I am not aware of. The estimation method I am using is the two step GMM of dynamic panel data model, which I am still not fully familiar with the model itself. 22 Στατιστικά, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 13, 2018 Jun 13, 20185ώρα 37λ €43
Need urgent help with R language-5 Hi, I need to perform some operations in R language over some data. I will provide the data as well the instructions as to what is to be done with the same. Please reply ASAP in case you have worked with R. Compensation: INR 700 Deadline: 2-3 hours 13 Excel, Στατιστικά, Article Writing, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Jun 13, 2018 Jun 13, 20183ώρα 32λ €13
SAS Expert Required -- Urgent_ Details will be shared with winning bidder. I have the multiple projects. 13 Excel, Στατιστικά, SAS Jun 11, 2018 Jun 11, 20184μέρα 13ώρα €31
SAS Expert Required -- Urgent Details will be shared with winning bidder. I have the multiple projects. 2 Excel, Στατιστικά, SAS Jun 11, 2018 Jun 11, 20184μέρα 13ώρα €22
R Programming Language, Statistical Analysis - Expert _ - 30/05/2018 23:21 EDT I need a R Programming Language, Statistical Analysis expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancer. 29 Στατιστικά, SAS, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική May 30, 2018 May 30, 20185μέρα 11ώρα €28
R Programming Language, Statistical Analysis - Expert I need a R Programming Language, Statistical Analysis expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancer. 25 Στατιστικά, SAS, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική May 30, 2018 May 30, 20185μέρα 11ώρα €28
Python expert required. I need a Python expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 33 Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής May 26, 2018 May 26, 20185μέρα 4ώρα €38
Stata expert needed for simple job I need stata expert for simple job. Please bid if you ahve the experineced only. 32 Επεξεργασία Δεδομένων, Στατιστικά, SAS, Στατιστική Ανάλυση May 21, 2018 May 21, 20184μέρα 14ώρα €21
SPSS Statistics, Statistical Analysis, Statistics experienced person required... SPSS Statistics, Statistical Analysis, Statistics experienced person required. Detail will be share later. 37 Στατιστικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική May 21, 2018 May 21, 20184μέρα 13ώρα €40
SPSS Statistics, Statistical Analysis, Statistics experienced person required. SPSS Statistics, Statistical Analysis, Statistics experienced person required. Detail will be share later. 20 Στατιστικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική May 20, 2018 May 20, 20185μέρα 11ώρα €17
Showing 1 to 50 of 58 entries
« 1 2 »