Στατιστικά Δουλειές και Διαγωνισμοί

Statistical Analysis refers to the science of analyzing numerical data relating to groups or experiments. It deals with the analysis and interpretation of such data such as those of survey results and experiments. Statistics analysts deal with probabilities, distribution, bell curves, etc. for analyzing statistical data. If your business involves conducting surveys, studies or other such market research, you will need statistics analysts to analyse and interpret the data. You can find freelancers who are able and willing to do statistical analysis for your business. Simply post a job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Statistician; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Build me life skill syllabus Are you from the psychology background? We at Gnany Life Skill School train every age group on Life Skills, Skills that are required on day to day basis. Are you good at building the modules? We prefer more of practical learning over theoretical expecting more of activity based learning. 1 Έρευνα, Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €1534
HAnalytics Data Analytics for the Food analytics 10 PHP, Python, Google Adwords, Στατιστικά, Google Analytics Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €342
Work related to various fields-008 Hi, We are an education consulting firm. We have huge workload w.r.t the kind work that we are into. We have clients from US, UK, UAE and Australia are looking for people who have the knowledge of in text citations, referencing style, can research on various subjects and has experience with academic and research writing. In case you have technical expertise like Finance, Accounts, Matlab, ... 9 Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Research Writing Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €15
I would like to invest in you! Hi! Having worked in various international sales & marketing tech roles in both startups and corporate, I now seek a new business opportunity. Have you been working on interesting SW or HW products which could be interesting to a larger audience? Then please drop me a note to discuss ways I could support and invest. Kind Regards, Ndroi 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €18
financial data prediction using deep neural network this study address the issue wherein the attempt will be made to train computer to beat experienced traders for financial asset trading. This is tackled by injecting a deep neural network (NN) to deal with financial signal representation and trading by using two trends like, the learning concepts of deep learning (DL) and backpropagation .The deep learning (DL) is utilized for sensing the dynamic ... 4 Οικονομική Έρευνα, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €124
SPSS data analysis i need spss expert in data anlaysis easy task 25 Επεξεργασία Δεδομένων, Στατιστικά, SAS, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €17
Finance and Python Expert Needed. I am looking for an intermediate level coder for a one time project. Must know about the blackscholes, Monte Carlo simulation. Also Eikon. Don't bid if you don't know above terms. Start proposals with "blackscholes" 5 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €18
expert in r studio needed asap R studio expert needed to work for a quick task 22 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €19
Statistics Data Analysis Project with (R software) included I need an expert in Statistics Data Analysis and professional in (R software) because its included in some parts of this data analysis. Contact me to discuss further information. deadline in about 3 days 4 Αλγόριθμος, Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €82
Work related to various fields-020 Hi, We are an education consulting firm. We have huge workload w.r.t the kind work that we are into. We have clients from US, UK, UAE and Australia are looking for people who have the knowledge of in text citations, referencing style, can research on various subjects and has experience with academic and research writing. In case you have technical expertise like Finance, Accounts, Matlab, ... 10 Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Research Writing Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €17
Work related to various fields-019 Hi, We are an education consulting firm. We have huge workload w.r.t the kind work that we are into. We have clients from US, UK, UAE and Australia are looking for people who have the knowledge of in text citations, referencing style, can research on various subjects and has experience with academic and research writing. In case you have technical expertise like Finance, Accounts, Matlab, ... 9 Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Research Writing Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €16
Work related to various fields-007 Hi, We are an education consulting firm. We have huge workload w.r.t the kind work that we are into. We have clients from US, UK, UAE and Australia are looking for people who have the knowledge of in text citations, referencing style, can research on various subjects and has experience with academic and research writing. In case you have technical expertise like Finance, Accounts, Matlab, ... 3 Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Research Writing Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €17
Work related to various fields-005 Hi, We are an education consulting firm. We have huge workload w.r.t the kind work that we are into. We have clients from US, UK, UAE and Australia are looking for people who have the knowledge of in text citations, referencing style, can research on various subjects and has experience with academic and research writing. In case you have technical expertise like Finance, Accounts, Matlab, ... 9 Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Research Writing Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €13
Regression using Palisades in Excel Need an expert in excel, that can use palisades for regression Budget 25$ 15 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 23ώρα €18
experimental data analysis I have a small sample dataset from a behavioral lab experiment and I need someone to run the statistical analysis (preferably in STATA). 18 Στατιστικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 22ώρα €24
cryptocoin economics feasibility Need to run multiple scenario simulation of the economics of a cryptocoin based on different variables of the system to test feasibility, inflation, deflation, value, etc. Also suggest changes in algorithm to improve feasibility. 2 Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 21ώρα €204
STATA Project- 4 Need an expert in STATA Budget- 25$ 5 Στατιστικά, Μαθηματικά, SAS, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 21ώρα €19
Work related to various fields-002 Hi, We are an education consulting firm. We are looking for people who have expertise with any of the following: - Academic writing - Research writing - Technical tools like Matlab, SPPS, R, Minitab etc - Finance, accounts etc Further, knowledge of in text citations, referencing styles etc is necessary and all the work must be plagiarism free. This is a long term position and all t... 7 Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Research Writing Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 20ώρα €33
NMR data analysis expert needed I got NMR data, FTIR data and MS data. I want the NMR data analyzed and structure elucidated with perfection. 4 Μηχανολογία, Στατιστικά, Μηχανική Μηχανολογία, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 19ώρα €78
R Analytics Training in Chennai R programming is a widely familiar open-source programming language which is immensely used as an open source analytics tool around the globe. This certification course is designed to deliver broad introductions to R programming. The purpose of R Training in Chennai is to enable students to confine a detailed learning experience. FITA focus mainly on developing practical knowledge and skills requi... 4 Στατιστικά, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 19ώρα €3
Analysis excel i need help to do gordon growth model using using the fm individual forecast excel 14 Οικονομική Έρευνα, Στατιστικά, Οικονομικά, Αγορές Οικονομικών, Έρευνα Αγοράς Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 16ώρα €8
Political Poll I need a smart poll that will show a particular poll question based on how user answered the previous question. Please review the attached poll and you will plainly discover exactly what I want. 8 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Στατιστικά, HTML5, CSS3 Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 15ώρα €75
Tutor for predictive analytics in R I am trying to break into the top 10% percentile of predictive data science competitions such as Analytics Vidhya and Kaggle. If you are among the top 10% percentile I would love to learn tricks of the trade from you. 1 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 14ώρα €10
Seeking an academic with statistics and mathmatical skills I have a professional business report required for a midsized UK based company. We will require statistical analysis to be used (stats programs) along with explanation of your finding within the reports using mathematical formula. As this is a corporate project, the chosen freelancer must have excellent business skills and be able to present their work appropriately. If you feel capable, ple... 30 Στατιστικά, Research Writing, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 11ώρα €203
Qualitative Data (Grounded Theory) specialist wanted I am in need of the qualitative analysis profession to complete some coding for a project. This requires using Constructivist Grounded Theory coding methods. A PhD is preferred but a professional qualitative methods expert without a PhD is acceptable. You will receive several sections of transcripts which need to be coded according to the prescribed method. Most sections will be less than one... 14 Στατιστικά, Research Writing, Μαθηματικά Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 6ώρα €354
e-learning platform Something like [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] but much more smaller. 59 PHP, Javascript, Στατιστικά, MySQL, Ισπανικά Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 4ώρα €964
Statistics Project-5 Need an expert in statistics and decision making Budget -25$ 16 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 4ώρα €22
Economics Forecasting (The ARMA model and forecasting cycles) I will include all the details in private message. The project is of 2500 words. 20 Στατιστικά, Οικονομικά, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση, Econometrics Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 3ώρα €75
Econometrics very easy tasks I need someone to solve 2 econometrics very easy tasks. For the tasks u can ask me on private 10 Στατιστικά, Research Writing, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 3ώρα €23
Work related to various fields-24 Hi, We are an education consulting firm. We are looking for people who have expertise with any of the following: - Academic writing - Research writing - Technical tools like Matlab, SPPS, R, Minitab etc - Finance, accounts etc Further, knowledge of in text citations, referencing styles etc is necessary and all the work must be plagiarism free. This is a long term position and all t... 7 Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Research Writing Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 2ώρα €16
R programming econometric using Monte Carlo R programming econometric using Monte Carlo calculating Value at Risk algorithm and other methodology 15 Αλγόριθμος, Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 2ώρα €149
Work related to various fields-23 Hi, We are an education consulting firm. We are looking for people who have expertise with any of the following: - Academic writing - Research writing - Technical tools like Matlab, SPPS, R, Minitab etc - Finance, accounts etc Further, knowledge of in text citations, referencing styles etc is necessary and all the work must be plagiarism free. This is a long term position and all t... 3 Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Research Writing Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 1ώρα €50
Analysis on Forecast i need help to do gordon growth model using using the fm individual forecast excel 19 Οικονομική Έρευνα, Στατιστικά, Οικονομικά, Αγορές Οικονομικών, Έρευνα Αγοράς Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 1ώρα €8
Work related to various fields-22 Hi, We are an education consulting firm. We are looking for people who have expertise with any of the following: - Academic writing - Research writing - Technical tools like Matlab, SPPS, R, Minitab etc - Finance, accounts etc Further, knowledge of in text citations, referencing styles etc is necessary and all the work must be plagiarism free. This is a long term position and all t... 5 Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Research Writing Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 21ώρα €86
Psychology Lab & SPSS Psychology Lab & SPSS Need to have experience in psychology 19 Στατιστικά, Research Writing, Ψυχολογία, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 21ώρα €130
applied statistics 2-week tutor to help with assignments and upcoming exam prep. I need help with: confidence intervals, range & sample standard deviation, probability curve, distribution area, critical value, a margin of error, a linear correlation coefficient, and least squares regression line to name a few. 38 Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 17ώρα €15
R Programming project-10 Need an experienced R programming expert Budget- 35$ 17 Στατιστικά, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 17ώρα €29
Distribution Optimization for Nissan Distribution Optmization for Nissan in Saudi Arabia 20 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Writing Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 15ώρα €407
Machine Learning Expert Required - Urgent ..Immediate starter I need a Machine Learning expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 13 Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 13ώρα €119
Machine Learning Expert Required - Urgent -- 2 ..... I need a Machine Learning expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 10 Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 13ώρα €112
Machine Learning Expert Required - Urgent -- 2 .... I need a Machine Learning expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 8 Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 13ώρα €123
Work related to various fields-21 Hi, We are an education consulting firm. We are looking for people who have expertise with any of the following: - Academic writing - Research writing - Technical tools like Matlab, SPPS, R, Minitab etc - Finance, accounts etc Further, knowledge of in text citations, referencing styles etc is necessary and all the work must be plagiarism free. This is a long term position and all t... 7 Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Research Writing Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 9ώρα €114
Portfolio Optimization The work must be a portfolio optimization description with higher moments. After giving the data the project should be implemented in the description of the data and in their model. Statistical and Econometrics skill are mandatory. 2 Data Analytics, Econometrics, Economics, Στατιστικά Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 6ώρα €90
Data Analysis Need someone to Analyse some data and to visualise them . More info will be provided with chosen Freelancer. 18 Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, Data Analytics Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 4ώρα €3
Survey in dentists Do a survey in dentists about their awareness on Finite element analysis and System dynamics. Both separately. Need to write article for the same. 10 Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Στατιστική Ανάλυση Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 4ώρα €108
Statistics/ R Studio Project Hi, I need this project done in 24 hours. Please help me out. It is a small and interesting project 4 Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 2ώρα €30
Project to be done We are looking for a good freelancer with accounting background 35 Λογιστικά, Στατιστικά, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου) Apr 15, 2018 Apr 15, 20183μέρα 10ώρα €19
Financial Econometrics I'm looking for an expert who can check on our project using eviews in Financial econometric. Please note that freelancer has to have good experience in eviews. Its overall 4 parts that want to check of the accuracy. 10 Οικονομική Έρευνα, Στατιστικά, Οικονομικά, Οικονομική Ανάλυση, Στατιστική Ανάλυση Apr 15, 2018 Apr 15, 20183μέρα 9ώρα €159
make spss analysis of a survey create spss analysis of given survey, find the files in attachment. 37 Επεξεργασία Δεδομένων, Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 15, 2018 Apr 15, 20183μέρα 8ώρα €28
Building Predictive model (Python) by Logistice Regression, Random Forest, decison Tree. Big Data (Yes,NO) This is research paper, building Predictive model ( Logistic Regression, OR Decision Tree, OR Random Forest) to Predict ( YES,NO) Gas pipe failure based on Historical data. 300,000 Data sample (No damage) & 1000 data sample (Yes Damage). I've the data broken into 35 features/attributes in Excel, and Python. - After I did run the data in Python, it gave me 99% accuracy, then I did confusi... 30 Python, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Στατιστική Ανάλυση Apr 15, 2018 Apr 15, 20183μέρα 5ώρα €150
Showing 1 to 50 of 895 entries
« 1 2 3 4 5 »