Στατιστικά Δουλειές και Διαγωνισμοί

Statistical Analysis refers to the science of analyzing numerical data relating to groups or experiments. It deals with the analysis and interpretation of such data such as those of survey results and experiments. Statistics analysts deal with probabilities, distribution, bell curves, etc. for analyzing statistical data. If your business involves conducting surveys, studies or other such market research, you will need statistics analysts to analyse and interpret the data. You can find freelancers who are able and willing to do statistical analysis for your business. Simply post a job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Statistician; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Market Basket Analysis I'm looking to either use a pivot table and the pearson function in excel to determine which items are most frequently purchased together and the probability. In addition, I also need a visual representation of the results in an excel chart or tableau. I have all of the data ready to use. 10 Λογιστικά, Excel, Στατιστικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Στατιστική Ανάλυση Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €86
interflex analysis Log Into our Interflex account and analyze bids. Experience with Interflex is required. 2 Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €16
Methodology, Finding Results and Analysis Corporate Social Responsibility in relation with gender equality 51 Έρευνα, Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €361
Create a cross validation function for a given python code I have a function written in python, which I would like to cross validate. More information will be given. 15 Python, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €186
Statistician for Paper Dr. Steven Olmos is writing a paper on the effects of xlear (xylitol) nasal spray on airway and we need to quantify the difference in flow rate before and after the use of xlear. We measure that utilizing a rhynometer that captures the volumetric changes. We have gathered all of the data and are ready for it to be reviewed. 28 Έρευνα, Στατιστικά, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €32
ML time series prediction project work with python 3.6 and create a price prediction using LTSM and RL (2 models) load 10 days of data and learn from their intraday price and predict the 11th day intraday price using both the last 10 days of data as well as the 11th intraday data. the prediction should be a hyper parameter and based on amount of X trades to predict the the 100th trade from now prediction should contain grap... 19 Python, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €150
Deriving Ruin estimates -- 2 Derive ruin probability estimates assuming the claim size distribution is from a regular varying class and the net losses to be dependent. Then use R to study the asymptotic properties of the estimates. And estimate Ruin under real data. 7 Στατιστικά, Ασφάλιση, Οικονομικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €405
Statstics Expert Required Looking for an individual with experience and education in statistical analysis for a small research project. Preference will be given to people with experience in r. Possibility of future assignments. Thank you 21 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €25
Deriving Ruin estimates Derive ruin probability estimates assuming the claim size distribution is from a regular varying class and the net losses to be dependent. Then use R to study the asymptotic properties of the estimates. And estimate Ruin under real data. 5 Στατιστικά, Ασφάλιση, Οικονομικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €1712
Need a female MATLAB expert from Pakistan i have some projects in matlab i am looking for a female who is interested i will share the details in chat 4 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €18
Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση, Μηχανολογία, Μαθηματικά, Στατιστικά Feb 20, 2018 Σήμερα29μέρα 3ώρα
Modelling and Tableing tool I am after the following, I understand there will need to be some discussion on this so please ask questions if needed, and also detail if you have something similar. 1. A capitalisation table tool, which can be used to model future investments, and take into account things like A. Initial Shares B. Share Splits C. Employee options (not currently vested) (and available in pool) D. SAFE note... 9 Visual Basic, Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Στατιστικά Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €272
Dockerise my python code I have a function written in python which I would like to dockerise. I want to create a container with a python 3 image and the my data + the python script. I assume this would be a very simple task for someone experienced in Docker. I will provide more information if interested. 23 Python, Στατιστικά, Docker Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 16ώρα €93
stats analysis in spreed sheet format I have established values for picks for an (8, 10, 12 man league) - for 17 rounds. I would like to have someone offer trade options (trading places) for (net equal values) of the trade based upon my point system. I would like all trade options available based upon all trades available. Let me know if interested. Thanks - Chris 11 Excel, Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 16ώρα €292
need an expert in r programming2 R programming expert needed to do a analysis 16 Στατιστικά, SAS, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 12ώρα €22
Use excel sensitivity report and LP function to analysis data Use excel sensitivity report and LP function to analysis data 20 Visual Basic, Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Στατιστικά Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 12ώρα €98
Matlab and R programming expert Needed I need the Matlab and R programming expert freelancer for my current project. Details will be shared with winning bidder. Please bid if you have the experience. 17 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 12ώρα €46
2 stocks Nasdaq Stats 1. Pick two separate corporations and from [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε], pick the “historical quote” option and randomly select 30 opening stock prices for the last two years. Place the data into an Exc... 4 Επεξεργασία Δεδομένων, Στατιστικά, Research Writing, , Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 19, 2018 Feb 19, 20188μέρα 9ώρα €15
bayesian analysis Consider a text classification where texts are represented as a bag-of words representation. For instance, a text x =“BDA exam is very very easy” is represented as x = {BDA, exam, is, very, very, easy}. Each word in a document is sampled independently from an identical distribution. A popular machine learning approach to text classification is Naive Bayes model which tries to predic... 5 Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 7ώρα €17
Bayesian modeling Looking for help with Bayesian model development. Please contact me if you have experience with developing Bayesian models. 4 Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 6ώρα €20
Project for Ma. Mherzelle A. Hi Ma. Mherzelle A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 8 Στατιστικά, Ανέβασμα Βίντεο, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, , Διαχειριστής Χρόνου, Microsoft Office Feb 19, 2018 Feb 19, 20188μέρα 5ώρα €10
Bayesian modeling Looking for help with Bayesian model development. Please contact me if you have experience with developing Bayesian models. 30 Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 2ώρα €114
statistician needed- - 19/02/2018 00:52 EST statistician is needed for research work for data analysis 30 Έρευνα, Στατιστικά, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 1ώρα €93
Entropy analysis question I am looking for help to investigate an average min entropy concern . The project will require solid knowledge in information theory or min entropy . please contact me for further details 5 Αλγόριθμος, Στατιστικά, Κρυπτογράφηση, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 23ώρα €62
Statistics and Probability Part 1 ANOVA table in MLR. Data from 23 countries was used to investigate the relationship between respiratory cancer mortality rates (Y) for a given year and the following three predictor variables for each country: X 1 = Air pollution index, X 2 = Mean age (over 21), and X 3 = Percentage of workforce in the country employed in a certain industry. 22 Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 23ώρα €27
stata problems solving answer questions by using stata, and finish it by 2/19 9am 0 Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 19ώρα -
Advanced Bayesian Time Series Project PLEASE only apply if you have more than 3 years experience in Bayesian Analysis with R (ONLY). 15 Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 17ώρα €411
Signal R expert needed for small task .. Need an expert in signal to done a function problem . but must be expert in SIgnal R .. 5 Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 14ώρα €30
Need expert in excel I need someone familiar with excel to sort an already populated spreadsheet and categorize the data. Also require to do data analysis task. 59 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Στατιστικά Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 12ώρα €19
Signal R expert needed for small task Need an expert in signal to done a function problem . but must be expert in SIgnal R .. 3 Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 12ώρα €28
Python and Pyomo Optimization problem Python and Pyomo Optimization problem help me with the optimization and plotting the result 15 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 12ώρα €27
Project for Erum A. Hi Erum A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. l 3 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Στατιστικά, Συγγραφή Λόγων, , Αναλύσεις, Διαδικτυακή Έρευνα Feb 18, 2018 Feb 18, 20187μέρα 8ώρα €217
Statistical Analysis in R anyone interested in a masters or undergraduate project, fully documented, in Statistics or Actuarial science, contact [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] an affordable cost ofcourse. 24 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 5ώρα €318
Solution Authoring I need solution writers for School to college level textbooks on subjects like Accounting, Maths, Physics, Chemistry, Biology and Statistics. Need experts with good subject knowledge, graduation and post graduation preferred. You need a laptop with internet connection. Good knowledge in MS word preferred. 39 Λογιστικά, Στατιστικά, Βιολογία, Μαθηματικά, Φυσική Feb 17, 2018 Feb 17, 20184μέρα €4
Resume writer/ website content writer - open to bidding I need a professional writer for resume as well as for website content. Its a small project. Shall not take much time 14 Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση Feb 17, 2018 Feb 17, 20183μέρα 18ώρα €19
R Scripting I have an r script that needs to be developed to answer questions on a data set. Supporting visualization is required using ggplot 21 Python, Excel, Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 17, 2018 Feb 17, 20183μέρα 16ώρα €158
K fold cross validation in R I have some data relating to health that I want to check with K fold cross validation after using GLM. 14 Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 17, 2018 Feb 17, 20183μέρα 13ώρα €19
Bayesian statistics Need to discriminate between 2 data sets using Bayes. 18 Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 17, 2018 Feb 17, 20183μέρα 13ώρα €27
Project for Himanshu A. Hi fred here, lets do the PLI here. sorry for the mess. 2 Επεξεργασία Δεδομένων, Στατιστικά, Μαθηματικά, SAS, , Στατιστική Ανάλυση Feb 17, 2018 Feb 17, 20186μέρα 3ώρα €23
Excel assessment I need someone to look over this excel spreadsheet for me. 1 - I need all the non-grey boxes to have a drop down menu with the three following options - red box: not achieved // orange box: working towards // green box: achieved. 2. I need to work out percentage progress per STEP. There are 12 targets in EACH STEP. Each target within the step needs to be weighted. As teachers click the ye... 19 Visual Basic, Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Στατιστικά Feb 16, 2018 Feb 16, 20182μέρα 19ώρα €21
Game Theory- Application of Imperfect Information Hi, Need few tasks to be completed for Game Theory project. These are based on Extensive games with imperfect information 8 Στατιστικά, Μαθηματικά, Economics, Econometrics Feb 16, 2018 Feb 16, 20182μέρα 9ώρα €36
Perform statisical correlations on some data I have some data and want to check for significance. More details will be provided. 29 Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Μαθηματικά Feb 16, 2018 Feb 16, 20182μέρα 6ώρα €17
R Programming and Statistical Analysis Need to hire someone who has R Programming skills 23 Στατιστικά, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 15, 2018 Feb 15, 20181μέρα 20ώρα €31
SPSS Expert _ Urgent Job - 15/02/2018 15:58 EST Someone who is good in SPSS and can do Statistical and Economical Analysis for a Country. Apply if you are good in Statistics analysis and can provide strong recommendations! Thanks 51 Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 15, 2018 Feb 15, 20181μέρα 16ώρα €111
Tableau Tutorial (Urgent) I want an Expert to create Training Tutorials on Tableau The tutorials must be in text format and must pass copyscape. Screenshots and visuals, to aid learning will be a plus. If you think you are the right candidate, please answer the following questions in your bid 1) What is your Tableau Experience? 2) Give me sample of any Tableau Tutorial you may have created earlier? 3... 15 Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Επανασυγγραφή Άρθρου, Tableau Feb 15, 2018 Feb 15, 20181μέρα 8ώρα €357
STATA software Help in importing data to STATA software. 17 Python, Επεξεργασία Δεδομένων, Στατιστικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 15, 2018 Feb 15, 20181μέρα 1ώρα €20
Articles about a/b testing -- 2 I need articles about a/b testing procedures. Statistical knowledge is a must. No formulas, just plain easy language, funny digressions, catchy examples. I have an outline to follow which will be sent after hiring. 22 Στατιστικά, Article Writing Feb 14, 2018 Feb 14, 201817ώρα 47λ €95
dissertation and SPSS data set help for academic journal publication What is wrong with you? this is not a school project! in fact I'm not in school anymore! please stop denying this project or explain it to me in a valid logical reason! I have uploaded my dissertation in this post. It will be used and this project will help me with journal publication. .There will need to be a clear research design for the empirical investigation, based on one or more (ma... 31 Έρευνα, Στατιστικά, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 14, 2018 Feb 14, 201815ώρα 37λ €540
Clinical SAS programmer Need a CDISC SDTM programmer can work and share code. 7 Python, Στατιστικά, SAS, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 14, 2018 Feb 14, 201813ώρα 51λ €370
Need STATA worker -- 9 If you have experience in STATA, then bid. Its an ongoing project and need few freelancer to do the analysis. Thank You 6 Στατιστικά, SAS, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 14, 2018 Feb 14, 201812ώρα 50λ €4
Showing 1 to 50 of 799 entries
« 1 2 3 4 5 »