Ασφάλεια Ιστού Δουλειές και Διαγωνισμοί

Web Security is the process involved in securing your information systems and other related assets from web based malicious attempts at hacking. You will need to secure your web server and other web-facing servers (like FTP, etc.) in order to protect against these attacks. You can get help from freelancers for your web security efforts. You can connect with them on this site. Start by posting a web security job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Web Security Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
secure my home network and other tech support I have about 30 devices that I need to be checked for malware and traced if possible and transfer all data and wipe the devices. I also have email accounts I need to close down and transfer those emails to new emails. I also need to have my home network completely secured in a standalone hidden network. 6 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €1774
joomla website hacked - remove malware my joomla website has been hacked. i have the list of infected files. i need to remove them 21 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Joomla, CSS, HTML Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €35
Install a ssl certificate Install a wildcard ssl certificate on an ISA and Sharepoint server. This certificate was renewed recently. 18 Ασφάλεια Ιστού, Διαχείριση Ιστοσελίδων Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €20
Search a virus / malware expert Hi searching a virus/malware experct. Let me know if you are a developer that have knowledge in that area. 14 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €31
Build a money transfer website application I want a money transfer app built similar to existing websites like transferwize/sendwyr/worldremt etc. I need someone who has experience on a similar application before or who has worked as a software developer for an existing digital payment transfer app. I'm looking for a team and not one individual. 41 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, SQL, HTML, Full Stack Development Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €14588
CryptoCurrency Exchange Market Pre-note: I would prefer someone with experience in market exchange development. I am a miner and want to be more active in this crypto revolution against banks. And to make it spread broadly, i want to open a trading market with some of the latest features like authanticator, cloudflare, API Connections, ip control, id verification, wallet manager, order lists, managable coin exchange addings,... 25 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ασφάλεια Ιστού, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Socket IO Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €12745
Security Check for my CloudLinux Hosting Server I have a Dedicated CloudLinux Hosting Server with around 100 websites hosted: 1. I need my server to be checked for any security vulnerability and provide a good overall security report, also optimize, configure and fine-tune the server settings where required. 2. We are facing phishing attacks especially for a few websites, we need to know if it is a server issue or a website issue. 3. Emails... 8 Linux, Ασφάλεια Ιστού, DNS, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €94
Discover command sent by app to configure a watch, using a packet capture app like wireshark I need help to Discover command sent by app to configure a watch, using a packet capture app like wireshark. I attaching packets i captured and attaching protocol to see commands structure. I need to know 2 commands sent by the app: Heart rate pulse request, and fall down notification alarm on/off and fall down call alarm on/off. 3 Ασφάλεια Ιστού, Μηχανολογία, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €71
Someone injected Script in my website Someone injected a script in my website. Can anyone help. Website is developed in php codeignitor. I'll provide further details in chat. 21 PHP, Javascript, Ασφάλεια Ιστού, Codeigniter, HTML Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €19
System Security Consultant Needed We need a consultant who can help us compile a security classification document for our web application. One of our customers is a large Swedish government agency and they need a classification of our application. There are many technical questions to be answered relating to security procedures, encryption etc. Many of these questions are beyond our understanding so we need help to compile the a... 20 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €344
Fix Security issue on WP website on dedicated server HostGator The website has been infected various times by an unknown source, and we are currently experiencing security issues with our WordPress installation. 77 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML Dec 11, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €117
Need Help Finding Security Vulnerabilities Need Help Finding Security Vulnerabilities. You will not get access to the server. If the Vulnerability can be proven then you will receive a bonus. You will receive the url in chat. Thank you and I look forward to working with you soon. I have many of these projects and can prove constant work for the right person. 28 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 11, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €895
Smart Contracts Will get this right sooner of later. Looking for someone to write smart contracts on Ethereum platform to plugin to our wordpress website. 29 PHP, Python, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Blockchain Dec 11, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €1837
Pen-testing & Ethical Hacking We are looking for individuals having expertise and experience in pentesting and ethical hacking. Experience in research in networks/OS/cloud is an advantage. Please send your CV mentioning all your achievements, experience to me. Do not forget to add your email id and/or phone number for further ease of communication. Cheers, Riya 0 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Penetration Testing Dec 11, 2017 Dec 11, 20175μέρα 18ώρα -
Find and delete a malicious script in my site - 10/12/2017 15:30 EST My website keeps getting suspended by the host due to sending out spam emails. Each time they are able to tell me where and the name of the offending script. They unsuspend my account so I can go seek and destroy. But over night it re spawns just like in a video game. Puts the offending file someth where within my directory and it continues to send out spam emails. So there's a script somewhe... 14 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, MySQL, HTML Dec 10, 2017 Dec 10, 20175μέρα €27
Remove malware from website Hello I have a Magento website and I need to remove the malware in it based on googles recommendation. 49 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, Magento, HTML Dec 10, 2017 Dec 10, 20174μέρα 23ώρα €83
COMPUTER NETWORKING ON SITE networking various computers, printers, laptops at my home and wiring 7 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Dec 9, 2017 Dec 9, 20173μέρα 19ώρα €17
detect stepping stone intrusion need a sample cyber security project to detect stepping stone intrusion 6 .NET, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 9, 2017 Dec 9, 20173μέρα 18ώρα €332
Fix DNS / Server Settings My DNS Server is not working and I need someone who could fix it now. 16 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, DNS, Windows Server Dec 9, 2017 Dec 9, 20173μέρα 14ώρα €19
register a .com.au domain i need someone with expertise to register a .[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] domain name. i need the proper license number which i dont have any pros out there? i already bought the domain thnks 4 Ασφάλεια Ιστού, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Dec 8, 2017 Dec 8, 20173μέρα 3ώρα €53
White Label Crypto Exchange I am looking for an experienced developer who has experience with open source Crypto Exchange scripts such as Peatio or any other ones out there. I want to rebrand it with my own name and need alot of modification to it. I want the design to be similar to large exchanges like Poloniex. Please contact me if you have experience and must be able to put enhanced security measure on the site. 31 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ασφάλεια Ιστού, HTML Dec 8, 2017 Dec 8, 20172μέρα 21ώρα €1485
WordPress Expert for new website I am looking for an WordPress Expert to support me with my new multilingual website and with 2 other English only websites to come Tasks: - Technical Maintenance (installations and updates for all required plugins, Search Engine submission e.g. Google, Bing and all others, security, membership, error handling, setting up pages with dummy text, ) - SEO Optimizations for to ranking in Bing and Googl... 62 PHP, Ασφάλεια Ιστού, SEO, WordPress, HTML Dec 8, 2017 Dec 8, 20172μέρα 19ώρα €177
Create a database connected to my project I want to create a web server connected to my sensors that are sending data 15 Ασφάλεια Ιστού, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Υπηρεσίες Δικτύου Dec 8, 2017 Dec 8, 20172μέρα 14ώρα €134
Malware removal on our websites main domain and subdomain we need our website cleaned from Malware it has been suspended by our host. there is a main domain and some subdomains we have all hosted on. we need it cleaned we need the Black lists removed from google and other search engines also. and we would like to find out where it came from IE last website we had developed? 47 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 8, 2017 Dec 8, 20172μέρα 13ώρα €108
Create an electronic records system We want to 3 different Electronic Records Systems. 1) For Health Industry - Health Records (Hospital, Clinics, etc). 2) Educational Department (Elementary School, Middle School, High School, University, etc.) 3) Work Industry (Employment Tracking system) Basically we want that every ones Electronic Records information goes with them anywhere they go. It needs to be Encrypted and secured (sim... 35 PHP, Java, Ασφάλεια Ιστού, HTML, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 7, 2017 Dec 7, 20172μέρα 8ώρα €5162
Our Server files are infected with a virus, need help removing and cleaning Hi Freelancers, Our server has multiple sites and our server keeps getting suspended from our hosting because a script keeps sending out spam email. I need an experienced freelancer that has experience in security to help us clean these files and detect the problem. The hosting already sent us where the bug is, but they said it could be other back doors open for the same problem, if you ... 17 PHP, Ασφάλεια Ιστού, HTML, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 7, 2017 Dec 7, 20172μέρα 7ώρα €36
Website Malware Removal - Fix Hacked Site Website Malware Removal - Fix Hacked Site [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 12 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML Dec 7, 2017 Dec 7, 20172μέρα 6ώρα €45
Remove virus from website on server My websites seems to have been hacked on my server and wordpress. I need the virus removed. Please only apply if you are a professional who can remove the whole virus from the server as this keeps coming back. 31 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, MySQL, HTML Dec 7, 2017 Dec 7, 20172μέρα €49
M3U list IPTV Channel - Token Security Hello, I work with iptv and I need to protect my broadcast to use in a m3u list. example: http://example.com/vtoken=12345/[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I need to generate this list for my users who are in my mys... 4 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL Dec 7, 2017 Dec 7, 20171μέρα 22ώρα €572
malware analysis The project is about analyzing different kinds of malware statically and dynamically. And about creating malware using virus generator and testing them. There is a report writing part as well. Please contact me for more details. 8 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 7, 2017 Dec 7, 20171μέρα 21ώρα €236
WordPress security expert I'm looking for wordpress expert to help me out Big reward, 5 star review guaranteed 93 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, MySQL, HTML Dec 7, 2017 Dec 7, 20171μέρα 17ώρα €12
SSL Install SSL Install , i install ssl on my site but not show https in green , because some contents not https so i want expert to fix this 44 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, WordPress Dec 7, 2017 Dec 7, 20171μέρα 16ώρα €13
QA TESTER NEEDED - 07/12/2017 04:23 EST QA TESTER NEEDED: I HAVE A WEBSITE, ANDROID, IOS PROJECT IN DEVELOPMENT, I’M LOOKING FOR A PROFESSIONAL & EXPERIENCED TESTER with DEVELOPMENT KNOWLEDGE WHO CAN PERFORM TEST ON ALL THREE (3) APPLICATIONS. REQUIREMENTS: - FUNCTIONALITY TESTING - UI DESIGN/ISSUES. - REGRESSION TESTING - SECURITY TESTING ***FULL REPORT IS NEEDED*** -Must provide Screenshot of issue(s) ... 72 Ασφάλεια Ιστού, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Dec 7, 2017 Dec 7, 20171μέρα 13ώρα €156
AWS Solution architect required for setup Inceptum Technologies is a startup, specializing primarily in web development technologies, we have delivered more than 150 projects to our clientele. We are expanding in IoT now for which we are looking for a professional to help us with AWS(Amazon Web Services) and cloud security. We need a certified Amazon web services solution architect, preferably with a specialization in security. We are ... 10 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Cloud Computing, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Dec 7, 2017 Dec 7, 20171μέρα 12ώρα €11
Web Application Security Expert We are looking for expert in web application security 50 PHP, Ασφάλεια Ιστού, MySQL, XSS (Cross-site scripting) Dec 7, 2017 Dec 7, 20171μέρα 11ώρα €451
MasterCard Integration to PHP application Looking for expert for MasterCard Integration to PHP application 81 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Καλάθια Αγορών, MySQL, Ανάπτυξη Λογισμικού Dec 7, 2017 Dec 7, 20171μέρα 10ώρα €397
Secure Elastix 2.5 against attempting calls I need someone who can install elastix 2.5 with centos 5.11 by iso and right secure it iptables right rules, differents ports... to not have hack calls. Provide me a ghost or an iso with a step by step procedure to install it after also on another server. My client can't have a fix ip and he need also numeric extension to make internal calls 12 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Asterisk PBX, VoIP, Growth Hacking Dec 7, 2017 Dec 7, 20171μέρα 10ώρα €109
fix a joomla website our website [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] was infected with malware. we did a backup restore and updated to latest version of joomla. the website now is clean but give us problem when we try to make changes an... 30 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Joomla, CSS, HTML Dec 7, 2017 Dec 7, 20171μέρα 9ώρα €32
computer security assessment for a small project Assessment on a computer security project with experienced programmers 12 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 6, 2017 Dec 6, 20171μέρα 6ώρα €29
is anybody familiar with hawk headers? I want someone to help me generate hawk auth headers with mac and nonce. I will explain more to someone who has experience with it. 0 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 6, 2017 Dec 6, 201720ώρα 32λ -
Mining pool install, and set up, multi coin, alt coins php-mpos and NOMP I require the following: 1. Recommendation for efficient server (VPS) deployment in multi-location (eg using amazon, google, MS server, Alibaba cloud, instances in different locations - your suggestions are welcome and show your knowledge) 2. Installation and configuration of php-mpos see ( [το url αφαιρέθηκε, συν&de... 9 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Apache, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Dec 6, 2017 Dec 6, 201720ώρα 20λ €128
Security expert wanted Remove a malicious software from a website / server! Security expert wanted Remove a malicious software from a website / server. 1 of our servers is running at 100% of processor speed and sends out 1000 malicious mails per day. You remove all malicious software so the server does not send mail and is running normal again. Our machine is a Cent OS 7 machine with Direct Admin. BUDGET 30 USD 19 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 6, 2017 Dec 6, 201716ώρα 33λ €23
DNS / HTTP / HTTPS and website accessibility health audit and advice I am looking for a technical evaluation of my servers and main domain names DNS health and accessibility. I have had some reports of DNS issues or HTTP accessibility issues and need some high-level technical assistance / scans / reports to locate any issues. The dns of the server was configured over 6 weeks ago so propagation should not be the issue. Thanks 18 Linux, Ασφάλεια Ιστού, DNS, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 6, 2017 Dec 6, 201716ώρα 27λ €41
Computer security It is a micro project based on the personal computer security . 21 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 6, 2017 Dec 6, 201712ώρα 30λ €21
Internet Download Manager (IDM) Please bid for $30usd I have a streaming video site Download in my site is not allowed IDM is downloading videos for free from my stream site [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Do you know how to block IDM from... 9 PHP, Javascript, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Dec 5, 2017 Dec 5, 20176ώρα 47λ €23
Crypto Exhange TO create Crypto currency exchange . 18 Ασφάλεια Ιστού, Web Development Dec 5, 2017 Dec 5, 20171ώρα 44λ €1823
PCI - DSS approved on a case-by-case basis by a PCI QSA PCI - DSS approved on a case-by-case basis by a PCI QSA The PCI DSS 12 requirements are as follows: 1. Install and maintain a firewall configuration to protect cardholder data. 2. Do not use vendor-supplied defaults for system passwords and other security parameters. 3. Protect stored cardholder data. 4. Encrypt transmission of cardholder data across open, public networks. 5. Use and regula... 12 .NET, Ασφάλεια Ιστού, SQL, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 5, 2017 Dec 5, 20171ώρα 42λ €3786
Build a secure web portal The project is about a web portal, where both lawyers and agents access to execute legal transactions. The portal then will be available in 4 main languages: Arabic, English, French and Spanish. We may consider to start with only Arabic and English and add up French and Spanish languages in phase II. It is of great importance that all transactions are encrypted. If any one has any experien... 49 Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Web Development, Ασφάλεια Ιστού, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €568
Need performance tester for support Need performance tester for support 22 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Ασφάλεια Υπολογιστή, Δοκιμή Λογισμικού Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €149
student faculty login systems i want a college student feedback system, with faculty and student's login and solving related internet problems and possible solutions. 25 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €163
Showing 1 to 50 of 538 entries
« 1 2 3 4 5 »