Ασφάλεια Ιστού Δουλειές και Διαγωνισμοί

Web Security is the process involved in securing your information systems and other related assets from web based malicious attempts at hacking. You will need to secure your web server and other web-facing servers (like FTP, etc.) in order to protect against these attacks. You can get help from freelancers for your web security efforts. You can connect with them on this site. Start by posting a web security job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Web Security Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Word press Did Not Working Word Press Did Not Working For Internal Sever Error /Http Error Problem And SSL Certificate Issue 12 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, WordPress Oct 23, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €15
Secure websites on server Hi , I need competent freelancer to Secure and delete infected files on my server . Looking for a long term relationship Lower bid best reputation wins regards 3 Ασφάλεια Ιστού Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €48
Hacking for my business Need someone with a certain set of skills. 4 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €366
Design a Website Mockup Hi everyone, I am looking for someone who can help me build a secure and attractive e-commerce website. If I have to go by examples, I'd say something like Amazon or ebay. Someone suggested me that rather than starting from the scratch, I can take help of some ready made clone templates which sounds okay to me. So, I would want someone who had in depth knowledge of not just doing his work b... 15 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ασφάλεια Ιστού, Photoshop Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €149
Intrusion prevention system(IPS) in GNS3 Need to inspect packets using IPS( Deep packet inspection) entering a private network Need to use different types of packets(IPV4/IPV6) 2 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €23
Teach me how to use bitcoind with PHP I tried to do this already with a LAMP stack and EasyBitcoin-PHP but couldn't get any of the calls to work. I think I setup the RPC username and password correctly but I get nothing from $bitcoin->getinfo(); and all PHP after that line stops working. I also tried getbalance and a few others. My node was pretty far from fully synced but bitcoin-cli would show the current block and balan... 9 PHP, Ασφάλεια Ιστού, MySQL, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Bitcoin Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €29
Secure my websites on my server Hi , I need competent freelancer to Secure and delete infected files on my server . Looking for a long term relationship Lower bid best reputation wins regards 27 Ασφάλεια Ιστού, HTML5 Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα 13ώρα €42
Design Website I would like a website designed better than [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] The platform can be on Wordpress initially but more details will be given to the winner of the Project 43 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, SEO, Programming Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα 12ώρα €1172
Website Fingerprinting Implementation I need help implementing website fingerprinting attacks in a closed world setting on my virtual network for a study I'm doing on the Tor Network 5 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα 11ώρα €206
Website security Check Website security 31 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ασφάλεια Ιστού, Εγκατάσταση Ιστολογίου Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα 9ώρα €121
fix robot.txt error need someone t fix this error on my google search console. Google couldn't crawl your site because we were unable to access your site's [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] file. More info. 32 PHP, Javascript, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα 9ώρα €244
Need Someone Who know Hacking (ethical hacking) Need a Ethical Hacker 15 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Social Engine, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλικά (ΗΠΑ) Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα 3ώρα €441
Need embed rtmp streaming video in flash Hi, Please don't bid if you don't know what is rtmp and action script. I need embed video stream in flash application. 11 Adobe Flash, Ασφάλεια Ιστού, Μετάδοση Βίντεο, ActionScript, Υπηρεσίες Δικτύου Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα 1ώρα €446
======= Install 2 SSL Wildcard Certificates ======= I need 2 wildcard ssl certificates installed on a ubuntu vps. 34 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα €20
Daily Payment Rs 1000 Sharp Detective Investigation Man required Call 09423404370 Sharp Detective Agency requires to gain information n intelligence on part time full time basis earliest for detail please call our chief executive Baburaj Pawar ex-bsf Nagpur Branch 1 Ασφάλεια Ιστού, Παραγωγή, Επαγγελματικά Σχέδια, Διαχείριση, Γραφείο Γενικών Καθηκόντων Oct 20, 2017 Oct 20, 20174μέρα 21ώρα €2902
computer networking assestment Reliable Data Transfer: Stop-n-Wait, Selective Repeat and Protocol Eciency. trying to calculate maximum utilization of the link 9 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20174μέρα 21ώρα €35
DNS PROBLEM I have a dns problem on my website. Anyone willing to help? thanks 38 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, DNS, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Oct 20, 2017 Oct 20, 20174μέρα 19ώρα €20
Design a website for business development company We are operating a business development company which are assisting start-ups, small and medium sized companies developing business strategies, new products and services and organisational capabilities and capacities creating value for the company and shareholders. Our belief is that most companies i.e. small and medium sized companies, do not take enough risk, or the correct risk, when making de... 41 Javascript, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη Oct 20, 2017 Oct 20, 20174μέρα 11ώρα €16
SEO, Security and Development Hello I have a small website to build and have a good seo on it. 33 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Ασφάλεια Ιστού, SEO, Κατασκευή Συνδέσμων, Διαφήμιση Oct 20, 2017 Oct 20, 20174μέρα 10ώρα €104
Project for Vuk I. Hi Vuk I., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 6 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Ασφάλεια Υπολογιστή, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Oct 20, 2017 Oct 20, 20177μέρα 7ώρα €14
Stop A Spam Bot That Keep Registering Account On My Website *Need experts with website security. Only Freelancer need to apply. Project manager not welcome. Thanks Hi I need to stop A Spam Bot That Keep Registering Account On My Website. I have already install reCaptha plugin however it still does not help. Could you help me to remove this bot. Furthermore my website is always indicating "Not secure". I have attached a screenshot to sho... 17 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Ασφάλεια Διαδικτύου, WooCommerce Oct 20, 2017 Oct 20, 20174μέρα -
security expert I am looking to hire a security expert or white hat hacker to secure my website from hackers. 26 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 21ώρα €785
Wordpress website test-to-live environments for established company. Westerville Ohio On-site capable applicants only Currently we edit our Wordpress site on the live site, this is not good. We do not have a development environment. I need someone local and knowledgeable about implementing secure and manageable environments for existing Wordpress site. I believe we are looking for someone that can duplicate our existing Wordpress and SQL tables on a test environment that is hosted on our on-premises servers, we w... 22 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Έλεγχος Ιστοσελίδων, HTML Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 18ώρα €426
malware removal from wp site. only malware pro's bid. stay away which are not confident. i have a wp site which is infected from malware and its not showing now even wp admin is not accessable, you have to clean whole site without losing any data.. further details on chat. 7 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, CSS, HTML Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 17ώρα €25
Create VPN and facilitate connection to PCoIP card. We have a PCoIP card installed on a Win10 computer. It can be accessed with no problem and works just fine on LAN. We need to access it from outside (WAN). You must be able to remotely create a VPN configure out Nighthawk router to give access to this card from the outside without exposing us to problems. SOLID Networking experience. Please have PCoIP experience. You will work throug... 2 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Windows Server, Διαχείριση Δικτύου Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 17ώρα €150
Need assistant I need assistants to help me create new web services. 14 Ασφάλεια Ιστού, Web Scraping, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Υπηρεσίες Δικτύου Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 13ώρα €369
Galaxy Raiders online The creation of the website is the first part. In the future there will be updates to the website that will be required (We will require an hourly rate for updates). Our intention is to have the individual(s) that create the site do the updates as well; to provide consistency. Website theme should be consistent between all pages accept the forum. Main page This page should have: Link to... 11 Ασφάλεια Ιστού, PayPal API, Web Development Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 13ώρα €806
A peer to peer website A peer to peer networking site that creates a chance for people to give help and get help. Features: We are looking at a 2*1 matrix with peering to be done within 8 days. The system should be automated and not manual for anyone to control. How it works: If I give out help, i should expect my account to be given help and from two participant of the website. After receiving the help a system i... 15 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, MySQL, HTML Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 12ώρα €142
Server configuration Nginx high traffic I need someone who can configure my server for high traffic. With nginx + mariadb and other plugins for high traffic and performance. I need speed stability and security. 13 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Apache, Nginx Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 12ώρα €30
Upgrade Interspire Email Marketer Upgrade version & Security Need a expert to upgrade my interspire version & Improve on the security. 4 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Interspire Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 10ώρα €104
Remove Malware | Upload Backups to Server 4 with malware infected Joomla CMS websites need to be cleaned, secured and any illegal injection need to be removed. It may be necessary to update/change admin login credentials. I also would like to upgrade to the latest template version. NOTE: I do have (non-infected) complete backups from all sites and therefore a IT professional could simply remove all domain contents from the server ... 34 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Joomla, MySQL Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 6ώρα €126
Find and remove rootkit on hosting Somewhere in the filesystem there is rootkit that allows to place malicious files, modifications among shared hosting domains. 7 Ασφάλεια Ιστού Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 5ώρα €20
WordPress Ehtical Hacker / Penetraration tester I'm looking for someone who has experience with DDOS attacks and how to prevent them, secure against them. Know how to pentest against DDOS. Need to secure wordpress loopholes for password resets etc. 13 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 4ώρα €327
Secure website Hello, Need web developer to secure our website SSL SSH acces HTTPS... I use Wordpress as CMS and UnoEuro as server. Thank you. 16 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, MySQL, HTML Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 3ώρα €19
ber security professionls We are looking for immediate recruitment of several cyber security professionals on a part time basis with the following track record: · Certified in CISA/ CISM/ CISSP or equivalent qualification · Certification in C|EH, C|HFI and any other security related qualifications would be added advantage · Experience in IS audit in financial sector will b... 7 Ασφάλεια Ιστού, Μηχανολογία, Ασφάλεια Υπολογιστή, Research Writing, Διαχείριση Δικτύου Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα 20ώρα €602
Develop license for an application I have a desktop application and need to develop a license for it. 7 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα 18ώρα €364
Website security, IT, Fix Hacks -- located in the US Experienced Website Security Specialist, Fixes Hacks, Advice 8 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα 17ώρα €13
MY SIP BLOCK SMTP Relay access denied -- 2 - 18/10/2017 17:43 EDT I have my own epost server hosted on linux Debian with postfix and Dovcot My epost clients is Microsoft outlook 2015 I work a lot with customers or elsewhere. I experience up that email my not work because SIP / network admin has sprret port 25 (SNMP) to that I must use their SMTP server to send mail. I've tried to open my server with 2 ports. 25 and 9800 it did not solve the p... 3 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Microsoft Outlook, Διαχείριση Δικτύου, Χειρισμός Email Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα 17ώρα €23
Database design and link to site I need to design a comprehensive database that will have the following features and will intergrate within the website for member login and sign up to include payment processing with digital contracts. See below for a full list of what I have come up with. I’d love for it to be done in using a system like Caspio or something similar that is easy to manage and run analytics on the data. I... 15 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα 16ώρα €628
Need a human networking site coded... I'm looking for someone to code a website for me... It's a social networking/human networking/dating site... *The pages are ready... It just needs to be coded and put together... *Must be able to code flawlessly... *Must work quickly... *Must provide ALL source code,,, *Must be able to load and launch... I have been burned on here and I will NOT pay upfront money... I will howe... 35 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ασφάλεια Ιστού, HTML Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα 12ώρα €938
Power point Powet point presentation 51 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Powerpoint, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα 10ώρα €27
setup multisite network and map custom domains I need an individual who can setup a multisite network platform for various Content Management systems 15 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Διαχείριση Δικτύου Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα 10ώρα €431
Scan and Remove Any Virus or Malware From My Website I want someone who can scan and remove any virus or malware from my website as someone told me that it's redirecting some app download or porn sites. IMPORTANT: 1. MUST Have completed similar jobs in the past. 2. MUST have reviews. We are not looking to test things, we want RESULTS! 13 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα 5ώρα €26
Automated Payments with PayPal - 18/10/2017 01:55 EDT Hey everyone! I am seeking a developer that can create a PayPal payment API for me. Pretty much what I need is for you to create a program for when a post request to a link, something such as [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτ&... 22 Ασφάλεια Ιστού, Ηλεκτρονικό εμπόριο, PayPal API Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα 1ώρα €34
Website penetration testing Require an expert in penetration testing to check security holes in a website/web application. Can also do penetration testing on devices or other apps. Must be a certified or capable ethnically hacker who can provide digital bodyguard services. 26 Ασφάλεια Ιστού, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 17, 2017 Oct 17, 20171μέρα 17ώρα €1002
information security research Looking for a top-level expert in IT-security to conduct a scientific research for me 29 Ασφάλεια Ιστού, Έρευνα, Ασφάλεια Υπολογιστή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Oct 17, 2017 Oct 17, 20171μέρα 13ώρα €110
can some one sign up to cpa network and get approved Hey, anyone out there can sign up for CPA network and get approved I will pay a good money. the network I want is Maxbounty, Cash network ,Preefly and Clickbooth if any have or can get inside this networks and get approved I will pay a good amount for each. 7 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, HTML, Διαχείριση Δικτύου Oct 17, 2017 Oct 17, 20171μέρα 8ώρα €21
AWS Workspace setting up with security. I want to setup AWS Workspace virtual PC for part-time software developer. Purpose is strongly avoid risk of source code leaks Virtual PC can connect to only specific IP address' server and using specific ports. Disable to copy and paste function from user side to VPC.(Only copy and paste function works inside of VPC) 5 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Ubuntu Oct 17, 2017 Oct 17, 20171μέρα 5ώρα €42
Completely optimise Webserver (Apache & MariaDB on WHM/Cpanel/CentOS) We are running our own web server. We used to run Litespeed but now we want to switch back to Apache The server is already partly optimised. But after the switch back to Apache we need someone to completely optimize the whole web server (Apache, MariaDB, WHM, Cpanel, etc, etc) to make sure the webserver is taking good use of the resources available. This includes for example selecting the ri... 10 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Apache, MySQL Oct 17, 2017 Oct 17, 20171μέρα 5ώρα €36
proxy server Hi there I want to send information from a POST command on an arduino to my server through a proxy server i plan to have several 'modules' sending back data to the mysql database but these will have ever changing IP addresses and my server requires POST commands to come from a white listed IP address. i think the solution is to send the data through a proxy server that has the same IP ... 8 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Oct 17, 2017 Oct 17, 201723ώρα 25λ €121
Showing 1 to 50 of 409 entries
« 1 2 3 4 5 »