Ασφάλεια Ιστού Δουλειές και Διαγωνισμοί

Web Security is the process involved in securing your information systems and other related assets from web based malicious attempts at hacking. You will need to secure your web server and other web-facing servers (like FTP, etc.) in order to protect against these attacks. You can get help from freelancers for your web security efforts. You can connect with them on this site. Start by posting a web security job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Web Security Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Secure my computer with Kali-Linux Someone hacked my webcam. I would like to understand how he did to protect myself. 9 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Jun 24, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €71
Pen-testing Cross-site Scripting (XSS) I'm looking for a guru having expertise and experience in Pentesting - SQL Injection - XSS/cross-site scripting - Malware Removal... Please send your CV mentioning all your achievements, experience to me. Do not forget to add your email id and/or phone number for further ease of communication. Cheers, Boris 10 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, MySQL, Ασφάλεια Διαδικτύου Jun 24, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €128
Getting 404 On My Download Servers After Using Proxy Hello Everyone, I have a site where i provide downloads to my users. The downloads are served from other multiple servers using the <form> method in my wordpress posts. I have a PHP code, where everything is written. This download process was working 100% until i applied the Sucuri proxy and firewall on my site, Now the downloads arent working. I think there must be a proxy support in my P... 7 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, MySQL Jun 24, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €21
Remote mobile monitoring and surveillance Want a ethical hacker for mobile monitoring and location tracking, data recovery from targets for corporate security 2 Ασφάλεια Ιστού, Growth Hacking Jun 24, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €59
my shop managment website for management many thing like cofeshop or resturant. 37 Ασφάλεια Ιστού, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Ανάπτυξη Λογισμικού, Web Development Jun 22, 2018 Jun 22, 20184μέρα 23ώρα €410
Security Analysis 1- rewriting a security analysis report 2- checking a matlab function to see if I implemented this function correctly. more details in private chat box 17 Ασφάλεια Ιστού, Matlab and Mathematica, Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing Jun 22, 2018 Jun 22, 20184μέρα 20ώρα €33
website security I would like my website to have the secure sign. 57 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, HTML, Ασφάλεια Διαδικτύου Jun 22, 2018 Jun 22, 20184μέρα 15ώρα €155
Gain access to a web.de account Good morning, My facebook account was hacked 5 days ago, and changed all of my details - e-Mail and Password and got into My e-Mail account to do so. I managed to retrieve My e-Mail account, but the hacker changed my facebook details so I now cannot get in. Through trial and error, I have found that the e-Mail they have changed it to is oliharwood010@[login to view URL] - Is there someone who ca... 7 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Δοκιμή Λογισμικού, MySQL Jun 22, 2018 Jun 22, 20184μέρα 10ώρα €278
i need penetration tester for my email I need penetration tester for my email data urgently. 14 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου, Penetration Testing Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 9ώρα €1021
Penetration testing help I need someone to help me on a monthly or quarterly bases to do a baseline scan / penetration testing of our network. Please state your experience and the tool you will be using 17 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 1ώρα €15
WordPress Security! Remove Malware code from website https://www.freelancer.com/projects/php/wordpress-security-remove-malware-code/ the same problem like here [login to view URL] as attached 29 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML, Ασφάλεια Διαδικτύου Jun 21, 2018 Jun 21, 20183μέρα 18ώρα €46
Remove a virus from a wordpress website, clean URLs and protect I get so fed up with auto bidders on freelancer so if you do not start your bid with the word "breaded" I will assume you are one of them and didn't read this project before bidding. This is a Basic 7 page WordPress website, up to date with plugins; not that there are many. It needs the following doing please: 1) Some links go to the temp URL instead of the now live URL. so probabl... 60 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, MySQL, HTML Jun 21, 2018 Jun 21, 20183μέρα 17ώρα €112
Get rid of website hack and relating content Google has informed my that my site has been hacked. I have cleaned up obvious plugins but it still says the hack is present. I would like someone to look deeper into the site to see if they can find the hack and created content, and clear it up for me. 41 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML, Ασφάλεια Διαδικτύου Jun 21, 2018 Jun 21, 20183μέρα 16ώρα €148
Network Security Review 2 switch configuration file from security perspective and check basic network diagram from security prospective also. 1 or 2 hrs only enough for this if he/she expert 33 Ασφάλεια Ιστού, Διαχείριση Δικτύου Jun 21, 2018 Jun 21, 20183μέρα 11ώρα €27
QLM company Website security / rebuild Quality Life Medical needs assistance with Web rebuild / restructure. Specifically mobile view of website and existing coding cleaned up 47 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 5ώρα €9
change ssl Hello I purchased a new ssl cert from another provider , I need one to replace the old on. thank you 68 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML Jun 20, 2018 Jun 20, 20182μέρα 15ώρα €5
wordpress hacked site Looking for wordpress developer to fix wordpress site hacked. you must worked before with such job. let me know your question. Time ? Price ? 29 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, CSS, HTML Jun 20, 2018 Jun 20, 20182μέρα 10ώρα €15
Issue in receiving email on gmail from specific domain Hi i have free legacy domain with google with 100 users, from past few days i am not receiving email from my other domain which is hosted from other email hosting company . The Delivery status is showing delivered but i am not getting email inside my inbox or any other folder like spam . Need someone to solve this issue urgently. Only 1 side email is working for this domain 17 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Jun 19, 2018 Jun 19, 20182μέρα €81
Help speed up my mogento 2 website my magenta 2 website is really slow, I need help to fix this problem 58 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML Jun 19, 2018 Jun 19, 20181μέρα 22ώρα €16
Integrated Systems Networking I need someone to create an internal network, and firewall system for my company using a physical server so that all my files in all my workers computers are backed up to a main server. Create firewalls to restrict access to websites that are not related to work. 21 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Jun 19, 2018 Jun 19, 20181μέρα 22ώρα €136
Wordpress security specialist Need someone who can help me restore my wordpress login. I have no access to the wordpress site anymore. Just my admin Username. 62 Ασφάλεια Ιστού, WordPress, MySQL Jun 19, 2018 Jun 19, 20181μέρα 19ώρα €16
vulnerability breaking test of website I want to secure my website and want to vulnerability test for it. 33 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Ασφάλεια Διαδικτύου Jun 19, 2018 Jun 19, 20181μέρα 16ώρα €307
Developing Assessment items We are seeking suitably qualified Subject Matter Experts (SMEs) in cyber security to be part of a project to develop and review assessment items related to different aspects of cyber security. 4 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Jun 19, 2018 Jun 19, 20181μέρα 10ώρα €21
I would like to hire a Web Security Expert to ensure our website and emails are secure We are having certain issues like some of our emails going to junk, website redirects to scam sites when clicked on through facebook etc.. We are just about to launch this site so want to ensure everything is functioning as it should and is totally secure 23 Ασφάλεια Ιστού Jun 18, 2018 Jun 18, 20181μέρα 8ώρα €304
PHP Project 1. Fix malware issues and email spamming. 2. Show SSL green padlock. 39 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Jun 18, 20181μέρα 4ώρα €266
A matrimonial website I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. what I need later on my website is admin panel can verify users. user panel, where user can make profiles. the user can see each other profile. recommendation reviews options file upload option a page for users conversation or communication. 60 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ασφάλεια Ιστού, Web Scraping Jun 18, 2018 Jun 18, 201816ώρα 41λ €180
A new website I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. what I need later on my website are admin panel customer panel buyer panel a page for customers and sellers conversation or communication. a page for shopping cart a place for the sellers to set up their products or services 176 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ασφάλεια Ιστού, Web Scraping Jun 18, 2018 Jun 18, 201816ώρα 7λ €477
cyber security expert My phone was remotely wiped and hijacked by an ex boyfriend. Many things that I was saving as evidence in an upcoming legal dispute have been maliciously wiped from an I phone 5c. I am looking for someone to recover voice memos, messages, call logs and voicemails. The phone was under cricket wireless. I am looking for access to any retrievable files either through cloud or data recovery. Thank You... 19 Νομικά, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Νομική Έρευνα, Ασφάλεια Διαδικτύου Jun 17, 2018 Jun 17, 20188ώρα 35λ €438
Showing 1 to 28 of 28 entries
« 1 »