Ασφάλεια Ιστού Δουλειές και Διαγωνισμοί

Web Security is the process involved in securing your information systems and other related assets from web based malicious attempts at hacking. You will need to secure your web server and other web-facing servers (like FTP, etc.) in order to protect against these attacks. You can get help from freelancers for your web security efforts. You can connect with them on this site. Start by posting a web security job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Web Security Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Appropriate title.. build my website. - 26/04/2018 05:07 EDT It's taking me a lot longer than anticipated to set up what I want, which is a classified look for escort ads and webcamming models. Premium signups needed. I want a clean simple look with an Instgram flare for profiles. Ecommerce setup, for multiple payment methods Mobile/ Ipad friendly. This site is pro woman designed for convenience for the members. 31 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, Mobile App Development, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Article Writing Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €333
Build a secured website I need a new website. I already have a design, I just need you to build it. 6 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Διαδικτύου Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €17
Remove IP Listing I'm look for a freelancer who can remove an IP listing. I was able to do it, but it only lasted for a few hours then the IP got listed again. There is no bulk mail being sent. See the attached screenshot. 11 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, HTML, Διαφημίσεις email, Email Developer Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €63
Cyber security for ICO Hello We are looking for strong web security experts for an ICO. What tactics will you use? How much experience? 4 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €480
i need a new website designed, built , hosted and seo optimised I need a new website. I need you to build a website for my small business. i need a new website designed, built , hosted and seo optimised the site im looking for redesign is [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 72 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ασφάλεια Ιστού, SEO Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €233
WordPress Resolve Security Flaws and Clean Code WordPress Resolve Security Flaws and Clean Code. System brakes often, bugs. And some security issues. 36 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, MySQL, HTML Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα €16
Fix hacked website I have website that was hacked for few days ago. The hack work like if some people goes to the website they are redirected to some spam websites. Easy fix for the right person 69 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, Prestashop, HTML Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 20ώρα €92
Project for Rajan P. -- 18/04/25 08:12:32 Hi Rajan P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 PHP, Java, Ασφάλεια Ιστού, Mobile App Development, Android, Apr 25, 2018 Apr 25, 20188μέρα 20ώρα €103
we need injected code removed from index.php Hello our site [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] has been compromised with code injected that is referring to another site, please see screenshot attached, we need this code removed, and we need you to check wordpress p... 30 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 18ώρα €31
Secure a new website Hi, Waiting for security professionnal profil, to secure a website with wordpress front and an application software in the backoffice. We need to secure all entries etc, we need a full SECURE WEBSITE. 57 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 18ώρα €131
Clean a website from malware. Hello! I have a wordpress website infected with malware that i need to clean. Its the rogueads.unwanted_ads 35 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 16ώρα €27
Web security I need somebody can identify the vulnerabilities of my web improve the security level of my website. 17 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, HTML, Ασφάλεια Διαδικτύου Apr 24, 2018 Apr 24, 20185μέρα 11ώρα €2610
Clean Malware from website and provide a clear root cause for issue Hello I have a WP site hosted with Go Daddy and we got notice that our site has been flagged with Maleware. I would like someone to clean this while keeping the integrity of the site. I would then like for you to figure what has been compromised and provide a decisive root cause on the issue. I understand it was probably and out of date plugin but I would like to know what plugin. Please see attac... 32 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, CSS, HTML Apr 24, 2018 Apr 24, 20185μέρα 11ώρα €111
Virus removal for Joomla website Looking for someone who will be able to remove virus without breaking the site. Can put in active free scanning antivirus plugins that does not slows down loading/processing of the website See attach screen shot for the files infected by the virus. 13 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Joomla, CSS, HTML Apr 24, 2018 Apr 24, 20185μέρα 10ώρα €40
setup ssl on my website I can't figure out the ssl setup and I need someone help me to figure out. 52 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML Apr 24, 2018 Apr 24, 20185μέρα 7ώρα €21
Malware Removal Expert Needed ASAP I have sites hosted with hostgator that need malware removal ASAP! Please contact me if you have experience getting rid of malware and you can start immediately. I use wordpress 21 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML Apr 24, 2018 Apr 24, 20185μέρα 6ώρα €34
Secure my magento websitr and check for virus My magento keeps getting hacked and a user keeps adding and enabling payment options The magento/admin url is redirected now i need a full security fix and i need everything locked down magento 1.9 37 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Magento, HTML Apr 24, 2018 Apr 24, 20185μέρα 6ώρα €123
need a security manager who can help me to secure my facebook account need a security manager who can help me to secure my facebook account 13 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Apr 24, 2018 Apr 24, 20185μέρα 2ώρα €25
Wordpress Malware Cleanup I have Malware on my site, need to clean up and get back to google safe browsing. 36 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, CSS, HTML Apr 24, 2018 Apr 24, 20185μέρα 1ώρα €29
Remove filestore72 virus from vbulletin based website and secure the site from further attacks. My vbulletine site has been hacked and it's being redirect to filestore site. I need it to be clean and protect for future. 7 PHP, Javascript, Ασφάλεια Ιστού, vBulletin, MySQL Apr 24, 2018 Apr 24, 20185μέρα €54
Internet security task, need someone like challenge expert in internet security and website coding 12 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 23ώρα €101
Take down a crooked website. Hello, I payed [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] though airbnb $1200 for a vacation I saved up for a year. So I can finally take my kids to Disney and not be the bumb dad. This was going to be there first time. Apparen... 2 Ασφάλεια Ιστού Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 23ώρα €270
HP Proliant server ILO + Remote Desktop settings I have problems managing Integrated Lights Out, my server has ILO2 installed, suddenly the access just died, it does not show as an active device on the gateway. I also have connection problem from the internet using Remote Desktop, and obviously can't reach ILO. Had multiple security warnings after the last configuration effort, so the server might need certificates. The server runs Windows ... 8 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Windows Server Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 23ώρα €115
A membership site for Computer Based Test. A membership site for Computer Based Test where members pay,the test are randomly generated, marked and result given real time. 24 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 20ώρα €155
Algo VPN network speed suddenly became very slow. Need a fix. I have installed Algo VPN on a VPS based in Europe. We have added a new IP address and suddenly the speed became very slow. Looking for an experienced network admin to fix . 8 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, DNS, Διαχείριση Δικτύου Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 18ώρα €111
TLS 1.2 and HTTP/1.1 Upgrade I have a client that has an old site using the eXtend web server. He is not PayPal compliant and the TLS 1.2 and HTTP/1.1 needs upgrading or he will lose services. I have installed an SSL but because the site was not built with https in mind, some configuration is needed. I need someone who had the skills and knowledge to fix this. A freelancer who has fixed this type of problem before. The pro... 11 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, HTML, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 18ώρα €57
Use Case Diagrams,Activity Diagrams,Sequence Diagrams UML modes(Unified Modeling Language) tool, and freelancers are required to demonstrate proficiency (UML models) 6 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Research Writing, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 15ώρα €13
CYBER SECURITY SPECIALIST In need of a cyber security programmer/ specialist to advise me on an existing website. It has been very slow in executing a request. Am not sure if it is due to the internet connexion or the server being underperforming. The skills required are : complex website understanding and programming; understanding the risks surrounding the DDOs, cybersecurity matters, ethical hacking. Thanks 17 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Ασφάλεια Διαδικτύου Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 14ώρα €31
Audit My Website php Pages My website index but when I check my site in Index than show some chines site. maybe its hacked. I have removed all server and update on go daddy server also taken SSL but still show the issue. I think in site data have some suspicious file or code. Looking for someone who can remove that code or file from site data. the site has near about 25 pages. 28 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, MySQL, HTML Apr 23, 2018 Apr 23, 20184μέρα 12ώρα €11
We need Skype mass message tool of sending messages to all contacts or group contact at a time . requirements : 1. we need skype message broadcast tool ' 2. it should have option of start and top feature 3. it should have feature to target a group [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] should b... 2 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 23, 2018 Apr 23, 20184μέρα 11ώρα €516
Secure my magento websitr and check for virus My magento keeps getting hacked and a user keeps adding and enabling payment options The magento/admin url is redirected now i need a full security fix and i need everything locked down magento 1.9 7 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Magento, HTML Apr 23, 2018 Apr 23, 20184μέρα 9ώρα €102
Cyber security project-UML Models Project shouldn't take long at all,This part emphasizes on the use of a UML modes(Unified Modeling Language) tool, and freelancers are required to demonstrate proficiency w (UML models) 1 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Research Writing, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Apr 23, 2018 Apr 23, 20184μέρα 3ώρα €32
Our Website Keeps Getting Infected by Malware Hello, Every few days, our website seems to have a problem, due to files being added to our hosting. We have changed password for hosting, FTP etc, but it continues to happen. We are looking for someone with experience who may be able to help us solve the problem. The shopping cart is Prestashop, and it is being hosted on HostGator. Many Thanks and Happy Bidding 21 PHP, Ασφάλεια Ιστού, HTML Apr 23, 2018 Apr 23, 20184μέρα €32
i am looking team member We are international team and looking for some one who has some exp in the side 1) Mobile 2) web site 3) translate English mast need 4) withe blog 5) marketing 6) Design Please send me your proposal , I will pay you monthly , and the price is related to your level of skills 30 Ασφάλεια Ιστού, Δοκιμή Εφαρμογής Κινητής Τηλεφωνίας, Σχεδίαση , Writing Apr 23, 2018 Apr 23, 20183μέρα 19ώρα €1890
Web Security - IP Locking Am looking for a solution where content on my portal can be IP locked such that only white-listed IP's can access the content. Means for a client to access using a username and password, only those I have white-listed can access the website content. We shall be flexible with budget as long as we get demonstrable solution that works. Please send in your proposals- thanks 13 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, HTML, Ασφάλεια Διαδικτύου Apr 23, 2018 Apr 23, 20183μέρα 16ώρα €40
Understanding Buffer Overflows Understanding how buffer overflows can be exploited and mitigated is a major topic within systems security. this assignment is issued through the Labtainer framework developed at the Naval Postgraduate School. Hopefully you have looked at the web page and downloaded the software at this point. As a reminder, the web page can be found at [το url αφαιρέθ&e... 5 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου Apr 23, 2018 Apr 23, 20183μέρα 15ώρα €167
I am looking for my partners who can speak Englsih We are international team and looking for some one who has some exp in the side 1) Mobile 2) web site 3) translate English mast need 4) withe blog 5) marketing 6) Design Please send me your proposal , I will pay you monthly , and the price is related to your level of skills 23 Ασφάλεια Ιστού, Δοκιμή Εφαρμογής Κινητής Τηλεφωνίας, Σχεδίαση , Writing Apr 22, 2018 Apr 22, 20183μέρα 10ώρα €818
quick install during a skypecall hello, we have this 1 hour task, over skype connect to our godaddy account and to our server and then configure two domcains one [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] that will refer to the port :3001 and [τ&omicron... 8 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Apr 21, 2018 Apr 21, 20182μέρα €19
Secure My Website My website shows that the connection is not secure. I purchased a ssl certificate but it still shows that it is not secure. 46 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML Apr 21, 2018 Apr 21, 20182μέρα €78
Install SSL (HTTPS) on 1 domain and 2 subdomains for a cheap price My webhost already has SSL function, I just need somebody to install it for a very good price 36 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Apr 21, 2018 Apr 21, 20181μέρα 20ώρα €6
Install SSL (HTTPS) on 1 domain and 2 subdomains My webhost already has SSL function, I just need somebody to install it correctly for a very low price. 46 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Apr 21, 2018 Apr 21, 20181μέρα 20ώρα €17
CDN DOMAIN-HOST ISSUE Hello, We have a domain name that need to be forwarded and protected via CDN using cloudflare - if needed can also be [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] - anyway making sure the domain is protected using CDN and DNSSE... 8 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, DNS, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Apr 21, 2018 Apr 21, 20181μέρα 18ώρα €45
Help me secure my recreational website. I have this website on Digital Ocean and I am using webmin to administer. I think I want to put in a self signed certificate (this is for recreation, not commercial purposes and I don't want to pay) and leverage port 443 instead of 80 because I have users authenticate. BTW, if there is a better way to encrypt the transmission without paying for a certificate, I'm all ears. Your job is ... 10 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Apache, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Apr 20, 2018 Apr 20, 20181μέρα 9ώρα €22
Customer Service Job Description: Attracts potential customers by answering product and service questions, suggesting information about other products and services. Opens customer accounts by recording account [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτ&e... 3 Ασφάλεια Ιστού, AJAX, Asterisk PBX, Έλεγχος Ευχρηστίας, Security Sales Apr 20, 2018 Apr 20, 20181μέρα 2ώρα €18
Set SSL certificate. Hi, Everyone!!! I have one page website and bought SSL certificate actually. Can you set that? [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 48 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, VPS, Υπηρεσίες Δικτύου Apr 19, 2018 Apr 19, 201811ώρα 5λ €17
clean the website from few spams i need someone to teach me how to clean my website from spam 19 PHP, Ασφάλεια Ιστού, SQL, WordPress, HTML Apr 19, 2018 Apr 19, 201810ώρα 43λ €14
IBM SPSS Statistics Base Perpetual License I need 2X IBM SPSS Statistics Base Perpetual License, If you're interested send me a message. 7 Ασφάλεια Ιστού, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 19, 2018 Apr 19, 20188ώρα 28λ €206
DNS redirect and SSL certificates I'm looking for a freelancer to help us direct traffic to a new URL. I also need the person to make sure the SSL certificates we have are correctly set up and protecting our site. Also our blog is not visible, we think this is excuse of a traffic routing mistake. The URLs for this project are [το url αφαιρέθηκε, σ&upsil... 39 Ασφάλεια Ιστού, DNS, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Apr 19, 2018 Apr 19, 20182ώρα 41λ €72
need ethical hackers and programming experts hello need ethical hackers and programming experts for my ongoing projects. the person should be well versed with all the points of the networking and coding. there will be one small demo anf if you pass that there will be bounty of projects to work on. please not I AM NOT PAYING for the demo project. thank you. 19 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου, Penetration Testing Apr 19, 2018 Apr 19, 2018Έχει λήξει €366
Cybersecurity slides Malware and different attacks 18 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Μάθηση μηχανής, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Apr 18, 2018 Apr 18, 2018Έχει λήξει €30
Showing 1 to 50 of 824 entries
« 1 2 3 4 5 »