Διαχείριση Συστήματος Δουλειές και Διαγωνισμοί

System admin is the process or person employed to maintain and operate a computer system or network. System admins install, support, configure and maintain servers and other computer systems. They also periodically do scripting tasks and respond to service outages or other problems involving servers or desktops. If your business needs help with system admin tasks, then you can hire freelancers who can work with your computer systems. Talented and experienced system admin freelancers can be found here. Simply post your system admin task or job today.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a System Administrator; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Server MAnagemnt support -- 2 Transfer existing server installation to a new hardware installation . Work performed remotely in background via ssh / putty ; final testing and kick-start of the installation ; Proxmox Virtualisation Software used ; Proxmox Specialist needed ! 26 PHP, Perl, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Υπολογιστή Sep 25, 2017 Σήμερα22ώρα 1λ €17
Setup Email Notification Hi, we need to setup an email notification service. Our Application send emails for Notification due to specific events. This email (Address) cannot be delivered to our Mail server due to SPAM filter. Otherwise our application send emails via unsecured communication. So we need to change this by using ssl encryption. Please find attached a virtual description of the current situation and needed... 17 Διαχείριση Συστήματος, Linux, UNIX Sep 25, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €146
Edit website I need to add postage drop boxes on my website checkout page. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 28 PHP, Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Sep 25, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €23
Consultant/ Project Manager/ E-commerce Manager Open Vacancy: VisaHQ is going to enter Chinise market and looking for a freelance IT Consultant to provide a professional consultation regarding IT side of this project (remote job) Requirements: 3+ years of experience as a Project Manager or on Senior Technical position of e-commerce project in China Good knowledge of analytical, emailing, and shipping platforms in China Advanced English,... 12 Διαχείριση Συστήματος, Διαχείριση Πρότζεκτ, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Sep 25, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €46
SolusVM Setup For hosting company SolusVM Need it to be installed and setup so my hosting company can re sell vps on on our dedicated servers. 20 Διαχείριση Συστήματος, Linux Sep 25, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €25
Project for Vladimir N. Hi Vladimir N., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Διαχείριση Συστήματος, SQL, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, , node.js, Debian Sep 25, 2017 Σήμερα9μέρα 10ώρα €222
Virtual Machine Imaging Hello, I am looking for a VMware expert to help me set up a way to do imaging. I have ten computers but I want a way to do imaging so that if any computer goes down I can have it back up and running immediately. 10 Διαχείριση Συστήματος, Cisco, Windows Server, Απεικόνιση, VMware Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €17
Woo-Commerce cart functions need to he completed Finish woo-commerce cart/site functions: SHOP NANCY TRAN • Under product “Additional Information” please delete: – “Details” + “Size” appears at the bottom + “Weight” CART • After an item is added to cart, please create a drop down box that appears to let the customer know that the item has been added to cart. • add to... 23 Διαχείριση Συστήματος, AJAX, WordPress, HTML, jQuery / Prototype Sep 24, 2017 Sep 24, 20175μέρα 23ώρα €220
Load Products on Amazon & Ebay I need an expert who knows how to load products onto Amazon and Ebay. Documented success. The store must be colorful, attractive and descriptive. Looking at approximately 900 products 40 Διαχείριση Συστήματος, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Δημιουργικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη Sep 24, 2017 Sep 24, 20175μέρα 21ώρα €322
Web development I need my website re-configured. Won't load any longer 27 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Sep 24, 2017 Sep 24, 20175μέρα 21ώρα €37
Customer care Keep records of materials filed or removed, using log-books or computers. Add new material to file records, and create new records as necessary. Perform general office duties such as typing, operating office machines, and sorting mail. Track materials removed from files in order to ensure that borrowed files are returned. Sort or classify informations according to guidelines such as content,... 32 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαχείριση Συστήματος, Δοκιμή Λογισμικού, MySQL Sep 24, 2017 Sep 24, 20175μέρα 20ώρα €410
tune and setting server 17 CWP already installed on VPS we need server tune and setting after CWP install CWP, VPS, Centos You must make back file which you want to edit may to issue with your made settings after reboot Project shall be awarded and mailstone shall be created on work complete Fever bid shall build long term relation and more server projects if best work for this sample project 17 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, UNIX, VPS Sep 24, 2017 Sep 24, 20175μέρα 18ώρα €24
Server Clustering Asterisk Dialer - open to bidding Predictive / Preview Dialer / Manual Dialing Solution (100 Seats) a. Vicidial Installation on 2 server with version 2.12 b. Cluster will be setup i. One server will have Web, Database and API configuration c. 2nd server will have asterisk and recording d API will be given for Data push from client to Dialer database 2) Installation & Setup: Final phase 4 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Asterisk PBX, VoIP, VPS Sep 24, 2017 Sep 24, 20175μέρα 10ώρα €285
Web development I need my website re-configured. Iframes removed 41 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 6ώρα €113
Project for Dimitrios C. Hi Dimitrios C., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat it's Virtual min -smtp email related. Hostname configs for my home baser website and mail server. 1 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, MySQL, , Ubuntu Sep 23, 2017 Sep 23, 20178μέρα 2ώρα €13
network design on opnet and detailed explanation report The requirement is attached in the report. Requires to deliver an OPNET design and documentation explaining the scenarios mentioned. 10 Διαχείριση Συστήματος, Τεχνική Συγγραφή, Διαχείριση Δικτύου Sep 23, 2017 Sep 23, 20174μέρα 20ώρα €120
I need a professional system administrator We are a young company and are looking for a system admin, preferably for a long term relationship. You should be very experienced. 44 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, UNIX Sep 23, 2017 Sep 23, 20174μέρα 20ώρα €11
Project for Leonid N. + code must work from command line ex: php [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτ&ep... 2 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Εξυπηρέτηση Πελατών, Asterisk PBX, Τεχνική Υποστήριξη, Sep 23, 2017 Sep 23, 20177μέρα 11ώρα €41
Doing Test Labs in CentOS 6.4 based on Lab guides and getting output document need to do some test labs in CentOS 6.4 according to the lab guides attached and get the output in document. 6 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Τεχνική Συγγραφή, Τεχνική Υποστήριξη, Διαχείριση Δικτύου Sep 23, 2017 Sep 23, 20174μέρα 9ώρα €114
Fix Stucked Cpanel Server One of our Cpanel Server got stucked at boot, need someone to fix it on priority, secure server and restate server at earliest 16 Διαχείριση Συστήματος Sep 23, 2017 Sep 23, 20174μέρα 9ώρα €16
Web development -http://keredrsi.win/1529218119188/ I need my website re-configured. Php script. Need to fix simple css error after join now it's showing some error. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Go through the link and check. Apply only when you have check and ... 16 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Sep 22, 2017 Sep 22, 20174μέρα 8ώρα €110
Doing Test Labs in CentOS 6.4 According to Lab guides and getting output document need to do some test labs in CentOS 6.4 according to the lab guides attached and get the output in document 9 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Διαχείριση Δικτύου Sep 22, 2017 Sep 22, 20173μέρα 22ώρα €142
I need a website fixed I need my website re-configured.I need you to design and build my personal website. 40 PHP, Διαχείριση Συστήματος, WordPress, CSS, HTML Sep 22, 2017 Sep 22, 20173μέρα 21ώρα €855
Web development I need my website re-configured. Php script. Need to fix simple css error after join now it's showing some error. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Go through the link and check. Apply only when you have check and ... 16 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Sep 22, 2017 Sep 22, 20173μέρα 21ώρα €110
Linux lab based on cent o/s I have a lab requirement and needs to be done on linux cent o/s 6.4 and the output should be drafted in the report template attached. 14 Διαχείριση Συστήματος, Linux Sep 22, 2017 Sep 22, 20173μέρα 20ώρα €87
Adjust Window Server 2008 Brightness I am using Window Server 2008 R2 on Laptop. There seems no option for adjusting brightness. If somebody knows about this please let me know. 5 Διαχείριση Συστήματος, Windows Server Sep 22, 2017 Sep 22, 20173μέρα 18ώρα €3
I need a website fixed I have a WP website build with optimize press and Wishlist members. My members are not able to modify their WP profile. When they click on the Modify my profile link, they are redirected to the home page of my site 128 PHP, Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL Sep 22, 2017 Sep 22, 20173μέρα 14ώρα €103
Secure my website I need to secure my website against attacks, spam and copy. - First of all you will need to setup ssl for me and assure that migration from actual http goes smooth and without any 404. - I want that nobody can copy my scripts codes and i want to disable right mouse click and element inspection (If and so much as possible) - I want you to setup an auto backup of my website. I have 2 servers and ... 40 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Sep 22, 2017 Sep 22, 20173μέρα 13ώρα €175
Redirection of blog site to another server I have a main / primary site hosted on AWS. I need my blog site to have a url e.g. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] The 'blog' folder will be hosted on a different server e.g GoDaddy. So, to put it simply... 22 Διαχείριση Συστήματος, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Web Development Sep 22, 2017 Sep 22, 20173μέρα 13ώρα €45
I need a website fixed I need my website re-configured.I need you to design a website for my small business. 52 PHP, Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Sep 22, 2017 Sep 22, 20173μέρα 12ώρα €295
aws expert , ssl need to install fast as site is down now Hello, we need aws expert, ssl need to install fast as the site is down now Bid only if you can do right now as our site is down. due to ssl expire 33 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Sep 22, 2017 Sep 22, 20173μέρα 11ώρα €9
Help prevent further DDOS attacks on our website Our website has been under constant DDOS attacks for over 2 mths now. We have CloudFlare installed but it does not seem to prevent our website from crashing. We need a System Administrator that has worked with issues like this to help us stabalize the site for now and then implement the required steps to prevent the site from crashing under these attacks. I need someone with experience w... 26 Διαχείριση Συστήματος, Linux Sep 21, 2017 Sep 21, 20173μέρα 8ώρα €9
Aruba Network Simulation One small Aruba Network needs to be simulated in a suitable simulation platform. Simulation platform can be anything. 5 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Μηχανολογία, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Sep 21, 2017 Sep 21, 20173μέρα 7ώρα €366
Web development I need my website re-configured. I'm running wordpress / woocommerce and my site Is painfully slow front end and back end The server is nginx And on unlimited packages, Have paid someone to speed up previously and think that has made it even worse, Before bidding please remember the following No downtime is allowed this is a live store Store must be fast or I will not release paymen... 76 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Sep 21, 2017 Sep 21, 20173μέρα 2ώρα €221
Website build I need my website re-configured.I need you to design and build my online store. 43 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Sep 21, 2017 Sep 21, 20173μέρα €64
Apple technician to provide on-site support in Vauxhall UK We need occasional on-site support to help speed up performance on our two i-Mac 7s. Mainly use MS Office. All files held on Dropbox plus external hard drives. Need a price per hour for on-site support. 3 Διαχείριση Συστήματος, Microsoft Office Sep 21, 2017 Sep 21, 20172μέρα 21ώρα €30
MailEnable with administraton painel when i open the MailEnable i see this error [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]: An attempt was made to load a program with an incorrect format. (Exception from HRESULT: 0x8007000B) at [το url α&... 10 Διαχείριση Συστήματος, DNS, Διαχείριση Δικτύου, Microsoft SQL Server Sep 21, 2017 Sep 21, 20172μέρα 19ώρα €29
MailEnable Painel Dosent open correctly Everytime that i open the administraton painel i see this error . [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]: An attempt was made to load a program with an incorrect format. (Exception from HRESULT: 0x8007000B) at [&ta... 11 Διαχείριση Συστήματος, Microsoft Exchange, DNS, Windows Server, Διαχείριση Δικτύου Sep 21, 2017 Sep 21, 20172μέρα 19ώρα €323
Web development I need my website re-configured. Can't upload PDF file 42 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Sep 21, 2017 Sep 21, 20172μέρα 15ώρα €57
Web development I need my website re-configured. Some areas that need to be filled in 203 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Sep 21, 2017 Sep 21, 20172μέρα 12ώρα €915
Web development I need my website re-configured. I am looking for someone to set up all the menus, links, etc. 140 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Sep 21, 2017 Sep 21, 20172μέρα 10ώρα €138
Nginx reverse proxy outbound connections passing to external squid proxy I need to have nginx as reverse proxy to a website using external squid servers. Nginx should pass all the traffic (http/https) throught squid before connecting to the proxied website. A small illustration of what i need to be done: user browser -> ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτ&e... 9 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Nginx, Ubuntu Sep 21, 2017 Sep 21, 20172μέρα 9ώρα €43
Design a website for my new company 1. I want the same number of pages with the example site i gave you to check excluding videos and blogs. 2. I want only English language 3. I don't have a domain yet but i want the domain name as [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δ&epsilon... 24 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού Sep 20, 2017 Sep 20, 20172μέρα 6ώρα €1971
Web development -- 4 I need my website re-configured. My website was hacked and I need a great coder to get my website back thank you 64 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Sep 20, 2017 Sep 20, 20172μέρα 4ώρα €155
Web design I need my website re-configured. I have existing website but I dont like it so I would like to redesign it, the website is B2B online store so I need it to be in high quality amazing, attracting and talented to attract businessmen. Thanks [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε γ&i... 96 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Sep 20, 2017 Sep 20, 20172μέρα 2ώρα €994
Adobe Dreamweaver profesional need website fixed I need my website re-configured.I need you to design and build it. 17 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαχείριση Συστήματος, Adobe Dreamweaver, MySQL Sep 20, 2017 Sep 20, 20171μέρα 21ώρα €165
CA Identity Manager & Siteminder - Need Support Need support for CA Siteminder & Identity Manager integration on Windows Server... Please respond only if you have relevant experience.. 3 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Υπολογιστή, Active Directory, Windows Server Sep 20, 2017 Sep 20, 20171μέρα 18ώρα €14
Hire a Linux Developer I need a Linux web server configuration developer. 13 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ubuntu Sep 20, 2017 Sep 20, 20171μέρα 17ώρα €21
Project for TomasStudna Hi TomasStudna, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 0 Διαχείριση Συστήματος, Linux, AJAX, Web Scraping, , Web Development Sep 20, 2017 Sep 20, 20174μέρα 16ώρα -
I need my shopify e-commerce website fixed I am dropshipper selling different items I am interested in making my website more attractive for the customers. Also putting the items into categories 48 Διαχείριση Συστήματος, Photoshop, WordPress, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Shopify Sep 20, 2017 Sep 20, 20171μέρα 15ώρα €84
Showing 1 to 50 of 481 entries
« 1 2 3 4 5 »