Διαχείριση Συστήματος Δουλειές και Διαγωνισμοί

System admin is the process or person employed to maintain and operate a computer system or network. System admins install, support, configure and maintain servers and other computer systems. They also periodically do scripting tasks and respond to service outages or other problems involving servers or desktops. If your business needs help with system admin tasks, then you can hire freelancers who can work with your computer systems. Talented and experienced system admin freelancers can be found here. Simply post your system admin task or job today.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a System Administrator; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Configuring DNS, CNAME, DKIM, SPF, A, MX, and DMARC Records for our Network Solutions and SendinBlue Setup We're setting up a new website and email DNS service and need help properly configuring the interaction between our Network Solution Hosting and SendinBlue DNS Server setup. Need to properly configure DNS, CNAME, DKIM, SPF, A, MX, and DMARC Records for our new site and associated email. Also need to configure 4 other websites and DNS Server setups after the first one is done successfully. 11 Διαχείριση Συστήματος, DNS, Φιλοξενία Ιστοσελίδων May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €23
I need little fixes om my ecommerce website. I need add ons in my website 24 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διαχείριση Συστήματος May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €20
Networking task Network design of small sample building 12 Διαχείριση Συστήματος, Ασύρματη Σύνδεση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €22
INSTALL and RUN a AMD Graphic Card on a VMu (Centos 6.9) run on XenServer 7.4 Just start using XenServer. Doing some experiment for my company. Installed XenServer 7.4 on a Box and created a Centos 6.9 VMU. Using XenCenter. Got to the point when I can run the virtual operating system but when i try to use the AMD graphic card with the command: xe vgpu-create vm-uuid=xxx-xxx-xxx-xxx gpu-group-uuid=xxx-xxx-xxx-xxx I receive the following error message: The use of this fe... 4 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Debian, Διαχείριση Δικτύου May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €172
AWS Server Administrator who is familiar with EC2 Instances I have a web app running on AWS EC2 instance. All of a sudden, I am not able to login via SFTP. I tried using Putty and FileZilla. I am looking for someone who can fix this issue. 25 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Ubuntu May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €70
CONFIGURAZIONE MAIL SERVER WHM CPANEL EXIM After default reset exim no longer runs SMTP out and IMAP only works without SSL - 10 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, DNS, WHMCS May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €22
SEO, Web development & site maintenance Daily Maintenance on web site Long term project and we will pay a monthly rate. 64 Perl, Διαχείριση Συστήματος, SEO, WordPress, Διαχείριση Ιστοσελίδων May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €128
IT Networking task need help on networking task based on question given 24 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €12
Network Engineer Looking for a network engineer to design network for the Ubiquiti Unifi platform. I just need the design and someone who has experience with wireless networking. Thanks 17 Διαχείριση Συστήματος, Ασύρματη Σύνδεση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €281
Packetfence integration with Airwave WLC/ Aruba IOS Packetfence already installed , needs integration with airwave wlc for guest access and Mac based authentication. PF server is up and running. I need help with integration with wlc and guide as to how to go about implementing policies and such. 3 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Διαχείριση Δικτύου May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €159
Linux admin Urgent !!! I need Linux admin asap , must come to my Local server to check some issues u must have good hand on apache /Ngnix and php and other stuff 24 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, MySQL May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €101
Koha Installation on in Linux / Virtal machine - Virtual Box, VMWare Using Web Installer, we install Koha using through anydesk in Ubuntu/Debian Linux. Plus auto-increment bug Fix and enable acess Koha in Your Local Area Network. Plus, Patron Import, Marc Edit. OPAC configuration like, banner and link to your e-references, Library timings and other web pages. Additional Charges required for OPAC customisation, Marc Edit and Patron uploads 4 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Ubuntu May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €313
creating an overall IT Infrastructure proposal for AusEd The proposal is an overview of the entire IT infrastructure to be presented to the AusEd management for future planning. The proposal will include IT Infrastructure diagram of the overall system. The diagram will include network infrastructure, all types of servers and clients as well as where they are located within the network. Indicate the presence of security features such as firewalls, VP... 8 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €94
creating an overall IT Infrastructure proposal for AusEd The proposal is an overview of the entire IT infrastructure to be presented to the AusEd management for future planning. The proposal will include IT Infrastructure diagram of the overall system. The diagram will include network infrastructure, all types of servers and clients as well as where they are located within the network. Indicate the presence of security features such as firewalls, VP... 11 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €88
Virtualization on Dedicated Hosting for VPN Tunneling A Database application is hosted on a dedicated cloud server ([login to view URL]). The application needs to communicate with a remote server over VPN tunnel. Following tasks are required: 1: Install VMWare on cloud based dedicated server - [login to view URL] 2: Install two Linux operating systems on virtual servers 3: Configure one of the servers as Webserver 4: Configure and install software r... 17 Διαχείριση Συστήματος, Linux, MySQL, VMware, Διαχείριση Δικτύου May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €189
Project for Skynats Technologies Hi Skynats Technologies, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Διαχείριση Συστήματος, Linux, MySQL, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, , Φιλοξενία Ιστοσελίδων May 21, 2018 Σήμερα9μέρα 14ώρα €22
IT networking task need help to do IT networking task 21 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Διαχείριση Δικτύου, Computer Science May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €13
Create hosting panel Create vds-hosting panel 33 PHP, Javascript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαχείριση Συστήματος, Φιλοξενία Ιστοσελίδων May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €5845
System Administration Windows Administration, AD, firewall and printer troubleshooting, 18 Διαχείριση Συστήματος, Microsoft Exchange, Active Directory, Windows Server, Διαχείριση Δικτύου May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €15
Plesk Unix restore beckup problem I need little and fast help to restore image of previous maked on same host Need fast and via teamvier help 9 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, Plesk May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €22
Installing openvpn on my server hello You need to install openvpn on my live server which run apache2 for websites. I need someone to avoid conflicts of both. I want to use openvpn for my mobile data. You will work through teamviewer. thank you 8 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Debian May 20, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €26
VPN Panel - L2TP And OpenVPN Selling Panel i ned comand installation setup VPN Panel - L2TP And OpenVPN Selling Panel i ned panel VPN Panel - L2TP And OpenVPN Selling Panel Automatic create account Automatic delete expired account Deposit system Server monitoring (powered by phpsysinfo) Responsive on all screen size Add unlimited subreseller Add unlimited reseller Add unlimited server AES-256-CBC Encr... 5 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, Ubuntu May 20, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €195
Create Ununtu Install ISO I need someone to help create a fully automated ISO image based on Ubuntu 18.04 with PreSeed configuration file. The PreSeed will configure the following : - default network properties 1.1.1.10/24 - username & password - No user prompts throughout - Install the following packages from local repository on ISO (ie. without real network access) -- open-ssh-server -- samba -- Apache2 ... 4 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Ubuntu May 20, 2018 May 20, 20185μέρα 23ώρα €95
Web development I need my website re-configured. My website is like [login to view URL] but for a country in Africa. I need someone to help assist me in completing the remainder 10% left of the project. I have the whole project in a file and an active back end. 58 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify May 20, 2018 May 20, 20185μέρα 21ώρα €522
Simple project: Ubuntu configuration Hi guys I've just built a new desktop PC and I decided to use Ubuntu instead of Windows. I'm a long time Win7 user so I don't have any Ubuntu knowledge and I am having trouble with basic configuration problems. I would like to connect [Removed by Freelancer.com Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and Conditions], who can help me configure it properly (I'... 24 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Προγραμματισμός C++, Ubuntu, Διαχείριση Δικτύου May 20, 2018 May 20, 20185μέρα 21ώρα €181
Network security project-5 Need an expert in networking Budget- 35$ 22 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου May 20, 2018 May 20, 20185μέρα 20ώρα €25
Linux VPS server setup with IP Mostly task done just need to open main index file(var/www/html/) using IP on browser. Contact me if you know already else don't. 33 PHP, Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify May 20, 2018 May 20, 20185μέρα 18ώρα €20
Web development I need my website re-configured. Admin work need daly 1 hover 12 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify May 20, 2018 May 20, 20185μέρα 16ώρα €27
Hortonworks-ambari cluster setup Need to migrate/resolve errors that are currently showing in current cluster of Hortonworks. 2 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Hadoop May 20, 2018 May 20, 20185μέρα 15ώρα €80
Personel Mail / PC security I need to secure my personal mail and data. 16 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου May 20, 2018 May 20, 20185μέρα 14ώρα €104
mainframe z/OS system administrator Looking for a Mainframe z/OS expert. Not developper but a pure system administrator who has very in depth knowledge of z/OS configuration and scripting 3 Διαχείριση Συστήματος May 19, 2018 May 19, 20185μέρα 4ώρα €366
WIDE AREA NETWORK TECHNOLOGIES Need someone who is proficient in the following: IPv4 and IPv6 address planning Wide Area Network concepts Wide Area Network technologies Implementation and configuration of IP routing of medium complexity 25 Διαχείριση Συστήματος, Ασύρματη Σύνδεση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου May 19, 2018 May 19, 20185μέρα 2ώρα €95
Change IP address in Apache Need you to change ip address in apache. Need this NOW 30 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, MySQL May 19, 2018 May 19, 20185μέρα 1ώρα €17
Web development I need my website re-configured. Iam good in website making 6 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify May 19, 2018 May 19, 20185μέρα €10391
Install Kazoo VOIP Platform (FreeSwitch / Kamailio) We need a standard single zone seven server cluster installation of Kazoo. We will handle configuration after installation is complete. Once entire platform is online, we will release payment. 7 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Asterisk PBX, VoIP, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών May 19, 2018 May 19, 20185μέρα €382
Nextcloud mail not working HI, I have nextcloud mail installed in my server but whenever I am trying to send a mail with attachment there is a server error(The recipient receives the mail though). 10 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, HTML, Χειρισμός Email May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 22ώρα €7
Web Cache Server Web Cache Server Work with Mikrotik Cache youtube videos Cache windows update Cache apple and google store app Have a gui interface Provide dashboard 6 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Διαχείριση Δικτύου May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 22ώρα €155
Networking Expert Wanted Expert of networking wanted but domain expert is required Bulk work assured 7 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 21ώρα €88
Deploy an Istio instance on Kubernetes (istio.io) I need to demo Istio on a Kubernetes cluster for demo purposes, following this GitHub repository [login to view URL] and deploy the BookInfo app. It has to be ready to demo all the features that you can see in that URL 6 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Git, Docker May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 20ώρα €223
Web development I need my website re-configured. HI, I am a new Wordpress developer and need a little help with the right plugin or solution. I am using Divi and woo layout inject. What I need is a solution for variations, so when a variation is clicked on not only the product image but also the gallery images change. Maybe a plugin that has variation with gallery images or a JavaScript code or php, anything ... 47 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 20ώρα €161
Plex media server i have an internet cafe with 44pc clients and i need assistance to start building my own NAS/QNAP server i need assistance to choose which best QNAP model that fits my needs, also need assistance on how to install plex on 44pcs with same media content library for all. considering that NAS will be remote access to the internet cafe so they will be different locations. also need assistance on config... 3 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cloud Computing, Windows Server, Διαχείριση Δικτύου May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 18ώρα €42
Install and configure Zimbra Collaboration 8.8 with Active Sync We need to install Zimbra Collaboration 8.8 for 50 users with active sync. This is for one of client project. Installation and initial configuration needs to be done. No need to create all 50 users and do their configuration. Must enables the active sync. 28 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ubuntu May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 16ώρα €165
Enabling TLS in Oracle E-Business Suite Release 12.2 (Doc ID 1367293.1) To do knowledge transfer and perform the steps as mentioned in the attached document 7 Διαχείριση Συστήματος, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 16ώρα €291
Centos7 router not function properly Hi, pls read carfully. This job is on VirtualBox on my personal computer. I have a Centos7 server with 2 adapters, 1 in bridged 1 in internal network. The Centos7 also have a dhcp server that provides clients (ONLY on the internal network) with ip and dns. The clients on intnet should be able to ping 8.8.8.8 and use the internet on browser. PROBLEM = when i ping 8.8.8.8 on client i get : "R... 14 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 12ώρα €19
Fix Ubuntu Mail Server I need some assistance with getting a new mail server running. It is almost working, just need someone to fix a few error messages and enable webmail access through squirrelmail. It uses: -Postfix -PostfixAmavisNew -Dovecot -Squirrelmail Need it done urgently. Thanks, Kieran 21 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ubuntu May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 10ώρα €21
WHITE BOX, DHCP, NODES,UBUNTU Work I need some simple work at LOW budget and for LONG term I need a serious and hard working person 10 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ubuntu, Διαχείριση Δικτύου May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 9ώρα €6
Configure VPN We need to configure the VPN server (one windows and one linux Server) with GL router supported with VPN and PPTP. A IP camera will be connected with a router and camera's RTSP stream (tsp://ip:port) should connect to vpn server. Need the detailed steps and documents before closing this project 18 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cisco, Windows Server, Διαχείριση Δικτύου May 18, 2018 May 18, 20184μέρα 7ώρα €35
Networking /Security/ Project:- Proposal, Development and Report 1-3 year Experience required: Python or Ruby or C Language Depth Information of TCP/IP Academic Writing, Technical Report Writing (Documentation) Configuring and Maintaining IDS:- Snort, Suricata Firewall Rules, IPTABLES Checking Vulnerabilities WINDOWS, LINUX. Knowledge of DNS LOOKUP Tools 14 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cisco, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου May 18, 2018 May 18, 20184μέρα 7ώρα €396
Godaddy VPS Node Run on a site port 80 I want to figure out how to run nodejs on one of my sites on port 80 of my vps server. seems that i have problem with that. Can anyone show me a way how to fix that issue with my vps server on godaddy? Note: the site is working fine on port 8080, since i have deactivated Apache server on one of its IPs. 22 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, node.js, Web Development May 18, 2018 May 18, 20184μέρα 6ώρα €23
Gaming Internet Network/Home Network Looking to have someone set up a home network. Someone who has experience in gaming networks would be preferred as well. I have had this done already but the internet seems to drop alot and our internet provider has said its not use and check our equipment. 12 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου May 18, 2018 May 18, 20184μέρα 1ώρα €824
Showing 1 to 50 of 2599 entries
« 1 2 3 4 5 »