Διαχείριση Συστήματος Δουλειές και Διαγωνισμοί

System admin is the process or person employed to maintain and operate a computer system or network. System admins install, support, configure and maintain servers and other computer systems. They also periodically do scripting tasks and respond to service outages or other problems involving servers or desktops. If your business needs help with system admin tasks, then you can hire freelancers who can work with your computer systems. Talented and experienced system admin freelancers can be found here. Simply post your system admin task or job today.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a System Administrator; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Install UBUNTU in VPS server I have a vps server of godaddy, i want install ubuntu. 13 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, VPS, Ubuntu Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €16
Asterisk Voip Server changes I have an existing Asterisk and Freepbx server running currently Would like to When I answer a phone call, I can put a customer on hold and transfer the call to another person 11 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Asterisk PBX, VoIP Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €80
Stop sending spam In my dedicated server I having an smtp attack I need to stop it. There is plesk + ubuntu 16 17 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, UNIX, Ubuntu Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €28
Install windows 7 to my hetzner dedicated server via ssh Install windows 7 to my hetzner dedicated server via ssh. If you need Windows 7 iso, it is ready for you. 13 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Windows Server, VMware, Διαχείριση Δικτύου Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €20
Need network engineer Need to setup internet, block some sites, router setup etc 7 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €18
Quick job, Upgrade MySQL 5.6 to 5.7 Centos I need to upgrade mysql to latest version If someone can do it as soon as possible , Please contact me Please don't apply if you are based on indian, sorry , but you will be not considered Thanks 13 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, MySQL Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €77
Network Engineers, Laptop Desktop Engineers Candidate to have sufficient troubleshooting knowledge on Laptop, Desktop Hardware and Networking. Responsible to follow the call handling/closure process as per companies norms. Responsible to attend on-site Laptop, Desktop, Networking, Servers, Storages Calls. Attend & Complete the Calls within provided SLA’s. Responsible to update the Call status at real time through their mobiles... 1 Διαχείριση Συστήματος, Cisco, VoIP, Windows Server, Διαχείριση Δικτύου Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €30
vmware Recover broken ubuntu 14.04 webserver Ubuntu server 14.04 running on vmware does not boot boots into grub2 data appears to be still present. but cannot boot server OS. URGENT!!!!!!!!! Tried to boot into LIVE-usb boot console becomes unresponsive. Both usb and cd-drive ISO available on different OS versions and systems. But not getting there. 21 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ubuntu, VMware, Διαχείριση Δικτύου Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €93
IT SUPPORT I require someone to support our IT Projects remotely. ideal support would be for server support, office, office365, Windows 7 and 10. 8 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Διαχείριση Συστήματος, Microsoft Exchange, Windows Server, Microsoft Office Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €154
remote ftp backup to my server i need some one teach me over team viewer how to get my remote ftp website backuk up files to my new server backup folder or related public folder...this i want you do with command line an i also learn... 35 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, DNS, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €318
AWS user management assistance I need to create , delete users with respective permission granted to certain areas on my EC2. I will allow remote connection thru my computer for this task to be performed. It's just a small task to be done but i would require long term service if your service is reliable. 14 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cloud Computing, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Διαχείριση Δικτύου Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €40
Project for Fru G. Hi frugees, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cisco, Windows Server, , Διαχείριση Δικτύου Dec 18, 2017 Σήμερα9μέρα 20ώρα €212
TcAdmin Server Maintanace/ setup I need another mind to help setup tcadmin. we have just moved data centers and need a hand resetting tcadmin to new ips/ connections 26 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Windows Server, Διαχείριση Δικτύου Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €236
Setup DKIM and DMARC for PowerMTA Hello everyone, I need someone to show me how to setup DKIM and DMARC using PowerMTA I already have PMTA installed and able to setup SPF with my DNS. This is a quick job, providing me a video on how to do it will be acceptable as so long as you can answer any questions when they arise. I will provide you access to my server to when job is accepted, the job will be considered completed when te... 9 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, DNS, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €24
Assist in cloud buing and Hello, My boss want to have a cloud from Azure and I don't know anything about it. I need someone for a quick assist in buying and configuration this cloud. All purchase expenses will be covered of course + service fee as stated in this project. Thank you. 14 Διαχείριση Συστήματος, Cloud Computing, Azure, Windows Server, Διαχείριση Δικτύου Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €90
Install SSL certificate on windows server 2012 Hi everyone, we have a cloud server with Windows Server 2012 installed. We have a webstire hosted on that managed by IIS. We need to enable SSL certificate on this server to access this website under https protocol. We have a domain "[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε... 21 Διαχείριση Συστήματος, DNS, Windows Server, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €22
Web development I need my website re-configured. I want to encode this Theme on Open Cart system [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] How much time and cost? 53 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €187
I need the order files migrated correctly from staging to my live site. I have made a mistake and completed a migration project prematurely and need to have my woocommerce orders and reports migrated from my staging site to live site. This should be as simple as properly exporting and importing the orders. All orders must have shipping info and tracking information. There have been new orders in the live site that are not in staging that must be preserved. I will ... 12 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, WooCommerce Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €18
AWS Server load testing and health checkup We would like to have a load testing on our AWS server. Also like to have a complete health checkup of AWS server including performance, errors, space and other mandatory requirement. Also we would like to have an expert advice regarding the server including maintenance. 14 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Cloud Computing, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €92
Mail Server Set Up on VPS Urgent!! I have a VPS and domain name purchased I am looking for some who has prior experience in setting up email server. I have been trying to do it of my own and I know many things on how to do that but got stucked. Anyways I will provide you fresh VPS and domain name. Looking forward to your application. 19 Διαχείριση Συστήματος, DNS, VPS Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €18
Tomcat on Linux Cpanel Configure tomcat on linux cpanel, java app shows tomcat instead of the app 16 Java, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, MySQL Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €21
LEDE - OPENWRT Compile Hi, i need someone to compile a LEDE openwrt image with luci and coovachilli. 8 Python, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ubuntu, Διαχείριση Δικτύου Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €418
Correct access to the MySQL database On Windows OS installed Virtual Box with Ubuntu server . On Ubuntu server work nginx web server with web app. On the same Windows installed SQLYog. SQLYog not connected to the MySQL on Ubuntu. Need correct Ubuntu server for access to the MySQL database. 22 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, MySQL, Ubuntu Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €75
i need someone to fix my blogsite I need my website re-configured.I need you to design and build my blog. 44 PHP, Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €129
create an app. com I need my website re-configured.I need you to design and build my online store. 8 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €158
Web development I need my website re-configured. I need migrated site s mainly two. Need analyzed one should be completely functional but needs a special PROMO pop-up and add functional sales page The other need migrated and pop-up plus added ebook s(it's a ebook store). Projects immediately afterwards Is SMS and email campaign. So probably need quote per thousands or more. If any. questions just ask. Than... 24 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €167
Need help resolving docker app to docker app communication error (HTTP 400 error) I need someone who has experienced the problem below and assist me with the fix right away. I don't want anyone that is inexperienced. Skills needed: docker, camel, kubernetes, java I have 2 apps App 1 is a Java Camel router deployed as local java app in docker container (container 1) App 2 is a Tomcat app deployed in a separate docker (container 2) Calls from App 1 (in container 1) to ... 3 Java, Διαχείριση Συστήματος, Linux, J2EE, Docker Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €26
I want to install Cpanel with My VPS server - I have vps server. I need to setup Free cpanel like,.[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] - vista cp - zcpanel . If anyone interested to work with this project. Let me know. 27 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, MySQL Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €21
dd-wrt router configuration assistance i would like help to setup a dd-wrt router for various solutions such as vpn server, dual networks, dynamic dns, and possibly more; at this time, i need help with creating 2, separated networks; Network 1 - PRIVATE (my own lan) Network 2 - GUEST (visitors, family, friends, etc) PRIVATE on port/interface 1 GUEST on port/interface 4 want each to have their OWN Internet, but also then b... 6 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €29
Kleo + wpjobmanager customization -- 2 I need my website re-configured. I need wpjobmanager customised on a kleo template. This includes custom fields in resume manager as well as tweaking the visualisations. I need a print facility added to the resume display feature. I will need to see examples of the work you have done before, before I can award. Please include your links to the examples. 13 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €190
Kleo + wpjobmanager customization I need my website re-configured. I need wpjobmanager customised on a kleo template. This includes custom fields in resume manager as well as tweaking the visualisations. I need a print facility added to the resume display feature. 17 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €184
Make a video tutorial for setting up a Virtual OS with specific Networking settings I would like someone familiar with networking and firewalls to show me how to set up a guest operating system that connects to the internet and acts as a sandbox for the host OS. The guest OS is Ubuntu 16.04 running inside VirtualBox (or a similar software) on a 64bit host operating system (Knoppix or Windows 7). The host operating system is totally blocked from accessing the internet or even loca... 5 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ubuntu, VMware, Διαχείριση Δικτύου Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €32
502 bad gateway nginx error on site I have a hosted ubuntu server. The hosting provider had a upgrade that ran and rebooted the server. Now when I go to the site i get a 502 Bad Gateway error nginx I am looking for someone who will do a teamviewer session with me. I will log into the server and then they can troubleshoot / fix it . 11 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, Nginx Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €81
System and Network Admnistrator i am looking for a system and network administrator in order to have our servers safe and upgraded. One of the tasks is upgrade of php 5.4 to 7.2 and mysql upgrade. Also present webmin application doesn't give the needed features regarding user settings. I wonder if move to agenti wouldn't be better Knowledge of Cisco, firewalls, voip, centos, security, daily replica, zimbra, dyndns,... 25 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Asterisk PBX, VoIP, Διαχείριση Δικτύου Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €16
Installing and Configuring Clustered Samba Server Hi, I need help in installing and configuring samba server in clustered environment on Red Hat / Centos. I have installed samba packages on redhat and then installed webmin for user interface. I need help in clustering the samba server and how to work on that. 9 Διαχείριση Συστήματος, Linux, UNIX Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €51
Package install mod_pagespeed on Plesk Onyx version 17 Package install mod_pagespeed on Plesk Onyx version 17 and see why a website is so slow after a server swap 16 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, MySQL Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €108
virtualmin settings needed i have done all setting but i need good help on some points! i try to install a script ,i am getting some eror ,it mostly related php version or some setting in [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε],i couldbt figure out... ... 11 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, MySQL Dec 17, 2017 Dec 17, 20175μέρα 21ώρα €22
Create a Chef Recipe to install Splunkforwarder as well as Add on for linux/window The Chef Recipe should have the Capability to Install Splunk Forwarder on the VM as well installing Linux/Window add on. The chef should have the capability to start and stop Splunk Forwarder at any given time 2 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Διαχείριση Διαμόρφωσης Chef, Ruby Dec 16, 2017 Dec 16, 20175μέρα 10ώρα €81
NETWORKING IT'S A PROJECT WHERE YOU'VE TO DO ALL THE PARTS.... 12 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου Dec 16, 2017 Dec 16, 20175μέρα 7ώρα €145
azure expert required - Repost - open to bidding I need a Azure expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 5 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, Έλεγχος Ιστοσελίδων, DNS Dec 16, 2017 Dec 16, 20175μέρα 7ώρα €93
Redirecting old URLs to new Domain + Extension Hello, I have two websites I want to merge, but the problem is, the URLs clash with each other since they're the same. So I wanted to merge all links from domain 2 to domain 1 but appending _fileup to the end of the new URLs on domain one. Then, if a user clicks the domain 2 link, domain 1 will redirect the user to the same link but with the appended text in the URL. Example: User Cl... 13 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, Nginx, Διαχείριση Δικτύου Dec 16, 2017 Dec 16, 20175μέρα 6ώρα €28
PPTP Server with lan access between client I have an ubuntu vds. I want pptp vpn server with support lan access between clients. requirement is client 1 pc can access to a local device behind a asus modem which is connected to vpn server as client. pc <- client1 -> vds vpn server <- client 2 -> asus modem -> target device VDS has a clean ubuntu setup and has ssh access with root user1. 5 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Windows Server, Ubuntu, Διαχείριση Δικτύου Dec 16, 2017 Dec 16, 20175μέρα 5ώρα €21
hMailserver email receiving problem hMailserver installed on VPS. When sending mail, in the server it says email sent, with all the right details. But the mail doesn't show up in any email client. Test with online smtp testers gives no errors 10 Διαχείριση Συστήματος, DNS, Χειρισμός Email Dec 16, 2017 Dec 16, 20175μέρα 5ώρα €21
have to reduce the fan speed in windows server it is very noisy have to reduce the fan speed in windows server it is very noisy 4 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Windows Server, Διαχείριση Δικτύου Dec 16, 2017 Dec 16, 20175μέρα 5ώρα €24
Freeradius setup I would like someone to help me get setup with Freeradius and link to my billing system 15 Διαχείριση Συστήματος, Linux, MySQL, Διαχείριση Δικτύου Dec 16, 2017 Dec 16, 20175μέρα 4ώρα €208
Re-config WP Application to send email on independent email server 1) Currently our WP Application and mail server are installed on same server. WP application use .net domain name. 2) We have another independent mail server which uses .hk domain name 3) We want both .hk and .net emails to run on the .hk server, and emails sent by WP applications must use .net domain name and go thru the independent server. 7 Διαχείριση Συστήματος, Linux, WordPress, Χειρισμός Email, Email Developer Dec 16, 2017 Dec 16, 20175μέρα 3ώρα €27
Need help installing Socioboard I need help install socioboard on my web server. I am assuming it can be ran online. I can provide all necessary information. 14 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Ubuntu Dec 16, 2017 Dec 16, 20175μέρα 3ώρα €75
Amazon Linux Server Apache configuration I have one project. I already generate war file. i want to deploy this war file to my amazon linux server. You have to work via teamviewer. I have lots of project in the future. I need long term. please bid who is full time developer. 29 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Dec 16, 2017 Dec 16, 20175μέρα 3ώρα €21
Migrate to 3CX Phone server We have a hosted VOIP system that needs to be migrated to a new 3CX Phone Server. We are approximately 75% done with the migration, but will need help finishing migrating settings, configuring firewall, provisioning phones and other steps to finalize the migration and port the numbers to the new server. We will also need help implementing a post install maintenance and backup plan. 4 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Asterisk PBX, VoIP, Διαχείριση Δικτύου Dec 16, 2017 Dec 16, 20175μέρα 2ώρα €328
Web development I need my website re-configured. redirection fix jquery expert I have issued to footer ads click to redirect websites and pagination. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] [το url αφαι&r... 8 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Dec 16, 2017 Dec 16, 20175μέρα 1ώρα €117
Showing 1 to 50 of 1306 entries
« 1 2 3 4 5 »