Στατιστική Ανάλυση Δουλειές και Διαγωνισμοί

.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Statistical Analyser; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Resume writer/ website content writer - open to bidding I need a professional writer for resume as well as for website content. Its a small project. Shall not take much time 10 Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €19
CPLEX Optimization - open to bidding Need someone who has sound experience in CPLEX Optimization & exp in supply chain management. Atleast 1 end to end project. 2 Linux, Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €313
help writing analysis I am looking for help in writing analysis based on entropy. It will be max one page double column , please contact me for further details. 34 Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €23
K fold cross validation in R I have some data relating to health that I want to check with K fold cross validation after using GLM. 7 Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €19
Bayesian statistics Need to discriminate between 2 data sets using Bayes. 12 Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €27
Project for Himanshu A. Hi fred here, lets do the PLI here. sorry for the mess. 2 Επεξεργασία Δεδομένων, Στατιστικά, Μαθηματικά, SAS, , Στατιστική Ανάλυση Feb 17, 2018 Σήμερα9μέρα 4ώρα €23
conducting a meta-analysis on medical topic 4-5 clinical trials We will give outline- inclusion and exclusion criteria, hypothesis, table of those study we want to analyze etc etc . will discuss more in private--- 28 Έρευνα, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Στατιστική Ανάλυση, Qualitative Research Feb 16, 2018 Feb 16, 20185μέρα 22ώρα €411
Optimization problem (need to determine best values with constraints) Need to determine the values that result in the lowest cost, details will be provided along with full set of variables. 18 Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 16, 2018 Feb 16, 20185μέρα 3ώρα €84
R Programming and Statistical Analysis Need to hire someone who has R Programming skills 14 Στατιστικά, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 15, 2018 Feb 15, 20184μέρα 21ώρα €31
SPSS Expert _ Urgent Job - 15/02/2018 15:58 EST Someone who is good in SPSS and can do Statistical and Economical Analysis for a Country. Apply if you are good in Statistics analysis and can provide strong recommendations! Thanks 41 Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 15, 2018 Feb 15, 20184μέρα 18ώρα €106
Maximum likelyhood estimation I need some calculations to be checked, more details will be provided. 11 Matlab and Mathematica, Στατιστική Ανάλυση Feb 15, 2018 Feb 15, 20184μέρα 14ώρα €22
Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Feb 15, 2018 Feb 15, 20184μέρα 12ώρα
STATA software Help in importing data to STATA software. 15 Python, Επεξεργασία Δεδομένων, Στατιστικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 15, 2018 Feb 15, 20184μέρα 2ώρα €19
dissertation and SPSS data set help for journal publication I have uploaded my dissertation in this post. It will be used and this project will help me with journal publication. .There will need to be a clear research design for the empirical investigation, based on one or more (maximum 3) specific research questions. A brief set of references (approximately 6) would be expected to support the research questions. The analyses should provide some essenti... 27 Έρευνα, Στατιστικά, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 14, 2018 Feb 14, 20184μέρα €511
How to Gain Land to the Sea. Climate Change and other considerations The latest news and trends suggest that the sea level is rising. The population of the earth is rising quickly. New developments are already setting firm land where before was the sea. Considering food production and human settlements I believe that gaining firm land to the sea can be a profitable activity. Contradictory, the dead sea level is decreasing faster than ever before. I would like to... 10 Οικονομική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Στατιστική Ανάλυση, Economics, Sketching Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 17ώρα €81
dissertation and SPSS data set help for academic journal publication What is wrong with you? this is not a school project! in fact I'm not in school anymore! please stop denying this project or explain it to me in a valid logical reason! I have uploaded my dissertation in this post. It will be used and this project will help me with journal publication. .There will need to be a clear research design for the empirical investigation, based on one or more (ma... 31 Έρευνα, Στατιστικά, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 17ώρα €537
Clinical SAS programmer Need a CDISC SDTM programmer can work and share code. 5 Python, Στατιστικά, SAS, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 15ώρα €364
Need STATA worker -- 9 If you have experience in STATA, then bid. Its an ongoing project and need few freelancer to do the analysis. Thank You 6 Στατιστικά, SAS, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 14ώρα €4
CPS data expert needed - 2 I am looking for someone who knows CPS data [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] will do statistical analysis. You can use any program. Stata, R, whatever. To be qualify, Please answer below question in your proposal. ... 3 Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 14ώρα €7
Need STATA worker -- 8 If you have experience in STATA, then bid. Its an ongoing project and need few freelancer to do the analysis. Thank You 5 Στατιστικά, SAS, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 14ώρα €3
Survey Data Analysis Needed I need someone to analyze survey data across questions 29 Στατιστική Ανάλυση Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 11ώρα €347
Mathematics/statistics project2 Please see the problem below: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 20 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 11ώρα €23
i need to do statistical analysis I need to do some analysis in statistics for a pilot study that involves validation,t- test ( i think i was right to guess the test) 18 Στατιστικά, Στατιστική Ανάλυση Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 11ώρα €22
Research Paradigm Instruction: - Please explain and elaborate the research paradigm - What are the basic beliefs on how research should be done?- (positivist/positivist or interpretivist). - Please focus on my research paradigm is positivist, please explain how that research paradigm has influenced my epistemology, ontology and research method which is mainly quantitative. My research methodology is qua... 36 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 7ώρα €103
Data Analyst for Marketing Team We are an online supplement company, looking to fill a full-time position for a talented Marketing Data Analyst. With this role, you will be working with our marketing team and you will be working closely with data and analytics to assist the marketing team to make proper decisions. Requirements: - Strong mathematical skills - Strong analytical skills - Javascript knowledge - Must be avail... 26 Javascript, Excel, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 6ώρα €10
need someone with good R and analytics skills i need someone with good R and analytics skills ! this will be a long term task if your statistics R and analytics skills would be strong budget is fixed 15 CAD for one hour 32 Στατιστικά, Αναλύσεις, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 5ώρα €10
Statistical data Science analysis Churn analysis using R. Need to be knowing data science 30 Στατιστικά, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 5ώρα €37
SPSS Statistics Project - quantitative analysis Assistance with data collection and colation of results of research via SPSS. Outlining the descriptive and inferential statistics from results of survey and interpretting these results. 20 Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 13, 2018 Feb 13, 20182μέρα 17ώρα €112
Count data models in time series I need some help with the estimation of a time-series count data model. 13 Στατιστικά, Στατιστική Ανάλυση, Econometrics Feb 13, 2018 Feb 13, 20182μέρα 14ώρα €149
Perform statistical analysis on survey data Some data needs converting from strings into discrete values, and a few responses need to be dichotomized. 22 Επεξεργασία Δεδομένων, Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 13, 2018 Feb 13, 20182μέρα 13ώρα €34
Analyze my data I just need someone to quickly run spss through my data give me all the statistical test results with a small interpretation of each. With graphs on a word document 31 Επεξεργασία Δεδομένων, Στατιστικά, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 13, 2018 Feb 13, 20182μέρα 7ώρα €22
Meta Analysis Project is for method part of meta analysis (data, statistical). Let's discuss over chat if you have skills and expertise in meta analysis 22 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 12, 2018 Feb 12, 20181μέρα 13ώρα €152
Analysis of Regression Analysis results I would like a skilled freelancer to help me elaborate a regression analysis (already existing) based on regression results. 50 Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 12, 2018 Feb 12, 20181μέρα 13ώρα €118
Analysis of Regression Analysis results I would like a skilled freelancer to help me elaborate a regression analysis (already existing) based on regression results. 44 Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 12, 2018 Feb 12, 20181μέρα 12ώρα €126
Sales statistics Given 3 years of sales team member achievement to goal (3 goals for each individual), I want to know the probability in 2018 of a salesperson achieving 100% or more on all 3 goals. I then want to know the probabilities for of 5 people, 6 people and 7 people (out of a team of 23) achieving all 3 goals. 3 Στατιστική Ανάλυση Feb 12, 2018 Feb 12, 20181μέρα 10ώρα €23
python project Please read the attached document. Contact me if you know how to do it. thanks 15 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Στατιστική Ανάλυση Feb 12, 2018 Feb 12, 20181μέρα 5ώρα €6
machine Learning Machine learning and data mining Kernel [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Problems[show] Supervised learning (classification • regression) [hide] Decision trees Ensembles (Bagging, Boosting, Random forest) k... 21 Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 12, 2018 Feb 12, 20181μέρα 4ώρα €6
Report writing I need you to write up some results for a research report. 78 Research Writing, Στατιστική Ανάλυση Feb 12, 2018 Feb 12, 20181μέρα 4ώρα €73
Spss, preacher hayes macro and/or SEM Hi, I have 3 scales with their data entered into excell. I want to test "mediation effect" among these three. It can be done with PROCESS (preacher hayes) or SEM. I want to hire the analysist who has full command of PROCESS and SEM tools. I need tables and interpretation and maybe full method part. 11 Στατιστικά, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 11, 2018 Feb 11, 201819ώρα 5λ €61
Need a R programmer Need help with biostat code project 19 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Feb 11, 2018 Feb 11, 20185ώρα €102
Growth, Market and Industry Research Looking for someone to complete so research on the cryptocurrency mining growth projection for the next 5 years and the growth of cryptocurrency projected for the next 5 years. Simple number and charts will be good. If you think you could do this with industry growth rates and a cost of analysis for mining with difficulty and price increases included bid on excel or word format. 24 Οικονομική Έρευνα, Επιχειρηματική Ανάλυση, Έρευνα Αγοράς, Bitcoin, Στατιστική Ανάλυση Feb 10, 2018 Feb 10, 2018Έχει λήξει €86
devillllllll good knowledge of using excel, bloomberg,using monte carlo simulations, stress testing ,calculation of expected shortfall i need 4 question solve . my budget 50$ time : 2 din 22 Excel, Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Feb 9, 2018 Feb 9, 2018Έχει λήξει €85
general analysis general analysis and discussion 49 Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Feb 9, 2018 Feb 9, 2018Έχει λήξει €29
Research and data analyst for financial market aspect Help to set up data analysis and E marketing for the company. Also need to do different kind of data research and presentation material . Basic knowledge in financial market is required, knowledge in statistic / data analysis / machine learning would be another requirement . 27 Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Στατιστικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Στατιστική Ανάλυση Feb 9, 2018 Feb 9, 2018Έχει λήξει €5
Advanced Statistical Data Analysis Project To analyse large volume of social and educational data using HLM and other advanced statistical techniques using Microsoft advanced statistical analysis tools and SPSS and SAS. 23 Στατιστικά, SAS, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 8, 2018 Feb 8, 2018Έχει λήξει €1814
irrigation runoff modelling machine learning and NRCS simulator or any other relevant irrigation runoff modelling between two farms (scenario development) Nrcs simulator and other for data gathering machine leanring regression (MLR, ANN and Regression tree) Please read on attach file task 1 , task 2 and task 3 and task 4 should be completed 13 Matlab and Mathematica, Μάθηση μηχανής, Στατιστική Ανάλυση Feb 8, 2018 Feb 8, 2018Έχει λήξει €1258
Data Science You will use Weka ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) to mine actual data for a problem of interest. These could be data from something of interest to the school, data acquired from the web, etc. You will design the da... 16 Έρευνα, Εξόρυξη Δεδομένων, Big Data, Στατιστική Ανάλυση, Επιστήμη Δεδομένων Feb 8, 2018 Feb 8, 2018Έχει λήξει €115
Quantitative vs Qualitative Background: Quantitative data can be measured and documented with numbers. Additionally, quantitative data can be represented as quantities. On the other hand, qualitative data is not measured with numbers, but it is represented by qualities. For example, I use quantitative methods to conduct my PhD research because I like working with counts and measures. Assignment: Write a research paper the... 44 Έρευνα, Στατιστικά, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 8, 2018 Feb 8, 2018Έχει λήξει €38
Statistic and Probabilty Freelancers who are experienced in the Statistic and Probabilty, please bid. Thanks 30 Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Feb 8, 2018 Feb 8, 2018Έχει λήξει €20
Excel simulation model. Hi, I would like to know if you could prepare an excel simulation model to calculate profit with flow diagram with different probability distribution and create a simulation. Thanks 23 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Feb 8, 2018 Feb 8, 2018Έχει λήξει €19
Showing 1 to 50 of 581 entries
« 1 2 3 4 5 »