Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  23 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Estimate White Glove delivery charges 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have built a spreadsheet in Google Sheets and need a formula to figure final price which would be placed in a column next to the corresponding State.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Google doc expert 6 μέρες left

  Looking for someone to design a couple google sheets for me.

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  This is a short term project (min 1 month) but could potentially be extended to be a longer term remote job. Your role is to find products for an Amazon FBA online shop which satisfy specific criteria (sales, ROI, .. which we will provide) and the wholesale suppliers in the UK which provide the products. What you will deliver: A Google sheet with a list of products with the following fields: - Product name - Product estimated sales/month - Product link on Amazon - Retail price on Amazon - Cost from UK supplier - Amazon fulfilment fees - Net Profit (after VAT) - ROI You are responsible for finding the product, the supplier, opening the trade account with the supplier and documenting the results in a Google sheet. Objective: Deliver 5 successful products per week Compensation/payment: Y...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Google Sheet Integration with Biometric Attendance 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Need To Fetch data in google sheet from biometric attendance device portal.

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Debug Google Sheet Script 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We have a script that we run in Google Sheets that generates a raft of project tasks and sets up a client file. Something has gone wrong with the script and it does not run fully to do the things it did previously. I need someone experienced in google scripts to work out what is going wrong and fix it

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Google sheets: Turn a project's steps to a functional system 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have identified a work process in one of my company's departments and recorded the steps of the process on an excel sheet. In the process, I included the tasks in order, the persons involved in executing the tasks, the documents required for this task (if any), the third party's involved (if any), the objective and the instructions. I need to create a system in which: All team members will have a unique color so they can work on the sheet or a specific system (Google sheets, a web tool, a program built for us...) anything simple and cost effective. When a task is completed, the next person gets notified so they do their task and when their task is completed, the next person gets notified and so on.. all the way until the project is completed and then we go again for the nex...

  €428 (Avg Bid)
  €428 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Pull data from Monday API to Google Sheets 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I would like Monday data from two different boards to be pushed to two different sheets in a single Google Sheets file. The data must refresh every 2 hours. The data should be pulled from the API.

  €189 (Avg Bid)
  €189 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Create Power Point or Google Slides using Chat GPT -- 2 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  IMPORTANT : Must have a CHAT GPT OPEN AI Account Copy paste all the prompts from " from the following source (ONLY BEST AI PROMPTS ) Create 2 slides for each prompt like this example using POWER POINT similar to this I need the slides in both English and Vietnamese Use CHAT GPT to translate to Vietnamese not Google translate Please add this text exactly as written at the beginning of every prompt template on the second slide: The following is a conversation with an AI assistant. The assistant is helpful, creative, clever, not too verbose and very friendly. Human: Hello, who are you? AI: I am an AI created by OpenAI. How can I help you today? Human: ( insert prompt template) ...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Create Budget Spreadsheet 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I need a monthly budget spreadsheet for finances done in google sheets. Similar to the results when you type in "Monthly budget spreadsheet" into Etsy, it needs to be more user-friendly with dropdown options and most importanlty ease of use. Some of the items to include: Monthly spending limit, bills, paycheck deposits, additional incomes, expenses, savings, etc.. It needs to include graphs and charts to have a visual representation of the monthly budgeting. There should also be a place dedicated to credit card debt where you can input all the credit cards you have and the balance, credit limit, credit utilization, due dates, interest rates, percent till pay off, etc.. this should be tallied into the monthly budget 3 color schemes: Pink, Grey, Blue I also need a 45 s...

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  Create Power Point or Google Slides using Chat GPT 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  IMPORTANT : Must have a CHAT GPT OPEN AI Account Copy paste all the prompts from " from the following source (ONLY BEST AI PROMPTS ) Create 2 slides for each prompt like this example using POWER POINT OR GOOGLE SLIDES See some SIMILAR Presentations from this link so you get a rough idea that you can see it would be about a total of 100 slides( 2 slides per promt) Please add this text exactly as written at the beginning of every prompt template on the second slide: The following is a conversation with an AI assistant. The assistant is helpful, creative, clever, not too verbose and very friendly. Human: Hello, who are you? AI: I am an AI created by OpenAI. How can I help you today? Human: ( insert prompt template) ...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  Make an app in AppSheet to keep a ledger of different vendors and feed the info in google Sheets directly. We are a building construction company. Want to build an application so that all the site storekeepers can make entries for all the inbound material directly in the mobile and the information is fed in the google sheet for the same purpose

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I have a Mysql database hosted on a server . I want to connect / integrate the data to google sheet, google contacts and also to MS Excel. Also i want the google sheet & google contacts to get automatically updated with sql database based on the timer i select (e.g. every 1 minute, etc). I want the option to select which table to select from the mysql database and also which fields to select from that table to me shown in the google sheet

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Data Entry Operator 2 μέρες left

  Job Summary: The Data Entry Operator is responsible for accurately and efficiently inputting data into the company's database. The role requires strong attention to detail, excellent keyboard skills, and a good understanding of database systems. Key Responsibilities: -Verify and correct data entered into the database -Ensure data accuracy and completeness -Follow established data entry procedures -Update and maintain database records -Respond to inquiries from internal departments regarding data input and accuracy -Assist with ad-hoc data processing projects as required

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  208 προσφορές
  Margin april-september 2 μέρες left

  We need margin for 1.5lakh data With a specific range, month wise Eg- month,catagorey, -15.26 So we have 11 category for evrey month And evreyone month have a specific margin range

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  We need margin for 1.5lakh data With a specific range, month wise Eg- month,catagorey, -15.26 So we have 11 category for evrey month And evreyone month have a specific margin range

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Virtual Assistance for day to day work 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi I am looking for a assistant for a photography portal. - A person who cal manage website/portal users. - Good in english communications - Can attend video calls in meetings - Can make meeting notes - Can do data entry work in google sheets on daily basis - Can work on online research and data collection - Can manage our social media chats - google in multi-task management Only apply if you are going to dedicate full time (6 days work each week for a monthly) on the project.

  €265 (Avg Bid)
  €265 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Google Studio 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Need to get live stock market data on google studio

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Spreadsheet specialist 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need someone who is an expert spreadsheet Who can produce this based on the file provided below. Happy bidding!

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Virtual Assistant needed 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a Virtual assistant to help me on some data research/data entry tasks. Jobs details: - Search for specific data over the internet (posts) - Gather, filter and organize data in Google Sheets documents - Can be done asynchronously. - This can be an ongoing commitment if satisfied. - More details will be sent to shortlisted candidates in private messages. Requirements: - English proficiency - Technical background is appreciated Project confidentials details: Password will be sent to candidates with the lowest rate only. (max 2€ / hour)

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  99 προσφορές
  Personal Assistant for Consulting Business 22 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Seeking a full time all-rounder personal assistant to develop a startup consultancy

  €315 (Avg Bid)
  €315 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές
  Desarrollo página web/formulario/google sheet 18 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Quiero crear una página web en la que se encuentre un formulario a través del cual nuestros vendedores puedan introducir información detallada en formato de distintas categorías sobre los productos de segunda mano que quieren vender con nosotros. Esta página web tiene que tener un formato muy amigable, con un diseño innovador y llamativo pero sobre todo que permita a los vendedores de forma simple ingresar la mayor cantidad de información posible (incluyendo fotos) de los productos que quieren vender (la idea es que sea un formato donde se desplieguen las opciones por categoría en pestañas y sub pestañas) Nosotros proveeremos una lista de categorías y subcategorías. La información ingresada va a una...

  €221 (Avg Bid)
  €221 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Build a google docs sheet for client ordering that links directly to generating an invoice template

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  Appsheet app -- 2 Έχει λήξει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Please, check this file of an APPsheet requirement app. You can base in this app, but things need to be removed and other things to be added.

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο Για Εσένα

  If you want to stay competitive in 2021, you need a high quality website. Learn how to hire the best possible web developer for your business fast.
  11 MIN READ
  Python runs some of the biggest websites on the net. Here’s how to create a website using Python, one of the easiest programming languages around.
  8 MIN READ
  You can build a stunning website on the Wordpress platform. Here is a collection of 10 sensational Wordpress designs to ignite your creativity.
  7 MIN READ