Υπηρεσίες Ιστού Amazon Δουλειές και Διαγωνισμοί

Name anything or anybody and their finest details, and all you have to do is to conduct a simple research on the Internet to access overtones of information regarding them. Increased digitization has made everything easier. You can easily earn money by using your Amazon web services skills at freelancer.com.

Perhaps you are just getting started selling books online and you are seeking to incorporate an inventory on Amazon web services and simply, you do not know how to do it. Again, maybe you are seeking to place thumbnails on your particular blog or web page to assist Amazon affiliates your sales. Credible Amazon Web Services will help you achieve these and much more to realize success.

The question is where to get the most reputable Amazon Web Services jobs, especially if you are a new freelancer. It is easy and you know what - these jobs pay much better than most other jobs. If you are looking for an opportunity to make a considerable income on the Internet, here is your opportunity to make a profit. Look for the most highly rated employers on freelancer.com. There are many such and they offer great value for the money that you invest there. Be sure to offer great Amazon Web Services and you will never lack a project to work on.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Amazon Web Services Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Looking for AWS expert I want to migrate my company website from godaddy to AWS. I am looking for believable one who can do this job perfectly. 23 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €249
Amazon.co.uk ItemSearch Availability Script Amazon API, Amazon AWS I need someone to get me Availability Script for items sold by Amazon and only by Amazon not Fulfillment by Merchant It will use ASIN/ISBN/EAN to lookup items on Amazon API Must be able to check 2000 ASIN/ISBN/EAN per hour Everything should be exported to CSV file I will upload example file. 4 Web Scraping, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Εξόρυξη Δεδομένων, Data Scraping, API Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €95
My Computer Help Project Wider Cable is looking for a person to add 500 product listings to an Amazon marketplace. Product adding will consist the following operations: -transfer of product informations from one of our Amazon marketplace to another Amazon marketplace (making use of copy and paste functions) -adding product details (price,title, description, weight etc) -downloading pictures from links that will be ... 8 Εισαγωγή Δεδομένων, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Βοήθεια Για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €123
Product adding on Amazon Wider Cable is looking for a person to add 500 product listings to an Amazon marketplace. Product adding will consist the following operations: -transfer of product informations from one of our Amazon marketplace to another Amazon marketplace (making use of copy and paste functions) -adding product details (price,title, description, weight etc) -downloading pictures from links that... 51 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, eBay, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €77
Comparing website with Amazon, Ebay, Walmart, etc. -- 2 I would like to build product comparing website for Amazon, Ebay, Walmart etc... Similar with this: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 9 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, eBay, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, HTML Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €423
Comparing website with Amazon, Ebay, Walmart, etc. I would like to build product comparing website for Amazon, Ebay, Walmart etc... 7 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, eBay, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, HTML Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €120
Help my book reach Amazon bestseller status Help my book reach Amazon bestseller status 3 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €15
Extract 1.5 Millions product's Images from Amazon Looking for someone to extract Amazon product's images. Around 1.5 Millions products images need to extract and saved by product name. More details will be discussed with selected freelancers. 15 Web Scraping, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Προγραμματισμός C++, Εξόρυξη Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €145
Api mangement and MBaaS expert needed -- 3 We need a API managment expert or MBaaS expert to help select the right framework for product and implement it too. We need to: API management User management, Authorization, Authentication Accounting/Rate limiting etc… Load Balancing Integration with bring boot backend CMS for Mobile content (Banner, product catalog with images) Mobile configuration management like localizati... 18 Javascript, Mobile App Development, iPhone, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, RESTful Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €977
Get data ( get all file *png) from merch by amazon (amazon.com ) Hi I want to take all file *png with title is name of file from Amazon. 16 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Big Data Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €921
AWS applications redirect to new Domain I have an application that have a staging and production environment connected to a domain (this domain is bought somewhere else and is connected using ROUTE 53). The task I need you to do: 1. Connect the new domain to the existing application with all environments. 2. Redirect the old domain to the new domain. Requirements: You must have experience with AWS and Route 53 You must wor... 16 Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €34
Ebay product listing Hello, i need person who can and who know how to form with listing tools, who can find good products to list them from amazon to ebay 27 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Περιγραφή Προϊόντων, eBay, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €22
Experience in creating Blockchain Wallet (Mycellium, HD wallet, coinomi etc). Create Mobile app wallet. we need to create and connect to existing chain. we need to create wallet and create notification. 13 Υπηρεσίες Ιστού Amazon, node.js, Ionic Framework, Blockchain, API Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €797
Australia Amazon I need someone to set up my amazon store in AUSTRALIA AMAZON!! I have a shopify website and looking for some that has a vast undestanding in amaZon/shopify 14 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Amazon Kindle, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €27
New Software SAAS 2 In order to start a new business based on a Software As A Service application (similar to [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) that we’ll sell by subscription initially in the Italian market and that will be realise... 20 PHP, Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα €15
search an developer for Amazon product Api Script Hello i need someone who can work with amazon affiliate api. You need create affiliate link automaticly with my tracking id. kind regards Sascha 5 PHP, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 22ώρα €6
Looking for someone to professionally list our products on our website ebay shop and amazon. We are small/medium north west based online electrical sales company via our own website, ebay and amazon. 38 Πωλήσεις, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Περιγραφή Προϊόντων, eBay, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 20ώρα €26
Help With Load Balancer and SSL Certificate Installation on AWS I need help with installing an SSL Certificate on my website. Some work has been done already but the website is still not secure. There are 4 domain forms: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] [το url &alpha... 14 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 20ώρα €14
Build a site with Google registration, Analytics API This site is for a pilot for a larger development. In the first phase we need only Google based registration, gathering Google Analytics info, managing the users registration data on user's and on backend's site, gathering and storing Analytics data via a cron script, providing a small widget for the end users. A responsive HTML package for building the pages is available. A project must... 0 Υπηρεσίες Ιστού Amazon, CSS3, Google Analytics, MySQL, PHP Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 19ώρα €168
Amazon API Signature Problem Need help fixing signature doesnot match from amazon login api. 4 Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 19ώρα €51
Amazon UPC Looking Signature Fix Having a problem setting up Amazon UPC Lookup signature... Says signature does not match. 5 PHP, Linux, Magento, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 19ώρα €23
I need a good lister for Amazon I need a good lister for Amazon Must be good and fast to list my items on [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Must be cheap as well $2-3 per hour listing fees I have more than 1,000 things to list so be ready to ... 36 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 19ώρα €376
Database Administration I have a large AWS database. So I'm looking for someone who can help me to manage the database and some of SQL qeury. 36 SQL, MySQL, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 19ώρα €11
I need a good lister for Amazon I need a good lister for Amazon Must be good and fast to list my items on [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Must be cheap as well $2-3 per hour listing fees I have more than 1,000 things to list so be ready to ... 32 PHP, Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, eBay, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 18ώρα €3
Ebay Sellers I am in need of ebay sellers who have at least 5 positive feedback. Accounts with no 21 days hold will be required. I have products that sell quickly. All my listings are for 3 days auction and almost 99% of the time it gets sold within a day. PM me to discuss further if you meet the above criteria. Thanks 26 Εισαγωγή Δεδομένων, Πωλήσεις, Περιγραφή Προϊόντων, eBay, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 18ώρα €862
Amazon Enhanced Brand Content Template We are a UK based ecommerce business. We are looking for someone to produce an editable template for Amazon's Enhanced Brand Content program. Please search [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] for "piranha desk&q... 3 Πρότυπα, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 18ώρα €217
Creating Amazon New listing file Hi, I would like someone who knows Amazon bulk listing by using Excel file provided on Amazon. I do not want to list on existant ASIN. I want to create a new listing file using, picture, detail and EAN. Thank you 14 PHP, Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 18ώρα €19
CREATE EBAY AMAZON TITLES for pictures provided i have around 1500 pictures which needs to be titled in order to be sold on ebay and amazon 28 Εισαγωγή Δεδομένων, Περιγραφή Προϊόντων, Επεξεργασία Φωτογραφίας, eBay, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 17ώρα €142
MySQL Query optimizer We running a few big Aurora (MySQL) database in aws and looking from someone who has experience in SQL statement optimisation and can observe our servers by Amazon. My company HS-Soft AG is located in Switzerland ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να &de... 26 PHP, MySQL, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 14ώρα €12
Amazon Affilited website with unlimited product importing Amazon Affiliated website with unlimited product importing need this in Costume coding good data structure need to import unlimited product from amazon auto mastic price update 18 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, MySQL, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, HTML Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 14ώρα €435
Migration of live client systems to AWS Based in Worcester we are a small company providing Internet of things solutions to industrial clients. We need to migrate client systems [LAMP] from existing servers to AWS. This involves devloping methodology, testing, documenting, and then implementing and securing. 37 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cloud Computing, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Διαχείριση Δικτύου Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 12ώρα €27
i need someone to list my products on amazon i need someone to list my products on amazon i need a good product lister, some that will list now and on though the night someone but $2-3 per hour i need it now 57 PHP, Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, eBay, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 12ώρα €3
Experienced Laravel Developer Looking for an experienced Laravel developer to re-route API. Currently the api is pointing to a http domain and now we're trying to have it a new https domain. IMPORTANT: Laravel version is 4.x, so only apply if you can handle or are experienced in that version. There are about 8 api endpoints that need rerouting. Also important is that the api must still enable CORS interaction API is h... 31 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Laravel Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 6ώρα €124
Hire Backend Developer for Instagram clone Hello Everyone. I need Social App back end expert. My deadline is max 30 days. Budget is 750 usd. App Admin can monitor and manage all contents of system. AWS service, CodeIgniter, MySQL, Firebase, Push Notification. Please share your similar sample. Type "Instagram" word on your bid. 16 PHP, Codeigniter, MySQL, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 6ώρα -
affiliate marketing hi i want to hire experienced affiliate marketers who can do A to Z job ..building profitable affiliate marketing links and marketing it on all platforms which needed to be build/possible make seo optimised blogs. I have an app which can make graphic moving pics based on the product and affiliate links can be added and posted on all marketing paltforms. i want to hire by the hour. or fixed pri... 4 Έρευνα, Διαφήμιση μέσω Facebook , Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Διαφήμιση Μέσω Συνεργατών, Instagram Marketing Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 5ώρα €74
RecyclingProject Hi everyone, I am a developer that is trying to get a project off the ground. I am looking for someone to create a mobile front end for a project I've been working on. I want it to be done for both android and iphone. I will describe the app in sections to help me reference the requirements. Section 1 Intro: The application is simple, it opens to a camera screen with one button. When the... 31 Mobile App Development, iPhone, Android, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 5ώρα €479
Project for Thrive Tech Solutions Hi Thrive Tech Solutions, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Windows Server, Nov 22, 2017 Nov 22, 20178μέρα €210
Project for Neosaransh Cloud Solutions Hi Neosaransh Cloud Solutions, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cloud Computing, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, , Ubuntu Nov 22, 2017 Nov 22, 20178μέρα €215
Amazon Movie ID and IMDB ID list I'm looking for a database of the ASIN (Amazon ID) of all Amazon movies (prime and instant video) and the corresponding IMDB ID ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) for each. If there are multiple ASINs then you ... 15 Εισαγωγή Δεδομένων, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 23ώρα €116
Need amazon/ebay listing services with SEO Need amazon/ebay listing services with SEO. We have a new shop on amazon. We will be selling fine jewelry and watches. We need someone who has experience listing items on marketplace websites and has experience with marketing the listing with SEO 25 Διαδικτυακή Διαφήμιση, SEO, Περιγραφή Προϊόντων, eBay, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 23ώρα €93
Pyspark,Hive,AWS need help in pyspark,hive and aws services 12 Java, Linux, NoSQL Couch & Mongo, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, node.js Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 22ώρα €376
AWS Scripting and cloud work Project Details: 1. Script to deploy a rds mysql server. Cloud formation or Terraform. 2. Database script on s3 bucket, (need integration with Git) need to be deploy automatically to the database. Somehow aws watching bucket and finds a new file in bucket and start process. 3. Aws cloud watch or monitoring service to alert when script starts to run and stop and record all changes for future a... 7 Python, Cloud Computing, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 19ώρα €41
Deploying and configuring MoonMail Amazon SES We are trying to configure/deploy Moonmail source code ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) on AWS using serverless framework. Although we are following the tutorial on the link above, we're having problems (erro... 10 Υπηρεσίες Ιστού Amazon, node.js Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 19ώρα €567
Need to setup mailwizz with Amazon SES Need to setup mailwizz with Amazon SES 9 Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Διαφημίσεις email, Mailwizz Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 17ώρα €22
AWS server expert required AWS server expert required to help our inhouse developer. 16 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Windows Server Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 15ώρα €17
SEO for Amazon products Hi Looking for a professional who can promote new products to Amazon's first-page! without forcing us to pay high amounts on PPC daily basis If we see good results, we can continue to work together on a monthly maintenance basis Only professionals with good reviews will be answered !! 30 SEO, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, PPC Marketing Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 15ώρα €93
Need windows support on AWS for Accessing localhost Need windows support on AWS for Accessing localhost 13 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Azure, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Windows Server Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 12ώρα €17
Install Gitlab Enterprise on AWS Looking for an AWS systems administrator to configure Gitlab Enterprise on AWS. This includes all of the VPC/networking setups, the RDS Postgres configuration, ElastiCache, EC2, etc.... I am not looking for a solution inside docker - I want the app to be running directly on top EC2. Budget for this is $100. Looking to get started asap. 32 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Git Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 10ώρα €102
Finding excellent back-end developer Hello, I am going to develop social networking app ( chatting, video & voice call, geolocation) and I need excellent backend developer who can build RESTful APIs for me. I have many projects so If you are really good then we can work for long time. I will provide more detail in private chat. Thank you. 47 PHP, Javascript, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, node.js, API Nov 21, 2017 Nov 21, 20174μέρα 8ώρα €517
NEED TAXI APP SCRIPT IOS / ANDROID / ADMIN - CAB APP LIKE UBER Need a taxi app script for ios and android. We are NOT looking for a new development but looking for an out of the box ready script that you can customize. You will need to customize the script and install it on AWS server or similar server that can handle the growth. Also, will need to customize the splash screen, logo, prices, etc.. Usually these are real simple within the script. There ... 72 PHP, Mobile App Development, iPhone, Android, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 21, 2017 Nov 21, 20174μέρα 6ώρα €1057
Showing 1 to 50 of 959 entries
« 1 2 3 4 5 »