Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  10,076 mathematics δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Solve Mathematics test in Greek Έχει λήξει left

  Χρειάζομαι τις λύσεις για 4 ασκήσεις μαθηματικών που φαίνονται στις φωτογραφίες που επισυνάπτω. Η μία άσκηση έχει να κάνει με το άρθρο που επίσης επισυνάπτετ&alph...

  €27 - €225
  €27 - €225
  0 προσφορές
  TikZ, LaTeX and Beamer content creation (High School Math) 18 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi Freelancers!, We're in need of some mathematics slides in order to give our teachers some material to work on. The maths content is at the high school level. We will supply a textbook which you can use to make the material. We have 100 chapters to create slides for. Happy to pay $40-$50 per chapter. Each chapter will need 20-25 slides. I've attached a sample document which aligns with our style guide. You need to have the creativity to add in your own diagrams and re-organise the material in the book (not just copy + paste). We'd love to work with someone long term over the coming years and build a great relationship. Please apply with an small sample (doesn't have to be long, say ~5 slides) of your work. Use the guide below (colors are FF7878, 51B5F8, 68...

  €3062 - €6124
  Προεξέχον Επείγον Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €3062 - €6124
  2 προσφορές
  discrete mathematics problems 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me with my discrete mathematics problems specifically in the area of Graph Theory. I need solutions with detailed step-by-step explanations in a handwritten and scanned format. The ideal candidate should have a strong understanding of Graph Theory and be able to clearly explain the concepts and calculations involved. The solutions should be neatly handwritten and scanned for submission.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Project Description: Mathematical Text and Format I am looking for a highly skilled individual with advanced mathematical proficiency to assist me in writing mathematical text in an academic format. The project will involve covering topics in algebra, geometry, and calculus, so a strong understanding of these areas is essential. Ideal S...in an academic format - Attention to detail and ability to accurately convey complex mathematical concepts in writing The text should be written in an academic style, ensuring clarity and precision in the explanations. MathJax will be used to format the mathematical equations and symbols, so familiarity with this tool is required. If you have the necessary skills and experience in advanced mathematics and academic writing, please apply for thi...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Title: Calculus Problem Solver for Intermediate Level I am an engineering student seeking assistance with solving intermediate level calculus problems for my upcoming mathematics exam. I am specifically looking for a freelancer who can help me understand and solve calculus problems effectively. Skills and Experience: - Strong background in calculus and mathematics - Proficient in solving intermediate level calculus problems - In-depth understanding of calculus concepts, including derivatives, integrals, limits, and applications - Ability to explain complex calculus concepts in a clear and concise manner - Experience in tutoring or teaching calculus is a plus Requirements: - Assist in solving intermediate level calculus problems - Help me understand the concepts and techn...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  PPT Animation needed for Grade 8 Math Activity 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Good day guys! I have a Mathematics Activity for Grade 8 which is on the topic of "Solving Linear Equations using the Distributive Property". I have all of the questions and the answers. The activity is of a maze so the students should solve questions one at a time to reach the Finish Line. The PPT must be done like a Jigsaw done one at a time to do nice transitions and animations for each slide of the jigsaw. My rate is $4 for this PPT as it is a very easy task for the right candidate. Please don't bid more as this is my final budget.

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  PPT needed for Grade 8 Mathematics 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Good day guys. I need a PowerPoint done for a Grade 8 on Distributive Property on Linear Equations and various other topics. I will be needing a sample done before hiring the right candidate. My rate is $5 for this PPT lesson. I will explain it more in private chat. If you are not OK with the price or sample, PLEASE DO NOT BID also please type "OK WITH SAMPLE" so I know that you read it thoroughly.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  Chegg is currently seeking exceptional talent for advanced mathematics positions. As an industry leader in education and learning solutions, we are committed to unlocking the potential of our students and helping them succeed in their academic journey. We are specifically looking for individuals with advanced level expertise in mathematics to join our team. Primary Tasks: - Teaching or tutoring: The hired individual will be responsible for providing expert guidance and support to students in their mathematical studies. - Problem solving: The candidate will be tasked with solving complex mathematical problems and providing innovative solutions. - Developing mathematical models: The individual will be involved in developing mathematical models to analyze and interpret data....

  €990 (Avg Bid)
  €990 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I have written a paper on Black Holes which I want to submit to a Mathematics and Physics journal. I need a check: 1. The proofs of theorems are correct. 2. The use of physics is logically sound and clearly explained. You need a PhD in theoretical physics and experience of writing research papers.

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Class 9 Math Game Developer (Mobile App linked with website) 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...enhancing math education in secondary education (Age 13-16, class-9th or 10th). This innovative project combines gamification and educational content to engage students and improve their math skills. Project Description: I am looking for a skilled "Math Game Developer" to design(GDD, figma design or graphics or animation) and develop a Mobile APP (iMath) linked with Website () Mathematics Game aligned with 10 Math topics. The initial focus will be on the first 1-2 topics, which are based on the grade 9 math curriculum. The game will support the assessment of student math progress and provide an interactive and engaging learning experience. Key Project Features: - Once start app "Welcome screen with Login option (Username and Password (with validation) - S...

  €4313 (Avg Bid)
  €4313 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Draw images using CAD 19 ώρες left

  I am looking for a CAD designer who can draw 2D drawings with exact measurements. There are no specific software requirements for the CAD drawings. Skills and experience required: - Proficient in CAD software (AutoCAD or SolidWorks) - Strong understanding of 2D drawing techniques - Attention to detail in accurately reproducing measurements and dimensions These are from the boo...understanding of 2D drawing techniques - Attention to detail in accurately reproducing measurements and dimensions These are from the books which I have. Those are in the form of scanned images. I want them to be nned them to b e displayed in browser. Can be in pdf are not complex . Those are for understanding concepts. These are from physics, chemistry, biology and Mathematics books.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές

  ...create a question paper for an upcoming exam. The project requires the following: Number of Questions: More than 30 Difficulty Level: The questions should cover all levels - beginner, intermediate, and advanced. Subjects: The question paper should include questions from the following subjects - English, mathematics, and science. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in question paper setting - Strong knowledge and understanding of the subjects mentioned (English, mathematics, science) - Ability to create questions of varying difficulty levels - Attention to detail and accuracy in the question creation process - Familiarity with relevant curriculum standards and guidelines - Excellent communication skills to ensure clear and concise instructions are provided...

  €555 (Avg Bid)
  €555 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  ...question paper for an upcoming exam. The project requires the following: Number of Questions: More than 30 Difficulty Level: The questions should cover all levels - beginner, intermediate, and advanced. Subjects: The question paper should include questions from the following subjects - English, mathematics, and science. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in question paper setting - Strong knowledge and understanding of the subjects mentioned (English, mathematics, science) - Ability to create questions of varying difficulty levels - Attention to detail and accuracy in the question creation process - Familiarity with relevant curriculum standards and guidelines - Excellent communication skills to ensure clear and concise instructions are pr...

  €551 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €551 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  List compilation Έχει λήξει left

  Project Description: List Compilation for Research I am looking for a freelancer to compile a list of physics equations and calculations used commonly in undergraduate physics introductory course including mechanics electricity and magnetism particle physics relativity and quantum mechanics. Should incl...a specific topic, which I will specify. - The equations should be relevant and accurate for research purposes. Skills and Experience: - Strong research skills - Knowledge of data compilation and organization - Familiarity with mathematical equations and their relevance in research - Attention to detail and accuracy in data collection This project is ideal for someone with a background in mathematics or a related field who can effectively compile a list of equations for research...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Powerpoint set on IB Maths Έχει λήξει left

  ...PowerPoint set will cover is the IB Mathematics Curriculum. I have a list of specific requirements for the slides that I would like to be included in the PowerPoint set. I expect the PowerPoint set to contain more than 20 slides. It is crucial that for every slide deck, the standard(s) from the IB syllabus are referenced. In addition, I would like the slide decks to be simple to follow without lots of words. The use of built-in LaTex in the slide deck (you can get LaTex equation in microsoft PPT, and somewhat in Google slides) will be essential here. If you would like an example of the style and content I am looking for, please see the attached file. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and understanding of the IB Mathematics Curriculum ...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  feature engineering Έχει λήξει left

  NEED people who can do financial engineering on commodity future's spread data... Skills: 1. Python or R 2. Basic mathematics 3. Financial understanding of future contract Paid on a per feature basis, with some metric as method of evaluation

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I am looking for a computer science writer to create a chapter about GAN transformer based models for image inpainting. I have written some explanation but I need analysis of the code that I implemented with related mathematics formulas and equations and explanations. I have the python code for the GAN transformer based model for inpainting. The chapter should be more than 20 pages long and follow the IEEE format and style guide. I would like the writer to include specific analysis and case studies related to image inpainting in the chapter. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in image inpainting algorithms and techniques - Knowledge of relevant formulas and equations used in image inpainting - Ability to conduct thorough analysis and provide insightfu...

  €98 (Avg Bid)
  €98 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I am looking for a writer with expertise in image inpainting to write a chapter for my research project. I have written some explanation but I need analysis of the code that I implemented with related mathematics formulas and equations and explanations. I have the python code for the GAN transformer based model for inpainting. The chapter should be more than 20 pages long and follow the IEEE format and style guide. I would like the writer to include specific analysis and case studies related to image inpainting in the chapter. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in image inpainting algorithms and techniques - Knowledge of relevant formulas and equations used in image inpainting - Ability to conduct thorough analysis and provide insightful conclusions - Fa...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  number theory Έχει λήξει left

  ...specifically in the area of prime numbers, to assist with an academic paper. The project requires a deep understanding of the topic and familiarity with advanced mathematics concepts. The purpose of the project is to explore the field of prime numbers at a high level through academic research. This involves examination of fundamental concepts and theories within the area, and requires specialized knowledge of the field. The successful freelancer should have a thorough understanding of the area and be able to provide extensive experience and analysis which can be used to further explore the field. Expertise in intermediate and advanced mathematics is preferred, as is experience in number theory research. The project is expected to be delivered within a reasonable time...

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  MATH WORK FINANCE Έχει λήξει left

  Math Work Finance Project Number of Problems: More than 10 Specific Finance Topics: Investments, Budgeting, Loans Preferred Method of Solution Presentation: Written explanation, Step-by-step process, Video explanation Skills and Experience Required: - Strong background in finance and mathematics - Experience in solving finance-related problems - Proficiency in explaining concepts through written explanations, step-by-step processes, and video explanations - Attention to detail and accuracy in calculations and explanations

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Hello I need an expert in Discrete Mathematics. Please apply if you have the required expertise.

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I am looking for a freelancer to transcribe approximately 11-20 pages of printed handwriting into LaTeX format. The ideal candidate should have experience with LaTeX and be able to accurately transcribe the handwritten text. Requirements: - Proficient in LaTeX - Attention to detail and accuracy in transcribing handwritten text - Ability to work within the given timeframe -knowledge of English -I speak Spanish/French and Portuguese too If you are confident in your LaTeX skills and have experience with transcribing handwritten text, please submit your proposal.

  €98 (Avg Bid)
  €98 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Machine Learning Έχει λήξει left

  ...dataset to be used. My desired accuracy or performance metric for the final machine learning model is high accuracy. The right candidate should be experienced in various machine learning algorithms to implement the data set to the project effectively. The selected freelancer should be able to provide efficient programming to solve the problem, and have an understanding in related fields such as mathematics, statistics and probability. The end product should be able to accurately produce regression models with reliable accuracy. I have the dataset contains a result from sandbox for malware files and I want to Apply the below Machine Learning: XGBoost, SVM, Linear Regression, Random Forest, CNN and LSTM also to calculate the RMSE, Accuracy and F1 and apply K-Fold with different v...

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  93 προσφορές

  ...revolves around. To give you an example, one of my current challenges requires serialization / deserialization of data. Other challenges require help with optimization, object pools, UI, and more. GPU programming knowledge like OpenCL, OpenGL, CUDA would be great because I know nothing about it and would love to be able to eventually implement it. Finally, you should be especially strong in mathematics so as to help with algorithms and of course have a strong understanding of fundamental computer graphics concepts. So basically, I need someone who is well experienced in most aspects of software development using C++. I can certainly explain in more detail but if this sounds like you, and you have a passion for graphics development like I do, please reach out. Since this is a p...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  ...involves the development and implementation of an innovative approach, termed LIS-ANN, which aims to enhance importance sampling and line sampling techniques using Artificial Neural Networks (ANNs). The goal is to improve the accuracy and efficiency of reliability analysis in high-dimensional small probability contexts. Required Qualifications: -Advanced degree (Masters or PhD) in Statistics, Mathematics, Engineering, or a related field. -Proven expertise in statistical analysis and reliability engineering. -Strong experience with importance sampling and line sampling techniques. -Proficient in the use of Artificial Neural Networks for statistical analysis. -Experience in developing adaptive algorithms and working with high-dimensional data. -Proficient in programming languages ...

  €457 (Avg Bid)
  €457 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Math Teacher (Vietnam) Έχει λήξει left

  【Job Description】 According to the given question and answer, to record a video explaining the question, you only need to record the screen, sound, and handwriting. 【Job Requirements】 familiar with mathematics knowledge. requirements [iPad + stylus] or [Windows system computer + digital tablet]. time is unlimited, flexible arrangement. : North Vietnamese language 【Salary】 You can receive a reward of 6000 to 9900 Vietnamese dong for one is a difference in salary between elementary, middle, and high school.

  €1577 (Avg Bid)
  €1577 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Subject Matter Expert Έχει λήξει left

  Subject Matter Expert I am seeking a subject matter expert in technology with intermediate-level expertise. Specific subject matter expertise required: - Physics, Chemistry , Mathematics, Biology , Finance, Computer Science Qualifications or certifications: - No specific credentials, just proven experience Ideal skills and experience: - Proven experience in the technology field - Intermediate level expertise in technology This project requires a freelancer who is well-versed in technology and has demonstrated their knowledge and skills through practical experience. The ideal candidate should have a solid understanding of various technology concepts and be able to provide expert guidance and advice in this field.

  €1146 (Avg Bid)
  €1146 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  EEG data nalysis Έχει λήξει left

  I am looking for someone to write 3 scripts to perform a comprehensive EEG data analysis utilizing MATLAB software. The analysis will be a ERP (N170), Time-Frequency Analysis, which refers to the investigation of how power is distributed over both time and frequency. This type of electrode data analysis will provide a better understanding of brain oscillations and...level of detail in the analysis report, it should enable other experts in the field to further investigate or replicate the analysis. I am expecting a high quality analysis PhD analysis that will provide a greater depth of knowledge about the data being analyzed. Therefore, the freelancer should possess expertise using MATLAB for EEG data analysis and have a strong understanding of advanced mathematics to ensure accurat...

  €189 (Avg Bid)
  €189 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  Stats and Mathematics expert required, Place bid if you can start

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for talented textbook designers and graphic designers to create a modern textbook design for a high school mathematics, Language, Science Etc.. subject. The ideal candidate should have experience in creating visually appealing and engaging textbook layouts. Skills and experience needed: - Strong graphic design skills - Proficiency in Adobe Creative Suite (InDesign, Illustrator, Photoshop) - Experience in textbook design or educational publishing - Understanding of high school level mathematics content - Ability to create visually appealing and modern design layouts - Attention to detail and ability to meet deadlines. If you are a creative and skilled designer with a passion for educational materials, this project is perfect for you. Please provide samples of y...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...parties. - Advanced level of complexity: The projection calculation involved in this project is advanced, and I need someone with expertise in this area. - Full report requirement: I am in need of a detailed report that explains the entire calculation process. This report should provide a comprehensive understanding of the methodology used. Ideal Skills and Experience: - Strong background in mathematics and physics, specifically in the area of shadow projection calculations. - Proficiency in programming languages commonly used for mathematical calculations. - Previous experience in working on complex projection calculations and providing detailed reports. If you have the necessary skills and experience to tackle this advanced inverse shadow projection calculation project and ca...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I am looking for a programmer to develop a programme to find an approximate pattern in a list of numbers. Each list size will be between 100 to 1000 items. I would like the programme to be able to identify any approximate pattern, not a specific pattern. The programme should...items. I would like the programme to be able to identify any approximate pattern, not a specific pattern. The programme should preferably be in Python or Java, but I’m open to other suggestions. The output should be in the form of a report that clearly shows the approximate pattern that was identified. I would like to be able to reuse the programme for different lists of numbers. Experience in mathematics, data analysis, AI, and experience working with large datasets are preferable. Time and budget are ...

  €542 (Avg Bid)
  €542 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  mathematics Έχει λήξει left

  I am looking for an expert in quantum physics at PhD level and also an expert in Mathematics. This is to proof read or rewrite my original research papers in the area of quantum physics so they can be submitted to a refereed research journal to be ready for publication. There is more than one paper to proof read or rewrite so they are to be ready for publication in a refereed journal.

  €500 (Avg Bid)
  €500 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Mathematics calculations Έχει λήξει left

  Time: URGENTLY NEEDED Need to work out the list of possible combinations of answers for some research. There are 10 questions in the study (named Questions 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) Each of these eight questions have 5 possible answers, being a, b, c, d, e. (12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21) Each of these two questions have 2 possible answers, being a or b (15, 18) I need a list of possible combinations for my research, in excel format. For example; 12a 13a 14a 15b 16a 17a 18b 19a 20a 21e 12b 13a 14a 15b 16a 17a 18b 19a 20a 21e 12c 13a 14a 15b 16a 17a 18b 19a 20a 21e 12d 13a 14a 15b 16a 17a 18b 19a 20a 21e 12e 13a 14a 15b 16a 17a 18b 19a 20a 21e 12a 13b 14a 15b 16a 17a 18b 19a 20a 21e 12a 13c 14a 15b 16a 17a 18b 19a 20a 21e etc etc etc... I estimate there to be around 500+...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Trophy icon Calculus Problems Έχει λήξει left

  Project Description: Calculus Problems I am looking for an experienced freelancer to create a set of intermediate level calculus problems. Whoever can finish them first, is awarded the prize. No work shown is needed, but this must be done in the next four hours. Eulers Method and Slope Fields Seperable Equations - The ideal freelancer should have a strong background in calculus and mathematics. - They should have experience in creating problems at an intermediate level. - Attention to detail and accuracy are crucial for this project. Deliverables: - The freelancer should provide the completed calculus problems in a clear and organized format. - The problems should be accompanied by detailed step-by-step solutions. If you have the necessary skills and experience in calculus ...

  €32 (Avg Bid)
  Προεξέχον

  I am looking for a skilled developer to create an educational animated website and app for elementary school students, with a focus on mathematics. The ideal candidate should have experience in creating engaging and interactive content for this age group. Specific requirements for the project include: - Designing and developing a user-friendly website and app interface that is visually appealing and easy to navigate. - Creating animated and interactive educational content related to mathematics, such as tutorials, quizzes, and games. - Implementing features that track student progress and provide feedback to enhance the learning experience. - Ensuring compatibility across both iOS and Android platforms, with a seamless user experience on both devices. - Incorporating engagi...

  €3839 (Avg Bid)
  €3839 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  Engineering Mathematics and Numerical Analysis MATH/MATLAB I am seeking a mathematical engineer who can provide a comprehensive solution for my existing business. I specifically need assistance with differential equations. Skills and experience needed: - Expertise in differential equations and mathematical engineering - Strong understanding of optimization, probability and statistics - Ability to provide a comprehensive solution to complex mathematical problems - Experience working with businesses and applying mathematical techniques to real-world scenarios

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I need thesis writing expert for Mphil Education thesis title RESEARCH PROPOSAL Perceived Academic Optimism of Prospective Teachers across Teacher Education Programs in Public

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Hello, Thank you for reading our project advert. We require a Mathematics Expert to proof-read approx. 120 questions which have been written as Word Problems for Numerical Reasoning testing. The 120 questions are separated in to four different 'Tests', and each test is accompanied with 4-5 different tables and graphs of data. Each question is provided with a True, False or Cannot Say answer. These answers are pre-selected and explanations are provided. The successful candidate will be required to proof-read each question, answer and explanation, ensuring that appropriate calculations have been used in each instance. Example questions may be: "The footfall in April was approximately 37.5% higher than in November for Bakery 1?" "9% less calls were rec...

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές

  I am looking for a freelancer to help me classify approximately 15k college majors into categories. Specifically, I provide a list of 15,045 majors in Excel (see attached) and I would like you to help me classify them into one of the following categories: Social Science Computers & Mathematics Business Engineering Physical Sciences Biology & Life Science Psychology & Social Work Humanities & Liberal Arts Communications & Journalism Law & Public Policy Arts Agriculture & Natural Resources Health Education Further instructions are provided in the "Instructions" tab in the attached spreadsheet: - If there is not a suitable category for the major, please find the closest category. - If the original string isn't a major, please put "G...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές
  Engineering Mathematics expert Έχει λήξει left

  We are looking for expert in mathematics who can solve questions of JEE mains and advanced . We have all the questions in microsoft word format. Freelancer has to write solttions and hints( How to solve) .Kindly note that this is for tution publication. Preffered freelancer is one who haqs cracked JEE advanced.

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Python gui support Έχει λήξει left

  I am looking for experienced Python professionals to help with developing a graphical user interface (GUI) for a software project. I h...that data entered is accurate and well managed. I am open to suggestions for improvements and other functions the GUI can perform such as process control and data visualization. The successful Python expert should have extensive experience in developing graphical user interfaces and be familiar with Python libraries and frameworks for creating state of the art UI/UX design. Understanding of mathematics and algorithmic complexity will be beneficial. If you believe that you have the necessary skills to help me develop this GUI, please get in touch. I am looking forward to hearing your recommendations and ideas in order to deliver the best possibl...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Education. Έχει λήξει left

  ...curriculum targeting primary/elementary level students in the subject of mathematics. Ideal Skills and Experience: - Experience in curriculum development for primary/elementary level students - Strong background and expertise in mathematics education - Knowledge of primary/elementary level mathematics standards and guidelines - Ability to create engaging and interactive learning materials for young learners - Familiarity with educational software and tools to enhance the learning experience - Excellent communication and organization skills to collaborate effectively with me and other team members. This project requires the freelancer to develop a comprehensive course curriculum that covers various topics in mathematics for primary/elementary level students...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Mobile app cross plateform Έχει λήξει left

  I am looking for a developer to create a game application that will help elementary school students (ages 6-11) learn mathematics, with a focus on operations such as multiplication and addition. I have already the design and description. You can find it as attached file. Of course, i can provide the sources. Design should be responsive to play on smartphones and tablets. Key Requirements: - Strong background in game development and experience creating educational applications - Ability to implement a detailed plan provided by the client - Proficiency in programming languages and frameworks suitable for mobile app development. Probably the best is to use REACT NATIVE because i would like a cross plateform app : Android, IOS and web. But we can discuss about what is the best...

  €3440 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €3440 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές
  draughtsman Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced draughtsman to help with my engineering drawings. The drawings require revisions on an existing design, and need to be provided in AutoCAD format. The draughtsman should have a solid understanding of engineering principles, including mathematics and engineering software such as AutoCAD. Along with a clear knowledge of drafting standards and techniques. The successful candidate should be able to interpret technical specifications and understand the drawing requirement. They must also be able to work with minimal supervision and create drawings that are precise and accurate. Experience working with mechanical, architectural, and engineering drawings is preferred. The draughtsman must be highly organized, detail-orientated, and have the ability to ...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...contribute to our in-house libraries and comprehensive market datasets. - Programming Expertise: Utilize your programming experience in languages such as Python, Java, or C++ to enhance trading strategies and workflows (considered a strong plus). **Qualifications / Requirements** To excel in this role, you should possess the following qualifications: - Educational Background: A degree in Statistics, Mathematics, Engineering, Computer Science, or related fields (Masters/PhD preferred). - Analytical Skills: Exceptional analytical skills with a focus on extracting valuable insights from large datasets. - Algorithmic Trading Knowledge: Familiarity with algorithmic trading systems, particularly high and/or mid-frequency trading. - Mathematical and Statistical Modeling: Proficiency in ...

  €39 / hr (Avg Bid)
  €39 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  math question Έχει λήξει left

  I'm looking for a freelancer to help me with a math question related to matrices. I need a step-by-step solution, and the difficulty level is college level. I am hoping to find someone who has extensive knowledge in the field of mathematics and can provide me with a thorough and detailed answer. The person hired must have excellent problem solving skills and be able to explain every step of the process so that I am able to understand the answer provided. If you think you are the right fit for this project, please submit your proposal. Thanks for considering!

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  Hello, Thank you for reading our project advert. We require a Mathematics Expert to proof-read approx. 120 questions which have been written as Word Problems for Numerical Reasoning testing. The 120 questions are separated in to four different 'Tests', and each test is accompanied with 4-5 different tables and graphs of data. Each question is provided with a True, False or Cannot Say answer. These answers are pre-selected and explanations are provided. The successful candidate will be required to proof-read each question, answer and explanation, ensuring that appropriate calculations have been used in each instance. Example questions may be: "The footfall in April was approximately 37.5% higher than in November for Bakery 1?" "9% less calls were rec...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές

  I'm looking for a teacher's guide for Grade 6 mathematics that covers Algebra. It should include practice problems as well as solutions. Explaining the steps should be very detailed and step by step. The guide needs to be explainable to 10-12 year old students. I have the textbook and answer key. If you have experience creating teacher's guides, I urge you to apply for this project. I look forward to seeing your creativity, understanding, and knowledge of the topics to create an effective and efficient guide for Grade 6 math!

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  ...focused on all subjects CBSE and CISCE boards. Key requirements for this project include: - Expertise in creating high-quality worksheets for Mathematics subjects. - Familiarity with the curriculum of both CBSE and CISCE boards. - Ability to design engaging and interactive content suitable for coaching classes. - Strong attention to detail to ensure accuracy and relevance in the content. - Proficient in understanding the learning needs of students in grades 9 to 12. Ideal skills and experience: - Proven experience in creating educational materials for coaching classes or similar educational platforms. - In-depth knowledge of the Mathematics curriculum for CBSE and CISCE boards. - Familiarity with the latest teaching methodologies and techniques. - Ability to incorpor...

  €1077 (Avg Bid)
  €1077 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Κορυφαία mathematics Άρθρα Κοινότητας