Επιστημονική Έρευνα Δουλειές και Διαγωνισμοί

Scientific research involves a series of techniques meant to investigate a phenomenon, gather new knowledge and work on areas that have not gained a lot of focus yet. Scientific research calls for a lot of field work, analytical abilities and concentric observation. To do these jobs, you need to hire an expert researcher who can gather information for you and formulate strategies that provide long term benefits. Just post a job here and get the right person for your organization.;;
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Scientific Researcher; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
need someone to make literature review and write an article based on my results I need someone who will study the material and make literature review on a subject in order to write me a draft article based on that literature review and my research results. Need to have skills optics, physics and research. Preferably someone with high degree in optics I'll be needing more articles in the near future in the same area while my research progresses so it's important for... 29 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Article Writing, Research Writing, Φυσική Jun 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €108
literature and survey based research work IT, wireless and wirelss networking based work 18 Ασύρματη Σύνδεση, Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Μαθηματικά, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €72
Medical Academic Writer I am looking for a virtual assistant or ghost writer, with nurse or medical writing experience, to write graduate level nursing research papers and message board posts and responses in APA format. The research papers may be 10-20 pages in length, and the message board posts and responses will most likely be 1-3 paragraphs in length. This job will continue for 2-3 years depending on the continu... 25 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €9
2000 word qualitative report Psychology project youll be given two files, one with all the information you need to understand this project and everything that is required to complete this project but please keep in mind I need this project finished ASAP hence the price also there are a lot more projects available if this goes well and you are interested in working on more projects with short deadline! I need this finished ASAP and three mor... 48 Επιστημονική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Ψυχολογία, Qualitative Research Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €330
Researcher in Deep Learning, Convolutional and Deep Neural Networks & Machine Learning;. I am looking for a high quality researcher and academic writer in computer science and vision who has scientific knowledge in deep neural networks and machine learning ..I am looking for an expert in deep learning neural network, machine learning and python, who is knowledgeable in triplets network, alexnet, ResNet architecture and python libaries, training the network and extracting key features ... 11 Python, Επιστημονική Έρευνα, Ghostwriting, Μάθηση μηχανής, Neural Networks Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €542
Genetics Research Wrriting Writer must be proficient at high level of research and writing in Genetics and Microbiology. Multiple Projects. 3000 wds/ $60..Due in 2 weeks 52 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Jun 19, 2018 Jun 19, 20184μέρα 23ώρα €345
Cosmetics formulation research 3000 words, 24 hours Budget: $66 UK writers with a chemistry background preferred 15 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Χημική Μηχανική, Research Writing Jun 16, 2018 Jun 16, 20182μέρα 7ώρα €85
Food Scientist to create a new product made with honey. Needs to have knowledge of chemical reactions and such I am looking to create something with honey and need to hire someone to find out how to make it consistent and to work well. After signing an NDA I can give more details 6 Επιστημονική Έρευνα Jun 16, 2018 Jun 16, 20182μέρα 6ώρα €565
ethnographic research I require an extensive summary of each of the following ethnographic studies, a writer that has previously studied anthropology is preferred as it is really important that the methodologies that the anthropologists have used (participant observation) is highlighted. I need you to include the similarities of each in relation to the statement “Major social change does not for the most part com... 16 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Ψυχολογία Jun 14, 2018 Jun 14, 20184ώρα 30λ €13
Showing 1 to 9 of 9 entries
« 1 »