Επιστημονική Έρευνα Δουλειές και Διαγωνισμοί

Scientific research involves a series of techniques meant to investigate a phenomenon, gather new knowledge and work on areas that have not gained a lot of focus yet. Scientific research calls for a lot of field work, analytical abilities and concentric observation. To do these jobs, you need to hire an expert researcher who can gather information for you and formulate strategies that provide long term benefits. Just post a job here and get the right person for your organization.;;
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Scientific Researcher; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Research Document Rewriting I need you to rewrite a computer sciemce research document with your own words. document has about 25 pages/5000 words. Just you need to rewrite the lines with different words. Budget is negotiable. The document is not a technical document and actually addressing a real world problem. You can take upto 3 days to finish the work. 28 Επιστημονική Έρευνα, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Apr 23, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €30
Molecular imaging cell cell interaction B) Report Structure 15 pages- double spaced, 11 size font Due Date: May 11th Overall Structure: Title Motivation Background Problem statement and definition Overall Objective Significance Innovation Approach 2-3 aims of how you would test, or what you would develop to improve the problem Proposed plan How to test Any experiments Hypothesis Anticipated problems Expected result... 11 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €128
Internet of Things researcher (PhD Only) Hi I collected 100article in IoT specialization and I want to write a review article based on that the writer must be professional and has MSC OR PhD in computer science or computer engineering or electrical electronic or IT or any other related dept. the number of pages at least 22 the plagiarism is 0 number of references at least 90 contains figures and tables using endNote or Jab Ref... 25 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing Apr 21, 2018 Apr 21, 20184μέρα 21ώρα €143
Heat Transfer project need someone with good knowledge of heat transfer, thermodynamics,fluids and thermodynamics and english writing. will explain everything in chat. Please contact me 48 Μηχανολογία, Επιστημονική Έρευνα, Μηχανική Μηχανολογία, Article Writing, Χημική Μηχανική Apr 20, 2018 Apr 20, 20184μέρα 2ώρα €150
Research Assistant -- 2 Personal research on academic topics. Please know how to write an essay in mla format or don’t bother me. Clearly look at the budget too because I will ignore bids above that. Thank you . It’s 3000 words 10-30 usd 26 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Παρουσιάσεις, Keyword Research Apr 20, 2018 Apr 20, 20183μέρα 17ώρα €25
Literature/ technical survey, Research in the field of IT, Wireless and Telecom, Literature/ technical survey, Research in the field of IT, Wireless and Telecom, mostly on Wireless sensor neetwork. Must have Proven research record 15 Ασύρματη Σύνδεση, Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 19, 2018 Apr 19, 20183μέρα 12ώρα €24
plagiarism remove from 2500 words Paragraphing with editing and proofreading 2500 words in 24 hours 77 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Apr 19, 2018 Apr 19, 20183μέρα 2ώρα €34
chemistry lab report I need help to find some ideas for my chemistry lab paper 33 Επιστημονική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά, Αγγλικά (ΗΠΑ) Apr 19, 2018 Apr 19, 20183μέρα 1ώρα €25
Project for Rachid L. Hi Rachid L., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Επανασυγγραφή Άρθρου, , Απεικόνιση Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 18ώρα €101
Psychology Counselling Hung is a 46 year old Vietnamese man who has come to see a counsellor in the local community health centre, about his self-described inability to understand his 19-year old twin son and daughter. Widowed five years ago, Hung believed he was coping well until his children went to university and, in his words, ‘became different people with different values’. When Hung’s wife became... 15 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Ιατρική, Research Writing, Ψυχολογία Apr 18, 2018 Apr 18, 20182μέρα 2ώρα €3
Need Guide For Chemical Synthesis So I'm looking for experienced chemists that know what they are doing when it comes to synthesizing compounds. I own a research company and we're looking to start synthesizing Etizolam (legal in the US so all fine on that end. Plus I have all the documentation I need). I need someone to write me out a step by step process that a beginner can follow. What ingredients to use and very sp... 15 Επιστημονική Έρευνα, Μηχανολογία Υλικών, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά, DOS Apr 17, 2018 Apr 17, 20181μέρα 2ώρα €55
Write some Articles (high quality pharmaceutical science research topics for academic purposes) Literature review work with proper referencing is to be done. Plagiarism free content is a must. 16 Επιστημονική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Apr 15, 2018 Apr 15, 2018Έχει λήξει €15
Physics and magnets - open to bidding Hello, I am working on a project at the moment and i need a few questions answered about magnets and electricity 36 Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα, Μαθηματικά, Φυσική, Wolfram Apr 15, 2018 Apr 15, 2018Έχει λήξει €18
History of earth Describing sedimentary rocks and measuring stratigraphic sections in the field 33 Επιστημονική Έρευνα, Γεωλογία, Αγγλικά (ΗΠΑ) Apr 15, 2018 Apr 15, 2018Έχει λήξει €116
Strategic Management 1. External Environmental Tools used in an organisation of your choice to determine its strategic position; PESTEL/Porter/Strategic Groups 2. Dynamic Strategic Capabilities; [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] stances and... 20 Επιστημονική Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Research Writing Apr 14, 2018 Apr 14, 2018Έχει λήξει €32
Systematic Review writing 20 pages Writing 20 pages 55 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Κριτικές, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Apr 13, 2018 Apr 13, 2018Έχει λήξει €150
review/ technical paper in wsn only peoplw with punlication record or yhesis. so plz only required usefull bidding. dkmt wants useless specially from africa 6 Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 13, 2018 Apr 13, 2018Έχει λήξει €26
Create a Product I am looking for capable individuals who can develop a cleaning agent with minimal foam properties. 8 Έρευνα, Παραγωγή, Επιστημονική Έρευνα Apr 11, 2018 Apr 11, 20189μέρα 15ώρα €2734
Paraphrasing Seeking a professional/academic writer to re-write and paraphras a literature review. Preferably a native English speaker. Topic:medical science 73 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Apr 11, 2018 Apr 11, 2018Έχει λήξει €74
Radiation analysis implementation (CNTFET) I want to implement the effect of radiation on carbon nanotube field effect transistor. You have to analyze all the critical issues like synergetic, single event, and aging of CNTFET. I don't know any particular simulation tools. Very urgent. People who done this kind of work before quote. Regards 1 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Επιστημονική Έρευνα, Αλγόριθμος Apr 11, 2018 Apr 11, 2018Έχει λήξει €98
Goal oriented research... Formulating new algorithms and methods better than existing algorithms in cloud computing... it's a research work I need a freelancer who is having lot of experience in cloud research. able to understand existing research papers and algorithm. This is Goal oriented research... Formulating new algorithms and methods better than existing algorithms in cloud computing... it's a research work 2 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Cloud Computing, Research Writing, Qualitative Research Apr 11, 2018 Apr 11, 2018Έχει λήξει €132
Survey distributor We are conducting a survey on understanding the feature of electronic lab book by researchers in the UK. We would like to have 200 researchers to fill in this survey by 15th April, could anyone help? 5 Διαφήμιση, Επιστημονική Έρευνα Apr 10, 2018 Apr 10, 2018Έχει λήξει €213
formulating algorithms and methodologies in cloud computing... goal oriented research goal oriented research, formulating algorithms and methodologies in cloud computing 3 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Cloud Computing, Research Writing, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 10, 2018 Apr 10, 2018Έχει λήξει €41
Writer needed Articles written about switching from toxic products to nontoxic products. Must have links to scientic proof about what makes it toxic and what that toxin does to your body. We will fact check. 40 Επιστημονική Έρευνα, Writing Apr 9, 2018 Apr 9, 2018Έχει λήξει €84
Project for Maryam K. Hi Maryam K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 6 Μηχανολογία, Επιστημονική Έρευνα, Πολιτική Μηχανική, Γεωλογία, , Γεοτεχνική Μηχανική Apr 8, 2018 Apr 8, 2018Έχει λήξει €22
Health Promotion. Research - Needs assesment plan I need you to write a research article. 63 Διόρθωση, Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Υγεία, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Apr 8, 2018 Apr 8, 2018Έχει λήξει €88
Project Report on Human Sustainability Hello Team , I am looking for a project thoughts in the field of Human sustainability in developing countries. The project needs to talk about the ways we can create a self contained environment/eco system where human race exists and can have basic necessity covered education, Job, clean environment, accessibility of medical stuff etc. It need to be from 1000 to 2500 words. 22 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Apr 7, 2018 Apr 7, 2018Έχει λήξει €45
algorithm research paper I need someone with master/phd specialized in algorithms to help in algorithm research paper. 39 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Αλγόριθμος, Research Writing, Μαθηματικά Apr 7, 2018 Apr 7, 2018Έχει λήξει €124
scientific writer I need to review a scientific article, and make citation using endnote 16 Επιστημονική Έρευνα Apr 5, 2018 Apr 5, 2018Έχει λήξει €90
Nanoparticles synthesis -- 2 I need you to write some articles. 6 Επιστημονική Έρευνα, Article Writing Apr 5, 2018 Apr 5, 2018Έχει λήξει €17
Nanoparticles synthesis I need you to write some articles. 10 Επιστημονική Έρευνα, Article Writing Apr 5, 2018 Apr 5, 2018Έχει λήξει €16
Defeat Electric Code Keypad Gate and Doors SDR Hacks Hacks for Hobbyists and Enthusiasts or OpSec professionals Seeking professionals with experience defeating electromagnetic door locks and other denial of entry authntication systems Reference photo and onsite testing will be done by us remotely Hardware SDR HackRF, LimeSDR, Odroid UX4, Raspberry Pi, etc 0 Ασφάλεια Υπολογιστή, Επιστημονική Έρευνα, Επιστήμη Δεδομένων, Computer Science Apr 4, 2018 Apr 4, 2018Έχει λήξει -
Researcher in the filed of Hyperspectral imaging Hello All, I am looking for PhD researcher in the filed of the Hyperspectral imaging. I have to read paper on that filed and understand the methodologies ,.. etc So, I will send you the research paper (it is not mine) and I should understand it very well. If you are : 1. Researcher 2. Phd student or above 3. your filed is Hyperspectral imaging Please bid , Thanks a lot Regards, 14 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Απεικόνιση, Image Processing Apr 4, 2018 Apr 4, 2018Έχει λήξει €38
Neuro-protective effects of DHA in traumatic brain injury rat models In this research, the authors investigated the Neuro-protective effects of DHA in traumatic brain injury rat models. NSS scoring and Morris Water Maze experiment etc. were conducted and cell experiments were involved. So it would be great if you have this kind of background knowledge. This proofreading has to be finished in 3-5 days. If you need the abstract to have a better view of this research... 25 Έρευνα, Διόρθωση, Επιστημονική Έρευνα, Article Writing, Research Writing Apr 2, 2018 Apr 2, 2018Έχει λήξει €85
Rheumatoid arthritis paper proofreading There is this paper regarding the human rheumatoid arthritis. It's about 3000 words in length. Cell experiments were involved, so biomedicine background is strongly preferred. If you can finish this project in 3-5 days, that would be great and I will be very grateful. In addition, an abstract would be sent to you if required, for better understanding/insight etc... Basically, this study was t... 55 Διόρθωση, Επιστημονική Έρευνα, Επεξεργασία, Research Writing, Αγγλική Γραμματική Apr 2, 2018 Apr 2, 2018Έχει λήξει €111
flying cube i have a concept that involve the theory of act and reaction and i need some info to improve it. 8 Μηχανολογία, Επιστημονική Έρευνα, Αστροφυσική, Φυσική Apr 2, 2018 Apr 2, 2018Έχει λήξει €16
Published Research Paper in Computer Science - Image Processing and Machine Learning I have research paper in the filed of Computer Science - Image Processing and Machine Learning I need to read it and understand it , in terms of results, methodology, .. etc and highlight the main information related to it. I need phD person in that filed who have a published papers in high ranking journals to help me to read and understand that paper my budget is 150$ The paper ... 21 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Μάθηση μηχανής, Image Processing Mar 31, 2018 Mar 31, 2018Έχει λήξει €166
proof reading research article 62 Επιστημονική Έρευνα, Επεξεργασία, Στατιστική Ανάλυση Mar 31, 2018 Mar 31, 2018Έχει λήξει €22
Medical and Scientific Content Writing We are looking for freelancers with [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε], Pharmacology, having knowledge and experience in medical writing and clinical content development. Its long term engagement and continuous projects.... 23 Επιστημονική Έρευνα, Ιατρική Συγγραφή, Δημιουργική Συγγραφή, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Mar 30, 2018 Mar 30, 2018Έχει λήξει €17
Writing a scientific article on an innovative software architecture I am looking for a talented freelancer that can help me write a technical article on a new software architecture. Some experience in Software Engineering and Mathematics is required. 22 Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming Mar 30, 2018 Mar 30, 2018Έχει λήξει €352
Literature research on neural network We are looking for someone who can can do a literature research on following topics: 1. Predicting health disease using artificial neural network 2. Predicting health disease using deep neural network 3. Challenges of using deep neural network 4. How to overcome the challenge? We need literature review (journal paper link) along with the topic number. Around 7-8 journals are expected for ... 7 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Neural Networks Mar 28, 2018 Mar 28, 2018Έχει λήξει €36
Peer-review of medical papers -Please only apply if you have a medical degree- We are looking for a few medical doctors to assist with the peer-review of manuscripts. This is a part time job with flexible hours. 20 Επιστημονική Έρευνα, Ιατρική Mar 28, 2018 Mar 28, 2018Έχει λήξει €26
Project for Abc A. Hi Abc A. i saw you did a project similar to what i need. https://www.freelancer.com/projects/wireless-electronics/transmitter-with-days-project/ wanted to know for what price can i get it aswell. also i only want it as reference because i don't know how to stary 2 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα, AutoCAD, Mar 26, 2018 Mar 26, 2018Έχει λήξει €10
help with my webinar (medical) immune related need to put a webinar together 30 Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Writing Mar 26, 2018 Mar 26, 2018Έχει λήξει €31
Food Chemistry research summarize Food Chemistry Research Topic:Determination of formaldehyde in fruit juice based on magnetic strong cation-exchange resin modified with 2,4-dinitrophenylhydrazine I want to summarize it to 2 pages no references and graphs From abstract to conclusion make sure about grammatical and coherence. I will attach it 37 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Research Writing Mar 25, 2018 Mar 25, 2018Έχει λήξει €28
I need someone who can help me to find, write abd register patent in the name of me... I need some help with writing a patent. 0 Επιστημονική Έρευνα, Πατέντες, Παρουσιάσεις, Διαδικτυακή Έρευνα Mar 25, 2018 Mar 25, 2018Έχει λήξει -
Matlab simulation and research article writing We need matlab simulation of a simple electronics and electrical model (neural fuzzy controller based) and it's research article writing. Further details will be discussed in chat. Only serious freelancers are invited. 12 Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα, Ηλεκτρική μηχανολογία, Neural Networks Mar 24, 2018 Mar 24, 2018Έχει λήξει €4
Draw Synthesis and secretion of thyroid hormones Draw Synthesis and secretion of thyroid hormones. 2 powerpoint figures, i will provide you a copy. I need you to make a copy of 2 figures. You need to draw the chemical molecules. Chem draw or other. I need in 24 hour. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για ν... 11 Επιστημονική Έρευνα, Drawing Mar 23, 2018 Mar 23, 2018Έχει λήξει €37
Data design, analysis and discussion I need an experienced writer well versed with Data analysis of a chemistry/ chemical engineering task thesis. I am hiring only experts for a long-term working relationship. For qualification; you must be ready to start immediately after observing your previous sample. 21 Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Χημική Μηχανική, Research Writing Mar 23, 2018 Mar 23, 2018Έχει λήξει €429
Indoor position System using KNN algorithm Research proposal to show how KNN will increase the acuracy of Indoor Positioning Systems. The algorithms are to be tested on research tools, preferbly Omnetpp. I want two results to compare! The one with KNN algorithim and the other with only triangulation algorithms. The algorithm uses RSSI from RFID tags to estimate the position. Also along with KNN kalman filter is used to increase the accurac... 7 Επιστημονική Έρευνα, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, GPS, Qualitative Research Mar 22, 2018 Mar 22, 2018Έχει λήξει €352
Showing 1 to 50 of 217 entries
« 1 2 3 4 5 »