Επιστημονική Έρευνα Δουλειές και Διαγωνισμοί

Scientific research involves a series of techniques meant to investigate a phenomenon, gather new knowledge and work on areas that have not gained a lot of focus yet. Scientific research calls for a lot of field work, analytical abilities and concentric observation. To do these jobs, you need to hire an expert researcher who can gather information for you and formulate strategies that provide long term benefits. Just post a job here and get the right person for your organization.;;
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Scientific Researcher; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Project for Dr Ranjan Kumar B. details will be discussed in pm 2 Επιστημονική Έρευνα, Μηχανολογία Υλικών, Χημική Μηχανική Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €65
Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Διαχείριση Δικτύου, Έρευνα Επενδύσεων Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα
wireless communication and sensor netowrk researcher required Its a good budget project. But here we cannot disclose at the moment. The topics are Sensor network (most important)---- Highly paid work Telecommunications related topics: · Physical and MAC layer protocols, low power link layer technologies (PLC and wireless) · Resource management and cross-layer optimization · Multi-hop communication... 9 Ασύρματη Σύνδεση, Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Oct 20, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €18
Project for Mcclellan W. We are interested in writing a federal grant. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 3 Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Κριτικές, Επανασυγγραφή Άρθρου, , Ανθρωπιστικές Επιστήμες Oct 20, 2017 Σήμερα9μέρα 9ώρα €220
chegg account detail i need Chegg account if you are not using it anymore at reasonable price. Mostly i need for University level engineering's mathematics, mechanical, physics , science problem solution. if you are interested in selling message me. thank you. 2 Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα, Μηχανική Μηχανολογία, Φυσική Oct 20, 2017 Oct 20, 20175μέρα 23ώρα €18
SOP for Mechanical Engineering PhD Application SOP for Mechanical Engineering PhD Application. Knowledge about heat transfer and heat pump system would help. 14 Μηχανολογία, Επιστημονική Έρευνα, Μηχανική Μηχανολογία, Research Writing, Συστήματα Θέρμανσης Oct 20, 2017 Oct 20, 20175μέρα 15ώρα €106
research analyst I need someone well versed in market analysis to do a report on the activated charcoal/carbon dietary supplement market for me. I want to know everything there is to know about the product, the businesses involved, sales, and more. 31 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Επιχειρηματική Ανάλυση, Έρευνα Αγοράς Oct 19, 2017 Oct 19, 20175μέρα 7ώρα €98
Gas Pass A thin cloth/lining that eliminates odors and replaces it with pleasant scents 1 Επιστημονική Έρευνα, Χημική Μηχανική Oct 19, 2017 Oct 19, 20175μέρα 7ώρα €47
sensor network localization loooking for people with strong record in network localization 8 Ασύρματη Σύνδεση, Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα Oct 19, 2017 Oct 19, 20174μέρα 17ώρα €106
kalman filtering Algorithm simulation Implementation of kalman filtering aLGORITH ON A HUGE DATA OF rssi AND noisy SIGNAL u HAVE TO ANALYZE ALL. DO MATHEMATICAL MODELING AN SO ON. Must have pubished research ch work as well 6 Ασύρματη Σύνδεση, Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα, Αλγόριθμος Oct 19, 2017 Oct 19, 20174μέρα 17ώρα €42
Economics Data Modeler and Maths Expert [core expertise in Supply use, Input out put] Looking for an expert in economics data modeling and equation testing for review and documentation of a current model. Should have core expertise in Supply use, Input out put concepts and have work experience in econometric modeling. You need to redesign the content and correct few equation. The base documentation is set. 3 Επιστημονική Έρευνα, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση, Economics, Econometrics Oct 18, 2017 Oct 18, 20174μέρα 11ώρα €48
internationl model Students will read and synthesize a number of articles related to one selected international model of early childhood education, such as High Scope, Montessori, Reggio Emilia, or Waldorf. They will study its practice by researching in academic databases and on the internet, and will make reference to required readings and selected, faculty recommended texts in the library. Based on the principle o... 10 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Oct 18, 2017 Oct 18, 20173μέρα 23ώρα €27
Source a supplier to customize a drug test kit I'm not sure if my brief is indicating what I really want. I would like someone to reach out to a manufacturer and propose the idea to them to create the drug test kit or include it in existing test kits for the testing of the target drug in Betel Nut. That target drug is Arecoline; obviously the manufacturer may have to do some scientific research too to understand cut off levels. (The cut-o... 6 Προέλευση Προϊόντος, Επιστημονική Έρευνα, Πηγή Προμηθευτών, Υγεία Oct 18, 2017 Oct 18, 20173μέρα 15ώρα €231
Windows -- 3 I need you to develop some software in Matlab regarding signal processing, I would like this software to be developed for Windows. 7 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα, Image Processing Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 1ώρα €74
Determine packaging needs for vinegar based syrup I have been testing out homemade vinegar syrups that I would like to package and sell. I need to verify the packaging requirements for the product based on its pH and Brix and other variables. IE, doe sthe product need to be vacuumed sealed or be refirgerated, etc. 9 Επιστημονική Έρευνα, Σχεδιασμός Συσκευασίας, Μικροβιολογία Oct 17, 2017 Oct 17, 20172μέρα 21ώρα €28
Experts needed!! I need experts for several practicalresearch related projects in science fields. If you're good in this field please contact further. Budget according to task performed. More details in chat. 25 Επιστημονική Έρευνα, Γεωλογία, Βιολογία Oct 16, 2017 Oct 16, 20172μέρα 5ώρα €20
Chemical Engineer Hi, We need chemical engineer for our project. Contact me for complete details. Thanks 29 Μηχανολογία, Επιστημονική Έρευνα, Μηχανολογία Υλικών, Χημική Μηχανική, Νανοτεχνολογία Oct 15, 2017 Oct 15, 20171μέρα 13ώρα €110
Επιστημονική Έρευνα, Χημική Μηχανική, Νανοτεχνολογία Oct 15, 2017 Oct 15, 20178μέρα 12ώρα
3D medical animation Animate a bone marrow aspiration procedure from within the bone marrow; cell movement in and out of vascular spaces and into a medical device. Different cells need to be represented - 3 different types of stem cells and red blood cells. Animation to begin from an electron micrograph of bone marrow, which is then transformed into the 3D animation. Additional details confidential until confidenti... 37 Επιστημονική Έρευνα, Ιατρική, Κινούμενα Σχέδια 3D Oct 15, 2017 Oct 15, 20171μέρα 7ώρα €693
medical social awareness - 15/10/2017 13:29 EDT Describe the role that doctors may take in social advocacy and direct advocacy. Explore the positive and negative implications of doctors taking these roles and give your own view on doctors as advocates. 29 Επιστημονική Έρευνα, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Υγεία Oct 15, 2017 Oct 15, 20171μέρα 3ώρα €26
Computational linguistics research -- 2 Computational linguistics and English Accent Improve for non-native speakers - Should be model - Develop a framework system - References should be only from the following (IEEE - ACM - ELSEVIER – SPRINGER) Research proposal: You should write a minimum of 3,500 words (excluding references) and no more than 5,000 words (excluding references), using the following layout: Title •... 18 Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Qualitative Research, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Oct 15, 2017 Oct 15, 20171μέρα 2ώρα €135
research paper wriiting i have prepared a paper, but need help in modification. result need to be elaborated. and references need to be set work is on big data . 4 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Oct 14, 2017 Oct 14, 2017Έχει λήξει €28
Computational linguistics research Computational linguistics and English Accent Improve for non-native speakers - Should be model - Develop a framework system - References should be only from the following (IEEE - ACM - ELSEVIER – SPRINGER) Research proposal: You should write a minimum of 3,500 words (excluding references) and no more than 5,000 words (excluding references), using the following layout: Title •... 21 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Qualitative Research, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Oct 14, 2017 Oct 14, 2017Έχει λήξει €104
Find Computer Science Papers I'm looking for 2 CS papers in the field of Recommendation Systems. one paper should describe a Collaborative Filtering algorithem, and the other paper should describe a Content Based Filtering algorithem or a Hybrid algorithem. They both need to comply with all of these requirements: 1. Academic paper, preferably published somewhere besides [το url αφαι&rh... 3 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Computer Science Oct 14, 2017 Oct 14, 2017Έχει λήξει €50
Literature review pyrite reduction with H2 PhD level A literature review on the reaction between FeS2 and H2. The literature review has to b 10 pages long and requires impeccable reaction chemistry, english language and writing skills. The reaction is a shrinking core/ particle reaction. The parameters that should be included in the lit review are: %Density of pyrite in kg/m^3 %Initial radius of solid pyrite particles in m %Inlet concentration... 30 Επιστημονική Έρευνα, Χημική Μηχανική, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Oct 14, 2017 Oct 14, 2017Έχει λήξει €466
Tell me something new about Smooth Island (Tas) I've been researching Smooth Island (Tasmania), and have put my research into the following two Wikipedia pages: 1) History of Smooth Island (Tasmania) 2) Smooth Island (Tasmania) I think I've found everything there is to find about this island, but I'm not 100% sure. The island has had two names. Between the early 1800s to about 1900, it was called Garden Island. After that it w... 9 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Ιστορικό Oct 14, 2017 Oct 14, 2017Έχει λήξει €21
Computer Science Dissertation Completion More details to be shared with appropriate candidates 14 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Oct 14, 2017 Oct 14, 2017Έχει λήξει €28
6759- N.Science nuclear safety, security and safeguards Manufacture of Mo-99 in a test reactor, radiopharmaceuticals Needed on 14 Oct Morning 7 Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Ενέργεια Oct 12, 2017 Oct 12, 2017Έχει λήξει €14
FIND PROVIDER FOR TOUCH SCREEN TABLE We require a person with high skills choosing/comparing differents technologies in order to find the right provider for a touch screen table. Chat with me for Details 12 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Ηλεκτρική μηχανολογία, Έρευνα Αγοράς Oct 11, 2017 Oct 11, 2017Έχει λήξει €165
Job Interview Research - Scientific research Scientific research: I would like the Freelancer: Identify the main scientific articles of the last 50 years on: Techniques to be used in a job interview. Scientific articles that talk about how the candidate can increase their chances of passing a job interview. 10 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Διαδικτυακή Έρευνα Oct 11, 2017 Oct 11, 2017Έχει λήξει €76
Write a scientific-like report based on Data Analysis I provide Data analysis and prediction report Content: 60 000 characters including spaces (approx. 10 000 words) (+pictures, graphs, etc.) I will provide the data analysys, data - everything what was used, code in R with brief explanation. I need you to write a report based on that data (explain/describe statistical methods used. Compare results of the methods, etc.) Price to be discussed 13 Επιστημονική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Oct 11, 2017 Oct 11, 2017Έχει λήξει €256
Literature review on Pyrite reaction with hydrogen in a fixed/packed bed. Particularly FeS2 + H2 --> FeS + H2S. Requires PhD level Engineering A literature review on the reaction between FeS2 and H2. The literature review has to b 10 pages long and requires impeccable reaction chemistry, english language and writing skills. The reaction is a shrinking core/ particle reaction. The parameters that should be included in the lit review are: %Density of pyrite in kg/m^3 ... 34 Επιστημονική Έρευνα, Χημική Μηχανική, Research Writing, Φυσική, Αγγλικά (ΗΠΑ) Oct 11, 2017 Oct 11, 2017Έχει λήξει €504
Eminent Professors/Research Scientists in Industrial/Mechanical/Petroleum Engineering-Subject Matter Experts Looking for an expert in Industrial/Mechanical/Petroleum Engineering who can speak to the Labor shortage of skilled workers mainly welders in the USA and can do a Subject Matter Expert Letter to be sent to USCIS immigration to substantiate a H2B Visa petition for skilled workers to come in from countries that are not on the H2B visa eligible list. I have attached a word document titled "Skil... 9 Επιστημονική Έρευνα, Ανθρώπινο Δυναμικό, Μηχανική Μηχανολογία, Μηχανική Υδρογονανθράκων , Βιομηχανική Μηχανολογία Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Έχει λήξει €415
Eminent Professors/Research Scientists in Industrial/Mechanical/Petroleum Engineering-Subject Matter Experts Looking for an expert in Industrial/Mechanical/Petroleum Engineering who can speak to the Labor shortage of skilled workers mainly welders in the USA and can do a Subject Matter Expert Letter to be sent to USCIS immigration to substantiate a H2B Visa petition for skilled workers to come in from countries that are not on the H2B visa eligible list. I have attached a word document titled "Skil... 5 Επιστημονική Έρευνα, Ανθρώπινο Δυναμικό, Μηχανική Μηχανολογία, Μηχανική Υδρογονανθράκων , Βιομηχανική Μηχανολογία Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Έχει λήξει €588
Project for John O. Hi John O., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Επεξεργασία Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα, Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Έχει λήξει €36
Project based ontology need some help in ontology project and able to work in portege software 1 Επιστημονική Έρευνα, Υγεία, Programming, Computer Science, Object Oriented Programming (OOP) Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €21
Genetic algoritms, teach me to do it in Unity for one project I need someone to teach me about genetic algoritms in Unity , i need one game (cube which need to avoid blocks ) to play itself , if someone can teach me with share screen i will pay for that 12 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Επιστημονική Έρευνα, Αλγόριθμος, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Oct 8, 2017 Oct 8, 2017Έχει λήξει €138
Interpretation of the MMPI-2MMPI-2 RF use in chronic pain - open to bidding I have the citations and references to send, mainly I want a paper written The paper must cite references to interpretation of the individual scales 18 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Ψυχολογία Oct 5, 2017 Oct 5, 2017Έχει λήξει €340
CSI process and procedure forensic scientific report write a 3500 report about forensic crime scene investigation process and step-by-step procedures. Must include information about DNA, GSR, chromatography. Must be free from plagiarism and without copying. Must have 12 book or scientific paper references and 5 internet resources 6 Επιστημονική Έρευνα, Χημική Μηχανική, Research Writing, Βιολογία, Ψυχολογία Oct 5, 2017 Oct 5, 2017Έχει λήξει €89
Create comparison matrix of current Ticket-Systems Your job is to create a decision matrix for choosing a Ticket system (e.g. OTRS). The decision has to be done for the stakeholder end-users, Team-Manager, Business-Manager. The Ticket-System has to be used for all known Tickets which may come from any current used communication channel. Also you need to be able to identify the comparison aspects on your own! To prove your expertise name us fo... 11 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Έρευνα Αγοράς, Διαδικτυακή Έρευνα Oct 5, 2017 Oct 5, 2017Έχει λήξει €15
Discussion Argument Insight Who was the better inventor, Edison or Tesla, and why? Possible Source: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Post is expected to be a 300 word. Remember to base your response on information and analysis from the read... 16 Επιστημονική Έρευνα, Quantum, Προσωπική Ανάπτυξη, Ιστορικό Oct 4, 2017 Oct 4, 2017Έχει λήξει €29
Hire a Research Analyst I would like to hire a Biotechnology, life sciences, equity research analyst, to perform equity analysis on various biotech companies that i will nominate. The individual needs to be more focused and educated on life sciences as opposed to economics and fundamentals, as most of these biotechs do not yet have an approved product on the market. They need to understand the drug development process fr... 14 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Βιοτεχνολογία, Ιατρική Oct 3, 2017 Oct 3, 2017Έχει λήξει -
Format the paper & provide citations I'll provide you the paper and guidelines for publication. What I am looking for is a revamp for the paper with citation and a bibliography. My goal is to have it published in a peer reviewed journal. 26 Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Oct 2, 2017 Oct 2, 2017Έχει λήξει €60
research I need help with my PhD research in construction health and safety 29 Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Διαδικτυακή Έρευνα, Qualitative Research Sep 30, 2017 Sep 30, 2017Έχει λήξει €126
Project for Oleksii S. Hi Oleksii S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 8 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Matlab and Mathematica, CAD/CAM, Επιστημονική Έρευνα, Sep 30, 2017 Sep 30, 2017Έχει λήξει €12
knoledgeble fact it is information about some facts 5 Επιστημονική Έρευνα Sep 29, 2017 Sep 29, 2017Έχει λήξει €16
Project for Andrea B. Hi Andrea B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 14 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Επιστημονική Έρευνα, Sep 29, 2017 Sep 29, 2017Έχει λήξει €6
high school project for scientific competitions/project olympiads high school project - scientific project for competetion. I need poster , presentation aprt from the main project . 24 Επιστημονική Έρευνα, Ghostwriting, Article Writing, Ιατρική, Βιολογία Sep 29, 2017 Sep 29, 2017Έχει λήξει €345
SKILLED PRIVATE INVESTIGATOR SERVICES NEEDED ASAP personal purposes seeking expert guidance and advice only serious offers please thanks 11 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Επιστημονική Έρευνα, Συγγραφή Χορηγήσεων, HTML Sep 26, 2017 Sep 26, 2017Έχει λήξει €161
Technical Research Writing Logistics and Supply Chain It is about empty container movements and grain containerization in USA. It is highly technical so need only native English writers with technical expertise in the area. 28 Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Προμήθεια Εφοδίων & Μεταφορές Sep 24, 2017 Sep 24, 2017Έχει λήξει €93
Showing 1 to 50 of 96 entries
« 1 2 »