Επιστημονική Έρευνα Δουλειές και Διαγωνισμοί

Scientific research involves a series of techniques meant to investigate a phenomenon, gather new knowledge and work on areas that have not gained a lot of focus yet. Scientific research calls for a lot of field work, analytical abilities and concentric observation. To do these jobs, you need to hire an expert researcher who can gather information for you and formulate strategies that provide long term benefits. Just post a job here and get the right person for your organization.;;
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Scientific Researcher; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Find me an article I need the article, John Endler; The newer synthesis? Some conceptual problems in evolutionary biology. In Oxford Surveys in Evolutionary Biology Vol. 3. pgs. 224-243. 1986. 11 Επιστημονική Έρευνα, Ιατρική, Χημική Μηχανική, Research Writing, Βιολογία Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €26
I need a toxicologist or environmental analyst -- 2 I am an Iraq War Veteran who was exposed to multiple ag chemicals by contact and inhalation, mainly herbicides. I have a list of the labels that was recovered from the chemical spill. I would like to know their long term effects if in contact for a duration of 6 hours or by inhalation. I have an article that you can read about the situation as well as a list of the chemicals found in the Iraqi sto... 11 Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Ιατρική Συγγραφή, Υγεία Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €150
I need a toxicologist or environmental analyst I am an Iraq War Veteran who was exposed to multiple ag chemicals by contact and inhalation, mainly herbicides. I have a list of the labels that was recovered from the chemical spill. I would like to know their long term effects if in contact for a duration of 6 hours or by inhalation. I have an article that you can read about the situation as well as a list of the chemicals found in the Iraqi sto... 5 Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Ιατρική Συγγραφή, Υγεία Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €110
ARTICLES ON REAL ESTATE I just start work as a real estate agent and I would like help with writing articles to attract more people to my business. The information should be only Perth, western Australia market as the is different laws for each and every need the article to be about real estate and interior design combined state. Just research anything you think people would like to read about and make it my own 45 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Article Writing, Research Writing Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €227
NEED SOME ARTICLES ON VARIOUS TOPIC I have a blog about pets and I need you to write articles for it. Nutrition, behavier, health, latest gadgets for pet owners, etc. I need 4 Articles for now. Here are the keywords for each article: BEHAVIOUR: mental stimulation, indoor games like hidding treats, anxiety. TECH GADJETS: newest and great things for pet owners like interactive cameras, toys, trackers, doggie doors connected to collars... 53 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Article Writing, Research Writing, Qualitative Research Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €117
quantum computing Ideas for data science Looking or a PhD topics/idea on Quantum Computing(probably in data science or anything exciting ) idea with Abstract Introduction Detailed information Evaluation Related work Conclusion References document,. 1 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Quantum, Computer Science Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €74
WEB CONTENT FOR ABOUT US SECTION Need someone who can write in section about us about 5 members, would say ~5-10 sentences about each, will give you key idea about each member. Here is my website link: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 40 Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Έρευνα Αγοράς, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €110
Help me write something Write an article about Car Insurances. Word count should be 650 words. 58 Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Article Writing, Research Writing, Qualitative Research Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €72
Research topic I am looking for an individual who can help me with an academic research idea in computer science related to health,agriculture etc. The concept should be targeted to developing countries i.e. an idea which can contribute to development in a developing country. The idea should be in a form of a proposal about 5 pages. 25 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Article Writing, Research Writing Dec 15, 2017 Dec 15, 20175μέρα 23ώρα €80
Write an Ebook on Stress Management Can you please write an Ebook on Stress Management? How much time it will take? It should not be less than 80 pages. 40 Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Dec 15, 2017 Dec 15, 20175μέρα 17ώρα €403
Biophilia and NK Cells Forest Therapy White Paper During the 1980s, Shinrin-Yoku became a cornerstone of preventative healthcare and healing in Japanese medicine. Shinrin-Yoku directly translates to “taking in the forest atmosphere” and is commonly referred to as Forest Therapy or Forest Bathing. Studies have displayed a wide array of benefits especially as it relates to cardiovascular and immune system health. Additional research ha... 21 Επιστημονική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 5ώρα €181
Academic paper writeup I would like to hire an experienced computer science researcher to write a research paper which can be published. I will share the topic with the hired freelancer. Referencing style is APA. 32 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Dec 13, 2017 Dec 13, 20173μέρα 19ώρα €113
Project for Hammad M. -- 2 Hi Hammad M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Μετάφραση, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα, Dec 13, 2017 Dec 13, 20176μέρα 19ώρα €228
english composition 102 In a well-researched, organized, and developed essay, examine the situation presented to us in Tim O’Brien’s novel, In the Lake of the Woods. Your task is to generate an argument as to what happened to Kathy Wade based on your interpretation of the novel. In so doing, you will incorporate outside research, along with quotes from the novel, as supporting evidence to make your claim. ... 33 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing Dec 12, 2017 Dec 12, 20172μέρα 18ώρα €79
Presentation About Biomedical Image Segmentation You are going to prepare a presentation which at least 55 slides is about image segmentation in biomedical imaging. -How is image segmentation in biomedical images? -Which methods are used in segmentation in biomedical images? You are going to find 3 articles about "Brain MR Images Segmentation" . And you are going to prepare a presentation by using these articles. I am going... 30 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Χημική Μηχανική, Research Writing, Βιολογία Dec 11, 2017 Dec 11, 20172μέρα 8ώρα €58
Design of experiment Read at least two research papers or reports about an experiment (industrial, scientific, social, medical, etc.) • The research papers should include one of DOE techniques with at least two factors under consideration. Summarize the research goal(s), hypothesis, assumptions, response(s), factors, levels and results in a report and submit it by the due date. 23 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Dec 11, 2017 Dec 11, 20172μέρα 4ώρα €40
Revising research paper based on the reviewer's comments I submitted my research paper to the Journal(Ocean Engineering) two month ago. My title is “Network analysis by fishing type for fishing vessel rescue”. I received reply from two reviewers. I am very busy nowadays. I need your help and advice. So, this project is about revising manuscript based on the reviewer's comments. I attatched the whole files. please download th... 13 Μηχανολογία, Επιστημονική Έρευνα Dec 10, 2017 Dec 10, 20171μέρα 13ώρα €61
-improving research paper I want kindly request please bid when you have knowledge about research methodology (Design Science, Research Philosophy, case study) 34 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Dec 10, 2017 Dec 10, 20171μέρα 12ώρα €28
SUMMARIZE SCIENTIFIC PAPERS I am looking for an experienced writer to complete a report of 4500 words, related to engineering and science. The task is to summarize information from 5 journal articles (no research is required), using your own words in an academic style, with the same tone and style. I will provide the journals, content and structure of the report. I need a unique report – 100% plagiarism free ... 50 Copywriting, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing Dec 9, 2017 Dec 9, 20177ώρα 37λ €134
Project for oaa Hi oaa, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Επιστημονική Έρευνα, Αεροναυπηγική Μηχανολογία, GPS, , Γεοτεχνική Μηχανική Dec 8, 2017 Dec 8, 20172μέρα 13ώρα €224
genetic project about banana and strawberry DNA analysis... dead line 9/12 16 Επιστημονική Έρευνα, Χημική Μηχανική, Ιατρική Συγγραφή, Διατροφή, Γενετική Μηχανική Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €23
Traditional Medicine 2018 Meetings International proudly announces “International Meeting on Traditional & Alternative Medicine” scheduled on July 23-24, 2018 Osaka Japan. The theme of the meeting is "Exploring New Horizons in Traditional & Alternative Medicine". Traditional Medicine main slogan is to address the challenges in making a safer, sustainable and affordable system for medication... 12 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Διαδικτυακή Έρευνα Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €88
DNA analysis project the project related to lab expermients on banana and strawbary DNA 29 Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Υγεία Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €21
Regenerate of solvent (S-316) from mixture of Octanoic and isooctane Regenerate of Chlorotrifluoroethylene-polymer solvent (S-316) from mixture of Octanoic and isooctane Every single day we add the LCS ( a mixture of Octatonic and Isooctane 1:1 ml diluted in 50 ml of S-316) 1.25 ml into 50 ml of S-316 as our QC sample. Because every single bottle of S-316 cost more than 700$, we are wasting 50 ml of S-316 Without the ability to re-generate or separate it fr... 12 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Χημική Μηχανική Dec 7, 2017 Dec 7, 2017Έχει λήξει €215
wireless. sensor and related researcher and technical writers required this is a company and group of telecom. need technical writer. we dont have any measure so people only having proven research record can be hired. plz in proposal must mention about ur area of researc... Read More 7 Ασύρματη Σύνδεση, Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Ηλεκτρική μηχανολογία Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €18
technical and research writing in telecom. wireless and related areas read description before bidding this is a company and group of telecom. need technical writer. we dont have any measure so people only having proven research record can be hired. plz in proposal must mention about ur area of research 7 Ασύρματη Σύνδεση, Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €18
dry pet food formulator / food scientist Need help with formulation, analysis, shelf life and homogenisation of a muesli-type of dog food. 15 Επιστημονική Έρευνα, Χημική Μηχανική Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €387
Crystallisation We would like help crystallising a compound we have a method but would like help accomplishing it 9 Επιστημονική Έρευνα, Χημική Μηχανική Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €177
Disease Manuals Need to write disease manuals with latest trends. 22 Επιστημονική Έρευνα, Article Writing, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €22
1 Page Single Spaced Critical review (Synopsis) on the Article: Progressive Loss of Function in a Limb Enhancer during Snake Evolution. (FULL ARTICLE WILL BE SUPPLIED TO YOU) (SOMEONE WELL VERSED IN MOLECULAR BIOLOGY, NOT SIMPLY READING COMP) Critical review (synopsis) on the research article Length: 1-page Single spaced, Times New Roman, Size 12pts Content needs to include all points highlighted in the breakdown below and answer all questions: Introduction – What is the purpose of the study or what problem are they trying to solve? Is a testable scientific hypothesis stated (often located at the end of the introduction)?... 34 Επιστημονική Έρευνα, Βιοτεχνολογία, Research Writing, Βιολογία, Μικροβιολογία Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €26
PhD Science Education hi, i am looking for a phd writer in science education to make some changes to a document 36 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €121
Add my name as an author in your submitted ISI paper - 04/12/2017 12:09 EST If you have a submitted ISI paper (JCR IF>2) and your research is in the queue of publishing, I'd wish to add my name as one of the researchers (co-authors). Preferably in Web Engineering, if not, any field of computer science. 5 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Computer Science Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €427
History and Value of High-Octane Petrol Blending Components I am looking for experts who worked before on Octane (in petrol) issue. VAT number is a must for this project. Terms of reference: 1. Combustion and antiknock properties a. Gasoline composition and standard in the world b. Alkyl Lead Compounds c. Lead phase out 2. History of Octane enhancers a. Ethers as components of petrol 3. Evolution of the Octane Enhancers Market (short descript... 2 Επιστημονική Έρευνα, Χημική Μηχανική Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €6254
Small Scale Pharmaceuticals Business Plan Require a business plan for small startup tablet and capsule manufacturing Pharmaceuticals company to based in Africa. 4 Επιστημονική Έρευνα, Επαγγελματικά Σχέδια, Επιχειρηματική Ανάλυση, Βιομηχανικό Σχέδιο, Business Intelligence Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει -
sensor network researchers required must have proven record of research on sensors 7 Ασύρματη Σύνδεση, Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα, Ηλεκτρική μηχανολογία, Τηλεπισκόπηση Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €13
Assume the role of an RDN (registered dietitian nutritionist) assume the role of an RDN (Registered Dietitian Nutritionist) whose job is to educate patients about their nutritional requirements and needs. Your patients have been referred to you by a doctor who sees that some of the patients’ medical issues are related to unbalanced nutrition. Get these patients “back on track” in their nutritional habits! Choose TWO of the following sc... 21 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Dec 2, 2017 Dec 2, 2017Έχει λήξει €123
Design and manufacture a generator I need to assemble a power generator, but also source the necessary materials and apparatus in the most cost effective way 6-12 month time frame 3 Μηχανολογία, Επιστημονική Έρευνα, Χημική Μηχανική, Data Analytics Dec 2, 2017 Dec 2, 2017Έχει λήξει €57543
Scientific Reporting The scientific report is about Determining Vmax and Km for Alcohol Dehydrogenase. It must to be 2000 words. 38 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Βιολογία Dec 1, 2017 Dec 1, 2017Έχει λήξει €122
matlab expert expert in matlab. must have a complete knowledge of fuzzy log8c and its implementation. u have to understand an idea. my assistabt will help u to understand and then implement in matlab with full simulation and result discussion. 2 Επιστημονική Έρευνα Dec 1, 2017 Dec 1, 2017Έχει λήξει €19
Healthcare Study I need vendors for our new project Healthcare Study in UK, USA, Spain, Germany and Italy. Need to recruit the Physicians. 14 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Έρευνα Αγοράς Dec 1, 2017 Dec 1, 2017Έχει λήξει €1634
sensor network optimization and matlab simulation as per title its a project of sensor network optimization and matlab simulation on some localuzation and energy project 12 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα Nov 30, 2017 Nov 30, 2017Έχει λήξει €68
Materials / Chemistry Essay I would like to hire a creative content writer / researcher to complete two essays which contain 3000 words each, related to Materials and Chemistry. The candidate must have experience writing articles on science topics. Good command of English, plagiarism free and enthusiastic to do changes on the document if it is needed. Thanks 55 Μηχανολογία, Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Copyright Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Έχει λήξει €111
Project Research Proposal Writer and Crowd Fund Expert Looking For an Expert in Cellular Automata, Agent Based Programming and Game Theory To write a research proposal of 20-25 pages & a crowd funding expert. Looking for some one from India. Interested International candidates can also apply. Fundraising will be a necessary skill. 4 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση, Έρανοι Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Έχει λήξει €145
Japan Sexually Transmitted Diseases Diagnostics Need a freelancer who can conduct research on type tests performed for the diagnosis of 'Sexually Transmitted Diseases' in Japan. Need to get insights from diagnostic laboratory technicians/ pathologists/ laboratory managers, etc. 9 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Ιατρική, Έρευνα Αγοράς Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Έχει λήξει €438
Research Writing: Nursing, Medical, Social Work, Psychology, History Need top-notch writers (native English) to write research papers and complete projects of all kinds; heavy in the nursing and medical fields. 74 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Nov 28, 2017 Nov 28, 2017Έχει λήξει €106
Need to do the analysis and discussion part of a research paper I need the services of a freelancer who has good knowledge of Medical research. Analysis and discussion part needs to be completed. 25 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Nov 28, 2017 Nov 28, 2017Έχει λήξει €38
I need a medical writer I am a professor in nephrology working in a university hospital in paris france. Overbooked, writing articles is too much time consuming. I need help either to finalize and correct articles already written or to write entirely papers based on detailed results. 19 Επιστημονική Έρευνα, Ιατρική Συγγραφή Nov 27, 2017 Nov 27, 2017Έχει λήξει €1941
generating research paper from thesis work generating research paper from thesis work 64 Μηχανολογία, Επιστημονική Έρευνα, Έκδοση, Χημική Μηχανική, Research Writing Nov 26, 2017 Nov 26, 2017Έχει λήξει €309
Project for Jose Iraides B. Hello sir! I am looking for someone who can do term paper on industrial waste water treatment of 13 to 15 page and I have gone through your profile. I thought you might be the best choice. Please reply me if you are interested in doing it. Thanks. 16 Μετάφραση, Έρευνα, Διόρθωση, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Nov 25, 2017 Nov 25, 2017Έχει λήξει €44
ESSAY WRITING / RESEARCH I have an essay in physics of 2500-3000 words and I would like to hire a physicist to improve/correct the contents of the essay in academic style. It is also required: Reconstruct unclear sentences Changes for fluency Summarise the salient points 38 Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Φυσική, Copyright Nov 24, 2017 Nov 24, 2017Έχει λήξει €90
Showing 1 to 50 of 170 entries
« 1 2 3 4 »