Επιστημονική Έρευνα Jobs

Scientific Research is a vital and exciting field that combines elements of natural science, mathematics, social science, philosophy, and engineering to understand and explain the world. A Scientific Researcher would use their knowledge, skills, and experience to help clients with different types of research needs by applying the scientific method. When properly funded and managed from inception through completion with controlled changes in scope, scientific research can help demonstrate cause and effect in complex systems, develop new insights or capabilities that had not previously been available.

Here's some projects that our expert Scientific Researcher made real:

 • Designing surveys and conducting extensive analyses to explore the cost-effectiveness of a health procedure
 • Providing assistance in the evaluation of evidence-based practice in a specialized field such as medical imaging
 • Examining recent real estate market trends in Germany
 • Exploring the history of breast cancer and related preventive measures
 • Developing an in-depth research paper on Psychological concepts in Arabic
 • Highlighting important milestones and advancements in Feminism and Politics
 • Establishing new protocols for brine water extraction
 • Crafting thoughtful cover letters for Shift Lead positions
 • Analyzing data from scientific studies published in relevant technical journals
 • Conducting market research on a revolutionary theory about an Aether of 4 dimensions.

Scientific Research can be applied to all sorts of field, from medical operations to marketing strategies. Our experienced Scientific Researchers have done so many great things for our clients. If you have a project or idea you'd like to see come to life with insight from our researchers then don't hesitate to post your own project on Freelancer.com and hire us today!

Από 59,720 αξιολογήσεις, οι πελάτες αξιολογούν τους Scientific Researchers με 4.81 από 5 αστέρια
Πρόσλαβε Scientific Researchers

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  10 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  review on latest advancement in techniques feedstock related to bioethanol production

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Infection control programs for one year -- 2 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I want to creat in infection control program with introduction vision mission objective cruculem after the employee graduate they well be as consultant

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Project Description: I am in need of assistance in publishing a journal paper in the field of Machine Learning and Artificial Intelligence. I require help specifically with writing the paper Specific Requirements: - Expertise in the field of Artificial Intelligence - Proficient in academic writing and research methodologies - Familiarity with the publication process in computer science journals Tasks Involved: - Conduct thorough research and gather relevant data for the paper - Write the journal paper based on the gathered data and research findings - Collaborate with me to ensure the paper meets the required standards and guidelines - Assist with the publishing, proof reading etc - Sharing the code and the research work keeping it confidential. Ideal Skills and Experience: - Strong ba...

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Theoretical Framework 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need help in designing a theoretical framework as I have survey results. This research related to privacy and HCI.

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for a skilled researcher to conduct a meta-analysis on colorectal surgery. The objective of this project is to identify trends and gaps in the existing literature. Skills and experience needed: - Strong background in medical research and meta-analysis - Familiarity with colorectal surgery and related literature - Proficient in conducting systematic reviews and meta-analyses Data collection method: - The preferred method of data collection is through randomized controlled trials. Timeline: - The project needs to be completed within a month. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal with relevant examples of previous work.

  €467 (Avg Bid)
  €467 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  المطلوب كتابة 15-20 ورقة عن مفهوم التذكار السياحي المدة أسبوع الموضوعات المطلوبة في المرفقات

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  bone age assessment 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Bone Age Assessment Project using Matlab - Purpose: Medical diagnosis and study - Technique preference: Radiographic (X-ray) - Need for written report: Yes We are looking for a skilled professional to assist us with a bone age assessment project. The purpose of this project is to conduct a medical diagnosis through the use of radiographic (X-ray) techniques. Key Requirements: - Expertise in bone age assessment using radiographic techniques - Proficient in analyzing and interpreting X-ray images for accurate diagnosis - Ability to produce detailed written reports summarizing the findings Ideal Skills and Experience: - Medical background or experience in the field of radiology - Strong knowledge of bone development and growth patterns - Familiarity with bone age assessment standards an...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I am looking for a microbiology analysis of concentrated tea products, specifically focusing on microbial contamination, with a special concern for yeast and molds. Ideal Skills and Experience: - Strong background in microbiology, specifically in analyzing beverage products - Experience in conducting microbial contamination tests - Knowledge of yeast and mold identification and analysis techniques - Familiarity with concentrated tea products and their specific microbiological risks The main objective of this project is to determine the microbial contamination levels, particularly yeast and molds, in concentrated tea products. The analysis should include identification and quantification of these microbes, as well as any potential risks they pose to the product's quality and safety....

  €1768 (Avg Bid)
  €1768 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Project Description: Graduate Level Student Needed for Systematic Literature Review Screening in Medical Sciences - I am seeking a graduate level student who has expertise in the field of Medical Sciences (or at least have basic foundation of biology, genetics or genomics) to assist with systematic literature review screening. - The focus of the literature review will be on Medical Sciences, requiring a good understanding of the subject matter. - The project will involve screening a large number of articles or papers, with more than 100 sources to be reviewed. - The ideal candidate should have experience in conducting literature reviews and be able to efficiently screen and evaluate the relevance and quality of each source. - Effective communication is essential, and the preferred method ...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I am seeking experts in the field of Social Sciences who can assist me in publishing my research in a reputable academic journal. The project involves the following requirements: Specific Academic Field: Social Sciences Current Stage of Research Paper: Initial Research Preferred Journal: No, but I have a shortlist Ideal Skills and Experience: - Strong background in Social Sciences research - Extensive knowledge of the publication process for academic journals - Familiarity with SCI, SSCI, Scopus, and A&HCI level journals - Expertise in writing and revising research papers - Ability to provide guidance on selecting the most suitable journal for publication If you have experience in publishing research papers in high-level academic journals within the field of Social Sciences, and ...

  €262 (Avg Bid)
  €262 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο Για Εσένα

  Get your product into the hands of test users and you'll walk away with valuable insights that could make the difference between success and failure.
  7 MIN READ
  A guide to hiring and working with freelance Photo Anywhere Expert
  15 MIN READ
  Learn how to hire and collaborate with a freelance Typeform Specialist to create impactful forms for your business.
  15 MIN READ