Ιατρική Συγγραφή Δουλειές και Διαγωνισμοί

Medical writing is a term originating in the pharma world. It refers to the activity of producing scientific documentation related to medicines by specialized writers. Medical writing involves describing research results, product use and medical information for regulatory authorities or for medical journals. It is a highly specialized field of writing as it involves adherence to clinical trial regulatory procedures. If you are in a business dealing with medical writing you can find freelancer medical writing experts to help with your tasks. Simply start by posting a medical writing job!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Medical Writer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Portfolio Management Research CAPM - open to bidding Construct a portfolio Compute the mean, standard deviation, minimum and maximum for each series (your ETF’s selection & benchmark). b. Calculate the mean, standard deviation, skewness, kurtosis, tracking error, Jensen’s alpha, Sharpe ratio and information ratio of the 3 portfolios. c. Based on the Fama & French model, estimate the sensitivity of the 4 portfolios to the Fama... 14 Επεξεργασία, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Συγγραφή Χορηγήσεων, Ενημερωτικά Δελτία Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €147
Rehab and health website or blog writing I am a physician specializing in physical medicine and rehabilitation and need assistance in writing for my new website, articles and/or blog content about medical rehabilitation, recovery and health 57 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Feb 22, 2018 Feb 22, 20185μέρα 23ώρα €93
Looking for a physician/medical doctor to answer questions on a monthly basis I am in search of a real medical doctor who would be able to answer questions about the human body on a monthly basis. They would answer questions submitted by visitors. You need to be a real medical doctor with proof, and also willing to use your name. Once you verify you are a real doctor we can agree upon the terms and pay. Thank you. 32 Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Ακαδημαϊκή Συγγραφή, Writing Feb 22, 2018 Feb 22, 20185μέρα 21ώρα €87
Editing my article according to journal guidlines for submission Editing my article acccording to journal for submission (not proofreading or language editing) 46 Copywriting, Διόρθωση, Επεξεργασία, Ιατρική Συγγραφή Feb 22, 2018 Feb 22, 20185μέρα 16ώρα €31
Diagnostic Lab Efficiency We are a medical device company that launched a new Lab System for detection of H. pylori. We would like to publish an article targeting diagnostics lab proffesionals accross the globe. 17 Ιατρική Συγγραφή, Content Marketing Feb 21, 2018 Feb 21, 20184μέρα 9ώρα €395
Medical Journal manuscript writer. I would like to hire medical manuscript writer who has good experience article submission in reputed journals, plagiarism statistics and graphs. Should know medical terms in anaesthesia. 24 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Feb 21, 2018 Feb 21, 20184μέρα 6ώρα €112
Looking for experienced technical writers from Life Sciences domain I am looking for someone with either a background in pharmaceutical, medical device, or the biotech field or that has experience writing for the medical industry from a more technical perspective. Specialized industry knowledge is required for this position. I will need the writer to create articles such as blogs, whitepapers each month for our company in this space. Must be able to communicat... 27 Τεχνική Συγγραφή, Article Writing, Ιατρική Συγγραφή, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Feb 20, 2018 Feb 20, 20184μέρα 4ώρα €24
Get dentists to prescribe and dispense prescription medications to patients. In Australia, dentists can write you a prescription for scheduled medications and sell them to you. I have a pharmacy based system (dispensing labels, advice cards, secure ordering) for antibiotics and pain relief products - patients do not have to leave and find a pharmacy while the anesthetic is wearing off and they can start their antibiotics immediately if there is an infection so the treatmen... 4 Πωλήσεις, Article Writing, Ιατρική, Ιατρική Συγγραφή, Marketing Strategy Feb 20, 2018 Feb 20, 20184μέρα 1ώρα €1377
psychology subject - only who have the same field i am looking for who are expert on psychology 55 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Ψυχολογία Feb 20, 2018 Feb 20, 20183μέρα 18ώρα €24
diagnostic algorithm for viral rash preparation of a diagnostic algorithm. This will involve preparation of an annotated and referenced flow diagram to guide the laboratory investigation of a person with a viral rash. With justify some point and include references and the maybe it will be easily to do the diagnostic algorithm for viral rash in specific country I will upload an example of diagnostic algorithm 9 Ιατρική Συγγραφή Feb 19, 2018 Feb 19, 20182μέρα 19ώρα €35
Whole food plant based diet for athletes 2 I want a course created to introduce the whole food plant based diet to athletes. I'd like to begin by highlighting briefly the current state of personal health globally and the influence of the standard American diets contribution massively to chronic disease worldwide. Next, show how a transition can be made to introduce the whole food plant-based diet as a valuable tool to reduce, re... 30 Έρευνα, Ghostwriting, Ιατρική, Ιατρική Συγγραφή, Υγεία Feb 19, 2018 Feb 19, 20182μέρα 17ώρα €300
Need medical writer I need some medical writers. place your bid if you are qualified. Thanks 74 Τεχνική Συγγραφή, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Feb 19, 2018 Feb 19, 20182μέρα 7ώρα €100
Medical content for website I need you to write medical content for a website- unique content, previous medical content exp. must- 47 Ιατρική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου, SEO Writing Feb 18, 2018 Feb 18, 20181μέρα 14ώρα €684
Clinical research Serve in support-level capacity on a Clinical Data Management team to provide efficient, quality data management products that meet customer needs. Responsible for study management and execution of studies as per the established Standard Operating Procedures (SOP), Good Clinical Practices (GCP), Good Laboratory Practices (GLP) best practices and regulatory requirements If interested, send you re... 23 Επιστημονική Έρευνα, Βιοτεχνολογία, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Γενική Εργασία Feb 18, 2018 Feb 18, 20181μέρα 8ώρα €955
I am in search of a medical writer Hi, I am in search of a writer who can help in writing a personal statement and other related stuff. please only apply if you have a medical background. More discussion will be on chat. Thanks 61 Τεχνική Συγγραφή, Article Writing, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Feb 17, 2018 Feb 17, 201820ώρα 47λ €95
Need a native English writer form medical field1 Hi, I am need of a writer from medical field who can write cover letter, personal statement. Only serious bidder please. More discussion will be in chat. Thank you 17 Article Writing, Ιατρική Συγγραφή, Βιογραφικά , Συγγραφή Περιεχομένου Feb 17, 2018 Feb 17, 201818ώρα 14λ €19
Translate Medical Report German to English Translate medical report from german to english. 27 Μετάφραση, Ιατρική Συγγραφή, Γερμανικά, Αγγλικά (ΗΠΑ) Feb 17, 2018 Feb 17, 201816ώρα 49λ €24
Need Medical Research Writer I need a medical research writer to write a [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] will be given on [το url αφαιρέθηκε, συνδεθ... 88 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Feb 17, 2018 Feb 17, 201811ώρα 55λ €271
Write several articles on hair health and its relation to natural ingredients We have several beauty brands and are looking for a regular written content. For this first series of 4 x 500 word articles on key natural and active ingredients and how they can help scalp and follicle health and therefore hair strength, retention and growth etc, so Sabal, Neem etc. The articles need to also include quotes from studies or professionals backing up the cliams. The right appl... 96 Ghostwriting, Article Writing, Ιατρική Συγγραφή, Επανασυγγραφή Άρθρου Feb 16, 2018 Feb 16, 2018Έχει λήξει €89
Evocative copywriter needed Business is a startup/spinoff of a successful pharmaceutical/medical provider platform. The new product/service uses technology to simplify and facilitate the accurate and timely management of medications for individuals 45+ for themselves and/or for family members that are under their care. Assignments vary from collateral copy, to ad copy, video scripting, pre-sales articles, and of course, blog... 24 Copywriting, Ghostwriting, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Feb 15, 2018 Feb 15, 2018Έχει λήξει €18387
Psychology Traditional Stroop Task Emotional Stroop Task Academic Research and Writing 74 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Ψυχολογία Feb 14, 2018 Feb 14, 2018Έχει λήξει €120
health care Medical billing presntation Medical belling BRD and Power point 36 Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία, Υγεία Feb 14, 2018 Feb 14, 2018Έχει λήξει €290
Build me a presentation Instructions for Disease State Management presentation: 1. Prepare a power-point presentation that you will present during your recitation. 2. Your audience: Members of a church/ synagogue/ temple/ mosque, senior citizens center, community center, etc. In such environments, typically the audience is a mix of highly educated and poorly educated individuals who may/ may not understand English an... 33 Ιατρική, Ιατρική Συγγραφή Feb 13, 2018 Feb 13, 2018Έχει λήξει €97
Manuscript Editing for Various Scholarly Subjects (Physical Sciences, Life Sciences, etc.) I require a Bachelor's Degree at minimum (Physical Sciences, Life Sciences, Medical Sciences, Healthcare fields). I Intend to provide repeat work to freelancer if they can meet quality standards. 24 Διόρθωση, Επεξεργασία, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Feb 13, 2018 Feb 13, 2018Έχει λήξει €1359
Looking for creative Product Description Writer - US, UK, AUS & Canada Only!! Looking for someone who i s native English speaker and have experience in writing creative product description. I need 40+ descriptions/month. All are medical equipment. Thank you! 24 Copywriting, Article Writing, Ιατρική Συγγραφή, Περιγραφή Προϊόντων, Συγγραφή Περιεχομένου Feb 11, 2018 Feb 11, 2018Έχει λήξει €124
Chemistry Article For Newspaper Someone who is good in Article write and can write chemistry related news articles thanks 44 Article Writing, Χημική Μηχανική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Feb 11, 2018 Feb 11, 2018Έχει λήξει €7
Medical project 3000 words. Must have background in medical science. attached file contains all details. Due by sunday night. Pls attach samples and CV while replying. Pay is £55 30 Τεχνική Συγγραφή, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Feb 10, 2018 Feb 10, 2018Έχει λήξει €89
I need a writer We are a pediatric dental practice that needs our website reworded from an office centered website to a patient centered website. 52 Article Writing, Ιατρική Συγγραφή, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Feb 10, 2018 Feb 10, 2018Έχει λήξει €19
Psychology Expert I need a person who is vastly knowledgeable in psychology. 50 Έρευνα, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Ψυχολογία Feb 9, 2018 Feb 9, 2018Έχει λήξει €25
Topic Reserch suggestion topic for research something that I have to do quality improvement and it has to be in healthcare 35 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Feb 9, 2018 Feb 9, 2018Έχει λήξει €18
Expert Witness Affadavit of Merit Needed Elderly Care I am Myron A. Grace. I am involved in a medical case in Ohio. I need someone to Review Medical Records and give an Affidavit of Merit. It does not involve a medical treatment. The Doctor failed to send my mother to the hospital with pneumonia and she died. He knew she had pneumonia and that the drugs she took for her heart could be ineffective without treatment. 12 Ιατρική, Χημική Μηχανική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Feb 9, 2018 Feb 9, 2018Έχει λήξει €398
Looking for a Medical Coding Company A medical coding project that needs to be started in the next 1 week. Companies with certified coders will be given preference 0 Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία, Υγεία Feb 9, 2018 Feb 9, 2018Έχει λήξει -
Find some information related to medical devices Hi, Need some one who understands medical devices field for a short term online research project. Thanks ! 51 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Feb 8, 2018 Feb 8, 2018Έχει λήξει €109
Write medical abstract Need an abstract (700 words) and conclusion written 79 Έρευνα, Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Feb 8, 2018 Feb 8, 2018Έχει λήξει €58
Project for Dr. Belkis M. Hi Dr. Belkis M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 14 Ιατρική, Ιατρική Συγγραφή, Φυσική Γλώσσα, , Απεικόνιση, Μικροβιολογία Feb 7, 2018 Feb 7, 2018Έχει λήξει €21
Nutrition, Health and Fitness articles writer Work with a team of health and wellness professionals seeking to provide evidence based health and nutrition information! We are looking for individuals who have deep knowledge about health and nutrition to write articles. Writer will conduct research using reputable sources (i.e NCBI) to extract, extrapolate and present information regarding the chosen topic in laymen terms (while also using dat... 119 Έρευνα, Article Writing, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Υγεία Feb 7, 2018 Feb 7, 2018Έχει λήξει €479
Project for Mark Robert H. -- 2 Hi Mark Robert H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 Επεξεργασία, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Συγγραφή Χορηγήσεων, Ενημερωτικά Δελτία, Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Έχει λήξει €305
Project for Mark Robert H. -- 2 Hi Mark Robert H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 Επεξεργασία, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Συγγραφή Χορηγήσεων, Ενημερωτικά Δελτία, Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Έχει λήξει €218
Review and Report on Complete CT Scan Results I have a complete CT Scan I would like some one with medical experience to read and provide a complete report after looking at the ct scan 35 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Έχει λήξει €290
Project for Rabia S. Hi Rabia S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Τεχνική Συγγραφή, Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Έχει λήξει €11
Weekly review and summary of medical records. Weekly review and summary of medical records. Looking for freelancers that are efficient and impeccable with their work. Pay will be commensurate with skill level. 49 Ιατρική Συγγραφή Feb 5, 2018 Feb 5, 2018Έχει λήξει €11
I need a bilingual medical writter Bilingual writer able to travel to one meeting in Colombia. We need to update a consensus in EM and need support with submission for publication 6 Ιατρική Συγγραφή Feb 5, 2018 Feb 5, 2018Έχει λήξει €96
Kenyan medical medical writers I am looking for a Kenyan medical writer(medical students are most preferred) for a medical writing niche, Details will be shared over chat 19 Έρευνα, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Υγεία Feb 5, 2018 Feb 5, 2018Έχει λήξει €5
Medical Writer Write a monografy to a important client in Barcelona 19 Ιατρική Συγγραφή Feb 2, 2018 Feb 2, 2018Έχει λήξει €1938
Qualified medical writer needed I need a qualified medical writer to complete my report 46 Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Feb 1, 2018 Feb 1, 2018Έχει λήξει €107
Project for Mark Robert H. -- 2 Hi Mark Robert H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 10 Επεξεργασία, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Συγγραφή Χορηγήσεων, Ενημερωτικά Δελτία, Jan 31, 2018 Jan 31, 2018Έχει λήξει €92
Letter Writing I want people who is fluent in English and have medical or Business background for this work. 36 Ιατρική, Ιατρική Συγγραφή, Επιχειρησιακή Συγγραφή, Writing Jan 30, 2018 Jan 30, 2018Έχει λήξει €303
medical writer Markers of ovarian reserve - how far can they estimate ovarian age and pregnancy outcomes ? need a 3500 medical review based ob latest published research on pubmed 57 Ιατρική Συγγραφή Jan 29, 2018 Jan 29, 2018Έχει λήξει €340
Project for Krishna K. Hi Krishna K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 Μετάφραση, Τεχνική Συγγραφή, Article Writing, Ιατρική Συγγραφή, , Αγγλικά (Ην.Βασιλείου) Jan 29, 2018 Jan 29, 2018Έχει λήξει €17
Project for Muzammil I. Hi Muzammil I., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I have a medical task for you. Please contact me at your earliest. Thanks 9 Article Writing, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Υγεία, Jan 29, 2018 Jan 29, 2018Έχει λήξει €2
Showing 1 to 50 of 257 entries
« 1 2 3 4 5 »