Telemarketing θεσσαλονικηεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  2,000 telemarketing θεσσαλονικη δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  διορθώσεις λαθών που βρίσκουμε σε κώδικα μέσω του Nu Html Checker.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  winautomation record - repeat tasks Έχει λήξει left

  Χρειαζόμαστε να γίνει αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών, μέσα από την εφαρμογή της softomotive - winautomation. Είμαστε λογιστικό γραφείο και δουλεύουμε με τα προγράμμ&alpha...

  €1070 (Avg Bid)
  €1070 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος με τις εξής προδιαγραφές : - Δύο γλώσσες (ελληνικά & αγγλικά) - Wordpress έχει ήδη επιλεχθεί το θέμα - Σύνδεση με τράπεζα για ηλεκ&tau...

  €417 (Avg Bid)
  €417 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Project for IOTA IT Έχει λήξει left

  Γεια σου IOTA IT, είδα το προφίλ σου και θα ήθελα να σου προσφέρω την εργασία μου. Μπορούμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες στη συνομιλία.

  €475 (Avg Bid)
  €475 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...και casual χρήστες. Σε πρώτη φάση ο προγραμματιστής θα κάνει πράγματα μόνο στο front (μένει να γίνουν facebook registration, IAPs, Ads) για να βγει στον αέρα το app. Αλλά πρέπει να πληροί όλες τις παραπάνω γνώσ&...

  €816 (Avg Bid)
  €816 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Ένα logo για μια κατασκευαστική εταιρεία στη Γερμανία που ασχολείται προτίστως με την κατασκευή κατοικιών . Τ'ονομά της είναι Sigma Bau και το σήμα όπως το σκεφτόμαστ&e...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...γιατί η ανθρωπότητα αδιαφορεί για το περιβάλλον; Μια χώρα ή μια πόλη επενδύει περι&...

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...γιατί η ανθρωπότητα αδιαφορεί για το περιβάλλον; Μια χώρα ή μια πόλη επενδύει περι&...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Telemarketing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Ich bin auf der Suche nach einer temporären telefonischen/evtl E-Mail (je nachdem wie die Resonanz bei dem Gespräch ausfällt) Unterstützung für mein StartUp. Mein Idee befasst sich mit dem Hoteldeposit/Hotelkaution und dementsprechend würde die Akquisitionen größtenteils sich an Hotels in Deutschland richten. Ich benötige noch fundiertere Zahlen, welche ich bisher mit einem kurzen Fragebogen eingeholt habe oder aber auch online per Umfragelink. Ich benötige hierfür jmd. der mich temporär (gerne für einen Fixpreis!) unterstützt. Hätten Sie an solch einer Aufgabe Interesse? Freue mich über ein kurzes Feedback!

  €30 - €250
  €30 - €250
  0 προσφορές

  Functionality: Data Collection: Retrieve historical stock data (price and volume) for a given set of stocks from a reliable financial data provider (e.g., Yahoo Finance, Alpha Vantage). Store the data in a suitable format (e.g., CSV files or a database). Data Preprocessing: Clean and preprocess the collected data, handling missing values and ensuring consistent formatting. Calculate necessary technical indicators, such as moving averages (e.g., 50-day, 200-day), Relative Strength Index (RSI), and trading volume. Technical Analysis: Implement functions to identify bullish signals based on technical indicators, such as: Moving Average Crossovers: Detect when a shorter-term moving average crosses above a longer-term moving average (e.g., golden cross). RSI Oversold: Identify s...

  €166 (Avg Bid)
  €166 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...B2B-Markt konzentriert. Der ideale Kandidat sollte Direktvertrieb und Telemarketing als Hauptvertriebskanäle priorisieren. Wesentliche Aufgaben: - Durchführung von Direktvertriebsaktivitäten an potenzielle B2B-Kunden - Proaktives Tätigen von ausgehenden Anrufen im Rahmen des Telemarketings - Aufbau und Pflege einer starken Vertriebspipeline - Hervorragender Kundenservice zur Verbesserung der Kundenbeziehungen - Erreichen und Übertreffen von Verkaufszielen und KPIs Erforderliche Fähigkeiten und Erfahrungen: - Umfangreiche Erfahrung und nachgewiesene Erfolge im Vertrieb, insbesondere im B2B-Bereich - Starkes Verständnis der B2B-Verkaufsprozesse und -prinzipien - Nachgewiesene Erfahrung im Direktvertrieb und Telemarketing - Ausgezeichnete ...

  €498 (Avg Bid)
  €498 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Vaping Product Sales Expansion 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled sales professional to help me expand my customer base in both B2B and B2C markets. Key Responsibilities: - Generating leads and converting them into customers across B2B and B2C segments - Using telemarketing as a primary digital marketing channel to reach potential clients - Developing strategies to penetrate new markets and increase the reach of our vaping products Ideal Skills: - Proven experience in B2B and B2C sales, preferably in the vaping industry - Proficiency in telemarketing and understanding of its efficacy in digital marketing - Strong analytical skills to identify market trends and opportunities for expansion - Excellent communication and negotiation abilities to secure new partnerships and deals If you have a strong sales backgrou...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Jag har en webbkamera. Bilderna skickas som email till min gmail. Nu vill jag att varje bild laddas upp på en webbsida utan inloggning. Bilagan i gmail får i realtid en kopia på en simpel webbsidda. Bara en bild åt gången ska visas på webbsidan. När en ny bild laddas upp växlas bilden på hemsidan. Bildens storlek ska täcka nästan hela skärmens storlek. Bara en bild åt gången och inget att klicka på eller läsa. Hemsidan ska vara gratis och behöver inget domänamn. Önskar snabbt åtagande.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I'm in need of a dedicated virtual assistant, primarily focused on cold calling and telemarketing, with the main aim of achieving sales conversions. Your job will also involve providing communication support. Responsibilities will include: - Conducting cold calls - Implementing telemarketing strategies - Providing high ticket closure - Assisting with communication tasks. I'll provide you with cold calling scripts and product information guides to aid your efforts. Ideal candidates will have: - Strong phone handling skills - Sales conversion capabilities - Excellent communication abilities - Proven experience in telemarketing and cold calling - Knowledge of high ticket closure strategies. We're looking for someone who can effectively use provided...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...follow these steps: 1. Please install the Mobile application add-on in your admin panel. Add-ons are installed in the Add-ons > Downloaded add-ons section. The access to the admin panel should have been provided by the hosting team. 2. Go to the Mobile application add-on settings page. Specify and save all the add-on settings. Make sure that you are not using images with transparent backgrounds or alpha channels for icon, splash, and feature graphic image. App with such images will not pass the moderation in markets. 3. Click on the Download config button in add-on settings and get an archive called app_settings.zip. Send that archive to us. Please refer to the following article for more details: 4. Let me know

  €684 (Avg Bid)
  €684 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Telemarketing Appointment setting for Commercial Cleaning 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a telemarketing professional to assist me in generating quality sales leads for my commercial building cleaning services. Key Responsibilities: - Conducting outbound calls to businesses within the commercial building cleaning services sector - Establishing rapport with potential leads and effectively communicating the value of our services - Qualifying leads and setting up appointments for our sales team Ideal Skills and Experience: - Proven experience in telemarketing and lead generation, particularly in the B2B space - Excellent communication and negotiation skills - Familiarity with the commercial cleaning industry would be an advantage - Ability to work towards targets and manage a CRM sales pipeline This project is vital for our business growth and ...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  AWS Lambda Function Setup Support 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...extensive knowledge of AWS Lambda functions and how it interacts with AWS Lex. I possess familiarity with AWS Lex but struggle with Lambda functionalities, specifically in setting up and running code in response to events. Ideal Candidate: - In-depth understanding of AWS Lambda functions and AWS Lex - Strong experience with running code in response to events - Should be able to guide me through the process effectively I want to be able to learn how to integrate my Lex bot with the Lamda function that I have created. I need someone to advise on the configuration of aliases and permissions and how to invoke the function in Lex. I have the pieces setup so don't think it will take too long for someone experienced to show me what I am missing. Initially all I wan...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...follow these steps: 1. Please install the Mobile application add-on in your admin panel. Add-ons are installed in the Add-ons > Downloaded add-ons section. The access to the admin panel should have been provided by the hosting team. 2. Go to the Mobile application add-on settings page. Specify and save all the add-on settings. Make sure that you are not using images with transparent backgrounds or alpha channels for icon, splash, and feature graphic image. App with such images will not pass the moderation in markets. 3. Click on the Download config button in add-on settings and get an archive called app_settings.zip. Send that archive to us. Please refer to the following article for more details: 4. Let me know

  €617 (Avg Bid)
  €617 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I need assistance in understanding and implementing the proper TCPA compliance for telemarketing with a focus on autodialer restrictions. This requires knowledge of the specific rules and regulations outlined in TCPA and the in-depth understanding and ability to apply these to our company's existing systems. Key Skills: - In-depth understanding of TCPA regulations - Experience in implementing telemarketing restrictions, particularly autodialer restrictions - Ability to provide practical solutions that ensure company-wide compliance Expertise in TCPA compliance and experience with telemarketing restrictions are integral. Any additional advice on recordkeeping or consent requirements would also be valuable. Looking forward to collaborations that will guide our bu...

  €8 - €14 / hr
  €8 - €14 / hr
  0 προσφορές
  Full Stack Web3 Blockchain Developer 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am hiring for a Full Stack Web3 developer for my team. Tech Stack: Blockchain: Blast (EVM) Frontend: Typescript + NextJS + Tailwind + Vercel + WAGMI + Ethers V5 + Typechain Backend: Typescript + Vercel Lambda + tRPC + AWS + Prisma ORM + Ethers V5 + Typechain + Upstash Redis Database: MySQL (Planet Scale) + AWS S3 Storage Randomization: Gelato VRF Static File Hosting: AWS S3, Pinata Smart Contracts: Foundry, Hardhat Monorepo. Here you go: Objective: Design and implement a scalable backend and frontend system for tracking and displaying NFT transactions similar to the "Activity" feature on OpenSea The system should handle varying loads seamlessly, from 500 to 50,000 users. Tasks: System Architecture Design: Task: Design the overall architecture for the activity

  €7162 (Avg Bid)
  €7162 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Appointment Setter & Lead Generation - India only 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled cold caller who can help generate leads within the technology sector (Recruitment Agency) and set appointments with potential clients. The ideal candidate for this project should have: - Proven experience in telemarketing and cold calling, especially within the tech industry - Ability to identify and target the right decision-makers - Expertise in generating high-quality leads with detailed business needs - Strong appointment setting skills - Excellent communication and negotiation abilities The primary goal of this project is to set appointments with potential clients, so you should be comfortable with pitching our services and guiding leads through the sales funnel. Please ensure you're able to compile detailed lead information, including busin...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  CS-Cart Website & Mobile App Development 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...follow these steps: 1. Please install the Mobile application add-on in your admin panel. Add-ons are installed in the Add-ons > Downloaded add-ons section. The access to the admin panel should have been provided by the hosting team. 2. Go to the Mobile application add-on settings page. Specify and save all the add-on settings. Make sure that you are not using images with transparent backgrounds or alpha channels for icon, splash, and feature graphic image. App with such images will not pass the moderation in markets. 3. Click on the Download config button in add-on settings and get an archive called app_settings.zip. Send that archive to us. Please refer to the following article for more details: 4. Let me know

  €724 (Avg Bid)
  €724 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  AWS DevOps Engineer Needed 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an AWS DevOps engineer with experience in key AWS services to help with infrastructure provisioning, autom...CI/CD principles and be able to implement them effectively. Security Requirements: In addition to the technical requirements, you should be familiar with compliance standards such as HIPAA, PCI DSS, and ISO 27001. A strong understanding of security measures and the ability to implement them within the AWS environment is a must. Ideal Skills: - Proficient with AWS services (specifically EC2, S3, Lambda) - Experience with infrastructure provisioning - Automation tools expertise - CI/CD knowledge - Familiarity with security standards (HIPAA, PCI DSS, ISO 27001) and implementing necessary measures. Please reach out if you believe you're the right f...

  €7 - €14 / hr
  Σφραγισμένο
  €7 - €14 / hr
  60 προσφορές
  Outbound Marketing Cold Caller Needed 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm currently seeking an experienced cold caller to support my outbound marketing agency. Key Responsibilities: - Making outbound calls to clients in the {target industry/market} - Focusing on driving sales through effective communication and rapport-building - Logging accurate and detailed notes on each call Ideal Candidate Skills: - Proven track record in cold calling and telemarketing - Familiarity with {target industry/market} is a plus - Strong communication and interpersonal skills - Ability to effectively navigate sales conversations - Detail-oriented and able to maintain accurate records Communication for this project will be primarily through phone calls. A successful candidate will be able to drive sales through effective cold calling strategies. Experience in...

  €263 (Avg Bid)
  €263 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Bilingual Sales Telemarketer for International Exhibition 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a sales executive for telemarketing responsible for closing sales. This individual will be pitching exhibition spaces and sponsors to businesses for an international exhibition. This requires strong sales skills, and fluency in either English or French language, or both. As the campaign's main objective is closing sales, the person should be able to confidently pitch and close deals on the phone, ultimately translating these efforts towards achieving the business targets. The ideal freelancer for this job: - Has a successful track record in telemarketing sales - Has experience in the exhibition industry - Strong business acumen - Has excellent written and verbal communication skills in English and/or French - Has in-depth understanding of B2B s...

  €4205 (Avg Bid)
  €4205 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  AWS Deployment for SaaS Application -- 2 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in urgent need of an AWS expert to deploy my entire SaaS application. Key requirements: - Deployment of the entire SaaS application, utilizing key AWS services such as EC2 instances, S3 storage, and Lambda functions. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in AWS services and deployment strategies. - Experience with SaaS application deployment. - Ability to work under tight deadlines.

  €3194 (Avg Bid)
  €3194 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  We are currently seeking a dedicated individual to join our team as a caller for our leads based in Singapore. You will be responsible for initiating the first contact with our leads, primarily to verify the information provided by them. Requirements: Fluent in English is essential. Appreciation for cryptocurrency knowledge. Previous experience in customer service or telemarketing roles preferred. Demonstrated ability to communicate clearly and effectively. Strong organizational skills and ability to manage multiple tasks simultaneously. Motivation and determination to achieve set targets. Responsibilities: Make outbound calls to leads based in Singapore to confirm the provided information. Establish and maintain a positive rapport with leads thro...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  My small company is called Alpha Vitória, a small company use AI and technical analysis to make money from stock market The company name means to win dominantly. I would like to have a logo design to reflect the idea. Prefer cool tone, blue, purple, and etc.. Assume the logo can be used for letterhead, business cards, and website.

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  100 προσφορές

  I am in need of an experienced AWS Lambda expert who is well-versed in Python. I require the following libraries to be added to my current AWS Lambda Zip Files: Pandas, Numpy, and Matplotlib. Ideal Skills & Experience: - Strong experience working with AWS Lambda functions - Proficiency in Python - Expertise in managing and updating libraries within AWS Lambda - Familiarity with the Pandas, Numpy, and Matplotlib libraries - Ability to ensure the latest versions of the libraries are integrated effectively Your primary task will be to include the latest versions of the Pandas, Numpy, and Matplotlib libraries to my AWS Lambda Python functions. This task requires a meticulous approach to ensure that the new libraries are correctly integrated and do not ...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Tele-calling Freelancer for Cybersecurity Product 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking a skilled and experienced tele-calling freelancer to promote our cutting-edge cybersecurity product in the US market. The ideal candidate will have a strong background in telemarketing, excellent communication skills, and a basic understanding of cybersecurity principles. Your primary responsibility will be to call qualified leads, present our product, and set appointments for our sales team. Responsibilities: Product Presentation: Clearly articulate the features and benefits of our cybersecurity product. Qualifying Leads: Engage with prospects to understand their cybersecurity needs and qualify them based on set criteria. Appointment Setting: Schedule appointments of our founder with the qualified leads. Required Skills and Experience: Communication Skills: Excell...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Salutare, Suntem in cautare de content writers pentru articole orientate catre domeniul jocurilor de noroc (pacanele, live casino, etc.). Desi nu avem nevoie de texte academice, preferam freelanceri care au experienta in domeniu, insa putem discuta si despre o potentiala formare in acest sens. Cautam oameni care pot sa livreze minim 5-10000 de cuvinte saptamanal. Plata se efectueaza pentru numarul total de cuvinte atins in saptamana/luna curenta, sau, putem discuta despre un pret fix.

  €392 (Avg Bid)
  €392 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  AWS Deployment for SaaS Application 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in urgent need of an AWS expert to deploy my entire SaaS application. Key requirements: - Deployment of the entire SaaS application, utilizing key AWS services such as EC2 instances, S3 storage, and Lambda functions. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in AWS services and deployment strategies. - Experience with SaaS application deployment. - Ability to work under tight deadlines.

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I'm in need of an expert who can create a comprehensive project that utilizes AWS EC2, AWS Lambda, and AWS S3. The system must be deployable on Google App Engine. Key aspects of the project include: - **Purpose**: The main focus is on creating a system for building, testing, and deployment which is scalable and efficient. - **Real-Time Data Processing**: The project does not require real-time data processing, therefore it is more about data storage, retrieval, and system deployment rather than real-time processing. Ideal skills and experience for this role include: - Proficiency with AWS services, including EC2, Lambda, and S3. - Experience in deploying systems on Google App Engine. - Previous work in building scalable, efficient systems for similar purposes. - Kno...

  €212 (Avg Bid)
  €212 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...code in it using the pay per registration program. iframe_embed_revshare: HTML for an iframe embed with your affiliate code in it using the revshare program. num_users: Number of users currently viewing the room. num_followers: Number of users following the room. spoken_languages birthday: YYYY-MM-DD if publicly visible, otherwise blank. age country: Broadcaster country alpha-2 ISO code if publicly visible, otherwise blank. A newer version of this API is available 3. Whitelabel Focus: The labels should cover all critical areas of the Chaturbate whitelabel, with a keen emphasis on a convenient user flow from one section to another. Experience and Skills required: • Proficient in programming and website development • Past experience with...

  €107 (Avg Bid)
  Επείγον
  €107 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Trophy icon Urgent: Politician Candid Image Needed 1 μέρα left

  A friend is running for the mayor's office in Focșani, Romania as a candidate. He has very slim chances, but I thought to ask for your help to create some nice banners for his Facebook/social media profile. foto of my friend is Name : Cristian Zîrnă Slogan1: Luăm Focșaniul înapoi! / Reprezintă Focșaniul, nu partidele! Slogan2: Nu partidele, ci oamenii decid. / Construim Focșaniul împreună, fără partide. Slogan3: Cristian Zîrnă, un primar independent. / Vocea independentă a Focșaniului. color pallets is foto.

  €29 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €29
  101 συμμετοχές
  High-Speed Web Scraping for Text Content 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...extraction rates. Responsibilities: Optimize existing web scraping scripts for speed and efficiency. Deploy and manage web scraping scripts on platforms such as Scrapy Cloud, Apify, AWS Lambda, or Azure. Implement techniques to ensure high-speed data extraction (e.g., parallel processing, distributed crawling, efficient request handling). Monitor and troubleshoot scraping processes to ensure uninterrupted operation. Collaborate with our team to understand project requirements and adjust scraping strategies as needed. Requirements: Proven experience with web scraping using platforms like Scrapy Cloud, Apify, AWS Lambda, or Azure. Proficiency in Python only relevant programming commonly used for web scraping. Strong understanding of web scraping techniques, including but...

  €287 (Avg Bid)
  €287 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I am in immediate need of a multilingual telemarketing agents who are fluent in English, Thai, Indonesian and Vietnamese languages. Key Responsibilities: - Lead generation - Cold calling - Emailing The selected freelancers will be expected to dedicate 20-30 hours each week for a period of six weeks. Ideal Candidate: Someone who has a proven track record in telemarketing, specifically in lead generation, cold calling, and emailing. Proficiency in English, and also in Thai, Indonesian, or Vietnamese is an absolute must. Project involves contacting business leaders and professionals to partake in an upcoming event. Prior experience in similar projects will be highly advantageous.

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Information Extraction & Structuring from External Sources 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...systems and data processing from external sources. • Knowledge in APIs, web scraping, and web page reengineering processes. Must use Java, NodeJs, or Python. • Ability to structure data efficiently and accurately. • Ability to generate detailed logs of queries and results. • The solution must include the necessary files and documentation to deploy each connector or integrator separately as AWS Lambda functions, Docker containers, or any Serverless service in AWS or GCP. Expected Deliverables: • Complete development of the query and data structuring system with all required features. • Implementation of an automated process to perform queries according to the provided specifications. • Generation of a detailed log of all queries made and their ...

  €3832 (Avg Bid)
  €3832 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  ...POST method registers a user to a DynamoDB table and returns a GUID, while the GET method retrieves user information based on the GUID. Requirements: 1. Build a CDK construct to deploy serverless applications including API Gateway, Lambda functions, DynamoDB, and IAM roles. 2. Develop a wrapper in CDK to orchestrate the deployment of the serverless components by calling the construct to create a CDK stack. 3. Ensure that the deployed stack includes all necessary resources for the API functionality. Tools: 1. Infrastructure: AWS CDK with TypeScript. 2. AWS Lambda: Node.js, Python, or other supported languages. Considerations: 1. Implement least privilege access for IAM roles to follow security best practices. 2. Secure the API endpoints to protect the data and ensure con...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  AWS S3 Lambda for Image Compression 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a capable, experienced Amazon Web Services (AWS) professional to further enhance my existing cloud i... experienced Amazon Web Services (AWS) professional to further enhance my existing cloud infrastructure. The crux of this project lies in configuring AWS S3 along with Lambda functions for image compression. Key Requirements defined in below url: - - Expertise in working with AWS S3 and Lambda functions. - The main use-case for the Lambda function would be to compress images. - The output format for the compressed images needs to be in JPEG. If you have the right AWS expertise and hands-on experience with S3 and Lambda, I would be really interested in hearing from you.

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  Agencia de viajes de Valencia, España, busca teleoperador/a de habla hispana, localizado/a en España necesariamente y mejor en la provincia de Valencia. Se valora conocimientos de geografía de España y turismo. Conocimientos de telemarketing, usuario de CRM y valorable gestión Redes Sociales. Trabajo a distancia. Jornada flexible parcial por horas, sobre todo mañanas (hora de Madrid). Proporcionamos medios técnicos y formación. Pago por horas, bonus por objetivos. web:

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  AWS DevOps Engineer for Notification System 23 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...assist me with my notification system task. I'm currently utilizing AWS services such as CloudWatch, Lambda, and CloudTrail. Your key tasks will entail: - Configuring event rules and triggers within the system. - Setting up comprehensive, effective notification actions. - Monitoring and debugging any issues that arise within the notifications. - Efficiently integrating the notification system with other AWS services I'm using. The notification system operates at a moderate scale, sending out several notifications per day. Hence, experience with high-volume environments would be a plus. A successful candidate must have proven experience with AWS services. An understanding of CloudWatch, Lambda, and CloudTrail is critical. Proven experience in debugging, event ru...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I'm seeking a skilled Telecaller to generate leads. Your objective will be connecting with local businesses and enticing them with our offerings. The initial tasks include: - Understanding the services we offer and finding the best pos...local businesses and enticing them with our offerings. The initial tasks include: - Understanding the services we offer and finding the best possible way to communicate the same over call. - Making outbound calls to local businesses and introducing them - Maintaining and updating a log of all calls made. The ideal candidate should be proficient in communication, with experience in the telemarketing industry. Further training will be provided about our services and brand. Note that the collection of detailed information is not required fo...

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ## Alpha India Virtual Marathon 2024 Virtual Marathon registration link - Promote this link & get at least 80 runner's to register for 5k or 10k race. Event Details are as below - **Event Dates:** May 25-26 - 2024 - **Event Type:** Virtual running ### Categories - Running/Walking: 5 Km, 10 Km ### Guaranteed Participant Benefits - E-certificate - Medal - Cup ### Data Submission - Participants must track their run/ride using a fitness app or watch. - Submit screenshot proof of distance, time, and date on the provided WhatsApp number () by 11 AM on May 20, 2024. - Data submission is mandatory, no exceptions. ### Terms & Conditions - Run/Jog on any day from May 25 to May 26, 2024. - Use known

  €33 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I am in need of a skilled AWS developer to set up the following services and functionalities on my AWS account. - Implement S3, EC2, Lambda, and Google App Engine. - Develop and deploy a saclable service to Google App Engine. Ideal candidate should have experience in: - Working with Amazon Web Services (AWS) - Proficient in setting up and managing S3, EC2, Lambda, and Google App Engine. - Previous experience with similar cloud projects - Ability to effectively develop and deploy in an AWS environment. Your expertise in these areas will be crucial to ensure that my AWS account is set up correctly and that the S3 implementation meets my requirements. If you can demonstrate these skills, I am eager to hear from you. Please provide estimated timelines and your prior exp...

  €189 (Avg Bid)
  €189 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I'm looking for a skilled video editor to help with keying and tracking a stereoscopic video. The purpose of this task is to remove the greensc...this task is to remove the greenscreen and track the camera movement without altering the actual video content. Key requirements include: - Expertise in keying out greenscreen from video footage, ideally working with stereoscopic material before. - Proficiency in tracking camera movement within a 3D environment. Experience with tracking in Blender is preferred, as the deliverables will be the alpha channel and tracking data for that software. Your role is not to edit or produce the video, but to provide me with the isolated video elements I need. If you're able to deliver a precise job on a timely manner, I'd be happy to...

  €1922 (Avg Bid)
  €1922 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Health Plan Eligibility Outbound Dialer 3 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Description: We are seeking motivated individuals to join our team as Outbound Dialers for Health Plan Eligibility. In this role, you will be responsible for reaching out to low-income prospects using the data provided, to determine their eligibility for $0 health plans. Responsibilities: Conduct outbound calls to individuals and families...detailed records of each prospect's status and outcomes. Requirements: Excellent verbal communication skills and a pleasant phone manner. Ability to empathize and connect with individuals from diverse socio-economic backgrounds. Strong attention to detail and accuracy in data entry. Comfortable working independently and managing time effectively. Prior experience in customer service, telemarketing, or a related field is preferred bu...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Sales Advisor -- 2 2 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Empresa con mas de 30 personas en plantilla requiere personal Idiomas requeridos: Aleman y Español. Descripción del puesto: Asesor de ventas ( no es telemarketing ) Duración del trabajo: Indefinido Horario: 8 horas diarios de Lunes a Viernes Salario: Excelentemente remunerado

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Sales Advisor 2 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Empresa con mas de 30 personas Idiomas requeridos: Frances y Español. Descripción del puesto: Asesor de ventas ( no es telemarketing ) Duración del trabajo: Indefinido Horario: 8 horas diarios de Lunes a Viernes Salario: Excelentemente remunerado

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές