Freelancer μεταφρασηεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  48,950 freelancer μεταφραση δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Ζητείται συνεργάτης για περιστασιακή εργασία (projects) graphic design, για ανάγκες επιχείρησης κινητής τηλεφωνίας. Τα καθήκοντα μπορεί να περιλαμβάνουν brochures, καταχωρήσεις, banners κα&i...

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  winautomation record - repeat tasks Έχει λήξει left

  Χρειαζόμαστε να γίνει αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών, μέσα από την εφαρμογή της softomotive - winautomation. Είμαστε λογιστικό γραφείο και δουλεύουμε με τα προγράμμ&alpha...

  €1068 (Avg Bid)
  €1068 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος με τις εξής προδιαγραφές : - Δύο γλώσσες (ελληνικά & αγγλικά) - Wordpress έχει ήδη επιλεχθεί το θέμα - Σύνδεση με τράπεζα για ηλεκ&tau...

  €416 (Avg Bid)
  €416 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Freelancer Γραφίστας Έχει λήξει left

  Ζητείται συνεργάτης για περιστασιακή εργασία (projects) graphic design, για ανάγκες επιχείρησης. Τα καθήκοντα μπορεί να περιλαμβάνουν brochures, καταχωρήσεις, banners και άλλες γραφιστικέ&s...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Αναζητώ αξιόπιστο και υπεύθυνο άτομο (κατά προτίμηση από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) ικανό να φέρει εις πέρας κάποια μικρά tasks για λογαριασμό της ιστοσελίδας μας, με προοπτ...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...και casual χρήστες. Σε πρώτη φάση ο προγραμματιστής θα κάνει πράγματα μόνο στο front (μένει να γίνουν facebook registration, IAPs, Ads) για να βγει στον αέρα το app. Αλλά πρέπει να πληροί όλες τις παραπάνω γνώσ&...

  €814 (Avg Bid)
  €814 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Ένα logo για μια κατασκευαστική εταιρεία στη Γερμανία που ασχολείται προτίστως με την κατασκευή κατοικιών . Τ'ονομά της είναι Sigma Bau και το σήμα όπως το σκεφτόμαστ&e...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Όμως, γιατί η ανθρωπότητα αδιαφορεί για το περιβάλλον; Μια χώρα ή μια πόλη επενδύει περισσό&...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Όμως, γιατί η ανθρωπότητα αδιαφορεί για το περιβάλλον; Μια χώρα ή μια πόλη επενδύει περισσό&...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Currently, we are seeking a skilled freelance frontend developer for an exciting project. Project Details: Technology Stack: Main Task: Development of a new feature on the frontend. Source Code: Existing source code will be provided for modification. Required Experience: Proven experience in previous projects using Next.js. Estimated Duration: 7-10 days Responsibilities: Modify existing source code to implement the new functionality. Collaborate with our team to ensure seamless integration. Testing and troubleshooting to ensure a robust and efficient outcome. Requirements: Proven experience in frontend development with Next.js. Solid knowledge of HTML, CSS, JavaScript, and React. Ability to work independently and meet deadlines. Portfolio showcasing relevant previous projects. Why Joi...

  €186 (Avg Bid)
  €186 Μέση Προσφορά
  83 προσφορές

  Alpha Sirius Foundation is a US based Company expanding in Asia, Africa, South America and Middle East. I am looking for a Grants, Funding, and Business Proposal Specialist to serve as my business partner in our business expansion. The partner should have financial, technical and operational capacity in one of the three regions. Preferable should have knowledge in using in US Government Contracts i.e , and Sams.Gov. This prospective candidate will be offered a business partnership in our company in Asia, Middle East, Africa and South America. Skills and experience required: - Expertise in securing government grants - Knowledge of the grant application process - Experience in developing detailed project plans - Ability to research and identify potential funding opportunities - Stron...

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Data entry -- 2 6 μέρες left

  I am looking for a skilled freelancer to help with a data entry project. The data to be entered is alpha-numeric, and I prefer it be completed in an Excel Spreadsheet. The dataset to be entered consists of 100-500 entries. The work should be accurate and timely; any errors or delays will result in a lower score. The project will be evaluated based on the quality of the data entry work, speed, and accuracy. Flexibility and attention to detail are important requirements for this project. Please contact me if you have any questions about the project.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  **Descripción:** ¡Estamos en la búsqueda de un talentoso freelancer con experiencia en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural para desarrollar un emocionante proyecto! Necesitamos un experto que pueda crear un agente de ChatGPT utilizando la potente API de OpenAI GPT. **Responsabilidades:** 1. **Integración de la API:** Utilizar la API de OpenAI GPT para interactuar con el modelo y generar respuestas contextuales. 2. **Optimización de Parámetros:** Ajustar los parámetros del agente para obtener respuestas coherentes y relevantes. 3. **Manejo de Conversaciones:** Implementar una lógica que permita mantener un historial de conversación para mejorar el contexto. 4. **Pruebas y Ajustes:** Realizar...

  €698 (Avg Bid)
  €698 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I need a freelancer from Pakistan who has good skills in Matlab I need some projects that are easy. I need work with easy interface and coding

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Freelancer 6 μέρες left

  Hi, I am looking for a freelancer with programming skills in Java for my project. Here are the details: Skills Required: - Strong programming skills - Proficiency in Java Preferred Programming Language: - Java Deadline: - More than two weeks The project involves developing a software application using Java. The freelancer should have a solid understanding of Java programming language and be able to write clean and efficient code. Experience in developing software applications is highly desirable. Key Responsibilities: - Develop and implement software solutions using Java - Collaborate with the team to define project requirements and specifications - Test and debug code to ensure functionality and performance - Maintain and update existing software applications Ideal Ski...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I am looking for a part-time freelancer to work on a Flutter project. The project is expected to last for a period of 4-6 months, and the freelancer will be required to work for 24-28 hours per week. Salary INR: 10000/month. The ideal candidate for this job should have experience and expertise in Flutter development. Must have iOS as well. They should also be familiar with Figma, as the client already has a specific design or wireframe ready for the project. Key requirements for this project include: - Proficiency in Flutter development - Experience in creating designs or wireframes - Ability to work for 10-20 hours per week on a monthly basis If you meet these requirements and are interested in working on this part-time Flutter project, please submit your proposal and in...

  €185 (Avg Bid)
  €185 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I need a freelancer from Pakistan who has good skills in Matlab I need some projects that are easy. I need work with easy interface and coding

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Project Title: Experienced freelancer needed for developing a paraphrase tool using LLMs We are in need of an experienced freelancer who can develop a standalone paraphrase tool with contextual understanding. The ideal candidate will have expertise in Python programming language. Requirements: - Develop a standalone application using Python - Implement contextual understanding feature in the paraphrase tool - Ensure accurate synonym replacement for improved paraphrasing Skills and Experience: - Proficiency in Python programming language - Experience in developing standalone applications - Knowledge of natural language processing and contextual understanding - Familiarity with synonym replacement algorithms

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I need a freelancer from Pakistan who has good skills in Matlab I need some projects that are easy. I need work with easy interface and coding

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Skilled Freelancer for PHP, Vue.js, and WooCommerce Project Skills Required: - Strong proficiency in PHP, Vue.js, and WooCommerce Project Complexity: - Advanced level Timeline: - Completion within 1 week Description: We are in need of a skilled freelancer who has expertise in PHP, Vue.js, and WooCommerce. The project requires advanced level skills to handle the complexity involved. The ideal candidate should have a strong proficiency in these technologies and be able to deliver within a tight timeline of 1 week.

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  Hello, On Our website we have 4 submission box where a person should type information, we need to check that the submission boxes work correctly as one of them sometimes shows numbers instead of letters, I just need a freelancer to type information in those boxes for the first task, thank you

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  128 προσφορές

  I am seeking a skilled freelancer to assist me in creating a traditional menu for my restaurant and designing a flyer for our grand opening. The desired style for the traditional menu is classic and elegant. For the grand opening flyer, I would like both the date and time of the opening and any special promotions to be included. As for the specific images and text to be included on the menu and flyer, I would like a mix of both. I will provide some images and text, but I also trust the freelancer's expertise and creativity in deciding what to include. Ideal skills and experience for this job include: - Graphic design - Menu design - Flyer design - Attention to detail - Creative thinking - Strong communication skills If you have a passion for design and can create a visua...

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Word press freelancer 6 μέρες left

  Hello, We are looking for a WordPress freelancer who can help us with the following on the projects based: 1. Landing page creation 2. Website optimization 3. SEO optimization (for new landing page/blog) - onpage and offpage efforts 4. Blog publishing *Please share the TAT for all the work. *We expect 03 number of revisions, if required. Feel free to reach us incase of any questions .

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  I am looking for a marketing freelancer who can help shape our Thai/English communications to a corporate audience. The ideal candidate will have experience in translating and creating content for marketing materials, website content, and social media posts. Specific requirements for this project include: - Translating and creating marketing materials, website content, and social media posts in both Thai and English - Working with existing content that needs translation and creating new content as required - Dealing with a word count of more than 1000 words Skills and experience required: - Fluent in both Thai and English - Strong writing and translation skills - Experience in marketing and corporate communications - Familiarity with Thai and English cultural nuances - Ability...

  €869 (Avg Bid)
  €869 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  freelancer Bidder 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  freelancer Bidder We are looking for a long-term freelancer to join our team. We need a skilled individual who can handle various tasks with clients Skills and Experience: communicationwith all clients we have social media agency so we want to work on freelancer website and we need person which handle all clients and bidding Fluency in multiple languages is a plus. Budget and Timeline: - Budget: We have a flexible budget and are willing to discuss compensation based on skills and experience. - Timeline: As this is a long-term position, the timeline for completing each project will vary. We are looking for someone who can work efficiently and meet deadlines. If you are a talented freelancer with a diverse skill set and are looking for a long-term opportun...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Freelancer 6 μέρες left

  Project Description: Seeking a skilled writer for a long-term collaboration. Skills Required: - Strong writing skills - Proficiency in grammar and punctuation - Ability to write engaging and informative content Desired Outcome: - Establish a long-term working relationship with a reliable and talented writer - Collaborate on various writing projects Preferred Method of Communication: - Email Ideal Candidate: - Demonstrates excellent writing skills - Has experience in creating high-quality content - Can meet deadlines consistently - Is open to feedback and able to incorporate revisions If you are a talented writer looking for a long-term collaboration opportunity, please apply with samples of your work and your availability.

  €913 (Avg Bid)
  €913 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  entire organisation as there will be some rationalisation. There will be one change. Joe Gubeca will be the head of both entities. Ashley Bourke will be Group CFO and under Joe but above both entities. Looking for cost savings - not sure if Salary can be entered. If not that's ok. Let me know if you require additional information. Two entities, Alpha Car Hire and Alpha Finance.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can develop a PHP Script (Framework Medoo) for my web application. I need to add "attributes/filters" functionality to my products table. 1. Create necessary tables. 2. PHP and HTML code to insert the functionality to filter with the GET method in a sidebar. Summary: We have a table of products with different categories, each category needs specific filters which we need to display in order to filter within the category. Ideal Skills and Experience: - Familiarity with Medoo PHP Database Framework () - Proficiency in PHP scripting language - Experience in developing web applications The freelancer should be able to effectively communicate and understand the project requirements. They should also be able to work independently and...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Accident report analsis 6 μέρες left

  I have three safety related accidents reports already analyzed based on 5 why method. I would like to analyze those three accidents using the ‎following methods:‎ ‎1.‎ Fault Tree analysis(FTA)‎ ‎2.‎ Failure Mode and Effect Analysis FMEA ‎3.‎ Event Tree Analysis ETA ‎4.‎ Bow-tie Method ‎5.‎ AcciMap Method The accidents happened in high voltage electrical substation, Type of accidents are of type such as electrocuted worker, burned worker ..etc. ‎ Budget: 35 $/ Report ( total 105 $)‎ Let me know if you are interested in the task.‎ Thank you

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Skip Tracing and Lead Follow-Up Freelancer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking an experienced freelancer to assist our team with skip tracing and lead follow-up tasks. The ideal candidate should have proven expertise in skip tracing, possess excellent research skills, and be able to effectively follow up on leads. This is a crucial role in our business, and we are looking for a detail-oriented and results-driven individual. Responsibilities: Skip Tracing: Utilize skip tracing tools and methods to locate individuals and gather accurate contact information. Conduct thorough research to ensure the most up-to-date and accurate data is obtained. Lead Follow-Up: Reach out to leads via phone, email, or other specified communication channels. Maintain a professional and courteous communication style to encourage positive interactions with potential ...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Just a few years ago, I was where many of you might be right now - at the beginning of their freelancing stories. But today, things are different. I am not only the founder of BrightDock but also the #1 ranked freelancer on Freelancer.com. Now, in collaboration with Freelancer.com, I am excited to share this journey with you through a course designed to redefine your career and life. Imagine yourself at the very start of your freelancing career, feeling lost in a sea of opportunities, not knowing where to set your sail. This is where my course comes into play. It's not just a collection of lessons; it's a roadmap that guides you from those initial hesitant steps to confidently managing a large amount of projects. In this course, I lay out the exact strategies and insigh...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  MATLAB Expert Junior freelancer needed from Pakistan, 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a freelancer from Pakistan who has good skills in Matlab I need one work of Counting the objects I need work with easy interface and coding

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ¡Hola! Estamos buscando un freelancer de SEO con experiencia y conocimientos en suplementos deportivos para ayudarnos a mejorar la visibilidad y el posicionamiento de nuestro sitio web en los motores de búsqueda. Requisitos: Experiencia demostrable en SEO, con un enfoque específico en suplementos deportivos. Conocimiento profundo de las mejores prácticas de SEO: - seo on page (auditoria seo, arquitectura web, optimización seo on page y wpo) - seo off page (auditoria de enlaces, prospección y estrategia, creación de contenidos, adquisición de enlaces) - marketing de contenidos (contenido para blog, fichas de productos, copys para redes sociales, email marketing y newsletters) - investigación de palabras clave - optimizaci&...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  Just a few years ago, I was where many of you might be right now - at the beginning of their freelancing stories. But today, things are different. I am not only the founder of BrightDock but also the #1 ranked freelancer on Freelancer.com. Now, in collaboration with Freelancer.com, I am excited to share this journey with you through a course designed to redefine your career and life. Imagine yourself at the very start of your freelancing career, feeling lost in a sea of opportunities, not knowing where to set your sail. This is where my course comes into play. It's not just a collection of lessons; it's a roadmap that guides you from those initial hesitant steps to confidently managing a large amount of projects. In this course, I lay out the exact strategies and insigh...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Backlinks freelancer 5 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can help me with building backlinks for my website. Here are the project requirements: Domain Authority Range: - The desired domain authority range for the backlinks is DA 30+. Industry Specific Backlinks: - I am specifically looking for backlinks from a specific industry. Timeline: - The project should be completed within 2 days Skills and Experience: - Experience in backlink building and SEO is required. If you have the skills and experience necessary for this project, please submit your proposal along with examples of your previous work. Thank you!

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  Wir suchen nach talentierten Freelancern, die Erfahrungen in der Automobilbranche haben und in der Lage sind, unser Videosystem in Autohäusern als ABO zu verkaufen. Als Freelancer werden Sie Mitglied unseres Vertriebsteams und sind verantwortlich für die Gewinnung von Autohäusern als Kunden. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, potenzielle Kunden zu identifizieren, sie über die Vorteile unseres Videosystems zu informieren und sie für den Abschluss eines Abonnements zu gewinnen. Wenn Sie über ausgezeichnete Verkaufsfähigkeiten, gute Kenntnisse der Automobilbranche und eine hohe Motivation verfügen, dann möchten wir Sie in unserem Team begrüßen. Wichtige Fähigkeiten: - Erfahrung im Vertrieb von Produkten oder Dienstleis...

  €3007 - €5011
  €3007 - €5011
  0 προσφορές
  Webflow developer needed 5 μέρες left

  Presentation website to be developed, design ready with us on Sigma

  €56 (Avg Bid)
  €56 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  freelancer 5 μέρες left

  Freelancer Skills Required: - Graphic Design Style or Theme: - Modern and minimalistic Deadline: - Within a week Project Description: I am looking for a skilled graphic designer who can create a modern and minimalistic design for my project. The ideal candidate should have expertise in graphic design and be able to create visually appealing designs. The project needs to be completed within a week.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Seeking a Freelancer to Bring US Insurance Client 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are a Delhi-based company, Insurance Data Management Solutions, specializing in tailored insurance solutions with expertise in US insurance. We are seeking a proactive and results-driven freelancer to connect us with potential clients in the US insurance industry. We are targeting mainly small business. (Note - We only manage the data of Insurance companies through the software provided, we don’t sell the insurance). Responsibilities: 1. Generate leads and establish connections with US-based insurance agencies. 2. Set meetings between prospective clients and our team. 3. Facilitate communication and provide necessary information about our services. 4. Work collaboratively to secure successful partnerships. Compensation: You will be compensated on a commission basis: &b...

  €274 (Avg Bid)
  €274 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Web Hosting Support Freelancer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  **Project Description: Web Hosting Support Freelancer** We are seeking a reliable freelancer to support our web hosting company as a support representative. The ideal candidate should be an experienced Linux system administrator with a solid understanding of Plesk and Cpanel. **Tasks:** - Handling approximately 40 support tickets per day, primarily in German. - Translating tickets into English for processing. - Crafting responses in German, which can be translated into high-quality German using DeepL or ChatGPT when necessary. **Requirements:** - Experience as a Linux system administrator. - Proficiency in Plesk and Cpanel. - Fluent in German, good English skills. - Ability to communicate technical information clearly and comprehensibly. **Tools:** - Utilization of DeepL ...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I am looking for a skilled web developer with a strong understanding of website design and WordPress to fix a webpage that was created by another freelancer who lacks these skills. Requirements: - Extensive experience in website design and development - Proficiency in WordPress and knowledge of its backend - Ability to troubleshoot and fix broken links and images - Strong understanding of formatting and layout principles - Knowledge of techniques to improve website loading speed The ideal candidate should have a keen eye for aesthetics and be able to transform the webpage into a sleek and professional site. They should also be able to work efficiently and meet the deadline of completing the project within two weeks.

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  110 προσφορές
  LEAN Expert Consultation 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for a LEAN expert to streamline operations in our manufacturing company using the Lean Six Sigma methodology. This project is for an initial consultation and support in drafting proposal to management team Deliverables are #1 - Video Consultation - 1hr max. #2 - Draft Proposal. Future work outside of the scope of this project could involve - attending meetings( via video ), project implementation meetings. Delivering online training/workshop programs. In the spirit of Lean we would like to eliminate waste around receiving a very low bid in the hope of negotiating a much higher bid. Proposals are sealed. Please submit a final, realistic bid you are happy to proceed with and that is within this project bid. Please note bids at the max budget are likely to be elimi...

  €30 - €249
  Σφραγισμένο
  €30 - €249
  2 προσφορές
  Freelancer in ndfc -- 2 4 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can assist me with data entry work using Microsoft Excel. The project involves entering a medium volume of data, specifically 101-1000 entries. Skills and experience required for this job: - Proficiency in Microsoft Excel - Attention to detail and accuracy in data entry - Time management skills to complete the project within the given timeframe If you have experience in data entry and are comfortable working with Microsoft Excel, please submit your proposal. Thank you.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  Just a few years ago, I was where many of you might be right now - at the beginning of their freelancing stories. But today, things are different. I am not only the founder of BrightDock but also the #1 ranked freelancer on Freelancer.com. Now, in collaboration with Freelancer.com, I am excited to share this journey with you through a course designed to redefine your career and life. Imagine yourself at the very start of your freelancing career, feeling lost in a sea of opportunities, not knowing where to set your sail. This is where my course comes into play. It's not just a collection of lessons; it's a roadmap that guides you from those initial hesitant steps to confidently managing a large amount of projects. In this course, I lay out the exact strategies and insigh...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Just a few years ago, I was where many of you might be right now - at the beginning of their freelancing stories. But today, things are different. I am not only the founder of BrightDock but also the #1 ranked freelancer on Freelancer.com. Now, in collaboration with Freelancer.com, I am excited to share this journey with you through a course designed to redefine your career and life. Imagine yourself at the very start of your freelancing career, feeling lost in a sea of opportunities, not knowing where to set your sail. This is where my course comes into play. It's not just a collection of lessons; it's a roadmap that guides you from those initial hesitant steps to confidently managing a large amount of projects. In this course, I lay out the exact strategies and insigh...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  MATLAB Expert Junior freelancer for one project from Pakistan 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a freelancer from Pakistan who has good skills in Matlab I need one work of Counting the objects I need work with easy interface and coding

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Just a few years ago, I was where many of you might be right now - at the beginning of their freelancing stories. But today, things are different. I am not only the founder of BrightDock but also the #1 ranked freelancer on Freelancer.com. Now, in collaboration with Freelancer.com, I am excited to share this journey with you through a course designed to redefine your career and life. Imagine yourself at the very start of your freelancing career, feeling lost in a sea of opportunities, not knowing where to set your sail. This is where my course comes into play. It's not just a collection of lessons; it's a roadmap that guides you from those initial hesitant steps to confidently managing a large amount of projects. In this course, I lay out the exact strategies and insigh...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Hello, I search a laravel developer that is fit in frontend and backend. I produce with my backend and need you for: 1. Change the layout from the frontend. I buy one and your task is to change the blades 2. I want changes in the registration blade, add some fields 3. I need a filter for tables that goes over GET 4. I need a change on the forms .... So if you are fit in laravel, please write me in your answer: Hi Dennis, the answers: 1...2...3.... for this questions: 1. Where you change the routes? In , or 2. Where you change the requests to get the data in public, resources, controllers or 3. Where you change the blades in public, resources, controllers or These questions filter out all that can not do the job or don't read my description :-) Please write me also when you c...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  Firmware Raspberry Pi 4 Or 5 and bladeRF 2.0 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for a company with experience in raspberry Pi programming and at the same time SDR passive detection modules: - WIFI sensor systems For WIFI your able to use dongle with the RTL-8192CU Chipset or the Alpha Network AWUS036ACS AC600 We would recommend to use 4 antennas for each WIFI sensor system to get faster and reliable detections with the Alpha AWUS036ACS - Bluetooth sensor systems For Bluetooth your able to use dongle of ZEMTE, each model of them works. We would recommend the model BT5.0+ with the RTL8761B chipset. We would advise to use 4 antennas for each Bluetooth sensor system to get faster and reliable detections with the Bluetooth 5.0+. - Passive GSM & VSS sensor systems For the passive GSM and VSS sensor system your able to use the Nooelec NESD...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Just a few years ago, I was where many of you might be right now - at the beginning of their freelancing stories. But today, things are different. I am not only the founder of BrightDock but also the #1 ranked freelancer on Freelancer.com. Now, in collaboration with Freelancer.com, I am excited to share this journey with you through a course designed to redefine your career and life. Imagine yourself at the very start of your freelancing career, feeling lost in a sea of opportunities, not knowing where to set your sail. This is where my course comes into play. It's not just a collection of lessons; it's a roadmap that guides you from those initial hesitant steps to confidently managing a large amount of projects. In this course, I lay out the exact strategies and insigh...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές