Χημική Μηχανική Δουλειές και Διαγωνισμοί

Chemical engineering involves the design and maintenance of processes involving biological or chemical transformations used in large-scale manufacturing systems. If your business needs help with chemical engineering tasks, you can outsource a part of the tasks to expert chemical engineers who also do freelancing. You can outsource your chemical engineering tasks to experienced freelancers using this site. Simply post your job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Chemical Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Μηχανολογία, Μηχανολογία Υλικών, Χημική Μηχανική Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα
Fish Attractant I need a water-soluble fish attractant (Not Oil-Based) that disperses upon contact with the water that will attract all species of fish. There are several on the market the #1 best is Gulp which you can look up via their Patent which is expired. Gulp Patent number 5827551 The most important part of the product is that it disperses upon contact with the water and does not float to the surface. It ... 5 Χημική Μηχανική Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €477
Chemist Product Developer for a cosmetic product I am looking for a chemist product developer who is based in London UK and who understands of how the adhesive part of General Surgical Tape is made of. 4 Παραγωγή, Μηχανολογία Υλικών, Χημική Μηχανική, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων Jan 15, 2018 Jan 15, 20185μέρα 13ώρα €311
Chemical Process Engineering We are searching for a highly qualified contractor to provide chemical process engineering support for our product R&D. You will perform chemical process calculations using analytical mathematical models, and CFD models for the analysis, design and optimization of our products. Broad understanding of new product development involving thermo-chemical processing of organic materials, gas process... 21 Μηχανολογία, CAD/CAM, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Jan 14, 2018 Jan 14, 20184μέρα 3ώρα €27
Chemist to develop natural cleaning products We are looking for someone who can help formulate or reformulate our existing plant based organic cleaning products. We currently use these household cleaning products efficiently and effectively, however we are looking to put them on the market and want them to be improved and tested for sale. We are open to any suggestions that would make this product a more powerful, yet completely non toxic pr... 1 Επιστημονική Έρευνα, Βιοτεχνολογία, Χημική Μηχανική Jan 14, 2018 Jan 14, 20184μέρα 2ώρα €337
Energy power plant generator by RDF and waste Feasibility of a Energy power plant generator by RDF and waste and increacing the efficiency of the plant, economic viability and CO2 emission compration 13 Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Ενέργεια, Σχεδιασμός Ανανεώσιμης Ενέργειας Jan 14, 2018 Jan 14, 20183μέρα 23ώρα €169
Chemical Engineering I need a falling film evaporator I'm designing to be vetted and a discharge system to be incorporated into the design. This includes the thermodynamics analyzed. Best candidate will have experience working with systems under vacuum and with liquid transfer pumps. The FFE is small and fits on a skid 4x8'. This project is meant to create as economical of an evaporator as possible while ... 10 Χημική Μηχανική Jan 13, 2018 Jan 13, 20183μέρα 14ώρα €920
Cheminformatics / computational chemistry analysis of molecular data Need a well qualified person to assist in calculating molecular descriptors for a 100,000 molecule data set. 13 Επιστημονική Έρευνα, Βιοτεχνολογία, Χημική Μηχανική Jan 12, 2018 Jan 12, 20182μέρα 7ώρα €248
Formulating cosmatic product line We are looking for experienced and talented chemist to formulate and develop unique cosmatic product line 5 Χημική Μηχανική Jan 12, 2018 Jan 12, 20181μέρα 20ώρα €1947
Hygienist specialized in thermal stress I need someone familiar with thermal stress to finish a project I am working on. 21 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική Jan 11, 2018 Jan 11, 20181μέρα 8ώρα €102
Manufacturing of Acrylic Polymers using emulsion Polymerization I need an expert who could assist me in developing a pilot plant for manufacturing acrylic polymers using Butyl Methacrylate (BMA) and Methyl Methacrylate (MMA) Monomers. The process could be based on Emulsion Polymerization or Solvent Polymerization Anyone here to help me in this regard? 10 Μηχανολογία, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Βιομηχανικό Σχέδιο Jan 11, 2018 Jan 11, 20181μέρα 4ώρα €493
Want to produce alkyd enamel paint We are a distribution company that have large orders of paint wanted and would like to produce our own paints. They would be for the automotive industry. We would like to set up a plant eventually. 4 Χημική Μηχανική Jan 11, 2018 Jan 11, 20181μέρα 2ώρα €1843
Find me Solution Manuals for the Books I want you to deliver me the solution manual of the books enlisted.... Fundamentals of Engineering Thermodynamics (8th Edition) Michael J. Moran | Howard N. Shapiro | Daisie D. Boettner | Margaret B. Bailey Hayt Engineering Circuit Analysis 8th Edition .... 14 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανολογία Υλικών, Χημική Μηχανική Jan 11, 2018 Jan 11, 201819ώρα 41λ €19
Mechanical Engineering Expert needed I need the expert freelancer for my current project. Details will be shared with winning bidder. Please bid if you have the experience. 43 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανολογία Υλικών, Χημική Μηχανική Jan 11, 2018 Jan 11, 201818ώρα 27λ €36
Nuclear magnetic resonance We are assigning a protein spectrum and need this job to be as soon as possibe. 11 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική Jan 10, 2018 Jan 10, 20185ώρα 51λ €140
COLUPCLKIS Effluent treatment plant (waste water treatment) , 60 motors , valves , sensors 5 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική Jan 10, 2018 Jan 10, 2018Έχει λήξει €1507
Industrial Mechanical Training Providing Training on core Mechanical Branch & various type of modules with operation & maintenance Like : Compressor, Pumps, Fan & Blowers, Hydraulic & pneumatic system, Gears , Shaft [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δ&epsilo... 12 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική Jan 10, 2018 Jan 10, 2018Έχει λήξει €25
Process Plant Development & Engineering Wish to build a custom plant and require process engineering, cad work (2d and 3d). Draft version and sketch up of plant already available. 39 Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D Jan 9, 2018 Jan 9, 2018Έχει λήξει €845
Chemist to develop organic cleaning products We are looking for someone who can help formulate or reformulate our existing plant based organic cleaning products. We currently use these household cleaning products efficiently and effectively, however we are looking to put them on the market and want them to be improved and tested for sale. We are open to any suggestions that would make this product a more powerful, yet completely non toxic p... 6 Χημική Μηχανική Jan 9, 2018 Jan 9, 2018Έχει λήξει €1399
Need a marketing guy for a mechanical firm. Hi everyone we need a marketing guy .We deals in machine parts, hardware parts 16 Μηχανολογία, Διαφήμιση, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική Jan 9, 2018 Jan 9, 2018Έχει λήξει €318
Gasification Energy power plant Energy power plant generator by RDF and waste 12 Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Ενέργεια, Σχεδιασμός Ανανεώσιμης Ενέργειας Jan 8, 2018 Jan 8, 2018Έχει λήξει €187
physics science Physics I have some questions that I am trying to answer. Where are all the magma that is close to the surface of the earth? Other questions If I have a sealed reservoir below the surface the ocean and I fill the reservoir with ocean water and after that I create a vacuum by removing the air from the reservoir will the water boil and then freeze? Also how much energy will be requ... 21 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική Jan 7, 2018 Jan 7, 2018Έχει λήξει €20
chemistry question check need someone to check my answers to chemistry alevel questions about moles concentration etc 19 Μηχανολογία, Βιοτεχνολογία, Χημική Μηχανική, Βιολογία, Φυσική Jan 7, 2018 Jan 7, 2018Έχει λήξει €21
mechanical engineering expert I´m in need of someone that has been in contact with the overall of bus superstructure construction. i need to know about your self and the area 9 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανολογία Υλικών, Χημική Μηχανική Jan 6, 2018 Jan 6, 2018Έχει λήξει €21
Project for Sergi only Please see the original posting for details. Milestone A : 4 patents, USD$6.25 Milestone B : 4 patents, USD$6.25 Milestone C : 4 patents, USD$6.25 Milestone D : 4 patents, USD$6.25 2 Χημική Μηχανική Jan 5, 2018 Jan 5, 2018Έχει λήξει €20
Heat transfer discussion I need someone to explain some subjects in Heat Transfer for me. 38 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική Jan 4, 2018 Jan 4, 2018Έχει λήξει €22
ANSYS Fluid Simulation I need to simulate water flowing through a pipe capable of running a kaplan blades in ANSYS or SolidWorks with steps outlined clearly with figures in MS Word. 30 Μηχανολογία, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Jan 3, 2018 Jan 3, 2018Έχει λήξει €115
writer needed on chemistry project research writing of 42 pages is needed on any topic under computational chemistry. 24 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Χημική Μηχανική, Research Writing Jan 3, 2018 Jan 3, 2018Έχει λήξει €95
research writing on chemistry research work of 42 pages is needed on any topic under computational chemistry. 18 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Βιοτεχνολογία, Χημική Μηχανική, Research Writing Jan 3, 2018 Jan 3, 2018Έχει λήξει €98
Chemistry chemist chemical engineering survey dyes for displays You like drawing chemical structures and searching for them on the internet (I do too!) We have about 16patents about dichroic dyes, 4 per Milestone. (Note that most of these dyes date from 1980, and are now part of the public domain.) This easy project reviews the patents and estimates the feasability of synthesizing the dyes. The primary challenge is that these dyes are really obscur... 12 Χημική Μηχανική Jan 3, 2018 Jan 3, 2018Έχει λήξει €22
formulate a complete hairline for black hair hello i would like to have a hairline formulated for black hair it will consist of a neutralizing shampoo, conditioning shampoo, deep treatment, a no lye relaxer, a lye relaxer, and a leave in conditioner. This line i would love to have argan oil, coconut oil, and mint 5 Χημική Μηχανική Jan 1, 2018 Jan 1, 2018Έχει λήξει €618
create a product hairline Hello am a cosmetologist for over 24 years i would love to have my own hair product line for black ethnic hair .I am looking to have a neutralizing shampoo, conditioning shampoo, hair treatment, relaxer and conditioner formulated 4 Χημική Μηχανική Jan 1, 2018 Jan 1, 2018Έχει λήξει €1888
Process Control Lab Sumulation, codes, and reports. A professional chemical engineer who has a good back ground in process control is required to complete this project. 9 Χημική Μηχανική Jan 1, 2018 Jan 1, 2018Έχει λήξει €68
Arc reactor -- 2 Reactor running off of pd-107 1 Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Φυσική Jan 1, 2018 Jan 1, 2018Έχει λήξει €3640
Arc reactor Reactor running off of pd-107 4 Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Φυσική Dec 31, 2017 Dec 31, 2017Έχει λήξει €3151
chemist for manufacturing polyurethene foam i want a person for my manufacturing unit who can manufacture polyurethene foam 3 Παραγωγή, Χημική Μηχανική Dec 31, 2017 Dec 31, 2017Έχει λήξει €855
multi-component distillation columns fenseke's method tray designs tray efficiency 11 Χημική Μηχανική Dec 31, 2017 Dec 31, 2017Έχει λήξει €174
creating a shampoo formula I am looking for a chemist who can create customized shampoo formula 13 Χημική Μηχανική Dec 31, 2017 Dec 31, 2017Έχει λήξει €750
aluminum parts looking for someone in Panama Central America After contact will share more This is not Creative work Just need Speed with Rino Tools 3 Μηχανολογία, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Μοντελοποίηση 3D Dec 30, 2017 Dec 30, 2017Έχει λήξει €5308
Car Cleaning formula for Wipes We currently have a all-natural formula that we need to build upon and make more effective. We can supply the current formula and would need it tested on bird droppings, mud, bug splats, etc. Needs to be a strong all-natural product that doesn’t streak. 11 Επιστημονική Έρευνα, Χημική Μηχανική, Αυτοκίνηση, Καθαρή Τεχνολογία Dec 30, 2017 Dec 30, 2017Έχει λήξει €353
Project for James only Please see the original project for details : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Milestone A, 4 patents $7.50 Milestone B, 4 patents $7.50 Milestone C, 4 patents $7.50 Milesteon D, 4 patents $7.50 Remember with Ado... 4 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανολογία Υλικών, Χημική Μηχανική Dec 29, 2017 Dec 29, 2017Έχει λήξει €25
Make material touch sensitive This project is to using the below device or a similar device to make a surface touch sensitive: Texas Instruments LDC2112 / LDC2114 Inductive Sensors [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 18 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική Dec 29, 2017 Dec 29, 2017Έχει λήξει €405
Engineering Order title: thermal performance Instructions: the equations should be written on the paper and answering the questions in each question and showing the steps while solving the question Additional Requirements:referred English: International Length: 6 Pages ( approx 1650 Words ) 19 Μηχανολογία, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Research Writing Dec 29, 2017 Dec 29, 2017Έχει λήξει €122
Ansys CFD simulation Modeling of blending fluids. 6 Χημική Μηχανική Dec 26, 2017 Dec 26, 2017Έχει λήξει €48
annutube new soft flexible plastic device medical grade level 15 Μηχανολογία, CAD/CAM, Παραγωγή, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική Dec 25, 2017 Dec 25, 2017Έχει λήξει €123
required good CHEMICAL engineer to write a research DON'T BID UNLESS YOU CHECK THE REQUIREMENTS =============== required good CHEMICAL engineering to write a research 6000 words deadline : 4 days the writer should provide the first draft in 2 days and submit the final draft in the FOURTH day budget : 90 $ 15 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Χημική Μηχανική Dec 24, 2017 Dec 24, 2017Έχει λήξει €91
Study / White Paper on Harmful Chemicals (octane boosters) in Petrol The European Fuel Oxygenates Association (EFOA) is looking for consultancy to prepare a Study / White Paper on Harmful Chemicals (octane boosters) in Petrol Objective: To showcase that N-Containing octane boosters (in particular NMA and Aniline + those identified as most commonly used) are being used and to showcase their negative impact on environment (air quality; toxicity & its impact on ... 12 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Χημική Μηχανική, Research Writing Dec 21, 2017 Dec 21, 2017Έχει λήξει €15518
Help to solve machine design problems Solve these practice problem from machine design 2 40 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανολογία Υλικών, Χημική Μηχανική Dec 20, 2017 Dec 20, 2017Έχει λήξει €113
dissolved air flotation system we are looking for design (GA & manufacturing) of dissolved air flotation system. will be used in chemical industry for effluent treatment plant. 10 Μηχανολογία, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Σχεδιασμός Προϊόντων Dec 20, 2017 Dec 20, 2017Έχει λήξει €18
pre-algebra home work I need to finish some excercies online. 30 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά Dec 19, 2017 Dec 19, 2017Έχει λήξει €20
Showing 1 to 50 of 234 entries
« 1 2 3 4 5 »