Product design σπουδεςεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  148,983 product design σπουδες δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Εχω κατάστημα και θέλω κάποιος που γνωρίζει καλά το θέμα να με βοηθήσει α) να φτιάξω υλικό για τα προϊόντα β) κανάλι και περιεχόμενο με το όνομα μου. Ευχαριστώ

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Χρειάζομαι το εξής: Σε Wordpress με woocommerce στην σελίδα εμφάνισης προϊόντος στον πελάτη, όταν συμπληρώνει τιμή για ένα πεδίο (πλάτος ή ύψος) που βρίσκεται σε μια φόρμα όπως αναφέρω π&alpha...

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Δημιουργια καταλογου στα Ελληνικα Product Catalogue in Greek language

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  winautomation record - repeat tasks Έχει λήξει left

  Χρειαζόμαστε να γίνει αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών, μέσα από την εφαρμογή της softomotive - winautomation. Είμαστε λογιστικό γραφείο και δουλεύουμε με τα προγράμμ&alpha...

  €1068 (Avg Bid)
  €1068 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Θελω να φτιαξω ενα βιντεακι που θα παρουσιαζει την υπηρεσια Pi hole και τα οφελη της το οποιο θα ειναι εγκατεστημενο μεσα σε ενα raspberry pi zero w για να τα πουλ&al...

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Θα ήθελα να ενσωματωθεί ο κώδικας που δίνει το Skroutz ώστε να εμφανίζονται οι αξιολογήσεις των προϊόντων στο site μου. Το site είναι σε Opencart έκδοση 2.3.0.2

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Πρέπει να είναι γύρω στις 70 σελίδες ΜΕ έρευνα έχω το raspberry pi κι θα πρέπει να τους δείξω κι στην πράξει οτι το υλοποιεί Το θέμα είναι ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ TOR ROUTER ΣΕ RASPBERRY PI ΜΕ ΚΡΥΠΤΟΓΡ&...

  €711 (Avg Bid)
  €711 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Θέλω να δημιουργήσω μια εφαρμογή σε OpenCV που να τρέχει σε raspberry Pi, για να κάνει OCR σε 7 segments displays

  €189 (Avg Bid)
  €189 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Αναζητώ μετάφραση από Ελληνικά σε Αγγλικά για τίτλους και περιγραφές προιόντων. Περισσότερες πληροφορίες κατόπιν επικοινωνίας. Greek to English translation for product title & descriptions. Contact me for further info & details.

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  Θα θέλαμε μια προσφορά για την μετάφραση manual, (20-30 pages & on average 6.000 words per manual) από την Ελληνική γλώσσα στα: - Γερμανικά - Αγγλικά - Ρουμάνικα Ευχαριστώ

  €287 (Avg Bid)
  €287 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Ένα logo για μια κατασκευαστική εταιρεία στη Γερμανία που ασχολείται προτίστως με την κατασκευή κατοικιών . Τ'ονομά της είναι Sigma Bau και το σήμα όπως το σκεφτόμαστ&e...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο product page layout για ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο είναι πάνω σε opencart. Το layout έχει σχεδιαστεί σε Photoshop. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν όλο το κομ&m...

  €494 (Avg Bid)
  €494 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Όμως, γιατί η ανθρωπότητα αδιαφορεί για το περιβάλλον; Μια χώρα ή μια πόλη επενδύει περισσότερο στις βιομηχανί...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Όμως, γιατί η ανθρωπότητα αδιαφορεί για το περιβάλλον; Μια χώρα ή μια πόλη επενδύει περισσότερο στις βιομηχανί...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create a detailed and informative PowerPoint presentation on fire service activities. The purpose of the presentation is to provide information and educate the audience on various fire safety activities. Skills and experience required: - Strong knowledge of fire safety and fire service activities - Excellent PowerPoint design skills - Ability to create engaging and visually appealing slides - Experience in creating informative presentations with examples - Attention to detail and ability to provide accurate information The presentation should include: - A high-level overview of fire service activities - Detailed information on different fire safety activities - Examples and illustrations to support the information - Clear and concise explanations ...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  AI video for product placement 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced freelancer to create an AI video that showcases multiple products in a realistic style. The video should be between 1-3 minutes in length. Skills and Experience Required: - Expertise in AI video creation and animation - Strong proficiency in creating realistic visuals - Ability to effectively showcase multiple products in a concise and engaging manner - Experience in video editing and post-production - Attention to detail and ability to meet deadlines This project requires creativity and a keen eye for detail to effectively showcase the products in a realistic and visually appealing manner. I am looking for a freelancer who can bring my vision to life and create a high-quality video that will captivate viewers and promote the featured products.

  €465 (Avg Bid)
  €465 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  Duration: 1 min Resol: 1920x1080 @ 24 fps. Free royalty music. According to attached storyboard. In the following link you can find a reference regarding brand image, dynamism and quality: Solid 3d files are provided for animation with Keyshot or similar software. The video must be delivered in final format with texts and music included. Check storyboard for examples of effects. Se desea realizar una animación para presentación de producto de 1 min 1920x1080 a 24 fps. Musica free royalty. Según storyboard adjunto. Se debe respetar la calidad, el lenguaje y el dinamismo del siguiente video: Se proveen archivos sólidos 3d para realizar animación con Keyshot. El video debe entregarse en formato final con textos y música incluida. Verificar en...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Style our Product List 6 μέρες left

  Style our Product List I am looking for a freelancer to help me style my product list in a vintage and rustic theme. I want the design to have a nostalgic and aged feel, with a touch of elegance. Color Scheme Although I don't have specific colors in mind, I would like the product list to match my brand colors. My brand has a warm and earthy color palette, so the design should complement this. Format The product list should be delivered in PDF format, as this is the most convenient for me to print and distribute to my customers. Skills and Experience To successfully complete this project, the ideal freelancer should have: - Experience in graphic design, with a strong understanding of vintage and rustic aesthetics - Proficiency in col...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  ...slim kernel for a Raspberry Pi Zero 2 W and provide instruction on how to run a python .py script at boot. We are currently running on Raspberry Pi OS Lite (32-bit) but the script take more than 60 seconds to start running after power-up. Your task will be to: • Provide a custom .img file to flash on raspberry pi zero 2 W alongside instructions to enable ssh, enable local wifi. • Make sure the python program starts running within 10 seconds of power being provided to the raspberry pi • Make sure all the hardware configuration and config file enables the peripherals that are being used in the python script and enables correct functionality of the CAN interface on the RS485 CAN HAT (Link: ) • Make sure the pi can connect to the wifi, ...

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  We are going to build AI Review Summary Plugin for WordPress. Smiliar plugin has already released on Alpus Landing Website. () Please check this plugin first and let me share your idea for the better plugin develop. We are seeking the best WP developer and AI Engineer for eCommerce. So we will hire 2 developers for this project. If you have enough experience for it, please share your idea at any time. This will be a contract job for 12 months until release project. After release, we will decide to wheather hire you as full time employee as following result of plugin and platform. Skills: - WordPress, PHP, Javascript, CSS, HTML, MySQL - AI, Data Stream, Data Management, NLP, LLM, Deep Learning, Python

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  Need a Draw a Food Product Brand Name 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: I am looking for a skilled artist to create a detailed sketch of my brand name. The sketch should be in a detailed style, showcasing the intricate details of the letters and overall design. Color Preferences: I have a specific color scheme in mind for the sketch. Please use the designated colors to bring the sketch to life and make it visually appealing. Size Requirements: The final sketch should be in medium size, suitable for use as a poster. This will ensure that the sketch can be displayed prominently and attract attention. Ideal Skills and Experience: To successfully complete this project, the ideal freelancer should possess the following skills and experience: - Proficiency in sketching and illustration - Attention to detail, especially in capturing t...

  €8 (Avg Bid)
  €8 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...individual who can help me achieve the best possible results in my e-commerce venture. This project requires expertise in product selection, pricing strategy, and website development. Specifics: - I want to sell physical products through the website. - While I have a general category in mind, I am open to suggestions for specific products that will perform well in the market. - I need assistance in determining the pricing strategy for the products. Skills and Experience: - Proficiency in e-commerce website development, including designing user-friendly interfaces and implementing secure payment gateways. - Knowledge of market trends and consumer behavior to identify profitable product categories. - Experience in pricing strategies and the ability to analyze market resea...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  Project Description: Brand identity with logo for new sweetener product, it's called sugerles. I have $10 for this project, only bid if you agree to work on this budget. - I am starting a new enterprise and I need a brand identity and logo for my sweetener product. - I prefer a minimalist design style for the logo. - I do not have any specific color preferences for the brand identity, I am open to the designer's suggestion. - The ideal freelancer for this project should have experience in creating brand identities and logos. - They should be skilled in minimalist design and have a portfolio showcasing their previous work in this style. - The freelancer should be able to understand the concept of the sweetener product and create a logo that repr...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  ...solution. The project entails adapting our product for customization and rebranding by different clients. Key Responsibilities: White-Label Transformation: Reconfigure our current mobile app and web platform into a white-label format to enable easy customization and rebranding. Deployment Options: Option A: Prepare the white-labeled product for deployment on official app stores (iOS and Android) and set it up on a server. Option B: Configure the product for direct installation on Android and iOS devices, bypassing official app stores, with secure hosting from our server. Please include both options in the bid. Customization and Setup: In your bid, please include the cost of: Initial conversion of the white-label product. Customization of product, ...

  €640 (Avg Bid)
  €640 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  Content writers .linked in . Interiors product company 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Content writers needed for LinkedIn profile Specific type of content required: - Job Descriptions | New position SEO keyword optimization: - I'm not sure Desired tone of the content: - Formal/Professional Ideal skills and experience for the job: - Experience in writing job descriptions - Familiarity with SEO keyword optimization - Ability to write in a formal and professional tone

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  €29 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Instant Photo Booth with Rasberry Pi 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a software developer who can create instant photo booth software with seamless integration between various components. Specific Requirements: - The software should have a user-friendly interface that allows users to take photos, apply filters, and customize their prints before printing them. - Integration between the camera, flashlights, display, printer, and a card payment reader is necessary to ensure a smooth user experience. - The paynt system should accept both credit and debit cards, providing a convenient way for users to make payments for their photo prints. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in software development, particularly in creating applications that integrate hardware components. - Familiarity with payment system integration, specifically with ...

  €702 (Avg Bid)
  €702 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I have products with two default variants A &B . and I'd lilke the product card in collecion page shows the status bases on one of the variant A. If A is out of stock , product card shows Out of Stock even B is avaliable.

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές
  Enclosure desing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a freelancer who can design an electronics enclosure for my project. The enclosure will be specifically for an HMI (Human-Machine Interface). Here are the requirements for the job: There are 3 parts on the enclosure ; Extrusion aluminum profile, Plastic cover Aluminum cover to mount aluminum profiles each other Internat depth must be 120mm, Type of Enclosure: - Electronics enclosure Dimensions: - The dimensions of the electronics to be enclosed are medium-sized, similar to a Raspberry Pi or Arduino. Material: - The desired material for the enclosure is metal. Skills and Experience: - Experience in designing electronics enclosures, particularly for HMI devices. - Proficiency in working with metal as the material for the enclosure. - Knowledge of the speci...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Product designer 6 μέρες left

  Product Designer - I am looking for a skilled product designer to help me create a physical product. - I have a specific concept and theme in mind for the product design and would like someone who can bring my vision to life. - The product will be made using materials other than plastic or metal. - Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in product design and development - Ability to translate concepts and ideas into tangible designs - Experience with working with various materials - Strong attention to detail and ability to meet deadlines

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Logo Design for Elegant Product - I am looking for a logo design for my product that needs to be elegant and visually appealing. - I am open to suggestions and would like the designer to come up with creative ideas. - The main element I would like to see incorporated into the logo is my brand name written in a unique way. - The preferred color scheme for the logo is black and white. - The ideal designer should have experience in creating elegant and visually stunning logos. - Strong typography skills are essential to create a unique and eye-catching logo. - Knowledge of color theory and the ability to create a visually balanced design is important. - Prior experience in designing logos for high-end products or luxury brands would be a plus. - Attention t...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  I am looking for a person who can make the some Christmas product. 363 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer who can create Christmas gifts out of wood. I have a specific preference for wood as the material for the gifts. However, I am open to the freelancer's creativity when it comes to the design and theme of the gifts. Skills and experience required: - Experience in woodworking and crafting - Creativity in designing unique and attractive Christmas gifts - Knowledge of different types of wood and their characteristics - Ability to work with various tools and equipment required for woodworking - Attention to detail to ensure the gifts are of high quality and visually appealing

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me get my Amazon product details pages reinstated. The pages were removed due to a violation of Amazon's policies. I am very familiar with Amazon's product listing policies and have already contacted Amazon's support for assistance. Skills and experience required for this job include: - In-depth knowledge of Amazon's policies and guidelines - Experience in resolving issues with Amazon product listings - Ability to communicate effectively with Amazon's support team - Familiarity with the process of relisting products on Amazon

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Content writer & product tour video 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and informative video content - Ability to refine and improve existing scripts - Creative thinking and storytelling abilities - Knowledge of the product and its features Main Purpose of the Product Tour Video: - To demonstrate how the product works Script for the Video: - I have a rough script that needs refining I am seeking a freelancer who can effectively communicate the functionality and benefits of my product through well-written content and a visually appealing product tour video. The ideal candidate will have experience in both content writing and video production, and be able to refine and improve upon an existing script. Sample product tour videos:

  €353 (Avg Bid)
  €353 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Package design for a Batter product 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a packaging design for my batter product in the form of a large pouch with a 1 liter capacity. I have specific color preferences and themes in mind but I am open to creative suggestions. With your help, I am confident I can bring a beautiful product to market.

  €45 (Avg Bid)
  €45 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Product Catalogue 9 μέρες left

  I will provide you 2-3 pages draft layout after the approval you will provide me a pictures and pricing & after that will complete the 12 page catalogue.

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  <Overview> Please collect product information on vehicles or service information that have or will have the technologies described in the “Technology Description” section below. <Technology Description> This technology is used for updating vehicle software using OTA technology (OTA is a technology that uses wireless communication to transmit and receive data). The software installed in a vehicle is generally executed using the values set or learned uniquely for the vehicle (examples of the values: the operating mode designation, the user's preferred air conditioning set temperature, etc.). These set and learned values must be processed so that they can be used even after the software is updated. To solve these problems, this technology writes a new v...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Excel Product Costing 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can help me with product costing using a dynamic Excel model. I already have all the necessary data and formulas ready. Product- Industrial valves with multi-variants and sizes. Skills and Experience Required: - Proficiency in Excel and advanced knowledge of formulas and functions - Experience in creating dynamic Excel models for costing purposes - Strong analytical and problem-solving skills - Attention to detail and the ability to work with complex data sets - Knowledge of product costing principles and methodologies

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Woocommerce help Custom Product 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...help to upload these 4 fonts and make them selectable. (I have the .woff files) I need all the products in the store to have the same selection options to customize. (Color and Typography) I am looking for a WooCommerce expert who can help me with functionality and customization for my custom product. Specific requirements for the project include: - Implementing the specific functionality that I have in mind - Ensuring seamless integration with WooCommerce - Customizing the product layout and design to align with my brand Skills and experience required: - Strong expertise in WooCommerce and WordPress - Proficiency in PHP, HTML, and CSS - Experience with customizing and extending WooCommerce functionality Timeline: - This project is urgent and I need it to b...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Product Photo Editing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Product Photo Editing Description: I am in need of a skilled photo editor to enhance and edit my product photos. The specific edits and enhancements required for this project include: - Background Removal: I need the backgrounds of the product photos to be removed, creating a clean and professional look. I have a total of 1-10 product photos that need to be edited. These photos will need to be edited within a week, so a quick turnaround time is essential. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in photo editing software such as Adobe Photoshop or Lightroom. - Experience in background removal and creating a clean, professional look for product photos. - Attention to detail to ensure the edits and enhancements are seamless and natural...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  <Overview> Please collect product information on vehicles that have or will have the technologies described in the “Technology Description” section below. <Technology Description> This technology is a technology to improve easier when changing with a switch the content of a car's driving assistance (for example, maintaining a distance between vehicles or keeping the vehicles within the lane). One of the problems that can be anticipated when operating a switch that can change the content of a car's driving support is that it may not be possible to grasp the content of the switch operation, which may lead to incorrect operation. To solve this problem, this technology displays the content of driving assistance so that the driver can confirm it, and th...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  <Overview> Please collect product information on vehicles that have or will have the technologies described in the “Technology Description” section below. <Technology Description> This technology is a technology to restrain an occupant by using an armrest, a console, or the like in the event of a side collision of a vehicle. One of the problems that can be anticipated when a seat is placed near the lateral center of a vehicle is that the occupant may not be restrained in the event of the side collision, because the distance between the occupant and the side door is long. In order to solve this problem, this technology moves the adjustable armrest or the adjustable console installed on the side of the seat to a position that overlaps with the occupant lateral...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I am looking for an experienced developer to help me with writing web APIs and designing a product that can achieve optimized performance. Programming Language: .Net core Performance Requirements: - High performance is critical for the web APIs. Design Pattern/Architecture: - Preferred design pattern: Model-View-Controller (MVC) Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in writing web APIs using .Net core - Expertise in designing products for high performance - Familiarity with the Model-View-Controller (MVC) design pattern If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  €733 (Avg Bid)
  €733 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  <Overview> Please collect product information on vehicles or service information that have or will have the technologies described in the “Technology Description” section below. <Technology Description> This technology is a technology to improve a performance of autonomous vehicle such as ADAS. During driving supports are provided by autonomous driving, a failure may occur in some vehicle system including the brake system or steering system. However, constant attention to system status may complicate planning of driving support. To solve this problem, even if a failure occurs in one of the vehicle systems, this technology allows other systems with no failures to take over the driving support tasks of the failed system. That is, the tasks of the failed sys...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  Project Title: Order multi product(food, grocery, shoes, garments, etc.) online for home delivery (like Swiggy, Flipkart) for modern tech I am looking for an experienced developer who can create a user-friendly ordering system for a multi-product delivery app. The app will be similar to Swiggy and Flipkart, allowing users to order various products such as food, groceries, shoes, garments, and more. Key Requirements: - The app should have a user-friendly ordering system that is easy to navigate and use. - It should include a real-time order tracking feature so that users can track the status of their orders. - An efficient payment gateway should be integrated to ensure smooth and secure transactions. Additional Details: - Users should be able to save more than 3 delivery a...

  €4530 (Avg Bid)
  €4530 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  We're seeking multiple freelance iPhone photographers to collaborate on an exciting project involving product photoshoots right at the grocery store. These images will play a pivotal role in enhancing our food ordering app's visual representation of restaurant offerings. If you own an iPhone 10 or newer, possess an eye for capturing appealing product images, and are ready for a dynamic experience, we're excited to connect with you!

  €734 (Avg Bid)
  €734 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Product video for damascus knife 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Product video for damascus knife Description: I am in need of a skilled videographer to create a live-action product video for my damascus knife. The video should be 10-15 seconds Requirements: - Experience in creating compelling live-action product videos - Ability to highlight the knife's design, materials, and functionality in an engaging manner - Creative approach to capturing the essence of the knife through visuals and storytelling - Understanding of how to create a visually appealing and attention-grabbing video in a short duration Ideal Skills: - Proficiency in videography and video editing - Knowledge of lighting and composition techniques to enhance the visual appeal of the video - Ability to work with limited resources and budge...

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Exciting AI Chatbot and GPT product development projects 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...experienced development partner to collaborate on a project that will deliver cutting-edge solutions for the growing demand in conversational AI technologies. If you love working on Ai solutions and have proven experience in developing, deploying and maintaining scalable, secure SaaS solutions in AWS, we’d love to hear from you. You will start with developing a commercial enterprise level GPT product. Ease of use, data security and intelligent re-training of the bots are minimum requirements. Further features are only limited by our vision and your ability to deliver. We are looking to form a long term relationship with the successful partner so if you are looking for a short term gig, please don’t bother applying. You MUST be able to demonstrate experience in and...

  €2544 (Avg Bid)
  €2544 Μέση Προσφορά
  95 προσφορές
  Looking for an agency to drive sales for my digital product 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an agency that can help drive sales for my online course targeting a B2C audience. My primary goal for this project is to directly increase sales. Ideal skills and experience for the job include: - Proven track record in digital marketing and sales - Expertise in targeting and engaging B2C audiences - Experience in promoting and selling online courses - Strong understanding of various digital marketing channels and strategies - Ability to create compelling and persuasive marketing campaigns - Knowledge of conversion optimization techniques - Familiarity with analytics and data-driven decision making - Excellent communication and collaboration skills

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές