Φυσική Δουλειές και Διαγωνισμοί

The current trend is to outsource all types of jobs. You can now get your works relating to physics done for fraction of cost by giving your jobs into the hands of freelance physicists on Freelancer.com. You can hire them for independent projects or assign them group of projects to work on. They will complete your job on time and they will provide you high quality work. If you have any physics work where you need a helping hand, give this job to freelancers who work from all parts of the world.

Physicists are experts in this field, and can handle all your projects however huge it may be. They have a complete solution to all your projects. They are proficient in optics, thermodynamics, classic mechanics, fluid mechanics, complex theoretical problems, surface physics, Nano physics, quantum computing and all other parts of physics. Many freelancers have a Doctorate degree in this subject and will render you a professional work. They can even proofread or help you in your research works.If you are a freelancer possessing skills to work for this category of work, then pick from projects that are posted on Freelancer.com.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Physicist; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Thermodnyamics heat transfer problem Please see attached file. I have a server which I have already measured the heat flow rate, air mass flow rate, inlet and outlet temperatures and CPU temperatures, but I don't know how to calculate the required mass flow to keep the CPU below a certain temperature. 21 Μηχανική Μηχανολογία, Μαθηματικά, Φυσική Dec 10, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €89
Thermo heat transfer problem Please see attached file. Moderators this is NOT a homework/university problem, so please do not close this off. This is for my work - I have simply cut down the problem to make it more readable. We have several servers that are overheating. We have measured the airflow, heat flow, inlet outlet temperatures and temperatures of the processors, however I don't know how to calculate the requ... 8 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Φυσική Dec 10, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €86
physics - Electricity and Magnetism----- i need who are expert on physics to solve 9 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική Dec 10, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €23
physics - Electricity and Magnetism i want who expert on it only ---- 6 Φυσική Dec 10, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €20
Small Help needed for Gear Design I need a person who have mechanical engineering background and can help in resolving problem related to gears. Details will be shared with selected freelancers only. It is just 5 mins job... regards. 23 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Mechatronics, Φυσική Dec 10, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €20
Electromagnatic feild theory I have assigment in EMF i need help with if you are 100% expert in EMF please place a bid 27 Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Φυσική Dec 10, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €89
I would like to hire an Astrophysicist to help get info I have a concept i need infomation and help to move forward with 6 Μηχανολογία, Μαθηματικά, Αστροφυσική, Φυσική Dec 9, 2017 Dec 9, 20175μέρα 17ώρα €20
Chemistry Project-4 Need an experienced chemistry expert Budget-35$ 18 Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Βιολογία, Φυσική Dec 9, 2017 Dec 9, 20175μέρα 13ώρα €23
Physics WebContent. I need help with physics web content. 15 Μαθηματικά, Φυσική Dec 9, 2017 Dec 9, 20175μέρα 5ώρα €4
Expert in Physicss i have some tasks related to vibration so will share more details in chat box 11 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Φυσική Dec 9, 2017 Dec 9, 20175μέρα 3ώρα €20
Physics expertise i have one task with vibration so will share more details inn chat box window 22 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική Dec 9, 2017 Dec 9, 20175μέρα 1ώρα €20
Expert in Physics i have one task with vibration so will share more details inn chat box window 14 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Φυσική Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 23ώρα €21
basic Mechanics I need someone who is really good in basic mechanics and expert in west bridge software to help 13 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική Dec 6, 2017 Dec 6, 20172μέρα 16ώρα €104
GCSE / IGCSE Exam grading and explaining - tutor and tutoring Hello, looking for GCSE / IGCSE tutor, examiner and grader who can grade and explain exam questions for any or all of the following subjects: 1. Physics 2. Chemistry 3. Biology 4. Maths 5. English This will be past papers grading and providing and explainer as to what was wrong, and how to make it better. The total batch is 135 papers plus minus for all 5 subjects. 14 Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Βιολογία, Μαθηματικά, Φυσική Dec 6, 2017 Dec 6, 20172μέρα 6ώρα €298
solar water heating system - Repost - open to bidding Simulating a solar water heating system for a house using TRNSYS in UAE, there will be 3-4 people living in the house. The system should contain a thermal storage tank 300L-500L and have a backup heater in case the temper of the water is less than 60C, amount of electricity consumption in the system should be minimized. 12 Μηχανολογία, Συγγραφή Αναφοράς, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Φυσική Dec 6, 2017 Dec 6, 20172μέρα 5ώρα €115
Neumann vs Hankel function as solutions and why computer programs are not the same It is well known that the solution of Bessel differential equation can be: 1) Bessel first kind, J, and Neumann, Y, (Bessel 2nd kind) or 2) two Hankel functions or 3) Bessel 1st kind, J, and Hankel, H (not commonly used ) [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για &n... 9 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Φυσική Dec 6, 2017 Dec 6, 20172μέρα 1ώρα €63
Mathematics I need some assistance in mathematics specially topics related to calculus. Like explaining steps for solutions, etc 29 Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Μαθηματικά, Φυσική Dec 5, 2017 Dec 5, 20171μέρα 22ώρα €99
Create A IR pulsed therapeutic Laser 830nm 90mw power density! Create A IR pulsed therapeutic Laser 830nm 90mw power density! needs a mini computer for frequency to be constant and can be pulsed or sweeped. spread area about 3mm at a single point with 1-3 laser diodes pointing in that region. within that 3mm single point the outer rim is 10mm spread area! Looking for someone who knows something already about thereputic lasers Would like someone to bu... 5 Μηχανολογία, Βιολογία, Arduino, Φυσική Dec 5, 2017 Dec 5, 20171μέρα 13ώρα €307
Renormalisation groups problem to be solved in the attachement you could find the problem which is need to be solved 4 Φυσική Dec 5, 2017 Dec 5, 20171μέρα 8ώρα €136
Computational model for Topology Optimization of 2D Plane Stress Structures Consider the 2D domain(plane stress with t=1) in attached picture. Develop within Matlab a general program for topology optimization to minimize structural compliance with a volume constraint in attached picture. Model input: Number of nodes in horizontal and vertical direction (defining the finite element mesh) and design space dimensions(L1,L2). Applied forces {F} Displacement bo... 7 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μηχανική Μηχανολογία, Φυσική Dec 4, 2017 Dec 4, 201714ώρα 23λ €20
ANSYS Fluent UDF - Random Fluctuations Generator - LES For this project, a UDF needs to be generated for ANSYS Fluent parallel processing. In this UDF, the three velocity components need to be assigned for each time step, at each cell of the inlet. The Matlab code attached includes the algorithms required to generate these components. The project can be completed either by: 1. Translating the full Matlab code to a fully working UDF (In this case, ... 1 Αεροδιαστημική Μηχανολογία, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Φυσική Dec 4, 2017 Dec 4, 201713ώρα 25λ €9
expect on chemistry i need expert on chemistry to complete this task. i need to use it for my firm. 29 Βιοτεχνολογία, Χημική Μηχανική, Research Writing, Βιολογία, Φυσική Dec 4, 2017 Dec 4, 201711ώρα 5λ €18
Physics, Chemistry, Maths, Bio tutor for classes Our class was started three years back at Panvel, Navi Mumbai, and we are teaching from 8th to 12th CBSE since then, now from april 1, 2018, we are looking forward to start Jee & medical classes, so we are requiring some smart, hardworking and dedicated faculty members for this task. Requirement - 1. Physics tutor 2. Chemistry tutor 3. Maths tutor 4. Bio tutor Timing will be from 4:00 pm to... 3 Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Χημική Μηχανική, Βιολογία, Μαθηματικά, Φυσική Dec 4, 2017 Dec 4, 20178ώρα 41λ €5249
Urgent Requirement of Freelancer Subject Matter Experts for Physics, Chemistry and Biology Career Lift, Indore is currently looking for freelancers in the subjects of Maths, Physics and Chemistry to develop questions and test series for NEET exam. Good remuneration, which will be per question based will be provided. The details of the remuneration will be discussed individually with freelancer. If you are a subject matter expert in one of the above subjects..Please feel free to bid on... 31 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική Dec 4, 2017 Dec 4, 20172ώρα 1λ €774
Urgent Requirement of Freelancer Subject Matter Experts for Maths, Physics and Chemistry Career Lift, Indore is currently looking for freelancers in the subjects of Maths, Physics and Chemistry to develop questions and test series for IIT JEE mains and Advanced. Good remuneration, which will be per question based will be provided. The details of the remuneration will be discussed individually with freelancer. If you are a subject matter expert in one of the above subjects..Please fee... 29 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική Dec 4, 2017 Dec 4, 20171ώρα 59λ €740
Fluid Mechanics problems I need help solving a fluid mechanics problem that has 6 small parts to it 47 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €25
Ideal gas law lab ( answering questions and writing conclusion) In Conclusions you are expected to address the following points: • What is the purpose/goal of this lab? • Summarize important results, methods used to obtain them, and draw conclusions supported by your results. • What did you learn from this lab? The conclusion must be written in your own words and in a concise format. 9 Φυσική Dec 2, 2017 Dec 2, 2017Έχει λήξει €31
Ideal gas law lab ( solving questions and writing conclusion) There is a lab " Ideal gas law" I want you to answer all the questions that in the uploaded file and write one full page conclusion about this experiment In Conclusions you are expected to address the following points: • What is the purpose/goal of this lab? • Summarize important results, methods used to obtain them, and draw conclusions supported by your results. &bull... 3 Φυσική Dec 2, 2017 Dec 2, 2017Έχει λήξει €31
Hiring for Online Tutoring -- 2 - 01/12/2017 05:29 EST Hi, This is Pragyesh from Megamind Education. We are working in the field of Online Education especially Online Tutoring and Project Help. We have been in this field for over 4 years now and have catered to client from US, UK, UAE and Australia. We are currently hiring for both of our verticals. We are looking for people who are experts in their subjects of interest as well as having good comm... 56 Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Βιολογία, Μαθηματικά, Φυσική Dec 1, 2017 Dec 1, 2017Έχει λήξει €8
Hiring for Online Tutoring Hi, This is Pragyesh from Megamind Education. We are working in the field of Online Education especially Online Tutoring and Project Help. We have been in this field for over 4 years now and have catered to client from US, UK, UAE and Australia. We are currently hiring for both of our verticals. We are looking for people who are experts in their subjects of interest as well as having good commun... 47 Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Βιολογία, Μαθηματικά, Φυσική Dec 1, 2017 Dec 1, 2017Έχει λήξει €8
Hiring tutors for Online Tutoring 301117-4 Hi This is Pragyesh from Megamind Education. We are working in the field of Online Education especially Online Tutoring and Project Help. We have been in this field for over 4 years now and have catered to client from US, UK, UAE and Australia. We are currently hiring for both of our verticals. We are looking for tutors who can take up classes online in Physics, Chemistry, Biology and Math... 27 Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Χημική Μηχανική, Βιολογία, Μαθηματικά, Φυσική Nov 30, 2017 Nov 30, 2017Έχει λήξει €7
Hiring tutors for Online Tutoring 301117 -3 Hi This is Pragyesh from Megamind Education. We are working in the field of Online Education especially Online Tutoring and Project Help. We have been in this field for over 4 years now and have catered to client from US, UK, UAE and Australia. We are currently hiring for both of our verticals. We are looking for tutors who can take up classes online in Physics, Chemistry, Biology and Math... 13 Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Χημική Μηχανική, Βιολογία, Μαθηματικά, Φυσική Nov 30, 2017 Nov 30, 2017Έχει λήξει €7
Hiring tutors for Online Tutoring 301117 -- 2 - 30/11/2017 07:03 EST Hi This is Pragyesh from Megamind Education. We are working in the field of Online Education especially Online Tutoring and Project Help. We have been in this field for over 4 years now and have catered to client from US, UK, UAE and Australia. We are currently hiring for both of our verticals. We are looking for tutors who can take up classes online in Physics, Chemistry, Biology and Math... 10 Βιολογία, Μαθηματικά, HTML, Φυσική Nov 30, 2017 Nov 30, 2017Έχει λήξει €4
Hiring tutors for Online Tutoring 301117 Hi This is Pragyesh from Megamind Education. We are working in the field of Online Education especially Online Tutoring and Project Help. We have been in this field for over 4 years now and have catered to client from US, UK, UAE and Australia. We are currently hiring for both of our verticals. We are looking for tutors who can take up classes online in Physics, Chemistry, Biology and Mathemat... 23 Βιολογία, Μαθηματικά, HTML, Φυσική Nov 30, 2017 Nov 30, 2017Έχει λήξει €5
Computational Fluid Dynamics (CFD) modelling and paper writing To perform CFD modelling on heat storage system, and write a paper on the modelling carried out. the freelancer should have access to scientific journals and to carry out the job on Ansys. No brokers please. If you have any further question please let me know 38 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Research Writing, Φυσική Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Έχει λήξει €917
Make some error-free abstarct with a short abstract about astrophysics I have a 4 pages science popularization article from the new scientist, i need someone with good knowledge in astronomy/physics to make : 1/ a short abstract 2/ a powerpoint representation Criteria : 1/ Wriite to a public that have no knowledge in astronomy or physics, so you need to explain things very very simply 2/ The slides need to be tastefull, with some animation to explain some p... 15 Powerpoint, Αστροφυσική, Φυσική, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου) Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Έχει λήξει €28
need to finish a high school physics report -- 2 I need you to write a report for something. 34 Συγγραφή Αναφοράς, Φυσική Nov 28, 2017 Nov 28, 2017Έχει λήξει €19
Matlab or C++ expert Need an experienced freelancer who is expert in C++/Maltab and thermodynamics Budget-25$ 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Matlab and Mathematica, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά, Φυσική Nov 28, 2017 Nov 28, 2017Έχει λήξει €20
Need someone wit Expertise in Physics and Chemistry Need someone very good in Physics and Chemistry. I need to get some concepts clarified ASAP Please reply only if you are good with Physics and/ or Chemistry. Thanks 10 Μηχανολογία, Μαθηματικά, Φυσική Nov 27, 2017 Nov 27, 2017Έχει λήξει €15
Mathematica Aircraft guidance project An aircraft flying under the guidance of a nondirectional beacon (a fixed radio transmitter, abbreviated NDB) moves so that its longitudinal axis always points toward the beacon (see Figure 3.19). A pilot sets out toward an NDB from a point at which the wind is at right angles to the initial direction of the aircraft; the wind maintains this direction. Assume that the wind speed and the speed ... 7 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Μαθηματικά, Φυσική Nov 26, 2017 Nov 26, 2017Έχει λήξει €29
i need aerospace engineer for research work i need someone could do calculation on wing. 23 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Μηχανολογία Υλικών, Αεροναυπηγική Μηχανολογία, Φυσική Nov 25, 2017 Nov 25, 2017Έχει λήξει €307
physics and solar cells Arabic Translation1 Im looking for someone expert on physics and solar cells to translate the document from English to Arabic firstly u must give me sample if u cant give me simple sample plz dont bid ur self 16 Μηχανολογία, Φυσική Nov 25, 2017 Nov 25, 2017Έχει λήξει €296
Physics video presentation I need a series of 2 minute videos on physics topics (solving simple physics 101 problems and explaining concepts). This is a job that I think would work great for a college student. I'll give you the topic and you script a video (in front of a whiteboard or something similar). I want to make quite a few of these, but I'd like to start with 2 or 3 just until you get the idea and I know ... 27 Υπηρεσίες Βίντεο, Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Φυσική, Αγγλικά (ΗΠΑ) Nov 25, 2017 Nov 25, 2017Έχει λήξει €393
Small task on Physics Runge-Kutta method using C++ Small task on Physics Runge-Kutta method using C++ Code::blocks 16.01 Deadline 3 Days Amount USD 30 11 Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Mechatronics, Προγραμματισμός C++, Φυσική Nov 25, 2017 Nov 25, 2017Έχει λήξει €27
ESSAY WRITING / RESEARCH I have an essay in physics of 2500-3000 words and I would like to hire a physicist to improve/correct the contents of the essay in academic style. It is also required: Reconstruct unclear sentences Changes for fluency Summarise the salient points 38 Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Φυσική, Copyright Nov 24, 2017 Nov 24, 2017Έχει λήξει €90
Project for Simrann L. Hi Simrann L., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Mobile App Development, Adobe Dreamweaver, Microsoft, , Φυσική, Microsoft Outlook Nov 24, 2017 Nov 24, 2017Έχει λήξει €8
Looking for a mathematician I need assistance of a mathematician for a simple small project. Will hire immedietelly 36 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Μαθηματικά, Φυσική Nov 23, 2017 Nov 23, 2017Έχει λήξει €15
Hiring tutors for Online Tutoring Hi We are an education consulting firm working in the field of online education. We are looking for tutors who can take up classes online in Physics, Chemistry, Biology and Mathematics. This is a long term position and payments will be done on an hourly basis. All those who are interested must provide their education details while applying to this position. 78 Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Χημική Μηχανική, Βιολογία, Μαθηματικά, Φυσική Nov 23, 2017 Nov 23, 2017Έχει λήξει €4
Fluid mechanics project Solve a few experiments and provide a complete typed report including calculations and pictures. 36 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Φυσική Nov 22, 2017 Nov 22, 2017Έχει λήξει €114
Mathematics for Computing Mathematics for Computing 1. Give a strings each of the following kind (in total two strings!): • The string is accepted by F A1. • The string is rejected by F A1. will share file after chat 16 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Μαθηματικά, Φυσική Nov 22, 2017 Nov 22, 2017Έχει λήξει €16
Showing 1 to 50 of 132 entries
« 1 2 3 »