Σχεδιασμός Οικίας Δουλειές και Διαγωνισμοί

Home Design drafting refers to the task of creating and maintaining construction drawings and custom home plans to suit tastes. It is done by expert interior designers and architects. Architects use software like 3d Max to do drafting projects. You can outsource your home design drafting processes and tasks to expert drafting freelancers. Simply post a job on this site today to connect with them.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Home Design Architect; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Interior design for bathroom Hello, all this is a contest for the interior design of a bathroom. It has to be definitely masculine, elegant, refine (not rustic or industrial look) I am posting the basic layout of this bathroom where you cannot change location of washbasin, tub, WC and shower. However you can work on the architecture (creating a niche for the washbasin for instance, creating volume with the false ceiling desi... 0 Σχεδιασμός 3D , Μοντελοποίηση 3D, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Σχεδιασμός Οικίας, Εσωτερική Διακόσμηση Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €15
Σχεδιασμός 3D , Μοντελοποίηση 3D, Απεικόνιση 3D, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Σχεδιασμός Οικίας Jun 18, 2018 Σήμερα13μέρα 19ώρα
Quick Autocad Drawing. 10 min job, great review Quick Autocad Drawing. 10 min job, great review. Future work available 95 CAD/CAM, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Σχεδιασμός Οικίας, AutoCAD, Προσχεδιασμός Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €16
Need a interior designer Need a interior designer for hotel 60 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, Σχεδιασμός Οικίας, Εσωτερική Διακόσμηση, Μοντελοποίηση 3D Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα €155
Architectural plan for tiny country house I would like a detail architectural plan including but not limited to: Title and Legend Sheets Elevations Foundation Plan Floor Framing Plans Floor Plans Ceiling Framing Plans Roof Framing Plans Window and Door Schedules Details and Section Views Interior Elevations Trade Plans (Mechanical, Electrical, Plumbing) I have pictures and floor mappings that will make this very straight forward. 41 CAD/CAM, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Σχεδιασμός Οικίας, AutoCAD, Εσωτερική Διακόσμηση Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 22ώρα €123
EXPERT ARCHITECTURAL AND INTERIOR DESIGN ADVICE I AM BUILDING A 4 BEDROOM HOUSE. I NEED SOME EXPERT INTERIOR DESIGN OPTIONS FOR THE HOUSE FROM EXPERIENCED PROFESSIONALS. I ALSO NEED SOME ADVICE RELATED TO THE ROOF, SINCE WE HAVE JUST DONE THE GROUND FLOOR TILL NOW.... 75 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, Σχεδιασμός Οικίας, Εσωτερική Διακόσμηση, Μοντελοποίηση 3D Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 17ώρα €448
Make a 10 marla house plan you need to make house plan for 3 story 10 marla house. First send me an elevation plan. If your elevation plan is interesting. I'll award the project and we can talk about making detailed space design. 46 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, Σχεδιασμός Οικίας, AutoCAD, Εσωτερική Διακόσμηση Jun 16, 2018 Jun 16, 20185μέρα 3ώρα €141
carpentry work in residential house i need to build a wardrobe and some other structures in my house so i need someone with good knowledge about carpentry and its functioning to the work with me. 4 Σχεδιασμός Οικίας, Εσωτερική Διακόσμηση, Σχεδιασμός Επίπλων, Ξυλουργική Jun 16, 2018 Jun 16, 20184μέρα 17ώρα €97
TROWEL ASSOCIATES GHMC/HMDA Building permission plans Architects & Structural Drawings Building plans as per Vaastu & Estimation Building Construction 11 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Σχεδιασμός Οικίας, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική, AutoCAD Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 21ώρα €35
civil draftsman i will prepare plan section elevation 34 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Σχεδιασμός Οικίας, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική, AutoCAD Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 17ώρα €3
Architecture Design of Laboratory Buildings We are looking to following drawn professionally and presented as soon as possible. We have also attached a scope of works with land size and sketch style examples. Scope of Works Subject: BWEZ Science Precinct Sketch up initial concepts of BWEZ science precinct in Ballarat, Australia. Drawings to include aerial sketch view and 3D front and side view. Land Area: 13,600m2 • 16 labor... 5 Σχεδιασμός 3D , Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Google SketchUp, Σχεδιασμός Οικίας Jun 15, 2018 Jun 15, 20181μέρα 17ώρα €90
Design architettonico the attached file is my home DWG plant designer can change room size and distribution, ( for example different entrance of walk-in closet) if fine some better solution or optimal organization of spaces, for example kitchen bigger etc. i also need forniture design for main rooms with 3d rendering of bathroom, bedroom, entrance and main rooms, in living room i would like to add fire place. the... 5 Σχεδιασμός 3D , Απεικόνιση 3D, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Σχεδιασμός Οικίας Jun 13, 2018 Jun 13, 20182μέρα 7ώρα €215
Architect for Office floor plan New Office design is rerequred for our office. 20 x 40 m x H 7m 105 CAD/CAM, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Σχεδιασμός Οικίας, AutoCAD, Εσωτερική Διακόσμηση Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 22ώρα €152
Need interior designer to design my Apartment Interior Designer for my apartment. Please see attached the Floor plans with dimensions. Two rooms and a lounge area. I already have a King size bed (Grey color) , 55 inch Tv and a Red car racing bed. I am more after the arrangement of stuff, color of the Couch, pillows, mirrored dresser, Photo Frames and shoes racks etc and where to fit the furniture so it looks spacious. 1. One bedside... 8 Απεικόνιση 3D, AutoCAD, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Σχεδιασμός Οικίας, Εσωτερική Διακόσμηση Jun 13, 2018 Jun 13, 201824μέρα 18ώρα €64
Architectual plans for room addition 2.0 Need someone in Orange County We are planning room addition and need to hire an architect to draw the plans to the city's requirements. The project includes an addition, kitchen remodel, whole house window replacement. 6 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, Σχεδιασμός Οικίας, AutoCAD, Γενική Εργασία Jun 12, 2018 Jun 12, 20181μέρα 3ώρα €1899
Interior Design/Layout (Room by Room) with Detailed 3D drawings This is a project that could lead to more. Very simple task but looking for creativity Renovation planning for the house but dividing up each room on its down. This is the UPPER floor. Current format is 2 bedrooms, Retreat and an En-suite. Looking at turning upstairs into a PARENTS Master bedroom/retreat First floor plan is of the house in its current format with sizes. Second is ... 13 Απεικόνιση 3D, AutoCAD, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Σχεδιασμός Οικίας, Εσωτερική Διακόσμηση Jun 12, 2018 Jun 12, 201822ώρα 35λ €32
Designer Needed For Built-ins We need a designer to help draw dimensions for built-ins in our home. 1) Fireplace Built-in 2) Mudroom 3) Master Bedroom Built-in 4) Pantry Looking to get full design, specs and dimensions done - preferably either CAD or Design/Construction drawing. 33 Σχεδιασμός Οικίας, Εσωτερική Διακόσμηση, Σχεδιασμός Επίπλων, Σχεδιασμός Μηχανικής Jun 11, 2018 Jun 11, 201813ώρα 55λ €192
Project Eva Attached. Provide 3D model and interior design for the layout attached. Best interior design with creativity wins. #increaseprize - doubled and increased timeline. Appreciate your comments. Hoping to see good results. Thanks 2 Μοντελοποίηση 3D, AutoCAD, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Σχεδιασμός Οικίας, Εσωτερική Διακόσμηση Jun 11, 2018 Jun 11, 20185μέρα 11ώρα €172
interior design interior design for my home located in California 89 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, Σχεδιασμός Οικίας, Εσωτερική Διακόσμηση, Μοντελοποίηση 3D Jun 11, 2018 Jun 11, 20185ώρα 10λ €28
id want a electric plan for a house i need a electric plan for a house , 2 floors roof terrace ,etc , id like a LEGEND too so i can see what to use and where to use it . i will give infos ,plans draft etc .. need an electrician that can give me advice also 48 Σχεδιασμός Οικίας, Ηλεκτρική μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, AutoCAD, Ηλεκτρολόγοι Jun 11, 2018 Jun 11, 20181ώρα 47λ €128
Architecture Design I am an architect specialized in building and housing project formulation, with the perfect management of all the necessary tools for the elaboration and formulation of plans in the area of ​​design. 5 Σχεδιασμός 3D , AutoCAD, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Σχεδιασμός Οικίας, Photoshop Jun 3, 2018 Jun 3, 20186μέρα 22ώρα €9
Showing 1 to 21 of 21 entries
« 1 »