Μηχανική Μηχανολογία Δουλειές και Διαγωνισμοί

Mechanical Engineering is the branch of engineering that deals with the generation and application of mechanical power in the design and production of machines and tools. It is one of the worldâEUR(TM)s oldest engineering disciplines. If your business deals with mechanical engineering and needs help, such help is available in the form of mechanical engineering freelancers. You can hire such freelancers right here. Simply start by posting a mechanical engineering job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Mechanical Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
LabVie to control motors of speed and Bulb i want to use Labview to control the motor of speed. 3 stepper motor. 2 of the motors will be rotating from 1 Rpm to 60Rpm and one of the motor rotates less than or equal to 8mm/hr. further details we will chat 10 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, LabVIEW Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €138
Engineering and Construction: Review on the powertrain of the 2018 model year -- 2 Deadline 3 days. I need 4 pages (1200 words). I need 2 different review papers on the same topic means 4 pages review paper each. I will pay 25Usd for each one. 50 USD forboth. Make sure there is 0% plagiarism and both paper look diferrent. Instructions: Please read the articles for Best 2018 Vehicles So Far ([το url αφαιρέθηκε, &sig... 11 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Research Writing, Αεροδιαστημική Μηχανολογία, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €111
Engineering and Construction: Review on the powertrain of the 2018 model year Deadline 3 days. I need 4 pages (1200 words). I need 2 different review papers on the same topic means 4 pages review paper each. I will pay 25Usd for each one. 50 USD forboth. Make sure there is 0% plagiarism and both paper look diferrent. Instructions: Please read the articles for Best 2018 Vehicles So Far ([το url αφαιρέθηκε, σ... 6 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Research Writing, Αεροδιαστημική Μηχανολογία, Γεοτεχνική Μηχανική Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €23
Mechanical Engineering ABAQUS ABAQUS Help {Mechanical Engineering} 5 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €19
Civil Engineering, Excel, Geotechnical Engineering Expert Needed -- Urgent I need a expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 11 Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €54
Civil Engineering, Excel, Geotechnical Engineering Expert Needed -- 2 I need a expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 8 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €50
Civil Engineering, Excel, Geotechnical Engineering Expert Needed I need a expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 14 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική, AutoCAD Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €42
Measuring dimension of pipes and surface defects check We are buying some pipes from mumbai, we need to check the pipe dimensions and internal and External condition before we pay the supplier. 6 Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €5
fluid mechanics question I have two fluid mechanics question. One of it should be done some parts. Also the other question should be done full. More details in the chat. Budget is 20 . so don't bid beyond that. Thanks 34 Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική Nov 24, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €17
Project for Robert G. Hi Robert G., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 10 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Nov 24, 2017 Σήμερα9μέρα 9ώρα €277
Project for Hari M. Hi Hari M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD, Ενορχήστρωση, , Υδραυλικά, Ζεστό Νερό Nov 23, 2017 Σήμερα9μέρα 8ώρα €12
Mekanik tesisat çizilir Sihhi ve kalorifer 6 Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €345
Mechanical Engineer / Inventor / Product Designer We are looking for someone that has experience designing products, very inventive, able to solve problems with innovative solutions, engineer with mechanical knowledge to build a unique device: the device need to be a mini centrifuge with 1000-3000 rpm range, have de ability to separate the centrifuged substance and place it into another component. 40 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Autodesk Inventor Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 23ώρα €514
Fix a MATLAB code to analyze a spring-mass oscillator system Fix a MATLAB code to analyze a spring-mass oscillator system 30 Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Mechatronics Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 23ώρα €25
Path your Aim This is a project of getting knowledge and also spreading technical, non technical , general knowledge of the society . Making Kids aware of their path , make them lead their path . Spreading knowledge with gaining Knowledge 9 Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Τεχνική Υποστήριξη, Δημόσιες Σχέσεις Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 16ώρα €18
Design an Impeller for a Water Pump It is project to Design an Impeller for a Water Pump. It is a Turbomachines (fluid mechanics). I will give the details later. 14 Μηχανική Μηχανολογία Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 15ώρα €31
electrical and electronic explaining for me the questions 28 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Νανοτεχνολογία Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 14ώρα €25
Wind Turbine We need some conceptual design work done on wind turbines This is for visual impact rather than engineering specification. Animating the concept design is key for presentation purposes. 64 Μηχανολογία, Απεικόνιση 3D, Μηχανική Μηχανολογία, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 14ώρα €484
Ηλεκτρική μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, PCB Layout Nov 23, 2017 Nov 23, 201728μέρα 12ώρα
Vibration analysis of Delaminated composite Plate I need modal analysis done for delaminated composite plate by using analytical and numerical methods 14 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Μηχανική Μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 9ώρα €101
ADB flood control This is a project opportunity under proposal development. it is a flood control project that comprises the following areas: Development of a master plan, feasibility study and DED for 6 river basins in the Philippines. we looking for local experts for the following positions: Cost engineer/estimator, CAD specialist, flood control engineer, hydraulic engineer, sociologist. time allocation and sal... 2 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 7ώρα €5567
2D/3D Design of compact closed circuit. - open to bidding Hi Hari, Hope you and your team are well. I've got a fairly simple design that i need to be modelled, if you are able to create a 3D model that would be perfect. I've attached a file you to look at so you have some idea of my requirements. The purpose of this system when it is finally built is to allow me to test and calibrate digital manometers which i'm having built by another... 20 Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD, Ενορχήστρωση, Υδραυλικά, Ζεστό Νερό Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 6ώρα €13
Mechanical designer for waste to energy power plant You will make design of mechanical parts of a Waste to Energy power plant using gasification technology and syngas process. The size of the plant is 2MW with 2 tons waste per hour and it is built inside a container. Functions: Provide design layouts for mechanical parts and assemblies Detail design of mechanical piece parts and assemblies Specify mechanical tolera... 31 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα €8
Engineering Project 4 Hi, Please see attached the project details. Need solutions within 24 hours 10 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 22ώρα €23
Plastic DVD Movie Disks Recycle Processing Our company has a branch that does electronics recycling. We receive thousands of DVD movies for recycling each month from several dozen of our partners. The down-stream recycler that processes our plastics prefers the DVD disks to be chipped or chopped up before we ship to them because we can place more material in the boxes we use and in turn get a higher value from the plastic material. We w... 1 Ηλεκτρική μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Βιομηχανικό Σχέδιο, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 22ώρα €419
Mathlab - Thermodynamics - Power Dear All, I need some help with a task based on mathlab in relation to thermodynamics and power. An engineering knowledge, with skills in mathlab, is essential to have this task done. Please let me know if you would be interested. The task is straighforward, and I have all the specific details. Thanks. Regards 28 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 21ώρα €27
Engineering Fluid Mechanics Project Perform experiments and provide a complete report including pictures & calculations. 24 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Φυσική Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 21ώρα €39
Fluid mechanics project Solve a few experiments and provide a complete typed report including calculations and pictures. 32 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Φυσική Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 21ώρα €111
3D printer_Engineering someone who is expert in Engineering and can do for me a technical report thank 27 Μηχανολογία, CAD/CAM, Τεχνική Συγγραφή, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 18ώρα €128
Voting Online - Repost - open to bidding I will like someone to vote for me online. You have to do some sample before you will be selected. Good luck and happy bidding 6 Copywriting, CAD/CAM, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 18ώρα €45
Signal and system task available I have a job on Discrete Signals and Systems (Notch Filter Design). I need a freelancer who can work with my budget in a good timeframe and is experience with this to bid. More details to be shared with interested freelancer 23 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 13ώρα €25
Make a ground survey for the supermarkets in Vietnam Make a survey for 100 supermarkets - The average area is 2000 square meter for each supermarket Job requirements: + There are the electronic measure tools. + Measure the size of shelf (Length - Thickness & Curve of shelf...) + Count the shelf and floor of it. + Count the type of product for each shelf + Using the above information to draw on 2D AUTO CAD Object: + Student or anyone ... 5 Μηχανολογία, CAD/CAM, Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD, Σχεδιασμός Προϊόντων Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 13ώρα €15783
Designing a ride-on cart My company specialises in indoor motorised solutions that help to move people and supplies across big compounds/campuses. We would like to launch a new ride-on product and is seeking design/s to this product. This product will be targeted to help cleaners/porters/chambermaids etc - folks who currently have to push heavy trolleys as part of their work. So instead of them walking and pushing, th... 3 Απεικόνιση 3D, AutoCAD, Βιομηχανικό Σχέδιο, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 10ώρα €210
WRITE A PAPER mold remediation report mold remediation report 35 Μηχανολογία, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Μηχανική Μηχανολογία, Research Writing Nov 21, 2017 Nov 21, 20174μέρα 5ώρα €37
Dynamic Modeling and Simulation I'm looking for an engineer with expertise in power systems (including power plant, electrical grid, and marine) to create a simulation for illustrative purposes. While the calculations have been determined for the system the simulation is being built for, no or adjustments maybe needed if the expertise is there. A few things to note - NDA will be required and terms of the NDA are non negot... 20 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Φυσική Nov 21, 2017 Nov 21, 20174μέρα 4ώρα €151
Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 21, 2017 Nov 21, 20174μέρα 2ώρα
All Optical Realization of Wavelet transformation-Matlab Simulation Hi I need Simulation of All Optical Realization of Wavelet transformation- using Matlab 4 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Image Processing Nov 21, 2017 Nov 21, 20173μέρα 23ώρα €26
Structural Application of Finite Elements With Ansys I need an expert in Ansys to help with design , modelling and presentation of powerpoint slides. More details to the bidders 31 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Nov 21, 2017 Nov 21, 20173μέρα 19ώρα €108
Need a Mechanical project - open to bidding Hi Alok kumar, I like to work part time in mechanical design will u pleas guide me in this app .......................................................................................................................................................................................................................................... 4 CAD/CAM, Απεικόνιση 3D, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Nov 21, 2017 Nov 21, 20173μέρα 17ώρα €284
matlab project all details in private i will send all details in private 46 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 21, 2017 Nov 21, 20173μέρα 16ώρα €101
Engineering Mathematical models task For the mechanical components and systems, Figures 1 to 12 you will consider the issues concerned with developing mathematical models. You will also introduce yourself to the alternative representation of modelling equations in the frequency domain (i.e. Laplace transforms). Will provide figures.. 12 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 21, 2017 Nov 21, 20173μέρα 15ώρα €33
I need a project writer - 15/11/2017 05:21 EST -- 2 - 21/11/2017 05:11 EST I need an urgent project to be done and this is why i need your service 11 Μηχανική Μηχανολογία Nov 21, 2017 Nov 21, 20173μέρα 13ώρα €105
Technical engineer in waste to energy plant Hi I need a technical engineer with knowledge about waste to energy power plant. I need you to make some research about other alternatives with similar machine/technology as ours and compare their benefits and weakness as well as the prices. Brief description of our WTE power plant: In a themal gasifier, the feedstock reacts with little or no oxygen, breaking down the feedstock into simple ... 22 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Βιομηχανικό Σχέδιο Nov 21, 2017 Nov 21, 20173μέρα 10ώρα €234
Matlab and signals project - Engineering Need a project done which includes MATLAB and knowledge of ECE - communication and signals. Should not be very long Just few hours. Report needed. 21 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Nov 20, 2017 Nov 20, 20173μέρα 3ώρα €49
Underwater gliders under water gliders working, development and its applications. The project should be in IEEE format. 6 Μηχανική Μηχανολογία Nov 20, 2017 Nov 20, 20173μέρα 1ώρα €16
physics question and answer Solve Angular Impulse and Momentum Principles and Oblique impact 5 Μηχανική Μηχανολογία, Φυσική Nov 20, 2017 Nov 20, 20173μέρα €18
Machine Components Design Course Project I need a help with doing a project for a Machine Components Design Course. 6 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία Nov 20, 2017 Nov 20, 20172μέρα 21ώρα €110
3D IC chip research it is about 3D IC chip: Past, present, and future. 10 Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός 3D , Ακαδημαϊκή Συγγραφή Nov 20, 2017 Nov 20, 20172μέρα 19ώρα €105
Modelling of PEM fuel cellusing Genetic Algorithm(GA) in MATLAB Need Matlab codes for modelling of PEM fuel cell using Genetic Algorithm in MATLAB 6 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μηχανική Μηχανολογία, Μαθηματικά Nov 20, 2017 Nov 20, 20172μέρα 18ώρα €48
Hydro Power Supervisor Water turbine installer; team leader; supervisor 3 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Εγκαταστάσεις Nov 20, 2017 Nov 20, 20172μέρα 17ώρα €16
Showing 1 to 50 of 604 entries
« 1 2 3 4 5 »