Μηχανική Μηχανολογία Δουλειές και Διαγωνισμοί

Mechanical Engineering is the branch of engineering that deals with the generation and application of mechanical power in the design and production of machines and tools. It is one of the worldâEUR(TM)s oldest engineering disciplines. If your business deals with mechanical engineering and needs help, such help is available in the form of mechanical engineering freelancers. You can hire such freelancers right here. Simply start by posting a mechanical engineering job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Mechanical Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Stainless steel , Aluminium sheet cladding should have shades . I want a person who can design such products 8 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, AutoCAD Feb 18, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €272
A potential Matlab consultant-fixing errors in current program I have many computer programs in Matlab. I need a reliable, honest Matlab consultant to maintain these programs. I need to add some features to the programs. This is an ongoing project which will be extended. The current project is for fixing an error the current program has in the following two lines temp_Yi(k,:)=arrayfun(@(xx) Q_matrix_lay... 8 Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €54
Draw a magnetic circuit on ansys maxwell and calculate flux density Draw and design on ansys 11.0, a simple magnetic circuit. The uploaded image shows three magnets. Replicate this drawning on ansys with the magnets and the coil on each magnetic. Obtain values for electric flux density. 2 Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €113
Electromagnetic Field matlab code and research calculate the electric or magnetic field level in the vicinity of a transmission or distribution line. 14 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €23
COMSOL simulation 2D and 3D Use Comsol Multiphysics to perform a 2D and 3D simulation of the electrodes of electrostatic and electromagnetic figures. More information and details will be given to those who are interested in the project. Physics of electric fields knowledge is required in order to simulate the required system. 3 days to complete the project with report of the simulation results and files. 3 Μηχανολογία, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Φυσική Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €477
Conversion and Upgrading of product design from 2D to Solidworks I have a 20 year old design which has just been licensed to a US company. Designs are in ACAD and need to be transferred to Solidworks, converted to inch measurements and updated. 2-3 weeks work needed but potential for ongoing work too. 33 Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €2242
Optimisation of Bike Brake Caliper design Full Title : Optimisation of Bike Brake Caliper design using the method Topology Optimisation ( Bidirectional Evolutionary Structural Opt. (BESO) ). - You are require to investigate advanced methods of engineering design optimisation. You will adopt the role of a professional engineer who is required to investigate optimisation methods then apply a method to an engineering problem (Bike Brake C... 11 Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός 3D , Σχεδίαση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €110
URGENT URGENT!!! Design of Ammonium synthesis reactor: 1 I need a chemical engineer who is can prepare a draft for Ammonium synthesis reactor and carry out a detailed design for the same. It is an ongoing project, and whoever is chosen will work with us the entire projects. NEW FREELANCERS and FRESH GRADUATES OF CHEMICAL/PROCESSING ARE ENCOURAGED TO BID. DO NOT WASTE MY TIME IF YOU ARE A CHEMICAL ENGINEER OR HAVE NO COMPETENCE IN THIS FIELD 2 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €369
Technical Writing Mechanical Engineering Rephrasing and Rewriting Change to passive words Rearranging the context, rephrasing and maintaining the original meaning technical mechanical engineering and material engineering knowledge is very important 18 Μηχανολογία, Τεχνική Συγγραφή, Μηχανική Μηχανολογία, Μηχανολογία Υλικών, Research Writing Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €16
Build me a CAD drawing for a Mechanical Machine I am looking for an experienced Mechanical Engineer with good understanding of engineering and a professional CAD designer to translate our mechanical paper designs to CAD. 70 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD, Σχεδιασμός Προϊόντων Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €273
2D drawings for a pouch and able to help to figuring out measurements I am looking for someone who can draw a 2D drawing including dimensions, I would prefer someone who knows about pouches/ materials so dimensions are done accurate and are able to be sent to manufacturer. 36 CAD/CAM, Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €15
HVAC calculation I need an expert to help me calculate something I need an HVAC expert. Very minor calculation 28 Μηχανολογία, CAD/CAM, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, AutoCAD Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα €9
Finite Element Applications MATLAB (2D Truss) FE Solver called MATFESolver , ABAQUS , MATLAB Must be aware about all these 11 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Feb 17, 2018 Feb 17, 20185μέρα 23ώρα €61
Mechanical/Industrial Design I need to design the housing of an electronic device. 44 Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων Feb 17, 2018 Feb 17, 20185μέρα 22ώρα €37
Die head for extrusion of 2 pvc pipes simultaneously we need extrusion die head CAD project for extrusion of rigid PVC electrical pipes, for a single screw 65/25 and for a twin screw 2x60, price is just for the first project. 15 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD, Σχεδιασμός Προϊόντων Feb 16, 2018 Feb 16, 20185μέρα 17ώρα €142
I want a free designer on SolidWorks I need blog posts for my website. The website is gaming niche and the articles should be about various online browser or mobile games. To be more precise, the articles will be on best ways to earn money (cash, coins, etc) in the games. All posts need to be written in fluid English and should not be copy/pasted, which will be checked. Article length needs to be at least 1000 words. The post sho... 5 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο Feb 16, 2018 Feb 16, 20185μέρα 14ώρα €1693
Freelance 3D modeling Need 3D modeling person to output engineering drawings and CATIA models of consumer products. Payment on daily basis. Communication through [REMOVED BY [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] ADMIN] 40 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Μοντελοποίηση 3D, Προσχεδιασμός , CATIA Feb 16, 2018 Feb 16, 20185μέρα 13ώρα €19
Optimisation using Arena Software Need to determine the values that result in the lowest cost, details will be provided along with the full set of variables. 11 Excel, Μηχανική Μηχανολογία Feb 16, 2018 Feb 16, 20185μέρα 10ώρα €93
need an expert in electrical engineering expert in transformers needed to do a small project 30 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 16, 2018 Feb 16, 20185μέρα 7ώρα €21
electrophoresis its an artificial agrose gel electrophoresis which is used for seperation of proteins and DNA according to their molecular size. 3 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Μηχανολογία Υλικών, Χημική Μηχανική Feb 16, 2018 Feb 16, 20185μέρα 6ώρα €97
STRUCTURAL CALCULATIONS for residential house STRUCTURAL CALCULATIONS for beam 41 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική, AutoCAD Feb 16, 2018 Feb 16, 20185μέρα 6ώρα €20
Flywheel design and Analysis The project requirements are below : Integrated Flywheel and Shaft to be designed at following spec 1) 3 KG weight 2) Radius 0.1 meter 3) Shaft at the hub (dia 35 mm) 4) 20mm bore and 8mm Key way in the shaft 5)Appropriate composite material RPM 25000 RPM (with standard safety factor) 6)Optimize to distrubute mass towards periphery. Some reference shapes of flywheel attached. 32 Μηχανολογία, CAD/CAM, Μηχανική Μηχανολογία, Μοντελοποίηση 3D Feb 16, 2018 Feb 16, 20185μέρα 4ώρα €81
3D CAD Modeling I have 20 Auto cad 2D Drawing to convert in 3D CAD design of mechanical Drawing. 113 CAD/CAM, Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D, CATIA Feb 16, 2018 Feb 16, 20185μέρα 2ώρα €92
3DS to Autocad i need an Autocad file to 3D print a sample of a model of a modem housing, and then for mold making. its a three piece, with top cover, base cover and mounting plate. so it needs to working files. i can provide a 3DS file. and JPG images. which is attached. Autocad files for the Cables and connectors not required. 14 Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD Feb 16, 2018 Feb 16, 20185μέρα 1ώρα €86
Garage door repair We need technicians for garage door repair and maintinance jobs. Those who can work on demand for repair of garage services. It is an excellent opportunity to earn huge amount, specially for those technicians who wants to earn extra by doing less work .. 5 Μηχανική Μηχανολογία Feb 15, 2018 Feb 15, 20184μέρα 18ώρα €113
Renewable and sustainable energy in building Purpose the suitable renewable energy system in a building store 23 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενέργεια, Σχεδιασμός Ανανεώσιμης Ενέργειας Feb 15, 2018 Feb 15, 20184μέρα 14ώρα €125
Crashbox optimization with hyperstudy Crashbox simulation and optimization 6 Μηχανική Μηχανολογία, Αυτοκίνηση, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Feb 15, 2018 Feb 15, 20184μέρα 10ώρα €134
EES calling TRNSYS for annual report What we need? - Join the EES cycle calculations with the weather conditions of TRNSYS 16 to obtain an annual report - We need to establish a way to communicate the two programs using the dll and dck from trnsys. You can check the TRNSYS website example "EES calling TRNSYS" "[το url αφαιρέθηκε, συν&delt... 3 Visual Basic, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Fortran, Programming Feb 15, 2018 Feb 15, 20184μέρα 9ώρα €168
CFD Simulation in Ansys fluent turbulent model for (k-e), (k-w) for aerodynamic analysis 1. Mesh indipendent study 2.Y+ value 3. Cl, Cd, Cm values for different angle of attack....for wing and with wing body 4. all clear image for velocity magnitude, pressure magnitude, for following attached file 17 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Μοντελοποίηση 3D Feb 15, 2018 Feb 15, 20184μέρα 5ώρα €83
I would like to hire a Mechanical Engineer Consultant in Malaysia. Consultation for plumbing and new piping for a three(3) Block Condominium Project. Job scope:- 1. Site visit to identify all requirements. 2. To produce BQ/BOM for quotation specification for contractors. 3. To qualify contractors material supplied as per quotation before job commence, per block. 4. To handle handing over with contractor during mid and final inspection of each block. 6 Μηχανική Μηχανολογία, Υδραυλικά, Σωληνώσεις Feb 15, 2018 Feb 15, 20184μέρα 3ώρα €828
chassis design i am looking for low floor bus chassis designer 27 CAD/CAM, Απεικόνιση 3D, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Μοντελοποίηση 3D Feb 15, 2018 Feb 15, 20184μέρα 2ώρα €109
potential of a piezoelectric energy harvester from The background of the paper is mechanical project need to do the derivations of the equations in paper and also have to design a cantilever beam with piezo patches on either sides and have to simulate using ansys and matlab. Have to execute the valuus and results as in the paper according to parameters given in paper 11 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Feb 15, 2018 Feb 15, 20183μέρα 22ώρα €65
Design a device that squeezes a plastic cylinder with water inside This is the basic setup. At one end is a fluid filled bag which goes into a narrow tube. This narrow tube then goes into a 'holding chamber' which is a fluid filled cylinder. When one applies force and squeezes that cylinder then fluid moves from the bag to the chamber and ultimately out of the chamber to another tube. Goal: To create a device that wraps around a fluid filled chamber ... 17 Απεικόνιση 3D, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 20ώρα €48
Project for Van Tan H. Hi Van Tan H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 7 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D, Feb 14, 2018 Feb 14, 20186μέρα 20ώρα €171
ANSYS SIMULATION to design a structure in solidworks and to simulate that design in ansys software 45 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 15ώρα €117
Edit Mechanical Engineering Drawings in Autodesk Inventor The project is 90/95% done. Built in Autodesk Inventor. The drawings only need some editing and addition of geometrical tolerances. 28 Μηχανολογία, CAD/CAM, Μηχανική Μηχανολογία, Μοντελοποίηση 3D, Autodesk Inventor Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 13ώρα €9
tutor in Computer numerical control (CNC) 2 hours of tutor in Computer numerical control (CNC) 9 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 12ώρα €151
Power generation for flying craft Need help brainstorming electric power generation using gasoline engine or long range pure electric. 7 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 12ώρα €18
potential of a piezoelectric energy harvester from seawaves The background of the paper is mechanical project need to do the derivations of the equations in paper and also have to design a cantilever beam with piezo patches on either sides and have to simulate using ansys and matlab. Have to execute the valuus and results as in the paper according to parameters given in paper 6 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 12ώρα €50
potential of a piezoelectric energy harvester from seawaves The above stated project is a international published [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] background of the paper is mechanical project need to do the derivations of the equations in paper and also have to design a cantil... 11 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 11ώρα €73
Machine Development We are a carpet cleaning and manufacturing company who have designed an Agitation Machine. We need someone who can draw and help finish up the design for manufacturing. 31 Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 6ώρα €19
A brief feedback on my design Hi, I have been toying with some 3D designs for my own hobby-project and I came to a point where I have made an rough outline and I am about to enter prototyping and manufacturing. Before I start paying for dies and molds, I would like to ask some questions on the design details, ease of manufacturability and overall key potential problems. The design shares certain design principles of a moder... 16 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Feb 14, 2018 Feb 14, 20183μέρα 2ώρα €19
robotics engineer and designer manufacturing process im Looking for some one to help with the design of a Manufacturing process for a project i am working on it would be on hourly rate and over a couple of months. -you will need to be able to model in 3D -have experience in robotics for Manufacturing -Excellent English is required as communicating will be difficult other wise ' 33 Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Μοντελοποίηση 3D, Ρομποτική, Σχεδιασμός Μηχανικής Feb 14, 2018 Feb 14, 20182μέρα 22ώρα €14
CFD simulation of our 2 new nozzles Hello, We need someone highly skilled and experienced in CFD to simulate 2 small mist nozzles design we have. We need to know if both nozzles have the right behavior. If not, the worker must be able to make appropriate adjustments. First nozzle create a 60 deg full cone fine mist of around 50 um and ~100ml at 6Bar. Second nozzle create a 60 deg fan mist with bigger droplets and ~325ml / 6Bar... 22 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία Feb 13, 2018 Feb 13, 20182μέρα 19ώρα €156
Assembly expert I have many assembly code to analyze. If you are expert. please answer question below. fcomdword [ebx+0xb25aabc] 15 Μηχανολογία, Microcontroller, Μηχανική Μηχανολογία, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 13, 2018 Feb 13, 20182μέρα 19ώρα €360
INDIA Only Mechanical Engineer with Experience on QUALITY Control CLOSE to Mumbai We are looking for a professional Mechanical Engineer that has worked in Quality control or in Machine Manufacture to conduct an 8 hour process of QC for Pharmaceutical Machines 10 Μηχανολογία, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Βιομηχανικό Σχέδιο Feb 13, 2018 Feb 13, 20182μέρα 16ώρα €429
Recycled Paper Manufacturing & Green House We are in the initial stage of finalising the project and would like to prepare civil drawings. Looking for someone, who is located in Edmonton (AB), Canada so that details can be discussed in person and proceed accordingly 13 CAD/CAM, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική, AutoCAD Feb 13, 2018 Feb 13, 20182μέρα 12ώρα €208
Built In Window Blinds Hi, About a two-three decades ago I have designed and patented a small project. After all design work was done I've hired a professional Marketing company to market the product to some manufacturers. As you may expect the whole project fell on its face, so to say. Invested money for research, patent and marketing is gone. However I knew one day I will come back and finished it. For th... 6 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο Feb 13, 2018 Feb 13, 20182μέρα 12ώρα €681
Laser cut wooden clock design I"m seeking a graphic designer who can create a series of the wooden wall clock design. Clocks we will cut with CNC laser machines. Please contact me. 49 Σχεδιασμός Γραφικών, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Μοντελοποίηση 3D Feb 13, 2018 Feb 13, 20182μέρα 10ώρα €121
Structural engineer for analysis and approval of Brackets on covered patio Engineer for analysis and approval of custom Brackets on covered patio addition. I can provide detailed drawings of brackets as well as the structural drawings of the patio addition 28 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική Feb 13, 2018 Feb 13, 20182μέρα 8ώρα €83
Showing 1 to 50 of 873 entries
« 1 2 3 4 5 »