Μηχανική Μηχανολογία Δουλειές και Διαγωνισμοί

Mechanical Engineering is the branch of engineering that deals with the generation and application of mechanical power in the design and production of machines and tools. It is one of the worldâEUR(TM)s oldest engineering disciplines. If your business deals with mechanical engineering and needs help, such help is available in the form of mechanical engineering freelancers. You can hire such freelancers right here. Simply start by posting a mechanical engineering job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Mechanical Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
I would like to hire a Mechanical Engineer Quirky, The Leader in innovative consumer products is looking for a mechanical engineer to help develop a few new innovative products. Freelancer must be professional, hardworking, fast-paced and hits deadlines. 21 Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €23
solidworks expert I am looking for an expert experienced in Solidworks I have huge engine needed to analyze. Thanks 25 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €330
Physics model : algorithms and formulas to calculate car acceleration from smartphone sensors From data coming from : - The 3-axis accelerometer - The 3 axis gyrometer - The GPS of a smartphone that is still inside the car (typically on a windshield phone mount) when the car is expected to do an acceleration on a straight and level road portion. 1. Determine the complete algorithm to calculate longitudinal acceleration and speed of the vehicle with the highest accuracy possible. ... 10 Αλγόριθμος, Μηχανική Μηχανολογία, Αυτοκίνηση, Μαθηματικά, Φυσική Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €1061
CFD (ANSYS) I want help with meshing my wavy plate and also I need help on how to utilize the UDF in Fluent to apply different boundary condition. Thanks 16 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €192
ترجمة كتاب الجبر الخطي وتطبيقاته (Only for native Arabic speakers) ترجمة كتاب الجبر الخطي وتطبيقاته الطبعة الخامسة للمؤلف لاي الموجود في الرابط في الوصف أدناه ترجمة علمية معتمدة مع الحفاظ على النسق العام بحيث تصلح الترجمة للنشر ككتاب جامعي مع ضرورة التنسيق والمحافظة على النسق العام للصفحة اسم الكتاب Linear Algebra and Its Applications F I F T H E D I T I O N المؤلف David C. Lay يمكنك تحميل الكتاب من خلال هذا الرابط [το url αφα&i... 29 Μετάφραση, Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Μαθηματικά, Αραβικά Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €449
Mechanical design Shaft design , the file show the project . 44 Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €152
cad machine design cad machine design for the domestics appliance 57 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €464
Arena simulations project Hi I need help with a project on Arena Simulation. This project will need a simulation on testing stations for boards and some other stations involved. I will provide more details on this so feel free to reach me. I just need help with Part 2 as I have done the part 1 and part 3 is not yet required.I can also provide you with some resources for this project, Thanks! 4 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Mechatronics, Βιομηχανική Μηχανολογία, Στατιστική Ανάλυση Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €91
Mechanism walking machine design: walking mechanism constraints 14 Μηχανολογία, Συγγραφή Αναφοράς, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €40
simulation on surface roughness in ultra-precision machining process i need to generate MATLAB code on Simulation on Surface roughness. 7 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €29
Heat Transfer project need someone with good knowledge of heat transfer, thermodynamics,fluids and thermodynamics and english writing. will explain everything in chat. Please contact me 40 Μηχανολογία, Επιστημονική Έρευνα, Μηχανική Μηχανολογία, Article Writing, Χημική Μηχανική Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €138
floating stairs design calculations and load Hello, I need engineers to help me calculate the loads of a floating stairs and to make design calculations. I have the auto cad drawings. The stairs is made of metallic structure attached to the concrete and the metallic steps are covered by a mineral concrete. Please check correctly the attached documents before bidding. 7 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική, AutoCAD Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €61
Cosmetic chemist I am looking for an experinecsed chemist that can assist with the development of a new cosmetics line 9 Μηχανολογία, CAD/CAM, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Πηγή Προμηθευτών Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €175
CDR Mechanical Engineering I need to prepare a CDR (3 episode+Summary) for my bachelor of Mechanical Engineering. I need a high quality work without any plagiarism to get assessed by Engineering Australia. I am looking for someone who has an experience in writing CDRs. 12 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €116
Mechanical Expert Help- Additive manufacturing of PVC. Additive manufacturing of PVC. 7 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €17
Calibration of a Bourdon Pressure gauge a report (theoretical values).. 18 Μηχανολογία, Συγγραφή Αναφοράς, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €105
I need a matlab expert having many experience in mechanical vibration Hello, Freelancers. I need a matlab expert who make matlab code of mechanical vibration problem Read carefully and bid. thanks. 5 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €54
mechanical engineering consultant Hi, We are an Australian weighbridge company seeking a mechanical/structural engineering consultant situated in Tianjin, China or nearby. 10 Μηχανολογία, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Μηχανολογία Υλικών, Πολιτική Μηχανική Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα €22
VERY URGENT: I NEED SUPPORT IN TECHNICAL REPORT WRITING Dear Freelancer, I need an urgent support in completing the technical report. You must be expert in material science and Electron Backscatter Diffraction. Please bid only if you can do it. thanks 18 Μηχανολογία, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 23ώρα €97
Small EES Project to be done ASAP A Small EES Project that needs to be done in less than 24hours Contact me to further discuss the project 6 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 19ώρα €19
Power Quality Issue We are a group of engineers working on mitigating voltage sags in a manufacturing company ,there are 20 events occurring at the facility and our goal is to propose solutions using the mention technologies to fix and mitigate the problem 11 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 19ώρα €301
Matlab project I need Matlab expert for modeling and control systems. further details will be provided via pm. Place your bids. Thank 22 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 18ώρα €92
i have a probability and random process problems i have a probability and random process problems ( math ) 30 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μηχανική Μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 15ώρα €88
Control_system_model_MATLAB02 I have few control domain small tasks, To be modeled and simulation usng MATLAB script, and SIMULINK, For 7 hours support I can pay INR1400/- 7 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 15ώρα €41
simulation on ultra-precision machining surface roughness Matlab code on surface roughness generated in ultra-precision machining process. the output should in graphhical method 4 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 14ώρα €19
fluid mechanics advanced phyics It is a project which needs to build something out of something 16 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Μαθηματικά, Φυσική Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 14ώρα €25
Engineering Report on the thermodynamic Allam Cycle. 10 pages, table of contents provided. Need an engineer familiar with technical report writing in mechanical, electrical, energy engineering or similar. 3 days max. 26 Μηχανολογία, Τεχνική Συγγραφή, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 12ώρα €122
Design a human powered Qudracycle capable of carrying four people I would like to design a quadracycle, that can carry 4 people. Only the front seats (2 people) can use the pedal of the quadracycle. I would need the complete design of all the quadracycle components i.e. the right material of the frame (light weight and strong enough to sustain high loads), pedal, chain, gears, suspension, seats, etc... All the schematic drawing of all the components and the as... 9 Μηχανική Μηχανολογία Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 12ώρα €281
finite elements modeling modeling a pavement research study using a finite elements software experience in the software and/ or geotechnical/ pavement modeling is required 28 Μηχανολογία, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Μοντελοποίηση 3D Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 10ώρα €138
hvac and fire fihgting design any design hvac and firefighting system needs at factory or buildings 14 Μηχανική Μηχανολογία Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 7ώρα €15
WSN work on MATLAB with GA Pls bid if you have experience in similar work. 9 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 7ώρα €116
Reactor Project Need an expert in chemical engineering. Budget- 25$ 6 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανολογία Υλικών, Χημική Μηχανική Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 6ώρα €19
"Additive Manufacturing of Titanium Alloys". "Additive Manufacturing of Titanium Alloys". 6 Μηχανολογία, Έρευνα, Μηχανική Μηχανολογία Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 5ώρα €19
Mechanical Design with Nolimits Software Project about roller coaster to be done with calculations 12 Μηχανολογία, CAD/CAM, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 3ώρα €574
SOLIDE 2D AND 3D DRAWING Drafting and Mechanical Engineering Drawings 43 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 2ώρα €660
A Tunnel with 3 soil layers(Using Mohr-Coulomb model) in ANSYS 17.1 I need a model for Ansys(17.1) , it's a Tunnel with 3 soil layers(Using Mohr-Coulomb model) and it needs to have the finite elements (INFIN257 I think will be appropriate, if not please justify me why) with the soil. All this needs to be done in Workbench so it can be ready to start a Time-History(Earthquake simulation) analysis. (It'll be awesome If you're using the APDL comm... 6 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Μοντελοποίηση 3D Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 16ώρα €165
Engineering Articles/Notes I would like someone to write some engineering notes/articles on heat treatment. It should cover the following topics 1. What is Heat treatment 2. pros and cons 3. Types 4. Application, characteristics etc 5. Techniques - Annealing - Normalising - Quenching/Hardening - Tempering - Surface Hardening - Case hardening - Austempering - Marquenching - Ausforming Information s... 17 Μηχανική Μηχανολογία, Article Writing Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 15ώρα €32
I would like to hire a Mechanical Engineer small cannabis warehouse in CA beginning permitting phase. the operation is already build out, need to comply with city and bring everything up to code. Mechanical engineering is where we need help 6 Μηχανική Μηχανολογία Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 13ώρα €1932
Modify this SolidWorks CAD part I need someone to modify this model so all 3 leaflets do not obstruct flow when open and have no gaps when closed. SolidWork files of parts and assembly are provided as well as a rough drawing of the end product. Need completed in 24hrs so please only bid if you are confident in completing. 57 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD, Σχεδιασμός Προϊόντων Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 11ώρα €21
Fluent Ansys Chemical Looping Combustion I need to simulate two-phase flow solid and gas phases by using fluent ansys I can give my file that I already did but just to modify a little bit 11 Μηχανολογία, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 11ώρα €77
Mechatronics work We are long for an expert engineer in the field of Mechatronics 18 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 10ώρα €25
simulation on surface roughness in ultra-precision machining process i want to do matlab coding on simulation on surface roughness. 5 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μηχανική Μηχανολογία Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 10ώρα €30
Design Leg Mechanism A leg mechanism (walking mechanism) is an assembly of links and joints intended to simulate the walking motion of humans or animals. Mechanical legs can have one or more actuators, and can perform simple planar or complex motion. Compared to a wheel, a leg mechanism is potentially better fitted to uneven terrain, as it can step over obstacles Mechanical walking mechanisms/leg mechanism are used i... 32 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 10ώρα €154
Project for Amandeep M. Hi Amandeep, I have a projct I would like to discuss if you are online. 2 CAD/CAM, Απεικόνιση 3D, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Μοντελοποίηση 3D, Apr 18, 2018 Apr 18, 20187μέρα 9ώρα €10
I need a robot arm that could till,plough,sow and water agricultural field. I am automating the initial stages of crop cultivation.I need a team with strong knowledge in robotics and mechanical [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] level design is in [το url αφαι&rh... 3 Μηχανική Μηχανολογία, Ρομποτική Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 9ώρα €1542
additive manufacturing of ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) additive manufacturing of ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) 6 Μηχανολογία, Έρευνα, Μηχανική Μηχανολογία Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 7ώρα €28
Solidworks drawing - open to bidding Help me to modified an elevator by adding some uniqueness and also must have the part that listed in the files below. 40 CAD/CAM, Απεικόνιση 3D, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 7ώρα €118
Call for Mechanical Expert Mechanical work need expert help 24 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 6ώρα €16
Electrical engineering Project title: Study of control issues in wind turbines (it is a comprehensive study that addresses what type of variables in wind turbines need to be controlled 9 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 4ώρα €17
In need of structural engineer,etabs expert,ductile detailer We have a new project in earthquake zone V,we have the etabs model of the building with all the loadings. we need someone to check it and give us some advice about reinforcement. we need urget response. we have more projects after this 17 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Μηχανική Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική, AutoCAD Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 4ώρα €33
Showing 1 to 50 of 1078 entries
« 1 2 3 4 5 »