Ολοκληρωμένο

Website Script Installation

Ανατέθηκε στον:

$100 USD σε 3 μέρες
(186 Αξιολογήσεις)
7.2

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $133 για αυτή τη δουλειά

alwaysanshuman

Hi, I have lots of experience with cryptocurrency nodes and script installations. I can definitely do this project for you in very short time. Relevant Skills and Experience You can have a look at my profile to get an Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
7.0
$155 USD σε 1 μέρα
(84 Αξιολογήσεις)
6.5
programac

Speaking to Totti90! Thanks for sharing the project "Website Script Installation". I'm so much focused in this project and of course want to participate. Please reply me to discuss further details about your project. Περισσότερα

$135 USD σε 5 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
6.2
efforcoder

Hi, sir. Thanks for reviewing my proposal. I have rich experience with cryptocurrency. Relevant Skills and Experience Cryptocurrency Proposed Milestones $155 USD - My work Please contact me. Thank you.

$155 USD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.8
mkjtunna

Hi I read your project description and would like to help you with it. i have more then 5 years of Webdesigning and Development experience with PHP and wordpress knowledge. Relevant Skills and Experience i can finis Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(128 Αξιολογήσεις)
5.7
PhpWebD

I've recently finished a similar task. Just provide me with the script and the root information and consider it done! Relevant Skills and Experience I can deal with Linux/Digital Ocean/PHP/Crypto Proposed Milestones Περισσότερα

$150 USD σε 2 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
5.7
kripanidhi

I WILL INSTALL IN YOUR LINUX SERVER RIGHT NOW! Relevant Skills and Experience 10+ years of experience and over 150+ projects that have originated from around the [login to view URL] to chat to discuss more about your requirem Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(53 Αξιολογήσεις)
5.7
roshanasim

I have worked with PLCs, FPGAs, mikrocontrollers, single-board computers, robotic arms, etc. I have a high knowledge of Matlab/Octave, Python, Simulink, C, mikroC and Arduino, PLC Relevant Skills and Experience progra Περισσότερα

$135 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.5
rrgindore

Dear Sir I am a Digital ocean expert will certainly install the crypto script as needed awaiting for your responses Relevant Skills and Experience UBUNTU, Digital ocean Proposed Milestones $125 USD - Part1 $125 USD Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
4.3
akmmahfujur

Block chain explorer, script installation, Relevant Skills and Experience script installation, Nodejs, nginx, ubuntu Proposed Milestones $100 USD - once done

$100 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.4
Ganeshswami99

I will create a droplet (Digital Ocean) and publish it for public use and then i will install that script. Relevant Skills and Experience I have working experience with Digital Ocean and also i am a web developer with Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
3.5
LinuxGun

I will setup a script on Ubuntu (Digital Ocean) script contain cryptocurrency nodes. Relevant Skills and Experience Script is similar as [login to view URL] Proposed Milestones $100 USD - after setup

$100 USD σε 0 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.5
DevelopingXpert

Hi, I have checked your project description I can do it very well, I have 7+ years of experience with Website development, 3D, Website designing Relevant Skills and Experience My key skills: Web development, 3D Web Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
uzairqidwai1

Hi, I can Install this for you! Relevant Skills and Experience I have installed lots of scripts before, such as Youtube Downloader and Wordpress on a wide rage of servers! Proposed Milestones $20 USD - Initial Paymen Περισσότερα

$98 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
systemlegend

i am redhat engineer, i am work on sftp, lamp, apache, ftp, any other script , make mail server , and virtualization config, private ssh make also work on amazon aws and google cloud Relevant Skills and Experi Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
myidrachna

hi I read your project and find that you what to install Dtube script in ubuntu web server . I have good knowledge and experience in setting up web server in ubuntu. I can easily do this task. Relevant Skills and Ex Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0