Παραγωγή Δουλειές και Διαγωνισμοί

Manufacturing is the use of tools and human labor to make things for use or sale. The term can commonly refer to industrial production, in which raw materials get transformed into finished goods. If your business needs help in either getting a product manufactured or help with your manufacturing process, you can take help from manufacturing professionals who also do freelancing. Start connecting with manufacturing professional freelancers by posting your job today.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Manufacturing Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
I looking for someone who can help me sell labor protection products our company have safety shoes,safety helmates,safety gloves,now looking for a person who can help us to sell these products.[REMOVED BY FREELANCER.COM ADMIN] 2 Παραγωγή Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €355
Help me write something I need a translation. 7 Παραγωγή Apr 19, 2018 Apr 19, 20184μέρα 16ώρα €314
Khalif Clark I am looking for fashion designers and also manufactures that want to help me on my project. 13 Παραγωγή, Σχέδιο Μόδας Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 11ώρα €176
Amazon Product / Niche research We are looking for 5 great products / niche ideas to sell/PL in amazon . If you're good in amazon research apply , with one idea to proof you're the guy we look for . It will be an ongoing monthly relationship . 20 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Έρευνα, Προέλευση Προϊόντος, Παραγωγή, Πηγή Προμηθευτών Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 9ώρα €109
Electronics Parts Once in a month I have a list with electronic parts that needs to be found from international sources. Some of the parts a hard to find. I need an experience person from Europe that can find those parts from the BOM list for me. To be able to find me a good price. If the part is not available, I need exact replacement. Also only quality components, no second hand. This job is only for guys from Eu... 14 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Παραγωγή, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Apr 18, 2018 Apr 18, 20183μέρα 22ώρα €412
laser cut and suppy plywood components to the supplied drawing Manufacture parts in supplied drawing 6 Παραγωγή Apr 18, 2018 Apr 18, 20183μέρα 20ώρα €273
Wine straw with decanter A straw for wine that’s a decanter within it 6 Παραγωγή Apr 17, 2018 Apr 17, 20183μέρα 12ώρα €163
cost estimating - product estimating - break even models i want who are expert on engineering estimating analysis only 19 Μηχανολογία, Λογιστικά, Παραγωγή, Βιομηχανική Μηχανολογία, Account Management Apr 17, 2018 Apr 17, 20182μέρα 15ώρα €75
I need someone to bring my product to life. I need someone to bring my product to life and ship it to me. 18 Παραγωγή Apr 16, 2018 Apr 16, 20182μέρα 3ώρα €433
This project is related to manufacturing of PVC This project is related to manufacturing of PVC 10 Παραγωγή, Τεχνική Συγγραφή, Διαχείριση Προϊόντων Apr 16, 2018 Apr 16, 20182μέρα 1ώρα €13
China companies sourcing I need someone to search and call companies in China that manufacture germination trays for seeds. Only manufacture. Not trading companies. Will notice by the price. The work is a report with all companies (15 at least) name, phone, address, email, web page an the EXW price for trays. Currently our need is high quality trays, flexible, 0.8 mm thickness with 200 cells per tray. Quantity... 30 Excel, Προέλευση Προϊόντος, Παραγωγή, Πηγή Προμηθευτών, Έρευνα Αγοράς Apr 16, 2018 Apr 16, 20181μέρα 13ώρα €123
China companies sourcing I need someone to search and call companies in China that manufacture germination trays for seeds. Only manufacture. Not trading companies. Will notice by the price. The work is a report with all companies (15 at least) name, phone, address, email, web page an the EXW price for trays. Currently our need is high quality trays, flexible, 0.8 mm thickness with 200 cells per tray. Quantity... 35 Excel, Προέλευση Προϊόντος, Παραγωγή, Πηγή Προμηθευτών, Έρευνα Αγοράς Apr 15, 2018 Apr 15, 20181μέρα 11ώρα €137
Design a datalogger for a specific application I need a product designed and potentially made. It is a datalogger that runs on 24V DC and has up to 10 inputs. The initial application is to log the DC amps of several 24V DC motors in one particular installation. We have to design the circuit (I wondered if Arduino would be the best platform) and then sort out how we will input the data. A current sensor like the Allegro Microsystems ACS780L... 1 Παραγωγή Apr 15, 2018 Apr 15, 20187μέρα 17ώρα €9
engineering cost analysis only who are perfect on the field 15 Μηχανολογία, Παραγωγή, Μαθηματικά, Βιομηχανική Μηχανολογία, Economics Apr 13, 2018 Apr 13, 2018Έχει λήξει €50
Manufacture a Product for me I have my own swimwear brand with many designs, and need some of them manufactured in bulk 3 Παραγωγή Apr 13, 2018 Apr 13, 2018Έχει λήξει €1205
Manufacture swimwear, cover ups etc My project consists of sewing swimwear, cover ups and leggings from samples and some patterns. I would like someone that I can build a good work foundation with so we can consistently do projects together once you understand what I am looking for. 8 Παραγωγή Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €15
Find Drop Shipping Wholesalers for products I am lookind to find most EU Drop Shipping Wholesalers for these products 1)Big bra products, companies like Curvy Kate, Elomi, Fantasie, Freya, Goddess, Triumph, Parfait, Fantasie, Wacoal and other famous brands 2)Vitamins and supplements products Life Extension, Now Foods, Solgar Price 30 USD per supplier if have all the requirements 11 Εισαγωγή Δεδομένων, Προέλευση Προϊόντος, Παραγωγή, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Πηγή Προμηθευτών Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €124
Looking for a manufacturer (Price can be increased) I am looking for a manufacturer who wants a long-term business to manufacture a product for less than $10 a piece 9 Προέλευση Προϊόντος, Παραγωγή, Πηγή Προμηθευτών, Προμήθεια Εφοδίων & Μεταφορές, Πηγή Αγοραστών Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €7051
Create a Product I am looking for capable individuals who can develop a cleaning agent with minimal foam properties. 8 Έρευνα, Παραγωγή, Επιστημονική Έρευνα Apr 11, 2018 Apr 11, 201811μέρα 12ώρα €2717
Need a mobile hand set or tablet like mini monitor hardware build for my applications. note: i would only be paying below the $750. For the full project. Thanks I would like it designed and built. 10 Mobile App Development, iPhone, Android, Παραγωγή, Βιομηχανικό Σχέδιο Apr 11, 2018 Apr 11, 2018Έχει λήξει €499
Affordable Small Batch Manufacturer Looking for an affordable small batch manufacturer! We design clothing for men and women and are in need of a full service manufacturer for pants, tops, dresses and maybe jackets! We are looking to produce our latest collection. 2 Προέλευση Προϊόντος, Παραγωγή, Σχέδιο Μόδας Apr 11, 2018 Apr 11, 2018Έχει λήξει €1896
Creative transparent self-closing curtain door, find foreign investment partners. Look for the world's foreign partners to develop together and join hands to create a win-win situation! This section of the project has a small investment, a wide range of market demand, quick returns, and high returns. I am a Chinese, just looking for foreign investors, foreign friends who are interested in contacting me, All materials are sourced from China. 6 Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Παραγωγή, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανική Μηχανολογία Apr 11, 2018 Apr 11, 2018Έχει λήξει €172
Need product design and development I am need of a electrical engineer who can assist in development of an modular extension cable. This cable will be for indoor and outdoor use. 22 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Παραγωγή, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων Apr 11, 2018 Apr 11, 2018Έχει λήξει €869
Industry 4.0 Smart manufacturing - Need to prepare a power point presentation - Will cover Industry 4.0 smart manufacturing - Implementation of smart manufacturing in a shopfloor 19 Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Παραγωγή, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανική Μηχανολογία Apr 10, 2018 Apr 10, 2018Έχει λήξει €161
12mm birch plywood cut at a non-standard angle, CNC I need 10 small elements (5 different) made of 12mm birch plywood. Elements have 2 edges cut at a non-standard angles, like 75, 81, 82 etc. The other 2 edges are at right angles. All these elements have a length of 206mm. I have the sketches. 3 Παραγωγή Apr 10, 2018 Apr 10, 2018Έχει λήξει €45
Freelance Assessor Seeking for freelance industry experienced personals to work as a freenlance assessor in skill assessment projects, like PMKVY, RPL, CSR, DGET, State Skill Development Program . This role has a huge exposer to cordinate and check the skills of the trainees. Conduct the assessment and monitor the knowledge of the trainees. Looking for industry experienced people from various industries like R... 2 Έρευνα, Παραγωγή, Συγγραφή Αναφοράς, Χημική Μηχανική, Έρευνα Αγοράς Apr 10, 2018 Apr 10, 2018Έχει λήξει €12
Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Παραγωγή, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων Apr 9, 2018 Apr 9, 2018Έχει λήξει
Product Design and Development Your work needs to be rendered using SolidWorks. This should include:  The individual parts of the product  The assembled product  Animation of the operational product Upon completion, you will need to write a report, which should include the following sections: 1. Summary 2. Introduction 3. Design & Specifications 4. Manufacturing options (for each part) 5. Recommendation Please ... 30 Παραγωγή, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο Apr 9, 2018 Apr 9, 2018Έχει λήξει €69
Mobile development I have a designed product, needs to be produced 5 Παραγωγή Apr 8, 2018 Apr 8, 2018Έχει λήξει €361
manufacturing expert A manufacturing expert to advise shortly about manufacturing a new product. 17 Παραγωγή Apr 7, 2018 Apr 7, 2018Έχει λήξει €119
precedent diagram - engineering economics i want who are expert on precedent diagram and engineering economics 2 Μηχανολογία, Παραγωγή, Βιομηχανικό Σχέδιο, Βιομηχανική Μηχανολογία, Economics Apr 6, 2018 Apr 6, 2018Έχει λήξει €22
supply and print T/shirts i am a gym owner that wishes to purchase T/shirts and printing. if I find the right person I will supply the logo. 3 Παραγωγή Apr 5, 2018 Apr 5, 201814μέρα 9ώρα €6
Sales and Marketing I need some help with selling something. 7 Παραγωγή Apr 5, 2018 Apr 5, 2018Έχει λήξει €391
Footwear Pattern Need best footwear designer as per the designed in attachment 5 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Παραγωγή, Σχέδιο Μόδας, Σχεδιασμός Προϊόντων Apr 5, 2018 Apr 5, 2018Έχει λήξει €15
Need assistance purchasing a virtual item from Taobao in China store Would love to get assistance in purchasing a virtual item on Taobao Must be in China / Chinese [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 4 Έρευνα, Προέλευση Προϊόντος, Παραγωγή, Πηγή Προμηθευτών, Απλοποιημένα Κινέζικα (Κίνας) Apr 4, 2018 Apr 4, 2018Έχει λήξει €8
Technical Writer (Injection Molding & Tooling) We are kicking off a program to develop presentations to educate staff and customers of what we do - injection molding, design and tooling. We will start with one module that could lead to many more covering various topics and processes. 9 Παραγωγή, Τεχνική Συγγραφή Apr 4, 2018 Apr 4, 2018Έχει λήξει €261
design and source barrel drinking mug need to design and source a plastic drinking cup/tumbler. Needs to be barrel shaped. green blue and gray see attached photo 20 Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Παραγωγή, Σχεδιασμός Photoshop Apr 4, 2018 Apr 4, 2018Έχει λήξει €76
final report for urethane inserts for composite chassis skills in manufacturing and design 6 Παραγωγή, Συγγραφή Αναφοράς, Σχεδιασμός 3D Apr 3, 2018 Apr 3, 2018Έχει λήξει €58
Source A Journal For Me We really like this journal: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] We are looking to have something custom made, but very similarly to this journal. We can give you exact specs, but we need you to source the preoduct and... 5 Προέλευση Προϊόντος, Παραγωγή Apr 3, 2018 Apr 3, 2018Έχει λήξει €32
I would like to hire a Rocket Engine Scientist Hello! My name is Robert Hall, I'm building a rocket propelled DH MTB bike for a record breaking Jump for Cancer Research. I need a simple small and reliable booster design that aids a gravity travel time of 9 seconds to become faster, and help supply/lead times service providers. I'm a trained athlete with an investor to get prices back to with a near accurate ball park figure ASAP! ... 8 Μηχανολογία, Παραγωγή, Μηχανική Μηχανολογία, Rocket Engine, Αεροδιαστημική Μηχανολογία Apr 2, 2018 Apr 2, 2018Έχει λήξει €1241
Need a cloak made. Akatuski cloak from the anime naruto. I need a cloak made from scratch. I have the sample ready for you and can provide the materials if needed. It is basically a cloak that drapes down to the knees, and zips up from the waist to the top of your mouth. The most important part of this design is the stiff collar that extends over your mouth, stands up by itself, and zips closed. Only I need it to be made out of durable material like twi... 3 Παραγωγή, Σχέδιο Μόδας, Ράψιμο Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Έχει λήξει €487
I need someone to bring my product idea to life I need someone to bring my product idea to manufacture and design it. 7 Παραγωγή, Βιομηχανικό Σχέδιο Mar 31, 2018 Mar 31, 2018Έχει λήξει €435
Manufacture sample phone case with Technology ( we'll discuss more about this Technology ) To manufacture a sample phone case with Technology (This technology will be discussed at full length) 6 Προέλευση Προϊόντος, Παραγωγή, Μηχανική Μηχανολογία, Πηγή Προμηθευτών, Βιομηχανικό Σχέδιο Mar 31, 2018 Mar 31, 2018Έχει λήξει €1783
hair colour I want to set up a factory which produces henna based hair colour. The product is a a hair colour but its henna/mehndi based. I want a chemist which will help me create a formulation which is equal to or better than my current product which I outsource. 4 Παραγωγή Mar 31, 2018 Mar 31, 2018Έχει λήξει €357
Source me a buyer I am Indian exporter we supply agriculture product and another we have sea salt and china clay. (Removed by Freelancer.com Admin) 3 Έρευνα, Προέλευση Προϊόντος, Παραγωγή, Χημική Μηχανική, Πηγή Προμηθευτών Mar 31, 2018 Mar 31, 2018Έχει λήξει €347
Product sourcing from China Good day,

 We are looking to hire a Sourcing specialist to help us source a fitness product from China (through Alibaba or other direct channels). We already sell the existing product but have decided to move to a different supplier due to cost issues.

 Product: Ankle straps for cable machine

 Similar product link: [το url αφαιρέθηκ&... 23 Προέλευση Προϊόντος, Παραγωγή, Πηγή Προμηθευτών, Πηγή Αγοραστών, Εφοδιασμός Mar 30, 2018 Mar 30, 2018Έχει λήξει €163
Project for Shan-E-Rab C. Hi Shan-E-Rab C., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Προέλευση Προϊόντος, Παραγωγή, Διαφήμιση, Οδηγίες, Πηγή Προμηθευτών, Mar 29, 2018 Mar 29, 2018Έχει λήξει €8
Web handling roller design for fabric processing machine We at Aakkam Technologies LLP manufacture Special purpose machine for various industries. We are are looking for a Web handling roller designer for a fabric processing machine. The candidate should have experience in web handling and processing equipment design. The major factors to be considered when designing the rollers are... No wrinkles, Fabric should be always be aligned inside the rollers, ... 7 CAD/CAM, Παραγωγή, Mechatronics, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων Mar 29, 2018 Mar 29, 2018Έχει λήξει €398
The SHOK THOK race set HiMike Garry here form SHOK INC. (located in Milwaukee Wi )What I need is a small company that manufactures plastic parts for a race car set ( Note! fix prices is very inport ) . So if you are interested please inquire and I WILL SEND YOU THE INFO.................Thank you Micheal Garry 5 Παραγωγή Mar 28, 2018 Mar 28, 2018Έχει λήξει €393
Manufacture a Product for me Need detailed information regarding raw materials required and manufacturing process to manufacture UV curable PCB masks. 9 Παραγωγή, Μηχανολογία Υλικών, Μονωτικά Υλικά Mar 27, 2018 Mar 27, 2018Έχει λήξει €91
Showing 1 to 50 of 745 entries
« 1 2 3 4 5 »