Σχεδιασμός Πινακίδας Δουλειές και Διαγωνισμοί

It might be a small thing, but it is very effective! No matter what message you want to send to your customers - a unique, creative banner is all that it takes. It could be a symbol, a logo, or even a design on clothes. Freelancer.com offers you professional, talented and creative banner designers ready to provide you with their brilliant ideas for a banner design. You can easily connect with those talented freelancers simply by posting your banner design job today!

Start bidding on banner design jobs if you can design unique and creative banners. Freelancer.com offers you a lot of clients who need your help with Flash banners, logo banners, Photoshop banners, or Facebook banners.

You will be asked to do banner design projects. If you believe you can do that, then start bidding on banner design projects and get paid with an average of $30 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Banner Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Design a logo for my business Hi. I'm a photographer, started as a kids and babys photographer and now mostly shooting weddings. I have a fb page over 3k followers and would like to refresh my old logo to look more profesional. Would like to leave the capital letters that are on my old logo also in this order on the new one.. dreaM Day Photography. The yellow color of the capital letters, i dont know, i think it would... 13 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €19
View An Animated Gif Image View An Animated Gif ImageView An Animated Gif Image 12 Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Κινούμενα Σχέδια Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €20
DESIGN BANNERS FOR GEEKMONKEY.IN - 19/11/2017 13:20 EST WE NEED BANNERS FOR THE HOMEPAGE FOR WEBSITE [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] THE BANNERS WILL INCLUDE THE PICTURES OF THE PRODUCTS LISTED ON THE WEBSITE. 11 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €14
DESIGN BANNERS FOR GEEKMONKEY.IN WE NEED BANNERS FOR THE HOMEPAGE FOR WEBSITE [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] THE BANNERS WILL INCLUDE THE PICTURES OF THE PRODUCTS LISTED ON THE WEBSITE. 23 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €15
Design a creative post Hello, I need a rose with the thorns scattered around, same like the attached file, no need to copy it, just use it for inspiration. Rose has to be red. Please take into consideration the shadows, it should look real. I you need stock files im available to send you. you can search on [το url αφαιρέθηκε, συν&delta... 1 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €25
Design Website Banner - Image For the Top - $100 We have a high profile website that is seen by millions of people. We want to update the banner / photo that appears at the top of every page of the website and we're looking for something stunning. A stunning image or picture that screams Hollywood. It must be completely original. To convince us that your capable we want you to show us the most stunning original image or work that you'... 29 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €70
Graphics Designer for per hour assignments We need someone who has a lot of free time and has good graphics design skills We work from 9am until 6pm Cyprus time and we have urgent graphics design tasks all the time Also social media image modifications etc Show us a good portfolio and give us a super low per hour rate 31 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Photoshop Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €4
Design various Banner Need 3 x creative banners for Facebook / twitter / Website with slight & mild Christmas decorations ( example also attached ) added to the photo/s below , a grouped product banner is needed for Twitter ( images can be take from website [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε γ&io... 25 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών Nov 19, 2017 Σήμερα2μέρα 19ώρα €50
South County New Location I have my 4th office location that will be opening in the next 30-60 days and the location has 2 large windows 94" tall by 108" wide that face a major road which large amount of daily traffic. The location also has three windows (similarly sized) on the other side of the office which faces the same road but at another angle and then three additional windows (similarly sized) on the sa... 9 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Μπροσούρας Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €347
Design a Logo Design a logo for the company. The logo has to be the name of the company "RENOVIA". It needs to reflect a classy effect for the company, since it's a high end renovation and interior design company. Colors: Black & white. Again, Classy & Creative! 108 Σχεδιασμός 3D , Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Nov 19, 2017 Σήμερα4μέρα 18ώρα €17
Project for GraphicsMaster99 Uhhhh i was wondering if you could do this for me for free bc I’m broke af, but I would really appreciate if you could get the dog filter off of this photo for me, nothing else. Please & thank you. 3 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Φωτογραφία, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Nov 19, 2017 Σήμερα9μέρα 16ώρα €9
Ukrainian/Russian Freelance Designer : Wanted Hey man. We are manufacturers of spirits (vodka, gin and whisky) we are currently looking for a free lance designer. we would like to discuss what we specifically need. you can contact us thru my working email [Removed by [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για ν&al... 12 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €106
Logo & Design Hello, I need to create name for new online shop (selling different kind of products) with logo and cover for Facebook 50 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €22
Ad Banner design Ad Banner design for web , that will work on facebook 27 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €23
Graphic Design - Ad - Banners I need some adverts banners for an car tire store , banner with winter tires . 1200 x 628 33 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €8
Experienced Designer required I am setting up a coffee business website with name "The coffee X Tea". So i need the following : 1.) A website for it and company logo (design wise i will need to see some template so i know what i want). 2.) i will need packaging design for my coffee (design wise i will need to see some template so i know what i want). Site can be custom or wordpress. Please come up with some de... 14 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Μπροσούρας Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €62
bitcoin investments - open to bidding searching for a list of cryptocurrency bitcoin banking and investments that are high yield payouts. i need legit platforms and strictly no scams or ponzi hyip's. 3 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Powerpoint, Παρουσιάσεις, Δημιουργικό Σχέδιο Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €20
graphic design work We are looking for a magician in the domain of graphic design. He/She will have to create enticing promotional images/slides starting from the ideas we will present. We have the images and the outcome we wish to achieve. 28 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €24
Design A Facebook Ad For A Parenting App Hey everyone, I need two different banner ads for Facebook stream for this website: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Logo is here: [το url αφαιρέθηκε, &... 15 Σχεδιασμός Πινακίδας, Διαφήμιση μέσω Facebook , Σχεδιασμός Γραφικών Nov 19, 2017 Σήμερα2μέρα 11ώρα €25
Logo Design for Not For Profit Organisation Hello Freelancers, I would like a Logo Created for a newly created Not For Profit Organisation called; [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] The purpose of this organisation is to help empower men and women develo... 77 Σχεδιασμός 3D , Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Nov 18, 2017 Σήμερα13μέρα 8ώρα €31
Design an Animated Gif Require an animated GIF of a moving network (lines connected to nodes), where each of the nodes is our logo. The GIF is to be on a white or transparent background and to fit into an area of 1800px X 675px. **(Although the contest asks for GIF, if you can create a quick loading HTML 5 video, go right ahead)** Attached is the logo to be used for each of the nodes. * White or Transparent Ba... 6 Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €64
Design a logo, tab icon and in page icons for peer to peer lending marketplace (new website) We are a Peer to Peer lending platform dedicated to mortgage related products. We are looking for a designer who can design the following for us: Logo Inpage Icons Tab Icon 25 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Εικονιδίων Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €59
Project for Sanjogeeta A. Encryption program 2 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Υπηρεσίες Βίντεο, Nov 18, 2017 Σήμερα9μέρα 4ώρα €8
Design a logo / brand I am launching a project and would like logo designed based on my company name. This will include the provision of all images, creation of a couple of concepts and allow me to use these for social media (i.e. images suitable in quality and size for Facebook, Twitter etc.) 60 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €73
Urgent Task ( Creative Person Required ) - 18/11/2017 13:50 EST I need a sample of slides and then will select the best creative person of rest of the task. Kindly bid only if you can provide sample 15 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Adobe InDesign Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 23ώρα €18
accuindex online banner - online banner based on flash size 728 x 90 and 300 x 250 and 660 x 90 - the message in the banner should state the following statements: * Open your trading account now with Accuindex * Trade with the best Fx online broker with as minimum as $100 *Take your trading experience to the next level *The Trust, Security, and Accuracy you need * Trade Fx, Gold, Oil, and indices with... 15 Adobe Flash, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Κινούμενα Σχέδια Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 21ώρα €66
Profesional HTML5 Animated Banner For Google Adwords (9 Size same 1 banner set) We need professional animated banner for our google Campaings. We are an online game development company. So banner will be about our online game. 1) We need HTML5 banner set ( Only 1 set ) 2) We need same banners static as well (PNG or JPG) Sizes 320 x 50 728 x 90 250 x 250 336 x 280 300 x 250 160 x 600 300 x 600 320 x 100 970&nbs... 6 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Κινούμενα Σχέδια, HTML5 Nov 18, 2017 Nov 18, 2017Έχει λήξει €126
I would like to hire a Graphic Designer I am a gamer and Youtuber looking for someone who can make me a Twitch overlay with buttons and all of that jazz. Also someone who can make me a Youtube, and Twitter header or banner. I currently have my own logo and name, so I am looking for someone who can incorporate that into all of the designing. 33 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 21ώρα €72
create web banner html5 for my website hello, I am looking for web banner designed in html5 style code. my website is [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] please give me quotation for 10 canvas banners and slider wrapper. 11 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, HTML5, HTML Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 21ώρα €19
Webshop/facebook banner To our starting webshop we would like to have a Slider ont he starting page. It would be a game with some prize/ Razer Deathadder Essential Gaming / we also would have a slider for advertising / for example videocards / We would like to have this sliders synchronized with the webside and Facebook side. We would like to have a cover page for Facebook which harmonize with the webside .For p... 9 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Επεξεργασία Φωτογραφίας, Photoshop Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 21ώρα €49
I need talented graphic designer for designing of several projects like website images, facebook banners, product brochures, user manuals, banners and more. You must be able to deliver the works in PSD or AI 33 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Photoshop Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 20ώρα €5
App page design or Mobile Website page design 1. We need design improvements on existing website (20%). 2. We want to add additional features. Need design for the same (80%). It includes user pic, user details etc and many more features. Required for : Mobile Website Page 13 Adobe Flash, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 20ώρα €123
create web banner html5 for my website - 18/11/2017 10:33 EST hello, I am looking for web banner designed in html5 style code. my website is [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] please give me quotation for 10 canvas banners and slider wrapper. 3 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, HTML5, HTML Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 20ώρα €17
create web banner html5 for my website hello, I am looking for web banner designed in html5 style code. my website is [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] please give me quotation for 10 canvas banners and slider wrapper. 13 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, HTML5, HTML Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 19ώρα €25
banner designer Hi I am looking for someone who can create a video animated web banner for my site. it will be in landscape style. on the left side couple of pictures will be with slide view and on right side all the text should be written as you write with pen on the board. 26 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Κινούμενα Σχέδια Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 19ώρα €24
design works coreldeaw and photo shop, pagemaker, telugu typing 15 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Επαγγελματικές Κάρτες, Σχεδιασμός Photoshop Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 16ώρα €13
Design a Logo for My new Company The company name is HashTag Plus. Mainly into film, radio and ad production services. The company will also be operational in advertisements, branding, event management and ad production. 80 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 14ώρα €24
Advertising page for a Newspaper graphic Job We want to promote our company in a newspaper and need therefore a design. We want to show our product and some text. This is only for people from the Croatia,Serbia,Bosnia and Montenegro Region... cause there should be also a Text. We need this till 20.11. so hurry up please.... No INDIANS Bangladeshi or Pakistan !!!!! 27 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop, Σχεδιασμός Διαφήμισης Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 12ώρα €103
design Facebook ad i need a graphic design for Facebook and instagram ads 51 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop, Σχεδιασμός Διαφήμισης Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 12ώρα €20
Design Website Homepage Only Hi! My domain is synctalent.pk. It is a website which will provide best employees to the employers. We run a testing service to give rankings to the employees so employer can find the high rated ones and hire them. So we are a bit different from traditional job websites. Logo is ready and attached. Blue theme is for employees and green theme for [το url αφαιρέ&... 5 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Nov 18, 2017 Nov 18, 20173μέρα 11ώρα €25
Logo Design Contest is to create a logo for my company Make it Count. The business is English language services for Accountants in Brazil. some of the services include: - One on One English coaching - Accounting English competency tests - Online English courses The target audience will be corporate firms so the design must be professional/ corporate. 134 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 11ώρα €96
Banner required for Facebook ads Need a Designer who can create banners for facebook ads will provide more details in chat 57 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 10ώρα €70
Design Gif - 18/11/2017 00:31 EST I am visual content marketing agency. I am looking to outsource some of my design works to quality designer. Please reply me starting with "ROGER THAT" and send me some of your works to me. I will reply to those who reply started with "ROGER THAT" only. Only for serious and quality designers. Good pay and long term partnership relationship. Thanks 21 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Εικονογράφος Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 9ώρα €19
Design Memes I am visual content marketing agency. I am looking to outsource some of my design works to quality designer. Please reply me starting with "ROGER THAT" and send me some of your works to me. I will reply to those who reply started with "ROGER THAT" only. Only for serious and quality designers. Good pay and long term partnership relationship. Thanks 16 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 9ώρα €19
Design Digital Advertisement I am visual content marketing agency. I am looking to outsource some of my design works to quality designer. Please reply me starting with "ROGER THAT" and send me some of your works to me. I will reply to those who reply started with "ROGER THAT" only. Only for serious and quality designers. Good pay and long term partnership relationship. Thanks 19 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Διαφήμιση, Σχεδιασμός Διαφήμισης Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 9ώρα €35
Design company logo I am visual content marketing agency. I am looking to outsource some of my design work to quality designer. Please reply me starting with "ROGER THAT" I will reply to those who reply started with "ROGER THAT" only. Thanks 71 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 9ώρα €22
Design my company logo I am looking a designer to design my company logo. Please reply me starting with "ROGER THAT" I will reply to those who reply started with "ROGER THAT" only. Thanks 89 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 9ώρα €58
design a logo and banner for excavation website. my business is lewisexcavation.com. using the colors associated with the site i need a banner and a logo designed for my facebook page. thank you 17 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 6ώρα €8
Logo design and business card - Repost - open to bidding Hi Gaurav C., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] contact no whats app [REMOVED BY [το url αφα&iot... 18 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Powerpoint Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 6ώρα €68
Qubes Logo, product label and banner design I want to design a very neat and attractive logo for an ice cream brand called Qubes. This includes the company's logo, label for our product and banner. The logo should contain a maximum of 3 colors, preferably Orange, white and black The product label should contain an image of ice cream 54 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 2ώρα €84
Showing 1 to 50 of 1102 entries
« 1 2 3 4 5 »