Σχεδιασμός Πινακίδας Δουλειές και Διαγωνισμοί

It might be a small thing, but it is very effective! No matter what message you want to send to your customers - a unique, creative banner is all that it takes. It could be a symbol, a logo, or even a design on clothes. Freelancer.com offers you professional, talented and creative banner designers ready to provide you with their brilliant ideas for a banner design. You can easily connect with those talented freelancers simply by posting your banner design job today!

Start bidding on banner design jobs if you can design unique and creative banners. Freelancer.com offers you a lot of clients who need your help with Flash banners, logo banners, Photoshop banners, or Facebook banners.

You will be asked to do banner design projects. If you believe you can do that, then start bidding on banner design projects and get paid with an average of $30 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Banner Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Need remarketing/display ad creatives Hello everyone, I'm looking for someone who can make remarketing images for two different websites. If you've worked with AdWords in the past that's a HUGE plus! Thank you! 5 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Google Adwords, Σχεδιασμός Διαφήμισης Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €20
A3 Artistic Food Poster The project is about the design of a Foodtruck poster that will be informing potential clients about a new product. The paper configuration: A3 - vertical position. The file must be ready to print (high resolution, bleed lines etc). We have our visual identity created already, please use our main colours and a retro touch as references to your creation ([το url αφα&iota... 45 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €69
Experienced ICO Website Designer I need you to design our ICO website asap. If you are not experienced ICO website designer, you can not complete our design. so please don't bid. I will send more details to chosen designer over chat. Thanks. 9 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €1529
Project for Subha This project is for Subhajit D. 5 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €20
Project for Mahnoor A. Hi Mahnoor A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Jan 17, 2018 Σήμερα9μέρα 21ώρα €215
Design an advertisement to be advertised on a popular site I do the social media for a brokers firm. I am looking for someone to design an advertisement to be shown on a popular website that will direct people to our website and to contact us further. 27 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Διαφήμιση, Σχεδιασμός Διαφήμισης Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €63
Logo Designing Please design an awesome Logo for my sporting brand. Thanks 71 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €26
find a name and logo for a company looking to open a head hunter / recruitment company looking for a funky name and nice logo 0 Σχεδιασμός Πινακίδας, Επαγγελματικές Κάρτες, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €8
Design Standing Banner Art I already have the logo to be used banner size is 85 cm x 206 cm. 59 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €22
Design a wallpaper I need a Wallpaper for about a genocide... or i need a stock photo. Check out these [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] [το url αφαιρέθηκε, σ&upsilon... 38 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €64
Graphic designer for online shop We are looking for a talented graphic designer that help us to create banners and sections designs for a online shop of cosmethics. 50 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €38
Banner Creation (Outside) for Our Centre We need to 3 banner hoardings for our center. I have attached 3 sample banner files however we are looking for some more creativity. We have our banner to look more attractive and different from others. For Each size, there is a different content and an image too. Here are the 3 sizes: 1) 23Ft (width) 13Ft Height 2) 24Ft (width) 4.833Ft (Height) 3) 9.75Ft (width) 7.0Ft (Height) 1 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €8
Project for Maha A. Hi Maha A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 7 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Branding, , Αραβικά Jan 17, 2018 Σήμερα9μέρα 18ώρα €216
Build a header banner image for my website header banner image must include the name of my website and other specific requirements 18 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €14
logo and Banner for youtube channel HI freelancers i need a logo and banner for my youtube channel 52 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €21
Need Banners for the Expo Booth 6 to 7 banner We need 6 yo 7 banners for our booth in the exhibition. the Booth picture us attached. 3 banners with company product images and nice theme and background effects 2 banners with New products iamges. rest 2 for the reception table front and also the leftside inside empty white place. if someone can make a whole theme design for the whole booth will be good. we will print is ourselves and then ... 66 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €100
Banner designs For Slider Hi We need to design banners for website. We need high quality of banners with good resolutions. Please bid reasonable..price 37 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €16
Banner and other Images for website HI, I am looking create banner design and other website images for my client. 43 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €21
Designing a leaflet and a banner Would like a designer to design several leaflets and a banner. 101 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Διαφήμισης Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €95
Create multiple web banners We need 15 web banners to promote our brands, quality and style required as attached. Turn around needs to be within 48 hours. 67 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €138
I need a webpage banner logo The site is [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and it's all about the history of the county of Wiltshire UK. Stonehenge, crop circles, neolithic circles, Roman invasion, family trees, general history, thatched cott... 74 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €55
Project for Debabrata D. Hi Debabrata D., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Εισαγωγή Δεδομένων, Jan 17, 2018 Σήμερα9μέρα 14ώρα €8
Youtube Thumbnail Creation Hey guys I am searching for a longterm partner who can create eye catching youtube thumbnails for me. For this project the title of the video is: ,,How To Set Goals'' In the attachment are a few thumbnail i really like. Pls make it similar. The main target audience is men. So pls also use men in the thumbnails. 14 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jan 17, 2018 Σήμερα4μέρα 14ώρα €20
Are you a creative person? The YES we are looking for you... We are looking for a designer to design the following web portal : 1. Facebook Page / Banner 2. LinkedIn Banner 3. Designing banners for a portal 4. Posters for marketing If you have what it takes, please bid for this project. More details will be discuss with selected freelancers. Please note all payments are made ONLY in SGD. 38 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop, Σχεδιασμός Αφισών Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €30
Graphic Design We are into FMCG. We need designs for our packaging, website banners, flyers, pamphlet and others. The pricing mentioned is per design and can vary from design to design. 28 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Μπροσούρας Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €20
Logo design Im want our logo to be redesigned. 20 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα14μέρα 12ώρα €7
Responsive Google Display Banner Ads - Google Web Designer or HTML5 expertise I have bought responsive google ad banner templates here - [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I need them to be edited to suit my [το url αφαιρέθηκε, &sigma... 41 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, HTML5, HTML Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €150
graphics desighning - 14/02/2017 23:25 EST need a modern graphics for my food truck .. color desire is red or purple ,those color matching my logo or change the color of my current color of the logo. two side of the truck ,front and back ,google it food truck canada or usa 66 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός 3D Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €20
Simple Graphic Job i need to design these simple job with in few hours. cant pay much becoz project is very simple. it will take hardly 1 hour. please check the images . please bid minimum amount . 28 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €2
Project for Preet Kamal B. Hi Preet Kamal B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Jan 16, 2018 Σήμερα9μέρα 9ώρα €8
logo promo i need a logo promo for my app logo need it 14 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €4
Videographer in Manila, Philippines. - Repost - open to bidding We're looking for a qualified "Videographer" in Manila, Philippines for a video project to interview people in 2 (1-4 minutes) videos indoor. Similar videos: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Skype is p... 1 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Εικονογράφηση, Επεξεργασία Φωτογραφίας Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €21
Logo Design I have a logo that I would like upgraded, my company name is "Secretly Stunning" the SS is shaped like a heart but I want it to look just a little more fancy. See photo for better idea. Thank you! 93 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €24
Email Signature Creation with Social Media Icons Hello, I would like an email signature created for my company with all of the social media icons and the logo. Should look smart, clean design, be easy to read and mobile friendly. The signature must include the following information: Jennifer Morrison (changeable field) Chief Communications Officer (changeable field) Bilancia Inc.(logo) Website [το url αφα&... 43 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Εικονογράφος , HTML Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €19
Graphics for Ecommerce Auto Parts Store I need category hero images and graphics to be used on our home page. Automotive experience is a big plus and will help the project go faster. 36 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Δημιουργικό Σχέδιο Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €1632
classy and elegant logo design for a alcohol company We are looking for designer that will design us a classy logo for our alcohol company. The logo should be fully custom and should have a meaning and representative of what we do. The company is based in Lebanon and makes wine and Arak alcohol. It must have a traditional arabic feel to its design since Arak is one of the oldest arabic alcohols in the world. Please send me your top logos t... 69 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €45
Need a website banner need a website banner with my logo as a print for my webste 27 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €20
Design a Step and Repeat BANNER for my car company Hello, We need to create a very beautiful Step and Repeat Banner for my Car Wrap Company named ”ProWrap România” We wrap cars in different colors and effects and we need this banner to take pictures of the car after they are finished in front of this banner. Please check our website [το url αφαιρέθηκε, σ&up... 8 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών Jan 16, 2018 Σήμερα3μέρα 2ώρα €29
Design a Cool Logo for a Cool Company We need a logo that we can insert into all of our social media accounts and general use. Our company name is Xperience New. We are ful time digital marketers and would like to make the "x" a focal point if possible. We would like our name 'Xperience New' to be compact enough to fit on all social media accounts. No color preferences at this time. 134 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €69
looking for pixel perfect web designer who can do work right now I am looking for pixel perfect web designer who can do work right now and it will be a long term work relationship if do a good work. 11 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €4
Design a full colour counter For our restaurant we want a full colour design in vinyl on the counter. We are a pizzeria who sells pizza's and pasta. We'd like a full colour design in high resolution and no cartoon design. The design should be as big as the counter itself. Aprox. 300 cm x 80 cm. Feedback will be given at the end of every day. Winner selected after 5 days or earlier if the winning design is found. 2 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών Jan 16, 2018 Σήμερα4μέρα 1ώρα €149
Need A banner For our Social Group I need a High quality banner for our social group. Banner Will Consist of : Logo Tag-line Phone Number (4) Facebook Page link QR code Email id I need a complete banner with background image or any new idea which will reflect our group motto . I need a innovative designer who can fulfill my requirement. Thanks SID 22 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα €13
Built me a gift card Hello, We are presently looking for someone to create a gift card for us. There is no specific logo so I would just like you to make sure to write this: Country Nook Restaurant AND their phone number which is 403-518-6665. You can make your own design but make it nice and simple please. 39 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επαγγελματικές Κάρτες Jan 16, 2018 Jan 16, 20185μέρα 23ώρα €16
Logo Design I want to design a logo for a restaurant by the name "Salam" or "SALAM" 138 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 16, 2018 Jan 16, 20185μέρα 23ώρα €35
Web banner Just need someone to create a simple "Welcome" banner. Easy project that I need right away. 57 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jan 16, 2018 Jan 16, 20185μέρα 21ώρα €19
Project for Arif M. Hi Arif M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Φωτογραφία, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Jan 16, 2018 Jan 16, 20188μέρα 20ώρα €12
Logo/Banner for Healthcare Product We're looking for a complete re-design of our brand. To be a part of the contest please submit a standard-size banner with the new logo. The name of the product is: "Diabetech", and the background of the banner should show graphics related to doctors and/or a medical team. The idea is that these team works with Diabetes patients directly on their cases. 36 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Jan 16, 2018 Jan 16, 20181μέρα 20ώρα €33
Project for Rajani S. Hi Rajani S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 6 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Jan 16, 2018 Jan 16, 20188μέρα 20ώρα €215
GIF Banner Designer needed, must complete in next 4 hours. [URGENT] Need to done in next 4 hours. I need some animated gif banners for an ad campaign. I have the sizes and the ideas I need a better design. Here is the Banner link : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I need in th... 17 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Κινούμενα Σχέδια Jan 16, 2018 Jan 16, 20185μέρα 19ώρα €30
3 Sale Banners Needed Hi all, We need some banners to advertise a sale on our Website and Email. We are an online lighting retailer. ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) DO NOT INCLUDE OUR LOGO IN YOUR DESIGNS. Banner 1 = Website... 33 Ότι Να'ναι, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Jan 16, 2018 Jan 16, 20185μέρα 18ώρα €49
Showing 1 to 50 of 1362 entries
« 1 2 3 4 5 »