Freelancers για πρόσληψη σε Bangladesh

 • Bangladesh
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 1293 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   eTranslators
Πρόσλαβε τον/την   eTranslators

  eTranslators eTranslators

  Bangladesh $30 USD / ώρα
  TRUSTED TRANSLATION & TRANSCRIPTION CAMPAIGNERS!
  Bangladesh
  eTranslators offers 10 YEARS of experience in providing top-quality service, professional & effective TRANSLATION, TRANSCRIPTION, EDITING, PROOFREADING, WRITING, VOICE OVER, DUBBING, DIGITAL CONTENT DEVELOPMENT & MANAGEMENT campaigns. Our services span over 500 languages, offering no compromise in quality; ith a...
  eTranslators offers 10 YEARS of experience in providing top-quality service, professional & effective TRANSLATION, TRANSCRIPTION, EDITING, PROOFREADING, WRITING, VOICE OVER, DUBBING, DIGITAL CONTENT DEVELOPMENT & MANAGEMENT campaigns. Our services span over 500 languages, offering no compromise in quality; ith a network of over 10000 native translators, transcribers, editors, proofreaders & voice over artists & a continuously growing portfolio on www.freelancer.com. WHY WOULD YOU CHOOSE eTranslators? * 100% real, human, native translators, transcribers, voice artists, proofreaders & editors * We never use any machine or AI translation, transcription, voice over, proofreading & editing * We offer quick delivery & serious with our project deadlines * We provide revision of our work without additional cost * We work to our client's satisfaction * We are available 24 hours a day/365 days a year * We offer more reasonable prices, quality and fast translations, transcriptions, voice overs, dubbing, proofreading & editing services compared to those of our competitors Check out our services today! This is decision you will not regret. eTranslators Provide High Quality services Every Single Time! Thanks! *** PLEASE NOTE THAT WE DONT WORK WITH BETTING, ADULT & RELIGIOUS CONTENTS. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την eTranslators
 • Πρόσλαβε τον/την   rajat07me
Πρόσλαβε τον/την   rajat07me

  rajat07me rajat07me

  Bangladesh $35 USD / ώρα
  Content & Web Developer | SEO & Digital Marketer
  Bangladesh
  I entered the field of content writing in 2010, driven by a passion for quality content creation. I managed several projects single-handedly which were published on reputed platforms on the web. I gained much experience while completing projects, and I decided to create my own venture. Sensing the demand for quality...
  I entered the field of content writing in 2010, driven by a passion for quality content creation. I managed several projects single-handedly which were published on reputed platforms on the web. I gained much experience while completing projects, and I decided to create my own venture. Sensing the demand for quality creative services that had the power to transform the web space, I incorporated SEOPage1 in 2013. Over time, SEOPAGE1 has broadened the domain of its services into the following fields: Content Writing Web Designing and Developing Graphics Design Search Engine Optimization How did we become successful? • We created a team of 50 writers, web developers, Graphics designers and marketers in our office located in Dhaka, Bangladesh. • Enforced stringent quality checks on the content produced by our team members. • Formed a pool of researchers with the necessary expertise in various fields to offer dynamic, insightful and well-researched end products to our clients. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rajat07me
 • Πρόσλαβε τον/την   mhafujmahmud
Πρόσλαβε τον/την   mhafujmahmud

  mhafujmahmud mhafujmahmud

  Bangladesh $15 USD / ώρα
  Data Entry / Excel / Image and Video Annotation
  Bangladesh
  I am a professional freelancer committed to delivering reliable work with 100% accuracy according to my clients' needs. I am detail-oriented and work diligently to meet deadlines. My goal is to offer flexibility, enabling me to explore a variety of jobs that will enhance my skills and share them with future clients....
  I am a professional freelancer committed to delivering reliable work with 100% accuracy according to my clients' needs. I am detail-oriented and work diligently to meet deadlines. My goal is to offer flexibility, enabling me to explore a variety of jobs that will enhance my skills and share them with future clients. I look forward to exceeding your expectations in every way. My expertise encompasses the following areas: # Data Entry # CRM Data Entry # Data Scraping # Web Research # LinkedIn Lead Generation # Data Collection # Extracting Contact Details from Websites # Navigating Google Maps for Information Gathering # Utilizing Google Docs and Google Spreadsheets # Proficiency in Microsoft Word and Excel # Converting PDFs to MS Excel or Word formats # Virtual Assistance # Administrative Support # Email Discovery and List Compilation # Email Management # Scheduling and Calendar Management # E-commerce Product Listing # Wordpress Data Entry # Image and Video Annotation utilizing tools such as CVAT, Labelme, Labelbox, LabelImg, Supervisely, and SuperAnnotate λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mhafujmahmud
 • Πρόσλαβε τον/την   adortalukdar
Πρόσλαβε τον/την   adortalukdar

  adortalukdar adortalukdar

  Bangladesh $30 USD / ώρα
  ☑️Honest ☑️Skilled ☑️ Punctual ☑️ Professional
  Bangladesh
  I am Ador Talukdar, and I have been working on Freelancer.com for over 12 years. During this time, I have successfully completed a wide range of writing projects across various industries and topics including technology, finance, marketing, real estate, home improvement, health, travel, and more. My experience spans...
  I am Ador Talukdar, and I have been working on Freelancer.com for over 12 years. During this time, I have successfully completed a wide range of writing projects across various industries and topics including technology, finance, marketing, real estate, home improvement, health, travel, and more. My experience spans writing and rewriting articles, blogs, webpages, product descriptions, academic essays, research papers, literature reviews, research proposals, resumes, cover letters, motivational letters, LinkedIn profiles, and more. Clients value my exceptional writing abilities, attention to detail, and ability to meet tight deadlines. With a strong command of the English language, I consistently deliver engaging, informative, and well-researched content that exceeds expectations. Additionally, I have expertise in editing and proofreading, allowing me to identify and rectify grammar, syntax, and spelling errors. I prioritize professionalism and maintain open communication with clients to ensure their needs are fully met. Overall, I am confident that my skills, expertise, and commitment to excellence make me an excellent choice for any writing project. I am dedicated to delivering results that will meet or exceed your expectations. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την adortalukdar
 • Πρόσλαβε τον/την   Arif4000
Πρόσλαβε τον/την   Arif4000

  Arif4000 Arif4000

  Bangladesh $10 USD / ώρα
  PHOTOSHOP & GRAPHIC DESIGN EXPERT & DATA ANALYST
  Bangladesh
  Always do more than is required of you! Managing all tasks nowadays can be difficult for anyone. My goal is to take some of that stress off of you. Whether it’s related to Photoshop, Logo Design, or Data Research, I am willing to help you & try to complete your project within your given deadline. I also have...
  Always do more than is required of you! Managing all tasks nowadays can be difficult for anyone. My goal is to take some of that stress off of you. Whether it’s related to Photoshop, Logo Design, or Data Research, I am willing to help you & try to complete your project within your given deadline. I also have experience in Adobe Acrobat, Microsoft Office, PowerPoint, Transcription, and Product Upload. I can provide solutions to small or large firms and have helped them grow their businesses online. You can check my portfolio to review our services and the quality of my work. You are guaranteed to receive excellent results because: 1) My communication is very good. 2) Respond quickly to my clients' messages. 3) Completed 2439 projects with a 5-star rating 4) Never make fake commitments. 5) Client satisfaction is my main goal. 6) I want long-term business relationships with my clients. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Arif4000
 • Πρόσλαβε τον/την   thedesignstar
Πρόσλαβε τον/την   thedesignstar

  thedesignstar thedesignstar

  Bangladesh $25 USD / ώρα
  Brochure | Flyer | Postcard/EDDM | Printing EXPERT
  Bangladesh
  Hello! My name is Tafsir Khan, I'm a graphic designer with more than 6 years of freelance experience. I always prioritize client satisfaction, because it is my obligation. I specialize in Brochure design and have extensive experience with graphics and printing. First impressions mean everything, especially when it...
  Hello! My name is Tafsir Khan, I'm a graphic designer with more than 6 years of freelance experience. I always prioritize client satisfaction, because it is my obligation. I specialize in Brochure design and have extensive experience with graphics and printing. First impressions mean everything, especially when it comes to your business. Grab the attention of potential clients with eye-catching graphic design. I design brochures, flyers, and Graphic/branding material with a unique research-based process. - Projects with 100% feedback, - 5+ years of experience (Printing Media), - Best price with 100% satisfaction, - Easy to communicate with, - Quick response time 24/7 Availability. SIMPLE, FUNCTIONAL & VIBRANT DESIGNS - Print Designs: Brochures | Flyers | Postcards | Catalogs | Signage | Packaging & Labels | Banner Ads and PowerPoint Presentations | Infographics - Brand Identity:
 Logo Designs, Brand Identity, Stationary Pack. - Social Media: Web Design, Social Media Campaigns. I work hard to help my clients look their best. Click on the "Hire Tafsir K." button and Let’s get started! Thanks, and I hope to hear from you soon! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την thedesignstar
 • Πρόσλαβε τον/την   rumendas
Πρόσλαβε τον/την   rumendas

  rumendas rumendas

  Bangladesh $25 USD / ώρα
  Architect, Civil Engineer, 3D Designing & MEP
  Bangladesh
  Hi, As a highly skilled and innovative Architecture & Civil Engineering Design Professional, I have a passion for creating unique and sophisticated spaces that reflect the individuality of my clients. With over a decade of experience in the industry, I have honed my expertise in both Architecture and Civil...
  Hi, As a highly skilled and innovative Architecture & Civil Engineering Design Professional, I have a passion for creating unique and sophisticated spaces that reflect the individuality of my clients. With over a decade of experience in the industry, I have honed my expertise in both Architecture and Civil Engineering Design, allowing me to bring a creative and strategic approach to each project I take on. I offer a comprehensive range of Architecture & Engineering services, including:: ★ Site Plan ★ Floor Plan ★ Grading Plan ★ Drainage Plan ★ Septic Plan ★ Exterior Elevational Plan ★ Interior Elevational Plan ★ Sectional Plan ★ Building Architectural Plan ★ Electrical Plan ★ Plumbing Plan ★ HVAC Plan ★ Details Structural Drawing ★ 3D Model Design ★ Landscaping of ground & Roof top ★ Interior Design of office & residential Building ★ Exterior Design ★ Furniture Design ★ Product Design ★ Rendering Image ★ Rendering Video ★ Rendering Moving Animation USING SOFTWARE------------- ★ AutoCAD ★ SketchUp ★ Vray ★ Lumion ★ Photoshop ★ Illustrator WHAT I OFFER------------- ★ Multiple revisions of the project ★ Satisfaction guaranteed WHY YOU CHOOSE ME----- ★ Exceptional Communication ★ 100% Completion rate ★ 100% On time ★ 100% On Budget I believe that good design is a collaboration between the architect, the client, and the environment, and I like to work closely with my clients to understand their vision, preferences, and needs. My goal is to create spaces that look stunning and function seamlessly for the people who use them. With a keen eye for detail and a talent for combining form and function to produce truly remarkable spaces. My portfolio showcases a range of diverse projects, from high-end residential properties to commercial spaces that seamlessly blend modern aesthetics with timeless elegance. If you're looking for a dedicated and talented Architecture and Design Professional who will bring your vision to life, I'd be honored to work with you. Please feel free to contact me to schedule a consultation or to learn more about my services I'd be happy to answer any questions you have and provide a free consultation to assess if I'm the right fit for your project. I wish you a productive day and look forward to the opportunity to work with you soon! Regards. Rumen λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rumendas
 • Πρόσλαβε τον/την   muhmmad123
Πρόσλαβε τον/την   muhmmad123

  muhmmad123 muhmmad123

  Bangladesh $10 USD / ώρα
  Photoshop, Photo Editing, Graphic design
  Bangladesh
  This is Md Anis Mia, a Professional PHOTO EDITING/IMAGE PROCESSING Service Provider who has 10 years of experience in PHOTO EDITING work using Adobe Photoshop. I had completed more than 1600+ jobs on freelancer client satisfaction, I am ready to help you with your image editing needs. Please take a look at my...
  This is Md Anis Mia, a Professional PHOTO EDITING/IMAGE PROCESSING Service Provider who has 10 years of experience in PHOTO EDITING work using Adobe Photoshop. I had completed more than 1600+ jobs on freelancer client satisfaction, I am ready to help you with your image editing needs. Please take a look at my freelancer profile. It will simply prove to you my work quality, client satisfaction rate, and what I already have done for my previous clients. I am sure you will delight in my service. *********|| My services Area ||******** - Clipping Path or Background removing NOTE: I don't use any quick selection methods. Objects will be manually selected and cropped so that the edges would be perfectly sharp and crisp. - Eliminating/Change/Background Remove from Photo - White Background or Transparent Background - Photo Editing/Retouching - Photo Manipulation - Photo Enhancement - Ghost Mannequin Editing or Neck Joint or Invisible Mannequin - Product Retouching for eCommerce Uses and Print media - Photo Cropping & Resize, - Image optimization for web publication - Image processing for Print Media - Photo Restoration/Re-creation. - HDR Photo creation - Merge one more photo. - And any photo editing services Please try once my services. I am sure you will LOVE it. I will work until you get 100% satisfaction. ***********|| Why you hire me ||*********** -I never take a job that we can't handle properly at Deadline -Professional, fast, and Quality Service at a fair price -I have Multiple Fast Internet for big file transfer -I have Backup Power and Paid Dropbox -I am available to work 7 days a week -I am Hardworking, Honest, Trusted, Expert, and always provide quality services Look forward to working with you. Thanks for reading. Please ping me If you need a PHOTO EDITING service. Kind regards, Md Anis Mia λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την muhmmad123
 • Πρόσλαβε τον/την   Unique05
Πρόσλαβε τον/την   Unique05

  Unique05 Unique05

  Bangladesh $5 USD / ώρα
  We are specialist Graphic designer * Illustrator * Artist * Cartoonist
  Bangladesh
  Welcome to my profile. We work full-time graphics designer. Following our skills: # Logo design.. # Cartoon design # Icon design # T-shirt design # Web design # Email template Following my main tools: # Adobe Photoshop # Adobe Illustrator # Corel Draw And other Skills: # Online/Offline Data Entry # copy past...
  Welcome to my profile. We work full-time graphics designer. Following our skills: # Logo design.. # Cartoon design # Icon design # T-shirt design # Web design # Email template Following my main tools: # Adobe Photoshop # Adobe Illustrator # Corel Draw And other Skills: # Online/Offline Data Entry # copy past work to MS Excel or word # PDF Conversion to Excel word # Scanned pages to Excel word # Web Research # Email Research # Data Mining # Data Scraping # Lead Generation All type of Admin work or many more service which you looking for.... # My goal is to lessen your burden, make the work load lighter and produce excellent results # λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Unique05
 • Πρόσλαβε τον/την   sawpan42
Πρόσλαβε τον/την   sawpan42

  sawpan42 sawpan42

  Bangladesh $10 USD / ώρα
  Professional Graphics Designer
  Bangladesh
  Hi, I'm Sawpan. I am a professional designer. I have 5 years of experience working with Adobe Photoshop and Adobe Illustrator. I Provide The Following Services: 1. Logo Design 2. Business Card 3. Banner/Poster/Email signature/Advertisement 4. Flyer 5. Book Cover 6. Visual Identity 7. Brochoure 8. T-Shirt Design 9. ...
  Hi, I'm Sawpan. I am a professional designer. I have 5 years of experience working with Adobe Photoshop and Adobe Illustrator. I Provide The Following Services: 1. Logo Design 2. Business Card 3. Banner/Poster/Email signature/Advertisement 4. Flyer 5. Book Cover 6. Visual Identity 7. Brochoure 8. T-Shirt Design 9. Label 10. Packaging Design I am trying to do always creative work So If you hire me You will get Quality design. Thank you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sawpan42

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""

Προτεινόμενες Δεξιότητες

Προσλάβετε Τους Καλύτερους Freelancers με Παρόμοιες Δεξιότητες