Πρότυπα Shopify Δουλειές και Διαγωνισμοί

If you are looking to open an ecommerce store using the ecommerce system called Shopify and are in need of people who can work on Shopify Templates, post your Shopify Templates related projects here. We have thousands of talented and hardworking freelancers with excellent skills in Shopify developement. Connect with them by posting your Shopify Templates project today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Shopify Template Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Shopify Responsive View - design mods Hi there, I am looking for a freelancer who will be able to make some modifications to our site, to match it to the mock up design and instructions provided below. I expect the winning bidder to have - Shopify responsive design experience - graphic design experience - attention to detail - good manners (won't half complete the task then constantly send requests to release the miles... 39 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Πρότυπα Shopify Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €112
shopify sr developer We need a developer who has a bachelor or masters form a well ranked university. Pls do NOT apply if you have no university degree to show us (we'll ask proof) we have a wide range of tasks mostly shopify based. Other requirements are solid knowledge of JS, Jquery, Liquid, Json, Ajax 21 Javascript, CSS, jQuery / Prototype, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €150
Shopify Expert i'm looking for help adding items and installing apps on my shopify stores this is an ongoing project and can easily be a full-time job Please show your experience 59 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 23ώρα €9
Build a Custom Product Option Tool - Shopify Hello, Need a shopify expert that knows how to build a custom plugin that will not only allow product option variations with drop downs, text inputs and thumbnail images but upon each selection of the option it adds that option to the product image in the correct place to build the product. I have attached a PDF of the full process required with screenshots and an example of one that exists on... 28 PHP, Javascript, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 22ώρα €209
Shopify Export i'm looking for an hourly help to help me add items and install apps on my shopify stores this is an ongoing project and can easily be full-time job Please show your experience 77 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 21ώρα €9
Build me a Shopify App that allows me to add more than 100 variants to a product I want to add more than 100 variants to my shopify products. 5 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 19ώρα €96
Copy site in shopify (with 1000 product) Hi, I want your help to copy a site from Magento 2 to shopify. You need to copy all data with category and 1400 product to load. we have 3 days to load all these products... Thanks 86 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Εισαγωγή Δεδομένων, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 17ώρα €101
Private Shopify Monitor with features. Hello, I'd like a private shopify monitor that will place webhooks inside my discord when new stock is placed. 43 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 16ώρα €894
Build me a Shopify store Need a Shopify expert to build me a beautiful Shopify store loaded with around 40-50 products with custom product description and premium brand imagery/graphics to make the overall look and feel of the store premium and professional. 66 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 14ώρα €142
Install 3 x Shopify apps 1. Using free shopify trial account you create and the free trials install these 3 free customiseable apps, so I can trial functionality and see which one is best for me. - Only need to upload 1 product for testing. no descriptions or pricing necessary, I just need to examine functionality. [το url αφαιρέθηκε, συν&del... 20 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 9ώρα €96
Shopify WebSite PLEASE READ THE PROJECT BEFORE SUBMITTING BID I am looking for someone who had done this before and can provide verifiable references. I am opening a online business for my retail store. We sell mostly t-shirts but will be adding other lines in the future. I am looking for a person to develop my Shopify website and teach me how to edit it in the future. I want someone that also can do the... 76 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, SEO, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 8ώρα €392
Load product on shopify website Simply load product ( apparel ) on shopify website 72 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 7ώρα €15
Shopify Developer needed to integrate Sofort payment from Stripe Hi ! I need a shopify developer to add Sofort payment option from my stripe account to my shopify store, This is the instructions document: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] You should have enough info about this pro... 19 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 5ώρα €141
Remove Paypal Button Shopify CHECKOUT We feel the paypal button on checkout page is a stupid place, confuses user and so forth. We want to get rid of the paypal button here. We have removed it from cart fine. Please only bid IF YOU CAN DO IT! Thanks 38 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 2ώρα €19
Rich Snippets for Shopify I would like put rich snippets in my Shopify store, only it. If you have more info please contact me 6 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 19, 2018 Apr 19, 20184μέρα 23ώρα €53
Project for Emma White Hi Emma White, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Εικονογράφηση, Research Writing, Σχεδιασμός Διαφήμισης, Πρότυπα Shopify, , Web Development Apr 19, 2018 Apr 19, 20187μέρα 22ώρα €197
Shopify Product options query I am trying to work out how you can add options to a product page that can be reflected in the stock levels. Basically the exact same site as this: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 53 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 19, 2018 Apr 19, 20184μέρα 19ώρα €1243
Help setting up a basic shopify store Need an expert to help set up a shopify store which can start trading straight [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] also enable and advise on relevant apps,google analytics and mail forwarding. Need to hire asap! 39 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Google Adwords, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 19, 2018 Apr 19, 20184μέρα 18ώρα €15
Convert Woocommerce site to Shopify I need the most effective ecommerce shopify. My woocommerce site ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) keeps breaking with every update and I want the benefits of Shopify to generate sales. We can talk details later. ... 113 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 19, 2018 Apr 19, 20184μέρα 15ώρα €381
Need VA to list product - Oberlo & Shopify This job begins as a part-time role. But ideally, I want to make this a full-time role. We need to list products from our supplier. Here are the skills I’m looking for : You must be familiar with: -Shopify platform. -Oberlo. -Aliexpress. -[REMOVED BY FREELANCER.C OM ADMIN This can be done out of US hours. What other skills do you have beside data entry? Duties will include : -List product t... 65 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 12ώρα €16
view cart and collection and product page we want to work on view cart collection and product page desktop and mobile version. the developer must good knowledge about shopify liquid. 27 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 2ώρα €129
Shopify app for voucher selling I need to set up a online store (store 1)which sells voucher in different amounts. (ofcourse it is easy) I need to set up another online store (store 2) which use the voucher sold in site 1 as discount or coupon code. In other word I need a Voucher Online Store and another site which uses those vouchers. The basic idea of these 2 sites is: I need to sell some stuffs just by using vouch... 18 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ruby on Rails, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 1ώρα €413
Shopify Website Design I have a Shopify store to sell dresses. And want to the collection pages' filter and product pages' color, size, custom size like this website [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Please check the attachment, ... 50 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 18, 2018 Apr 18, 20183μέρα 20ώρα €166
Shopify Theme Develop I'd like to hire someone to help me to show the categories to all collection pages. I will create a "Sidebar-Categories" menu at Navigation Channel in shopify dashboard. Please check the collection page The menu I will create like that The left side of the collection page I'd like to be From the attachments 26 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, CSS, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 18, 2018 Apr 18, 20183μέρα 15ώρα €58
$100 Help me finish my Shopify Web Site Today. I need this done today. I am not a coder. You must communicate with me today using [Removed by Freelancer.com Admin - please see Section 13 of our Terms and Conditions] You must speak and write English perfectly. You will fix items that need fixed. You will quickly teach me as we work on these items. 1. Need a free or Cheap shopify App for customer order fullfilment, shipment, and order tracking and full training how to use it. I use a... 18 PHP, Javascript, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 17, 2018 Apr 17, 20183μέρα 14ώρα €112
$100 Help me finish my Shopify Web Site Today. I am not a coder. I need this done today. You must communicate with me today using Skype and Teamviewer. You must speak and write English perfectly. You will fix items that need fixed. You will quickly teach me as we work on these items. 1. Need a free or Cheap shopify App for customer order fullfilment, shipment, and order tracking and full training how to use it. I use a theme from: [το url αφα&iota... 17 PHP, Javascript, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 17, 2018 Apr 17, 20183μέρα 13ώρα €124
$75 Help me finish my Shopify Web Site Today. I am not a coder. I need this done today. You must communicate with me today using Skype and Teamviewer. You must speak and write English perfectly. You will fix items that need fixed. You will quickly teach me as we work on these items. 1. Need a free or Cheap shopify App for customer order fullfilment, shipment, and order tracking and full training how to use it. I use a theme from: [το url αφα&iota... 12 PHP, Javascript, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 17, 2018 Apr 17, 20183μέρα 11ώρα €123
Build Autopilot Aliexpress Shopify Dropshipping Store PLEASE READ IT CAREFULLY Complete Shopify Store with 75 Winning Products I'm struggling to kickstart my Dropship Business. Looking to build a Professional store to bring Maximum Conversions. Very hard to find winning niches and products for my Dropshipping Store. Need someone who offers services for newbies to get passive income in dropship business by building Shopify store with winni... 3 Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Πρότυπα Shopify, Shopify, Ψώνια Apr 17, 2018 Apr 17, 20183μέρα 9ώρα €142
$25 Need Help With 2 Items On My Shopify Website. 1. Need a free or Cheap shopify App for customer order fullfilment, shipment, and order tracking and full training how to use it. I use a theme from: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Must be able to adjust all codi... 4 PHP, Javascript, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 17, 2018 Apr 17, 20183μέρα 8ώρα €34
Shopify shop-it-us Help with building my Shopify Store. 26 Πρότυπα Shopify Apr 17, 2018 Apr 17, 20183μέρα 8ώρα €161
Looking for Shopify expert I am looking for a Shopify expert to build the Homepage (single page) as soon as possible. The page should be responsive for the any device. Please reference attached Sketch file. If you are good developer, this contract will be long term. NOTE: Please only apply if you can complete this project within a few hours, 35 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, CSS, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 17, 2018 Apr 17, 20183μέρα 3ώρα €9
$50 Shopify Website Coder. Need You To Complete my Shopify site. $50 Shopify Website Coder. Complete my Shopify site. I need this done today. You must speak English perfectly. You must have Skype and Teamviewer access and be able to chat with me. Complete my Shopify site and have it 100% ready to do business the way I need it done. Need you to setup my store and teach me how to run my store: You must be an expert Shopify coder, and know how to work on Shop... 8 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 17, 2018 Apr 17, 20183μέρα 2ώρα €286
I need a shopify developer who can build a subscription based countdown shopify apps Please see the attachment and give me an estimation of how much it will cost and when you will be able to get done building the whole app - 27 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 17, 2018 Apr 17, 20182μέρα 16ώρα €183
Shopify website. Ecommerce store with 2 SKUs needs to be built. I have all details. 91 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 16, 2018 Apr 16, 20182μέρα 11ώρα €314
3 Bug Fixes on our Shopify Website Hi - I'm looking for help fixing 3 bugs on our website: 1) Slick Slider AJAX Cart Issues Currently, the slider cart is not working after a user resizes the browser — need fixing. (see attached doc for more details) 2) Product Display Grid Product page — need to arrange products to display in 3 columns (laptop view) and 2 columns (tablet view) and not center-aligned. ... 19 PHP, Javascript, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 16, 2018 Apr 16, 20182μέρα 9ώρα €66
3 Quick Shopify Changes Please check the PDF file below and I need it completed all now within 1-2h max. 21 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 16, 2018 Apr 16, 20182μέρα 1ώρα €85
Integrate a upload able image banner to blog page are of our online shopify store We are hiring a professional who will alter the code of our "Debut" theme on shopify and who can integrate a new banner that we can upload. 24 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 16, 2018 Apr 16, 20182μέρα 1ώρα €88
Shopify Expert I would like to have a person that can meet the needs of my shopify store. Researching products, adding them to my store, fulfillment of orders, and anything else that goes along with having a successful shopify store. Experience with working for MNU students is a plus. 29 Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 16, 2018 Apr 16, 20182μέρα €7
Increase shopify store load speed Increase shopify store load speed Optimize js, HTML, j query code. 14 PHP, Javascript, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 16, 2018 Apr 16, 20182μέρα €35
Shopify website updates and google shopping setup We have a Shopify website and need some basic homepage changes and some other website updates. We are looking for website updates now but then want to retain the same developer for ongoing website updates. - Homepage header image changes (mobile) - Homepage template/layout changes - Update all website products with custom options that we will provide (1 colour selection and one text field for... 76 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 16, 2018 Apr 16, 20181μέρα 20ώρα €290
Shopify Design Hello, I have a site already designed using shopify. Now i want to customize the template to have a new look and feel as per my reference. 20 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 16, 2018 Apr 16, 20181μέρα 15ώρα €110
Need a pro for Shopify! Please don't bid if you are not pro on Shopify [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] looking for pro on shopify who can help me for 2 weeks and finish this project. Thanks 47 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 15, 2018 Apr 15, 20181μέρα 13ώρα €337
Small work on my shopify store I need customers to be able to create their own custom watches on my store exactly the same as the image below. Which allows users to select the strap, the face, the color etc. of their watch through thumbnails. This is done on another store here: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε &ga... 31 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 15, 2018 Apr 15, 20181μέρα 7ώρα €201
Shopify store redesign Hello, I have a basic shopify store that is up and running. I need a shopify expert to redesign the site so it is more modern and visually attractive. Looking for people that has successful experience designing shopify stores. Thank you. 58 Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 15, 2018 Apr 15, 20181μέρα 5ώρα €378
Nested Shopify Collections I require the creation of a nested set of collections; or a subset of collections to a parent collection for 2 Shopify websites. This is a quick task. I only need to have a shell of how this can be done, so that I can modify which sub-collection will be part of the parent Collection. If possible, one of the collections will be displaying a URL. 15 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 15, 2018 Apr 15, 20181μέρα 3ώρα €19
shopify design i have recently started up a new website on shopify and looking for someone to help me with with the design of it, thanks. 42 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 15, 2018 Apr 15, 201821ώρα 23λ €112
Shopify + CSS export who is available NOW (Sunday) I'm looking for a Shopify and CSS expert who can work now for the next 5-10 hours. 37 PHP, CSS, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 15, 2018 Apr 15, 201815ώρα 45λ €15
shopify prodeveloper I am looking for a pro who has experience integrating GSPAY gateway into Shopify. If you can do it, please bid ) 12 Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 14, 2018 Apr 14, 201812ώρα 19λ €14
shopify web developer Hi I am looking for an experienced Shopify developer to create our e-commerce store. Must have past experience and show us a proof by providing the links of Shopify website. Thanks 54 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 14, 2018 Apr 14, 20189ώρα 56λ €519
Shopify Pro Expert I am looking for a pro who has experience integrating GSPAY gateway into Shopify. If you can do it, please bid ) 17 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Apr 14, 2018 Apr 14, 20188ώρα 30λ €15
Showing 1 to 50 of 778 entries
« 1 2 3 4 5 »