Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jobs

Shell Script is a powerful programming language, usually based on Unix, that automates everyday tasks, improves workflow efficiency and helps to achieve goals faster. A Shell Script Developer can help clients to complete repetitive tasks quickly and efficiently while also providing an automated approach to their daily processes. From responding to multiple web requests, running complicated statistical models or using user data for marketing purposes, the versatility of shell scripting can help optimize a wide range of clients' activities.

Here's some projects that our expert Shell Script Developer made real:

 • Scripting for automation integration, including communication with other programs
 • Scripts for report analysis and logistic monitoring
 • Automated data manipulation such as Excel commands and conversion methods
 • Optimizing automation execution events along with automated deployment solutions
 • Setting up secure and private scripts for systems or user access control;
 • Automating processes such as accounting and production estimation
 • Developing scripts in multiple languages such as C, Python and Bash;
 • Using shell scripts to control back end processes and the system’s exit points.

Our Shell Script Developers are experts in the art of creating highly reliable automated solutions tailored to a client's needs. With years of experience, they are capable of creating impactful projects that build upon client's standards with great flexibility. Our Shell Script Developers understand the importance of security when coding solutions as well as recognizing patterns to improve operation time while not sacrificing reliability. So it is no wonder why we have many satisfied customers from our expert Shell Script Developers all over the world.

If you’re looking for a reliable developer who understands your requirements and crafting a solution that meets your exact specifications and business needs, then now is the time to post your own project in Freelancer.com and find the right Shell Script Developer for you.

Από 55,200 αξιολογήσεις, οι πελάτες αξιολογούν τους Shell Script Developers με 4.88 από 5 αστέρια
Πρόσλαβε Shell Script Developers

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Google AppScript Data Manipulation 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a Google AppScript expert to help with the following tasks: - Reading data from the Google Sheets: The AppScript will need to be able to read specific rows and columns as required. - Writing data to the Google Sheets: The AppScript will need to be able to add new rows and columns as necessary. - Modifying existing data in the Google Sheets: The AppScript will also need to be able to update and delete existing rows and columns as needed. These actions should be performed through filtering data based on specific criteria. Ideally, you should have: - A good understanding of Google AppScript's capabilities and limitations. - Experience in manipulating data in Google Sheets through AppScripts. - Strong problem-solving skills to handle any unforeseen challenges that may...

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I'm seeking a professional who can set up Apache Guacamole on both Windows and Ubuntu servers to access RDP and SSH over Browser. Requirement: 1. Installation: Configure and install Apache Guacamole on both my Windows and Ubuntu servers. a. Need Shell script to install on Ubuntu Server. b. Need PowerShell script to install on Windows Server. 2. Configuration: Ensure proper configuration and smooth running of the service.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am seeking a proficient DevOps professional, equipped with experience in Jenkins, Ansible, Docker, Python, Terraform, Shell Script, OpenShift, GitHub, Azure, AWS, Linux, and PowerShell. The primary goal of this project is the effective automation of the deployment process. Ideal candidates must possess the following skills: - Mastery of development and deployment tools including Jenkins, Ansible, Docker, Python, and Terraform. - Comfort in using Shell Script, OpenShift, GitHub, Azure, AWS, and PowerShell. - Familiarity with Linux and Windows platforms and environments. The objective is to enhance efficiency and streamline processes within a Linux and Windows environment. This opportunity is best suited for an individual who has a knack for system optimization. Being able to exquisitel...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  Cluster Environment Automation & Monitoring -- 2 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an expert who can automate the installation and monitoring of a cluster environment. This environment includes various technologies such as MSSQL, Informatica, and PowerBI. The cluster environment will be running on Windows operating system. Active Directory integration/Keycloak is also required. Key Requirements: - Automate the installation of MSSQL, Informatica, and PowerBI on Windows server - Implement monitoring solutions for the cluster environment - Integrate with Active Directory and/or Keycloak for user authentication and authorization Ideal Applicant: - Proven experience in automating the setup and monitoring of cluster environments - Proficiency in working with MSSQL, Informatica, and PowerBI - Familiarity with Active Directory and/or Keycloak - Strong commu...

  €1132 (Avg Bid)
  €1132 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I need a proficient AutoHotkey scripter who understands the Windows OS and gaming, focusing on automation of repetitive tasks in my game. Here's what I want: - Automated Character Movement: I want the script to control my game character without manual inputs. - Automated Combat Actions: I also need the script to handle combat movements as well, attacking and defending automatically. - RSPS The ideal candidate should have significant experience writing AutoHotkey scripts, especially in the gaming sector. Experience with Windows automation and a strong understanding of automated gaming tasks will be advantageous.

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο Για Εσένα

  If you want to stay competitive in 2021, you need a high quality website. Learn how to hire the best possible web developer for your business fast.
  11 MIN READ
  Learn how to find and work with a top-rated Google Chrome Developer for your project today!
  15 MIN READ
  Learn how to find and work with a skilled Geolocation Developer for your project. Tips and tricks to ensure successful collaboration.
  15 MIN READ