Ολοκληρωμένο

Write a Small Software in C/C++ and Python.

Ανατέθηκε στον:

karangehlot2011

i have been using c, c++ and c# for the past 5-6 years and have good experience in that. I am very keen to learn and develop new softwares. I am very quick and efficient too.

RM96 MYR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

12 freelancers are bidding on average RM98 for this job

hbxfnzwpf

I am very proficient in c and c++. I have 16 years c++ developing experience now, and have worked for more than 6 years. My work is online game developing, and mainly focus on server side, using c++ under linux environ Περισσότερα

RM200 MYR σε 1 μέρα
(69 Αξιολογήσεις)
6.4
RM92 MYR σε 10 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
5.9
mahershahmeer

Hi there! Please send the details first, Only then price will be discussed. Thanks Best, Maher p.s. It can be lower or higher, depends on the questions

RM90 MYR σε 10 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
5.3
rakoty

I have very good experience in c programming and python scripting besides my skills in data structures and algorithms as well

RM91 MYR σε 2 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
3.0
skriyaz09

I have been working as a software developer for more than one and half year on python scripting and having good knowledge of algorithms and data structures and good problem solving skills

RM79 MYR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
bilaldd

Hi, my name is Bilal. I am a python developer with 7 years experience. I would like to hear about the details of this project.

RM91 MYR σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.1
RM86 MYR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
ArsalanMansoor

Hi Bro, Hope you will be doing good today. I have good experience of development using C language and I am at the beginning level in Python learning. I can help you complete the task at hand in the given time. I Περισσότερα

RM80 MYR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hunyadix

Dear Advertiser, As an expert c++ programmer, I am looking forward to working with you. Choosing me would guarantee you: - a well organized and clean code - help and explanation about how the program works - dyn Περισσότερα

RM79 MYR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
filipepansini

Já tive experiência em C++ e em python no curso de informática. Sou apto a realizar tal projeto. Inclusive estou com um projeto atualmente em python.

RM96 MYR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RM96 MYR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0