Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  57,234 linkedin δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Social Media Marketing -- 2 Έχει λήξει left

  Είμαστε web development agency και αναζητούμε εξωτερικό συνεργάτη για τα εξής tasks: - Δημιουργία περιεχομένου και διαχείριση αναρτήσεων στους εταιρικούς λογαριασμούς social media (Faceboo, Ins...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...Ζητούνται συνεργάτες με πείρα στον προγραμματισμό php/mysql/ open source οι οποίοι θα αποτελέσουν τα βασικά στελέχη ομάδας εργασίας. Αντικείμενο εργασίας της ομάδας είνα...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Full Stack Developer Έχει λήξει left

  ...με custom κώδικα & Back End Developer με άριστες γνώσεις σε Mysql, Php, JQuery, Ruby, Database administration για ανάπτυξη εφαρμογών - λειτουργιών.  2. Ζητείται Wordpress Developer με άριστες  γνώσεις Woocommerce, php, css, html, javascript  3. Ζητείται App Developer  Ζητείται Developer γι...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Απαραίτητα Προσόντα: Ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου (Αγγλικά/Ελληνικά) Άνεση στη χρήση τεχνολογιών web, MS OFFICE Ταχύτητα διεκπεραίωσης Επικοινωνιακός χαρακ&...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Require Social Media Expert to Make Daily Social Media Posts 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...is a low-budget task so please not be interested in unrealistic bids over 5 dollars per hour since this only involves 30 minutes of work a day. Do not bid if you have no reviews relative to this task Platform Focus: - The primary focus will be on LinkedIn, Twitter, Reddit, Facebook, and Instagram. Post Type: - I am looking for a mix of promotional and informational posts. Post Frequency: - I would like more than 5 posts to be made per day. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in managing social media platforms, particularly LinkedIn, Twitter, Reddit, Facebook, Pinterest and Instagram. - Excellent knowledge of creating engaging and effective promotional and informational content. - Ability to generate a high volume of posts daily while maintaining quality an...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  LinkedIn Specialist for Employee Hiring 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a LinkedIn Specialist to assist with our employee hiring process. The ideal candidate will have experience in the following tasks: - Creating and optimizing our company page on LinkedIn - Posting job openings on LinkedIn and managing the responses - Searching for and connecting with potential candidates on LinkedIn Additionally, the ideal candidate must have a full understanding and experience in utilizing LinkedIn recruitment tools to accelerate the hiring process. We are planning to post 1-3 job positions on LinkedIn and we need the positions filled as soon as possible. Therefore, the ideal candidate should be able to work efficiently and effectively to attract and connect with potential candidates.

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  linkedin marketing 6 μέρες left

  Project Title: Social Meda (LinkedIn) Marketing Description: I am looking for a freelancer to assist me in LinkedIn marketing. The primary goal is to generate leads and conversions for my business. Target Audience: - Our target audience consists of industry leaders who are decision-makers in their respective fields. We want to establish connections and engage with these professionals to promote our brand and generate business opportunities. Ideal Skills and Experience: - Experience in LinkedIn marketing and lead generation - Proficiency in creating high-quality and engaging content - Understanding of the LinkedIn platform and its features - Knowledge of industry trends and best practices in LinkedIn marketing - Ability to analyze campaign performance ...

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...Description: We are looking for a skilled team to help us promote the launch of our new application on social media platforms. The ideal candidates will have experience in digital marketing and a strong understanding of social media advertising. Platforms: - Social Media: The team will focus on promoting the application on various social media platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn. Goals: - Drive Traffic to Website: Our main goal is to generate traffic to our website through the promotion of the application. Duration: - 1 Month: The promotion will run for a period of one month, during which the team will be responsible for creating and implementing effective marketing strategies to achieve our goals. Ideal Skills and Experience: - Digital Marketing: The...

  €746 (Avg Bid)
  €746 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Digital Marketing Agency 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...to execute the creatives 5. Optimising these 2 pages so that the profile visitor is immediately aware of the purpose of the page 6. Scheduling/Managing Posts 7. Content Writing: I need around 15 written pieces per month. You just need to do "repurposing" i.e. use the same script of insta and make it into a LinkedIn post. You are free to give ChatGPT generated content for this. Pls note the following 1. Send the answer to the math question 19+13 along with your quote. This is to test if you have actually read the project details 2. I have a strong preference for good past work. So please always share samples. You can share links of pages you managed and the service you provided. 3. I want agencies who are

  €1037 (Avg Bid)
  €1037 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...accounts on platforms like Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, and Twitter. - WordPress updates: Updating and maintaining WordPress website, ensuring plugins and themes are up to date, fixing any issues that may arise. Preferred Platform for Social Media Marketing: - TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram Specific Goals or Objectives for Social Media Marketing: - Generate leads and conversions Ideal Skills and Experience: - Experience in setting up and managing YouTube channels and sites for growth. - Knowledge of promotional strategies and experience with Aweber automation - Proficiency in Amazon PPC marketing and understanding of keyword optimization - Expertise in social media marketing on platforms like Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Is able to be...

  €367 (Avg Bid)
  €367 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Looking for photoshop professionals 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a photoshop professional who specializes in graphic design. I have a detailed concept for a design that I need help bringing to life. The design will be used for personal use. I will provide you with a simple photo with face in it. Need to use that face in various backgrounds and situations. This is for linkedin personal branding Ideal skills and experience: - Proficiency in Adobe Photoshop - Strong graphic design skills - Ability to bring a detailed concept to life - Attention to detail and ability to meet client specifications

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  LinkedIn content curator (AI, startups, memes) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  LinkedIn Content Curator for Entertaining and Engaging Visual Content (AI, Startups, Memes) - Seeking a LinkedIn content curator to browse LinkedIn and find visually appealing and entertaining content that we can repurpose. - No original content creation necessary. - Areas: artificial intelligence, startups, growth. - Content should primarily consist of visual content such as graphics, photos, and memes - The ideal candidate will be an expert curator with a great visibility over well-performing content on LinkedIn. - Content should be posted daily to maintain a consistent presence and keep the audience engaged - Strong communication and collaboration skills are essential, as the content curator will work closely with the client to align content with their b...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Content writers .linked in . Interiors product company 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Content writers needed for LinkedIn profile Specific type of content required: - Job Descriptions | New position SEO keyword optimization: - I'm not sure Desired tone of the content: - Formal/Professional Ideal skills and experience for the job: - Experience in writing job descriptions - Familiarity with SEO keyword optimization - Ability to write in a formal and professional tone

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  ...apasionado especialista en contenido que tenga el don de cautivar audiencias en LinkedIn e Instagram. Queremos a alguien creativo, con un ojo para el diseño y la narrativa, capaz de destacar nuestra marca y conectar con nuestro público objetivo. Responsabilidades: Crear contenido visualmente atractivo y mensajes persuasivos para LinkedIn e Instagram. Desarrollar estrategias de contenido que reflejen nuestra identidad de marca. Colaborar estrechamente con el equipo de marketing para alinear la estrategia de contenido con los objetivos comerciales. Mantenerse actualizado sobre las tendencias de contenido y mejores prácticas en redes sociales. Requisitos: Experiencia demostrable en la creación de contenido efectivo para LinkedIn e Instagr...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Codigos linkedin 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Requiero tener en un excel los codigos internos que linkedin usa para las ciudades de estados unidos y para los tipos de industria. Ejemplos: Ciudades: Philadelphia, PA -> 104937023 Industrias: Insurance -> 42 De mis revisiones, se pueden obtener desde la GUI de busqueda de empleo, en las opciones de filtro se pueden escoger las ciudades e industrias y mirando la peticion que la pagina hace desde chrome->more tools->developer tools->network. Adjunto imagenes ilustrativas.

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...interés en nuestros servicios, no centrado en ventas directas, sino en fomentar el engagement con potenciales clientes para facilitar futuras reuniones y colaboraciones. Características: Modalidad :Online Tiempo estimado: 4-6h/día Tareas Específicas: Diseñar y ejecutar estrategias de marketing digital y campañas en redes sociales, con especial atención a LinkedIn, esto quiere decir: - Publicar un mínimo de 2 posts semanales para nuestro LinkedIn. - Crear un mínimo de 2 blogposts semanales para nuestra web. - Desarrollar campañas de email marketing personalizadas usando listas de contactos que te proporcionaremos, orientadas a generar interés previo a la venta. - Cada 3 meses más ...

  €346 (Avg Bid)
  €346 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Brand Coordinator 6 μέρες left

  ...the work” on themselves Knows how to check their ego at the door In a professional capacity, this person should be: Opportunistic, Innovative, High-energy Capable of thinking one step ahead Extremely detail-oriented Able to take initiative and make suggestions In love with all things social media and has a knack for interacting with people on different platforms: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, and YouTube Ready to come to work with a positive, supportive attitude and a friendly tone (GREAT communication skills!) Low-maintenance, KIND, easy to work with & trustworthy HIGHLY reliable and honest NOT in need of micromanaged and completes tasks in a timely manner (meets all deadlines!) A big believer in open/honest communication for the greater good of all and is op...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Linkedin Marketing 6 μέρες left

  I am looking for a skilled freelancer to help me with my Linkedin marketing campaign. Goals: - Increase brand awareness Target audience: - Individuals in a specific industry Content: - I need content to be created for the campaign Ideal skills and experience: - Proficient in Linkedin marketing strategies and techniques - Strong understanding of target audience and industry - Ability to create engaging and compelling content - Familiarity with content creation tools and platforms

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Digital Marketing Manager 5 μέρες left

  ...prior Launch experience and be able to understand the challenges of a Launch. · Ability to think creatively and Brainstorm creative growth strategies. MUST HAVE: In-depth knowledge in any of these technologies given below: Paid Advertising Funnel Automation Ally/Kajabi (,PPC,ORM) Development Campaigns 8.Linkedin Paid Advertising SPECIAL QUALIFICATIONS REQD - Special Communication skills who can be able to communicate with technical people in a technical language. Someone who can inspire and guide their team towards a common goal. Implementing strategies that team members use to achieve a goal. ...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  LinkedIn Content Writer with Knowledge of Supply Management I am seeking a skilled content writer with expertise in supply management, specifically procurement. The ideal candidate will have a strong understanding of procurement practices and be able to create engaging and informative content for business professionals. Target Audience: Business Professionals Responsibilities: - Create high-quality LinkedIn posts focusing on procurement in supply management - Conduct thorough research to gather relevant information on procurement practices - Write engaging and informative content that appeals to business professionals - Ensure all content is well-written, error-free, and aligned with the client's brand voice Skills and Experience: - Proven experience as a content wri...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for a developer who will create a demo app that obtains a Facebook Access token, with the process being initiated from a .NET Maui application with an ASP.NET backend. I will supply a GitHub repo with a new .NET Maui App and a .NET Core Api Project connected to an Azure App Service. The backend will simply receive the access token, write this to an ILogger, ...- Proficiency in .NET Maui 8 and ASP.NET Core 8.0 - Experience with integrating Facebook Graph API - Familiarity with handling user authentication in .NET Maui applications If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal. btw: After this project is successful, I will have downstream work in this sample project to get access tokens for all of the major platforms: LinkedIn, Google, MS...

  €28 - €230
  Σφραγισμένο
  €28 - €230
  18 προσφορές
  LinkedIn Marketeer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a LinkedIn marketer to assist with marketing efforts on LinkedIn for an Ex-IAS officer. I am specifically looking for someone who specializes in content creation. Target Audience: - Consulting Partners, Corporate Leaders, Ministers in India, Law Firms - Shipping - Commerce and Industry - India's ties with the European Union Desired Outcome: - The desired outcome from this marketing effort is to increase followers on LinkedIn and get inbound opportunities. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in content creation for LinkedIn marketing - Familiarity with the targeted industry - Strong understanding of LinkedIn algorithms and best practices for increasing followers - Ability to create engaging and compelling content to attr...

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Job Title: Full-Time Social Media and AI Marketing Expert (2 Positions) We are seeking two dedicated and computer-savvy professionals to join our team as full-time experts in the fields of SEO, website building, video editing, and all aspects of social media marketing, including Facebook, LinkedIn, Google, and various other platforms. Additionally, a strong background in affiliate marketing is crucial for this long-term opportunity. As we transition into the ever-evolving landscape of marketing in 2024, heavily influenced by artificial intelligence, we require individuals who can adapt and thrive in this new era. Key Responsibilities: Execute effective SEO strategies to enhance our online presence. Create and manage websites, ensuring optimal functionality and design. Proficiently h...

  €367 (Avg Bid)
  €367 Μέση Προσφορά
  83 προσφορές

  I am looking for a skilled WordPress developer to create a website for my new enterprise. The website will function as a social network, similar to Facebook or LinkedIn, and will be used for business purposes. Design: - I am open to suggestions for the theme and design of the website. I want it to look professional and modern. - The design should prioritize user-friendliness and ease of navigation. Functionality: - The website should have standard social networking features, such as user profiles, messaging, and the ability to connect with other users. - Users should be able to create and join groups, post updates, and interact with content. Skills and Experience: - Experience in developing WordPress websites, particularly those with social networking functionality, is required. ...

  €222 (Avg Bid)
  €222 Μέση Προσφορά
  91 προσφορές
  Facebook & Linkedin Expert 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Facebook and LinkedIn expert who can assist me with our advertising campaigns, aimed at generating sales from websites and appointments / leads for a direct sales team. You would be managing our overall online presence, which currently is zero. . . Tasks: - Create and manage advertising campaigns on Facebook, LinkedIn & other platforms. - Optimise campaigns to reach the target audience effectively. Target Audience: - I have a specific target audience in mind and know exactly who I want to target Budget: - The budget is proportional to the ongoing results. i.e. each appointment cost, percentage of sales. We will be looking for you to have ideas & ways to improve our plans as we are experienced in face to face & tele sales. Below are som...

  €448 (Avg Bid)
  €448 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές

  Working on LinkedIn data research, profile research, data filtering by location and industry, data collecting, filling form, sending personalized messages to the target audience and doing data entry tasks using sales navigator and other tools.

  €459 (Avg Bid)
  €459 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Buscamos un APPOINTMENT SETTER y/o CLOSER DE VENTAS que para nuestra empresa de marketing digital para el sector inmobiliario en España. Las habilidades ...sector inmobiliario en España. Las habilidades clave incluyen: - Fluidez en español - Excelentes habilidades de comunicación y negociación. - Experiencia o Certificación en Appointment Setter y/o Closer de Ventas. - Eres comprometido y te gusta alcanzar metas - Te gusta la prospección o quieres aprender - Estás dispuesto a dedicarle de 5 a 6 horas al día - Saber prospectar a través de Instagram, Linkedin, etc. Compensación: - La empresa está dispuesta a pagar hasta un 20% por acuerdo cerrado (210€-900€ por cliente) + una cantidad fija...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  LinkedIn marketing -- 2 5 μέρες left

  ORLANDA ENGINEERING looking for experienced and creative individual or team to help elevate my company’s presence on LinkedIn. My goal is to utilize LinkedIn to reach the decision makers, managers, and other business professionals, as well as generate leads and build professional connections. I have identified my target audience as B2B. I have a budget of more than $1000 for this project and am confident that the right person or team can deliver great benefits for our company. As such, I am open to creative and fresh ideas on how to utilize LinkedIn to develop an effective marketing campaign.

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  LinkedIn marketing 5 μέρες left

  ORLANDA ENGINEERING looking for experienced and creative individual or team to help elevate my company’s presence on LinkedIn. My goal is to utilize LinkedIn to reach the decision makers, managers, and other business professionals, as well as generate leads and build professional connections. I have identified my target audience as B2B. I have a budget of more than $1000 for this project and am confident that the right person or team can deliver great benefits for our company. As such, I am open to creative and fresh ideas on how to utilize LinkedIn to develop an effective marketing campaign.

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  linked in profile update 5 μέρες left

  LinkedIn Profile Update Skills and Experience: - Strong experience in updating LinkedIn profiles - Proficiency in crafting professional and engaging content - Ability to tailor the profile to highlight relevant experience and achievements Project Requirements: - Update the Experience section of the client's LinkedIn profile - Maintain a professional tone and style throughout the profile - Complete the update within 2 weeks Note: The client has already updated other sections of their profile, such as the Summary and Education but would appreciate a complete review of their profile.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am looking for a digital marketing expert to help me promote a Chinese adhesive brand and appoint distributors for our products. Target Audience: - Our focus is on attracting distributors who are interested in partnering with us to sell our adhesive products. Platforms: - We would like to use social media platforms such as Facebook, Instagram, and LinkedIn to reach out to potential distributors. Content: - The main focus of our digital marketing campaign will be to share product information with the target audience. We want to highlight the features, benefits, and uses of our adhesive products to attract distributors. Ideal Skills and Experience: - Experience in digital marketing, specifically in promoting products and appointing distributors. - Proficiency in social media ma...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Haber Portalı 5 μέρες left

  Bir haber portalı için web tasarımcısı arıyorum. Haber portalı çok detaylı olmayacak. Sadece bir haber girişi ile bu girilen haberleri aynı anda tüm sosyal medya hesaplarından yayınlayacak bir site yapacak bir kişi arıyorum. Mevcut hazır yazılımlar çok kapsamlı ve çok detaylı siteler. Oysa ...Sadece bir haber girişi ile bu girilen haberleri aynı anda tüm sosyal medya hesaplarından yayınlayacak bir site yapacak bir kişi arıyorum. Mevcut hazır yazılımlar çok kapsamlı ve çok detaylı siteler. Oysa benim aradığım sadece bir bülten. I need a news website. But i dont wat complicated. Just a news, and when i enter a news from admin panel, website must send all social media account such as LinkedIn, X, Facebook and Instagram. We can...

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can manage and market my social media platforms for my business. The ideal candidate will have expertise in Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, and Affiliate Platform. It would be a plus if she or he is familiar and with affiliate platforms and affiliate marketing as well. Goals: - Increase brand awareness - Drive traffic to my website - Build a community Responsibilities: - Create and curate engaging content - Schedule and post content three times a week - Monitor and respond to audience engagement - Analyze and report on social media performance Skills and Experience: - Strong knowledge of social media platforms and their algorithms - Experience in social media management and marketing - Excellent written and verbal communication skills - A...

  €416 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €416 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  €184 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  1.-DESEABLE con conocimientos de herramientas de automatización en Linkedin. Indicar cuales y experiencia si se tiene. 2.- si ha participado en campañas de Linkedin para clientes indicar cuales, resultados etc Si han sido campañas de generación de leads indicar sobre las secuencias de mensajes, delays etc. Si ha sido campañas de creación de contenidos indicar experiencia. 3.- Indicar si se ha manejado Sales Navigator e indicar si dispones de cuenta. 3.-Manejo de Office (Outlook, Excel y Word) 4.-Horario compatible con España 5.-Indicar experiencia en otras redes sociales, cuales tienes y que has hecho con ellas (¿solo uso personal o para alguna empresa?) 6.-Experiencia en atención a clientes: hablar con cl...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  App promotion on social media 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: App promotion on social media Target Platforms: Facebook, Instagram, twitter, tiktok, LinkedIn, other apps, etc Primary Goal: Increase Downloads Target Audience: Adults, teens, etc Description: - I am looking for a freelancer who can help me promote my app on Facebook and other social media platforms. - The main objective of this promotion is to increase the number of downloads and user engagement for my app. - The target audience for the app is adults and teens. - The ideal candidate for this project should have experience in social media marketing, specifically on Facebook, twitter, tiktok, LinkedIn, Instagram and other platforms. - They should have a strong understanding of social media advertising and be able to create engaging and compelling content to...

  €49 (Avg Bid)
  €49 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  LinkedIn Content Writer with Knowledge of Supply Management I am seeking a skilled content writer with expertise in supply management, specifically procurement. The ideal candidate will have a strong understanding of procurement practices and be able to create engaging and informative content for business professionals. Target Audience: Business Professionals Responsibilities: - Create high-quality LinkedIn posts focusing on procurement in supply management - Conduct thorough research to gather relevant information on procurement practices - Write engaging and informative content that appeals to business professionals - Ensure all content is well-written, error-free, and aligned with the client's brand voice Skills and Experience: - Proven experience as a content wri...

  €216 (Avg Bid)
  €216 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  LinkedIn Sales Navigator Setup 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello Freelancers, I'm in urgent need of someone experienced with LinkedIn Sales Navigator. I've encountered a couple of issues while trying to set up my account: 1. **Email Verification Issue**: Whenever I attempt to create an account, the platform asks for email verification, but I never receive the verification email. 2. **Payment Trouble**: I managed to reach the payment section once, but my payment was repeatedly denied. I require someone to successfully create an account for me, ensuring that I can access the free trial. I will provide my card details for any necessary verifications or procedures. **Key Requirements**: - Proven experience with LinkedIn and particularly Sales Navigator. - Ability to troubleshoot and resolve account creation issues. - Di...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...Weebly website, and also create a LinkedIn post. The newsletter will focus on a single subject, with a new posting every two weeks. Copy and photos will be supplied. Each newsletter contains a single discussion topic. Style of Artwork: - Graphic Design Theme or Subject: - I have a list of subjects that will be provided for each newsletter. Conversion Requirements: - The conversion into a blog post for the Weebly platform and LinkedIn post may require copy being redrafted into a blog format. - Creative design will also be needed for the blog post and LinkedIn post. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design and creating visually appealing artwork. - Experience in converting content into blog format for Weebly platform. - Knowledge of LinkedIn...

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  Hi, I want to get the company, web domain, Linkedin URL of who are the customers of these companies 1) Payfit (top prio) 2) Lucca (top prio) Data we’re looking for : - Company name > focus on >200 employees - With a HQ in France - Website domain - Linkedin URL domain - International offices or employee (when he can get the information) - Source info’s confirmation I need 500 companies per competitors name. Thank you for considering my proposal.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  UK resume format 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Seeking a professional who can create a UK resume format in a combination style, tailored for a mid-level career level. I will send you my LinkedIn profile and my current Resume for reference. The ideal candidate should also be able to provide a well-crafted cover letter to complement the resume. Experience in creating effective and visually appealing resumes for mid-level professionals is highly preferred.

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  Social Media Post using their API 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ... Post method: - Input: JSON format - PlatformID: number (what social media platform to post data) - Image: array of base64 - Hashtags: array of string - Mentions: array of string Output: JSON format - IsSuccess: boolean - Error: (leave null if request success) - Code: number (error code) - Message: string (error description) Phase 2 will be integration for Instagram, LinkedIn and Tiktok. Please write 'Human' in your first proposal to ensure you are not a bot. Thanks ...

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Create me website for webdesign agency 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello, we need a website for our web design agency. Website will be given in GERMAN and ENGLISH. The user will have the option to select which language they want. In that case we will use pre-given text. N...net/item/haptic-web-design-agency-wordpress-theme/47396854 We need multi-pages design of the theme. Home, Services, About Us, Contact, (Imprint & Data security will be page on footer) Services are: Web Development, E- Commerce Development, App Development, Software Development, Explainer Videos In the footer also needed sitemap with each service and all other pages. Instagram, Facebook, X, LinkedIn links are required Logo is in the attachment. You will develop the website on your server and move after finish to our server. ONLY BID AFTER YOU READ. DO NOT ASK WHAT ...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  100 προσφορές

  I am looking for a professional who can improve my resume and cover letter to make them more appealing in the technology industry. Want to stand out in LinkedIn. Need also all details for Linkedin like about and title. Format: - My current resume and cover letter have a modern design with graphical elements. Industry: - I am specifically looking to apply in the technology sector. Optimization: - I do not need the resume and cover letter to be tailored for specific job postings. I am looking for a general resume and cover letter that can be used for various job applications. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in resume and cover letter writing, particularly in the technology industry. - Knowledge of current trends and best practices in resume design, espec...

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  Dosieres, 3 unidades 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Necesito hacer 3 dosieres de producto para linkedin

  €56 (Avg Bid)
  €56 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Video Marketer 4 μέρες left

  ...campaigns to boost brand visibility. - Conduct market research to identify target audiences and trends. - Provide reports on video marketing performance. Requirements: - Proven experience as a Video Marketer, preferably in the healthcare or telehealth industry. - Strong portfolio showcasing successful video marketing campaigns. - In-depth knowledge of social media platforms (Facebook, Instagram, LinkedIn) and YouTube. - Familiarity with telehealth industry trends and audience behaviour. - Excellent communication and collaboration skills. - Ability to work independently and meet tight deadlines. How to Apply: Interested candidates should submit the following: 1. Portfolio or links to previous video marketing projects. 3. Detail your fee structure based on varying project compl...

  €413 (Avg Bid)
  €413 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Digital marketing 4 μέρες left

  ...expert who specializes in Pay-Per-Click Advertising and has experience with LinkedIn. The primary goal of this social media marketing campaign is to generate new leads for my business. Specific requirements for this project include: - Expertise in Pay-Per-Click Advertising strategies - Strong knowledge and experience with LinkedIn marketing - Ability to create and manage effective social media campaigns on LinkedIn - Proven track record of generating new leads through social media marketing - Understanding of lead generation tactics and strategies - Ability to optimize campaigns to maximize lead generation results Ideal skills and experience: - Proven experience in Pay-Per-Click Advertising, particularly with LinkedIn campaigns - Familiarity with LinkedIn...

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Community Manager 3 μέρες left

  Buscamos a un community manager para nuestra empresa. Se encargaría de la gestión de redes sociales (instagram, facebook y linkedin): creación de contenido, copy, atención a clientes por rrss, etc.

  €6 - €12 / hr
  Τοπικό
  €6 - €12 / hr
  0 προσφορές
  Marketing for my online stock market course(Webinar) 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a marketing specialist to help promote my online stock market course targeted towards intermediate learners. Specific marketing strategies that I have in mind include social media advertising, email marketing, and influencer partnerships. For social media advertising, I would like to focus on platforms such as Facebook, Instagram, and LinkedIn. The ideal candidate for this project should have experience in developing and implementing successful marketing campaigns, particularly within the education or finance industry. They should be familiar with social media advertising best practices and have a strong understanding of the target audience, which in this case is intermediate learners. Creativity, strong communication skills, and the ability to analyze and opti...

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...a Social Media Marketing Campaign Expert who has access to Linkedin Navigator or who can drive website traffic through LinkedIn and Facebook by contacting 1500 specific contacts The primary goal of the campaign is to drive website traffic and post messages on Linkedin and Facebook. I have a specific target audience in mind and will provide the contact information, however I need to see good reviews that are related. This is a low budget project at first but will have consistent monthly work for you if this project is succesful. My budget is less than 100 USD for this- the person with the best review and lowest bid will get the job plus guaranteed good 5 star reviews let me know if you have access to sales navigator for Linkedin Skills and Experience: - P...

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  Κορυφαία linkedin Άρθρα Κοινότητας