Κινούμενα Σχέδια Δουλειές και Διαγωνισμοί

Outsourcing jobs is not a tough process as long as Freelancer.com is ready to do this job of yours. Employers can post their projects related to animation work at the site to get the best freelancer. There are many freelancers in this category who are working from various parts of the globe. They are skilled and experienced in this animation work.

3D animation is one field which is very crucial for the company\'s success and popularity. The animation expert will turn your concepts and imagination into real rapid graphics. With the services of animators, you can make your website talk, communicate and move from one place to another. The 3D animation expert will think out of the box and convey the message to the targeted audience by way of animated videos. With these credentials you can make your project stylish and convey the right message by giving visual effects. The 3D animation expert will also possess additional skills like 3D modeling, 3D graphics, walkthrough animations, character animations, 3D floor plans and more.

If you are a freelancer having skills in the animation field, lots of projects are waiting at Freelancer.com. Place your quote and grab the project from any employer of your choice.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Animator; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Project for Roberto E. Hi Roberto E., I noticed your profile and would like to chat with you about my project. We can discuss any details over chat. 1 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , , Επεξεργασία Βίντεο Feb 22, 2018 Σήμερα9μέρα 23ώρα €10
After Effects / Motion Graphics work I have a lot of motion graphics work coming up and am trying to find a creative partner to help I would like to see the type of motion graphic work that's been done before, so I can review style types. 14 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Γραφικά Κίνησης, Επεξεργασία Βίντεο Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €5673
Create a 2D Animation Hi, I need couple of 2D animated videos, please provide your portfolio and let me know your prices for 60 sec animated video. You have to start work quickly. Thanks 10 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €77
mrkrabs.com ;) Welcome to good idea three-dimensional animation 8 Σχεδιασμός Γραφικών, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €332
Animated Videos - 4 Videos Need to build animated videos for Visitor Management System - 4 Videos covering various aspects of the solution. 7 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €72
2.5 D LOGO ANIMATION Hello, We are looking to have a custom 2.5 D animation of our logo created. It is a short video clip (8-10 seconds) but the animation involves using our pre-existing logo character. We have one main scene were we want the "camera" to pan around the character, but besides that, it should be a straight forward 2.5 D animation. We are open to suggestions, but the general premiss is what we ... 8 Σχεδιασμός Λογοτύπου, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €122
Unity 3D character reskins Hello, I need a total of 18 character model reskins to be done for Unity 3D within 5 [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] model will be provided, but needs to be redone. Looking for a pationate and motivated freelance... 6 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €242
Create 30 Animated sec explainer video Need a 30 -40 second explainer video for a new website launch , I'll provide script. 54 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €133
Animation for Onyx project Onyx is an erc20 token. Onyx is built for service... 1. To facilitate payment of goods and services on Kwakoo Marketplace. 2) To be the base trading currency on Kwakoo Exchange 3) To be spent on POS and withdraw from ATM through a prepaid card. 27 Adobe Flash, Σχεδιασμός Γραφικών, Κινούμενα Σχέδια, Κινούμενα Σχέδια 3D, Bitcoin Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €312
Render ready After Effects project 1, 3 min video (text in project on Khmer language) Easy work for whom got After Effects CC 12.1 or higher versions. I will send you ready project. Your work only to render one sequence in H. 264 mp4 high quality ("in" and "out" marks for render already in sequence). WORK ONLY FOR WHOSE WHO HAVE KHMER LANGUAGE ON PC AND ON AFTER EFFECTS! Project is high speed for render. Got only video and text. On my PC text is displayed inc... 10 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €30
Render ready After Effects project (text in project on Khmer language) Easy work for whom got After Effects CC 12.1 or higher versions. I will send you ready project. Your work only to render one sequence in H. 264 mp4 high quality ("in" and "out" marks for render already in sequence). WORK ONLY FOR WHOSE WHO HAVE KHMER LANGUAGE ON PC AND ON AFTER EFFECTS! Project is high speed for render. Got only video and text. On my PC text is displayed inc... 7 Κινούμενα Σχέδια, After Effects Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €16
Make How To play video We Created a Game and Now we need how to play video.. i will guide you how to play the game and you have to make a eye catching and professional video 22 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, Βιντεογραφία, Παραγωγή Βίντεο, Επεξεργασία Βίντεο Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €97
making animations the project makes 3d animation for business purposes 33 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €445
Small video promo (in motion graphics) We need a one minute motion graphics for promoting a service online. We provide graphic elements, text and voice over. 48 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Γραφικά Κίνησης Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €138
looking for man voice over for a shot animation hello. I need a man to do voice over for a short animation. The couple in the story is around 20-25 years old. I have tried to find someone on fiverr, but the result is not very good. Because I ask 2 person seperately to record the voice, so they don't coordinate well. so I need a man to redo the voice over who could coordinate the girl well. You can just send me the unedite... 12 Ηχητικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, Φωνητικό Ταλέντο, Παραγωγή Βίντεο Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €29
Cartoon required I require cartoon images to be made for pets. 73 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Κινούμενα Σχέδια, Εικονογράφηση, Καρικατούρες & Κινούμενα Σχέδια Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €74
make a video for coin ico I need an video for coin , audio acent in US ENGLISH and the video is needed in animation Duration : 1.20 m- 1.30 m 13 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €83
vectorise and Illustrate some characters in attached style I have designed some characters and animation storyboards. I need someone to illustrate the characters in new poses and place the characters into each scene. I also need some illustration of a couple of objects a book and a paintbrush. The attached pdf has detailed info on style poses etc. 71 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Κινούμενα Σχέδια, Εικονογράφηση, Καρικατούρες & Κινούμενα Σχέδια Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €231
3d walk through animation the project is 3d walkthrough animation but I need the same quality of this, CAD file is their [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] [το url αφαιρέθηκε, &... 37 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, 3ds Max, Κινούμενα Σχέδια 3D Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €2039
short animated video on auto loan of 1 minute required by todays day end Short animated video on auto loan of 1 minute required by todays day end with the below story line, A family is driving by the road and the little kids points to the car. The family is excited and thinks of visiting the [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για ν&alph... 11 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €70
making 2d animation on after effect I want someone to animate AI file urgently 39 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Κινούμενα Σχέδια, After Effects , 2D Animation Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €31
teaser video 1 or 2 minute i want to make a teaser video of 1 or 2 min. in which sound i will provide and rest video u have to make, i am attaching a sample file, have look and then bid 29 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Παραγωγή Βίντεο, Επεξεργασία Βίντεο Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €121
Building animation construction build up I have a 3D model of a building and I want to make an animation of the construction process starting from a 3DS Max model. Example: - [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] - [το url αφα&iota... 56 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €524
CONTEST - Animation design Hey designers! Our last contest for logo design was a huge success! Huge shout out to Robert M. for taking out the #1 spot. We are back again, this time for animation design. A run down of the App: Peep is an App that allows a user to rate the personality of a person they've met and had interactions with. We at Peep are giving a single designer the opportunity to display their ani... 4 After Effects , Κινούμενα Σχέδια Feb 22, 2018 Σήμερα13μέρα 7ώρα €63
Modeling, Rigging and Animation of a Bird I need an animation which is going to be used for a Unity Game, the model needs to be a mesh, You can make the model and animation in any software you prefer using but i would need an FBX output, The bird will need to fly in a circle, will discuss more information after selection The bird can be find on this link : [το url αφαιρέθηκε,... 24 Κινούμενα Σχέδια, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €281
Svg animation We have png images of an wizard. (See attached.) We want to make this wizard an object graphic animation .svg file 27 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Κινούμενα Σχέδια, HTML5, SVG Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €36
Video for Social Media I need a short animated video to market my implementation services I have written a storyboard to show more or less what i have in mind - see attached word file 5 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Βιντεογραφία, Παραγωγή Βίντεο Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €156
Explainer Video Good day I was working with an illustrator who unfortunately can not animate. I have about 68 frames/ slides that need to be animated sync with a mock up voice over that I have done as a dummy guide. This is an explainer video The creative / artwork is available in AI - 2D illustration. Looking for someone to add movement it and can work quickly. Most of the creative is repetitive - just in... 42 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Κινούμενα Σχέδια, Εικονογράφηση, After Effects Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €307
design.companyprofile.animation video I would like to hire people for my project in animation video company profile design 31 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €409
2D explanatory video two 2D explanatory video needs to be created for one minute each. script and VO will be provided. its for an automatic calling system manufacturer. below enclosed is the ref link for quality. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δεί&tau... 27 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, Παραγωγή Βίντεο Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €122
Create a short, basic video/animated presentation walkthrough for a healthy lifestyle program I have a free, online, healthy lifestyle program that needs a walkthru video or animated presentation that highlights a few features of the program. I can provide a few key points that need to be covered, but am looking for someone to build on what I provide. Looking for: -brief production: probably less than 1 minute long -Focus on screenshots of the website and features (plus a bit of an... 32 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Επεξεργασία Βίντεο, Content Marketing Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €105
Animated cover I want to make the example 1 photo using the girl from example 2. I have the words I want written on the wall in the background. ONLY BID WHAT YOU ARE WILLING TO WORK FOR 31 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €28
Make an explainer video for my new company Hello, I need an animator to help my new company out by making a 2d explainer video. I want there to be synced voice over *I can provide the voice over if needed* and music. 64 Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Φωνητικό Ταλέντο, Παραγωγή Βίντεο, 2D Animation Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €170
Digital Media Packges We are looking for a person who can develop digital media packages for me. This package should consist of following features, 1. Logo Design 2. Business Card Design 3. 4 Nos of 60 Second Animation videos with Animations, Sounds, Speech, Photos, site video (Site Photos and Videos will be provided.) 4. 24 Nos Facebook Banners 5. 12 Nos Content Write-ups 6. 24 Nos Email Flyers 7. 24 Nos ... 17 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Κινούμενα Σχέδια Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €429
explainer video explainer video for the business: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 49 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, Παραγωγή Βίντεο Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €131
3D character development (Design & Animations) for mobile app game Ever made your imaginary world full of characters come true? Well heres your chance to make mine happen. Im looking for one or two freelancers to build my imaginary world of characters for my mobile app defense tower game. I will need ideas, design, renders, animations, and quick response and great communication designers. I love the way these characters look especially the small to animal looking... 7 Κινούμενα Σχέδια 3D, Μοντελοποίηση 3D, Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Κινούμενα Σχέδια Feb 21, 2018 Σήμερα2μέρα €41
Moving Picture Video Content - Harry Potter Looking for someone to design some content to be displayed on our TV screens that will look like portraits of moving people in victorian outfits. See reference video for content examples: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτ&eps... 9 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Photoshop, Κινούμενα Σχέδια, After Effects Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα €21
Whiteboard Animation Video - 21/02/2018 19:13 EST HELLO AND GOOD DAY ARTISTS, Please review the attached script, page 1 and jpg image This video will need to be done in custom and stock whiteboard animation, with a strong female voice that has intonation in voice for questions and powerful statements, realistic artwork with realistic colors. I would like to know: 1. Do you understand the script; can you create the scenes and meet... 35 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, Γραφικά Κίνησης Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 22ώρα €217
Design two SVG Animations Looking for an artist who can provide a great result without strict requirements. As described in the title, we will be looking for two SVG animations to use during the process in our website. Going forward, these animations will be referred to as: 1. "Verifying" 2. "Verified!" Our site allows you to create short URLs. However, we verify each URL against Google Safe Brow... 0 Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Γραφικών, SVG, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, XML Feb 21, 2018 Feb 21, 20181μέρα 22ώρα €162
create a Video Ad I am a Real Estate Agent looking to have a 30 Sec Video Ad. I have attached my details and Logo 43 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Επεξεργασία Βίντεο Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 20ώρα €111
Animated art cover I am looking to take the character from example 1 and make a cover like example 2. 966 x 642. Something just a simple dark background exactly like example 2. 19 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Κινούμενα Σχέδια, Εικονογράφηση, After Effects Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 20ώρα €22
Adobe After Effect Template We need our main logo and 2 other logos or images plugged into an Adobe After Effect Template we bought. Then we need the finished After Effect files delivered to us ready to use for youtube videos. 5 Κινούμενα Σχέδια 3D, After Effects , Κινούμενα Σχέδια, Επεξεργασία Βίντεο Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 20ώρα €41
Need a very short intro video We are making some simple videos but would like a nice intro with our logo... I have attached multiple files as in png and an editable file. I only need a brief 3-5 second intro but clean not in your face. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δ&epsi... 16 Κινούμενα Σχέδια 3D, After Effects , Κινούμενα Σχέδια, Επεξεργασία Βίντεο, Υπηρεσίες Βίντεο Feb 21, 2018 Feb 21, 20181μέρα 20ώρα €41
Build a responsive CSS or web animation I need a CSS or other kind of web animation that I can insert as part of my site. The concept is a series of circles that merge together in a central circle. The background needs to be transparent and the circles pure white (no shadows, no shadding, no 3d effect required) what is important though, is that the circles behave as metaballs when they merge or collide. The animation needs to behave wel... 24 Javascript, CSS, Κινούμενα Σχέδια, HTML, jQuery / Prototype Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 19ώρα €129
Stickman 2D Hello, I need a 2d characters animated somehow like the character of the game "Simple Spy" 20 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κινούμενα Σχέδια, Εικονογράφηση Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 19ώρα €37
Do Lifestyle Photography shoot with my Educational products Hi, We have educational games product like playing card, boardgame, puzzle cube and smartpen. I need lifestyle photography with models done. Also a video commercial made for the same. I can offer script for video commercial. For photoshoot the models need to be provided by you. I can send my products across to you for doing the photoshoot or commercial. Any innovative nice ideas welcome... 8 Φωτογραφία, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, Βιντεογραφία Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 19ώρα €486
Two Annimation video's twenty seconds each done in 36 hours Need a Two Annimation video's twenty seconds each done in 36 hours. Please me know if you can get this done in that time frame. Ready to hire as of tomorrow. 41 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Παραγωγή Βίντεο, Επεξεργασία Βίντεο Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 19ώρα €862
I need an aminator I need a quick animation for airport safety (Ground services) 26 Κινούμενα Σχέδια Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 18ώρα €341
Create an Animation/Intro Hey Guys, I have my logo and symbol already made for my brand and business. I've been releasing some youtube content and would like an intro creadted with my logo. What I would like is for someone to take my logo design and make a 3-5 second cinematic intro that I can attach to the beginning of my content moving foward. 13 Κινούμενα Σχέδια 3D, Κινούμενα Σχέδια, YouTube Feb 21, 2018 Feb 21, 20183μέρα 18ώρα €61
Quick 3 second video outro I need a video outro, one thats like the video attached. Like shown in the video below, the outro is a phone popping up (with an instagram page opened on the phone), a hand pressing the follow button, and then the button says "following", then the phone scrolls down so you can see the rest of the phone. You have to make this animation, and then make sure you can easily swap out what i... 22 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Παραγωγή Βίντεο, Επεξεργασία Βίντεο Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 18ώρα €21
Showing 1 to 50 of 3414 entries
« 1 2 3 4 5 »