Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Δουλειές και Διαγωνισμοί

Database Administration involves system installations, configuration, monitoring and upgrading. System owners would love to maintain the performance of their systems. This requires a qualified personnel to undertake the project and keeping their operations afloat. With this requirement, the system owners conduct searches for the right person with relevant skill and experience that can guarantee Database Administration for their organizations. It is for these reasons that Freelancer.com come in handy. A professional should be able to monitor the systems to ensure proper operation of the organization. Whenever software installations are required, then they should conduct configurations during the installation process to ensure proper tasks are conducted.

With a surging demand for Database Administration freelancers, you will be sure that your services on Freelancer.com attract employers. This means that you have a high chance of meeting with recruiters who are searching for professionals with prerequisite knowledge and experience that you can provide. In addition, you can improve your competitiveness every time a client leaves a review at the end of the contract. Looking for fast paying gigs on Freelancer.com can be very rewarding.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Database Administrator; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Present a SQL Deliverable This project will be to create a flow of sql deliverables. I am presenting and am going to create an ERD document from the project after it is finished. If you have any questions let me know, Thank you! "Description: 1. Pick a system to create from the following website Industry Data Models. Ie. ([login to view URL]). The system must have a minimum of 5 tables. Make sure when you pick the... 18 SQL, Oracle, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €122
Oracle Developer Must know ODI 11g and have good knowledge of Oracle BI applications table structures. This is to build and customize interfaces through BI apps data warehouse table structure and export to flat-files. 2 SQL, Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €5
VIJAYKUMAR SQL to transpose the record values to columns 27 SQL, Oracle, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft SQL Server Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €375
Build me an Alert Management and Service Fulfillment mobile App (on top of data from NCR AptraVision and Wincor-Nixdorf's Proview application Database) 1) I am looking for freelancer who knows about NCR Aptravision and erstwhile Wincor-Nixdorf (current Diebold-Nixdorf) Proview Data structures fully well. 2) Idea is to build an alert & service management app (workflow) on top of the these two database schemas to have a common app for service or cash outage. Alert should come out in different ways: a) Net Cash volume remaining in the dispen... 19 Mobile App Development, SQL, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Full Stack Development Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα -
Need expertise in Oracle SQL Stored Procedures/Jobs HI I have a requirement and a query with me but need to run that query to show data as it ran on last Tuesday of each month for past 12 months. So for current month the logic should be as follows: When the query runs on 5 Jun 18 (1stTuesday of current month) it should store the value against month column Jun'18 as say "a" when the query runs on 12 Jun 18 (2ndTuesday of current mont... 29 SQL, Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €124
Create a stored procedure in MYsql with conditions I need help in Creating a stored procedure in MySQL with conditions. Please read the attached 19 PHP, Linux, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €15
Manual Firebase JSON database entry Need to manually convert spreadsheet data into Firebase JSON format. 29 Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, node.js, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €410
SQL Stored Procedure Need a SQL stored procedure for summary & grouping 72 SQL, Oracle, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft SQL Server Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα €83
Build a Database I will like to build a database for an insurance company, to track cuctomers, premiums, payments 20 Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Jun 18, 2018 Jun 18, 20185μέρα 23ώρα €139
Setup MySQL redundancy on existing database between 2 servers Looking for someone who can set up a MySQL redundancy on our existing database between 2 servers so that the information on both servers are always up-to-date. It must also be able to copy over new data that occurred back to master if slave has to take over when master goes down. 31 Linux, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 2ώρα €394
Optimize WP database to use less CPU/RAM My hosting support (SiteGround) is suggesting to optimize our website database ([login to view URL]) so it will consume less RAM & CPU. If you are an expert, please bid. Attached their report. thank you 15 PHP, WordPress, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Jun 17, 2018 Jun 17, 20184μέρα 21ώρα €97
SQL2014 reports and dashboards writing Compile reports / dashboard based on dispatch database with quite a few tables. We already have a pool of different reports, but new requests arise from time to time. 42 SQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Jun 17, 2018 Jun 17, 20184μέρα 19ώρα €888
Water Quality Data management This is a river water quality monitoring project. I have been collecting water quality from multiple sites over 10 years. An enormous amount of data is in multiple spreadsheets from various labs needs to be organised into a database that is easy to work with. Access, etc? I'm not sure what is the best software to use. Would prefer someone with basic water knowledge but that is not critical. 49 Excel, Microsoft Access, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Jun 17, 2018 Jun 17, 20184μέρα 17ώρα €12
my SQL Database administrator Hello My website not handling more then 300 users and according to dedicated server we checked my SQL usages going very high due to some query of PHP side. so i need query optimisation. Over all i need to improve website so that website can handle more then 2000 Users Exp person only allow to bid here please 21 PHP, SQL, MySQL, HTML, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Jun 16, 2018 Jun 16, 20184μέρα 3ώρα €78
NEED DATABASE OF PHONE NUMBERS FROM ITALY I need sobody who can give me database of more phone numbers of people in italy, so I could call them and make marketing to my products 4 Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jun 16, 2018 Jun 16, 20184μέρα 2ώρα €282
OLAP using Knowage I have a DW database in a PostgreSQL database. I need to export the structure to analyze this data using Knowage. That is, assemble the cube, its dimensions and metrics and then import into Knowage. Note: I have attached the model and the bank pertinent to this project. Notice that it is very simple. 2 Εξόρυξη Δεδομένων, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Big Data Sales, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Data Warehousing Jun 16, 2018 Jun 16, 20184μέρα 2ώρα €16
Project for NOURELDEEN Buidlding databse. A secret project for Noureldeen 7 SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Jun 16, 2018 Jun 16, 20183μέρα 22ώρα €142
Hadoop project assistance database system HI I require assistance all information inside attached doc 14 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Hadoop, Map Reduce, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jun 16, 2018 Jun 16, 20183μέρα 21ώρα €112
Need to import sql file in my c panel. | i have only sql file and theme files only Need to import sql file in my c panel. | i have only sql file and theme files only 31 PHP, SQL, WordPress, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Jun 16, 2018 Jun 16, 20183μέρα 19ώρα €3
Mysql databse Project Job Project Description Design and Construct a database system for a business case for at least three entities (tables). The tables should contain a reasonable number of constraint tuples (rows), not too few and not too many. The following properties should be considered when submitting the final work: 1. Uniqueness: new and no duplicates 2. Originality: Creative effort invested by group members int... 16 PHP, SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 4ώρα €34
Repair AlwaysOn MS SQL Server 2012 I have alwayson enabled, but one server crashed and have backups (hyper-V VM). need them deployed and enabled again. Also need over check of sql server performance. Need to work with me using teamviewer. Available M-F 8-5 pacific time. 10 Διαχείριση Συστήματος, SQL, Windows Server, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft SQL Server Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα €96
Converting a MS Access Database to MYSQL/PHP I have begun converting an MS Access Database to the web using PHP and MySQL, however, I am having doubts on my own work and feel I should learn from an experienced professional. There are four forms, 20 odd tables, and less than 500 records. The program is for a project working with urban refugees so someone who has similar experience working with smaller NGO's would be helpful. Thank you. 51 PHP, Microsoft Access, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 19ώρα €387
Client Reporting Tool We are looking for a talented individual or team to help us build a Hubspot type reporting tool. Every month we generate reports for our clients. These reports include: - Google Analytics Dashboard - SEO Rankings - Social Media Analytics (Likes / Followers / Reach etc) - Facebook data - Sales (through Shopify - Google Adwords information - Mail Chimp & Campaign Monitor Stats - Reports on AB ... 13 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Google Analytics, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 17ώρα €338
Currently looking for A computer database research assistant. Microsoft word, windows, office, also any computer database college accreditation. 3 Word, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft Office, Βοήθεια Για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 16ώρα €352
Troubleshoot ftp issues, MySQL Database issues, rvsite and rvsitebuilder issues for my cent os 7 dedicated server Hi, I am Mr Sriram Kasturi from Chennai, India here. Using a freelancer that I hired from this site, I setup a dedicated centos linux 7.5 web host with cpanel/whm and setup whm/cpanel for 12 domains. I need help for troubleshooting ftp issues, MySQL Database issues, rvsite and rvsitebuilder issues for my cent os 7 dedicated server and check for general maintenance to find out whether there are o... 14 Διαχείριση Συστήματος, Linux, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 13ώρα €16
Some SQL questions I need help with some SQL questions. The deadline is three hours on a specific day. Message me and I will send you old questions so you know how it might look like. The new questions will be of same "difficulty grade" as those ill send you as exempel. So if you dont think you can answer them in 3 hours please dont bid, i will not pay anything if the deadline passes. You have to be availa... 41 PHP, SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 3ώρα €32
Program won't connect to sql database on server I have one computer in an office that used to open the program that uses the sql database just fine before it was upgraded to windows 7. Now it comes up with an error when launching the program that it can't connect. No other changes were made. All of the other computers in the office open the program without an issue 26 SQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Jun 14, 2018 Jun 14, 20181μέρα 23ώρα €27
Do some data entry for $35/hr Transferring data from paper formats into computer files or database systems 26 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εξόρυξη Δεδομένων, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 13ώρα €25
Do some data entry for $35/hr Transferring data from paper formats into computer files or database systems 27 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εξόρυξη Δεδομένων, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 4ώρα €26
Visio Experts with good knowledge of UML Diagrams like class Diagram etc I need a visio Experts who have good knowledge of UML diagrams. I need a serious and hard working person who may work with us for LONG term 10 SQL, Σχεδιασμός UML, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 3ώρα €101
Postgres monitoring and performance optimization The goal of this mission is to support us about Postgres performance in the context of an important delivery in the end of June 2018. • Manage dynamic graph on Postgres • Monitor PostgreSQL usage (alerting, bottleneck…) and create relevant testing procedure to optimize performances • Optimize PostgreSQL configuration and maintenance procedure • Improve ... 9 SQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, PostgreSQL Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 1ώρα €40
S/4HANA Administration and individual Training S/4HANA Administration and individual Training with SAP HANA projects sizing support , on call and remote screen sharing expert support provided 2 Λογιστικά, Cloud Computing, SAP, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Jun 13, 2018 Jun 13, 201821ώρα 37λ €106
Generate Database/List Need list of safety dealers, Vendors List/Database around of 1-2 lakhs. Database should include: Company Name: Contact Person: Address/Location: Contact: Email id: 3 Πωλήσεις, Διαφήμιση, Έρευνα Αγοράς, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Jun 13, 2018 Jun 13, 201819ώρα 36λ €125
write a short MSSQL script I have the following structure in an MSSQL2008 database : I am in need of a script to replicate the output shown below. It is generated by: groupby on RPT_ID, FILE_ID, LINE_ID, distinct (dynamic !!!) columns from COLUMN_LITH and 'first' values in COLUMN_VALUES (COLUMN_NAME is dropped) 45 SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft SQL Server Jun 13, 2018 Jun 13, 201814ώρα 55λ €24
Web Intrusion Database Testing 1, master one or more mainstream database structures such as MySQL, MSSQL, Oracle, PostgreSQL, and particularity. 2, familiar with the infiltration test steps, methods, processes, proficiency in various penetration test tools. 3, have host, network or Web security penetration test related project implementation experience. 4, master the security hole discovery and utilization methods, have a certa... 3 SQL, Oracle, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Ασφάλεια Διαδικτύου Jun 13, 2018 Jun 13, 201814ώρα 4λ €59709
Fix jumbled CSV files - 200 Files of 200K records each - 40Million total Looks like my 200 files were exported from a MYSQL database or Access database and now they have all information in one field and won't display correctly. I want a freelancer to fix the format on the first file of 200K AND SHOW ME HOW TO FIX SUBSEQUENT FILES... 23 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jun 12, 2018 Jun 12, 20188ώρα 39λ €31
Agency is Looking for Email Marketing Expert The agency mainly serves manufacturing companies, so the technical background is preferable. The involvement is about 30 hours per week. We are looking for a long-term partner who is creative, responsible and just a pleasant to work with. Please send us the process you follow, including initial questionnaire and analysis, proposals, and portfolio items. 5 Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Διαφημίσεις email, Marketing Strategy, Content Marketing Jun 12, 2018 Jun 12, 20186ώρα 9λ €10
A Database Error Occurred Error Number: 1364 Field 'customer_name' doesn't have a default value Fix a small problem in our inventory system, while adding a sale since today the following message appears: A Database Error Occurred Error Number: 1364 Field 'customer_name' doesn't have a default value We need it solved 38 PHP, SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jun 12, 2018 Jun 12, 20182ώρα 58λ €5
oracle developer required for urgent project... Hi, i am looking for oracle developer for my current project. Please bid if you have experience. Details will be shared with winning bidder. 57 Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων May 7, 2018 May 7, 20185μέρα 20ώρα €43
Database Administration, Oracle expert.... I need a Database Administration, Oracle expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 65 SQL, Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Apr 23, 2018 Apr 23, 20185μέρα 14ώρα €92
Database Administration, Oracle expert I need a Database Administration, Oracle expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 42 SQL, Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Apr 23, 2018 Apr 23, 20185μέρα 14ώρα €132
I would like to hire a Database Development Expert...... I need the database expert who has the good knowledge in access. Please bid if you have the experience. Details will be shared with winning bidder. 23 XML, Microsoft Access, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Apr 2, 2018 Apr 2, 20186μέρα 9ώρα €38
I would like to hire a Database Development Expert... I need the database expert who has the good knowledge in access. Please bid if you have the experience. Details will be shared with winning bidder. 21 XML, Microsoft Access, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Apr 2, 2018 Apr 2, 20186μέρα 9ώρα €51
database development expert I need a database development expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 42 SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Mar 29, 2018 Mar 29, 20185μέρα 18ώρα €36
Microsoft Access and Database programming expert I need the Microsoft Access and Database programming expert freelancer for my current project. Details will be shared with winning bidder. Please bid if you have the experience. 24 SQL, Microsoft Access, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Feb 4, 2018 Feb 4, 201813ώρα 36λ €92
Showing 1 to 45 of 45 entries
« 1 »