Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Δουλειές και Διαγωνισμοί

Database Administration involves system installations, configuration, monitoring and upgrading. System owners would love to maintain the performance of their systems. This requires a qualified personnel to undertake the project and keeping their operations afloat. With this requirement, the system owners conduct searches for the right person with relevant skill and experience that can guarantee Database Administration for their organizations. It is for these reasons that Freelancer.com come in handy. A professional should be able to monitor the systems to ensure proper operation of the organization. Whenever software installations are required, then they should conduct configurations during the installation process to ensure proper tasks are conducted.

With a surging demand for Database Administration freelancers, you will be sure that your services on Freelancer.com attract employers. This means that you have a high chance of meeting with recruiters who are searching for professionals with prerequisite knowledge and experience that you can provide. In addition, you can improve your competitiveness every time a client leaves a review at the end of the contract. Looking for fast paying gigs on Freelancer.com can be very rewarding.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Database Administrator; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Database administration I need some help in Database administration. It will take an hour. 26 SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €20
Repair AlwaysOn SQL Server 2012 I have alwayson enabled, but one server crashed and have backups (hyper-V VM). need them deployed and enabled again. Also need over check of sql server performance. Need to work with me using teamviewer. Available M-F 8-5 pacific time. 6 Διαχείριση Συστήματος, SQL, Windows Server, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft SQL Server Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €143
NEED A MYSQL EXPERT I AM NOT ABLE TO SOLVE ONE QUERY PLEASE HELP 9 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, HTML, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €14
SQL server Azure DBA I need someone who has best practices documentation for SQL Server Azure as we are moving our server to Azure. So we need documentation on best practices for SQL Server DBA. 6 SQL, Azure, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft SQL Server Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €4
KPI Performance Dashboard - Excel I am looking for a performance metrics (KPI) to measure the construction work progress. The excel will have a dashboard spreadsheet the 2nd spreadsheet will have all the taks Simply the dashboard based on numerical numbers and color coded. if a task is >70 then the task goes green. if a task between 40 to 69 the color task indication is yellow. if a task between < 39 the color ta... 31 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Στατιστικά, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €23
Fix Issue in Magento when price or total amount order is more than 100 million Hello! I need to fix my Magento store to allow me to have prices or total amounts over 100 million. Now it doesn't allow my customers to pay and any product that I have over 100 million, it converts the price to 100 million. I need this task to be resolver right away. If you can't resolve it immediately don't bid. Thanks! 12 PHP, Magento, Ηλεκτρονικό εμπόριο, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €28
CRM - Penetration test I have to check the security of data on a crm "suitecrm", I need a security expert who tries to recover all the data on the database. 7 PHP, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, SugarCRM Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €206
Need expert developer Php 5.6 with Microsoft sql server i am getting connection error .. only 5 mints job for expert person and will give you 5 stars feedback and good review .. here is message what i am getting there Error: Warning: odbc_connect(): SQL error: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified, SQL state IM002 in SQLConnect in E:xampphtdocs93new[το url αφα&io... 11 PHP, SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft SQL Server Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €3
THUMB Attendance Machine Integration THUMB Attendance Machine Integration. Only candidate can bid who have same experience integration thumb attendance machine 3 SQL, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €98
Candidate for Development and Configuration / Integration of Thumb Attendance Machine We are looking Candidate for Development and Configuration / Integration of Thumb Attendance Machine with our Webbase Application. Only Candidate can bid who done this kind of job before or experience in same. Regards 0 SQL, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, ASP.NET Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα -
Export Microsoft Acces to MySQL on LAMP server, then have the Access frontend function properly using the Online MySQL Database We have software which was written and modified over many years, in microsoft access. We are not needing to move to MySQL to handle our needs and have successfully gotten our access data (90% of it at least) exported to our webserver (LAMP server cpanel/etc), however certain tables are not populating in the MySQL database. Also, certain small features are not functioning correctly on teh acc... 20 PHP, Linux, Microsoft Access, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €378
Fix database and website issues2 he memory usage/spike is a result of the slow MySQL queries for your account: I was able to reproduce the issue and it is caused due to slow MySQL queries as my colleague previously explained. While the website is loading, there are constant running MySQL queries such as the following: Code: +--------+------------+-----------+------------+---------+------+--------------+----------------------... 21 PHP, MySQL, HTML, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €139
BI Database Design This is Mrugesh Panchal from Quickscrum. Currently I am looking for a BI Solution architect who can help me to design database for our SaaS Product. I need a consultant immediately to work with my team. Thank you for the reply 15 SQL, Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €328
mysql database in 3rd nf mysql database needed in 3rd nf, rather an easy project 27 MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €82
Fix database and website issues he memory usage/spike is a result of the slow MySQL queries for your account: Code: === TOP 10 of 10 (total) Slow Queries for the past 24 hours ========== 1. Executed 6h 46m 33s ago for 63.005867 sec on Database --> Unknown (NOT FOUND / DELETED) Date: 2018-04-18 03:58:14 Query_time: 63.005867 Rows_examined: 5243057: Rows_sent 5243057 Lock_time: 0.000053 # Schema: rodneyw3_hung Last_errno: ... 18 PHP, MySQL, HTML, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 17ώρα €127
MS access Expert. I need a MS access expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 40 Visual Basic, Excel, Microsoft Access, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 12ώρα €45
Data Modeling Project Hi Need an experienced data modeling expert. Budget- 25$ 8 Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Hadoop, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 11ώρα €19
Oracle Service Bus Issue Need to create 3 sample services on OSB. 6 Java, SQL, Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft SQL Server Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 6ώρα €107
looking for Freebsd - Postgresql expert I have a freebsd 10 server running postgresql. It requires fine tuning for performance and have errors fixed in the logs. I need to troubleshoot and fine tune freebsd and postgresql.server. They have been online and working from last year but the database has become huge and I need to reduce its size and free up disk space. Budget is $35. Start ASAP. Please bid if you are expert only, if I am s... 7 Διαχείριση Συστήματος, Linux, UNIX, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, PostgreSQL Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 6ώρα €92
I NEED DATA BASE Hi I need a complete databse of FASTENRS,FORGING COMAPNY ALL OVER THE INDIA. I need a proper stuff like wt machines they have wt capacity they have everything. 15 PHP, SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 5ώρα €113
oracle performance tunning and incident management with oem 12c experience need help on performance tunning and incident management and oem 12c experience 11 Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 3ώρα €418
Implement an Odoo system for the first store of Fast Food chain of Restaurants I need an Odoo developer to implement (install, configure and set up) Odoo for the first store of Fast Food chain of Restaurants. >> It will include 2 POS systems and a Kitchen screen for the orders. >> POS will run Linux Mint OS >> The restaurant will have no tables. >> Also an inventory database is needed. >> The restaurant is based in Dominican Republic a... 25 ERP, CRE Loaded, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 2ώρα €1001
Oracle Database We have a server with an Oracle 7 database that will not come up. We tried restoring from two different backups, but we are receiving the following error message: ORA-01122: database file 13 failed verification check ORA-01110: data file 13: '/gers/live/dbs/[το url αφαιρέθηκε, συνδεθ&epsilon... 4 SQL, Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 2ώρα €134
Simple Sqlloader query need - Oracle Sql sqlldr clob field contains ""data", 0,1,1,"data1"". i cant use replace its clob. i need to use control file to insert. "data",0,1,1,"data1" or "data",0,1,1,"data" fine its just a quick work . if possible send ur query thrg chat and i ll check if its work . i ll directly release my fund so plz place bit $10 and ... 4 SQL, Oracle, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα €17
database project i need php front end and back end in my sql 19 PHP, SQL, MySQL, HTML, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 17ώρα €99
Require database Looking to buy database from across the globe for specific reason. Would like to explain more in chats 18 Εισαγωγή Δεδομένων, Microsoft Access, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 11ώρα €389
Small Datawarehouse project Oracle only! Hi freelancers, I need help with a small and simple datawarehouse. Project has to be done in Oracle 12. I will discuss more info on this with someone I choose. Please don't overbid because this is a simple one day project. 30 SQL, Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Data Warehousing Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 9ώρα €127
MYSQL ERROR DATABASE not STARTING - ERROR CODE in DESCRIPTION Hello, can you please check this error code and help me via teamviewer to fix it. 180417 9:07:14 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 180417 9:07:17 InnoDB: Log file .ib_logfile0 did not exist: new to be created InnoDB: Setting log file .ib_logfile0 size to 1200 MB InnoDB: Database physically writes the file full: wait... InnoDB: Progress in MB: 100 200 300 400 500 600 7... 22 PHP, SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 8ώρα €139
application development for a bidding system application development for a bidding system within the given requirements 10 SQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 1ώρα €166
Migration to Netezza from Teradata..ERWin help Migration to Netezza from Teradata.. 3 Εξόρυξη Δεδομένων, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 1ώρα €17
Help building Access DB reporting software I am in the process of building some database driven reporting software, written in Access 2013. I am building the forms, and have most all the tables already. I need help with the coding side, to make the software do what I need it to do. Some forms are written, but need help finishing the project. 27 Microsoft Access, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 1ώρα €403
Microsoft SQL Server We have some speed issues with Microsoft SQL Server, need someone to take a look and check the set up of it and make sure its performing well. 27 .NET, SQL, Windows Server, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft SQL Server Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα €13
write quires for mysql I need to get data from mysql database, so basically I need someone to write few quires. database is not big, I believe its a pretty easy job for mysql person 48 PHP, SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Apr 16, 2018 Apr 16, 20183μέρα 20ώρα €17
SAP-ABAP ONLINE EXAM I JUST NEED A FEW QUESTIONS 2-3 ONLY CHECK THE SPECIFICATION FOR MORE DETAILS 9 SQL, SAP, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Apr 16, 2018 Apr 16, 20183μέρα 11ώρα €99
sql database import Import products to my sql database using query's Need a very good database experience to run the project step1: create a new user step2: create a category and subcategory for the product in file step3: extract the links photo and title from the file step4: import to the database step5: verify 56 SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft SQL Server Apr 15, 2018 Apr 15, 20182μέρα 22ώρα €115
BATUU DATABASE FINAL Hi, Im looking for help in my business database. I need a database for a Mineral Trading Company. I need a database were I put: 1. My suppliers info 2. My purchases info: when I buy the minerals I want to have a track of the day, quantity, place, etc.. 3. Truck Info: The info of the trucks who pick up my mineral in 1 place and put it in the port 4. Port Stocks: Know how many tons I have in... 21 Microsoft Access, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Apr 15, 2018 Apr 15, 20182μέρα 21ώρα €373
Software implementation, Data Conversions, IT Support We need an IT specialist who can help implement software for a US-based client for an ongoing projects. Must be a US Citizen. Work primarily from home in the US. Perform various IT related functions including configuring SQL servers, data conversions from various formats into SQL, writing API Interface calls, creating reports (Crystal Reports) and support client implementation and trouble... 7 Διαχείριση Συστήματος, SQL, Εξυπηρέτηση Πελατών, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Crystal Reports Apr 15, 2018 Apr 15, 20182μέρα 21ώρα €15
Oracle Apex GUI -- 2 I need someone to create an application on oracle apex for me. I’ve already created the tables, so its just a simple case of adding them to the application and create 4 sql queries 7 Oracle, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Apr 15, 2018 Apr 15, 20182μέρα 21ώρα €28
Part time Data entry Clerk Data entry : Capturing high volume of information Whatever your require, information needed to be compiled logged im available after hours. willing to sign a confidentiality disclosure depending on the nature of information processed. Over 20 years experience 42 Εισαγωγή Δεδομένων, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Επικοινωνίες, Χειρισμός Τηλεφώνου Apr 15, 2018 Apr 15, 20182μέρα 20ώρα €240
sql scripts We have a little data base online at 1and1 and we would like a little simple script to search the database by name or date and produce the results. 79 PHP, SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft SQL Server Apr 15, 2018 Apr 15, 20182μέρα 18ώρα €19
SQL project Hi, I am looking for help with a small SQL project 68 SQL, Oracle, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft SQL Server Apr 15, 2018 Apr 15, 20182μέρα 17ώρα €20
• Design ER-diagram(Database) Requirements: • Design ER-diagram, if needed use EERD • Map the ERD into relations • Apply the third normal form • Write the following SQL queries o Create any three tables of your choice o Populate the tables with minimum three records o Display all employees who are managers 28 SQL, Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Apr 15, 2018 Apr 15, 20182μέρα 16ώρα €32
Thingspeak help I have channels in Thingspeak, I want to extract the data using the React in Thingspeak (for every insertion) and send it to mySQL database on my server 5 PHP, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Apr 15, 2018 Apr 15, 20182μέρα 12ώρα €115
Use SQL Connection to Build Power BI Dashboard I require a Power BI and SQL Query expert to walk me through building a dashboard from a SQL Database. I am really working with messed up data here, so I need someone who knows their stuff and can help get this done in 3 days [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για ν... 23 SQL, Microsoft Access, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Apr 15, 2018 Apr 15, 20182μέρα 12ώρα €97
Database Recovery Hello, I need a Database expert to restore my database backup file on windows server 19 Windows Server, Plesk, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Apr 14, 2018 Apr 14, 20181μέρα 21ώρα €96
My SQL Request handling and server expert Hello I have con current user 500 and my SQL server responding slow so my website response slow so i am looking for SQL and server expert 20 PHP, SQL, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft SQL Server Apr 14, 2018 Apr 14, 20181μέρα 20ώρα €93
Oracle Database I need you someone has experience in Oracle Database to teach and guide me OCA Oracle 14 Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Apr 14, 2018 Apr 14, 20181μέρα 17ώρα €193
IT Expert is needed Looking for an IT expert who is able to have good knowledge in IT. 27 Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Apr 14, 2018 Apr 14, 20181μέρα 11ώρα €101
Qlik View Developer Support I need Qlik view developer and Qlik sense developer .Stong experince on SQL and PLSQL 13 SQL, Oracle, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Apr 14, 2018 Apr 14, 20181μέρα 5ώρα €8
Copy an existing site with exactly functionality I need a web developer to copy an existing site with exactly functionality and design. Then provide me the files and everything to run on my server. 30 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, PayPal API, HTML, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Apr 13, 2018 Apr 13, 201819ώρα 50λ €129
Showing 1 to 50 of 811 entries
« 1 2 3 4 5 »