Κλειστό

Script to automate HD cloning.

I have various HD cloning tools, yet I have yet to find one that makes a full clone of my current windows boot drive (C drive) to another same sized drive without me having to do it manually.

I want a script that can do this for me. I want my main boot drive to be cloned every 3 or 4 days to another physical drive I have connected to my computer. I need to be able to change that value (the 3 or 4 days) in case I need to in the future.

Whatever tool you wish to use is fine with me as long as it does a full clone of my primary boot drive to the other drive. I do this so in a worse case scenario, I can remove my boot drive, and boot off the other drive and be back up and running within minutes.

Whatever scripting language you want to use is also fine with me, as long as I can fully view the source code and can make edits if need be.

Otherwise, this should be extremely easy for someone with scripting know-how. Not a complicated thing at all. In fact, I do it now already, I just have to manually do it.

If placing a bid, please let me know what scripting language you plan to use and what cloning software you plan to use. Oh, and I'm running Windows 10 Pro. I'm cloning my 2TB SSD boot drive to another 2TB SSD I have connected to it.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: whois script automate, script automate ping, remove duplicate tool keywords, script automate html, flash script automate, vbnet script automate website login, script automate subdomain creation, php script automate post wordpress, script automate login web page, script automate active directory, script automate importing text data excel, script automate mysql create, script automate pva creation process, bash script automate svn updates, download script neo bux cloning free, photoshop script automate remove background

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 101 αξιολογήσεις ) Miami, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17977436

3 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $74 για αυτή τη δουλειά

glisadeveloper

Hello, i'll help you in your task. I will do it as per your guidance. Please initiate a chat session so we can discuss more about it. thank you.

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$166 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0