Κλειστό

Write some software

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using Python. I am following the Raspberry Pi group. Do you know anyone who can write code for a raspberry pi 3. I have a partial hvac controller that needs completed. Will pay for services. I can [Removed by Freelancer Admin] you video of what it does now and what needs to be completed on it.

Ικανότητες: Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: how much does it cost to write a will, i will pay someone to write my essay, i need someone to write me a essay how much will it cost, wifi hvac controller, software digital pid controller, write general opinion websites urls sites will provided, will pay picture video needed, will pay write, will pay money someone write essay, software usb fan controller, will pay someone write assignment

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12781268

12 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2318 για αυτή τη δουλειά

seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/i Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
7.8
themexlx

Hi, I have 5 years of expertise in this field. Have read and understood the project. I can full fill your requirement in short time with honesty.I am ready for any kind of technical discussion here to clear my under Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
7.7
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customization, I want to discuss this project with you furthe Περισσότερα

$3091 USD σε 28 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.9
$2500 USD σε 30 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.7
eagleblackdesign

Hello! We are a professional team of web developers with huge experience in using python for custom webapps based on django and odoo. Please provide more details about your project. We are available and will be hap Περισσότερα

$2500 USD σε 45 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.8
tudiptechnology

Hi, Let me keep this really short as i am sure you would be swamped with proposals. We have been developing/maintaining various web applications in Python Django. Mostly these applications are hosted on clouds (A Περισσότερα

$2222 USD σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.9
ITbeckham7

Hi,Sir! Please see my portfolio. In my opinion "Quality is never an accident.". My first aim to provide u quality and professional task. It will really be a great opportunity for us in working with you on this proj Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.4
A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [login to view URL] Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.8
cracken

Hi, I am well equipped to this kind of task and can handle it pretty well. In fact, I already done job related to this before. Let me know the best of your time so we can discuss further based on your requirements and Περισσότερα

$2999 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.8
expertdevteam

Hello Sir, We are an Indian development company here. we have checked your posted details here and want more clarification in it, so message us to discuss on it more then we will able to move on it. Thanks....

$1500 USD σε 24 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.6
adilhussain0411

Hello! My name is Mehnaz Bashir. I am writing in response to your Project. After carefully reviewing the experience requirements and skills required for the job, I feel that I am a suitable match for the job I Have Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.5
JinTaiZhe

Dear Sir I’ve just read your job post description carefully line by line and I’m very interested in this job. I’ve rich experience in development of iOS, Android and Web apps using hybrid app development techniqu Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
shahiddar

Hello, My name is shahid from Kashmir Over the last 7 years, I have worked for several clients. Joined Freelancer with over 7 years rich experience in the field.I have successfully completed more than 1000 projects in Περισσότερα

$1500 USD σε 0 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
$2500 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
$2500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0