Ακυρώθηκε

Amazon Web Services Expert

33 freelancers are bidding on average $175 for this job

SuiGenSolutions

Hello Sir, I have extensive experience in Amazon and its related services. Please let me know your requirements in details so that I can suggest best infrastructure to you. Looking forward to hear from you. Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
6.5
skynatstech

Hi, I have read your project and we can provide support for AWS and can provide ling term services. You can check our reviews and profile to confirm our experience with AWS. We are a team of individual server adm Περισσότερα

$140 USD σε 1 μέρα
(89 Αξιολογήσεις)
5.6
AxonTech

Hello, We have good knowledge of AWS(Amazon Web Services). As recently we have develop website where images, videos etc are saved on AWS. [login to view URL] Some of our recent work: 1)Social Networking websi Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.5
SPARKtechBD

VB5, VB6, VB, VB.NET 2015, ASP.NET, MVC, WPF, XML, MSSQL 2014, HTML & CSS3 programmer. I have experience about 20 years (32,000+ hours) in programming complex database application as well as Windows Desktop and Server/ Περισσότερα

$500 USD σε 15 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.9
WeazenSoft

Hello Respected Sir/Madam, We have a team of Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) and Design & Development and I have more than 7 years experience in software development and web development using Microsoft Περισσότερα

$200 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.1
acronymsolutions

Hi, I am 18+ years experienced Database Programmer at CMMI-5 level company. I have 12 member team of different Technology. We are working on : RDBMS :Oracle,MySQL,PostgreSQL, MSSQL Server 7.0/2000/2008R2 and Onwa Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.7
SnehShah87

Hi, My name is Sneh, I am a certified AWS Architect/Consultant. I work with companies ranging from small startups to large enterprises, assisting them in migrating their workloads to AWS cloud. General mile stones Περισσότερα

$555 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.9
smithangshu

Hello, I am an expert in C#.NET, VB .NET , C# and VB Desktop application, AWS, S3, MSSQL, MySQL etc and still learning new things everyday. I am acquiring experience since last 5 years. Successfully did several high va Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.9
$155 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.2
tanujchugh

Hi, We are growing IT Company in India Having expertise in amazon web services. We can setup aws ec2, aws s3 and other amazon products with best configuration. We have expert knowledge of as below techniques:- Περισσότερα

$166 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.5
osypets

Hello. I am interested in your project. Can we chat about details? Thank you

$150 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.5
dirisalagopal

Expert in Amazon web services (EC2, Load Balancers, RDS, Elastic Beanstalk, Elastic File System, IAM, VPC, Security Groups, Cloud Formation, Lambda, S3, CLoudFront, Redshift, Route 53, Cloud Watch, Kinesis, SNS, SQS, A Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.1
vw8092236vw

I am expert of AWS and its related services.I have 3 years of experience working on AWS services. Feel free to contact me .

$50 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.9
voidead

Experienced as linux server administrator and worked from past more than 4 years. Working on web server of apache/nginx, database server mysql/mariadb setup and performance optimization. Also working on security setup Περισσότερα

$99 USD σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.0
Codomotive

Hello Sir, We thank you to give us the opportunity to bid on your project. We are really interested to work on your project. I had a look on your requirement and I think we have exact skill set to effectively complet Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.6
shahiddar

Hello, I am shahid from kashmir. I can prove 100% quality of work, I am waiting for your response. Over the last 7 years, I have worked for several clients. Joined Freelancer with over 7 years of experience in , D Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.3
$200 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.0
badolaabhinav

I have been closely working on AWS for last 4 years and I am AWS certified Solutions Architect. Have knowledge of Azure and Google Cloud as well. I have worked on Cloud Assessment, Migration and Cloud Enablement pr Περισσότερα

$111 USD σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
malvindake

Hi, I work at [login to view URL] and my position is web developer and devOps.I maintain servers and we use [login to view URL] we have 18 instances,5RDS(databases) and we use other services. I have build environment and setup server Περισσότερα

$166 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.3
AmiTech003

I am a developer, web designer and computer programmer offering over 5+ years of experience on both client and server sides. I have advanced skills in PHP, MySQL, Javascript, HTML, Jquery, Wordpress, Codeignite, Magent Περισσότερα

$133 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.5