Κλειστό

C# to C++ interface

Hi

I need someone to develop me a proof-of-concept version of a proposed interface between managed C# code and unmanaged C++ code. The C# code need to implement an interface used by the C++ code to retrieve and save data to a C# hashtable. The proposed C++ interface is

interface IXMLDataSource

{

shared_ptr<**DOMDocument**> getXML(**string URI**);

void putXML(**string URI**, shared_ptr<**DOMDocument**>);

}

The project should consist of a C# win forms application as a test host, a C# dll providing the hastable and the interface implementation and a C++ dll accessing the data. The C++ dll would have a register function which passes a shared pointer (or whatever is best) to the interface as defined in the C# dllalong with a couple of calls to get and put data into the C# hashtable.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Μηχανολογία, Microsoft, Διαχείριση Πρότζεκτ, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: string c programming, pointer programming, interface programming, get string c, c programming string, c programming pointer, c get string, win forms with, unmanaged, the c, test forms application, hastable, c++ to, c++ dll, c# dll, c to, c or c, c or c programming, c dll, hashtable implementation, application interface win, implement interface, programming interface, win forms application, proof concept programming

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 26 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #3754125

2 freelancers are bidding on average $20 for this job

vano101

See private message.

$15.3 USD σε 3 μέρες
(851 Αξιολογήσεις)
7.1
fakhirmahmood

See private message.

$25.5 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.0