Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  10,375 nosql couch mongo δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Looking for Microservices architecture 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Familiarity with DDD (Domain Driven Design) AND CQRS Very good understanding of Microservices architecture How to integrate microservices (inter-process communication) Async and Sync communication patterns Database per microservice Excellent knowledge of RabbitMQ Familiarity with MongoDB and NoSQL data models Familiarity with ElasticSearch Excellent knowledge of designing RestFul APIs Git and source control (how to create Pull Request, how to merge, rebase ….)

  €170 (Avg Bid)
  €170 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  MERN PROJECTS 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project 1 - Btlo Panel - Front End & Backend with Mongo Database- 10k Screens only for Mobile View - Backend & Front end with Mongo Database 10k Tech Stack - MERN Project 2 - D App Admin Panel Front end - 10k Panel & API Backend (only 3-4 small) - 10k Tech Stack - MERN Project 3 - AITOO Panel reuse from above admin panel and changes - frontend + backend - 15k (10-15) medium to small)- 10k Hi , we are also an IT company , we have multiple projects and we outsource the developers for our client projects we have 3 projects in pipeline , pls share if you can do it , we can work on more in future if you give 100% service satisfaction. Note : budgets are fixed , only minor changes are possible thanks

  €320 (Avg Bid)
  €320 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Looking for Database Developer/Architect 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for a dynamic innovative Database developer who has experience working on both SQL/No-SQL Must have Familiarity with SQL, MongoDB and NoSQL data models Must have experience working on Domain Driven Architect Job is to: 1. Understand Business 2. Create Schema, Database Model on SQL 3. Create Catalog/Data models on MongoDB (NoSQL) using SQL as a source

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Mongo db project for company using mongodb and eclipse and grpc services

  €71 (Avg Bid)
  Επείγον
  €71 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  [GO LIVE IN 14 DAYS REQUIRED] Execution of an online shop like this @irenemmassyy/create-a-modern-ecommerce-project-with-react-nodejs-express-js-b6a13cd1f9ca DESIGN: using components of this here The following technologies were utilized MongoDB: It is a NoSQL-based database. It is in charge of data storage exchange and execution, assisting Node.JS in running the server without issue. ExpressJS: It is essentially a back-end web-based framework that allows you to build web apps by providing an easy-to-use interface. ReactJS: The frontend library would be React. Redux would be used for state management. For the basic design of the interface, we would employ

  €7425 (Avg Bid)
  €7425 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  Programador - Django, PostergreSQL, Mongo y Api Restful 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Estamos buscando para empresa de desarrollo de aplicaciones y soluciones tecnologicas programador senior para incorporar al equipo. Buscamos alguien con las siguientes características: Experiencia comprobable en Django, PostergreSQL, Mongo y Api Restful (min. 2 años) Proactividad y ganas de incursionar en nuevos proyectos Disponibilidad para trabajar 40 hs semanales a largo plazo Habla hispana (sin excepcion) Ofrecemos: Salario mensual en dólares (a coordinar) Ofrecemos contrato indeterminado para asegurar la transparencia del trabajo En caso de que te interese y poseas la experiencia detallada, escribenos asi seguimos conversando.

  €980 (Avg Bid)
  €980 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Android app for task scheduling 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  An android app for task scheduling. Must have storage in cloud (nosql).

  €2116 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €2116 Μέση Προσφορά
  87 προσφορές

  We have a site that made on Angular and Node JS which main functionality is to show a Google Map with different markerts that once clicked shows some information about the place. I will give you the URL of the site later. The markers from the map and the information showed for every marker came from a Mongo DB. We need to update some information from the DB and to apply some improvements or changes to some parts of the site.

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  89 προσφορές
  Extend mongoexpress git hub code with new features 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  The project aims to extend the mongo express code for image upload and download feature

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...looking for interior design guidance on the accessories in our house . No major redesign, but ideas for a new sitting area (new couch), sitting area lamps as well as accessories and what put on the the walls. Assuming wall colors might largely stay the same. We like natural materials in line with what you will see in the pictures and also would like to keep the oak large dining table with black chairs and red lamps. Also we want to keep the fireplace with black Belgian hardstone and the Piega speakers. We also want to keep the existing wooden floor. Our Feng Shui energy number based on Marie Diamond is: teacher. The back of the house looking out from the couch is the west. See pictures of existing room and floorplan attached. Output of the interior design ideal...

  €100 (Avg Bid)
  Εγγυημένος Κορυφαίος Διαγωνισμός
  €100
  10 συμμετοχές
  Build me a Website -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking to hire an Django and Mongo DB expert who can able to write SEO-friendly Blogs . I want to hire for a full-time role. Please bid with your portfolio if you're interested. I have domain and ubuntu server. Django, Mongo DB, API, Git

  €230 (Avg Bid)
  €230 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I have an already built and functional web application built on NodeJS, React and MongoDB. Your task is to take an empty Linux server via SSH and deploy the code from GitHub, install all dependencies for NodeJS, React & MongoDB and deploy the server. No need to code, only deploy, so it is a small project. Please apply if you have deployed similar setups in the past.

  €19 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Card Catalogue Application 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...JavaScript applications, often used with React for state management. CSS/SCSS: Styling languages for designing visually appealing and responsive user interfaces. Back-end: Python: A versatile programming language widely used for web development, data analysis, and machine learning tasks. Flask or Django: Python web frameworks for building scalable and maintainable web applications. MongoDB: A NoSQL database system known for its flexibility, performance, and scalability, suitable for handling large and complex data sets. Machine Learning: TensorFlow or PyTorch: Open-source machine learning frameworks for developing, training, and deploying deep learning models, such as CNNs. OpenCV: A computer vision library that can be used for preprocessing and augmenting the trading card imag...

  €603 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €603 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  i want to build a saas platform for email channel as below: web applicaiton that agents will be using so once the customer send an email it goes to this application email inbox and then the agent can take the email as a task and assign it to him self and reply to the email and when the cusotmer reply it gose to the general inbox and ...as a task and assign it to him self and reply to the email and when the cusotmer reply it gose to the general inbox and also show a sign to the privte inbox of the agent so that he can again rely other wise any other agent can take it becase it also showed in the general inbox also we need report to show each agent what emails he handles back end should be in node.js frontend react.js data base Mongo we will use any dash board template to speed up th...

  €1102 (Avg Bid)
  €1102 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές
  Mongodb java project 3 μέρες left

  The primary purpose of this application (1) RPC communication for resources and services; (2) data operations on MongoDB, a NoSQL database; (3) implementation of aggregation pipelines for data processing.

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...should appear on the UI having two editable fields filled in with the name and quantity of the respective selected inventory item and a submit button to save details to the database. vi. Display an alert box with a message, if inventory is empty task 3 : After approval of the project host it on aws ec2 and make it immortal. note: construct all these on the application that already exist and use mongo db atlas, reactjs, express js,javascript...

  €406 (Avg Bid)
  €406 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...Experience with both front-end and back-end technologies: You as a developer have experience working with both front-end technologies like HTML/CSS, JavaScript, and front-end frameworks like React or Angular, as well as back-end technologies like Node.js, Ruby on Rails, or Python. Knowledge of databases: You as a full stack developer should be familiar with relational databases like MySQL, as well as NoSQL databases like MongoDB, etc DevOps skills: You as a developer can handle deployment, server configuration, and other aspects of DevOps, etc Communication skills: Your developer should be able to communicate effectively with both technical and non-technical stakeholders, and be able to explain technical concepts in plain language. Experience with support and maintenance: We requ...

  €1581 (Avg Bid)
  €1581 Μέση Προσφορά
  95 προσφορές

  ...UI having two editable fields filled in with the name and quantity of the respective selected inventory item and a submit button to save details to the database. task 8 : Display an alert box with a message, if inventory is empty. task 9 :AWS EC2 instance and Host the web application. It should be accessible to anyone with an internet connection. Make it immortal using note : react js , mongo db atlas cluster, express js...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Frontend: Javascript, HTML, CSS Backend: ExpressJS, MongoDB Features of my application: Kanban Board Pomodoro Calendar Meditation Page Real-time Chat App using The login/signup backend is completed, I just need it to be connected to the frontend. Backend for the Kanban board, Pomodoro and calendar needs to be done. As well as implementation of real-time chat application using socket.io. I need it completed in 3days.

  €169 (Avg Bid)
  €169 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  bet365 websocket data 1 μέρα left

  I need a freelance with experience with websockets to develop the following viable product. We need a Script with the following requisites: - It´s able to listen bet365 websocket and retrive data from the live events - Store in a nosql database the retrived data - Fields to recover and store: • DateTime_extracted • DateTime_Event • sport_id • sport_description • event_id • event_type (live, prematch) • event_name • League id • League description • Score • Odds type • Odds

  €201 (Avg Bid)
  €201 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Developer for Angular Node Js and Mongo DB Project 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, lets discuss Project details in Private.

  €577 (Avg Bid)
  €577 Μέση Προσφορά
  89 προσφορές
  Require a Full Stack Devloper in Python 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Develop user-friendly web applications using frameworks such as Flask, Django, or Pyramid. Work with front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript. Develop and implement database solutions using SQL or NoSQL technologies. Write clean, efficient, and well-documented code. Test and debug code to ensure high-quality software. Requirements: Strong experience in Python development and its associated frameworks, such as Flask, Django, or Pyramid. Experience in front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript. Proficiency in database design and management, using SQL or NoSQL technologies. Experience in developing RESTful APIs. Familiarity with containerization, virtualization, and cloud computing. Experience in software testing and debugging. Excellent problem...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Website Development 16 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  The project is an auction website. The software to use is React + (rust | nodejs) + mongo + redis. Developers will have to use Github.

  €395 (Avg Bid)
  €395 Μέση Προσφορά
  144 προσφορές

  I am looking for an experienced AWS architect to help me build architecture solutions for my application. The architecture need...solution, or a microservices-based solution. Additionally, I require support integrating with a third-party tool. This project requires the use of AWS services such as DynamoDB, EC2, and RDS. If you have any relevant experience and an understanding of how to create a secure and effective AWS architecture, then I would love to hear from you. Frontend used : angular , backend : nodejs , database : mongo db atlas This is completely a B2B application. This is an adaptive learning exam prep application, where students join to learn aptitude. students can view their statistics, strengths, and weaknesses. colleges can also view the stats of the students as an...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  m/l to find patterns between datasets Έχει λήξει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  we have quite a bit of data to analyze. This is for a school project so we do have access to gpu servers. nosql is a must to handle the larger data. Looking to compare 1 phrase to 3 data strings that are generated from the same phrase and find a pattern. I want to be able to enter a data string and come up with the phrase. We have to write a paper on this so everything will need to be documented on how its done.

  €534 (Avg Bid)
  €534 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I am looking for someone with experience in working with very large datasets in mobile applications. Our maps are approx 1gb in size when saved as a geopackage. We are building a mobile application that ...are building a mobile application that will display these maps using OpenLayers and cordova. The application is built for the most part with most of the functions and elements working well. We are looking to make this application 100% capable of working offline. Right now it is reading from a GeoServer. We are looking for the best method for storing and recovering data. We are open to using NoSQL, SQLite or almost any other method that will allow quick data processing at the lowest package size. We are looking to talk with someone through freelancer and will pay you for ...

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  DATA ENGINEERS Έχει λήξει left

  ...Strong knowledge on optimizing workloads developed using Spark/SparkSQL · Experience in EMR, Hadoop, and AWS services and Pyspark · Proficiency with Data Processing: HDFS, Hive, Spark, Python. · Strong analytic skills related to working with structured, semi structured and unstructured datasets. · Expertise in AWS cloud native services. · Good knowledge of any RDBMS/NoSQL database with strong SQL writing skills · Experience on Datawarehouse tools like Redshift · Experience in Deployment and migration of various workloads to Cloud services from traditional infrastructure or other Clouds. · Strong analytical and problem-solving capability · Excellent verbal and writt...

  €1270 (Avg Bid)
  €1270 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  We are a competent MERN shop but we are having serious performance issues pulling data from a Cosmos database using the MONGO api. The code is for Mongo, but we switched to Cosmos and the app now sucks. It takes 20 seconds to load a single table of maybe 20 records. I need someone for a very short engagement (10 hours or less) to look at our code, look at our database, and tell us what we're doing wrong. Maybe it's how we built the collections in Cosmos... maybe it's our code, etc. I NEED AN EXPERT. Please don't apply if you just have a "little Cosmos experience" or just think you can do it. I need someone that has built MERN/Cosmos applications and can quickly see what the problem is. You only get paid if you solve the problem, so ensure ...

  €541 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον
  €541 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  ...opportunities. * Research and develop new web and mobile technology applications to improve the user interface. Daily Responsibilities * Participate in all aspects of agile software development, including design, implementation and deployment * Develop new features, enhance existing ones, implement bug fixes in existing code, and do code reviews. * Work primarily in Node, Angular and Mongo * Conduct peer reviews and give actionable feedback * Collaborate across time zones via Slack, Zoom, Microsoft Teams, and DevOps Tools * Preferred Skills and Qualifications Bachelor’s degree in computer science or equivalent experience * 5+ years of experience in web development. * Exceptional communication, organisation and leadership skills * Have a clear understanding of ...

  €12 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  About The Cheetah House of Windsor Heights: The Cheetah House is an AirBnB and Furnished Finder house designed w/women specifically in mind. It is whimsical w/cheetah images sprinkled throughout as well as a spicy attitude & lots of jewel toned colors (teal couch, hot pink dining room chairs w/green palm mural in the dining area, pops of yellow throughout, wild wallpaper in the bathroom w/ naked ladies/flowers/tigers). Game room has astroturf, black &white horizonal striped walls & a prof. done graffiti wall of the Des Moines skyline. Project Description: Def have a cheetah in it. Maybe somehow include the curves of a woman and/or palm leaves. Could do a round logo with The Cheetah House on top and of Windsor Heights in the curve below. Could just say The Cheetah Hous...

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  I have a python script that downloads tweets and supposes to write to MongoDB on Atlas. The script scrapes fine but does not write to Mongo. It's a quick troubleshooting task.

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Need a monthly coder for part time Έχει λήξει left

  I have my website and need to make small changes in it every month . the programmer/ coder should be well versed with the terms and applications involving react.js , , mongo db , excel and other important stuff. Please note this is a recurring job and not a one time . our website :

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I want to interview BackEnd Engineers. My purpose is to ensure that I filter out bad backend developers (as well as fake ones). there are lot of material on the web, so its hard for me to figure out how should I effectively interview the backend Engineers. Tech Stack needed for the job: Python, Rest API, Microservices, Containers (Docker, K8s), SQL & NoSQL, AWS Serverless I want to test the candidates on these skills. Again, my purpose is to filter out BAD Backend Engineers and identify good ones, who have effectively done the job very well in their career. I want a list of Questionaire with answers. Including Coding based questions

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Build a Database -- 2 Έχει λήξει left

  Hi we are looking for an internal project to create our database. These are the very high level details. Scrapers Build historical scrapers for 3 websites to gather and st...high level details. Scrapers Build historical scrapers for 3 websites to gather and store historical data in db (i.e. details to be provided) Build current scraper for new data Scraper to built in Python or similar language Documentation required so we can update, as necessary Database: Architect a database (i.e., tables and db) to hold large historical and daily data DB will be either MySQL, Mongo db or similar db We will assist with the relationships with the db/tables Search Create a feature on the password protected website so that we can search the data The search should be optimized so the call time ...

  €162 (Avg Bid)
  €162 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Details: - NodeJS app - some communication with the MongoDB database is done through Parse SDK: - some communication with the MongoDB database is done through MongoDB NodeJS Driver: - Relations between collections made with Parse SDK require a bit of special handling in mongo queries; examples available - There are about 20 read queries to be refactored, most of them are simple - There are about 50 create/update queries to be refactored Requirements: - Refactor all code that uses Parse SDK to use mongodb client; we want to get rid of Parse Server proxy - Write some test that will validate if app works the same after refactoring

  €208 (Avg Bid)
  €208 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Deployment of React JS Mongo DB Έχει λήξει left

  Need to hire someone to deploy the code and maintain on going basis.

  €176 (Avg Bid)
  €176 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Design Business Cards Έχει λήξει left

  Hi There Front of card Logo with image - must match colours from logo Tag line Commercial Turf Supply Solutions Name Job title. website: Email: Back Specialising in the supply or supply and install for Kikuyu - Couch Grass - Sir Walter Buffalo

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  91 προσφορές

  We want to add an information system to our software according to the attached specification. 1. Create a new project with type Info-Terminal in existing Project manager 2. The project manager should contain the follwoing pages: a) Preference b) Master Slides c) Info Slides d) Exam-Slides e) File Browser (already exists) f) Tools It must be possi...new project with type Info-Terminal in existing Project manager 2. The project manager should contain the follwoing pages: a) Preference b) Master Slides c) Info Slides d) Exam-Slides e) File Browser (already exists) f) Tools It must be possible to configure Info slides to different languages. This should be done automatically in configuration and saved to DB. We use Typescript together with Mongo DB. You will get sources to work on th...

  €1242 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €1242 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  Need to be fluent in React JS Node JS {Express} Mongo DB This is an appraisal software for the auto industry utilizing API access.

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  Hey guys, we are searching for a creative mind to design an empty apartment in a beautiful design. We would like you to use the following things: nice lights some flowers some decorations a TV maybe a sound system a carpet some curtains a table some chairs, maybe a couch 1-3 paintings on the wall fully equipped Kitchen etc. fully equipped Bathroom: bathtub, floor level shower with glass wall, two sinks, with nice fittings etc. fully equipped bedroom: big bed, night table, flowers, clock etc. fully equipped balcony: lounger, table, chair, flowers, decoration etc. Dont use the drawing from the architect as an example for the positions of the furniture, you decide where to put the furniture. etc. Please send me an offer if you are creative and able to design a lovely apartment. We ...

  €421 (Avg Bid)
  €421 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Build me a software -- 2 Έχει λήξει left

  Looking for an experienced developer for a 1-2 months project. You will be solely responsible for this project. By agree...that is able to use data collected from a smartwatch or a wrist-worn actigrpahy device to interact with smart-home systems. Preferred qualifications: 1. Atleast 2 years of expereince in React Native, React JS, React Native API’s, JavaScript 2. At least 2 years of experience with JavaScript ecosystem, including ES6+ syntax, Node.js, HTML5/CSS3, REST based APIs, git, github, SOAP, SaSS/LeSS, SQL/NoSQL, etc. 3. Experience in developing React Native mobile applications 4. Atleast 2 years experience in developing Mobile applications across iOS and Android. 5. Analytical Skills 6. Experience and desire to work in a Global delivery environment Job Type: C...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Meteor Js Project Bug Fix Έχει λήξει left

  We have a project built with meteor Js shipped with docker using mongo db and python. We need to update some of the project and fix some bugs and issues we are having, System also needs a general updates to the latest versions of the frame work. Really simple task for a good developer.

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  we need a developer javascript Mongo Express NodeJs Vue Js work 2$ per hours 40 hours week for 1 years

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Illustrations/Paintings for Gift Έχει λήξει left

  I need 40 illustrations for a gift I am making. These can be any style, from simple pencil sketches to something more elaborate, I am open to finding the right look. The images will be simple, nothing overly complicated. Examples of what I'd be looking for would be: - a guy on his couch on a cellphone - two people hugging outside a car - a parking ticket on a car I would send the full list once the job is a go. I would need these in 24-48 hours. If you're interested please send examples of your work, if you don't you won't be considered. Thank you!

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  100 προσφορές

  We are having a taxi application and would like to have an api created to handle customer service jobs Also to handle some basic works like order placement from text and to handle accounting if any dispute from driver and customer. The application is live and yet to launch. we can discuss more. Backend: PHP, Noje js and Mongo DB Front end: DB - Mongo DB Platform - Android - Java, iOS - Swift IDE - Android studio and XCode

  €477 (Avg Bid)
  €477 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Senior Python (Full Stack) Enginee Έχει λήξει left

  ...and bioinformatics tools ▪️ Participation in meetings with customer ▪️ Technical requirements negotiation What we expect: ▪️ Strong knowledge of Python ▪️ Solid experience with Node.js ▪️ Experience with one of the modern front-end frameworks (React, Angular, Vue.js) ▪️ Experience with one of the backend frameworks (Flask/Django/FastAPI/AIOHTTP/AWS Lambda) ▪️ Cloud database-related experience (NoSQL, relational DBs) ▪️ Good understanding of application architecture principles ▪️ Good written and verbal skills in English (upper-intermediate or higher) Nice to have: ▪️ Experience with AWS ▪️ Experience with CI/CD systems We offer: ▪️ Competitive compensation ▪️ Remote or office work ▪️ Flexible working hours ▪️ A team with an excellent tech expertise

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Ingeniero desarrollado Έχει λήξει left

  ...por el modelo TMMi para mejorar la calidad así lo corroboran. Incluso en los niveles de madurez 2 y 3 ya establece la necesidad de detectar defectos en las fases iniciales del ciclo de vida y es que el coste de corregir un defecto en producción puede ser hasta 70 veces superior que si se hubiera detectado al inicio del proyecto. El trabajo costa de 2 meses Tecnologias utilizadas en proyecto: Mongo DB Node JS Express JS Angular JS Flutter Server: Digital Ocean AWS Tener experiencia comprobable...

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Full stack developer Έχει λήξει left

  ...integration. Note - :The person must be able to join immediately or max within 30 days. Mandatory skills- Ruby on Rails 30%+Java script +(React+React Native)70% - Design, build, and maintain efficient, reusable, and reliable Web application using React, Node.js or Ruby on Rails and GraphQL - Full stack development (UI, API, Service, Data storage) - Integration of data storage solutions (nosql), SAP and third party applications. - Identify bottlenecks and bugs, and devise solutions to these problems. - Maintain the application quality, organization, and automation. Skills : - Experience of designing and building web applications in cloud, preferably Azure. - Experience with React, Node.js or Ruby on Rails, GraphQL along with other common libraries such as RSpe...

  €1360 (Avg Bid)
  €1360 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  Παρακαλούμε Κάνε Εγγραφή ή Κάνε Είσοδο για να δεις λεπτομέρειες.

  Προεξέχον Σφραγισμένο Κορυφαίος Διαγωνισμός ΣΜΓ

  ...nuts & bolts development of our substantial code base and third-party integrations, with ultimate responsibility for best practices, code quality and adherence to architectural design principles. Start your application with I've read all details. Skills & Requirements Expert-level skills: • MEAN stack • Microservices (back-end) and micro front-ends • Database design and data modelling with NoSQL databases • Design patterns and architectural styles Strong knowledge of: • AWS. EC2, load balancing, Elastic Beanstalk, Code pipelines, IAM, S3, etc. • Software development processes and corresponding process management technologies • We use the Atlassian suite, GitHub, etc. Working knowledge of: • Containers • Service bus...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές