RESTful Δουλειές και Διαγωνισμοί

-
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a RESTful Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Price comparison API based on spiders preferably using flask I’m cuurently building an API that would compare prices. I started with scrapping product names and prices for each website that I want and saved them as csv files. At this point there is no way of linking the sames products from file A to file B to actually compare the prices. My approach was to compare each product from file A to B, which takes time and would not be pracical in this case a... 6 Python, RESTful, Web Crawling Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €151
PostGIS PGRoute Expert Needed, especially with postgis routing need an expert with multiple years of experience with postgis to help import some map data + help us execute postgis existing routing algo's to generate driving path/time/distance inside the custom map network examples of what is out there and what has been by others the goal in round one/version 1 is not really to develop anything, but to find a suitable open source product, customize ... 6 Java, Linux, Προγραμματισμός C++, PostgreSQL, RESTful Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €29
Convert Simple C# Application to Java We have a small C# Windows Application that we would like to convert to Java. It doesn't have to look exactly the same, but it should look and work fairly similar and follow the same structure/architecture on the back end. The C# application essentially uses a file reader to access a text/csv file, iterates through every record in the file, map each column of the input file to a web service A... 54 Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, RESTful, JSON Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €972
Fitness Event Application/Site We have a react/node application that required an experienced freelancer to take this project over and deliver the final stages. The application is a management dashboard for fitness events and a customer facing website/app to search and purchase tickets for events. It utilises the following frameworks and third-party services: - ReactJS (Customer FE and Admin Management FE) - Bootstrap -... 69 PHP, Javascript, node.js, RESTful, Angular.js Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 7ώρα €2728
Backend developer to work on an ongoing project We are looking for a backend developer to work on an ongoing project. It's a single page icon management app for agile teams. We need a team member who would understand the potential of the project, be flexible, able to solve problems, Immediate tasks: - Review the current AWS setup and fine tune services - wrtite grpahQL APIs to process SVG files. Future tasks - User accou... 51 Javascript, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, node.js, RESTful, Angular.js Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 6ώρα €16
Website builder web-app with PHP and AngularJS Hello, I'm searching for a web developer to develop a very basic website builder. It consists of a service offered to clients. Every website is composed of 4-5 standard sections. The user will be able to select from several themes, and the section layouts will change based on the theme, but there won't be too many things to be customized. Also, the website is going to need an upload... 38 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, RESTful, Angular.js Apr 15, 2018 Apr 15, 20182μέρα 15ώρα €748
PHP Master needed. Hi, We need an expert in PHP to build CMS Panel. Please reply only if you are an expert in the PHP and that you have over 10 years of PHP programming experience. Thank You! Jonathan. 45 PHP, Javascript, CMS, MySQL, RESTful Apr 15, 2018 Apr 15, 20182μέρα 12ώρα €334
Project for Akash Kumar J. Hi Akash Kumar J., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Python, Web Scraping, , Ανάπτυξη Λογισμικού, Υπηρεσίες Δικτύου, RESTful Apr 15, 2018 Apr 15, 20185μέρα 11ώρα €62
Create social networking web app 1. That does User Management - Create User / Sign Up / Sign In / Sign Out / Admin & Profile page for user that allows to enter following - FirstName, LastName, DOB, EmailId, Country, ZipCode, Occupation, 2. Activity Feed that Displays feeds real time. 3. Create Post that allows user to post comments, stories, blogs, photos, videos. 4. Search Feature that allows user to search user, storie... 20 Java, Javascript, node.js, RESTful, React.js Apr 14, 2018 Apr 14, 20182μέρα 8ώρα €257
Airline Reservation system using Springs, Hibernate and MVC. Develop an application using Spring, Spring DAO/Hibernate and Spring MVC. Implement an Airline Reservation Sub-System that allows a customer to search and reserve flight tickets. The customer can search for suitable flights available between the two cities of travel for selected departure and arrival date. On selection, the system displays the list of available flights with details like airline... 6 Java, MVC, RESTful, OAuth Apr 14, 2018 Apr 14, 20182μέρα 3ώρα €36
Software Development Inventory Management System Support Management System Visitor Management System HRMS Sales Track Biometric time and attendance 29 Android, SQL, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, ASP.NET, RESTful Apr 13, 2018 Apr 13, 201818ώρα 20λ €11
Build me a Site in CI or Laravel - Experience with the Laravel or CodeIgniter frameworks - Senior level experience building and maintaining web application and API's written in PHP - Skilled in object oriented design and MVC - Good understanding of development design patterns - Experience with unit testing frameworks (PHPUnit, Codeception) - Excellent understanding of web technologies including HTML, XHTML, CS... 45 PHP, MySQL, HTML, Symfony PHP, RESTful Apr 13, 2018 Apr 13, 201813ώρα 27λ €434
Looking for Angular5/ASP.NET MVC/SQL Expert to complete Questionnaire App I want to create a Questionnaire App using Angular 5, RestFul API, MSSQL Server, Bootstrap Responsive UI, MVC which should be dynamically generated and timebound. You will need to create necessary tables, backend to support this application. Reports of completion, attempt, and other statistics should be visible on Dashboard for Admin. Complete details are in the attachment. I will not... 19 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server, RESTful, Angular.js Apr 12, 2018 Apr 12, 20185ώρα 18λ €407
PHP Rest Webservices on Laravel For an integration project, we require a developer with experience on building restful webservices using PHP and the laravel framework. The Webservices will consume and write data from and to an Oracle database. 67 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Oracle, Laravel, RESTful Apr 12, 2018 Apr 12, 20184ώρα 8λ €26
Consume REST API to get data into tableau web data connector Consume REST API to get data into tableau web data connector Return data format is JSON 10 RESTful, Tableau, API Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €17
Fix RestFul Api for ASP .Net Project Database already setup and website is functional. APIs are also setup but causing some issues. Need to fix issue and create some additional APIs which contains image uploading. Only apply if you are able to do screenshare of our pc and fix this code on our system. 38 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server, RESTful Apr 11, 2018 Apr 11, 2018Έχει λήξει €120
Datapower/API connect job support Need on the job support for IBM datapower/API connect 4 Java, RESTful Apr 10, 2018 Apr 10, 2018Έχει λήξει €118
UI Developer - Angular We require aFront End Developer to develop a great front end to our existing software platform. The developer needs to be an Angular whizz and be able to work on-site in Auckland, New Zealand as and when required. You'll be exposed to some very cool technologies and no doubt walk away from this project with a skillset you wouldn't find anywhere else. This is an ON SITE contracting... 24 Bootstrap, RESTful, Angular.js Apr 10, 2018 Apr 10, 2018Έχει λήξει €15
Looking for Expert Python Developer Expert Python Developer require. This is to make Pupil Detection script working, based on OpenCV library. Existing source code would be shared for further fixing. Developer must be using GitLab & should be able to push the code regularly to keep progress on track. More details to come during further discussion. 12 Python, RESTful, OpenCV Apr 9, 2018 Apr 9, 2018Έχει λήξει €137
Full Time/Part Time Coder Hi, We are looking for a full time/part time coder having experience in the following areas. 1. LAMP stack 2. laravel 3. Building front end and back end from scratch + working with APIs 4. Designing experience would be a plus 5. Must be able to implement new features and constantly develop the existing assets 6. Should be a self starter. 7. Should be available on skype and post update ... 40 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, MySQL, Laravel, RESTful Apr 9, 2018 Apr 9, 2018Έχει λήξει €456
Candidate Registration Need a Spring boot Rest API [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] app allow user to register with user name and email. Should allow user to login/logout. Maintain a session using JWT. App should be able to save user persona... 9 Java, RESTful, Redis Apr 9, 2018 Apr 9, 2018Έχει λήξει €19
Velocity Studio IDE, Javascript, Soap Ui, Oracle DB Need a resource having experience on following things. 1. Velocity Studio IDE 2. JavaScript 3. Soap Ui 4. Oracle DB support will require for daily basis for 2 hrs 3 Javascript, Oracle, RESTful Apr 7, 2018 Apr 7, 2018Έχει λήξει €97
Project for Carlos Enrique D. Hi Carlos Enrique D., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Java, Android, Δοκιμή Λογισμικού, , Υπηρεσίες Δικτύου, RESTful Apr 6, 2018 Apr 6, 2018Έχει λήξει €10
Please build a El Corte Inglés Cloud Computing service Hi! Please build a El Corte Inglés Cloud Computing service. Remember, in Spanish. Thank you. 4 PHP, Cloud Computing, Nginx, node.js, RESTful Apr 6, 2018 Apr 6, 2018Έχει λήξει €486
REST API json data reading I want it in 15 hours. Description attached. I want it in Asp.net. Thank you 7 Javascript, XML, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, ASP.NET, RESTful Apr 5, 2018 Apr 5, 2018Έχει λήξει €76
Project for Som S. Hi Som. Our company currently has a REST-based API written in Python, and I'm looking for someone to rewrite it for us. I was looking into Hapi as a possible framework to use, but I'm open to suggestions. The API will provide a bunch of different services. Here's the documentation for our current API: [το url αφαιρέθηκε,... 3 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, , node.js, Ανάπτυξη Λογισμικού, RESTful, API Apr 5, 2018 Apr 5, 2018Έχει λήξει €17
Need a live cricket betting odds showing app like https://play.google.com/store/apps/details?id=learning.cricketline&hl=en Need a live cricket betting odds showing app like [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 7 PHP, Socket IO, RESTful, Ionic Framework, API Apr 5, 2018 Apr 5, 2018Έχει λήξει €193
A software that converts SHIFT_JIS string to UTF8 I'm looking for someone who could build the software that takes SHIFT_JIS string and convert them to UTF-8. The project is preferred to be based on nodejs but other language is possible. Keep in mind that, I plan to deploy it on google cloud function as a part of REST API. 1 Google App Engine, node.js, RESTful Apr 3, 2018 Apr 3, 2018Έχει λήξει €186
build me a small application please find the attached file to see the detail about the application 16 node.js, RESTful, Angular.js, Web Development Apr 2, 2018 Apr 2, 2018Έχει λήξει €24
Web Application Using React JS Create a simple enterprise web application using the API below. Hydrate your client with the data returned from the selected endpoint and present it onto the screen for users to view. Create any functionality to manipulate the data that you think would be beneficial to the user. Your app should have at least one route to navigate, and should demonstrate use of libraries found on NPM for added func... 9 Java, node.js, RESTful, React.js Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Έχει λήξει €28
Intent Detection from REST API in KNIME Build a KNIME workflow that can ingest a REST API containing text data and performance metadata, generate a list of intents from it 4 Φυσική Γλώσσα, Αναλύσεις, RESTful Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Έχει λήξει €778
Laravel Dating Script if you are not full stack developer please dont bid We need a Full stack developer will be able to wok on our project only for few months , we have had some developers offered us 250-500 usd monthly to become our dedicated developer for long term projects , if you think you can offer your dedicated service please mention it in your bid. we want to create a dating site but with few differen... 41 PHP, MySQL, Laravel, RESTful, JSON Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Έχει λήξει €456
cloud application services.. Cloud Application Services – Project The goal of the assignment is to demonstrate that you are able to critically analyse architectures and develop applications for the integration and composition of cloud application services. Description Create a cloud application services solution which integrates and consumes web application services. The solution is formed from • A client a... 4 Java, Python, RESTful Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Έχει λήξει €56
cloud application services Cloud Application Services – Project The goal of the assignment is to demonstrate that you are able to critically analyse architectures and develop applications for the integration and composition of cloud application services. Description Create a cloud application services solution which integrates and consumes web application services. The solution is formed from • A client a... 3 Java, Python, RESTful Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Έχει λήξει €65
Help me Move -- 2 All the details will be in private chat 7 Java, RESTful Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Έχει λήξει €13
Support setup All the details will be in private chat 17 Java, RESTful Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Έχει λήξει €94
Go Developer We are Digital OnUs!   When you build products and tools of the future, influence millions of users and help businesses grow, it is extremely important that our people love what they do and feel included. At Digital Onus, we celebrate individuality and try to make every day unique.   Be part of our family!   Looking for a Terraform provider development with Go language Loca... 2 Golang, RESTful Mar 30, 2018 Mar 30, 2018Έχει λήξει €1398
I need developers to work with me in a javascript project The project consists in a system for a real estate where clients can buy or sale properties published on their own. For more details please contact me. 78 Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, RESTful, React.js Mar 30, 2018 Mar 30, 2018Έχει λήξει €3168
REST API for OPC UA Protocol conversion application, which connects to OPC UA Servers from one side as a client, and on the other side acts as a web server with REST API. REST requests are converted to OPC UA and propagated to the appropriate OPC UA Server, and response received back is converted to JSON formatted response and returned to REST client. OPC UA Client SDK will be provided. 6 Προγραμματισμός C++, RESTful Mar 29, 2018 Mar 29, 2018Έχει λήξει €91
API pull information from Zoopla website API pull information from Zoopla website and list on joomla website 7 PHP, Joomla, MySQL, RESTful, API Mar 27, 2018 Mar 27, 2018Έχει λήξει €20
SharePoint Workflow Designer with REST We require SharePoint Designer workflows to be updated to use REST in order to send data from SharePoint online to AdobeSign via the API's provided with AdobeSign. 25 Sharepoint, RESTful Mar 25, 2018 Mar 25, 2018Έχει λήξει €772
Use-Case development for WordPress plugin licensing / protection Hello, dear PHP experts! We need an use case development and article on the "WordPress plugin licensing / protection using NetLicensing" Goal: Show the WordPress developers the way how to protect & license & monetize their plugins using Labs64 NetLicensing. Basic flow: - One of the available licensing models (e.g. Subscription, Try & Buy, Multi-Feature, etc.) is co... 8 PHP, WordPress, Τεχνική Συγγραφή, RESTful, Πρόσθετο Mar 25, 2018 Mar 25, 2018Έχει λήξει €186
Hadoop Developer/Data Engineer Implement data analytics processing algorithms on big data batch and stream processing frameworks (e.g. Hadoop MapReduce, Python,Spark, Kafka etc.). Design and implement real-time integration and data driven customer personalization using an API driven big data platform solution (SOAP, REST). Design and develop data integration solutions (batch and real-time) to support enterprise data platforms... 15 Java, Python, Hadoop, RESTful, Spark Mar 25, 2018 Mar 25, 2018Έχει λήξει €365
AWS S3 Glacier training I need someone already familiar with S3 to show me how to retrievel data in glacier using AWS CLI and S3CMD to interact with amazon's REST API. We need to do this over skype sharing screens and doing conference call, so please don't apply if you do not speak fluent English or Spanish. 6 Linux, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, RESTful, JSON Mar 23, 2018 Mar 23, 2018Έχει λήξει €160
payment g2a pay - open to bidding how does exactly works g2a pay? I would like to receive payments with different payment gateway? If I receive payment via paypal, the payment will immediately go to my g2a pay account? because in Turkey is paypal not active but I do have a well-approved account in the Netherlands is all this possible with g2a pay so that I can receive money in Turkey? I hope to get an answer from your if this ... 10 PHP, AJAX, jQuery / Prototype, RESTful, Twitter API Mar 23, 2018 Mar 23, 2018Έχει λήξει €136
Adapt a Twilio Application for Voip Innovations Hello, Adapt a Twilio Application for Voip Innovations, a competing provider. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] You can use the following Voip Innovation's documents: [το url αφα&io... 5 Python, VoIP, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, RESTful, API Mar 22, 2018 Mar 22, 2018Έχει λήξει €231
Laravel and Angular.Js Developer I Need Laravel, Angular.Js full time Developer for my one of the projects. * Job Description and Candidate Profile: - Should be Well Disciplined, Team Player, Self-Motivated and Highly Energetic and Enthusiastic - Required Skills: Core PHP, Javascript, MySQL, JSON, Laravel - Optional Skills: Node.js, AngularJs - Should have done at least one demo project using any of these following technologie... 10 PHP, Javascript, node.js, RESTful, Angular.js Mar 22, 2018 Mar 22, 2018Έχει λήξει €330
Web Application in Adobe Business Catalyst Project Scope for Car wash Business: using Adobe BC Platform (JavaScript, JQuery, CSS, RESTful, SOAP and html) avoids using any programming language because the whole project will be hosted on Adobe BC. - App UI Layout as a POS system Build a simple Custom Web App and Admin App for car wash as POS: 1. Identification The cashier using windows tablet connected to Star mobile sm-s230i and Magtek... 25 Javascript, XML, AJAX, jQuery / Prototype, RESTful Mar 22, 2018 Mar 22, 2018Έχει λήξει €1572
Visual Studio (VSTS) parent fields average of children and calculated field We have Features and Master Features work items. Master Features are parents of Features. Both the Master Feature and the Feature have the same 3 fields that have values between 1 and 10. Value to Business Complexity to Build Clarity of Requirements We ONLY want to enter these values for Features, but have an average of these displayed for Master Features. For the Features we will input... 13 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Azure, RESTful Mar 22, 2018 Mar 22, 2018Έχει λήξει €9
Senior Java Developer The project is based on DropWizard opinionated framework and encapsulating connection to a mySQL database, call REST API's, and communicating to end devices using serial and Ethernet communication. 13 PHP, Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, RESTful Mar 22, 2018 Mar 22, 2018Έχει λήξει €6
Showing 1 to 50 of 267 entries
« 1 2 3 4 5 »