Βιομηχανικό Σχέδιο Δουλειές και Διαγωνισμοί

Manufacturing Design is a discipline of engineering concerned with designing products in such a way so that they can be easily manufactured. Processes concerning the manufacturing aspect can be designed in such a way so they can be easily managed, controlled and measured. If your business needs freelancer help with manufacturing design you have come to the right place. Post your manufacturing design job today to get started.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Manufacturing Design Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Design a Injection molding machine mold for Alphabet Character t mould Design me a mold for Character T of 1 mm thickness. The character dimensions are 50 mm wide and 75 mm long. Will provide the digram for character in required format. The mold should be modular so we can use the same mold assembly to make another characters in it. So this means on the mold, we make only one type of character at a time. The injection molding machine capacity is 300 ton. The charac... 7 CAD/CAM, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D May 26, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €71
Design a Injection molding machine mold for Alphabet Character Design me a mold for Character T of 1 mm thickness. The character dimensions are 50 mm wide and 75 mm long. Will provide the digram for character in required format. The mold should be modular so we can use the same mold assembly to make another characters in it. So this means on the mold, we make only one type of character at a time. The injection molding machine capacity is 300 ton. The charact... 12 CAD/CAM, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D May 25, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €27
Project for Hesham E. Hi Hesham E., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 CAD/CAM, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D, , Εκτύπωση 3D May 25, 2018 Σήμερα9μέρα 1ώρα €233
Thermal Plastic Injection Molding AutoCad 3D Design I need AutoCAD 3D designs to be developed for a project that will involve thermal plastic, injection molding. Based on my product functional requirements, I will need an Engineer to do the following: 1. document the design using AutoCAD in 3D. 2. recommend enhancements / modifications to the design. 3. recommend the optimal material to use. 4. test and optimize the design using modeling sof... 29 AutoCAD, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων May 24, 2018 May 24, 20185μέρα 9ώρα €123
Prototype toy I'm looking for a proffesional in protoyping pre-production sample, I can explain via video conference my idea, and they should make me a sample acordingly 27 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο May 24, 2018 May 24, 20185μέρα 7ώρα €336
Design a soft fabric bed compeition "SOFT FABRIC BED" (image search for inspiration...) PRODUCT DESIGN COMPETITION PRODUCT SPECIFICATION: * 1,500 mm Wide, 2,000 mm Long, max 1,500 mm High 
(height must include any legs, legs must not be taller than 200 mm) * Metal Frame or Wood Frame inside will dictate general shape and size - our engineering team will design this based on the winning designs, adding foam for soft... 6 Μοντελοποίηση 3D, Απεικόνιση 3D, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων May 24, 2018 May 24, 20185μέρα 3ώρα €86
wooden craft toy design of wooden craft toy puzzle 44 Solidworks, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D May 24, 2018 May 24, 20185μέρα 2ώρα €349
I would like to hire a Manufacturing Design Engineer I am wanting to engineer a hand held travel garment steamer with the following requirements. BPA free ABS/PP material Has to be able to be used horizontally and vertically automatically shut itself off if it overheats or runs out of water: Auto shut off ability. compact design. measurements around (5.5” x 8”) this is an estimate. heats in less than 60 seconds. The head/spout o... 23 CAD/CAM, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων May 23, 2018 May 23, 20184μέρα 11ώρα €327
Mechanical design and assistance with Solidworks We are developing a product. We need to build prototype. Need assistance with mechanical design and drawing using Solidworks. We are located in Cincinnati. 90 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων May 23, 2018 May 23, 20184μέρα 4ώρα €342
Timed Locking Mechanism Looking for an experienced engineer to design a simple locking mechanism for a lab project. Need a locking, timer controlled, rotating cap for larger sized test tubes/conicals. Functionality needs to be: A nonremovable, fixed cap for aforementioned test tube that is unidirectional, and is unlocked (cap now able to be freely rotated) when a preset timer hits zero. When the cap is rotated 270 degre... 11 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Mechatronics, Βιομηχανικό Σχέδιο May 23, 2018 May 23, 20184μέρα 2ώρα €452
DESIGN AND MANUFACTURING (vaccum casting) TIRES FOR BUS SCALE MODEL (10 units) *Create 3D geometry (with solid works). Generate an assembly (*.sldasm file type) composed by 2 parts(*.sldprt file type) *It must be solid type (with thickness) however these parts can be created either solid or surfaces. * Overall dimensions of 3D model must be fulfilled according Sketches provided. (See slide nº6 ) * Both parts must fit one each other *Total weight (MB) of assembly (... 25 CAD/CAM, Solidworks, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D May 23, 2018 May 23, 20183μέρα 22ώρα €163
Professional Solidworks expert needed(2) Hi, everybody. I am looking for an expert in Solidworks2017 who can build 3D model based on 2D drawing attached. I will pay $100 for relevant who can finish this modeling in 3 days, $50 bonus if he can finish it in 24 hours. I will create milestone if you show me any progress. Delivery should be *.sldpart or *.sldasm. Should be resemble and should not miss any details 39 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Μοντελοποίηση 3D May 22, 2018 May 22, 20183μέρα 3ώρα €133
Professional Solidworks expert needed Hi, everybody. I am looking for an expert in Solidworks2017 who can build 3D model based on 2D drawing attached. I will pay $100 for relevant who can finish this modeling in 3 days, $50 bonus if he can finish it in 24 hours. I will create milestone if you show me any progress. Delivery should be *.sldpart or *.sldasm. Should be resemble and should not miss any details 9 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Μοντελοποίηση 3D May 22, 2018 May 22, 20183μέρα 3ώρα €1339
Solidworks Engineer / Designer --4 Looking for a mechanical design engineer specialising in product / enclosure design, well-versed in 3D modeling and CAD - SolidWorks preferred. Must have working knowledge of fabrication processes using metal and plastic materials. We need someone with great practical experience in product design for manufacturing. Candidate should be available to work within core hours of 9 AM to 5 PM AEST. Pleas... 58 Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο May 22, 2018 May 22, 20182μέρα 16ώρα €5
Help design a module that can be attached to a table for height adjustment We are manufacturing tables that let the user adjust table height at 6 levels. The current setup is a pipe in pipe with a spring steel button (please see attachment). The challenge: This is a very old technique and users have trouble when the spring steel pins get stuck. Our customers are kids and senior citizens. We want to make it easy and reliable to use our height adjustment feature. We wa... 8 Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδίαση May 21, 2018 May 21, 20182μέρα 6ώρα €74
Technical Content Writing and Catalog Design for Small Engineering Firm The project ========= Write technical content for a small (start-up) engineering design and scientific research firm. The content is to be included it in a catalog and also to be used stand alone. It should cover the following services in Mechanical Engineering - Mechanical Design, - Dynamics and control, - Computational Fluid Dynamics - Thermal analysis - stress analysis, - Mechatronics, - ... 13 Σχεδιασμός Γραφικών, Τεχνική Συγγραφή, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων May 21, 2018 May 21, 20182μέρα 4ώρα €314
Clothing manufacturers Looking for a clothing manufacturer of all type with readonable prices im looking to start a brand need great work in quick time looking for longterm business relationship 14 Παραγωγή, Βιομηχανικό Σχέδιο May 21, 2018 May 21, 20182μέρα €26
Product design for a smart bracelet Create an external design for a power bank bracelet for male (20-35 y.o.) audience. The internal part has batteries in a strap and microcircuit boards with connectors for devices in a clasp. Preferably to have a design with luxury appearence. Major details and technical dimensions will be provided to an executor. 31 Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων May 20, 2018 May 20, 20181μέρα 2ώρα €463
Industrial Product Design I have an invention that I have been developing and am getting ready to manufacture. The prototyping has been done with 3d printing so I have full STEP files. I believe that the majority if not all pieces will be Injection Molded. I need someone to do a product Analysis to minimize cost and make required adjustments to meet manufacturing requirements. I need someone with Full understanding of ... 39 CAD/CAM, Solidworks, AutoCAD, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων May 20, 2018 May 20, 201821ώρα 5λ €127
Industrial design for energy machine We are looking for an industrial designer to help us finalize the design of a renewable energy system that will be installed in mechanical rooms for commercial and industrial customer sites. You will need to review our current design and come up with improvement ideas. It is important that you some knowledge on sheet metal fabrication so you can design something than can be built. 67 Σχεδιασμός Γραφικών, Βιομηχανικό Σχέδιο, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων May 18, 2018 May 18, 2018Έχει λήξει €911
3d printing technology - i am looking for who are expert on 3d printing technology , to explain the best and the latest technology , and comparing between all models 18 Παραγωγή, Απεικόνιση 3D, Βιομηχανικό Σχέδιο, Μοντελοποίηση 3D, Βιομηχανική Μηχανολογία May 17, 2018 May 17, 2018Έχει λήξει €123
solidworks designer. for generator design I need to design or copy a genorator trailer ASAP for my partner urgently required. please share samples of work 31 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων May 17, 2018 May 17, 2018Έχει λήξει €39
Fashion Show Seamstress Manufacturer Needed!!!!! Fashion Show Seamstress/Manufacturer needed for upcoming Fashion show and other possible events!!! Seamstress needs to be able to sew, able to manufacturer apparel design from scracth!!! Original Design Construction Needed!!!!! 0 Σχέδιο Μόδας, Βιομηχανικό Σχέδιο, Δημιουργικό Σχέδιο, Σχοινί Απλώματος, Ράψιμο May 16, 2018 May 16, 2018Έχει λήξει -
additive manufacturing literature review i want someone to write a literature review of 5 pages in additive manufacturing so you need have some skills in that. 50 Παραγωγή, Τεχνική Συγγραφή, Μηχανική Μηχανολογία, Research Writing, Βιομηχανικό Σχέδιο May 16, 2018 May 16, 2018Έχει λήξει €73
Industrial Design for Guitar Volume Pedal 2 I work for a guitar effects company in the US. We are thinking about developing our version of a product called a "Volume Pedal" out of plastic. It would be our own design from the ground up and we are looking for an industrial designer to help us bring this project to life. 44 CAD/CAM, Solidworks, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D May 16, 2018 May 16, 2018Έχει λήξει €355
re-engineer an orthotic device Hi my name is Ben Hinton I am the principal podiatrist of a large regional Podiatry Group in NSW. We are looking for someone who can re-engineer an orthotic device and provide us with an appropriate algorithm that is scalable dependent on foot size secondary to a 3D scan file. We are looking to utilise 3D printer adaptive manufacturing technology to produce the device. We want the device to be a s... 22 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων May 15, 2018 May 15, 2018Έχει λήξει €282
Grille mould design Automotive part Mould deign 33 Σχεδιασμός Ιδεών, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων May 15, 2018 May 15, 2018Έχει λήξει €386
Headphone Wireless Over-Ear- Luxurious I'd like to build an electronic device a Headphone with my own Prototype (name, mark), I wanna someone to design 3D a modern, super classic headphone, high Luxurious. The type is Headphone Wireless Over-Ear. UNIQUE ENTIRE WORLD. EXCLUSIVE. 39 Σχεδιασμός Γραφικών, Απεικόνιση 3D, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D May 13, 2018 May 13, 2018Έχει λήξει €504
Mechanical engineer needed to design a part in 3D STEP format Mechanical engineer needed to design a part in 3D STEP format. I will award and create milestone, only after the work done. you can deliver source files, after i release money. Please bid only if you agree this terms. 81 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο May 13, 2018 May 13, 2018Έχει λήξει €16
Gas Spray Device I'm looking for someone to design a gas spray mechnism for my new device in micro size with prototyping and testing ,I'll provide you with detail when I awarded the project. The deivice is some thing like refillable lighters. 19 CAD/CAM, Solidworks, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D May 12, 2018 May 12, 2018Έχει λήξει €6054
Create CAD files and provide clean STL IGS or .RAR Solid files ( not wire frame ) from 2D cartoon characters for use in CAM output to CNC for Plastic Tooling Looking for a RARE sculptor who can work in CAD Modeling Software to create Solid Models and deliver clean STP IGS or Solidworks files ( v 2011). We are looking to use these to cut plastic injection tooling ( so we are NOT looking to print 3D .stl files - we need Solid Models as these will be converted into CAM to create tool paths for CNC milling - CLEAN .RAR / STP OR IGS SOLID FILES ONLY - ... 30 CAD/CAM, Solidworks, Βιομηχανικό Σχέδιο May 10, 2018 May 10, 2018Έχει λήξει €360
Editing SolidWorks 2017 Files - must own SolidWorks 2017 This is a specialty child seat that was created for a specific use case. The design for the unit (the frame) was being updated and a custom disposable cushion being developed. The updating was being done by a grad-student in SolidWorks 2017 who was supposed to work on the whole project, when he discovered he couldn't create the cushion. We found someone else to build the cushion when we disc... 27 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων May 8, 2018 May 8, 2018Έχει λήξει €165
Logistics and Sourcing Professional (help bring product from China to US) Hi, I am looking for someone to assist with finding a good manufacturer in China and the ensuring the product is shipped and delivered to Amazon in the US. We already have a list of potential suppliers but need someone to finalize, get the best price, make sure all customs items are handled properly. YOU MUST HAVE PRIOR EXPERIENCE!! This will start as a small project but as we scale then we... 21 Προμήθεια Εφοδίων & Μεταφορές, Βιομηχανικό Σχέδιο May 8, 2018 May 8, 2018Έχει λήξει €10
Solidworks Engineer / Designer --3 - 07/05/2018 07:10 EDT Looking for a mechanical design engineer specialising in product / enclosure design, well-versed in 3D modeling and CAD - SolidWorks preferred. Must have working knowledge of fabrication processes using metal and plastic materials. We need someone with great practical experience in product design for manufacturing. Candidate should be available to work within core hours of 9 AM to 5 PM AEST. Pleas... 58 Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο May 7, 2018 May 7, 2018Έχει λήξει €6
Required Plastic Designers for Product Development From Hyderabad , Telangana Required well experienced Plastic designers to design a product something similar to Book Reading Stand, required design which can be directly manufactured through Injection Molding. Concept Design will be provided by us , but designer have to make a final design considering all engineering aspects like, thickness , ribs, snap fits , drafts etc considering all design calculations. Designers ha... 24 CAD/CAM, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D May 7, 2018 May 7, 2018Έχει λήξει €133
OPNET Software OPNET Sofware Expert Need Consultaion 3 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Μοντελοποίηση 3D May 5, 2018 May 5, 2018Έχει λήξει €13
Mechanical Engineer Contractor The principal responsibility of the Mechanical Engineer Contractor is to assist the CEO in adjusting, prototyping, and updating the CAD of the company's products. The Mechanical Engineer must be experienced in DFM and will help communicate with American and Chinese vendors. Qualifications Required • Master's Degree in Mechanical Engineering • Excellent written and verba... 35 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων May 4, 2018 May 4, 2018Έχει λήξει €49
solid-works support02 Kindly check the PDF file, Total task is to make 15 SOLIDWORKS model of parts and unit outer shell Apart from ready availbale parts like screws , , any 15 parts can be models, 57 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Μοντελοποίηση 3D May 3, 2018 May 3, 2018Έχει λήξει €2
Design a Velomobile - 01/05/2018 17:12 EDT For my start-up I wish to build a Velomobile based on 3 wheels Recumbent bicycle (see the first link) the idea is to design a product that is attractive to penetrate the market as a new concept. The potential customers are commuters in rainy European countries . that would rather bike to work but the rain and the dress code just do not allow them. The design must offer: 1) Better feasibility the... 15 Απεικόνιση 3D, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D May 1, 2018 May 1, 2018Έχει λήξει €154
Design me a product WHO WE ARE... Hi, We are a homeware company that sell thermal jugs. WHAT WE WANT... We currently have 2 sized jugs, 1.2L and 1.5L. We are wanting to design a 2L jug to complete our range. We want to create a design that is beautiful yet practical from a customer standpoint and the factory standpoint when manufacturing. The design is to use the same lid and top component as our current models... 61 CAD/CAM, Απεικόνιση 3D, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D May 1, 2018 May 1, 2018Έχει λήξει €1382
Solidworks Analysis Tools - 29/04/2018 10:53 EDT I'm looking for someone accomplished in solidworks, who can work fast and accurately, to design and analyse parts with thermal studies included. 41 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Βιομηχανικό Σχέδιο Apr 29, 2018 Apr 29, 2018Έχει λήξει €158
Mechanical Eng -- 2 I am working on a recycling plastic bags project, and I want to know what material should I use for the outer shell, that could withstand 60 lbs, I need strength analysis and cost analysis. Contact me for more info ASAP 12 Παραγωγή, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Διαδικτυακή Έρευνα Apr 28, 2018 Apr 28, 2018Έχει λήξει €151
Design Locking Mechanism for Product - 28/04/2018 12:21 EDT I am looking for someone to design a resetting 4 din combination dial locking mechanism for the attached product. This will include all components of the design including hinges, components, etc... ready to be sent to a manufacture. I will provide the solid works files to the winner bidder 43 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων Apr 28, 2018 Apr 28, 2018Έχει λήξει €346
oem smartphone - 28/04/2018 10:17 EDT i want to build a oem smartphone design 8 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Solidworks, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων Apr 28, 2018 Apr 28, 2018Έχει λήξει €57
Aluminum Injection Mold Design - 27/04/2018 12:28 EDT Please review attached drawing of the part as well as some injecton mold design concepts. We are looking for someone to provide a full mold design that would meet our possible concept as well as fit in the limited machine specification (limited mold height, opening, stroke) for a 35 ton vertical injection molding. Initially DME 1012AX mold base is a good start to look at, but we are open to any ot... 32 CAD/CAM, Solidworks, Βιομηχανικό Σχέδιο Apr 27, 2018 Apr 27, 2018Έχει λήξει €176
AutoCAD, Παραγωγή, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Solidworks Apr 26, 2018 ΣήμεραΈχει λήξει
A HONG KONG local experienced product designer is wanted - for luggage making A local designer is wanted for designing luggage. He or she should be experienced in the luggage industry. For more details, please drop me a line for further discussion. Thanks! 4 Σχέδιο Μόδας, Σχεδιασμός Ιδεών, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Δημιουργικό Σχέδιο, Γενική Εργασία, Concept Art, Σχεδίαση Apr 26, 2018 ΣήμεραΈχει λήξει €572
build a product: bluetooth microphone i want to get 500 units of the bluetooth microphone that is described in the file. I'm willing to have a different design as long as it small and stylish Erez 5 Μηχανολογία, Παραγωγή, Βιομηχανικό Σχέδιο Apr 24, 2018 Apr 24, 2018Έχει λήξει €1887
Recommend motor types for kitchen appliance, revise some cads, general consultation Seeking expert in mechatronics to recommend exact motor types for a kitchen appliance. There are 4 motors. All necessary cad files will be supplied (.step format) for parts attached to motors. Help source motors on alibaba to find right supplier. Update parts attached to motors so they fit (around 4 parts). Offer general consultation on the machine design. 15 CAD/CAM, Solidworks, Ηλεκτρική μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων Apr 23, 2018 Apr 23, 2018Έχει λήξει €118
A new type of Umbrella (requiring a novel mechanical solution) I need assistance in building a prototype for the following idea. This includes designing the mechanical solution for the product to work, all the way to physically building the first prototype. Some initial ideas in the form of 3D CAD models can be provided however the idea is to come up with completely new and better solutions. The product is: an umbrella that can be easily integrated into a... 22 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων Apr 23, 2018 Apr 23, 2018Έχει λήξει €4552
Showing 1 to 50 of 283 entries
« 1 2 3 4 5 »