Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  148,387 bitcoin shopping δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Καλησπερα. Θελω καποιος/α να γραψει ενα αρθρο με τιτλο "που μπορω να αγορασω bitcoin" που θα ειναι SEO friendly και στην ουσια να διαφημιζει την πλατφορμα του binance. Budget:...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Θέλω έναν σέρβερ Online wallet που να μπορούν οι άνθρωποι να αποθηκεύουν τα κρυπτονομίσματα τους και να κάνουν μεταφορές,ένα Online πορτοφόλι αλλά για κρυπτονομίσματα όπως bitcoin...

  €391 (Avg Bid)
  €391 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Χρειάζομαι τον επανασχεδιασμό του shopping cart, εισαγωγή εργαλείων για παρακολούθηση μεσώ google analytics, έλεγχο του mail γιατί πολλοί πάροχοι όπως η hotmail μας απορρίπτουν τα μηνύματ&...

  €229 (Avg Bid)
  €229 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...place and we would like to add it to Smartphones (ipnone & android). the site is not online yet, but we hope it will be the next 2 weeks. It will be like so we would like an app like: Through the app the customer will view and buy products, review his shopping list, and change his account. Preferably we would like to buy the apps from one person, but we know that in order to develop them you need different programs and languages. So, feel free to send us your offer even if you can develop an app in iphone or android only. Please send us your offers and how long it will take about to develop one or both of them. We are open to suggestions and comments

  €1134 (Avg Bid)
  €1134 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  WEBSITE DESIGN AMAZING MODERN 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a website designer to create an amazing and modern portfolio website using WordPress. The primary purpose of the website is to showcase my...amazing and modern portfolio website using WordPress. The primary purpose of the website is to showcase my work and achievements. The main feature that I would like on my website is a shopping cart where potential clients can purchase my products. I would also like to include customer reviews to build trust and credibility. The ideal freelancer for this job would have experience in website design, specifically with WordPress. They should also have a strong eye for aesthetics and be able to create a visually appealing and modern website. Additionally, knowledge of e-commerce and the ability to integrate a shopping cart sy...

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  94 προσφορές
  Market Research- Sample Collection in Canada -- 9 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am working on a Market Research Project, for which I looking for someone living in Canada. And are open to recording a 2-3 minute video of shopping IN-STORE (videos can be recorded using their smartphones). One shopper can record only one video. I am willing to pay per usable video. So, if you can have your friends/family record videos for you then you can earn more with it. For more details please reach out to me.

  €160 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €160 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...aspects of Google Ads campaigns for a company with at least $10m in revenue pa. • Analyze and optimize ad campaigns to increase return on investment (ROI) • Create new campaigns, A/B testing and ability to write competitive ad-copies/landing pages • Use Google Ads to drive a variety of online marketing campaigns • Manage and optimize display campaigns across multiple devices • Manage and optimize shopping campaigns • Develop PPC strategies to increase online visibility • Expertise to play with various bid-strategies and automate the account • Support the development of new paid search ads, ad groups and accounts and support the formation of new paid search marketing initiatives You will be measured on: • Ad budget vs return. • ...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  i want website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...developer to create an e-commerce website for my business. Requirements: - The website should have a clean and modern design, but I am open to suggestions and ideas for the template. - I have specific functionality and features that I need for my website, so the developer should be able to accommodate my requirements. - The website should have basic functionality such as product listings, shopping cart, and secure payment options. Skills and Experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript. - Experience in e-commerce website development and familiarity with popular e-commerce platforms. - Knowledge of secure payment integration and experience with implementing online payment systems. - Strong attention to detail and ability to me...

  €418 (Avg Bid)
  €418 Μέση Προσφορά
  91 προσφορές
  Dedicated 5+ years experience - Laravel - full time- hourly basis 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for a Full Time Laravel Senior with at least 5+ years of experience on an hourly basis. Skills and Experience Required: Monday to Sat, Must use time tracker Must use web cam with the tracker, Must pass technical interview, After passing the interview, and before giving our source code, must provide adhaar card or pan card, and sign a copy right agreement that he is a senior, w...cam with the tracker, Must pass technical interview, After passing the interview, and before giving our source code, must provide adhaar card or pan card, and sign a copy right agreement that he is a senior, will not misuse the code, and give us the right to use his codes. 5+ years experience in Laravel and API integration, Must be able to do the follwoing tasks: Building and customizing laravel shopping...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  website design 6 μέρες left

  I am interested in a website design project to create an online e-commerce store with a minimalist design style. Specifically, I would like the website to have a shopping cart functionality as well as a user registration option. This e-commerce website should be visually striking and professional in order to stand out from the competition and to provide an enjoyable shopping experience for my customers.

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I am looking for a freelancer with Laravel skills to assist with adding Payfast and Yoco payment methods on our websit...for a freelancer with Laravel skills to assist with adding Payfast and Yoco payment methods on our website. Currently, we have PayPal and Paystack as our payment methods, but we want to add these additional options. Requirements: - Experience with Laravel and payment gateway integrations - Familiarity with Payfast and Yoco payment methods - Ability to integrate the new payment methods with our shopping cart feature API Keys and Documentation: - The necessary API keys and documentation for Payfast and Yoco payment methods are available on GitHub, as others have already worked on them. If you have the required skills and experience, please submit your proposal. ...

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  81 προσφορές
  WordPress Site 6 μέρες left

  ...functionality requirements: - The client has specific requirements for the design and functionality of the website - The design should be modern and visually appealing - The website should have a user-friendly interface with easy navigation - The client requires a secure payment gateway for online transactions - The website should have product categories and search functionality - The client needs a shopping cart feature for users to add products and proceed to checkout Mobile-friendly website: - The client needs the website to be mobile-friendly - The website should be responsive and compatible with different screen sizes and devices Ideal skills and experience: - Strong experience in WordPress development and customization - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Knowledg...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  ...management. Experience with integrating third-party systems and providing personalized recommendations is a plus. Project Description and Details: We are looking for an experienced development team to create a full-fledged e-commerce website and mobile application using React for the web platform and React Native for the mobile app. The project's primary goal is to establish a robust online shopping platform that provides an exceptional user experience and seamlessly integrates with our backend systems. Key Project Components: 1. Frontend Development: - Develop a responsive and user-friendly e-commerce website using React. - Create a mobile application for both iOS and Android platforms using React Native. - Implement a visually appealing and intuitive user interface for...

  €2355 (Avg Bid)
  €2355 Μέση Προσφορά
  176 προσφορές
  Website store 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello, I am looking for someone to create a Website Store PC and mobile, for my G...descriptions, prices, and any additional features (rank, money, etc.). Implement a product management system that allows me to add, edit, and remove listings easily. Development: Depending on your chosen technology stack, hire developers or use platforms like Shopify or WooCommerce, or suggest me some better alternative to set up the e-commerce functionality Implement user account management, shopping cart, and secure payment processing. For Reference you may Checkout these website but mine store should be alot more attractive and lag free and smooth working!

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Website Store -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello, I am looking for someone to create a Website Store PC and mobile, for my G...descriptions, prices, and any additional features (rank, money, etc.). Implement a product management system that allows me to add, edit, and remove listings easily. Development: Depending on your chosen technology stack, hire developers or use platforms like Shopify or WooCommerce, or suggest me some better alternative to set up the e-commerce functionality Implement user account management, shopping cart, and secure payment processing. For Reference you may Checkout these website but mine store should be alot more attractive and lag free and smooth working!

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  ...Relief Pad Description: Welcome to the "Heat Hug" project. We are on a mission to redefine the experience of menstruation for modern women everywhere, by introducing our state-of-the-art menstrual relief pad. As we make strides in the industry, we need an equally impactful online presence to match, and that's where you come in! Objective: We aim to develop a Shopify store that's not just a shopping platform, but an engaging, informative, and comforting space for our audience. Our website should seamlessly blend commerce with content, guiding the visitor from discovery to decision. Key Requirements: Design Philosophy: Feminine Aesthetic: Reflect our brand color, #f6bfd2, and evoke feelings of warmth, comfort, and understanding. Responsive Design: Optimiz...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές
  interior design of lighting showroom 16 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...showroom - The design should be cost effective and innovative - Selecting materials which are easily available and cost effective - Creating a cohesive color palette that complements the lighting fixtures and enhances the overall ambiance of the showroom - Incorporating display areas for showcasing various lighting options and designs - Ensuring the design is functional and provides a pleasant shopping experience for customers The ideal candidate should have: - Experience in designing showrooms, particularly in the lighting industry - Strong knowledge of modern design principles and trends - Proficiency in using design software and tools - Excellent communication and collaboration skills to work closely with me and understand my vision for the showroom If you are a talented int...

  €228 (Avg Bid)
  Επείγον
  €228 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  wordpress website 6 μέρες left

  I am looking for a skilled WordPress developer to create an e-commerce website for my business. Purpose of the Website: - The main purpose of the website is to sell products online and provide a seamless shopping experience for customers. Design and Theme: - Although I have a rough idea of the design, I am open to suggestions and would appreciate the expertise of the developer in creating an attractive and user-friendly design. Number of Pages: - I anticipate that the website will have 1-5 pages, including a home page, product pages, and a contact page. Skills and Experience Required: - Proficiency in WordPress development, including experience with e-commerce plugins and themes. - Strong design skills and the ability to create visually appealing websites. - Knowledge of SEO be...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  create a project 6 μέρες left

  Project Title: Graphic Design for Website Development I am looking for a skilled graphic designer to assist me with creating a website. The main purpose of the website is to showcase and sell products through an e-commerce platform. Skills and Experience: - Proficiency in graphic design softwa...showcase and sell products through an e-commerce platform. Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop and Illustrator - Strong understanding of user experience and visual design principles - Ability to create visually appealing and cohesive designs that align with the brand aesthetic - Experience in designing e-commerce websites, including product pages, shopping carts, and checkout processes Timeline: - The project should be completed withi...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  Development of a Digital Wallet Application Similar to Wise 11 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...digital wallet application similar to Wise. This project includes creating a secure and user-friendly mobile application where users can perform financial transactions such as sending money, making purchases, currency exchange, and more. Project Objectives: Enable users to perform fast and low-cost money transfers between different currencies. Allow users to create and use virtual cards for online shopping. Facilitate cryptocurrency buying and selling for users. Ensure secure payment transactions. Functional Requirements: User registration and identity verification. Deposit and withdrawal of funds. Money transfer functionality. Creation and usage of virtual cards. Currency exchange transactions. Cryptocurrency buying and selling operations. Security measures (e.g., two-factor ...

  €9402 - €18804
  Επείγον Σφραγισμένο
  €9402 - €18804
  13 προσφορές

  I am looking for a developer who can develop the BITCOIN, ETHEREUM Flashing Software in main network (windows based, preferably windows 10), the requirements are mentioned below, 1) The software can perform flash of the BTC and Ethereum, as well as the flashed BTC and Ethereum should be transferable from one wallet to 10 wallets and with confirmation is appreciated. since it is flash btc it must be visible in BTC wallet address for 90 days. There will be no transaction fee while sending from "flash s/w" to "btc wallet" as it will be no confirmations. eg:- If we send from bitcoin flashing s/w to 1 wallet, it must support sending btc to 10 wallets also no problem must arise. It will be displayed till 90 days note:- Screen will have a picklist(eth,btc) to ...

  €1031 (Avg Bid)
  €1031 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I am looking for someone to develop a blockchain bitcoin flashing software for me. The software must run on the Linux operating system and need to use Ethereum blockchain. It should be solely for flashing and I do not require any other specific functions. I need an experienced programmer who has working knowledge with blockchain and bitcoin to provide me the flashing software. The project should include the programming and testing of the software and need to meet quality requirements before delivery. The freelancer should provide necessary documentation of the code and guide me in setting it up in my system as well. I am looking for quick completion but also need quality to be assured. If you have the necessary experience and skills to fulfill my requirements, please bid f...

  €646 (Avg Bid)
  €646 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Need a WordPress website to be built 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Develop a responsive website with both desktop and mobile-friendly versions. Create and implement the following pages and features: Home page Product page with multiple images and zoom functionality The shopping cart and checkout process Wish list and rewards points system User account management Category and sub-category pages Order status tracking and warranty information Sitemap, blog, and About Us page Trade In/Sell Your Games feature Deals and Promotions Section Shipping & returns information Contact Us, Privacy Policy, testimonials/reviews, FAQs, accessibility, and terms and conditions pages Mega menu and hamburger menu for navigation Smart sear...

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές

  ...integrate our API with the template. - For the instructor dashboard, we will use pro template called Metronic, you have to add some modifications only and integrate our API with the template. - The API application is written in pure PHP by our backend developer, we have our own framework. - Most of endpoints have CSRF token, so you need to handle this. - We have maybe 95 API endpoints (Coupons, shopping cart, courses, lessons, add video ... etc ) - The API application is using PHPSESSION, no JWT tokens (We need this because CSRF protection) =================== If you are an experienced frontend developer with strong knowledge of React and API integration, this project offers an exciting opportunity to showcase your skills. Apply now and let's create a seamless and efficien...

  €5271 (Avg Bid)
  €5271 Μέση Προσφορά
  162 προσφορές
  Retail Home & Decor website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to design and develop a retail home and decor website. The website will specifically feature furniture products. Color Scheme and Theme: - I am open to suggestions for the color scheme and theme of the website. Additional Features: - I will provide the details for the additional features that I need on the website. This may include a shopping cart, user accounts, and a blog section. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing and developing e-commerce websites - Knowledge of user experience (UX) design principles - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Familiarity with content management systems (CMS) - Ability to work collaboratively and effectively communicate project requirements and updates. Sample websites for reference to g...

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  75 προσφορές
  Website development 6 μέρες left

  I'm looking for a web developer to help build a custom-built e-commerce website specifically tailored to my needs. The website needs to feature a Payment Gateway, User Registration, and Live Chat Support as key features. I'm open to discussing other features and additional functionality I'd like the website to have. My goal is to have a website that looks modern and provides a smooth shopping experience for my customers. The website also has to be easily scaled so that it can grow with my business in the event of future expansion. If you have the necessary skills and experience to effectively design and develop this website, I'd love to hear from you!

  €299 (Avg Bid)
  €299 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Crypto currency 6 μέρες left

  ...we will delve into the fascinating world of cryptocurrencies, understanding their origins, technology, uses, advantages, challenges, and the broader implications they hold for our future. The Genesis of Cryptocurrency The story of cryptocurrency begins with the release of Bitcoin in 2009 by an individual or group using the pseudonym Satoshi Nakamoto. Bitcoin was the first decentralized digital currency, designed to operate without a central authority, such as a bank or government. Nakamoto's whitepaper, titled "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," outlined the key principles and technology behind this groundbreaking innovation. Blockchain Technology Central to cryptocurrencies is blockchain technology. A blockchain is a distributed and...

  €14 - €24 / hr
  €14 - €24 / hr
  0 προσφορές
  Build a Website 6 μέρες left

  I am looking for a web developer to build a website for me. I am open to suggestions in terms of design and layout, but I would like the website to have additional features. These features include a shopping cart, blog, and contact form. I am excited to see what a web developer can come up with to meet my needs and create a website that fits my vision.

  €203 (Avg Bid)
  €203 Μέση Προσφορά
  187 προσφορές
  Dynamic and PHP/MERN Ecommerce Website 40 Products 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...approximately 40 products. Pages Features needed: - Shopping cart and checkout functionality - User registration Easey to navigate for customers and easy to update for Admin: Pages to include Home Page, Product Pages, Product Categories, Shopping Cart , Checkout Page, Payment Gateway, Order Confirmation Page, Customer Account Login/Registration Page , About Us, Contact Us, Privacy Policy, Return and Refund Policy, Shipping and Delivery Information, Terms and Conditions, Newsletter Signup Platform preference: - MERN or Php Core Design and branding guidelines: - No specific guidelines, open to anything Ideal skills and experience: - Strong proficiency in MERN stack development - Experience in building ecommerce websites with shopping cart and checkout function...

  €157 (Avg Bid)
  €157 Μέση Προσφορά
  103 προσφορές
  PHP Website developer 5 μέρες left

  I am looking for a PHP website developer who specializes in e-commerce websites. The primary purpose of the website is to create an online store where customers can browse and purchase products. Design: - I have a specific design in mind for the website and would like it to be implemented. Functionalities/Features: - The website should have a shopping cart feature that allows customers to add products to their cart and proceed to checkout. Ideal skills and experience: - Strong proficiency in PHP and experience with e-commerce website development - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript for front-end development - Familiarity with database management systems such as MySQL - Understanding of security practices for online transactions - Ability to work collaboratively and communi...

  €6 - €60
  Σφραγισμένο
  €6 - €60
  57 προσφορές
  Build a Website 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced web developer to build an e-commerce website using WordPress. Purpose of the website: - The website w...WordPress. Purpose of the website: - The website will be used for e-commerce, allowing customers to browse and purchase products online. Preferred platform: - The website should be built using WordPress. Functionalities required: - The website should have product listings and a shopping cart feature, allowing customers to add items to their cart and proceed to checkout. Ideal skills and experience: - Proficiency in WordPress development - Experience in building e-commerce websites - Knowledge of integrating shopping cart functionalities - Strong understanding of UI/UX design - Ability to customize and optimize the website for op...

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  109 προσφορές
  Budget management app in flutter(web,ios & android) -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...looking for a skilled full-stack developer to create a budget management app in Flutter for web, iOS, and Android platforms. Features: -Budget Management App  Features 01. Link an account directly and show all account balance  02. Budget Settings: add to a favorite category, low budget alert, bills reminders, nearby business suggestions etc. 03. Budget allocation among all categories like food, shopping, rent, etc. via manual entries or last month's budget 04. Transaction history and statement  05. Monthly Income and expense analysis  06. Add an expense manually/sms/bill scan 07. Add an income08. Set one-time/recurring bill reminders  09. Set financial goals and link a direct account  10. Add subscription plans APIs required: Bank balanc...

  €443 (Avg Bid)
  €443 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Bali jewels 5 μέρες left

  Hola soy Carolina Gomez. Busco una persona que me ayude con mi web www.bali-jewels.es. La hice yo, y la conecte a analytics 4, perfiles de empresa, shopping, merchants center. Necesito que me revisen si lo tengo bien enlazado para posterior me ayuden a buscar una estrategia de marketing digital y e-commerce. No tengo gran presupuesto no se si sera posible.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  shopify website developer 5 μέρες left

  I am looking for an experienced Shopify website developer to help create a functional and engaging website. I have already selected a Shopify design which is available on the figma with all imag...design which is available on the figma with all images. The website needs to be centered around selling products; hence, I have a detailed list of features to be implemented. I also expect help and guidance ensuring the website is user-friendly and responsive on all platforms. A few of the desired features include quick loading speed, integration of payment services, a custom blog, convenient shopping cart and need the email of the visitors on my website Time and cost efficiency are key objectives for this project and I am open to discussing additional details of the job with interested a...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  ...customers to our website - Build brand awareness among individuals who frequently engage in online shopping Requirements: - Develop a comprehensive whatsapp and email marketing campaign - Create compelling and engaging content to attract potential customers - Utilize targeted strategies to reach individuals who are active online shoppers - Implement effective lead generation techniques to drive traffic to our website Skills and Experience: - Proficient in whatsapp and email marketing techniques - Experience in creating and managing successful marketing campaigns - Familiarity with platforms such as Mailchimp, Constant Contact, or other similar platforms - Strong understanding of online shopping behavior and trends - Excellent communication and copywriting skills to creat...

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  make a website 5 μέρες left

  I am looking for a skilled web developer to create an e-commerce website with a modern design style. The ideal candidate should have experience in building websites with shopping cart functionality. Requirements: - Develop an e-commerce website with a modern design style - Implement a shopping cart feature for users to add items and make purchases - Ensure the website is user-friendly and responsive on all devices - Integrate secure payment gateways for a seamless checkout experience Skills and Experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience with e-commerce platforms and frameworks such as WooCommerce or Shopify - Knowledge of website design principles and ability to create modern and visually appealing interfaces - Str...

  €2304 (Avg Bid)
  €2304 Μέση Προσφορά
  113 προσφορές

  I need help creating a website for my business that sells custom apparel and graphic t-shirts. Customers will be able to purchase apparel online, and I need features like a shopping cart and payment gateway in order to make the website successful. The goal is to bring a professional look and feel to the website, so I'm after a minimalist design style that packs a punch.

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  website developer 5 μέρες left

  I am looking for a website developer who specializes in e-commerce websites. The ideal candidate should have experience in creating online stores with the following features and functionalities: - Product catalog and inventory management - Secure payment gateway integration - User account registration and login - Shopping cart and checkout system - Order tracking and management The project timeline is expected to be normal, with a duration of 3-4 weeks. The developer should be able to deliver a fully functional e-commerce website within this timeframe. Skills and experience required for this project: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience with e-commerce platforms such as Shopify or WooCommerce - Knowledge of database management...

  €173 (Avg Bid)
  €173 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I am looking for a skilled web developer to create an e-commerce website for my brand, Bloombird. I have specific colors in mind for the color scheme and specific features that I would like to be included on the web...skilled web developer to create an e-commerce website for my brand, Bloombird. I have specific colors in mind for the color scheme and specific features that I would like to be included on the website. Skills and experience required: - Proficiency in e-commerce website development - Strong understanding of front-end and back-end development - Experience with integrating payment gateways and shopping carts - Knowledge of responsive design and mobile optimization - Ability to create a visually appealing and user-friendly website - Excellent communication and collaborat...

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  124 προσφορές
  Website to showcase and sell photos 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a website that will be used for both showcasing and selling my photos. The website should feature a gallery, so customers can easily view my work. I'd also like to include a shopping cart, so customers can conveniently purchase prints of my photos. Additionally, I'd like to include a contact form, so customers can easily reach out with any questions or inquiries. For these reasons, I'd prefer the website to be built using WordPress.

  €171 (Avg Bid)
  €171 Μέση Προσφορά
  176 προσφορές

  I have an exciting project that requires the assistance of an experienced architect - I plan to build a 4000 square meter urban shopping center on a 16000 square meter stand and am looking for help with the design. I am open to the architect's expertise when it comes to the architectural style and I am interested in a traditional look. As for amenities or features to be included in the design, I am open to suggestions. Lastly, I anticipate that the shopping center will require more than 20 retail spaces. It is sure to be a beautiful and entertaining shopping center once completed and I am eager to find an experienced architect to help make this vision a reality.

  €6346 (Avg Bid)
  €6346 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I'm planning to create an online store for my tobacco shop alongside the physical retail location. I've chose...location. I've chosen Shopify as my preferred platform due to its user-friendly interface and its ability to meet my specific needs in the tobacco industry. The key features I require include shopping cart functionality for customers to purchase tobacco products, a secure payment gateway, and detailed product listings with images and descriptions. To make this online store a reality, I'm looking for an experienced web developer who can design and develop the website. With the right skills and expertise, I'm confident that the website will have a professional appearance and provide a seamless online shopping experience for customers looking ...

  €194 (Avg Bid)
  €194 Μέση Προσφορά
  87 προσφορές
  ecommerce website coding 5 μέρες left

  I'm looking to create an ecommerce website to kickstart my business. I want a basic online store, as opposed to a multi-vendor marketplace or a subsc...to use Shopify to design and develop the site. This platform has a great user interface and I'm confident that it will meet my needs. The key feature I need is a shopping cart functionality, so my customers can order multiple products from my store. Additionally, I'll need a payment gateway to securely process payments. Finally, I'll need product listings with information on each individual item, including images and descriptions. That's why I'm looking for an experienced web developer to create and execute this project for me. With the right skills, I'm sure this website will look professional an...

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Build and run a nodejs/angularJs 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...application using Node.js and AngularJS. Purpose: - The main purpose of the application is to facilitate online sales and transactions for my business. Design: - I already have existing design and wireframes for the application, which will be provided to the developer. Functionality: - The application should have both basic and advanced functionality, including features such as product catalog, shopping cart, payment integration, user authentication, and order management. - Regular updates and maintenance are also expected to ensure the smooth running of the application. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Node.js and AngularJS - Experience in developing E-commerce applications - Knowledge of payment gateway integration - Familiarity with user aut...

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Clothing brand mobile app UI 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  More details: What type of clothing brand is it? High-end fashion What is the primary objective of the mobile app? Online Shopping Do you have any color scheme or design elements in mind? I have some ideas, but open to suggestions

  €454 (Avg Bid)
  €454 Μέση Προσφορά
  142 προσφορές
  Blockchain project 4 μέρες left

  Blockchain Project Technology: Other (please specify) I am in need of an experienced blockchain developer who is well-versed in a specific blockchain technology that is not Ethereum or Bitcoin. Skills and Experience: - Strong coding skills in the specified blockchain technology - In-depth understanding of blockchain technology and its principles - Proven track record of successfully developing blockchain projects - Familiarity with smart contracts and decentralized applications - Ability to create secure and efficient blockchain solutions Timeline: Less than 1 month I require the project to be completed within a short timeframe, so it is crucial that the chosen freelancer has the availability and commitment to deliver the project on time.

  €834 (Avg Bid)
  €834 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Fixing a WordPress Navigation 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...points. For example "SEO Agentur München". See also Screenshot 1 for visual understanding. 3.) You see: This works. The Site will open - no matter which you will try to open. 4.) As soon as you are on one of this Subpages - for example: - you then have to click once again on "Leistungen" and navigate one of the other Pages. For example: "Google Shopping Ads". See Screenshot 2. 5.) You will now see that it doesn't work anymore. This reproducible problem description should help you to quickly isolate the problem. If you still have questions, please feel free to write back. I think you just have to fix some lines of code inside the custommade Theme. Should be a matter of minutes. If you think you have the skills to tackle this project, pl...

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  176 προσφορές

  I am looking for a WordPress developer to create an e-commerce website for a jewellery shop. Specific features that I have in mind for the website include: - Product catalog with filters and sorting options - Secure payment gateway integration - User registration and login system - Wishlist and shopping cart functionality In addition to website development, I also need branding developed for the jewellery shop. This includes creating a logo and choosing a color scheme that aligns with the brand identity. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in WordPress and e-commerce website development - Knowledge of payment gateway integration and user management systems - Experience in branding and graphic design Please provide examples of previous WordPress websi...

  €421 (Avg Bid)
  €421 Μέση Προσφορά
  107 προσφορές

  Looking for a Full Time Laravel Senior with at least 5+ years of experience on an hourly basis. Skills and Experience Required: Monday to Sat, Must use time tracker Must use web cam with the tracker, Must pass technical interview, After passing the interview, and before giving our source code, must provide adhaar card or pan card, and sign a copy right agreement that he is a senior, wi...with the tracker, Must pass technical interview, After passing the interview, and before giving our source code, must provide adhaar card or pan card, and sign a copy right agreement that he is a senior, will not misuse the code, and give us the right to use his codes. 5+ years experience in Laravel and API integration, Must be able to do the follwoing tasks: Building and customizing laravel shopping...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me set up Google Ads and other related Google services. I am open to suggestions regarding the specific budget for the ads. There is no specific target audience or demographic, as I am open to all. the store is new an...and other related Google services. I am open to suggestions regarding the specific budget for the ads. There is no specific target audience or demographic, as I am open to all. the store is new and need to set up everything google, looking for someone to work together on monthly basis Skills and Experience: - Proficiency in setting up and managing Google Ads campaigns - Experience with Google Shopping and Analytics - Knowledge of targeting strategies to reach a wide audience - Ability to optimize ads for maximum performanc...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές