Κρυπτογράφηση Δουλειές και Διαγωνισμοί

Cryptography is the study of hiding information. It intersects the disciplines of engineering, computer science and mathematics. Cryptography is involved in securing passwords, access to sensitive material and to computer systems. If your business needs help with cryptography, you can hire freelance cryptography experts to fulfill your tasks. Start by posting your cryptography task today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Cryptographer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Teach how to create a new crypto currency Need some one to teach me how to create a new currency by using bitcoin repository, I did this for old version of litecoin 3 Κρυπτογράφηση, Bitcoin, Blockchain Feb 24, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €27
I need to get thousand of members every week with crypto promotion I will build a Cryptocurrency Pump&Dump channel on Telegram. We will have to get thousands of members every week. If you know about crypto and promoting especially for TELEGRAM, please apply 3 Τηλεπωλήσεις, Κρυπτογράφηση, Marketing Strategy Feb 23, 2018 Feb 23, 20185μέρα 9ώρα €303
Variation of Hill Matrix (Matlab) I want a program to cipher text divided in three steps. The first step would be a usual 3x3 Hill cipher using 36 characters, the second step would be taking each entry of the resulting 3x1 vector and change it using a base 6, for example, if the resulting from step 1 is p = [18,9,34] we would change it for [6x3 + 0, 6x1 + 3, 6x5 + 4] rearrange the resulting numbers (3,0,1,3,5,4) into a 2x1 vector ... 14 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση, Programming Feb 23, 2018 Feb 23, 20185μέρα 6ώρα €97
Eliptic Curve Cryptography easy Matlab code An easy cyphering Matlab program based on the ECC and Diffie-Helman theory with its correspondent deciphering program. 8 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση, Μαθηματικά Feb 23, 2018 Feb 23, 20185μέρα 5ώρα €39
Evaluation of a cryptographic system Evaluate an existing anonymous authentication system against few attacks and to suggest improvements. 3 Cloud Computing, Κρυπτογράφηση Feb 23, 2018 Feb 23, 20185μέρα 3ώρα €94
Research Crypto software research Just make a project for research for cryptocurrency platform and give skills Blockchain, cryptocurrency, Bitcoin, ethereum 10 Κρυπτογράφηση, Bitcoin, Ανάπτυξη Λογισμικού, Blockchain, Ethereum Feb 22, 2018 Feb 22, 20184μέρα 17ώρα €158
Crypto-Engineer Chronicled is the untouched leader in supply chain solutions by leveraging block-chain. We want to be at the top. We want to hire someone who is experienced in cryptography as well as software application. Knowing a thing or two about Chronicled platform will be given preference. Please visit [το url αφαιρέθηκε, συν&delt... 10 Μηχανολογία, Κρυπτογράφηση, Blockchain Feb 22, 2018 Feb 22, 20184μέρα 6ώρα €178
Cryptographer Chronicled is the industry leader in supply chain solutions by leveraging block-chain. we want to emulate their success. We are looking for someone who knows about coding like the back o his hand. Preference will be given to those who are familiar with Chronicled outlay. Do visit [το url αφαιρέθηκε, συνδε&t... 9 Ηλεκτρονικό εμπόριο, Κρυπτογράφηση, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Feb 22, 2018 Feb 22, 20184μέρα 6ώρα €169
Build Bitcoin online Wallet Build Bitcoin online Wallet In php .. 39 PHP, Κρυπτογράφηση, Bitcoin Feb 21, 2018 Feb 21, 20184μέρα 2ώρα €4345
Looking for mining experts Looking for someone with working knowledge of mining software and configuration of rigs. 4 Κρυπτογράφηση, Bitcoin Feb 21, 2018 Feb 21, 20183μέρα 15ώρα €124
Write a set of cryptocurrencies related articles We need a set of several articles having a common theme - cryptocurrencies: - Why to choose a Hardware wallet and a comparison between the most popular - What is a Portfolio Management Software (Order Management System) and why we need one - Basic concepts in cryptocurrencies (blockchain, cryptocurrencies, wallets, addresses, transactions) - Differences between Bitcoin, Ethereum, Ripple etc -... 51 Τεχνική Συγγραφή, Article Writing, Research Writing, Κρυπτογράφηση Feb 21, 2018 Feb 21, 20183μέρα 15ώρα €139
Finding encryption algorithm Hi i have collected some requests that an Android app sends , and i need to find the encryption algorithm i used fiddler to collect the requests 3 Κρυπτογράφηση Feb 21, 2018 Feb 21, 20183μέρα 11ώρα €50
Ethereum Wallet I want simple ethereum web wallet and also send and receive function it should be simple web based app where new user signs up and he will have unique eth address for his account and with that eth add if he has balance can send eth or can receive eth to that address 19 Κρυπτογράφηση, Προγραμματισμός C++, node.js, Bitcoin, Ethereum Feb 21, 2018 Feb 21, 20183μέρα 10ώρα €746
coin developement we want to develope crypto currency 18 Python, Κρυπτογράφηση, Blockchain Feb 21, 2018 Feb 21, 20183μέρα 5ώρα €9731
cipher 48 encryption decoder this project is to create a tool to decrypt this information: 253113006145063043134018129099033108045194015176 main key DF46452FCE37AB02 key A B3FE5245761626CE key B 4462913297480912 16276775:953>748 4580110730686018 ?1<0569=1;>3;:20 where the result of that should give the following: 4462913297480912 042558FFFFFFFFFF 4580110730686018 043304FFFFFFFFFF I had an applic... 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση, Προγραμματισμός C++ Feb 20, 2018 Feb 20, 20182μέρα 17ώρα €350
NOMP & MPOS Pool With ZCASH Support I am looking for a NOMP ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) cryptocurrency mining pool to be setup that will support the Equihash algo. Specifically this pool should work for ZCASH. Also a major requirement for the po... 4 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Κρυπτογράφηση Feb 20, 2018 Feb 20, 20182μέρα 13ώρα €215
Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση, Μηχανολογία, Μαθηματικά, Στατιστικά Feb 20, 2018 Feb 20, 201825μέρα 6ώρα
Need Android and IOS mobile app for ewallet holding coins for our erc20 Need Android and IOS mobile app for ewallet holding coins for our erc20. Please only bid if you understand erc20. This app will only be used to hold coins not exchanges 13 Mobile App Development, Android, Κρυπτογράφηση, Ethereum Feb 19, 2018 Feb 19, 20182μέρα 1ώρα €2001
Custom blockchain crypto coin Customized PoW/PoS with masternodes blockchain . PoW untill some block.. Algorithm should be used ASCII resistant and new algorithm with new tech Custom PoS - Leasing Proof of Stake, Waves have implemented this. We are not creating a wheel here, I`m looking for someone who can take tech and merge it, customize. Lets chat about features, details and milestones. 24 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Κρυπτογράφηση, Προγραμματισμός C++, Blockchain, Full Stack Development Feb 19, 2018 Feb 19, 20181μέρα 17ώρα €8610
Cryptocurrency Virtual Bank I want to build my own blockchain. Requires a VERY strong development team to build a crypto virtual banking services similar to crypterium. io I need a team that can build everything from scratch/ground up; web, app, ICO, token, wallet, blockchain, maintenance, security, etc etc. Budget: USD$ 70,000 and development period: 4 months. 49 Mobile App Development, Κρυπτογράφηση, Blockchain, Web Development, Payment Gateway Integration Feb 19, 2018 Feb 19, 20181μέρα 11ώρα €48039
Integrate API for wallet receiving address generate and receive coin on generated address of BTC, BCH, ETH, LTC, XRP, DASH wallet. Integrate API for wallet receiving address generate and receive coin on generated address of BTC, BCH, ETH, LTC, XRP, DASH wallet. 13 PHP, Κρυπτογράφηση, Laravel, Blockchain, Ethereum Feb 19, 2018 Feb 19, 20181μέρα 10ώρα €344
Crypto-Engineer Chronicled is the untouched leader in supply chain solutions by leveraging block-chain. We want to be at the top. We want to hire someone who is experienced in cryptography as well as software applications. Knowing a thing or two about Chronicled platform will be given preference. Please visit [το url αφαιρέθηκε, συν&del... 12 Python, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Κρυπτογράφηση Feb 19, 2018 Feb 19, 20181μέρα 3ώρα €181
Cryptographer Chronicled is the industry leader in supply chain solutions by leveraging block-chain. We want to emulate their success. We are looking for someone who knows about coding like the back of his hand. Preference will be given to those who are familiar with the Chronicled outlay. Do visit [το url αφαιρέθηκε, συνδ&epsil... 2 Κρυπτογράφηση, Blockchain, Marketing Strategy Feb 19, 2018 Feb 19, 20181μέρα 3ώρα €194
Entropy analysis question I am looking for help to investigate an average min entropy concern . The project will require solid knowledge in information theory or min entropy . please contact me for further details 4 Αλγόριθμος, Στατιστικά, Κρυπτογράφηση, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Feb 18, 2018 Feb 18, 20181μέρα 2ώρα €58
Custom Crowdsourced platfor I would like you to create a website which allows users to create their own crowdfunding campaigns and a cryptocurrency as well. Users can fund their businesses by selling equity, stock or their own crypto to fund their [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για ν&alpha... 10 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Κρυπτογράφηση, HTML, Blockchain Feb 18, 2018 Feb 18, 201819ώρα 51λ €558
Reverse Engineering Project - open to bidding For a publication library Win32 app, I am looking to extract data from its proprietary and undocumented file format. * It is multilingual and precedes Unicode, most likely compressed. * The individual documents are search indexed (indices in separate files). * They are sorted into a hierarchy: Publication (file-level) > Chapter > Content. * Some publications are magazines, their hierarchy i... 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Κρυπτογράφηση, Προγραμματισμός C++ Feb 17, 2018 Feb 17, 2018Έχει λήξει €411
Cryptographer Chronicled is the industry leader in supply chain solutions by leveraging blockchain. We want to emulate their success. We are looking for someone who knows about coding like the back of his hand. Preference will be given to those who are familiar with the Chronicled outlay. Do visit [το url αφαιρέθηκε, συνδ&epsilo... 0 Κρυπτογράφηση Feb 17, 2018 Feb 17, 2018Έχει λήξει -
Blockchain Creation for a new POS/POW coin We are looking for someone that is able to create a new POS/POW coin. We have around a 7 days deadline We have the the original code we want to fork from. But need a few changes and also the wallets and block explorer creation. Let us know your past experience in this area and how quick you are able to do this. Thank you 18 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Κρυπτογράφηση, Bitcoin, Blockchain, Ethereum Feb 17, 2018 Feb 17, 2018Έχει λήξει €2458
Crypto Wallet designing I need a development team from punjab who works on blockchain projects with me 8 Κρυπτογράφηση, Blockchain Feb 17, 2018 Feb 17, 2018Έχει λήξει €3246
crypto exchange we need a crypto exchange like binance or poloniex bitfinex. 23 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Κρυπτογράφηση, Bitcoin Feb 16, 2018 Feb 16, 2018Έχει λήξει €3931
Unhash / unencrypt email addresses based on a large sample of known values A certain well know market place hide email addresses from sellers replacing a customers real email address with a hashed value. For example a real customer email address of [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]@[τ&omic... 7 Κρυπτογράφηση, Χειρισμός Email Feb 16, 2018 Feb 16, 2018Έχει λήξει €129
ERC20 Token Exchange I have requirements of an exchange website which is purely based in erc20 tokens exchanges [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I want to start with top 25 tokens now. Can you create this type of exchange or can ... 16 Python, Κρυπτογράφηση, Προγραμματισμός C++, node.js, Ethereum Feb 16, 2018 Feb 16, 2018Έχει λήξει €1253
Required Crypto Currency Exchange within 3 days Required Crypto Currency Exchange within 3 days with 15 coins 14 PHP, SQL, Κρυπτογράφηση, Laravel Feb 16, 2018 Feb 16, 2018Έχει λήξει €4728
sagemath with combinatorics, graph theory, cryptography, and number theory sagemath with combinatorics, graph theory, cryptography, and number theory. I'll send you a file with more information 5 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση, Μαθηματικά Feb 15, 2018 Feb 15, 2018Έχει λήξει €24
Crypto Arbitrage Trading Bot - 1 extra Altcoin Exchange 1 Days work for an expert. Please DO NOT post a generic / Auto responser / copy & paste “contact me” / "we have 10 developers". Do Respond to 'specific points' in the Requirement Specification below in order to be considered. This is a 1st test project and there will be more work afterwards IF successful. PLEASE only apply when you meet the following requi... 7 PHP, Apache, Κρυπτογράφηση, Bitcoin, Blockchain Feb 15, 2018 Feb 15, 2018Έχει λήξει €2470
Need help with Applied Cryptography I have some problems in Applied Cryptography which i need to be resolved asap. pls see the attachment and if you can help me with this , ping me asap 0 Research Writing, Κρυπτογράφηση, Computer Science Feb 15, 2018 Feb 15, 2018Έχει λήξει -
Cryptocurrency Exchange Website (ERC20 Token, minable coins like BTC, LTC and others) ERC20 Token and minable coins like BTC, LTC and others Reference: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Also be able to add and remove erc20 token. Implementation like IP stuff, when a user long in with different ... 21 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Κρυπτογράφηση, Bitcoin, Web Development Feb 14, 2018 Feb 14, 2018Έχει λήξει €1139
www.cryptomudra.com Crypto specific website. Eg. How blockchain is revolutionizing Healthcare industry. 7 SEO, Article Writing, Κρυπτογράφηση, Συγγραφή Περιεχομένου Feb 14, 2018 Feb 14, 2018Έχει λήξει €16
Ico Marketing Looking for consultants to advice on ICO marketing. You will need be responsible for ICO strategies, marketing and launch. 12 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Κρυπτογράφηση, Blockchain Feb 14, 2018 Feb 14, 2018Έχει λήξει €13670
Traceless P2P payment BLOCKCHAIN Build the entire [secured trackless payment blockchain] with ICO, own cryptocurrency, and own wallet. Budget is USD70,000 and dateline is 4 months. 38 Java, Κρυπτογράφηση, Προγραμματισμός C++, Bitcoin, Blockchain Feb 13, 2018 Feb 13, 2018Έχει λήξει €58189
Looking for a Block Chain Architect Looking for a blockchain architect 13 Κρυπτογράφηση, Blockchain, Ethereum Feb 13, 2018 Feb 13, 2018Έχει λήξει €13
Adopt a block chain technician. I'm going to make a coin exchange. Development of electronic wallet without security problems. You need to develop your own api. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] You need to create a web site with similar ... 9 Κρυπτογράφηση, Bitcoin, Blockchain Feb 13, 2018 Feb 13, 2018Έχει λήξει €9089
ICO Website, Token and Smart Contract Development This is for an upcoming ICO Project, and we are seeking for a team who can walk with us from the initial to the final stage. Previous experience in Smart Contract Development on Ethereum is a must. Your token development skills should be top-notched, as anyone can practically make their own token using readily available resources online. Usage of ready-made templates online (without improvement... 29 PHP, Javascript, Python, Ασφάλεια Ιστού, Κρυπτογράφηση Feb 12, 2018 Feb 12, 2018Έχει λήξει €5394
Cryptocurrency development We are looking for extensive crypto coin developer for developing our coin. Fix date is 25th Feb so need before that and more detail on freelancer chat. Please only bid if you have rapid solution with demo. Thank you! 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Κρυπτογράφηση, Προγραμματισμός C++ Feb 12, 2018 Feb 12, 2018Έχει λήξει €423
Creating a alt coin I wanted to create an alt coin similar like litecoin or dash coin 2 Κρυπτογράφηση Feb 12, 2018 Feb 12, 2018Έχει λήξει €351
ETH Fork Cryptocurrency with block explorer and wallet. Hi, Looking for a developer who is having experience in developing "Eth Fork Cryptocurrency" with block explorer and wallet. Please only bid if you have rapid solution with demo. Thank you! 14 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Κρυπτογράφηση, node.js Feb 12, 2018 Feb 12, 2018Έχει λήξει €1149
Looking for a Chief Technology Officer (CTO) to monitor Blockchain Technology development I am looking for a Chief Technology Officer (CTO) to monitor our Blockchain Technology and Digital Bank softwares development and oversee my team. QUALIFICATIONS: - You must be highly knowledgeable about all coding and modern programming languages - You must be very proficient in Blockchain Technology and Cryptocurrency system - You must be a team leader - You must be available almost roun... 16 Ασφάλεια Υπολογιστή, Cloud Computing, Κρυπτογράφηση, Bitcoin, Blockchain Feb 12, 2018 Feb 12, 2018Έχει λήξει €473
Crypto expert required I need a Crypto expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 11 PHP, Σχεδιασμός Γραφικών, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Κρυπτογράφηση, HTML Feb 11, 2018 Feb 11, 2018Έχει λήξει €110
3 USD per article of 500-600 words. I want to hire freelancers those have fully/unlimited/widely knowledge about cryptocurrency, transactions, transactions fees, litecoin, Bitcoin.. Don't bid if you not have any knowledge about it and cannot write to the point Article, Article should relevant to the topic that I'll provide, experience freelancers recommended. if you are a timewaster then do not bid, if i will fin... 13 Research Writing, Κρυπτογράφηση, Bitcoin Feb 11, 2018 Feb 11, 2018Έχει λήξει €12
3 USD per article of 500-600 words..... I want to hire freelancers those have fully/unlimited/widely knowledge about cryptocurrency, transactions, transactions fees, litecoin, Bitcoin.. Don't bid if you not have any knowledge about it and cannot write to the point Article, Article should relevant to the topic that I'll provide, experience freelancers recommended. if you are a timewaster then do not bid, if i will fin... 6 Research Writing, Κρυπτογράφηση, Bitcoin Feb 11, 2018 Feb 11, 2018Έχει λήξει €13
Showing 1 to 50 of 299 entries
« 1 2 3 4 5 »