Git Δουλειές και Διαγωνισμοί

.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Git Professional; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Simple Django Web App and AWS Deployment [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] - A simple personal portfolio web application to showcase my Amazon SageMaker machine learning trained models Job Description - Create a simple Django web application that can cal... 10 Javascript, Python, Django, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Git Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €426
ALM OPEN SOURCE I need implements ALM with technology Open Source 1 Linux, Git, Docker, Selenium Webdriver Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €609
Project for Norway Region We need a resource for 2-3 Months with below skillset on an immediate Basis on Contract ( Can be Extended based on Person performance ). • SASS • GIT • PHP • Bootstrap - 3 and 4 • GULP • NPM • Responsive design • Javascript - jquery or other front end framework (please name which one) Experience ... 6 PHP, Javascript, Git, SaaS Sales Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €3737
I need a seasoned ruby on rails developer to do SEO for a US based Healthcare Website I am looking for a freelance seasoned ruby on rails developer who can help me implement all the meta tags, help me get a revamped [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] file, improve headings, add alt text to images and impr... 10 SEO, Ruby on Rails, HTML, Git, Heroku Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €678
Get paid to work on a fun open source project! Get paid to work on a cool and fun open source project! 40 hours a week for the right person! Our project is written using the Meteor stack. We would prefer people with experience in Meteor, but anyone with some node experience should be able to pick it up pretty quickly. The most important thing is your willingness to learn and how well you can fit into our existing team and work with our c... 7 Javascript, node.js, Git Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €10
Core developer required for a global esports company We are wanting to add an additional core developer to the team. You will be working for a cutting-edge esports software company that already has hundreds of thousands of users worldwide and is expanding its operations rapidly. You will be working under a CTO who has 15 years experience developing software for esports, who specializes in security and big data and has worked with numerous Fortun... 41 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MySQL, Git, Aws Lambda Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 17ώρα €27
Front-End Developer Are you a front-end dev? A dreamer? Are you positive person? Do you want to be part of life changing community? If yes, then our game changer ICO project is waiting for you. You need to have great skills to fuel our dynamic and agile development. Convenient front-end solutions are one of the key success factors to create valuable services. Candidates are expected to work independently, take res... 37 Javascript, HTML, Git, LESS/Sass/SCSS, MeteorJS Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 15ώρα €10
Senior Rails Developer We are looking for a developer to assist the company in adding new features and fixing issues of multiple ongoing Rails projects. We are an agency and get new projects regularly so if there is a good fit we can be working together for a long time. We are looking for task level for an ongoing project (~6+months) Requirements: - 6 years of development experience and at least 4 years with Rails ... 28 Javascript, Ruby on Rails, CSS, HTML5, Git Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 12ώρα €8
GIT hooks custom script to commit and push changed files to some different repository and specific branch during every commit. .. Hello, I want to write a git hook in bash script in which following should be achieved: * Extract the files which are being committed. * C lone a predefined repository (which is different from the targeted repository for commit) to /tmp location. * Copy extracted files to checked out repository. * Detect if there is any conflict. Try to auto resolve the conflict. * Commit changed files f... 5 Διαχείριση Συστήματος, Ανάπτυξη Λογισμικού, Git, Bash Scripting Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 9ώρα €146
Build a website for OPDPro.com We have 2 Android Apps for Patients & Doctor to book and manage appointments respectively. It has PgSQL as DB via Python backend APIs Developed on Django. It is hosted at Digital Ocean >> Ubuntu on Nginx server. We want to develop and host a website using same design template as like [το url αφαιρέθηκε, συν&... 10 PHP, Python, Django, HTML, Git Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 8ώρα €141
write behat tests and create reduced test cases for a drupal project This project involves Drupal 7 and 8, with a priority on 7. There are approx 20 module patches for D7 contributed modules that specifically need behat tests, and approx 100 additional features ready for tests to be written. Some features involve javascript. These tests should be set up to run on GitLab's CI offering. Likely steps: 1. build reduced test case of each feature using spe... 11 PHP, Javascript, Drupal, Git Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 18ώρα €473
Ruby On Rails Site (Support Work) Hi, We have a ruby on rails site. I'm looking for someone that could provide support as needed on the site. Right now the only issue we have is emails are being sent by sendmail which in turn is making the emails get blocked by our email client. I have started to setup SMTP but I believe we need to see if there is any function called deliver_later and change it to deliver_now in the code. ... 65 PHP, Ruby on Rails, HTML, Ruby, Git Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 2ώρα €28
C++ using VisualStudio 2015 to fix IDE code using CodeJock Tools We have an IDE written in C++ using VisualStudio 2015 community which uses the CodeJock interface tools. It is broken in a number of places and crashes on the way out. It works, but needs hlep. I don't have time to fix it myself and am looking for someone to do it. Must be very good at VisualStudio and interfaces. CodeJock experience a plus but not necessary. Must be able to find the problems... 20 Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Προγραμματισμός C++, Git Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα €415
Build QGIS plugin for digitizing rectangular vector grids The task is to build a plugin for QGIS 3.0. Only feature is a digitization tool that helps users to digitize grid structures by drawing a (rotated) box or placing 3 points to determine length, rotation and width of a structure (only one of the methods needs to be implemented). The plugin also divides the rectangle into a specified number of grid rows and columns and assigns index values to the att... 8 Python, Χωροταξία , Git Apr 17, 2018 Apr 17, 20183μέρα 21ώρα €615
Ruby on Rails migration to Auth0 from devise Ruby on Rails migration to Auth0 from devise I have an existing RoR website, and trying to migrate to Auth0 authentication from RoR devise. Prior Auth0 implementation experience MUST. Dont respond without Auth0 / devise and Ruby on Rails experience. 21 Ruby on Rails, Ruby, Git Apr 17, 2018 Apr 17, 20183μέρα 4ώρα €162
Needed Senior Laravel developer I'm looking for expert who have 5+ years experience. I have big laravel project. I want to fix several bugs on frontend and backend over project. I need only laravel expert. If you have no experience in laravel, don't bid. I want to discuss in details over chat. 46 Javascript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Laravel, Git Apr 14, 2018 Apr 14, 201815ώρα 57λ €151
Make my website responsice [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I need this website fully responsive and debugged. There are some additional works. 71 HTML, Angular.js, Git, Typescript, CSS3 Apr 13, 2018 Apr 13, 2018Έχει λήξει €148
Ruby on Rails Developer for Website Update We have a project which is built on RoR and we are looking forward to updating the website with new layouts. RoR experts are welcome! Happy bidding. 54 Javascript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ruby on Rails, HTML, Git Apr 13, 2018 Apr 13, 2018Έχει λήξει €11
Ruby Necklace program in any language accepted Ruby Necklace It is the wedding day of Sanchi, the beautiful princess of Byteland. Her fiance Krishna is planning to gift her an awesome ruby necklace. Krishna has currently b -blue rubies, g -green rubies, r-red rubies and y -yellow rubies. He has to arrange the rubies next to each other in a straight line to make the necklace. But, there are a couple of rules to be followed while making this n... 6 PHP, Python, Ruby on Rails, Ruby, Git Apr 13, 2018 Apr 13, 2018Έχει λήξει €3
Seeking (Long Term) Experienced Developer For Highload AWS App We're looking for a Rails developer who can work approx 15-20 hours per week for a long-term period in order to maintain our current website and build a new one. We're looking for a cool guy (or gal) with a flexible, open mindset & working rhythm, and who loves a challenge. We are NOT looking for a firm with a team of Ruby experts working 5 days a week and who are not availabl... 26 Javascript, Ruby on Rails, HTML, Ruby, Git Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €14
Build and Release Engineering Need support for build and release engineering project 9 Java, Μηχανολογία, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Git Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €19
Senior Rails Developer Our team is looking for a developer to assist our lead developer in adding features and fixing issues of multiple ongoing Rails projects. We are an agency and get new projects regularly so if there is a good fit we can be working together for a long time. We are looking for ~ 20-40 hours per week for an ongoing project (~6+months) Requirements: - 6 years of development experience and at lea... 47 Javascript, Ruby on Rails, Django, HTML5, Git Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €23
Platform for comparing real estate sites We are looking for a backend developer based in Kharkov for developing a website (client + admin panels). It's going to be implemented with Ruby on Rails, so we need an experienced Rails developer. Send us your CV and let's discuss details. 23 PHP, Ruby on Rails, HTML, Ruby, Git Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €9
Install Sharetribe (Ruby on Rails, GitHub) on GoDaddy Server, Paypal Integration I am seeking to develop fully functioning generic peer to peer marketplace including Paypal payment processing installed on a development box. This is to be install in GoDaddy. You will need to use your own Paypal account key for your install and testing but remember it will be a test account so you will not actually be spending any money. We will provide one once you have the dev box set up a... 7 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ruby on Rails, HTML, Git Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €114
Ruby developer that can give me code to access yahoo email $20 I'm trying to use imap to access yahoo email. I've also tried the mail gem. Neither work. I can give you a working yahoo email account and you give me a code that will work to retrieve email from the account. Quick job, start today. $20. 8 PHP, Ruby on Rails, HTML, Ruby, Git Apr 11, 2018 Apr 11, 2018Έχει λήξει €25
Create a Production Environment for Rails 3 app We are using currently Rails3 and Capistrano for deploys. This was done 5 years ago and now we want to have a professional deployment using most updated tools. You can use Chef, Docker, or you mention it. Write pineapple in your proposal to know that you read this. We also need load balancing and auto-creation of pods/instances. 11 Ruby on Rails, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ruby, Git Apr 10, 2018 Apr 10, 2018Έχει λήξει €262
Discourse platform experience needed or Ember.js or Ruby on Rails Hi. I am going to open a discourse site on my own server. But the concern is that scrapers may scrape my site. I have built a plugin to stop but it's working only on the client side. So my idea is to stop sending content to that specific IP that exceeds the limit of access count. And unless they pass something they can't get content. I am open to suggestions. Looking fo... 7 Javascript, Ruby on Rails, HTML, Ruby, Git Apr 10, 2018 Apr 10, 2018Έχει λήξει €149
RoR Developer to work on existing backend Urgently in need of RoR developer to work on existing backend API and web app. Technical interview will be followed to check the availability and proficience of bidders. If you are okay with this, please include a sentence "I'm ready for the interview." in your bid. Look forward to meeting qualified RoR developers. 26 PHP, Javascript, Ruby on Rails, Ruby, Git Apr 10, 2018 Apr 10, 2018Έχει λήξει €428
need a resource management engine written in Java Script... Web based Application for course management system, kind of "school/Studio", anything that has Courses/Students/Classes/Trainers... Written in Ruby On Rails... 19 Java, Javascript, Ruby on Rails, Ruby, Git Apr 9, 2018 Apr 9, 2018Έχει λήξει €14
Looking for Full Stack Developer The Senior Ruby on Rails Software Developer within Fullscreen Engineering team supports the architecture, design, development, and deployment of applications, API services, and client integrations for Fullscreen’s Brands division. RESPONSIBILITIES Design, build and maintain efficient, reusable and reliable Ruby code Understand requirements from stakeholders and provide estimates of work... 27 Python, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ruby on Rails, Django, Git Apr 9, 2018 Apr 9, 2018Έχει λήξει €14341
ROR developer We are looking for a ROR developer who can help to complete the website. We already have developed and completed a website in Ruby On Rails, we need some further features needs to be added. Smalls features list below: 1. Make the website responsive as reference site [το url αφαιρέθηκε, συνδεθε... 25 PHP, Javascript, Ruby on Rails, HTML, Git Apr 9, 2018 Apr 9, 2018Έχει λήξει €879
Require a Ruby on Rails Expert We Require a Ruby on Rails Expert to troubleshoot some application issues for us, we are currently having an issue right now but we may contact you every now and then for any other issues. 28 Ruby on Rails, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, HTML, Ruby, Git Apr 8, 2018 Apr 8, 2018Έχει λήξει €100
kasinga web I need an expert in web development with skills in ruby and rails, angular, Django, python 5 Javascript, Python, Django, HTML, Git Apr 8, 2018 Apr 8, 2018Έχει λήξει €768
DAILY ACTIVITIES MANAGER PROVIDED YOU CAN PERFECTLY GET THIS SOFTWARE DONE AS REQUESTED AND ON TIME, YOU MAY INCREASE OR DECREASE YOUR BID. Project name : "DAILY ACTIVITIES MANAGER" Project scope Features 1. User can request for new task by filling different forms(8 different forms with different layout) and assign it to admins to approve or reject withing a day 2. Authorized users can approve ... 7 Java, J2EE, NoSQL Couch & Mongo, Git, Heroku Apr 8, 2018 Apr 8, 2018Έχει λήξει €2262
Automatic Payment Software Tracker PROVIDED YOU CAN PERFECTLY GET THIS SOFTWARE DONE AS REQUESTED AND ON TIME, YOU MAY INCREASE OR DECREASE YOUR BID. Project name : "Automatic Payment Software Tracker" Project scope 1. Automatic bank balance notification for both internal and external transaction via email 2. Individual user payment records 2(i). 97.5 of each deposit can be withdraw for ( Cooperative, due... 12 Java, J2EE, NoSQL Couch & Mongo, Git Apr 8, 2018 Apr 8, 2018Έχει λήξει €964
add google analytics to ruby on rails based website i have two website and would need someone to add google analytics into the platform built on ruby in rails 26 PHP, Javascript, Ruby on Rails, Ruby, Git Apr 7, 2018 Apr 7, 2018Έχει λήξει €23
Experienced Ruby on Rails programmer Need Ruby on rails developer that can update our current system. and add features 23 PHP, Ruby on Rails, HTML, Ruby, Git Apr 6, 2018 Apr 6, 2018Έχει λήξει €147
Argentenean Android needed Argentinean developer only!!! I need a Android developer to join a team in order to learn about the project and of things goes well he/she can lead their own team. 4 Mobile App Development, Android, Git Apr 6, 2018 Apr 6, 2018Έχει λήξει €206
Argentinean iOS developer needed Argentinean developer only!!! I need a iOS developer to join a team in order to learn about the project and of things goes well he/she can lead their own team. 5 Mobile App Development, iPhone, Git Apr 6, 2018 Apr 6, 2018Έχει λήξει €387
Python programmer with Django experience to help with existing projects I need someone to help me with one or more of a number of existing projects. The work is likely to be long term. I would prefer someone UK based (especially if they are close enough to me to meet face to face in East Cheshire or Manchester without too much travel) and may be willing to pay to get this. Required skills: ⬤ Able to write good quality Python ⬤ Able to design clean, normalised D... 25 Javascript, Python, SQL, Django, Git Apr 6, 2018 Apr 6, 2018Έχει λήξει €23
I need Elixir/ Phoenix Backend Developer to help part time in my mobile app I need a person with good knowledge of Elixir/ Phoenix framework to help solve a few issues with my mobile app Zab Zab. Currently we are a team of 2 developers (iOS and Android) that need help on various tasks. We want to work continuously for at least the first 2 months. We will introduce you to the infrastructure of the app and hopefully you will become part of the whole project :) If you have a... 7 PostgreSQL, Git, Elixir Apr 5, 2018 Apr 5, 2018Έχει λήξει €29
Continue with the website development project This website is for a rental business built in ROR, that has been pending to be completed. Want to discuss on the on-going project with the potential developers out there. See you on the inside. 22 PHP, Javascript, Ruby on Rails, HTML, Git Apr 5, 2018 Apr 5, 2018Έχει λήξει €27
Video Training Course on Docker, Devops, Jenkins, GIT, Entity Framework, Zira, Kubernetes, Docker Swarm, Github Video Training Course on each of the following courses. Docker, Devops, Jenkins, GIT, Entity Framework, Zira, Kubernetes, Docker Swarm, Github. Each topic is a separate course It would be screen recording and voice over. For Each course the recording will be approx 8 hrs 5 Git, Docker Apr 4, 2018 Apr 4, 2018Έχει λήξει €32
Senior Ruby on Rails Engineer We're looking for a Senior Ruby on Rails Developer to join our development team to help us move faster on a few projects ranging from tidying up on technical debt to brand new product creation. The ideal candidate: - has 5+ years experience developing Ruby on Rails applications - is a thorough full-stack developer with good understanding of react or a similar framework - is familiar with... 14 Javascript, Ruby on Rails, HTML5, Ruby, Git Apr 4, 2018 Apr 4, 2018Έχει λήξει €525
set up a bot, dont need prior experience looking for a smart python developer, experience with AI, data science, selenium, git and more 4 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Git, Επιστήμη Δεδομένων Apr 4, 2018 Apr 4, 2018Έχει λήξει €45
Installing a Ruby script on our server, some customization Looking for someone with Ruby experience to customize a script, then install it on our AWS server. Skills needed are Ruby, HTML, CSS and server administration. 21 PHP, Javascript, Ruby on Rails, Ruby, Git Apr 4, 2018 Apr 4, 2018Έχει λήξει €134
Looking for an Ionic framework developer that can support some small business applications The software is built in the ionic framework and talks to ruby on rails and progresSQL hosted in Heroku. It is the day to day operational and billing software for a small company. The web based application needs to be updated with small tasks monthly as well as some support for the Iphone / Ipad and the Android version of the software. Although these are a low priority and far less frequent th... 33 Javascript, Ruby on Rails, HTML5, Angular.js, Git Apr 4, 2018 Apr 4, 2018Έχει λήξει €317
Seeking Python/Django Developer - Ruby experience a plus! The Fourth Estate Public Benefit Corp is looking for a full-stack engineer to help us make technology work beautifully for our public benefit purpose. In a given day you might work on managing infrastructure or contributing code to the opensource projects we use, or anything in between. you will be instrumental in directing architecture decisions to exploring new technologies that might better ... 31 Javascript, Python, Django, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Git Apr 3, 2018 Apr 3, 2018Έχει λήξει €28
Creating Bitcoin Version Gumroad I want to create Bitcoin version Gumroad. Gumroad [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] At present, Gumroad has many things, but first thing I want to realize is the initial Gumroad function URL. The same thing is... 12 Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Bitcoin, Git Apr 3, 2018 Apr 3, 2018Έχει λήξει €2241
I need an experienced Shopify designer to create a custom theme I'm looking for an experienced designer familiar with Shopify to help me turn a set of fairly complex Photoshop mockups into a theme for the store. You'll need to take these PSDs and create Liquid templates that match, pixel for pixel. We're building a Shopify store to sell music. We have a mockups of the store created based on an existing theme, though with significant visual... 40 Πρότυπα Shopify, Shopify, Git Apr 2, 2018 Apr 2, 2018Έχει λήξει €411
Showing 1 to 50 of 255 entries
« 1 2 3 4 5 »