Καλάθια Αγορών Δουλειές και Διαγωνισμοί

Shopping carts have been used by e-commerce sites to facilitate purchasing by web customers. Shopping cart is an online metaphor for a shopping basket used in supermarkets. Online shoppers add or remove items from a shopping cart and when they are ready to check out, they pay and take delivery of the goods or services. If your business is implementing online shopping carts and needs help for the same then you can take the help of freelance shopping cart experts.

If you can work under pressure, and are an expert at working on shopping cart projects, Freelancer.com supplies freelancers with thousands of projects and clients from all over the world looking to use your expertise to have their jobs done professionally and settling for nothing but the best.

If you believe you can do that, then start bidding on shopping cart projects and get paid with an average of $200 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Shopping Cart Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Καλάθια Αγορών, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας May 23, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα
Build and Implement a WooCommerce system with Advanced Product Filters We are currently rebuilding our website, and wish to implement a high quality WooCommerce system with a high responsive Advanced Product Filter. Your task is to build and implement this system onto our site. We recommend starting small, building a proof-of-concept, and collaborating with us before diving in too deep. Please see the attached document for more information. If you have any questio... 1 Ηλεκτρονικό εμπόριο, PHP, Καλάθια Αγορών, Web Development, WooCommerce May 23, 2018 Σήμερα20μέρα 21ώρα €332
Build an Shopify site I am looking for a partner who can build a superb e-commerce platform with discount options/ CMS/ full social media integration/ online payments/ SEO and associated apps. Company is involved in cricket coaching, so must have diaries for coaches and accounts for both coaches and parents/ children receiving the coaching to track content and bookings/ payments/ invoices. Open minded re languages/ p... 64 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Mobile App Development, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 23, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €4495
Build an Online Store smm panel for Facebook and Instagram 12 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 23, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €21
Shopping Cart Page I need a pop up text for my shopping cart page directing our customers to shipping details page. 7 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών May 23, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €26
Shipping and Delivery I need a pop up text for my shopping cart page directing our customers to shipping details page. 9 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών May 23, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €41
photography subscription service on web need consultant to: 1) select/develop website to accept 1000 pictures per week, file size varies, current pictures use 5MB, that can be reduced greatly but prints must be high quality 8.5" x 11" 2) allow subscribed viewers to look at any protected photos, owner must be able to easily adjust rate/cost modifications along with ability to track viewers/purchases 3) site must be able to mana... 20 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο May 23, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €32
intergration of safecharge payment processor to woocommerce website Hi I need intergating of safecharge payment processor to my woo commerce e commerce website 14 PHP, Καλάθια Αγορών, WordPress, Ηλεκτρονικό εμπόριο, WooCommerce May 23, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €67
Finish online store on smoolis website Hello, I'm looking for someone who can finish my online store, i've added most pages and all products, all you need to do is finish it on home page and contact and add few images plus some text to some pages. If you was working before on [login to view URL] you will do it within few hrs. Make your price 12 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 23, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €52
Logo & Name Design We are a dog daycare, boarding and training center in Orange County, California. We want to design our logo and letter head, signs etc. 48 Java, Javascript, Καλάθια Αγορών, WordPress, Twitter May 23, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €67
Build me an ecommerce website (shopify w/shoptimized theme) Need someone to build my website on shopify using shoptimized theme 72 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Shopify May 22, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €326
Project for Subasini N. -- 2 Hi Subasini N., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 PHP, Καλάθια Αγορών, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, May 22, 2018 May 22, 20188μέρα 18ώρα €85
Build Ebay store My name is Kyle Thibault, I currently sell mostly athletic footwear (Brands: Nike, Adidas, Under Armour Etc.) on Ebay along with some Sporting goods and accessories. I recently opened up an Ebay store and I am looking to spice it up with some HTML. If interested I can give you my Ebay Name so I can show you the items I currently list. I can give my information on request. 23 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, eBay, HTML May 22, 2018 May 22, 20185μέρα 18ώρα €132
ONLINE WEBSITE WITH PAYMENT WE NEED A ONLINE WEBSITE FOR PAYMENT PURPOSE WITH PAYUMONEY AND PAYPAL BOTH PAYMENT GATEWAY REUIRED 17 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 22, 2018 May 22, 20185μέρα 17ώρα €112
WEBSITE WITH PAYMENT GATEWAY PAYMENT BASED ONLINE WEBSITE FOR RECEIVE MONEY ANYWHERE PAYUMONEY AND PAYPAL BOTH REQUIRED AMOUNT ENTER MANNUALLY 16 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 22, 2018 May 22, 20185μέρα 16ώρα €116
Updating existing online store&website and make it responsive to Smartphone, Tablet, Laptop, PC... Updating existing online store&website and make it responsive to Smartphone, Tablet, Laptop, PC.... Some time ago a different freelancer have made an online store and website for me but it is not responsive, the Theme is Responsive and good but the Freelancer did not make it responsive. Everything is online, so 1th my online store must Responsive and nice to see on Smartphones and Tablets, La... 10 Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, PHP, Καλάθια Αγορών, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας May 22, 2018 May 22, 201828μέρα 16ώρα €34
PAYMENT BASED ONLINE WEBSITE PAYMENT BASED ONLINE WEBSITE FOR RECEIVE MONEY ANYWHERE PAYUMONEY AND PAYPAL BOTH REQUIRED 13 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 22, 2018 May 22, 20185μέρα 15ώρα €138
Project for Subasini N. Hello i see your perfil and i need know how much cost the MODULO OF LIVE STREAMING VIDEO FOR ANDROID AND IOS 5 PHP, Καλάθια Αγορών, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, May 22, 2018 May 22, 20188μέρα 15ώρα €22
ONLINE PAYMENT BASED WEBSITE WE NEED ONLINE PAYMENT BASED WEBSITE AND LOGIN FEATURE FOR SELLER ONLY PAYMENT GATEWAY PAYUMONEY AND PAYPAL BOTH NEED 30 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 22, 2018 May 22, 20185μέρα 13ώρα €127
magento professional needed The website is completed except the below price change. We need a magento (1.9.x) certified professional to fix this issue, and one who completed this fix will get more projects and be a permanent freelancer with us. The issue is.. For example today I've added a 1000 rupees silver necklace of 10 grams to my website with the silver rate 40 rupees per gram, by next day silver rate maybe fluctu... 12 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 22, 2018 May 22, 20185μέρα 11ώρα €94
Build Shopify store Theme-Qrack -full width fashion store. ************************************************ There will be 5 collections with total of 30 items bags and jewelry: All bags will have 4-6 photos. All jewelry will have 3-4 photos. Most jewelry will have 2-4 color choices. Most bags will have 2-4 color choice. Several bags will have 8-10 color choices. All descriptions, biography, terms and conditions,&qu... 128 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 22, 2018 May 22, 20185μέρα 7ώρα €418
3D Cart Help setting up storefront for e-commerce I have just signed up for a 3D Cart e-commerce website to hold my storefront on the web. I need someone to set up this with a few basic products so that it is ready to start working. 9 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 21, 2018 May 21, 20185μέρα 1ώρα €137
Set up paypal express on my store Hello, I need you to set up in my store paypal express payment method that all the buyers will can to pay with credit card without use the paypal account,(I already have paypal express account). And alsp tp set up method that will show clients every time that somebody bought an item 3 min ago. 25 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, HTML May 21, 2018 May 21, 20184μέρα 17ώρα €28
Build a Shopify online store I want to build a professional shopify store with a very professional look and feel. if you have done any previous shopify store, please share the link along with you quote and days of completion. 81 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Shopify May 21, 2018 May 21, 20184μέρα 14ώρα €147
WooComerce expert I am looking for someone who can help me to add e-Commerce to my site which is a WordPress site. The WooCommerce pug is installed, I need it to fully function. Also, need some graphic design background to associate with this project. 170 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, WordPress, HTML May 21, 2018 May 21, 20184μέρα 14ώρα €380
PAYMENT BASED DYNAMIC WEBSITE WE NEED PAYMENT BASED ONLINE DYNAMIC WEBSITE WHERE ONLY PAYMENT SERVICE REQUIRED LIKE THAT SCHOOL FEES etc NO ANY PRODUCT SELLING , LOGIN FEATURE ONLY FOR SELLER PAYMENT GATEWAY INCLUDING PAYPAL AND CCAVENUE BUGGET: Rs. 2500 11 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 21, 2018 May 21, 20184μέρα 13ώρα €95
Build me an online affiliate program store and fill it at least with 50 women Handbags Please build me an affiliate program store and fill it with at least 50 women Handbags. Write the description, register Domain and Hosting for one month, Good Logo, add email marketing service; we can start with mad mimi free plan. Install Google Analytics, plugins and all necessary features that a good affiliate program store should have. Payment Gateway is going to be Paypal. You don't hav... 9 Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, PHP, Καλάθια Αγορών, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας May 21, 2018 May 21, 20181μέρα 13ώρα €128
Project for Narola Manishkumar P. -- 2 Hi Narola Manishkumar P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 PHP, Καλάθια Αγορών, WordPress, Magento, HTML, May 21, 2018 May 21, 20187μέρα 5ώρα €9
autoresponder for e-books and e-videos I would like to install software on my website to auto send e-books and e-videos once purchasers make their payment and payment has been verified by paypal. 10 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 20, 2018 May 20, 20183μέρα 22ώρα €140
E commerce application We need an E-commerce application to sell our products. 39 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Mobile App Development, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο May 20, 2018 May 20, 20183μέρα 16ώρα €293
Ecommerce Web Site Looking for ecommerce website like: [login to view URL] It has to be cloud based. Must have: - forum ([login to view URL]) So people can ask question and add photos. - and all other futures as that site has. 24 Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Καλάθια Αγορών, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας May 20, 2018 May 20, 20183μέρα 15ώρα €427
Online Store I need a freelancer who can create online store. The name for domain I'll say after choosing suggestion. The payment will in three step: 25 percent after creating website template, 25 percent after hosting and domein and 50 percent at the end. 50 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 20, 2018 May 20, 20183μέρα 14ώρα €204
Web development -- 3 I need a new website. I need you to design and build a landing page. website is 26 Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 20, 2018 May 20, 20183μέρα 7ώρα €253
Develop a payment portal in wordpress Discuss more details in the chat 20 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 19, 2018 May 19, 20182μέρα 22ώρα €355
Build me an e commerce website An e commerce website and payment gateway will full functionality 22 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 19, 2018 May 19, 20182μέρα 17ώρα €108
shopify website build expert required I need a shopify store build based on drop shipping model with 6 categories 80+ items per category. 11 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Shopify May 19, 2018 May 19, 20182μέρα 15ώρα €108
shopify I need a shopify store build based on drop shipping model with 6 categories 80+ items per category. 18 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Shopify May 19, 2018 May 19, 20182μέρα 15ώρα €226
Web ECommerce Need create online commerce store, all info in chat 79 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 19, 2018 May 19, 20182μέρα 14ώρα €179
Project for Pallavi S. actually i am a reactJs developer. i willing to give some contribution to you. 2 PHP, SEO, Καλάθια Αγορών, WordPress, HTML, May 19, 2018 May 19, 20185μέρα 13ώρα €450
Online Store to Sell my Products I want to create my personal Online Store to sell my hand made products. I want to get this Online store with the typical functionality for customers: * Register as a customer * Search for products, categories and special offers * Show a product description page with price and options * A special section to enter as Administrator to manage products, pictures and prices. It don't need to be ... 114 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 19, 2018 May 19, 20182μέρα 5ώρα €12
An online grocery website I want an already built website that is an e grocery website that lets user order groceries online with the feature of comparing different products, prizes and description. For more details contact me. 30 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 18, 2018 May 18, 20182μέρα €205
work with Ecwid shopping cart I need someone to resize images and post to shopping cart. Also need help on wix template. 16 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο May 18, 2018 May 18, 20181μέρα 19ώρα €127
Paiement Gateway I have an e-commerce site at woocommerce, I sell IPTV subscription, as you know, this kind of product is not accepted at stripe nor 2chekout, I used stripe a moment to receive my payments but they have blocked the account thereafter. so I am looking for a payment solution with credit card on my site. I note that I have a payroll account can be it'll be useful 4 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, WordPress, Ηλεκτρονικό εμπόριο May 18, 2018 May 18, 20181μέρα 16ώρα €20
online store Hi I would like to create a webshop au I have to buy hosting and domain and I will not decide by one, would need someone who help me :( 77 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 18, 2018 May 18, 20181μέρα 15ώρα €510
Building an online store Building an online store Big sell things from my store Including long-term maintenance 84 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 18, 2018 May 18, 20181μέρα 15ώρα €15
e-commerce website We are selling one product that is a dry herb vaporizer, and are looking for the design and layout. Need quick turnaround time. We prefer the site to be designed in wordpress, but shopify is also okay. 136 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 18, 2018 May 18, 20181μέρα 13ώρα €164
Develop a online platform like Freelancer.com using the Freelancer API hello, the project is to develop same resource platform like freelancer.com by using the available Freelancer API, please submit your quote, the framework that you will use to build on and wether you can include the UI frontend designs for the user interface. If you have built something similar already using the Freelancer API i would be interested in this as well [login to view URL] 68 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 18, 2018 May 18, 20181μέρα 13ώρα €1562
Adobe Premiere Video developers 5 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 18, 2018 May 18, 20181μέρα 9ώρα €16
Set up online store I need a freelancer to finilise my webstore through OZCART including streamlining payments and shipping. 49 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML May 18, 2018 May 18, 20181μέρα 7ώρα €141
I need a sales funnel expert! Hello, I've got a wordpress ecommrence site where we sell discounted phones. My current setup works but is not converting enough people. I NEED an EXPERT in the field of maximizing conversions in the field of sales funnels. Contact me and I'll send you the link. 23 Καλάθια Αγορών, Πωλήσεις, WordPress, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Sales Promotion May 17, 2018 May 17, 20181μέρα 4ώρα €196
Showing 1 to 50 of 747 entries
« 1 2 3 4 5 »