Καλάθια Αγορών Δουλειές και Διαγωνισμοί

Shopping carts have been used by e-commerce sites to facilitate purchasing by web customers. Shopping cart is an online metaphor for a shopping basket used in supermarkets. Online shoppers add or remove items from a shopping cart and when they are ready to check out, they pay and take delivery of the goods or services. If your business is implementing online shopping carts and needs help for the same then you can take the help of freelance shopping cart experts.

If you can work under pressure, and are an expert at working on shopping cart projects, Freelancer.com supplies freelancers with thousands of projects and clients from all over the world looking to use your expertise to have their jobs done professionally and settling for nothing but the best.

If you believe you can do that, then start bidding on shopping cart projects and get paid with an average of $200 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Shopping Cart Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
E-commerce I would like to develop simple E-Commerce web site. 60 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €455
Ecommerce Website required - Craft Online Shop Hi I am looking for a ecommerce website with main features of users to be able to: Open Shop Sell Products (craft products) Buy Products (paypal method) Search Please can you provide me with a estimated quote? Regards Preet 77 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €1335
Build an ecommerce website from scratch + SEO So basically i'm starting a used products store (mainly cellphones and computers), i will have about 100 products in there for starters, but i will be constantly changing and adding different products so i need a platform that it's easy to do that myself, i also need to have the ability to add 6/7 photos for each products since it is a used items store. I will also need SEO work since th... 79 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €613
Project for Sandeep P. Hi Sandeep P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, , Open Cart Mar 20, 2018 Σήμερα9μέρα 11ώρα €20
Project for Sandeep P. Hi Sandeep P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, , Open Cart Mar 20, 2018 Σήμερα9μέρα 11ώρα €41
Webshop needed I need a website or let us call it webshop to be made the design should be very user friendly and simple yet responsive and good looking! Thank you Dan 52 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €157
Optimize Website Speed, Diagnose and correct minor bugs on Wordpress website We need help with our wordpress website. It is loading slower than it should and it is adversely affecting our website. Website is on wordpress Ayotheme, and on WooCommerce. Note there has already been a previous round of speed optimization done around a year ago, and hence standard speed optimization techniques simply needs re-updating and new speed optimization techniques needs to be implemente... 61 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €139
Web development I need someone to help me set an ebay shop so I can sell Charms 24 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €46
Project for Chintan H. Hi Chintan H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 PHP, Καλάθια Αγορών, Codeigniter, MySQL, HTML, Mar 20, 2018 Σήμερα9μέρα 6ώρα €10
Build an ecommerce website Looking for freelancer with great idea that can help us to design and build an ecommerce website. We are selling health products, like vitamin, cream, ankle support........ 230 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €1319
Project for Sakshi G. Hi Sakshi G., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, HTML5, , Open Cart, 2D Animation Mar 20, 2018 Σήμερα9μέρα €10
Build online shop We need to get an online shop up by the March 31st for our first product launch event. We have a logo, basic descriptions and pics. We just need our 5 basic products up with the ability for customers to keep in touch. We are also debating wether shopify would be are best go to, we bought a domain, and signed up for a free trial on shopify. 30 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 19ώρα €164
Build a wordpress website We are a rental/leasing company dealing with customized products. We would like to create a website to rent/lease out our products for the duration customers would need. Payment gateway integration is needed along with shopping cart. 8 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, WordPress, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 16ώρα €335
e commerce I want a website and mobile app for a ecommerce company. 88 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 5ώρα €361
Build an Online Store I have lots of Application who has need my App I have develop lots of App in android ,iOS,php etc. 49 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 4ώρα €835
Help Me Out With Squarespace I'm the founder of an online store and needs help to get my website all sorted out. 37 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Squarespace Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 3ώρα €135
nopcommerce ecommerce setup with one page top frame Hi, I need one dynamic fixed Framewepage (buttons-links easy editable) like :[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε], easy to translate to change english to spanish and nopcommerce installation. 57 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 3ώρα €407
Build an online Store with a custom feature (won't consider your bid if you don't read description) i'm looking for a developer to build an online store for me, key functionalities are: - integration with a local payment gateway - a theme - add a custom process for delivery of pre entered (think something like xbox live cards, where the user will receive the code after payment) vouchers after successful payment. please send me the answer to these questions if you'... 78 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα €612
We are Looking For A Freelancer To Create A Full Ecommerce Store We need a full-stack, knowledgeable and experienced freelancer to design, construct and implement a fully-featured, dynamic and responsive ecommerce site from scratch. Details of the e-Commerce module include: • Shopping Cart System, including Customer Registration and Account Management. • Catalog Management and Order Management. • Multiple Pricing Structures and Sales ... 21 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 15ώρα €139
Project for Andrii G. Hi Andrii G., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Καλάθια Αγορών, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Mar 18, 2018 Mar 18, 20187μέρα 15ώρα €209
Build an online Store i'm looking for a developer to build an online store for me, key funconalities are: - integration with a local payment gateway - a theme - add a custom process for delivery of pre entered (think something like xbox live cards, where the user will receive the code after payment) vouchers after successful payment. please send me the answer to these questions if you're... 67 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 11ώρα €575
Translate Woocomerce sections and automatic emails to spanish - Automatic html settings of woocomerce have to be translated into spanish, so the customer receives the email in spanish. - Connect the "Service List" pages to woocomerce. 17 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 8ώρα €24
Building a complete online payment gateway like Paypal I want to build a system similar to Paypal. Now I understand that Paypal offers a lot of features under the roof and I can't implement all of them at once. I want to implement the core functionality of Paypal and other such services. 14 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 5ώρα €435
Build an Online Store need we designers for workwith. 40 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, WordPress, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 17, 2018 Mar 17, 20183μέρα 10ώρα €1644
I want to make Ecommerce Website Website should be good-looking online store supports customers throughout each step of the buying journey: from first enticing a shopper to check it out, to inspiring them to explore the store and its products, to finally charming them into purchasing. Website should contain category and sub categories. Category should be of clothing, online movie store and electronic products(like pc, pendrive a... 42 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 17, 2018 Mar 17, 20183μέρα 5ώρα €311
Print Opencart orders on GPRS Thermal Printer I have developed an Opencart website for a fast food takeaway and I want orders automatically printed out on GPRS 80mm POS thermal printers at this client's location. I have sourced what I believe to be a suitable GPRS printer from Shenzhen, China but have gone no further as I don't have the technical expertise to create a working solution. You will either need to speak both English a... 22 PHP, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Open Cart Mar 17, 2018 Mar 17, 20183μέρα 2ώρα €254
Website developer -- 2 We are a small niche fashion business who wishes to have an online presence plus an online sales platform. We are wanting a creative and experienced person whom can do this in shopify and to check out and payment. The business is growing so the online presence is very important to us. Also wish this person to link to social [το url αφαιρέθηκ&eps... 50 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 16, 2018 Mar 16, 20182μέρα 21ώρα €285
Online cloth shopping so we have been assigned to develop a website page in our wish. We chose an online cloth shopping. Im so lame with this html code. This is like an app , where the customers can view the products , based on the catogery they like. Even if the want to see the products which are in offer, they can view. Then the customer adds the product in the cart. For that he/she must create a profile in this. The... 16 Καλάθια Αγορών, CSS, HTML Mar 16, 2018 Mar 16, 20182μέρα 13ώρα €7
haveseen.com like Flipkart multi-vendor shopping e-commerce application 18 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 16, 2018 Mar 16, 20182μέρα 13ώρα €625
captain cook i want to start business in food delivery service so i need website and mobile app regarding my business. 30 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 16, 2018 Mar 16, 20182μέρα 8ώρα €334
eCommerce Website Create a desktop and mobile/tab based ecommerce website for a Boutique (dress, ornaments etc.) for customers can make purchases through valid credit cards and PayPal etc. 202 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 16, 2018 Mar 16, 20182μέρα 6ώρα €252
Photoshop and Listing E-Commerce Portals JOB DESCRIPTION / JOB RESPONSIBILITIES *To work for a leading e-commerce website *Carrying on intelligent conversation with sellers for the collection of information *Making intuitive decisions towards successful implementation of campaigns *Would be responsible for flawless execution of campaigns *Maintaining and analysing reports of discussions and call history *Making appropriate r... 15 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Καλάθια Αγορών, Ότι Να'ναι Mar 16, 2018 Mar 16, 20182μέρα 6ώρα €11
help improve website and set up a virtual store I have a website created by me in wix, I need to improve and create a virtual store, my website is [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 53 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, SEO, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 23ώρα €107
Setup a Shopify Store for us to use for our Wholesale clients We currently have a store where we sell directly to our customers, [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] We would like to setup a new shopify store using one of shopify's free themes that we can use for our wholesale ... 64 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Shopify Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 19ώρα €15
create online store - crear tienda virtual I am looking for a professional that create for me an online store, adding payments with debit, credit card, Wester Union, etc... My website: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] estoy buscando un profesional para po... 17 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 19ώρα €91
PHP, MySql, Database, Java or Asp. Shopping Cart Hi! I want to do PHP, MySql, Database, Java or Asp. Shopping Cart of [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Interested parties please contact. 10 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, MySQL, HTML Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 7ώρα €239
shopify theme home page design and one fprm page design - open to bidding shopify theme home page design and one fprm page design shopify theme home page design and one fprm page design 79 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, HTML, Shopify Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 6ώρα €152
Build an Online Store Create an online food ordering service that helps customers find restaurants in their area, filter by cuisine, browse menus and place their orders with an option of online payment or cash on delivery. service should be offered through desktops and mobile apps for iPhone, Android. Can you tell me how much it will cost?? 151 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 1ώρα €3529
Need to build a online furniture store website/ecommerce site Need to build a responsive e commerce site for online furniture store. 171 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 14, 2018 Mar 14, 201823ώρα 18λ €480
Build a IT Supplies Website Would like a platform similar to shopify but no recurring charges for the website. 39 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο Mar 14, 2018 Mar 14, 201815ώρα 42λ €192
Online Shoes Customization System Hello, I’m planning to do an online shoes customization system which allows users to design their self-custom shoes. The project details are described within the PDF file. 79 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 14, 2018 Mar 14, 201814ώρα 53λ €354
Webstore needed! I need a webstore, where i could sell my masks. Few products, ability to change product stock, checkout system. I prefer black theme. 4 Ηλεκτρονικό εμπόριο, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, Καλάθια Αγορών, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Mar 14, 2018 Mar 14, 20183μέρα 13ώρα €9
build me a restaurant My client have a few restaurants and would like to do cross marketing using an app* Basic functions membership calculate the reward payment - Alipay (must), basic online payment 141 PHP, Javascript, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, iOS Development Mar 14, 2018 Mar 14, 20184ώρα 43λ €2039
VIRGO CREATIONS I AM LOOKING FOR SOMEONE WHO CAN MAKE A SIMPLE WEBSITE DOR MY SMALL BUSINESS. MY BUSINESS IS INTO SALES OF LADIES AND GENTS COLLECTIONS. PUELY SELLING. ONLINE SHOPPING 29 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 14, 2018 Mar 14, 20183ώρα 36λ €122
Website redesigning I need an existing website rebuilt. I need you to design and build a website for my business. I am looking for professional to redesign my company's website with excellent UI & UX and better responsive. Somthing like [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για ν... 52 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Καλάθια Αγορών, Εγκατάσταση Ιστολογίου Mar 14, 2018 Mar 14, 20181ώρα 45λ €110
Build me a dropship shopify website i would like a shopify website with domain and a fully functioning store where i do not need to do much You will need to pay for domain but i will pay for monthly subscription 50 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Shopify Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €131
Website Whiz Need to Transfer Site and Add SEO and Content Hello I have a project I need help with. I must transfer a website from square space to shopify. Currently the original site does not have a shopping cart. The website is www.californianvintage.com. I will be taking about 100 product shots (flat tee shirts front view only). We will keep the same landing page images and words that we have now. The new look is : [το url αφ&a... 67 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, SEO, Καλάθια Αγορών, Shopify, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €364
Shopify site setup I need a new website. I need you to design and build my online store. 19 Καλάθια Αγορών, Πρότυπα Shopify, Shopify Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €67
Professional with knowledge in eCommerce I'm looking for professional with knowledge in eCommerce. I need that this professional build the web/store according to my requirements. The project is a web/store (shopping mall) with different categories stores. Clothing, Shoes, Electronics, Appliances. Request the file instructions to have a look! 97 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, WordPress, Magento, Open Cart Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €448
Shopify 1-day development I need a complete Shopify store built that can start generating revenue within the trial period and that is scalable. Am willing to split profits among negotiations which can be discussed later. I have an initial investment of $80 for the development of the site. 15 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €97
Showing 1 to 50 of 686 entries
« 1 2 3 4 5 »