Κλειστό

Building A Program Similar to Notes

- I need a program for storing contacts information for windows 10. I need options to add contacts, add photo of contact, add photos, add editable text boxes where text can be made Bold, Italic, Underlined, Change Colors, text boxes must be able to edit size and location.

- I also need option to be able to do single click copy to clipboard of the text. BUT I need to be able to choose which text can have this feature.

- Also need a Always On Top Feature

I have attached a picture to give you an idea

Ικανότητες: Προγραμματισμός C++, Programming, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: evernote note taking, best note taking app for students, note taking software, notes app, evernote, best note taking app with stylus, best note taking app for mac college, simplenote, program similar graboid, program similar glance, program similar aimbot, program similar iphone app, program similar photofunia, program similar message parse, program similar effects, free program similar webexone, program similar dragon naturallyspeaking danish, program similar curl, free program similar constant contact, program similar sitepal free

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 19 αξιολογήσεις ) NORTH HOLLYWOOD, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #18124960

12 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $184 για αυτή τη δουλειά

Piao217

Hi, I read your post with interest and I can handle it. I have developed many Windows desktop applications in various fields. I also have experience in DevExpress/Bunifu so i can build a beautiful UI. Especially I h Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
7.6
C3guru

dear you! I have reviewed your project description and it's easy to complete it. I've great experience with C++ development for more than 3 years. If you give me a chance, i will complete with high quality and in sh Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.4
itoasis1

Hi. I have review your project description. I have full experiences in Development. I am very interested in your project and also ready to start work immediately. Hoping for your soon Reply. Thank You Regard.

$50 USD σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.1
vbhavesh448

I will develop software for managing contacts and all details of contact including photo as per your need. It will be with a text editor as you want. Also, we will use the backend database tool after discussing with yo Περισσότερα

$177 USD σε 20 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.3
BeshoyMousaKhair

...............................................................................................................................................

$250 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
3.7
mingguo808

Thanks for your job posting! I am a C++ & C# Developer and your project is very interesting for me. Good relationship with client is more important than money for me. But I will work with low price for our long-term Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.4
thecuong000

Dear sir. I have over 4 years' extensive core service development experience with C/C++. I have many experience with some software like your project. I'm really confident about your project, and very eager to join Περισσότερα

$220 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.9
kareemsulthan07

Hi., I've experience in developing apps for Windows 10 using C# and UWP (Universal Windows Platform) API. This API is primarily used in programs to be submitted to the Microsoft Store. In my previous programs I've used Περισσότερα

$166 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
1.6
numberten1992

Hello I have vast knowledge on the topic which can help me get the work done perfectly and on time. i am looking forward to working with you. Regards, Evans

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
Alijhang

i will design this Notes application for you. we can discuss details in chat. its not a big deal. waiting for your response. cheers!

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
arunsatyarth

Hi friend, I specialize in creating desktop apps. Check out my other Desktop products OneMiner, OneTrader and DigibyteMiner. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$255 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
stanleywakdok

I will do this very neetly. Competency assured

$276 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0