Κλειστό

I would like to hire a Salesman

2 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο R$413 για αυτή τη δουλειά

vw1313054vw

I will deliver a satisfactory job that will impress you. I crave for a chance to prove to you my worth and abilities.

R$75 BRL σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
R$750 BRL σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.0